29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Узагальнення знань з теми " Органічні сполуки і іх властивості. ІІ ч." 10 кл

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Етаналь масою 10 г з масовою часткою домішок 12% частково окиснили амоніачним розчином аргентум (І) оксиду. Обчисліть масу утвореного продукту та зазначте його молярну масу.

варіанти відповідей

13,64 г ; 60 г/моль

12 г ; 56 г/моль

13,64 г ; 46 г/моль

12 г; 60 г/моль

Запитання 2

Виберіть неправильне твердження

варіанти відповідей

стеаринова і пальмітинова кислоти — вищі карбонові насичені кислоти

олеїнова кислота входить до складу твердих жирів

мило — це натрієві і калієві солі вищих карбонових кислот

жири — це естери гліцерину і вищих карбонових кислот

Запитання 3

Вкажіть сумму кофіцієнтів перед реагентами в реакціі гліцеролу з лужним металом :

варіанти відповідей

5

8

4

13

Запитання 4

Вкажіть суму кофіцієнтів в рівнянні спиртового бродіння глюкози

варіанти відповідей

4

3

5

6

Запитання 5

Яку масу натрію з масовою часткою домішок 15% необхідно взяти, щоб під час його взаємодії з етанолом виділилося 4,48 л водню?

варіанти відповідей

2,3 г

2,7 г

3 г

27 г

Запитання 6

Для глюкози характерні реакції

варіанти відповідей

окиснення

відновлення

гідроліз

заміщення

Запитання 7

Під час гідролізу С12Н22О11 + Н2О ------> C6H12O6 + С6Н12О6 утворюється

варіанти відповідей

глюкоза

фруктоза

глюкоза та фруктоза

дві глюкози

Запитання 8

Встановіть послідовність речовин за зменшенням кількості атомів Карбону у їхніх молекулах:

а) гліцерол; б) фенол; в) метаналь; г) етилетаноат; д) етанова кислота

варіанти відповідей

а, в, г, б, д

 в, д, а, г, б

 в, д, б, г, а

 б, г, а, д, в

Запитання 9

Якісною реакцією на крохмаль є реакція з:

варіанти відповідей

Купрум (ІІ) гідроксидом

 етанолом

йодом

оцтовою кислотою

Запитання 10

Назвіть правильні твердження. Крохмаль і целюлоза є...:

варіанти відповідей

природними полімерами

похідними карбонових кислот

полісахаридами

поверхнево-активними речовинами

Запитання 11

Проаналізуйте твердження.


I. Жири за своєю природою є естерами.

II. Одним з продуктів гідролізу будь-якого естеру є гліцерол.


Визначте, чи є поміж них правильні.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише II

обидва правильні

немає правильних

Запитання 12

Вкажіть за допомогою якого реактиву можна відрізнити глюкозу від сахарози

варіанти відповідей

купрум (ІІ) гідроксиду

гарячої води

спиртового розчину йоду

натрій гідроксиду

Запитання 13

Вкажіть, що спільного між крохмалем та целюлозою

варіанти відповідей

структурна формула

взаємодія із купрум (ІІ) гідроксидом

взаємодія із спиртовим розчином йоду

молекулярна формула

Запитання 14

Обчисліть масу технічного бензену з масовою частиною домішок 6,4 % для добування бромбензену масою 565,2 г

варіанти відповідей

200 г

300 г

286,5 г

324,6 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест