Залік-2 " Органічні сполуки і іх властивості" 10кл

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 33 рази
20 запитань
Запитання 1

Укажіть послідовність реагентів у схемі перетворень:

С2Н2 → С2Н6 → С2Н5Cl → С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН

варіанти відповідей

H2 , HCl , Na2O, CuO, Cu(OH)2

 H2 , Cl2 , H2O, CuO, NaOH

H2 , Cl2 , NaOH, CuO, Cu(OH)2

 CH4 , Cl2 , H2O, CuO, Cu(OH)2

Запитання 2

Виберіть неправильні твердження :

варіанти відповідей

стеаринова і пальмітинова кислоти — вищі карбонові насичені кислоти

олеїнова кислота входить до складу твердих жирів

мило — це натрієві і калієві солі вищих карбонових кислот

жири — це естери гліцерину і вищих карбонових кислот

олійним цукром називають гліцерол

реакцією жирів з лугами отримують гліцерол

Продуктом реакції гідрування жиру є мило

Послідовність амінокислотних ланок у молекулі білка це вторинна структура

Запитання 3

1 Вказати суму коефіцієнтів в реакції насичених одноатомних спиртів з лужним металом..

2.Ксантопротеїнова реакція — це взаємодія білка з

варіанти відповідей

3

4

5

7

з сульфатною кислотою

з  нітратною кислотою

 з купрум (ІІ) гідроксидом

з перманганатом калію

Запитання 4

1 Вкажіть формулу гомолога метаналю

2.Найсильніші кислотні властивості має


варіанти відповідей

 C2H5OH

CH3COH

C3H5(OH)3

C3H7COОH

гліцерол

фенол

етанол

етиламін

Запитання 5

1. Укажіть речовини, з якими може реагувати етаналь:

2.Тип реакцій характерний для ароматичних спиртів

варіанти відповідей

кисень

вода

мідь

водень

купрум (ІІ) гідроксид

калій гідроксид

заміщення

приєднання

Запитання 6

1. Для фенолу характерні реакції

2. В рівнянні взаємодії етаналю з купрум (ІІ) гідроксидом сума кофіцієнтів......

варіанти відповідей

за гідроксильною групою

за ароматичним ядром і гідроксогрупою

за бензеновим ядром

за розривом звязків Пі-електронної системи

4

6

5

7

Запитання 7

Вкажіть правильні твердження

варіанти відповідей

Гліцерол може реагувати з нерозчинними основами

2-амінопропанова кислота це СН3-СН- (NH2)-СООН

Гліцерол отримують з жирів

Бензен може реагувати з основами

сума кофіцієнтів в рівнянні спиртового бродіння глюкози = 5

серін, тірозін відносяться до незамінних амінокислот

амінокислоти проявляють основні властивості в реакціях з кислотами

дипептиди -це амінокислотні залишки поєднані пептидним містком

Запитання 8

1. Вказати суму кофіцієнтів рівняння утворення глюкози ( внаслідок біологічного процесу )

2. Ізомером глюкози є.....

варіанти відповідей

12

19

18

13

мальтоза

фруктоза

рібоза

сахароза

Запитання 9

1 Вкажіть формули вищих насичених карбонових кислот

2. Вкажіть сполуки, з якими не взаємодіє оцтова кислота


варіанти відповідей

 С17 Н33СООН

 С15Н31СООН

 С4Н9СООН

С17Н35СООН

лужні метали

солі сильних кислот

спирти

малоактивні метали

Запитання 10

1. Вказати суму коефіцієнтів у реакції горіння бутанової кислоти:

2. Для спиртів характерні реакції

варіанти відповідей

6

8

14

13

гідрування

заміщення

галогенування

дегідратації

Запитання 11

Яку масу натрію з масовою часткою домішок 15% необхідно взяти, щоб під час його взаємодії з етанолом виділилося 4,48 л водню?

варіанти відповідей

2,3 г

2,7 г

3 г

27 г

Запитання 12

Укажіть реагенти для добування естеру пропілетаноату:варіанти відповідей

C2H5COOH

 C3H7OH

C3H7COOH

C2H5OH

CH3COOH

CH3COH

Запитання 13

Встановіть послідовність речовин за зменшенням кількості атомів Карбону у їхніх молекулах:

а) гліцерол; б) фенол; в) метаналь; г) етилетаноат; д) етанова кислота

варіанти відповідей

а, в, г, б, д

 в, д, а, г, б

 в, д, б, г, а

 б, г, а, д, в

Запитання 14

1.Вкажіть реагент, за допомогою якого можна розрізнити розчини етанолу та фенол.

2. За рахунок дисульфідних зв язків утворена структура білка .....

варіанти відповідей

хлоридна кислота

ферум ( ІІІ) хлорид 

купрум ( ІІ) гідроксид

натрій

вторинна

третинна

первинна

четвертинна

Запитання 15

Виберіть правильні твердження щодо бензену ...

варіанти відповідей

знебарвлює бромну воду

не знебарвлює перманганат калію

утворює бромбензен при опромінюванні

дуже стійкий до окисників

здатен до дегідрування

заміщення відбувається легше ніж у насичених вуглеводнів

Запитання 16

1. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння етіламіну та формулу первинного аміну

2. Вкажіть правильне твердження

варіанти відповідей

34 ;  NH2 - CH2 - COOH

24; CH3 - NH - CH3

43 ; CH3 - NH2

23; (CH2)2 - NH2

при денатурації руйнується третинна , вторинна і первинна структури

для бензена характерні реакції приєднання

процес деструкції незворотній порушується первинна структура

етиламін слабка кислота

Запитання 17

Оберіть правильні твердження :

варіанти відповідей

Білки вступають в гідроліз і мають амфотерний характер

Фенол є кристалічною безбарвною речовиною з характерним запахом, внаслідок окиснення набуває рожевого кольору.

 В складі амінокислот відсутня гідроксогрупа

Висока густина і розчинність у воді гліцеролу пояснюється водневим звязком

Анілін слабка кислота , не реагує з водою

Аміни є слабкими основами

Аміни не реагують з водою , з кислотами

В амінокислотах аміногрупа надає основні властивості

Запитання 18

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

одноатомні спирти реагують з металами та галогенводнем

збільшення електронної густини в молекулі фенолу тільки в -пара і -мета положенні

для бензена характерні реакції заміщення внаслідок міцного ароматичного кільця

фенол реагує з лугами , натрієм та бромною водою

спирти окислюються до альдегідів

при гідролізі крохмалю утворюється глюкоза

при бродінні глюкози утворюється сахараоза

для насичених вуглеводнів характерні реакції заміщення

Запитання 19

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

вторинна структура білків це спираль

фенол проявляє слабкі кислотні властивості

для алкенів характерні реакції дегідрування , дегідратації

амінокислоти реагують між собою , з лугами

при гідролізі сахарози утворюється тільки глюкоза

для глюкози характерні реакції окиснення і відновлення

для карбонових кислот характерна ізомерія функціональної групи і міжкласова

сума кофіцієнтів в реакції відновлення етаналю = 3

Запитання 20

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

денатурація -це руйнування первиної та третинної структури білка

карболова кислота ( C6H5OH ) слабша за оцтову

білки реагують з лугами і з кислотами

Гліцерол не взаємодіє з хлором

для білків не характерен гідроліз

Біуретова реакція на білок дає фіолетовий колір з гідроксидом міді

Гліцерол взаємодіє з калієм та гідроксидом калія

вторинна просторова структура поліпептидного ланцюга у вигляді глобули

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест