Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Залік з основ галузевої економіки (для кухарів)

Додано: 3 листопада 2019
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 79 разів
13 запитань
Запитання 1

Економіка вивчає...

варіанти відповідей

методи розподілу обмежених виробничих ресурсів

економічне життя людей об'єднаних у суспільство

розподіл обмежених ресурсів для задоволення потреб суспільства

функції підприємства

Запитання 2

Самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку - це...

варіанти відповідей

підприємство

економічна діяльність

підприємництво

фінансова діяльність

Запитання 3

Специфічна сфера підприємницької діяльності і галузі народного господарства, підприємства якої задовольняють потреби населення в безпосередньо готовій до споживання їжі

варіанти відповідей

товарне господарство

ресторанне господарство

магазин

всі відповіді вірні

Запитання 4

Оберіть функції ресторанного господарства

варіанти відповідей

виробництво готової до споживання продукції

реалізація продукції власного виробництва і деякої кількості продукції інших галузей (покупних товарів)

організація споживання продукції

всі відповіді вірні

Запитання 5

Фізична особа, яка організовує власну справу, керує нею і водночас бере на себе відповідальність і ризикує з метою отримання прибутку - це...

варіанти відповідей

фінансовий директор

генеральний директор

підприємець

власник підприємства

Запитання 6

Оберіть основні функції підприємця

варіанти відповідей

управлінська, ресурсна

інноваційна, ризикова

управлінська, ризикова

ресурсна, управлінська, інноваційна, ризикова

Запитання 7

Менеджмент як процес управління – це: 

варіанти відповідей

самостійна галузь знань

свідомий вплив на доступні ресурси, процеси, зовнішнє середовище для ефективного досягнення цілей організації

визначена категорія людей, що здійснюють керування

специфічний орган керування сучасною організацією

Запитання 8

Мотивація - це...

варіанти відповідей

широкий спектр конкретних засобів, що базуються на системі цінностей людини

процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації

особливий стан психіки індивіда, усвідомлена їм незадоволеність, відчуття недопіку чогось, відображення невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми умовами

процес задоволення працівників

Запитання 9

Основна заробітна плата – це…

варіанти відповідей

будь – який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами

встановлений державою розмір зарплати нижче якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу

будь – який заробіток, що за трудовим договором оплачується працівникові за виконану роботу та надані послуги

всі відповіді правильні

Запитання 10

Винагорода за особливі умови праці відноситься до

варіанти відповідей

додаткової заробітної плати

основної заробітної плати

компенсаційних виплат

премії

Запитання 11

Собівартістю називається

варіанти відповідей

затрати уречевленої праці, що містить в собівартість використаних засобів виробництва

затрати живої праці на одиницю продукції

вартість продукту, створеного необхідною працею

грошовий вираз сукупних матеріальних і трудових витрат підприємства на виробництво одиниці продукції.

Запитання 12

Основний критерій вибору споживачами закладу ресторанного господарства є ...

варіанти відповідей

обслуговування закладу

цінова політика закладу

меню закладу

інтер'єр закладу

Запитання 13

Ціна товару – це:

варіанти відповідей

грошовий вираз вартості товару;

грошова форма затрат праці, необхідної для виробництва продукції;

 грошовий вираз витрат виробництва;

 виробнича собівартість плюс чистий дохід.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест