ЗНО Повторення

Додано: 27 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 218 разів
24 запитання
Запитання 1

1. Усі приголосні дзвінкі у групі слів

варіанти відповідей

А берег, дзвін, вокзал, грань

Б гроза, ведмідь, ворона, літо

В білка, морози, райдуга, злива

Г град, береза, дерево, зірка

Запитання 2

2. Наголошений перший склад у всіх словах рядка

варіанти відповідей

А олень, ненависть, вісімдесят, ім’я

Б дочка, дрова, нести, миски

В приятель, вимова, виразний, ознака

Г подруга, разом, спина, випадок

Запитання 3

3. Рядок словосполучень, у кожному з яких є слово, вжите в переносному значенні

варіанти відповідей

А стіна дощу, лісове джерело

Б пташине крило, залізничний вузол

В море вражень, операційне поле

Г лагідний голос, черства душа

Запитання 4

(1) Мотря розглядала універсали і письма Мазепи. (2) Довідалася багато дечого такого, про що їй і не снилося перше. (3) Не гадала, що це таке трудне і складне діло — гетьманувати. (4) Треба боронити край і перед зовнішніми, і перед внутрішніми ворогами. (5) Одних і других багато. (6) І цареві годи, і своїх не зраджуй,— по/між дощ ходи, не/замітно скріпляючи й поширюючи свою владу. (7) Одно листування з полковником Новицьким яке цікаве. (8) Раз величає його гетьман своїм товаришом і другом, то знову докоряє йому, що приказ не виконав як/слід. (9) А все такими вважливими, деколи навіть хитрими словами. (10) Не/легка річ гетьманська булава (За Б. Лепким).

4. Орфографічна помилка допущена в слові

варіанти відповідей

А універсали

Б деколи

В товаришом

Г величає

Запитання 5

(1) Мотря розглядала універсали і письма Мазепи. (2) Довідалася багато дечого такого, про що їй і не снилося перше. (3) Не гадала, що це таке трудне і складне діло — гетьманувати. (4) Треба боронити край і перед зовнішніми, і перед внутрішніми ворогами. (5) Одних і других багато. (6) І цареві годи, і своїх не зраджуй,— по/між дощ ходи, не/замітно скріпляючи й поширюючи свою владу. (7) Одно листування з полковником Новицьким яке цікаве. (8) Раз величає його гетьман своїм товаришом і другом, то знову докоряє йому, що приказ не виконав як/слід. (9) А все такими вважливими, деколи навіть хитрими словами. (10) Не/легка річ гетьманська булава (За Б. Лепким).

5. Разом треба писати слово

варіанти відповідей

А як/небудь

Б по/між

В не/хочу

Г як/слід

Запитання 6

(1) Мотря розглядала універсали і письма Мазепи. (2) Довідалася багато дечого такого, про що їй і не снилося перше. (3) Не гадала, що це таке трудне і складне діло — гетьманувати. (4) Треба боронити край і перед зовнішніми, і перед внутрішніми ворогами. (5) Одних і других багато. (6) І цареві годи, і своїх не зраджуй,— по/між дощ ходи, не/замітно скріпляючи й поширюючи свою владу. (7) Одно листування з полковником Новицьким яке цікаве. (8) Раз величає його гетьман своїм товаришом і другом, то знову докоряє йому, що приказ не виконав як/слід. (9) А все такими вважливими, деколи навіть хитрими словами. (10) Не/легка річ гетьманська булава (За Б. Лепким).

6. У неозначеній формі вжите дієслово

варіанти відповідей

А виконав

Б скріпляючи

В боронити

Г розглядала

Запитання 7

(1) Мотря розглядала універсали і письма Мазепи. (2) Довідалася багато дечого такого, про що їй і не снилося перше. (3)Не гадала, що це таке трудне і складне діло — гетьманувати. (4) Треба боронити край і перед зовнішніми, і перед внутрішніми ворогами. (5) Одних і других багато. (6) І цареві годи, і своїх не зраджуй,— по/між дощ ходи, не/замітноскріпляючи й поширюючи свою владу. (7) Одно листування з полковником Новицьким яке цікаве. (8) Раз величає його гетьман своїм товаришом і другом, то знову докоряє йому, що приказ не виконав як/слід(9) А все такими вважливими, деколи навіть хитрими словами. (10) Не/легка річ гетьманська булава (За Б. Лепким).

7. Односкладним означено-особовим є речення

варіанти відповідей

А  перше

Б  четверте

В  п’яте

Г  шосте

Запитання 8

(1) Мотря розглядала універсали і письма Мазепи. (2) Довідалася багато дечого такого, про що їй і не снилося перше. (3)Не гадала, що це таке трудне і складне діло — гетьманувати. (4) Треба боронити край і перед зовнішніми, і перед внутрішніми ворогами. (5) Одних і других багато. (6) І цареві годи, і своїх не зраджуй,— по/між дощ ходи, не/замітноскріпляючи й поширюючи свою владу. (7) Одно листування з полковником Новицьким яке цікаве. (8) Раз величає його гетьман своїм товаришом і другом, то знову докоряє йому, що приказ не виконав як/слід(9) А все такими вважливими, деколи навіть хитрими словами. (10) Не/легка річ гетьманська булава (За Б. Лепким).

8. Характеристиці «просте двоскладне неповне» відповідає речення

варіанти відповідей

А  друге

Б  четверте

В  сьоме

Г  дев’яте

Запитання 9

(1) Мотря розглядала універсали і письма Мазепи. (2) Довідалася багато дечого такого, про що їй і не снилося перше. (3) Не гадала, що це таке трудне і складне діло — гетьманувати. (4) Треба боронити край і перед зовнішніми, і перед внутрішніми ворогами. (5) Одних і других багато. (6) І цареві годи, і своїх не зраджуй,— по/між дощ ходи, не/замітноскріпляючи й поширюючи свою владу. (7) Одно листування з полковником Новицьким яке цікаве. (8) Раз величає його гетьман своїм товаришом і другом, то знову докоряє йому, що приказ не виконав як/слід(9) А все такими вважливими, деколи навіть хитрими словами. (10) Не/легка річ гетьманська булава (За Б. Лепким).

9. У реченні (3) дієслово гетьманувати виконує синтаксичну роль

варіанти відповідей

А   підмета

Б  присудка

В   додатка

Г  означення

Запитання 10

(1) Мотря розглядала універсали і письма Мазепи. (2) Довідалася багато дечого такого, про що їй і не снилося перше. (3) Не гадала, що це таке трудне і складне діло — гетьманувати. (4) Треба боронити край і перед зовнішніми, і перед внутрішніми ворогами. (5) Одних і других багато. (6) І цареві годи, і своїх не зраджуй,— по/між дощ ходи, не/замітноскріпляючи й поширюючи свою владу. (7) Одно листування з полковником Новицьким яке цікаве. (8) Раз величає його гетьман своїм товаришом і другом, то знову докоряє йому, що приказ не виконав як/слід(9) А все такими вважливими, деколи навіть хитрими словами. (10) Не/легка річ гетьманська булава (За Б. Лепким).

10. Дієслівна форма в переносному значенні використана в реченні

варіанти відповідей

А  третьому

Б  четвертому

В  шостому

Г  восьмому

Запитання 11

11. Антонім до слова пізній

варіанти відповідей

А  вчорашній

Б  денний

В  вечірній

Г  ранній

Д  нічний

Запитання 12

12. Не потребує редагування речення

варіанти відповідей

А  Наступив час розповісти тобі про все.

Б  Термін карантину подовжено на три дні.

В  На виробничу практику відведено дві неділі.

Г  Вони здержали своє слово.

Д  Як ви відноситесь до нашого задуму?

Запитання 13

13. Усі слова з нульовим закінченням у рядку

варіанти відповідей

А  автомобіль, березень, корабель

Б  деталь, олівець, навпростець

В  вересень, принтер, метро

Г  узвар, прилад, пюре

Д  корінь, ключ, ліворуч

Запитання 14

14. Правильно визначений спосіб словотвору

варіанти відповідей

А  водогінний — складання основ

Б  прибережний — префіксальний

В  відлетіти — префіксально-суфіксальний

Г  списування — префіксальний

Д  чорноземний — суфіксальний

Запитання 15

15. Усі слова пишуться з префіксом при- в рядку

варіанти відповідей

А  пр..бічник, пр..меншити, пр..старілий, пр..скорити

Б  пр..цінитися, пр..зирливо, пр..буття, пр..дбати

В  пр..боркати, пр..мхливий, пр..вілля, пр..звище

Г  пр..вабливо, пр..голомшити, пр..красити, пр..своїти

Д  пр..вернути, пр..гнічений, пр..красний, пр..свячений

Запитання 16

16. Усі іменники належать до одного роду в рядку

варіанти відповідей

А  водоймище, пасовище, вогнище, вовчище

Б  акварель, вермішель, деталь, рояль

В  степ, полин, продаж, біль

Г  піаніно, ескімо, метро, фламінго

Д  трудяга, нероба, роззява, кравчиня

Запитання 17

17. Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення (-я) в рядку

варіанти відповідей

А  вісь глобус.., довжина діаметр.., читання текст..

Б  колір прапор.., не вистачає літр.., кордони Ізраїл..

В  площа прямокутник.., ведення облік.., приїхав з Ізмаїл..

Г  вулиці Мілан.., кабіна трактор.., отвір капіляр..

Д  на березі Буг.., не поставив дефіс.., більше кілограм..

Запитання 18

18. Не потребує редагування речення

варіанти відповідей

А  У долинах річок клімат більш сприятливіший для землеробства.

Б  Задача розв’язана самим простим способом.

В  Цей вид спорту найбільше травматичний.

Г  Він поділився зі мною найзаповітнішою мрією.

Запитання 19

19. Не потребують редагування всі словосполучення в рядку

варіанти відповідей

А  радіти з успіхів, завдати шкоду

Б  прикласти всі зусилля, дотримувати правил

В  приймають по понеділках, вибачили йому

Г опанувати мову, сміявся з нього

Запитання 20

20. Додаток, виражений інфінітивом, є в реченні

варіанти відповідей

А  Мені не раз випадало раніш добре поживитися там на всяку дичину.

Б  Не знаю чому, але захотілося лягти і качатися по траві.

В  Вона прислухається до них і ще не наважується втрутитися, висловити свою думку.

Г  Роса ще не встигла розійтися туманом по зеленому полю.

Д  На Слобожанщині господині просили посівальника обов’язково посидіти на порозі.

Запитання 21

21. Складне речення

варіанти відповідей

А  Тугі гриви хлюпали в груди, хапали за високо зведені копита й тягли в глибінь.

Б  Нестор ціпенів від страху, притулившись до шибки, та відірвати погляду не міг.

В  Служки носили безліч страв: тетереви, гуси, журавлі, голуби, кури.

Г  Дівчата пряли починки, вишивали, готували сорочки на придане.

Д  На клумбі цвіли жоржини, чорнобривці, пахло прив’ялим духом полину.

Запитання 22

22. Неозначено-особове речення

варіанти відповідей

А  На Великдень усі вітали один одного писанками.

Б  Починали пастушити звичайно з семи років.

В  Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села.

Г  Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі!

Д  І мій народ, дорівняний до мене, уже ніхто не смів би обмовлять.

Запитання 23

23. Правильно побудоване речення

варіанти відповідей

А  Мовець повинен називати і висловлювати своє ставлення до співрозмовника.

Б  Бібліотека одержує газети, журнали, періодику.

В  Частина депутатів налаштовані критично щодо законопроекту.

Г  Фермерські господарства забезпечують не тільки нашу область, а й інші регіони України.

Д  Це не стільки завдання школи, скільки батьків.

Запитання 24

24. Прислівник виступає обставиною в реченні

варіанти відповідей

А  Квартира праворуч ще не заселена.

Б  У будинку неподалік світилося.

В  У мене радісно на душі.

Г  Він зробив це ненавмисне.

Д  У садку було прохолодно.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест