Тести "Апаратна частина"

Про матеріал
Одним із завдань повсякденної вчительської праці є необхідність здійснювати контроль знань учнів. Форми контролю, вживані вчителями, дуже різноманітні, але найчастіше використовуються письмове або усне опитування. На жаль, ці форми не позбавлені недоліків. При проведенні усного опитування – це відносно велика витрата часу уроку при невеликій кількості оцінок, при проведенні письмових робіт кількість оцінок зростає, але багато часу витрачається на перевірку. Тестування як ефективний спосіб перевірки знань знаходить в школі все більше вживання. Одним з основних і безперечних його достоїнств є мінімум часових витрат на здобуття надійних підсумків контролю.
Перегляд файлу

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________________________________

 

І рівень (1 бал)

ІІ рівень (2 бали)

1. Апаратна частина комп’ютера – це

1. Швидкодія процесора – це

повний набір команд, які може виконувати ПК.

 

кількість команд, що їх виконує ЦП за одиницю часу.

 

набір програм, що керують його діями.

 

кількість команд, що їх виконує комп’ютер за одиницю часу.

 

набір пристроїв, з яких він складається.

 

кількість команд, що проходять через шину за одиницю часу.

 

пристрої що керують його діями.

 

кількість бітів інформації, що передаються по шині.

 

2. З чого складається апаратна частина комп’ютера?

2. Співпроцесор – це

Процесор, клавіатура, монітор, мишка.

 

кількість байтів, що міститься в регістрі процесора.

 

Пам’ять, процесор, пристрої введення, пристрої виведення.

 

процесор призначений виключно для роботи з дійсними числами

 

Периферійні пристрої, процесор, співпроцесор.

 

кількість бітів, що можуть одночасно пройти через шину.

 

Процесор, пам’ять, пристрої введення/виведення.

 

координатор усіх дій комп’ютера

 

3. Основна одиниця вимірювання інформації - це

3. Оперативна пам’ять призначена для

Байт

 

читання інформації.

 

Кілобайт

 

читання і запису інформації.

 

Біт

 

запису інформації.

 

Мегабайт

 

читання, запису, стирання, передачі інформації.

 

4. Які бувають види пам’яті?

4. Що таке шина?

Дискети, диски.

 

пристрій взаємодії пам’яті і ЦП

 

Оперативна.

 

пристрій взаємодії периферійних пристроїв та ЦП

 

Постійна.

 

область для збереження файлів з метою їх упорядкування.

 

Оперативна, постійна.

 

виконує операції з дійсними числами.

 

5. Що таке драйвери?

5. Сукупність пікселів утворює

Програми, призначені для полегшення роботи ОС і користувача.

 

зображення.

 

Програми,  призначені для керування будь-яким пристроєм комп’ютера.

 

роздільну здатність екрана.

 

Обслуговуючі програми.

 

найменший елемент зображення.

 

Програми, призначені для стиснення інформації.

 

низьку роздільну здатність екрану.

 

6. Що робить адаптер?

 

Виконує операції з дійсними числами.

 

Забезпечує взаємодію периферійних пристрої і ЦП.

 

Забезпечує взаємодію пам’яті і ЦП.

 

ІІІ рівень (3 бали)

Зберігає інформацію.

 

7. З яких пристрої вкладається накопичувач?

1. Периферійними пристроями є:

Апаратна частина, програмне забезпечення.

 

Клавіатура, мишка, монітор, принтер, ЦП, пам’ять.

 

Накопичувач, привід.

 

Клавіатура, мишка, монітор, пам’ять.

 

Привід, носій.

 

Мишка, монітор, клавіатура, процесор.

 

Дискета, дисковід.

 

Клавіатура, мишка, монітор.

 

8. Які бувають накопичувачі?

2. Через що адаптери працюють з периферійними пристроями.

На гнучких дисках, на жорстких дисках, на оптичних дисках.

 

Через шину.

 

Дискети, СD.

 

Через кабель.

 

Касети.

 

Через порти.

 

Дисководи, вінчестери.

 

Через регістри.

 

9. Пристрої введення інформації - це

3. Скільки основних груп можна розрізнити на клавіатурі?

Дисковод, монітор, клавіатура, принтер, мишка, вінчестер.

 

Чотири.

 

Дисковод, клавіатура, принтер, мишка.

 

Три.

 

Монітор, принтер, сканер.

 

П’ять.

 

Дисковод, клавіатура, мишка, вінчестер, сканер.

 

Шість.

 

10. Пристрої виведення інформації - це

 

Монітор, принтер, вінчестер.

 

Дисковод, клавіатура, принтер, мишка.

 

Монітор, принтер.

 

Додаткове запитання (5 балів)

Дисковод, клавіатура, мишка, вінчестер, сканер.

 

11. Назвіть види принтерів.

1. Вінчестер складається з:

Лазерні, струминні, матричні, плотери, ударної дії,

 

 

 

 

 

 

Лазерні, струминні, матричні.

 

Плотери.

 

Послідовні, матричні, лазерні.

 

12. Модем – це:

 

Засіб передачі інформації на дуже далеку відстань.

 

Підрахунки

Пристрій що здійснює перетворення сигналів телефонної мережі на сигнали комп’ютера.

 

 

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

Додаткове питання

Засіб передачі інформації на короткі відстані.

 

Вірні відповіді

 

 

 

 

Система зв’язку з іншими комп’ютерами.

 

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________________________________

 

І рівень (1 бал)

ІІ рівень (2 бали)

1. Апаратна частина комп’ютера – це

1. Швидкодія процесора – це

повний набір команд, які може виконувати ПК.

 

кількість команд, що їх виконує ЦП за одиницю часу.

 

набір програм, що керують його діями.

 

кількість команд, що їх виконує комп’ютер за одиницю часу.

 

набір пристроїв, з яких він складається.

 

кількість команд, що проходять через шину за одиницю часу.

 

пристрої що керують його діями.

 

кількість бітів інформації, що передаються по шині.

 

2. З чого складається апаратна частина комп’ютера?

2. Співпроцесор – це

Процесор, клавіатура, монітор, мишка.

 

кількість байтів, що міститься в регістрі процесора.

 

Пам’ять, процесор, пристрої введення, пристрої виведення.

 

процесор призначений виключно для роботи з дійсними числами

 

Периферійні пристрої, процесор, співпроцесор.

 

кількість бітів, що можуть одночасно пройти через шину.

 

Процесор, пам’ять, пристрої введення/виведення.

 

координатор усіх дій комп’ютера

 

3. Основна одиниця вимірювання інформації - це

3. Оперативна пам’ять призначена для

Байт

 

читання інформації.

 

Кілобайт

 

читання і запису інформації.

 

Біт

 

запису інформації.

 

Мегабайт

 

читання, запису, стирання, передачі інформації.

 

4. Які бувають види пам’яті?

4. Що таке шина?

Дискети, диски.

 

пристрій взаємодії пам’яті і ЦП

 

Оперативна.

 

пристрій взаємодії периферійних пристроїв та ЦП

 

Постійна.

 

область для збереження файлів з метою їх упорядкування.

 

Оперативна, постійна.

 

виконує операції з дійсними числами.

 

5. Що таке драйвери?

5. Сукупність пікселів утворює

Програми, призначені для полегшення роботи ОС і користувача.

 

зображення.

 

Програми,  призначені для керування будь-яким пристроєм комп’ютера.

 

роздільну здатність екрана.

 

Обслуговуючі програми.

 

найменший елемент зображення.

 

Програми, призначені для стиснення інформації.

 

низьку роздільну здатність екрану.

 

6. Що робить адаптер?

 

Виконує операції з дійсними числами.

 

Забезпечує взаємодію периферійних пристрої і ЦП.

 

Забезпечує взаємодію пам’яті і ЦП.

 

ІІІ рівень (3 бали)

Зберігає інформацію.

 

7. З яких пристрої вкладається накопичувач?

1. Периферійними пристроями є:

Апаратна частина, програмне забезпечення.

 

Клавіатура, мишка, монітор, принтер, ЦП, пам’ять.

 

Накопичувач, привід.

 

Клавіатура, мишка, монітор, пам’ять.

 

Привід, носій.

 

Мишка, монітор, клавіатура, процесор.

 

Дискета, дисковід.

 

Клавіатура, мишка, монітор.

 

8. Які бувають накопичувачі?

2. Через що адаптери працюють з периферійними пристроями.

На гнучких дисках, на жорстких дисках, на оптичних дисках.

 

Через шину.

 

Дискети, СD.

 

Через кабель.

 

Касети.

 

Через порти.

 

Дисководи, вінчестери.

 

Через регістри.

 

9. Пристрої введення інформації - це

3. Скільки основних груп можна розрізнити на клавіатурі?

Дисковод, монітор, клавіатура, принтер, мишка, вінчестер.

 

Чотири.

 

Дисковод, клавіатура, принтер, мишка.

 

Три.

 

Монітор, принтер, сканер.

 

П’ять.

 

Дисковод, клавіатура, мишка, вінчестер, сканер.

 

Шість.

 

10. Пристрої виведення інформації - це

 

Монітор, принтер, вінчестер.

 

Дисковод, клавіатура, принтер, мишка.

 

Монітор, принтер.

 

Додаткове запитання (5 балів)

Дисковод, клавіатура, мишка, вінчестер, сканер.

 

11. Назвіть види принтерів.

1. Вінчестер складається з:

Лазерні, струминні, матричні, плотери, ударної дії,

 

 

 

 

 

 

Лазерні, струминні, матричні.

 

Плотери.

 

Послідовні, матричні, лазерні.

 

12. Модем – це:

 

Засіб передачі інформації на дуже далеку відстань.

 

Підрахунки

Пристрій що здійснює перетворення сигналів телефонної мережі на сигнали комп’ютера.

 

 

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

Додаткове питання

Засіб передачі інформації на короткі відстані.

 

Вірні відповіді

 

 

 

 

Система зв’язку з іншими комп’ютерами.

 

Бали

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
25 березня
Переглядів
113
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку