23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Тести до теми "Правовідносини" 9 клас

Про матеріал
Тести «Правовідносини» 1.Правовідносини а) суспільні відносини, урегульовані правом; б) форма фактичних суспільних відносин, що склалися на основі норм права; в) урегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких виступають як носії суб'єктивних прав, юридичних обов'язків, повноважень та юридичної відповідальності; г) специфічні вольові суспільні відносини, що склалися на основі правових норм між суб'єктами права; д) особлива форма взаємозв'язку між суб'єктами права через їхні права та обов'язки, що закріплені у правових нормах. 2. Суб'єкти правовідносин — це: а) учасники правовідносин, які мають суб'єктивні права; б) учасники правовідносин, які мають юридичні обов'язки; в) визнані державою за допомогою юридичних норм носії суб'єктивних прав, юридичних обов'язків; г) особи й організації, які мають правосуб'єктність, що дає їм можливість брати участь у різних правовідносинах з іншими особами й організаціями; д) фізичні особи, які мають правоздатність і дієздатність. 3. Правоздатність фізичної особи виникає: а) з моменту народження; б) з досягненням повноліття; в) з моменту реєстрації новонародженого в ОРАЦС; г) з досягненням 16 років. 3. Об'єкт правовідносин — це: а) те, на що впливають правовідносини; б) фактична поведінка їх учасників; в) результат правовідносин; г) певні матеріальні та духовні блага, здатні задовольняти інтереси суб'єктів права; д) права та обов'язки суб'єктів правовідносин. 4. Зміст правовідносин — це: а) взаємні права та обов'язки; б) сукупність суб'єктивних прав і обов'язків; в) юридична відповідальність і юридичні повноваження; г) безпосередні дії суб'єктів правовідносин; д) права та обов'язки їх учасників та реальні дії з їх використання, здійснення. 5. Юридичні факти — це: а) різноманітні факти, що мають юридичне значення; б) такі життєві обставини, з якими норми права пов'язують динаміку правовідносин, їх виникнення, змінювання або припинення; в) умови виникнення правових відносин; г) життєві обставини, з якими закон пов'язує настання юридичних наслідків; д) закріплення фактичних обставин, виникнення правовідносин. 6. Об’єктом правовідносин є: а) людина; б) дієздатність; в) реальне благо; г) правоздатність. 7. Види юридичних фактів: а) дія та подія; б) бездіяльність; в) вчинки; г) діяння; д) проступки. 8. Юридичні акти – це: а) правомірні дії особи, спрямовані на досягнення певних юридичних наслідків; б) неправомірні дії особи, спрямовані на досягнення певних юридичних наслідків; в) життєві обставини, що не залежать від волі особи, проте тягнуть за собою правові наслідки. 9. Юридичні факти, що не залежать від волі особи, - це: а) юридичні акти; б) юридичні поступки; в) події; г) дії. 10. Народження дитини – це: а) правостворюючий юридичний факт; б) неюридичний факт; в) правозмінюючий факт; г) правоприпиняючий факт. 11. До структури правових відносин не належить: а) суб'єкт; б) об'єкт; в) зміст; г) законність. 12. Суб’єкт права та суб’єкт правовідносин –це: а) тотожні поняття; б) перше поняття ширше за друге; в) протилежні поняття. ІІ в. 1. До структури правовідносин не належить: а) об’єкт правовідносин; б) зміст правовідносин; в) юридичний факт; г) суб’єкт правовідносин. 2. Правосуб’єктність юридичної особи виникає: а) з моменту досягнення повноліття; б) з моменту організації; в) з моменту державної реєстрації; г) з моменту реорганізації. 3. Об'єкт правовідносин — це: а) те, на що впливають правовідносини; б) фактична поведінка їх учасників; в) результат правовідносин; г) певні матеріальні та духовні блага, здатні задовольняти інтереси суб'єктів права; д) права та обов'язки суб'єктів правовідносин 4. Види юридичних фактів: а) дія та подія; б) бездіяльність; в) вчинки; г) діяння; д) проступки. 5. Суб'єктивне право — це: а) вид і міра можливої правоспроможності особи; б) надані та такі, що охороняються державою, права та свободи учасників правовідносин; в) особисті права громадян; д) права, якими наділені державні органи; е) права та свободи, якими наділені всі учасники правовідносин. 6. Юридичний обов'язок — це: а) необхідність здійснювати активні позитивні дії на користь інших учасників правовідносин; б) необхідність утримуватися від певних дій; в) дотримання приписів правових норм; г) вид і міра необхідної поведінки зобов'язаної сторони правовідносин; д) обов'язок кожного громадянина України. 7. Здатність суб'єкта правовідносин мати права й обов'язки — це: а) правоздатність; б) компетенція; в) дієздатність; г) деліктоздатність; д) правосуб'єктність. 8. Здатність суб'єкта правовідносин своїми діями набувати та здійснювати права та виконувати обов'язки — це: а) правоздатність; б) компетенція; в) дієздатність; г) деліктоздатність; д) правосуб'єктність. 9. Підставою виникнення, припинення та змінювання правовідносин є: а) аналогія права; б) юридичні факти; в) правовий прецедент; г) норми права. 10. Структурними елементами правовідносин є: а) гіпотеза, диспозиція, санкція; б) кодифікація, інкорпорація, консолідація; в) суб'єкт, об'єкт, зміст; г) суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона. 11. Відбування покарання у вигляді позбавлення волі: а) дія; б) подія; в) стан; г) юридичний поступок(вчинок). 12. Назвіть юридичний факт, що є подією: а) рішення суду; б) підпал, що призвів до загибелі чужого майна; в) стихійне лихо, що призвело до загибелі застрахованого майна; г) угод
Перегляд файлу

                                                             Тести «Правовідносини»

 

 

 

 

1.Правовідносини

а) суспільні відносини, урегульовані правом;

б) форма фактичних суспільних відносин, що склалися на основі норм права;

в) урегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких виступають як носії суб'єктивних прав, юридичних обов'язків, повноважень та юридичної відповідальності;

г) специфічні вольові суспільні відносини, що склалися на основі правових норм між суб'єктами права;

д) особлива форма взаємозв'язку між суб'єктами права через їхні права та обов'язки, що закріплені у правових нормах.

2. Суб'єкти правовідносин — це:

а) учасники правовідносин, які мають суб'єктивні права;

б) учасники правовідносин, які мають юридичні обов'язки;

в) визнані державою за допомогою юридичних норм носії суб'єктивних прав, юридичних обов'язків;

г) особи й організації, які мають правосуб'єктність, що дає їм можливість брати участь у різних правовідносинах з іншими особами й організаціями;

д) фізичні особи, які мають правоздатність і дієздатність.

3. Правоздатність фізичної особи виникає:

а) з моменту народження;

б) з досягненням повноліття;

в) з моменту реєстрації новонародженого в ОРАЦС;

г) з досягненням 16 років.

3. Об'єкт правовідносин — це:

а) те, на що впливають правовідносини;

б) фактична поведінка їх учасників;

в) результат правовідносин;

г) певні матеріальні та духовні блага, здатні задовольняти інтереси суб'єктів права;

д) права та обов'язки суб'єктів правовідносин.

4. Зміст правовідносин — це:

а) взаємні права та обов'язки;

б) сукупність суб'єктивних прав і обов'язків;

в) юридична відповідальність і юридичні повноваження;

г) безпосередні дії суб'єктів правовідносин;

д) права та обов'язки їх учасників та реальні дії з їх використання, здійснення.

5. Юридичні факти — це:

а) різноманітні факти, що мають юридичне значення;

б) такі життєві обставини, з якими норми права пов'язують динаміку правовідносин, їх виникнення, змінювання або припинення;

в) умови виникнення правових відносин;

г) життєві обставини, з якими закон пов'язує настання юридичних наслідків;

д) закріплення фактичних обставин, виникнення правовідносин.

6. Об’єктом правовідносин є:

а) людина;

б) дієздатність;

в) реальне благо;

г) правоздатність.

7. Види юридичних фактів:

а) дія та подія;

б) бездіяльність;

в) вчинки;

г) діяння;

д) проступки.

8. Юридичні акти – це:

а) правомірні дії особи, спрямовані на досягнення певних юридичних наслідків;

б) неправомірні дії особи, спрямовані на досягнення певних юридичних наслідків;

в) життєві обставини, що не залежать від волі особи, проте тягнуть за собою правові наслідки.

9. Юридичні факти, що не залежать від волі особи, - це:

а) юридичні акти;

б) юридичні поступки;

в) події;

г) дії.

10. Народження дитини – це:

а) правостворюючий юридичний факт;

б) неюридичний факт;

в) правозмінюючий факт;

г) правоприпиняючий факт.

11. До структури правових відносин не належить:

а) суб'єкт;

б) об'єкт;

в) зміст;

г) законність.

12. Суб’єкт права та суб’єкт правовідносин –це:

а) тотожні поняття;

б) перше поняття ширше за друге;

в) протилежні поняття.

ІІ в.

1. До структури правовідносин не належить:

а) об’єкт правовідносин;

б) зміст правовідносин;

в) юридичний факт;

г) суб’єкт правовідносин.

2. Правосуб’єктність юридичної особи виникає:

а) з моменту досягнення повноліття;

б) з моменту організації;

в) з моменту державної реєстрації;

г) з моменту реорганізації.

3. Об'єкт правовідносин — це:

а) те, на що впливають правовідносини;

б) фактична поведінка їх учасників;

в) результат правовідносин;

г) певні матеріальні та духовні блага, здатні задовольняти інтереси суб'єктів права;

д) права та обов'язки суб'єктів правовідносин

4. Види юридичних фактів:

а) дія та подія;

б) бездіяльність;

в) вчинки;

г) діяння;

д) проступки.

5. Суб'єктивне право — це:

а) вид і міра можливої правоспроможності особи;

б) надані та такі, що охороняються державою, права та свободи учасників правовідносин;

в) особисті права громадян;

д) права, якими наділені державні органи;

е) права та свободи, якими наділені всі учасники правовідносин.

6. Юридичний обов'язок — це:

а) необхідність здійснювати активні позитивні дії на користь інших учасників правовідносин;

б) необхідність утримуватися від певних дій;

в) дотримання приписів правових норм;

г) вид і міра необхідної поведінки зобов'язаної сторони правовідносин;

д) обов'язок кожного громадянина України.

7. Здатність суб'єкта правовідносин мати права й обов'язки — це:

а) правоздатність;

б) компетенція;

в) дієздатність;

г) деліктоздатність;

д) правосуб'єктність.

8. Здатність суб'єкта правовідносин своїми діями набувати та здійснювати права та виконувати обов'язки — це:

а) правоздатність;

б) компетенція;

в) дієздатність;

г) деліктоздатність;

д) правосуб'єктність.

9. Підставою виникнення, припинення та змінювання правовідносин є:

а) аналогія права;

б) юридичні факти;

в) правовий прецедент;

г) норми права.

10. Структурними елементами правовідносин є:

а) гіпотеза, диспозиція, санкція;

б) кодифікація, інкорпорація, консолідація;

в) суб'єкт, об'єкт, зміст;

г) суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона.

11. Відбування покарання у вигляді позбавлення волі:

а) дія;

б) подія;

в) стан;

г) юридичний поступок(вчинок).

12. Назвіть юридичний факт, що є подією:

а) рішення суду;

б) підпал, що призвів до загибелі чужого майна;

в) стихійне лихо, що призвело до загибелі застрахованого майна;

г) угод

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
2.0
Відповідність темі
3.0
Загальна:
2.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Власенко Марина
  Загальна:
  2.7
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  2.0
  Відповідність темі
  3.0
docx
Додано
8 листопада 2019
Переглядів
2066
Оцінка розробки
2.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку