18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тести "Екосистеми. Типи взаємозв’язків між популяціями"

Про матеріал
Різнорівневі тести по екології "Екосистеми. Типи взаємозв’язків між популяціями".
Перегляд файлу

image

image          а) ряд видів організмів, пов’язаних між            image               б) ряд видів організмів, пов’язаних між

собою трофічними зв’язками, що    собою трофічними зв’язками складають певну послідовність у передаванні речовин і енергії

image           в) трофічні зв’язки, що складають певну послідовність у передаванні речовин і енергії

3.          Укажіть групу екологічних чинників, до якої належить господарська діяльність людини :

imageimageа) абіотичніб) біотичні

в) оптимальніг) антропогенні

4.          Сукупність умов, у яких мешкають організми різних видів і з якими вони безпосередньо взаємодіють називають:

imageб) Середовище життя

г) Клімат

Який вид екологічої піраміди зображений?

 

Екологічна піраміда чисел

Екологічна піраміда енергії

Екологічна піраміда біомаси

6.

Продуценти - це:

 

imageimageа) Твариниб) Гриби

в) Бактеріїг) Рослини

7.          Редуценти - це:

imageimageа) Грибиб) Рослини

в) Рослиноїдні твариниг) Хижаки

8.          Виберіть правильну послідовність ланцюга живлення

imageimageа) жаба - слимак - капустаб) слимак - жаба - капуста

в) капуста - слимак - жабаг) капуста - жаба - слимак

9.          Між особинами однієї популяції можуть існувати взаємозв'язки:

imageimageа) Паразитизм;б)  Конкуренція;

в) Ніяких зв*язків не існує.г) Хижацтво;

10.      Укажіть, до якого трофічного рівня у ланцюгах живлення належать організмиавтотрофи

image               а) продуценти                                                                      image      б) консументи

в) редуценти

11.      Виберіть приклад впливу на тваринні організми біотичних екологічних чинників

imageimageа) тепла весна сприяла швидшомуб) водна течія сприяє розселенню

перетворенню пуголовків на жабличинок

в) у місцях гніздівлі перелітних птахівг) зростання популяції рисі призведе до людина створила заказники          зменшення популяції зайців

12.      Виберіть приклади, що ілюструють вплив на організми антропогенного чинника

imageimageа) вирубка лісівб) зграя шакалів загнала антилопу

в) браконьєри виловили осетраг) кислотні дощі згубно подіяли на

врожай

д) полювання лисиці на зайців

13.      Виберіть абіотичні чинники

imageimageа) хижакиб) освітлення

в) вологістьг) температура

д) популяції

14.      Оберіть організми, які належать до продуцентів:

image

15.      12. Користуючись правилом екологічної піраміди, визначте, яка маса водоростей потрібна, щоб у морі виріс і міг існувати один дельфін, маса якого 400 кг.

Ланцюг живлення:

водорості - планктонні тварини - риби - дельфін

imageimageа) 40 кгб) 400 кг

в) 40000 кгг) 400000 кг

16.      11. Встановіть відповідність між назвами організмів та їх приналежністю до певної екологічної групи

1.продуценти а. бактерії гниття

2.   консументи І порядку б. полівка

3.   консументи ІІ порядку в. пшениця

4.   редуценти г. яструб

imageimageа) 1-б, 2-г, 3-а, 4-вб) 1-в, 2- г, 3-б, 4-а

в) 1-в, 2-б, 3-г, 4-аг) 1-а, 2-б, 3-г, 4-в

17.      8. Середнє число особин на одиницю площі чи об'єму

imageimageа) щільність популяціїб) темп росту популяції

в) чисельність популяціїг) смертність популяції

18.      7. Об'єктом дослідження демекології є

imageimageа) популяціяб) екологічні чинники

в) біоценозиг) екологічні явища

19.      6. Організми, які можуть жити лише за дуже незначної зміни чинників середовища


еврибіонти

редуценти

консументи

20. 5. До біотичних факторів належить

стенобіонти

imageimageа) температураб) паразитизм

в) господарська діяльність людиниг) вологість

21.      3. Кожен з екологічних чинників має лише певні межі позитивного впливу на організми

imageimageа) закон оптимумуб) правило екологічної індивідуальності

в) закон єдності живої речовиниг) правило екологічної піраміди

22.      Складіть схему ланцюга живлення екосистеми озера, включивши до неї такі компоненти:

продуценти, консументи І порядку, консументи ІІ порядку, консументи ІІІ порядку.

imageimageа) карась-окунь-щука-видраб) водорості-карась-щука-видра

в) водорості-фітопланктон-карась-щукаг) водорості-карась-короп-щука

23.      Прикладом хижацтва є взаємодія між:

imageimageа) мишею і кліщемб) мурахами і попелицями

в) мишею і совоюг) мурахами в середині мурашника

24.      Яка площа акваторії моря потрібна для прогодування чайки (m = 1 кг, 40% - суха речовина) в ланцюгу живлення: фітопланктон – риба – чайка? Продуктивність фітопланктону – 500 г сухої маси/м 2

imageimage              а)                                                             2б)                                                                2

80 м200 м

              в)                                                             2г)                                                                  2

50 м0,40 м

25.      Як назвати взаємозв’язки між шакалами та грифами під час пошуку в савані їжі, яка залишилася під «сніданку» лева?

imageimageа) Хижацтвоб) Квартирування

в) Конкуренціяг) Паразитизм

26.      Виберіть три відповіді з семи. Що може бути прикладом антибіозу (протиборства) між живими організмами?

image а) Співіснування на городі картоплі й image б) Гриб-маслюк живе на коріннях сосни бур’янів

в) Лактобактерії, що живуть у   г) Черви-глисти, що оселилися в кишечнику людини               кишечнику людини

image                  д) Лисиця полює на дикого кролика                    image       е) Гриб-трутовик живе на дереві

є) Лишайники, що оселилися на корі дерева

27.      У тварин наших широт часто трапляється зимова сплячка. Під час неї зменшується частота скорочень серця, на 1о…4оС падає температура тіла, знижується кров'яний тиск. Усе це є пристосуванням до того, щоб якомога менша витрачати енергії в умовах…

imageimageа) Сезонного зменшення кількості теплаб) Скорочення тривалості світлового дня

в) Періоду, коли вода замерзаєг) Сезонного дефіциту їжі

28.      Виберіть з переліку організмів того, хто належить да утворювачів?

imageimageа) гусіньб) коник

в) пирійг) ящірка

29.      Виберіть з переліку організмів того, хто належить до руйнівників?

imageimageа) мишаб) лисиця

в) сокілг) бактерії гниття

30.      Консументом з переліку організмів є:

imageimageа) дощовий черв′якб) цвільовий гриб мукор

в) білкаг) лишайник

31.      Вкажіть ланцюг живлення, який складений правильно.

imageimageа) гусінь → синиця → яструбб) трава → гусінь → синиця → яструб

в) яструб → синиця → трава → гусіньг) трава → синиця → гусінь→ яструб

32.      Яку роль виконують редуценти в ланцюгах живлення

imageimageа) перетворюють органічні рештки вб) синтезують органічні речовини з мінеральні речовининеорганічних

в) виконують роль споживачів вг) перетворюють енергію сонця в екосистемі          енергію хімічних речовин

33.      Яке місце займає людина в ланцюгах живлення?

консумент І порядку

консумент ІІ, ІІІ порядку

продуцент

редуцент

34.      У ланцюгу живлення яблуко - їжак - лисиця - печериця редуцентом буде

imageimageа) їжакб) печериця

в) яблуког) лисиця

35.      У якому із наведених прикладів ми можемо бачити правильно розташовані організми, які утворюють один харчовий ланцюг:

imageimageа) Трава, заєць, вовк, ворона.б) Вовк, павук, метелик, трава.

в) Метелик, павук, заєць, трава.г) Дерево, гусениця, дятел, орел.

36.      На полі росте трава. ЇЇ з"їдає польова миша. Мишу спіймала і з"їла змія. Змію з"їв орел. Хто з цих організмів є консументом ІІ порядку

imageimageа) зміяб) миша

в) орелг) трава

37.      Лисиця важить 25 кг. Скільки потрібно рослинності аби вона могла вижити і харчуватися, якщо відомо що лисиця консумент ІІІ порядку

imageimageа) 250 кгб) 2500 кг

в) 25 кгг) 25 000 кг

38.      Виберіть правильні твердження:

image         а) біотичні фактори-це форма взаємодії           image        б) консументи - це гетеротрофні

                     між особинами.                                                                                  організми, які отримують органічні

речовини шляхом поїдання інших організмів.

image           в) завданням селекції є підвищення                image       г) схрещування організмів, що мають продуктивності існуючих видів та    спільних предків - аутбридинг. отримання нових.

image           д) явище гетерозису направлене на те, щоб отримані види були стійкими до хвороб та шкідників.

39.


imageб) вторинної сукцесії

г) впливу природної діяльності

40.      Які пристосування для життя у грунтовому середовищі є у тварин? (3 відповіді)

imageimageа) Гострий нюхб) Широкий, лопатоподібний хвіст

в) Слизг) Широкі передні зуби 

д) Гострий зіре) Довге хутро

41.      У кактусів, які ростуть у посушливих місцевостях, листки перетворилися на колючки. Це пристосування до:

imageimageа) Поглинання вуглекислого газуб) Збільшення випаровування води

в) Поглинання води і киснюг) Зменшення випаровування води

42.      Пристосування рослин до існування в посушливих місцевостях-це...

imageimageа) Довгий коріньб) Велике та м'ясисте листя

в) Листки видозмінені у голкиг) Товстий стовбур

43.      Виберіть риси пристосування тварин до життя у грунтовому середовищі

imageimageа) Риючі кінцівки або зубиб) Гострий зір

в) Чютливі органи нюху і дотикуг) Зір поганий ,або зовсім відсутній

44.      Виберіть риси пристосування тварин до життя у водному середовищі

imageimageа) Рухаються за допомогою плавцівб) Обтічна форма тіла

в) Перетинки між пальцями кінцівокг) Гострий нюх

45.      Виберіть риси пристосування тварин до життя у наземно-повітряному середовищі.

imageimageа) Відліт птахів в теплі країб) Тіло вкрите слизом

в) Органи пересування-крила,лапиг) Гострий зір

46.      У якому із наведених прикладів ми можемо бачити правильно розташовані організми, які утворюють один харчовий ланцюг:

imageimage                      Трава, заєць, вовк, ворона.                                                        Вовк, павук, метелик, трава.

                       Метелик, павук, заєць, трава.                                                 Дерево, гусениця, дятел, орел.

47.      Серед зазначених прикладів взаємозв′язків виберіть приклад коменсалізму

imageimageа) печінковий сисун та короваб) евкаліпт та коала

в) гепард та гриф-падальникг) бджола та квіткова рослина

48.      Завершіть ланцюг живлення:

водорості - дафнія -мальок риби-окунь -

imageimageа) чапляб) олень

в) білкаг) латаття

49.      Сапротрофи-це тварини які

imageimageа) Живляться готовою їжею живихб) Живляться готовою їжею відмерлих організміворганізмів

в) Живляться рослинною їжеюг) Здатні до фотосинтезу

50.      Усі компоненти навколишнього середовища належать до чинників:

imageimageа) абіотичнихб) біотичних

в) антропогеннихг) екологічних

51.      Пристосуваннями тварин до сезонних змін умов середовища є:

imageб) Зимова сплячка

г) Накопичення жиру

б) група самок, самців і малят

г) група особин одного виду, що існує на території тривалий час та мешкає певною мірою відокремлено від

подібних угруповань

imageimageМіж особинами однієї популяції можуть існувати взаємозв'язки:

б)  Конкуренція;

г) Хижацтво;

54.      Властивостями популяції є:

imageimageа) Щільністьб) Народжуваність

в) Вікова структураг)  Смертність

55.      Основні типи взаємодії між живими організмами:

imageimageа) Хижацтвоб) паразитизм

в) Редуцентиг) конкуренція

д) Нейтралізме) Мутуалізм

є) Коменсалізмж) Продуценти


Ключ до тесту

1. а (1 балів)

2. а (1 балів)

3. г (1 балів)

4. б (1 балів)

5. б (1 балів)

6. г (1 балів)

7. а (1 балів)

8. в (1 балів)

9. б (1 балів)

10. а (1 балів)

11. г (1 балів)

12. а в г (3 балів)

13. б в г (3 балів)

14. в г (2 балів)

15. г (1 балів)

16. в (1 балів)

17. а (1 балів)

18. а (1 балів)

19. г (1 балів)

20. б (1 балів)

21. а (1 балів)

22. б (1 балів)

23. в (1 балів)

24. а (1 балів)

25. в (1 балів)

26. а г е (3 балів)

27. г (1 балів)

28. в (1 балів)

29. г (1 балів)

30. в (1 балів)

31. б (1 балів)

32. а (1 балів)

33. а б (2 балів)

34. б (1 балів)

35. г (1 балів)

36. а (1 балів)

37. г (1 балів)

38. а б в д (4 балів)

39. б (1 балів)

40. а в г (3 балів)

41. г (1 балів)

42. а в г (3 балів)

43. а в г (3 балів)

44. а б в (3 балів)

45. а в г (3 балів)

46. г (1 балів)

47. в (1 балів)

48. а (1 балів)

49. б (1 балів)

50. г (1 балів)

51. б г (2 балів)

52. г (1 балів)

53. б (1 балів)

54. а б в г (4 балів)

55. а б г д е є (6 балів)

 

 

pdf
Додано
31 жовтня 2020
Переглядів
985
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку