16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Тести "Гетьманщина в другій половині ХVІІ - першій половині ХVІІІ століття"

Про матеріал
Добірка тестів, укладених на основі відеоуроків всеукраїнської школи онлайн, стане хорошим матеріалом для використання як на уроках, так і для домашнього завдання. На сайті "На урок" в кожному тесті вміщено посилання на конкретний відеоурок, що допоможе зорієнтуватися молодим педагогам при викладанні певної теми та скористатися досвідом досвідчених колег
Перегляд файлу

«На Урок»                                     ПІБ:

Клас:

Контрольна робота за темою "Гетьманщина в другій половині ХVІІ - першій половині     Дата:

ХVІІІ століття" (1 варіант)

 

1.          Який договір між Московією та Річчю Посполитою був підписаний у 1686 році?

                 а) Андрусівське перемир'я                                                б) Трактат про Вічний мир

в) Коломацькі статті

2.          Яку назву заборонив вживати цар стосовно України?

               а) Малоросія                                                                             б) Україна

в) Гетьманщина

3.          Якій із галузей системи державотворення найбільше уваги приділив Іван Мазепа?

                                                         б) торгівельній

На якій книзі, подарованій І.Мазепою Переяславському собору, кожен Президент складає присягу українському народові?

                а) Острозька Біблія                                                                 б) Конституція України

в) Пересопницьке Євангеліє

5.          Які із перерахованих держав давали козакам обіцянки, аби залучити їх на свою сторону?

(три правильні відповіді)

а) Річ Посполитаб) Швеція

в) Московська державаг) Османська імперія

д) Священна Римська імперія

6.          Який полковник стояв на чолі Фастівського полку?

       а) Андрій Абазин                                                                     б) Захарій Іскра

       в) Семен Палій                                                                          г) Самусь

7.          Невдале повстання на Правобережній Україні під проводом Семена Палія допомогло частково здійснити найбільшу мрію Івана Мазепи. Яку саме?

                 а) об'єднати Правобережну та                                                  б) помститися повстанцям, які заважали

                      Лівобережну Україну                                                                    розбудовувати державу

в) стати відомим через придушення масового козацького повстання

8.          Оберіть держави, які створили коаліцію у Північній війні

а) Річ Посполитаб) Московське царство

в) Швеціяг) Данія

д) Саксонія

9.          У результаті якої події Іванові Мазепі вдалося об'єднати Лівобережну та Правобережні Україну?

                 а) перемоги під містом Нарва                                                   б) підписання угоди між Гетьманщиною

та Річчю Посполитою

в) придушення повстання під проводом Семена Палія

10.      Іван Мазепа помер в селі Варниця поблизу Бендер (тоді володіння Османської імперії, зараз

- Молдавія)

                 а) 21 вересня 1709 року                                                      б) 21 вересня 1710 року

в) 21 вересня 1711 року

11.      За наказом Петра І столиця Гетьманщини Батурин повиннна бути стерта з лиця землі. Проте Батурин був неприступною фортецею. Як московським військам вдалося його знищити?

а) жителі Батурина злякалися і здалися   б) зрадник Іван Ніс показав таємний хід в) сили були не рівні

12.      Продовжте речення та оберіть всі правильні, на вашу думку, варіанти: Полтавська битва 27 червня 1709 року...

        а) завершилася перемогою шведів                               б) підняла авторитет Московської

держави на міжнародній арені

                 в) стала переломним моментом у                                  г) сприяла розквіту Гетьманщини

Північній війні

д) закінчилася перемогою армії Московського царства

13.      Оберіть географічні об'єкти, які проходили шведи та козаки під час відступу після Полтавської битви 1709 року

б) Одеса

в) фортеця Перевалочнаг) Бендери

д) фортеця Акерман

Вкажіть дату обрання Пилипа Орлика гетьманом

                 а) 5 квітня 1709 року                                                            б) 5 квітня 1710 року

в) 5 квітня 1711 року

Зі скількох статей складалася Конституція Пилипа Орлика?

                                                                                                                        б) 14

16. З якими державами, згаданими у Конституції Пилипа Орлика, Гетьманщина мала перебувати у дружніх стосунках?

а) Московське царствоб) Швеція

в) Кримське ханствог) Річ Посполита

17.

Кого 6 листопада 1708 року в Глухові "обрала" старшина гетьманом після Івана Мазепи?

                а) Павла Полуботка                                                                б) Івана Скоропадського

в) Данила Апостола

18.      На початку гетьманування Петра Скоропадського Петро І ввів нову посаду в Гетьманщині.

Це була посада ...

               а) президента                                                                           б) резидента

в) царського полковника

19.      Коли та з якою метою була створена Перша Малоросійська колегія?

          а) 29 квітня 1708 року як допоміжний                         б) 29 квітня 1721 року як допоміжний

                       орган Івану Скоропадському в                                                        орган Петру І в управлінні Російською

                       управлінні Гетьманщиною                                                      імперією

           в) 29 квітня 1722 року для нагляду та керівництва Лівобережною Україною

20.      Яка із вказаних держав захищала південні кордони Речі Посполитої та південно-східний кордон Московської держави від Османської імперії та Кримського ханства?

           а) Гетьманщина (або Військо Запорозьке)              б) Запорожжя (або Вольності Війська

Запорозького Низового)

Історики зазначають існування сімох Запорізьких Січей. Кожного разу, після знищення однієї, козаки закладали іншу. Чортомлицька Січ була зруйнована 14 травня 1709 року. Кого з війська, направленого Петром І для знищення Запорізької (Чортомлицької) Січі, вцілілі після розправи козаки вважали своїм особистим ворогом?

                  а) полковника Петра Яковлєва                                        б) генерала Григорія Волконського

в) прилуцького полковника Гната

Галагана

22.

З-посеред багатьох інших, в козацькій добі відбувається утвердження трьох нових культурних цінностей. Яку із перерахованих нижче цінностей символізує малюнок?

                 а) народження образу української                               б) визначення спільної мети

"Матері-вітчизни"

в) набуття суто українських прикмет в культурі

23.      Із запропонованих оберіть КОЗАЦЬКУ версію історії України

24.      Оберіть пункти, спрямовані на знищення російською владою української КУЛЬТУРИ

а) заборона друкувати в Малоросії будь-б) введення в обіг на території які книги, крім церковнихГетьманщини мідних монет

в) переманювання українських вчених,г) звуження сфери вживання української богословів, педагогів до Петербурга та           мови

Москви

          д) заборона торгівлі з Центральною та                      е) вивезення з Гетьманщини всіх

                      Західною Європою                                                                           жалуваних грамот та інших

оригінальних листів, історичних книг

25.      Чи співпадає в часі виникнення барокового стилю в Європі та Гетьманщині?

      а) Так                                                                                              б) Ні

26.      "Парсуна", "сарматський", "ктиторський", "епітафія". Що об'єднує ці мистецькі терміни?

б) архітектура

г) музика

На малюнку зображено фрагмент ікони "Воздвиження чесного Хреста" із церкви с. Ситихів

на Львівщині. Що змальовано на цьому фрагменті?

                 а) партесний хоровий концерт                                       б) навчання грамоти у церковно-

приходській школі

в) колективне обговорення світських

видань

Ключ до тесту

1. б (1 балів)

2. в (1 балів)

3. а (1 балів)

4. в (1 балів)

5. а в г (3 балів)

6. в (1 балів)

7. а (1 балів)

8. а б г д (4 балів)

9. в (1 балів)

10. а (1 балів)

11. б (1 балів)

12. б в д (3 балів)

13. а в г (3 балів)

14. б (1 балів)

15. а (1 балів)

16. б в (2 балів)

17. б (1 балів)

18. б (1 балів)

19. в (1 балів)

20. б (1 балів)

21. в (1 балів)

22. а (1 балів)

23. б (1 балів)

24. а в г е (4 балів)

25. б (1 балів)

26. а (1 балів)

27. а (1 балів)

 

 

Перегляд файлу

1.          Чи співпадає в часі виникнення барокового стилю в Європі та Гетьманщині?

      а) Так                                                                                             б) Ні

2.          Соціальна база (фінансова підтримка) українського архітектурного стилю періоду Гетьманщини

                                                                                                                         б) можновладці

Яка будівля вважалася шедевром української цивільної архітектури ХVІІІ століття?

                  а) Кам'яниця Лизогуба і Мазепи в                                б) Київський магістрат

в) Богоявленський собор

4.          Які із зображених споруд були знищені більшовиками у 30-ті роки ХХ століття?

а) Богоявленський собор;

б) Церква Святих Бориса і Гліба;

в) Магістрат у Києві;

г) Малий Микільський собор;

ґ) Микільський собор на Печерську в Києві;

5.          "Парсуна", "сарматський", "ктиторський", "епітафія". Що об'єднує ці мистецькі терміни?

б) архітектура

г) музика

До якого виду портретів належить цей портрет?

                                                                                                                         б) епітафія

На малюнку зображено один із невеликої кількості збережених зразків скульптури періоду

Гетьманщини - іконостас другої половини ХVІІ століття церкви села Матіївка на Чернігівщині. Що стало однією із причин знищення скульптурної спадщини доби козацького бароко?

а) вивезення до Росії скульптур                   б) спалення будівель українських храмів козацького бароко                представниками російської церкви

в) введення церквою та світською владою певних обмежень на барокові іконостасні скульптури у 20-их

На малюнку зображено фрагмент ікони "Воздвиження чесного Хреста" із церкви с. Ситихів на Львівщині. Що змальовано на цьому фрагменті?

                 а) партесний хоровий концерт                                        б) навчання грамоти у церковно-

приходській школі

в) колективне обговорення світських видань

9.          Партесний хоровий концерт - це...

                   а) світські виступи митців слова - поетів                   б) церковне хорове багатоголосся

в) звучання музичних інструментів, які супроводжують хор

10.      Автором посібника "Граматика мусікійська" (1677) був...

                  а) теоретик та композитор Микола                              б) церковний діяч, педагог, учений,

                     Дилецький                                                                                            письменник Феофан Прокопович

в) письменник та філософ Григорій

Сковорода

Ключ до тесту

1. б (1 балів)

2. в (1 балів)

3. б (1 балів)

4. а б г д (4 балів)

5. а (1 балів)

6. б (1 балів)

7. в (1 балів)

8. а (1 балів)

9. б (1 балів)                                  10. а (1 балів)

Перегляд файлу

"Це серце тієї місцини, де 311 років тому вбили нашу державу". Про який населений пункт йдеться?

                а) місто Полтава                                                                        б) село Жуки на Полтавщині

в) село Варниця поблизу Бендер

(Молдова)

2.      На який берег Дніпра рухалося розбите Петром І шведське та козацьке військо, щоб мати можливість відступу?

                                                                                                                        б) Лівий

                                                                                                                            б) Карла ХІІ та Петра І в момент

                      Полтавської битви                                                                                  обговорення мирного договору після

Полтавської битви

           в) Івана Мазепу та Петра І після Полтавської битви

4.                  Оберіть географічні об'єкти, які проходили шведи та козаки під час відступу після

Полтавської битви 1709 року

а) Очаківб) Одеса

в) фортеця Перевалочнаг) Бендери

д) фортеця Акерман

Хто став гетьманом України в еміграції після Івана Мазепи?

б) Іван Скоропадський

г) Андрій Войнаровський

Яку посаду займав Пилип Орлик за гетьманування Івана Мазепи?

                                                                                                                         б) генеральний писар

Вкажіть дату обрання Пилипа Орлика гетьманом

                                                                                                                         б) 5 квітня 1710 року

На фоні фотокопій якого важливого для України документа зображено Пилипа Орлика на малюнку?

а) "Ординації Війська Запорозького..."б) "Пакти і Конституції законів і

вольностей Війська Запорозького"

в) Березневі статтіг) Гадяцькі пункти

9.

Конституцію Пилипа Орлика вважають першою в історії людства конституцією демократичного суспільства, тому що... (декілька правильних відповідей)

           а) ухвелено рішення про соціальну        б) в ній були прописані обіцянки підтримку сиріт, козацьких вдів,           українському народові убогих...

           в) в документі були вказані права та                     г) в ній закладено основні принципи обов'язки як правлячої верхівки, так і        поділу влади на три гілки -

                    народу                                                                                                     законодавчу, виконавчу, судову

       д) затверджено принцип виборності й                    е) цей документ складали представники підзвітності всіх державних посад      з народу разом з Пилипом Орликом

Зі скількох статей складалася Конституція Пилипа Орлика?

                                                                                                                        б) 14

Про що йшлося у вступі до Конституції Пилипа Орлика?

                                                                                                                           б) Біографія Пилипа Орлика

в) Короткий виклад історії українського народу

12.      Яка релігія проголошувалася державною за Конституцією Пилипа Орлика?

               а) православ'я                                                                           б) католицизм

в) греко-католицька (уніатська)

13.      З якими державами, згаданими у Конституції Пилипа Орлика, Гетьманщина мала

перебувати у дружніх стосунках?

а) Московське царствоб) Швеція

в) Кримське ханствог) Річ Посполита

14.      Після оголошення війни Московському царству Туреччиною Пилип Орлик 31 січня 1711 року вирушив на Правобережну Україну. Які війська об'єдналися проти Московського царства?

а) польськіб) українські

в) данськіг) шведські

д) татарськіе) турецькі

15.      Пилипу Орлику не вдалося відбити Правобережну Україну через...

                 а) зраду союзницьких військ                                           б) нерівні військові сили

в) те, що він зневірився

16.      Влітку 1711 року біля річки Прут відбулася битва між армією Петра І та кримських татар і козаків. У цій битві Московська держава здобула перемогу?

      а) так                                                                                              б) ні

17.      Після сплати Петром І великої суми татарському війську, по закінченню невдалої для Московського царства битви біля річки Прут, укладено Прутський мирний договір. Між якими державами?

                а) Московським царством і                                                         б) Московським царством і Кримським

                     Гетьманщиною                                                                                ханством

в) Гетьманщиною і Кримським ханством

18.      Пилип Орлик у 1714 році вимушений був припинити війну й емігрувати до Швеції, тому що... (декілька правильних варіантів)

            а) Османська імперія прийняла рішення                б) турецький султан прийняв рішення

                        про панування Речі Посполитої на                                        про приналежність Лівобережної

Правобережній Україні          України Московському царству   в) зрадив свою мрію

19.      Загарбницькі плани сусідів українських земель, непевність союзників, слабкість зібраних військових сил Пилипа Орлика, незручність політичного моменту, нерозуміння європейськими державами наслідків швидкого зміцнення Московського царства, відсутність єдності духу українського народу - це перелік...

а) невдач Пилипа Орликаб) причин невдач Пилипа Орлика

в) приводів до воєнних дій Пилипаг) наслідків невдач Пилипа Орлика Орлика

20.      Пилип Орлик помер...

                 а) 24 травня 1744 року                                                           б) 24 травня 1742 року на українській

землі

в) 24 травня 1742 року в еміграції

21.      Оберіть правдиві твердження:

         а) Пилип Орлик був останнім                                                     б) Життя Пилипа Орлика для нащадків

українським гетьманом періоду       не мало ніякого значення гетьманщини, який відкрито поставив питання створення Української незалежної держави

           в) Воєнні дії та дипломатичні зусилля                   г) Життя Пилипа Орлика для нащадків Пилипа Орлика для досягнення          стало прикладом самовідданої незалежності України на той час            боротьби за Українську державу виявилися марними

Ключ до тесту

1. б (1 балів)

2. а (1 балів)

3. а (1 балів)

4. а в г (3 балів)

5. в (1 балів)

6. б (1 балів)

7. б (1 балів)

8. б (1 балів)

9. а в г д (4 балів)

10. а (1 балів)

11. в (1 балів)

12. а (1 балів)

13. б в (2 балів)

14. а б г д е (5 балів)

15. а (1 балів)

16. б (1 балів)

17. б (1 балів)

18. а б (2 балів)

19. б (1 балів)

20. в (1 балів)

21. а в г (3 балів)

Перегляд файлу

1.          Якій із галузей системи державотворення найбільше уваги приділив Іван Мазепа?

                 а) культурно-освітній                                                              б) торгівельній

в) промисловій

2.          Який із навчальних закладів Гетьманщини І.Мазепа вважав лабораторією, де мали куватися національно-свідомі, віддані козацькій справі люди

3.          Який перший вищий навчальний заклад з'явився на Лівобережній Україні у 1700 році?

На якій книзі, подарованій І.Мазепою Переяславькому Собору, кожен Президент складає присягу українському народові?

                 а) Острозька Біблія                                                                    б) Конституція України

в) Пересопницьке Євангеліє

5.          Вкажіть храми доби козацького (мазепинського) бароко (3 правильні відповіді)

6.          Визначальна риса внутрішньої політики Івана Мазепи - об'єднання земель в єдине

державне утворення. Які землі прагнув об'єднати гетьман?

                   а) Лівобережжя та Правобережжя                                           б) Лівобережжя, Правобережжя, Запоріжжя

та Слобожанщина

в) Лівобережжя, Слобожанщина та Запоріжжя

7.          Які із перерахованих держав давали козакам обіцянки, аби залучити їх на свою сторону?

(три правильні відповіді)

а) Річ Посполитаб) Швеція

в) Московська державаг) Османська імперія

д) Священна Римська імперія

8.          Хто сказав: "При кому козаки, при тому й залишається Україна"?

а) московський цар Петро І                  б) король Речі Посполитої Ян ІІІ Собеський в) Гетьман Іван Мазепа

9.          У якому році Ян ІІІ Собеський дозволив козакам вільно займати землі Правобережної України та офіційно відновив "Військо запорозьке Його Королівської Милості" з реєстром ...

козаків?

а) у 1682 році, 20000               б) у 1684 році, 2000 в) у 1886 році, 2000

10.      Які полки дозволялося створити на території Правобережної України?

а) Корсунськийб) Подільський

в) Брацлавськийг) Фастівський

д) Київськийе) Богуславський

11.      Який полковник стояв на чолі Фастівського полку?

а) Андрій Абазинб) Захарій Іскра

в) Семен Палійг) Самусь

12.      На що з перерахованого не мали права полковники?

                 а) обирати гетьмана                                                                  б) призначати старшину

в) збирати податки

13.      Яка подія спричинила ліквідацію козацького стану та устрою на Правобережжі?

                   а) початок Північної війни в 1700 році                                        б) підписання угоди між Річчю Посполитою

та Османською імперією в 1699 році

в) підписання "Вічного миру" між Річчю

Посполитою та Московією у 1686 році

14.      Яка територія була охоплена козацьким повстанням під проводом Семена Палія?

                      а) Київщина, Брацлавщина, частина Волині                 б) Чернігово-Сіверщина, Переяславщина,

Полтавщина

в) Волинь, Галичина, Київщина

15.      На якому з портретів зображено Семена Палія (Гурка)?

16.      З яким завданням від Петра І прийшов Іван Мазепа на Правобережну Україну у 1704 році?

            а) Підтримати повстання під проводом                       б) Прийти на допомогу польському королю Семена Палія, виступити проти               Августу ІІ, придушити повстання під польського короля Августа ІІ            проводом Семена Палія

17.      Семена Палія заарештували та ув'язнили тому, що...?

                     а) він не виконував накази І.Мазепи, бо сам                б) він хотів укласти угоду про

                       хотів бути гетьманом                                                                        взаємопідтримку з шведами

в) його оголосили зрадником, бо в умовах

Північної війни виступав проти союзника

Московської держави - Речі Посполитої

18.      Невдале повстання на Правобережній Україні під проводом Семена Палія допомогло частково здійснити найбільшу мрію Івана Мазепи. Яку саме?

                     а) об'єднати Правобережну та Лівобережну                 б) помститися повстанцям ,які заважали

                     Україну                                                                                                     розбудовувати державу

в) стати відомим через придушення масового козацького повстання

Ключ до тесту

1. а (1 балів)

2. а (1 балів)

3. б (1 балів)

4. в (1 балів)

5. а б г (3 балів)

6. б (1 балів)

7. а в г (3 балів)

8. б (1 балів)

9. б (1 балів)

10. а в г е (4 балів)

11. в (1 балів)

12. а (1 балів)

13. б (1 балів)

14. а (1 балів)

15. в (1 балів)

16. б (1 балів)

17. в (1 балів)

18. а (1 балів)

 

 

 

Перегляд файлу

1.                 Який договір між Московією та Річчю Посполитою був підписаний у 1686 році?

                 а) Андрусівське перемир'я                                                 б) Трактат про Вічний мир

в) Коломацькі статті

Коли Івана Мазепу обрали гетьманом?

                 а) 25 липня 1686 року                                                          б) 25 липня 1687 року

в) 25 липня 1688 року

3.          Які статті підписав І.Мазепа з московським царем?

               а) Березневі                                                                               б) Коломацькі

в) Решетилівські

4.          Якщо порівняти пункти Березневих (1654) та Коломацьких (1687) статей, то які з них були вигіднішими для України?

       а) Березневі                                                                               б) Коломацькі

5.          Яку назву заборонив вживати цар стосовно України?

               а) Малоросія                                                                              б) Україна

в) Гетьманщина

6.          Скількома мовами володів І.Мазепа?

              а) 4                                                                                                 б) 2

в) 7

7.          На які країни орієнтувався І.Мазепа, розбудовуючи державу?

        а) Країни Західної Європи                                                б) Московія

8.          Що таке "займанщина"?

          а) позичання грошей (взяти взайми)                         б) займання землі

9.          "Послушаніє" - це -...

        а) те саме, що й панщина                                                          б) виконання сезонних робіт селянами та

10. Панщина - це...

бідними козаками для старшини

         а) Те саме, що й "послушаніє"                                         б) Обов'язкове відпрацювання

повинностей протягом кількох днів на тиждень

11.      Якому соціальному стану найбільше уваги приділяв І. Мазепа, розбудовуючи державу?

               а) селянам                                                                                  б) міщанам

в) козацькій еліті

12.      Через кого впливав гетьман на козацьку старшину?

           а) родичів, тобто "бунчукових" товаришів           б) царя

Ключ до тесту

1. б (1 балів)

2. б (1 балів)

3. б (1 балів)

4. а (1 балів)

5. в (1 балів)

6. в (1 балів)

7. а (1 балів)

8. б (1 балів)

9. б (1 балів)

10. б (1 балів)

11. в (1 балів)

12. а (1 балів)

 

Перегляд файлу

«На Урок»                                     ПІБ:

Клас:

Контрольна робота за темою "Гетьманщина в другій половині ХVІІ - першій половині           Дата:

ХVІІІ століття" (3 варіант)

 

1.          Які статті підписав І.Мазепа з московським царем?

               а) Березневі                                                                               б) Коломацькі

в) Решетилівські

2.          Якому соціальному стану найбільше уваги приділяв І. Мазепа, розбудовуючи державу?

               а) селянам                                                                                  б) міщанам

в) козацькій еліті

3.          Який перший вищий навчальний заклад з'явився на Лівобережній Україні у 1700 році?

4.          Визначальна риса внутрішньої політики Івана Мазепи - об'єднання земель в єдине державне утворення. Які землі прагнув об'єднати гетьман?

                  а) Лівобережжя та Правобережжя                               б) Лівобережжя, Правобережжя,

Запоріжжя та Слобожанщина

в) Лівобережжя, Слобожанщина та Запоріжжя

5.          Які полки дозволялося створити на території Правобережної України?

а) Корсунськийб) Подільський

в) Брацлавськийг) Фастівський

д) Київськийе) Богуславський

6.          З яким завданням від Петра І прийшов Іван Мазепа на Правобережну Україну у 1704 році?

а) Підтримати повстання під проводом                б) Прийти на допомогу польському Семена Палія, виступити проти    королю Августу ІІ, придушити польського короля Августа ІІ повстання під проводом Семена Палія

7.          Назвіть хронологічні межі Північної війни

               а) 1720-1721                                                                               б) 1702-1704

в) 1700-1721

8.          Які українські землі були втягнуті у Північну війну та воювали на боці Петра І?

а) Гетьманщинаб) Правобережна Україна

в) Запорізька Січг) Слобожанщина

9.          Чи видав султан Туреччини Івана Мазепу за 300 тисяч талерів на вимогу Петра І?

а) Так    б) Видав за більшу суму в) Ні

10.      Наприкінці жовтня 1708 року Іван Мазепа, нібито виконуючи наказ Петра І, виступає назустріч шведському війську, щоб...

а) зупинити наступ на Московську              б) перейти на бік Карла ХІІ державу

в) домовитися з шведами, щоб не чинили шкоди мирному населенню

11.      Кошовий отаман Запорізької Січі, який підтримав Івана Мазепу у Північній війні:

                                                                                                                         б) Іван Сірко

                                                                                                                            б) Карла ХІІ та Петра І в момент

                      Полтавської битви                                                                                    обговорення мирного договору після

Полтавської битви

          в) Івана Мазепу та Петра І після

Полтавської битви

13.

Яку посаду займав Пилип Орлик за гетьманування Івана Мазепи?

                                                                                                                         б) генеральний писар

Конституцію Пилипа Орлика вважають першою в історії людства конституцією демократичного суспільства, тому що... (декілька правильних відповідей)

           а) ухвелено рішення про соціальну        б) в ній були прописані обіцянки підтримку сиріт, козацьких вдів,              українському народові убогих...

           в) в документі були вказані права та                     г) в ній закладено основні принципи обов'язки як правлячої верхівки, так і        поділу влади на три гілки -

                    народу                                                                                                     законодавчу, виконавчу, судову

       д) затверджено принцип виборності й                    е) цей документ складали представники підзвітності всіх державних посад      з народу разом з Пилипом Орликом

15. Яка релігія проголошувалася державною за Конституцією Пилипа Орлика?

                                б) католицизм

Після знищення Батурина в помсту Іванові Мазепі за зраду Петро І переносить столицю Гетьманщини до міста ...

               а) Глухова                                                                                    б) Гадяча

в) Києва

17.      Чи були підписані Петром І Решетилівські статті, запропоновані Іваном Скоропадським, як підтвердження прав і вольностей Гетьманщини у 1708 році?

а) Так    б) Так, але пізніше в) Ні

18.      Оберіть пункти, що стосуються заходів царського уряду щодо економіки Гетьманщини після

Полтавської битви

а) заборона торгівлі із Центральною таб) заборона вживання української мови в

Західною Європоюділоводстві Гетьманщини

в) запровадження в обіг на українськихг) перетягування українських діячів

                      землях мідних монет                                                                              культури, освіти, науки до Москви та

Петербурга

           д) перетворення Київської митрополії на               е) перебування численного царського

звичайну єпархію Російської                війська на українських землях коштом православної церкви            українського населення

           є) вислання всіх правобережних студентів Києво-Могилянської академії

           б) Вольності Війська Запорозького Низового

20. В добу Руїни (50-70-ті роки ХVІІ століття) на території українських земель одночасно існувало ...

         а) дві держави (Гетьманщина та                                     б) три держави (Правобережна та

                     Запорожжя)                                                                                         Лівобережна Гетьманщини і

Запорожжя)

         в) чотири держави (Правобережна та

Лівобережна Гетьманщини, Вольності

Війська Запорозького Низового та

Запорожжя)

Історики зазначають існування сімох Запорізьких Січей. Кожного разу, після знищення однієї, козаки закладали іншу. Чортомлицька Січ була зруйнована 14 травня 1709 року. Кого з війська, направленого Петром І для знищення Запорізької (Чортомлицької) Січі, вцілілі після розправи козаки вважали своїм особистим ворогом?

                  а) полковника Петра Яковлєва                                         б) генерала Григорія Волконського

в) прилуцького полковника Гната Галагана

22.      У яких зображених на малюнках книгах започатковано утотожнення (однаковість, спільність) історії українського та російського народу?

23.      Оберіть варіант, в якому зазначено відмінність розвитку науки на українських землях в період Гетьманщини та в Європі

                 а) переслідування науковців церквою                                б) заборона на розгляд з наукової точки

питань, пов'язаних з регігією

в) науковцями були самі релігійні діячі, тому церква не чинила опору

24.      Оберіть тези, в яких сформульовано КОЗАЦЬКУ точку зору щодо історії українського народу

           а) московський цар - нащадок руських                б) право на існування козацької держави князів            випливає з давності права їхніх

предків на освоєні ними території

           в) боротьба Московського царства в ІІ                 г) історії українського народу немає, бо половині ХVІІ ст. за українські землі - це слов'янське населення російської не загарбницька, а боротьба за            держави

повернення земель, загарбаних чужинцями

           д) Військо Запорозьке захищає інтереси             е) козацьке повстання - не бунт, а опір руського (не російського) загалу,         порушникам прав і вольностей оскільки захищає благочестиву віру            "шляхетних козаків"

25.

Яка будівля вважалася шедевром української цивільної архітектури ХVІІІ століття?

                  а) Кам'яниця Лизогуба і Мазепи в                               б) Київський магістрат

На малюнку зображено один із невеликої кількості збережених зразків скульптури періоду

Гетьманщини - іконостас другої половини ХVІІ століття церкви села Матіївка на Чернігівщині. Що стало однією із причин знищення скульптурної спадщини доби козацького бароко?

а) вивезення до Росії скульптур                   б) спалення будівель українських храмів козацького бароко                представниками російської церкви

в) введення церквою та світською владою певних обмежень на барокові іконостасні скульптури у 20-их рр.ХVІІІ ст

27. Автором посібника "Граматика мусікійська" (1677) був...

                  а) теоретик та композитор Микола                              б) церковний діяч, педагог, учений,

                     Дилецький                                                                                            письменник Феофан Прокопович

в) письменник та філософ Григорій

Сковорода

Ключ до тесту

1. б (1 балів)

2. в (1 балів)

3. б (1 балів)

4. б (1 балів)

5. а в г е (4 балів)

6. б (1 балів)

7. в (1 балів)

8. а в г (3 балів)

9. в (1 балів)

10. б (1 балів)

11. а (1 балів)

12. а (1 балів)

13. б (1 балів)

14. а в г д (4 балів)

15. а (1 балів)

16. а (1 балів)

17. в (1 балів)

18. а в е (3 балів)

19. а (1 балів)

20. б (1 балів)

21. в (1 балів)

22. а (1 балів)

23. в (1 балів)

24. б д е (3 балів)

25. б (1 балів)

26. в (1 балів)

27. а (1 балів)

 

 

Перегляд файлу

«На Урок»                                     ПІБ:

Клас:

Контрольна робота за темою "Гетьманщина в другій половині ХVІІ - першій половині     Дата:

ХVІІІ століття" (2 варіант)

 

Коли Івана Мазепу обрали гетьманом?

                 а) 25 липня 1686 року                                                          б) 25 липня 1687 року

в) 25 липня 1688 року

2.                Хто сказав: "При кому козаки, при тому й залишається Україна"?

                 а) московський цар Петро І                                                б) король Речі Посполитої Ян ІІІ

Собеський

в) Гетьман Іван Мазепа

3.          Яка територія була охоплена козацьким повстанням під проводом Семена Палія?

                  а) Київщина, Брацлавщина, частина                                  б) Чернігово-Сіверщина, Переяславщина,

                    Волині                                                                                                     Полтавщина

в) Волинь, Галичина, Київщина

4.          Яким чином воєнні дії царської армії впливали на українське населення? (кілька варіантів)

а) міщани і селяни змушені були      утримувати військо, яке перебувало на їхній території

б) сплачували військовий податок

в) козаки також мусили брати участь у          цих воєнних діях

г) повинні були супроводжувати царське військо, аби воно не нападало на

мирних жителів

5.          На чиїй стороні воювали козаки на початку Північної війни?

                а) Московської держави                                                    б) Швеції

в) Гетьманщини

6.          Термін "анатема" або "анафема" має наступне значення:

               а) возвеличення                                                                      б) поклоніння

в) вигнання, прокляття

7.          Під яким містом відбувся генеральний бій Північної війни 27 червня 1709 року?

               а) Пилявці                                                                                   б) Полтава

в) Переяслав

8.          Продовжте речення та оберіть всі правильні, на вашу думку, варіанти: Полтавська битва 27 червня 1709 року...

а) завершилася перемогою шведівб) підняла авторитет Московської

держави на міжнародній арені

в) стала переломним моментом уг) сприяла розквіту Гетьманщини

Північній війні

д) закінчилася перемогою армії

Московського царства

Хто став гетьманом України в еміграції після Івана Мазепи?

б) Іван Скоропадський

г) Андрій Войнаровський

На фоні фотокопій якого важливого для України документа зображено Пилипа Орлика на малюнку?

а) "Ординації Війська Запорозького..."б) "Пакти і Конституції законів і

вольностей Війська Запорозького"

в) Березневі статтіг) Гадяцькі пункти

11.

Про що йшлося у вступі до Конституції Пилипа Орлика?

                                                                                                                           б) Біографія Пилипа Орлика

в) Короткий виклад історії українського народу

12.      Загарбницькі плани сусідів українських земель, непевність союзників, слабкість зібраних військових сил Пилипа Орлика, незручність політичного моменту, нерозуміння європейськими державами наслідків швидкого зміцнення Московського царства, відсутність єдності духу українського народу - це перелік...

а) невдач Пилипа Орликаб) причин невдач Пилипа Орлика

в) приводів до воєнних дій Пилипаг) наслідків невдач Пилипа Орлика Орлика

13.      Іван Скоропадський склав перед московським царем присягу на початку ...

                 а) ХVІІ століття                                                                           б) ХVІІІ століття

в) ХІХ століття

14.      Кому стали належати відібрані на знак помсти у прихильників Івана Мазепи землі та маєтки?

                а) простим селянам                                                              б) гетьману

в) російським вельможам

15.      Коли та з якою метою була створена Перша Малоросійська колегія?

          а) 29 квітня 1708 року як допоміжний                         б) 29 квітня 1721 року як допоміжний

                       орган Івану Скоропадському в                                                         орган Петру І в управлінні Російською

                       управлінні Гетьманщиною                                                      імперією

           в) 29 квітня 1722 року для нагляду та керівництва Лівобережною Україною

В якому році та між якими державами було підписане Андрусівське перемир'я, за яким територія українських земель була поділена навпіл?

а) 1665 рік, між Московською державоюб) 1667 рік, між Російською імперією та та ШвецієюРіччю Посполитою

в) 1667 рік, між Річчю Посполитою таг) 1667 рік, між Московським царством

                      Московським царством                                                               та Гетьманщиною

З яким кошовим отаманом під час Північної війни Іван Мазепа уклав угоду про взаємопідтримку?

                а) Костем Гордієнком                                                          б) Іваном Сірком

в) Гнатом Галаганом

18. Які точки зору в суспільстві періоду Гетьманщини впливали на формування образу майбутньої України ?

                                                                                                                          б) промосковська та релігійна

                  а) "Андрусівське перемир'я" (1667 р.)                        б) "Бахчисарайський мирний договір"

(1681 р.)

Ця історична постать стала відомою завдяки тому, що є першим упорядником життя православних святих (праця "Четьї Мінеї"). Також він описував різні релігійні чуда. Оберіть його ім'я

а) Йоаникій Галятовський  б) Данило Туптало (Ростовський) в) Лазар Баранович

21. Соціальна база (фінансова підтримка) українського архітектурного стилю періоду Гетьманщини

б) можновладці

б) епітафія

23.      Партесний хоровий концерт - це...

                   а) світські виступи митців слова - поетів                   б) церковне хорове багатоголосся

в) звучання музичних інструментів, які супроводжують хор

24.      На які країни орієнтувався І.Мазепа, розбудовуючи державу?

        а) Країни Західної Європи                                                б) Московія

25.      Який із навчальних закладів Гетьманщини І.Мазепа вважав лабораторією, де мали куватися національно-свідомі, віддані козацькій справі люди

26.      Після сплати Петром І великої суми татарському війську, по закінченню невдалої для Московського царства битви біля річки Прут, укладено Прутський мирний договір. Між якими державами?

                а) Московським царством і                                                б) Московським царством і Кримським

                     Гетьманщиною                                                                                ханством

в) Гетьманщиною і Кримським ханством

27. Пилип Орлик помер...

 

        а) 24 травня 1744 року                                                    

б) 24 травня 1742 року на українській

землі

          в) 24 травня 1742 року в еміграції

Ключ до тесту

1. б (1 балів)

2. б (1 балів)

3. а (1 балів)

4. а в (2 балів)

5. а (1 балів)

6. в (1 балів)

7. б (1 балів)

8. б в д (3 балів)

9. в (1 балів)

10. б (1 балів)

11. в (1 балів)

12. б (1 балів)

13. б (1 балів)

14. в (1 балів)

15. в (1 балів)

16. в (1 балів)

17. а (1 балів)

18. в (1 балів)

19. а (1 балів)

20. б (1 балів)

21. в (1 балів)

22. б (1 балів)

23. б (1 балів)

24. а (1 балів)

25. а (1 балів)

26. б (1 балів)

27. в (1 балів)

 

 

Перегляд файлу

З-посеред багатьох інших, в козацькій добі відбувається утвердження трьох нових культурних цінностей. Яку із перерахованих нижче цінностей символізує малюнок?

                 а) народження образу української                               б) визначення спільної мети

"Матері-вітчизни"

в) набуття суто українських прикмет в культурі

2.          Які точки зору в суспільстві періоду Гетьманщини впливали на формування образу майбутньої України ?

                 а) промосковська та козацька                                          б) промосковська та релігійна

в) козацька та релігійна

3.          Хто з українського духівництва був наставником московських царів Івана V та Петра І, царівни Софії?

                а) Феофан Прокопович                                                       б) Симеон Полоцький

в) Йов Борецький

4.          У яких зображених на малюнках книгах започатковано утотожнення (однаковість, спільність) історії українського та російського народу?

б) були гетьманами в еміграції

академії

          в) писали історію українського народу                       г) присягали на вірність московському

цареві

6.      Оберіть тези, в яких сформульовано КОЗАЦЬКУ точку зору щодо історії українського народу

           а) московський цар - нащадок руських                б) право на існування козацької держави князів            випливає з давності права їхніх

предків на освоєні ними території

           в) боротьба Московського царства в ІІ                 г) історії українського народу немає, бо половині ХVІІ ст. за українські землі - це слов'янське населення російської не загарбницька, а боротьба за            держави

повернення земель, загарбаних чужинцями

       д) Військо Запорозьке захищає інтереси                 е) козацьке повстання - не бунт, а опір руського (не російського) загалу,         порушникам прав і вольностей оскільки захищає благочестиву віру                "шляхетних козаків" 7.               Із запропонованих оберіть КОЗАЦЬКУ версію історії України

Ця історична постать стала відомою завдяки тому, що є першим упорядником життя православних святих (праця "Четьї Мінеї"). Також він описував різні релігійні чуда. Оберіть його ім'я

         а) Йоаникій Галятовський                                                   б) Данило Туптало (Ростовський)

                         б) це автори літописів

11. Оберіть варіант, в якому зазначено відмінність розвитку науки на українських землях в період Гетьманщини та в Європі

                 а) переслідування науковців церквою                                б) заборона на розгляд з наукової точки

питань, пов'язаних з регігією

в) науковцями були самі релігійні діячі, тому церква не чинила опору

Про яку галузь розвитку держави йдеться в документах?

                                                                                                                        б) мистецтво

13.      У яких містах на території Гетьманщини діяли стаціонарні друкарні?

                 а) Києві та Чернігові                                                              б) Острозі та Львові

в) Одесі та Очакові

14.      Оберіть пункти, спрямовані на знищення російською владою української КУЛЬТУРИ

а) заборона друкувати в Малоросії будь-б) введення в обіг на території які книги, крім церковнихГетьманщини мідних монет

в) переманювання українських вчених,г) звуження сфери вживання української богословів, педагогів до Петербурга та           мови

Москви

          д) заборона торгівлі з Центральною та                      е) вивезення з Гетьманщини всіх

                      Західною Європою                                                                           жалуваних грамот та інших

оригінальних листів, історичних книг

Ключ до тесту

1. а (1 балів)

2. в (1 балів)

3. б (1 балів)

4. а (1 балів)

5. а в (2 балів)

6. б д е (3 балів)

7. б (1 балів)

8. а (1 балів)

9. б (1 балів)

10. а (1 балів)

11. в (1 балів)

12. в (1 балів)

13. а (1 балів)                                 14. а в г е (4 балів)

Перегляд файлу

Після знищення Батурина в помсту Іванові Мазепі за зраду Петро І переносить столицю Гетьманщини до міста ...

                                                                                                                         б) Гадяча

Кого 6 листопада 1708 року в Глухові "обрала" старшина гетьманом після Івана Мазепи?

                а) Павла Полуботка                                                                б) Івана Скоропадського

в) Данила Апостола

3.          Іван Скоропадський склав перед московським царем присягу на початку ...

                 а) ХVІІ століття                                                                          б) ХVІІІ століття

в) ХІХ століття

4.          Про кого з гетьманів український народ жартував: "Іван телят пасе, а Настя булаву несе"?

                                                                                                                         б) Івана Сірка

                                                                                                                           б) Івана Мазепу та Петра І

Мазепу

           в) Івана Мазепу та Івана Скоропадського

6.          Чи були підписані Петром І Решетилівські статті, запропоновані Іваном Скоропадським, як підтвердження прав і вольностей Гетьманщини у 1708 році?

а) Так    б) Так, але пізніше в) Ні

7.          За царським указом 1709 року, надісланому Івану Скоропадському, змінилося підпорядкування козацьких полків на період воєнних походів. Козаки віднині повинні виконувата напряму накази ...

                 а) російських генералів                                                       б) тільки гетьмана

в) тільки царя

8.          На початку гетьманування Петра Скоропадського Петро І ввів нову посаду в Гетьманщині.

Це була посада ...

                                                                                                                        б) резидента

Кому адресовані таємні статті, зображені на малюнку?

                                                                                                                        б) резиденту

10.      Кому стали належати відібрані на знак помсти у прихильників Івана Мазепи землі та маєтки?

                а) простим селянам                                                              б) гетьману

в) російським вельможам

11.      Оберіть пункти, що стосуються заходів царського уряду щодо економіки Гетьманщини після

Полтавської битви

а) заборона торгівлі із Центральною таб) заборона вживання української мови в

Західною Європоюділоводстві Гетьманщини

в) запровадження в обіг на українськихг) перетягування українських діячів

                      землях мідних монет                                                                              культури, освіти, науки до Москви та

Петербурга

           д) перетворення Київської митрополії на               е) перебування численного царського

звичайну єпархію Російської                війська на українських землях коштом православної церкви            українського населення

           є) вислання всіх правобережних студентів Києво-Могилянської академії

12. Коли та з якою метою була створена Перша Малоросійська колегія?

          а) 29 квітня 1708 року як допоміжний                         б) 29 квітня 1721 року як допоміжний


орган Івану Скоропадському в управлінні Гетьманщиною

           в) 29 квітня 1722 року для нагляду та керівництва Лівобережною Україною

орган Петру І в управлінні Російською імперією


Ключ до тесту

1. а (1 балів)

2. б (1 балів)

3. б (1 балів)

4. в (1 балів)

5. в (1 балів)

6. в (1 балів)

7. а (1 балів)

8. б (1 балів)

9. б (1 балів)

10. в (1 балів)

11. а в е (3 балів)

12. в (1 балів)

 

Перегляд файлу

1.          Чому Московська держава, одна з найбільших тогочасних держав, була водночас і найслабшою?

                 а) селяни були закріпаченими                                       б) не мала виходу до моря

в) цар не користувався авторитетом

2.          Яким чином воєнні дії царської армії впливали на українське населення? (кілька варіантів)

а) міщани і селяни змушені були      утримувати військо, яке перебувало на їхній території

б) сплачували військовий податок

в) козаки також мусили брати участь у          цих воєнних діях

г) повинні були супроводжувати царське військо, аби воно не нападало на мирних жителів

3.

Назвіть хронологічні межі Північної війни

 

               а) 1720-1721                                                                               б) 1702-1704

в) 1700-1721

4.          Оберіть держави, які створили коаліцію у Північній війні

а) Річ Посполитаб) Московське царство

в) Швеціяг) Данія

д) Саксонія

5.          На чиїй стороні воювали козаки на початку Північної війни?

                а) Московської держави                                                    б) Швеції

в) Гетьманщини

6.          Які українські землі були втягнуті у Північну війну та воювали на боці Петра І?

а) Гетьманщинаб) Правобережна Україна

в) Запорізька Січг) Слобожанщина

7.          За яких обставин Північної війни українське військо під проводом Івана Мазепи отримує перші втрати?

           а) під час походу в 1700 році в                  б) у листопаді 1700 року в переможному Прибалтику з метою надання           бою під містом Нарва (Прибалтика) допомоги Петру І

           в) у листопаді 1700 року в невдалому бою під містом Нарва (Прибалтика)

8.          Яка з країн коаліції перейшла на бік Швеції в Північній війні?

а) Московське царствоб) Річ Посполита

в) Даніяг) Саксонія

9.          У результаті якої події Іванові Мазепі вдалося об'єднати Лівобережну та Правобережні Україну?

                 а) перемоги під містом Нарва                                                 б) підписання угоди між Гетьманщиною

та Річчю Посполитою

в) придушення повстання під проводом

Семена Палія

Ключ до тесту

1. б (1 балів)

2. а в (2 балів)

3. в (1 балів)

4. а б г д (4 балів)

5. а (1 балів)

6. а в г (3 балів)

7. а (1 балів)

8. б (1 балів)

9. в (1 балів)

Перегляд файлу

1.          Що, за наказом Петра І, повинен був зробити Іван Мазепа, готуючись до генеральної битви

Північної війни? (кілька правильних відповідей)

а) побудувати 2 мости через Дніпроб) підготувати запас провізії, фуражу не

менше, як на 2 роки

в) переселити всіх мирних жителів, щобг) побудувати навколо Києва Києвоне постраждали          Печерську фортецю

2.          Непопулярність Північної війни на території Гетьманщини призвела до того, що українське населення, в тому числі і козаки,...

                                                                                                                             а) відчували підтримку Петра І               б) сумнівалися, що такі стосунки з Московською державою будуть їм корисними

3.          Іван Мазепа вважав, що коли Гетьманщина залишиться у складі Московської держави, а остання переможе у Північній війні, то...

а) Українські землі отримають омріяну                    б) Гетьманщина втратить Правобережну незалежність         Україну

в) Гетьманщина втратить Лівобережну Україну

4.          Чи видав султан Туреччини Івана Мазепу за 300 тисяч талерів на вимогу Петра І?

а) Так    б) Видав за більшу суму в) Ні

5.          Іван Мазепа помер в селі Варниця поблизу Бендер (тоді володіння Османської імперії, зараз

- Молдавія)

                 а) 21 вересня 1709 року                                                      б) 21 вересня 1710 року

в) 21 вересня 1711 року

6.          Термін "анатема" або "анафема" має наступне значення:

       а) возвеличення                                                                      б) поклоніння

         в) вигнання, прокляття

7.          "... це не для власної користі, не для вищих почестей, не для більшого багатства, але для вас усіх, хто є під моєю владою...для спільного добра матері моєї вітчизни..." - ці слова належать:

               а) Петру І                                                                                      б) Івану Мазепі

в) Карлу ХІІ

8.          Вислів І.Мазепи: "Які чорти пхають його на Україну?!" - адресовано:

а) Карлу ХІІ  б) Станіславу Ліщинському в) Петру І

9.          Наприкінці жовтян 1708 року Іван Мазепа, нібито виконуючи наказ Петра І, виступає назустріч шведському війську, щоб...

а) зупинити наступ на Московську              б) перейти на бік Карла ХІІ державу

в) домовитися з шведами, щоб не чинили шкоди мирному населенню

10.      За наказом Петра І столиця Гетьманщини Батурин повиннна бути стерта з лиця землі. Проте Батурин був неприступною фортецею. Як московським військам вдалося його знищити?

а) жителі Батурина злякалися і здалися   б) зрадник Іван Ніс показав таємний хід в) сили були не рівні

11.      З 13 по 23 листопада 1708 року за наказом Петра І відбувалося наступне:

                 а) розправа над Гетьманщиною                                    б) будівництво нової столиці

Гетьманщини

в) перепис уцілілого населення Батурина

12.      Під яким містом відбувся генеральний бій Північної війни 27 червня 1709 року?

               а) Пилявці                                                                                    б) Полтава

в) Переяслав

13.      Кошовий отаман Запорізької Січі, який підтримав Івана Мазепу у Північній війні:

        а) Кость Гордієнко                                                                 б) Іван Сірко

        в) Максим Кривоніс

14.     


Продовжте речення та оберіть всі правильні, на вашу думку, варіанти: Полтавська битва 27


червня 1709 року...

а) завершилася перемогою шведів


б) підняла авторитет Московської


в) стала переломним моментом у

Північній війні

д) закінчилася перемогою армії

Московського царства


держави на міжнародній арені

г) сприяла розквіту Гетьманщини

Ключ до тесту

1. а б г (3 балів)

2. б (1 балів)

3. б (1 балів)

4. в (1 балів)

5. а (1 балів)

6. в (1 балів)

7. б (1 балів)

8. а (1 балів)

9. б (1 балів)

10. б (1 балів)

11. а (1 балів)

12. б (1 балів)

13. а (1 балів)

14. б в д (3 балів)

 

 

 

Перегляд файлу

3.          Яка із вказаних держав захищала південні кордони Речі Посполитої та південно-східний кордон Московської держави від Османської імперії та Кримського ханства?

                                                                                                                             а) Гетьманщина (або Військо Запорозьке)          б) Запорожжя (або Вольності Війська Запорозького Низового)

4.          Хто стояв на чолі держави Вольності Війська Запорозького Низового?

               а) гетьман                                                                                     б) старшинська рада

в) кошовий отаман

5.          Кому підпорядковувався кошовий отаман Вольностей Війська Запорозького Низового з

1649 по 1667 рік (оскільки ця держава вважалася державою в державі і була офіційно не


визнана)?

         а) королю Речі Посполитої                                       


б) гетьману Війська Запорозького

В якому році та між якими державами було підписане Андрусівське перемир'я, за яким територія українських земель була поділена навпіл?

а) 1665 рік, між Московською державоюб) 1667 рік, між Російською імперією та та ШвецієюРіччю Посполитою

в) 1667 рік, між Річчю Посполитою таг) 1667 рік, між Московським царством

                      Московським царством                                                               та Гетьманщиною

7.      В добу Руїни (50-70-ті роки ХVІІ століття) на території українських земель одночасно існувало ...

         а) дві держави (Гетьманщина та                                     б) три держави (Правобережна та

                     Запорожжя)                                                                                         Лівобережна Гетьманщини і

Запорожжя)

         в) чотири держави (Правобережна та

Лівобережна Гетьманщини, Вольності

Війська Запорозького Низового та

Запорожжя)

8.          Згідно з яким договором ХVІІ століття кошовий отаман Вольностей Війська Запорозького Низового змушений підпорядковуватися московському царю?

                  а) Андрусівське перемир'я (1667 рік)                         б) Вічний мир (1686 рік)

в) Коломацькі статті (1687 рік)

9.          Оберіть пункти, які демонструють стосунки Гетьманщини та Запорожжя за гетьманування Івана Мазепи?

         а) запорожці у всьому підкорялися І.                                   б) запорожці намагалися зберегти свої

                    Мазепі                                                                                                      вольності, тому часто порушували

накази І. Мазепи

         в) запорожці відмовлялися йти на будь-                              г) запорожці у 1689 році звернулися з

                       який контак з І. Мазепою                                                                    проханням взяти їх під свою руку до

короля Речі Посполитої

          д) І. Мазепа намагався підпорядкувати                      е) запорожці під час Північної війни

                        Запорожжя гетьманській владі                                                     закликали Кримське ханство на війну

з Московським царством

           є) запорожці стали учасниками повстання донських козаків під проводом Булавіна

З яким кошовим отаманом під час Північної війни Іван Мазепа уклав угоду про взаємопідтримку?

                                                       б) Іваном Сірком

Історики зазначають існування сімох Запорізьких Січей. Кожного разу, після знищення однієї, козаки закладали іншу. Чортомлицька Січ була зруйнована 14 травня 1709 року. Кого з війська, направленого Петром І для знищення Запорізької (Чортомлицької) Січі, вцілілі після розправи козаки вважали своїм особистим ворогом?

                  а) полковника Петра Яковлєва                                         б) генерала Григорія Волконського

в) прилуцького полковника Гната Галагана

12. Уникаючи переслідувань після Полтавської битви, козаки на території, підвладній Кримському хану, утворюють спочатку Кам'янську, а потім Олешківську Січ. Але постійне зменшення вольностей (заборона тримати артилерію на Січі, залучення до далеких військових походів, переслідування православної віри) кримським ханом частина козаків не витримує і в 1728 році ...

         а) дає останній бій кримському хану                                      б) арештовує кошового отамана Костя

Гордієнка та передає його Гетьманщині, щоб мати змогу повернутися на рідну землю

          в) переходить на бік Речі Посполитої

Ключ до тесту

1. а (1 балів)

2. б (1 балів)

3. б (1 балів)

4. в (1 балів)

5. б (1 балів)

6. в (1 балів)

7. б (1 балів)

8. б (1 балів)

9. б г д е є (5 балів)

10. а (1 балів)

11. в (1 балів)

12. б (1 балів)

 

zip
Додано
23 травня
Переглядів
49
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку