Тести і завдання з історії України (Вступ до історії) 5 клас

Про матеріал
Збірка тестів і завдань з історії України (Вступ до історії) для 5 класу. До підручника В.С.Власов- Історія України (Вступ до історії) – Київ: «Генеза», 2018р. Збірка включає в себе різноманітні тести та цікаві завдання до кожного розділу підручника.
Перегляд файлу

Інгуло-Кам'янська філія комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради

 Кіровоградської області

 

ТЕСТИ ТА ЗАВДАННЯ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

( Вступ до історії)

5 КЛАС

(До підручника В.С.Власов- Історія України (Вступ до історії) – Київ: «Генеза», 2018р.)

 

 

C:\Users\User\Desktop\1506101144-57859816.jpgC:\Users\User\Desktop\87005711.jpg 

 

 

 

C:\Users\User\Desktop\images (9).jpg 

 

                              

 

 

 

 

Вчитель історії: Дудник Світлана Миколаївна

 

 

 

 

 

§1. Вступ. Що таке історія, або мандрівка в минуле.

 

Виберіть правильну відповідь

 1. Що вивчає історія як наука?

А) минуле людства на основі усних, письмових свідчень і матеріальних памяток

Б) вимірювання часу в історії

В) життя людей за речовими історичними джерелами

 

 1. «Батьком історії» вважають:

А) Нестора – Літописця

Б) Геродота

В) Аристотеля

 

     3. Автором літопису «Повість минулих літ» був:

          А) Нестор –Літописець

          Б) М. Грушевський

          В) Геродот

 

     4. Учених, які досліджують минуле людства на основі усних, письмових та матеріальних памяток  називають:

         А) археологами

         Б) істориками

         В) етнографами

 

     5. Сучасна історична наука сформувалася в:

         А) 19ст.

         Б) 20ст.

         В) 16ст.

 

     6. Склади речення

        «Історія України – Руси», праця, 10-томна, Михайло Грушевський, написав.

 

     7. Визначте професійних істориків

         А) Т. Шевченко

         Б) М. Костомаров

         В) В. Антонович

         Г) Леся Українка

         Д) М. Грушевський

         Е) О. Єфименко

 

 

 

 

    8. Літописи – це:

        А) щорічні записи важливих подій в Європі

        Б) щорічні записи важливих подій в Україні – Русі

 

   9. Рештки минулого, за якими вивчають життя в попередні часи, називають:

       А) історичними джерелами

       Б) археологією

       В) нумізматикою

 

  10. Розвяжи ребус

 

C:\Users\User\Desktop\Без названия (3).jpgC:\Users\User\Desktop\496886190958321088.jpg   ,,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Закресліть букви, що повторюються. Поясніть значення слова, яке ви отримали.

 

 

б

 

і

л

к

о

р

т

с

к

л

я

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Розвяжіть задачу

C:\Users\User\Desktop\Безымянный.pngC:\Users\User\Desktop\Безымянный.pngC:\Users\User\Desktop\Безымянный.png 

 

 Речові джерела       +     Писемні джерела    +        Усні джерела          =    ?


 

 

 

 

Розділ 1. Відлік часу в історії

§2. Відлік часу в історії, або Його величність час.

 

Виберіть правильну відповідь

 1. Історична хронологія – це наука про

А) географічні назви, їх походження, смислове значення, розвиток, сучасний стан, написання і вимову

Б) вимірювання часу в історії, його способи обчислення, про послідовність подій у минулому

В) історію письма, матеріали для письма

 

    2. Відлік історичного часу від певного історичного моменту – це:

         А) хронологія

         Б) археологія

         В) літочислення

 

    3. 100 років – це:

        А) століття

        Б) тисячоліття

        В) наша ера

 

    4. Послідовний список днів усього року з поділом на місяці та тижні – це:

        А) календар

        Б) літочислення

        В) літопис

 

    5. Точний час певної події – це:

        А) століття

        Б) дата

        В) хронологія

 

    6. Розвяжіть задачу

C:\Users\User\Desktop\Безымянный.pngC:\Users\User\Desktop\Безымянный.png   

 

                           Хроно                +                 Логос                   =   ?

 

 

 

   7. До римських цифр наведіть відповідні арабські

       I –                                                V -

       VIII –                                           VI -

       XI -                                               IV –

 

 

 8. До арабських цифр наведіть відповідні римські

        10 –                                             6 -

        1 –                                               9 -

        4 –                                               3 -

        5 –                                               2 -

        7 -                                               8 –

 

9. Позначте ці дати на лінії часу

   30р. до н.е.                           30р. н.е.

   11р. до н.е.                           11р.н.е.

  150р. до н. е.                        150р.н.е.

 

10. Визначте століття за датою

     945р. – ?                           788р. - ?

    1254р. -  ?                          1787р.- ?

 

11. Заповни пропуски

     XVст. почалося в  __________р.

    XX ст. закінчилося _________р.

    988р. належить до ______ половини_______ст.

 

12. Визначте століття за датою. Випишіть дати, які належать до одного століття. Яка це половина століття? Розташуйте дати за порядком зростання.

     201р., 945р., 372р., 596р., 1054р., 291р., 522р., 912р.

 

 

§3 Історико – культурні епохи, або Від миті до вічності.

 

 1. Закінчіть речення

      Епоха – це…

 

 1. Закінчіть речення

Історико-культурна епоха – це…

 

 1. Закінчіть речення

Первісна доба – це…

 

 1. Виберіть правильну відповідь

Первісна доба на наших землях тривала від

А) 2млн.років до 9-8ст. до н.е.

Б) 1млн.років до 9-8ст.до н.е.

В) 4млн.років до 9-8ст.до н.е.

 

 

5. Поняття «античність» означає:

    А) новий

     Б) давній

     В) сучасний

 

6. Епоха античності тривала

     А) 9-8ст. до н.е. – 5ст. н.е.

     Б) 10-9ст. до н.е. – 4ст.н.е.

     В) 12-10ст. до. н.е. – 7ст.н.е.

 

7. Історію античності повязують із

    А) Давньою Францією

    Б) Давньою Іспанією

    В) Давньою Грецією і Давнім Римом

 

8. Після епохи античності наступає епоха:

    А) нового часу

    Б) середніх віків

    В) новітнього часу

 

9. Епоха середніх віків тривала

    А) к. 4 – к.12ст.

    Б) к. 5 – к. 15ст.

    В) к. 6 – к. 13ст.

 

10. Епоху середніх віків змінила епоха

      А) нового часу

      Б) новітнього часу

      В) античності

 

11. Поміркуйте, яку епоху відображає кожна з картин

C:\Users\User\Desktop\1334047332.jpgC:\Users\User\Desktop\moda.png                                                       

 

А                                                            Б

 

 

 

 

 

C:\Users\User\Desktop\Малюнок1.jpgC:\Users\User\Desktop\image011.jpg 

В                                                            Г

 

 

 

12. Поясніть такі вислови:

      Печерна людина, відкривати Америку.

 

 

Розділ 2. Де відбувається історія

§5 Чи можна побачити минуле, або Історія на карті.

 

 1. Віднови запис. Запиши напис у клітинках.

C:\Users\User\Desktop\Безымянный.png 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Закінчи речення

Карта – це…

 

 1. Закінчи речення

Збірку карт називають - …

 

 1. Виберіть правильну відповідь

Історичні карти – це

А) зменшене зображення земної поверхні, її частин або окремих країн світу, на яких позначають ті або ті події

Б) збірка карт

В) умовні знаки та пояснення до карти

 

     5. Закінчіть речення

         Легенда – це …

 

 1. Виберіть правильну відповідь

На території України нині

А) 22області

Б) 25областей

В)24 області

 

      7. Столицею України є

          А) Київ

          Б) Харків

          В) Одеса

 

     8. На півдні Україну омивають

         А) Червоне і Чорне моря

         Б) Середземне і Чорне моря

         В) Чорне та Азовське моря

 9. Найбільшою річкою України є

         А) Дніпро

         Б) Десна

         В) Інгул

 

    10. Великими містами України є (кількість мешканців перевищує 1 млн. чол..)

         А) Київ

         Б) Вінниця

         В) Одеса

         Г) Дніпро

         Д) Біла Церква

         Е) Харків

 

   11. Скориставшись картою дайте відповіді: 1) На які адміністративно-територіальні одиниці поділено Україну? Які з них мають найбільшу територію? 2) Якими областями протікає Дніпро? 3) З якими державами межує Україна?

 

C:\Users\User\Desktop\hist-82.png   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Як позначають на історичній карті перелічені нижче об’єкти? Зобразіть їх.

 • Столиця
 • Межі частин держави (області, регіони)
 • Місця битв
 • Звичайне місто
 • Кордони держав

 

§6 Від краю до краю, або Україна на картах упродовж історії

 

    Виберіть правильну відповідь

    1. Назву Україна вперше вжито в літописі під

А) 1187р.

Б) 1119р.

В) 1240р.

 

    2. Назву Україна вжито до таких територій

         А) Переяславщина, Галичина, Волинь

         Б) Київщина, Чернігівщина, Переяславщина

         В) Київщина, Волинь, Переяславщина

 

    3. Закінчіть речення

        Державним кордоном називають -….

 

    4   Виберіть правильну відповідь

         Лінію державного кордону позначають за допомогою

         А) спеціального режиму

         Б) прикордонних знаків на місцевості

         В) прикордонної служби

 

 1. Складіть і запишіть з поданими словосполученнями речення: історична карта, легенда карти, державний кордон, прикордонна служба, історико – географічний регіон.

 

 1. Простежте за картою, якими історичними землями протікають найбільші річки України – Дніпро, Дністер, Південний Буг. Сіверський Донець.

 

 1. Намалюйте історичну  карту казкової країни. Придумайте назву цієї країни, надпишіть на її карті назви історико-географічних регіонів, міст, річок, гір. Оформіть легенду карти.

 

 

 1. Установіть відповідність між історико-географічними регіонами та їх основними містами.

 

А) Галичина                               1. Ужгород

Б) Закарпаття                             2. Чернівці

В) Волинь                                  3. Львів

Г) Буковина                               4. Луцьк

 

     9. Установіть відповідність між містами та історико-географічними регіонами

          А) Харків                                  1. Поділля

          Б) Вінниця                                2. Північне Причорноморя

          В) Чернівці                               3. Слобожанщина

          Г) Миколаїв                              4. Буковина

 

    10. Виберіть країни, з якими межує Україна.

          Словаччина, Франція, Чехія, Румунія, Польща, Литва, Греція, Білорусь, Фінляндія, Угорщина, Молдова, Росія, Китай, США, Єгипет, Німеччина.

 

 

Розділ 3 Джерела до вивчення історії

§8 Коли речі починають говорити, або що таке археологія

 

 Виберіть правильну відповідь

 1. Наука, що вивчає життя людини за речовими історичними джерелами:

А) археологія

Б) нумізматика

В) сфрагістика

 

     2. Наука, що досліджує монети – це

          А) хронологія

          Б) археологія

          В) нумізматика                              

 

3.Розгадай ребус. Запиши слово в клітинках. Напиши, що воно означає.

 

C:\Users\User\Desktop\al-9.jpgC:\Users\User\Desktop\images (10).jpgC:\Users\User\Desktop\Без названия (3).jpgC:\Users\User\Desktop\_33070-3525.jpg 

 

 

 

 

  

 

 

4 Віднови запис. Запиши напис у клітинках. Що означає це слово?

 

C:\Users\User\Desktop\Безымянный.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Виберіть правильну відповідь

Борис Мозолевський вивчав життя та діяльність

А) трипільців

Б) греків

В) стародавніх скіфів

 

6. Вікентій Хвойка вивчав життя та діяльність

      А) скіфів

      Б) трипільців

      В) греків

 

7. Віднови запис. Запиши напис у клітинках. Що означає це слово?

C:\Users\User\Desktop\Безымянный.png    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 Виберіть правильну відповідь

     Пектораль скіфського царя знайшли в

        А) Товстій Могилі

        Б)  Солоха

        В) Гайманова Могила

 

 

 9. В якому році Б. Мозолевський знайшов прикрасу – пектораль?

        А) 1981р.

        Б) 1961р.

        В) 1971р.

 

 

 1.  Сформулюйте кілька правил про те, як варто ставитися до пам’яток минулого.

 

 1.  Виберіть правильну відповідь

Печатки вивчає

А) геральдика

Б) палеографія

В)сфрагістика

 

     12. Закресліть букви, що повторюються. Поясніть значення слова, яке ви отримали.

 

 

е

 

м

 

о

 

т

 

с

 

п

 

а

 

н

 

к

 

м

 

 

 

 

 

 

§ 9 Провідники в минуле, або писемні джерела історії

 

      Виберіть правильну відповідь

 1. Писемні джерела – це

А) тексти(рукописні або друковані) на папері чи інших матеріалах

Б) збірка карт

В) архів

 

      2. Закінчіть речення

           Графіті – це….

 

 1. Виберіть правильну відповідь

Творцями словянської абетки, що лежить в основі сучасної української, є:

А) Нестор – Літописець

Б) Кирило та Мефодій

В) Данило Галицький

 

     4. Закінчіть речення

        Ієрогліф – це - …

 

      5   Виберіть правильну відповідь

Писемність виникла на Землі майже:

А) 5 тис. років тому

Б) 1тис. років тому

В) 4 тис. років тому

 1. Пергамент – це

А) папір

Б) спеціально оброблена шкіра домашніх тварин( телят), що використовувалась для письма

В) глиняні дощечки

 

7. Перший папір винайшли у Китаї майже

    А) 1000 р. тому

    Б) 3000р. тому

    В) 2000р. тому

 

8. Що таке архіви?

    А) установи, що дозволяють користування книгами

    Б) збірки документів, а також місця, де зберігають, упорядковують і вивчають письмові документи

   В) установи, які зберігають важливі пам’ятки минулих часів

 

9. Що використовували люди в давнину для письма?

    А) папір                                            Є) скло                                                

    Б) комп’ютер                                   Ж) пергамент

    В) глиняні дощечки                        З) тканина

    Г) камяні брили                              Л) шкіра

   Д) планшет                                       М)папірус

   Е) береста                                         Н) мотузка

 

10. Доповніть схеми, вставляючи потрібні слова за зразком

C:\Users\User\Desktop\Безымянный.pngC:\Users\User\Desktop\Безымянный.pngC:\Users\User\Desktop\Безымянный.png  

 

               Книги                         Документи                          Зброя  

 

 

 

 

       Бібліотека

 

11 Складіть стислу розповідь про писемні історичні джерела за планом:

 1. Що таке писемні історичні джерела?
 2. Які вони бувають?
 3. Чому писемні джерела найцінніші для істориків?

 

12 Розвяжіть хронологічну задачу

     Назву «Україна»  в писемних джерелах уперше вжито в 1187році. Скільки років тому це сталося?               

 

§10 На крилах пісні, або усні джерела історії

 

 Виберіть правильну відповідь

 1. Фольклор – це

А) усна та музична народна творчість, обряди та звичаї, що мають давнє походження

Б) щорічні записи важливих подій в Україні

В) наука, що вивчає життя людини за речовими історичними джерелами

 

 1. Продовжте логічний ланцюжок, вставляючи замість крапок потрібні слова або терміни.

 

           Зброя, посуд….                     …..     джерела

 

           Книги, …..                               …….   джерела

 

 

          Легенди, ….                             ……..   джерела

 

 1.  Закінчіть речення.

          Думи – це …

 

 1. Виберіть правильну відповідь

Героєм однієї з дум був:

А) Самійло Кішка

Б) Кий, Щек, Хорив

В) Д. Вишневецький

 

      5. Героєм історичної «Пісні про Байду» став український князь – гетьман

         А) Богдан Хмельницький

         Б) Петро Дорошенко

         В) Дмитро Вишневецький

 

    6. Уявіть, що вам, до рук, потрапили пошкоджені давні рукописи, де залишилися тільки окремі слова та малюнки. Подумайте, про кого йшлося в тексті.

C:\Users\User\Desktop\250px-Samijlo_Kishka.jpg     

 1. Козацька доба, галера- каторга,

             Алкан-паша, історичні думи

 

 

 

 

 

 

 1. C:\Users\User\Desktop\1371544234.jpgКиївська Русь, «Хочу на Вас іти..», сміливий, сильний духом, «легкий…яко пардус(гепард)».

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\User\Desktop\250px-Dmytro_Vyshnevetsky_(Baida).png

 1. 1556р., Мала Хортиця, Запорізька Січ, «Ой висить Байда та й не день, не два..»

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Кого зображено на малюнку? Що ви можете розповісти про цих людей?

 

C:\Users\User\Desktop\240px-Slastion-Bandurist_Samiylo_Yasnij.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Головоломка

C:\Users\User\Desktop\ромашка.pngСпробуй прочитати в даній «Ромашці» імя та прізвище відомого героя однієї з дум. Запиши розгадані слова.

 

 1. Закінчіть речення

Історичні пісні – це ….

 

 1. Закінчіть речення

Легенда – це …

 

 1. Закінчіть речення

Переказ – це …

 

 1.  Загадкові написи

Археологи знайшли камінь, на якому ось ці написи. Розгадавши його, ти дізнаєшся види усних джерел з історії.

C:\Users\User\Desktop\Безымянный.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Історія України в пам’ятках

§13 Відома і чута в усіх кінцях землі. (I варіант)

 

 1. Чи правильне твердження?

За літописом першу державу на наших теренах чужинці знали під назво. Русь

А) так             б) ні

 

       2. Виберіть правильну відповідь

           Єдиною жінкою, яка три мала державне кермо на наших теренах була:

            А) Анна

            Б) Анастасія

            В) Ольга

 

      3. Виберіть правильну відповідь

          Княгиня Ольга здійснила подорож до Царгорода – столиці Візантії в

            А) 957р.

            Б) 622р.

            В) 945р.

 

     4. Якою була причина візиту Ольги до Царгорода на думку літописця?

            А) охреститися

            Б) підписати торговельний договір

            В) укласти військово – політичну угоду

 

     5. В якому році був уперше установлений пам’ятник княгині Ользі в Києві?

            А) 1912р.

            Б) 1911р.

            В) 1916р.

 

   6. В якому році пам’ятник княгині Ользі цілком демонтували та в якому відновили?

       А) 1935р.                                      А)1995р.

       Б) 1946р.                                       Б) 1996р.

       В) 1070р.                                       В) 1997р.

 

7.  В якому році князь Володимир посів великокнязівський стіл і скільки років правив державою?

        А) 970р.                                       А) 39р.

        Б) 980р.                                        Б) 45р.

        В) 972р.                                        в) 35р.

 

 

8. Християнство було запроваджено Володимиром в

         А) 980р.

         Б) 988р.

         В) 960р.

 

 1. Ярослав Мудрий володарював в Україні-Русі в

А) 1019-1054рр.

Б) 1113- 1125рр.

В) 980-1015рр.

 

    10. За князя Ярослава Мудрого було побудовано одну з найголовніших християнських святинь

           А) Десятинну церкву (церква Богородиці)

           Б) Софіївський собор

           В) Києво – Печерську Лавру

 

     11. Яким роком розпочалася історія Галицько-Волинського князівства?

            А) 1199р.

            Б) 1019р.

            В) 1015р.

 

     12. Назвіть ім’я князя, який об’єднав Галич і Волинь

            А) Володимир Великий

            Б) Ярослав Мудрий

            В) Роман Мстиславович

 

     13. З ім’ям якого князя історики пов’язують найвище піднесення Галицько-Волинської держави

            А) Романа Мстиславовича

            Б) Данила Романовича

            В) Ярослава Осмомисла

 

     14. Назвіть місто, яке стало новою столицею Галицько-Волинської держави при Данилові Галицькому

            А) Холм

            Б) Львів

            В) Київ

 

    15. Назвіть місто, яке побудував Данило Галицький і назвав на честь свого сина

            А) Холм

            Б) Львів

            В) Київ

 

    16. Данило Галицький прийняв королівську  корону в

            А) 1264р.

            Б) 1253р.

            В) 1345р.

 

    17. В якому місті відбулася коронація Данила Галицького?

           А) Холм

           Б) Київ

           В) Дорогочин

 

 

§13 Відома і чута в усіх кінцях землі (II варіант)

 

        Розгадай ребус

1.

C:\Users\User\Desktop\Без названия (2).jpgC:\Users\User\Desktop\Без названия (1).jpg 

                                                      ,,,                                                        ИР  

 

 

 

 

 

C:\Users\User\Desktop\depositphotos_30421475-stock-photo-bicycle.jpg ,,,,,,   

                                      ИКИЙ

 

 

 1. Розгадай ребус

 

 

                                 Ч =СЬ                                                             4=В          5=Д

C:\Users\User\Desktop\праска.jpg 

C:\Users\User\Desktop\depositphotos_18514661-stock-photo-ball-point-pen.jpg 

 

            

 

 

 1. Підпишіть осіб, зображених на фото, та коротко вкажіть їх досягнення

 

C:\Users\User\Desktop\b3bd3a75a640.jpgC:\Users\User\Desktop\Wladimir-Velikiy-01.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А                                                                Б

 

 

C:\Users\User\Desktop\b97d8d7502484bf72cab4bd5970a047d.jpgC:\Users\User\Desktop\Yaroslav.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

В                                                                  Г 

 

 

 1. Розгадай ребус

А)

 

 

C:\Users\User\Desktop\67ce08d56b3f02150565e2b1d6e40c67.pngC:\Users\User\Desktop\depositphotos_205301104-stock-photo-cross-shape-shining-cloud-blue.jpg 

 

 

 

                                    Е=И        ИЯН                    СТ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б)

 

C:\Users\User\Desktop\Как-рисовать-печку-470x437.jpg 

                 І=Е                                                                          О=І

C:\Users\User\Desktop\ноги-ноги-вверх-гуляя-21646100.jpg                                       Е                    

 

 

 

 

 1. Назвіть і підпишіть архітектурну споруду. Складіть коротку розповідь про неї (5-6 речень).

C:\Users\User\Desktop\Sofiya2.jpg                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\User\Desktop\Безымянный.png 

 

 1. Пам’ятний знак.

На цьому кам’яному знакові зашифровано назву визначної пам’ятки. Прочитайте напис. Напиши назву цієї пам’ятки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Підпишіть зображення на ілюстраціях
 1.                                                                 2)                                                    

C:\Users\User\Desktop\c535e755412738b953fa67b2133b5ca6.jpgC:\Users\User\Desktop\00980.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розгадай ребус

Розгадавши ребус, прочитаєш назву міста, яке заснував Данило Галицький

 

C:\Users\User\Desktop\lion-coloring-page.jpgC:\Users\User\Desktop\ad65ccb299cc59b9e831874a332663fa.jpg                  ,,    Ь     в          

 

 

 

 

 

 1. Квадрат із числами

У поданому квадраті записані числа-історичні дати. Відшукай їх так, щоб ці дати вірно відбивали історичні події. Запиши їх.

 

9

1

1

1

5

0

0

8

7

3

5

8

9

7

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Укажіть стрілочками, які з названих міст пов’язані з ім’ям Данила Галицького. Розкажіть, як саме.

 

Данило Галицький

 

 

 

 

 

 

                                   Львів          Переяслав            Чернігів           Холм     

                                                                                     

 

 1. Розкажіть, як саме пов’язані між собою зображена історична особа, дата,  назва міста  та річ.

C:\Users\User\Desktop\danylo.gif 

C:\Users\User\Desktop\06185.jpg         1253р.

                                      Дорогочин                 

 

 

 

 

 

 

 1.  Складаємо речення
 1. Князь, 1037р., Ярослав Мудрий, церква Святої Софії.
 2. 957р., Царгород (Константинополь), Ольга, Візантія.
 3. Князь Володимир, 988р., християнство
 4. Дорогочин, 1253р., Данило Галицький, королівська корона
 5. Роман Мстиславович, Галицько-Волинське князівство, 1199р., об’єднав.

 

§14 І слава, і воля, або українське козацтво в народній пам'яті

 

 1. Виберіть правильну відповідь

Перші відомості про українських козаків у писемних джерелах датуються:

А) 1489р.

Б) 1495р.

В) 1556р.

 

        2. Хто, коли, де спорудив першу Запорізьку Січ?

             А) Д. Вишневецький       А) 1489р.         А) о. Томаківка

             Б) Б.Хмельницький         Б) 1556р.          Б) о. Базавлук

             В) П. Полуботок              В) 1492р.         В) о. Мала Хортиця

 

 

       3. Коли розпочалося нове повстання проти панування в Польщі в 17ст. та хто його очолив?

             А) 1647р.                            А) Б. Хмельницький

             Б) 1648р.                             Б) Іслам- Гірей III

             В) 1657р.                             В) Северин Наливайко

 

      4. Столицею козацької держави за часів Б. Хмельницького було місто

             А) Київ

             Б) Миколаїв

             В) Чернігів

             Г) Чигирин

 

      5. Коли була знищена остання Запорізька Січ?

             А) 1775р.

             Б) 1764р.

             В) 1783р.

 

      6. Закінчіть речення

          Зимівники – це….

           Січі – це…..

 

     7.  Виберіть твердження, у яких ідеться про Богдана Хмельницького

             А) Засновник Української козацької держави

             Б) православний митрополит, ініціатор створення Києво-                  Могилянського колегіуму

             В) Гетьман козацької держави

             Г) Засновник першої Запорозької Січі

            Д) Лідер Національно Визвольної війни

            Е) Видатний інженер, автор книги «Опис України»

 

   8. Дайте загальну назву окремим поняттям. Яким з наведених слів можна замінити слово «Курінь»?

 

 

            Пернач

 

?

            Булава

            Бунчук

            Корогва                                           

            Каламар                              

            Печатка

           Литаври

 

 

 

?

Десятки                                        

Сотні

Полки

 

 

 

 

КУРІНЬ

 

  =

 

 

                                                                                                             

 

 9 Використовуючи опорні слова, складіть речення

 1. Дике поле, січі, козаки, отаман
 2. Перша Січ, острів Хортиця, 1556р., Дмитро Вишневецький, «Байда»
 3. 1648р., Річ Посполита, гетьман, Національно-визвольна війна, Богдан Хмельницький

 

 

10 Розподіліть за колонками таблиці такі види зброї козаків: мушкет, рушниця, пістоль, шабля, ніж, кинджал, спис, келеп, ощеп.

 

Зброя козаків

вогнепальна

холодна

 

 

 

 

11 Хто зображений на портреті? Розкажіть про життя і діяльність цієї особи.

 

C:\Users\User\Desktop\250px-Chmelnicki_Hondius_1.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Розгадай ребуси

C:\Users\User\Desktop\images (11).jpgC:\Users\User\Desktop\004.png                  ,                                  

 

 

 

                                                      

C:\Users\User\Desktop\images (12).jpgC:\Users\User\Desktop\images (13).jpg 

C:\Users\User\Desktop\slide_2.jpg                        ,,               ,,                             

 

 

 

 

C:\Users\User\Desktop\k1.png 

C:\Users\User\Desktop\images (14).jpgC:\Users\User\Desktop\images (15).jpgC:\Users\User\Desktop\м.jpg               ,                                  

                                                  =                  

 

 

C:\Users\User\Desktop\z8.pngC:\Users\User\Desktop\k1.png 

C:\Users\User\Desktop\images (16).jpgC:\Users\User\Desktop\z8.pngC:\Users\User\Desktop\images (17).jpgC:\Users\User\Desktop\0923338ebd59d2dffb4405004ce27520.jpgC:\Users\User\Desktop\images (16).jpg                                      ,

 

 

C:\Users\User\Desktop\images (18).jpgC:\Users\User\Desktop\ch.jpg                                 ,,                            

 

 

§ 15 Буремні роки, або Українська революція 1917-1921рр.

 

        Виберіть правильну відповідь

      1.  Українська Центральна Рада була утворена

           А) 1917р.

           Б) 1918р.

           В) 1919р.

 

      2. Українську Центральну Раду очолив

          А) С. Петлюра

          Б) М. Грушевський

          В) В. Винниченко

 

      3. Центральна Рада обрала український уряд

          А) Народний Секретаріат

          Б) Генеральний Секретаріат

 

      4. Головою Генерального Секретаріату став

          А) М. Грушевський

          Б) В.Винниченко

          В) П. Скоропадський

 

      5. В листопаді 1917р. було проголошено:

          А) ЗУНР

          Б) УНР

          В) УГА

 

      6. Бій під Крутами відбувся

          А) 29 січня 1918р.

          Б) 30 січня 1919р.

          В) 27 лютого 1918р.

 

      7. 29 квітня 1918р. владу в Україні перебрав гетьман

          А) П. Скоропадський

          Б) Б. Хмельницький

          В) П. Полуботок

 

      8. 13 листопада 1918р. було проголошено

          А) ЗУНР

          Б) УНР

 

 

 

 

      9. Урочисте проголошення Акту Злуки ЗУНР та УНР відбулося (коли та де)?

          А) 22січня 1919р.                          А) Харків

          Б) 19січня 1918р.                           Б) Львів

          В) 11травня 1918р.                        В) Київ

 

   10. Памятник М. Грушевському був відкритий (коли та де)

         А) 10листопада 1997р.                  А) Львів

         Б) 1грудня 1998р.                          Б) Черкаси

         В) 14вересня 1996р.                      В) Київ

 

   11. Закінчіть речення

         Революція – це …

 

   12 Закінчіть речення

        9січня 1918р. ЦР проголосила….

 

   13 Кого зображено на портреті? Розкажіть про діяльність цієї  історичної особи.

C:\Users\User\Desktop\Hrushevskyi_Mykhailo_XX.jpg          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 Заповніть таблицю

 

Абревіатура

Повна назва

УГА

 

ЗУНР

 

УНР

 

УЦР

 

 

15. Накресліть лінію часу. Позначте потрібні дати і розв’яжіть хронологічну задачу.

      Скільки часу минуло від створення УЦР та обєднання ЗУНР й УНР в одну державу?

 

16. Доповніть речення

      1) Головою ЦР був ….

      2) Генеральний Секретаріат очолив…   

      3) Гімном УНР став вірш…

     4) Бій під Крутами відбувся ….

 

 

17. Розгадай ребус

      Розгадавши його, ти дізнаєшся про скорочену назву Української держави, що утворилася у жовтні 1917р. Запиши повну назву держави.

 

C:\Users\User\Desktop\images (19).jpg 

C:\Users\User\Desktop\images.pngC:\Users\User\Desktop\images (1).png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Плутанка

      Починаючи з виділеного кружечка, прочитай ім.я та прізвище голови Генерального Секретаріату.

C:\Users\User\Desktop\Безымянный.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  § 16 Жнива скорботи, або голодомор як геноцид українського народу

 

Виберіть правильну відповідь

 1. Більшовицьку владу на більшій частині українських земель було встановлено

А) грудень 1919р.

Б) січень 1919р.

В) грудень 1920р.

 

           2. СРСР був утворений

                А) 1922р.

                Б) 1919р.

                В) 1923р.

 

           3. У складі СРСР Україна перебувала до

                А) 1982р.

                Б) 1993р.

                В) 1991р.

 

          4. Голодомор стався через

              А) примусове вилучення хліба в селян

              Б) тривалу посуху

              В) небажання селян працювати

 

          5. Під час голодомору СРСР керував

              А) М. Грушевський

              Б) В. Ульянов (Ленін)

              В) Й. Сталін

 

          6. Зашифровка «Трагічні події України». Розшифруй

 

C:\Users\User\Desktop\images (19).jpgC:\Users\User\Desktop\images.png                    

                   М О                           1393

 

         О Р  Д                                  3219                     

 

                Л О Г О

 

 

         7.  Закінчіть речення

              Репресії – це…

 

         8. Закінчіть речення

              А) Примусове створення колективних селянських господарств - …

              Б) Колективне селянське господарство - …

              В) Заможний селянин-власник - …

              Г) Масові переслідування населення з боку держави - …

 

 1. C:\Users\User\Desktop\Безымянный.pngДопиши літери. Прочитай слово. Запиши його значення.

 

 

 

 

 

 1. Історичний словничок.

Дай визначення поняттям

А) Голодомор - 

Б) Чорні дошки - …

В) Хлібозаготівлі  - …

 

     12. У роки радянської влади в Україні три рази був голод. Позначте на схемі стрілкою період, який називають голодомором.

 

 

ГОЛОДОМОР

 

 

1921-1922рр.

 

 

1932-1933рр.

 

1946-1947рр.

 

 

 

 

 

 

 1. Назвати одним поняттям.

?

 

Застосування до людей                      

Сили, або знищення їх.

 

?

Державне покарання  

Незаконними засобами

 

?

Сплановане знищення

населення

 

§17. Маки памяті, або Україна у Другій світовій війні

         Виберіть правильну відповідь

 1. Друга світова розпочалася

А) 1 вересня 1939р.

Б) 2 вересня 1945р.

В) 17 вересня 1939р.

 

        2. Друга світова розпочалася

            А) нападом Польщі на Німеччину

            Б) нападом Німеччини на Польщу

            В) нападом Німеччини на СРСР

 

       3. Радянсько – німецька війна розпочалася

             А) 17 вересня 1939р.

             Б) 1 вересня 1939р.

             В) 22червня 1941р.

 

       4. Порядок установлений нацистами, що відзначався жорстокістю та ворожістю називався

            А) « новий порядок»

            Б) план « Ост»

            В) план «Багратіон»

 

      5. Вся територія України була звільнена від гітлерівських військ

           А) наприкінці 1944р.

           Б) наприкінці 1945р.

           В) наприкінці 1943р.

 

     6. 14 жовтня 1942р. була заснована

          А) ОУН

          Б) УПА

          В) УГА

 

     7. Трагедія, що сталася восени  1941р. в Україні ввійшла в історію під назвою

          А) «Хатинь»

          Б) «Бабин Яр»

          В) план «Ост»

 

    8. Друга світова війна тривала з

         А) 1914-1918рр.

         Б) 1939-1941рр

         В) 1939-1945рр.

         Г) 1941-1945рр.

   9. Між Першою світовою і Другою світовою війнами минуло

         А) 10років

         Б) 15років

         В) 20років

 

 10. Закінчіть речення

       Світовою називають війну …..

 

 11 Закінчіть речення

      8-го травня в Україні відзначають …

 

 1.  Закінчіть речення

9 травня - …

 

 

§ 18. Під високочолим  небом, або Україна незалежна

 

 1.  Закінчіть речення

              Шістдесятники – це…

 

 1. Закінчіть речення

Василь Стус – це …

 

 1. Виберіть правильну відповідь

Катастрофа на Чорнобильській АЕС сталася

А) 26 березня 1985р.

Б) 26 квітня 1986р.

В) 26 серпня 1990р.

 

        4. Де сталася Чорнобильська аварія

            А) на металургійному підприємстві

            Б) на тепловій електростанції

            В) на гідроелектростанції

            Г) на машинобудівному заводі

            Д) на атомній електростанції

 

         5. Чорнобильська аварія сталася

              А) вночі

              Б) вранці

              В) вдень

 

 

 

 

         6. Розкрити зміст скорочень і дати визначення понять

              А) АЕС - …

              Б) Ліквідатори - …

              В) Екологічна катастрофа - …

              Г) Саркофаг - …

 

         7. Розгадай ребус

             Ти дізнаєшся про назву міста, яке було евакуйоване після аварії на Чорнобильській АЕС

C:\Users\User\Desktop\images (1).png 

 

C:\Users\User\Desktop\shablon-cifri-5.jpg 

 

 

                                  ПРИ          

 

 

 

 

      8. Виберіть правильну відповідь

          Акт проголошення незалежності України був підписаний

         А) 28 серпня 2001р.

         Б) 24 серпня 1991р.

         В) 6 грудня 1991р.

 

      9. Закінчіть речення

          Референдум – це …

 

    10. Виберіть правильну відповідь

          В Україні в оббіг було запроваджено власну грошову одиницю – гривню в

         А) 1996р.

         Б) 1991р.

         В) 1997р.

 

    11. Конституцію України було ухвалено

          А) 24 серпня 1991р.

          Б) 28 червня 1996р.

          В) 6 грудня 1991р.

 

 

 

   12. За Конституцією України главою держави є

          А) Кабінет Міністрів

          Б) Верховна Рада

          В) Президент

 

 13. Закони ухвалює

         А) Кабінет Міністрів

         Б) Президент

         В) Верховна Рада

 

14. Утілює закони в життя

        А) Верховна Рада

        Б) Кабінет Міністрів

        В) Верховний Суд

 

  15. Найвищим судовим органом є

        А) Верховний Суд України

        Б) Верховна Рада

        В) Кабінет Міністрів

 

  16. В 2013році громадяни вийшли на протести. Акцію, що проходила на майдані Незалежності в Києві назвали

         А) Євромайданом

         Б) Помаранчева революція

 

  17. Закінчіть речення

        1 грудня 2013р. на вулиці Києва вийшло кілька сотень тисяч людей, обурених побиттям студентів, що й поклало початок подія, які увійшли в історію України як …..

 

 18. Закінчіть речення

        На центральних вулицях Києва загинуло 107 протестувальників, пізніше названих …

 

 19. Накресліть лінію часу, позначте потрібні дати та розв’яжіть хронологічну задачу.

Скільки років минуло між прийняттям Верховною Радою Акта проголошення незалежності України та ухваленням Конституції України.? Яку річницю незалежності Україна святкуватиме цього року?

 

 

 

 

 

 20. Правильно співвіднесіть дати та події

 

 1. Червень 2017р.

А) прийнято «Акт проголошення незалежності України»

 1. 24 серпня 1991р.

Б) прийняття Конституції-Основного Закону України

 1. 28 червня 1996р.

В) обрання Президентом України Віктора Ющенка

 1. 26 грудня 2004р.

Г) між Україною та Євросоюзом запрацював безвізовий режим

 

 

Розділ 5. Дослідники історії

§21 За літописним рядком, або як історики досліджують княжу добу

 

 1. Закінчіть речення

           Фактом називають - …

 

 1. Закінчіть речення

Для дослідження історії княжих часів особливе значення мають …

 

 1. Виберіть правильну відповідь

Першим літописом, що дійшов до нас є

А) «Повість минулих літ»

Б) «Галицько-Волинський літопис»

В) «Іпатіївський»

 

       4. Аскольд утратив владу в Києві

            А) 860р.

            Б) 882р.

            В) 912р.

 

      5. Який із князів утвердився при владі після смерті Аскольда у 882р.?

            А) Олег

            Б) Ігор

            В) Дір

 

      6. Хто став київським князем після смерті Олега в 912р.?

           А) Ольга

           Б) Володимир

           В) Ігор

 

 

 

     7. Від нападу яких кочових племен( кочового народу) у 12 ст. потерпали українські землі?

          А) печенігів

          Б) половців

          В) монголо-татар

 

    8. У якому році Данило Галицький поїхав до столиці монгольської держави Золотої Орди?

         А) 1264р.

         Б) 1205р.

         В) 1245р.

 

    9. Використовуючи опорні слова, складіть речення

         А) Данило Галицький, 1245р., Золота Орда, м. Сарай

         Б) 1185р., Новгород-Сіверський князь Ігор, половці, поразка, « Слово о полку Ігоревім».

 

 10. Допиши літери. Прочитай слова.  Поясни їх значення

C:\Users\User\Desktop\Безымянный.png          

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 «Літопис руський» - старовинна книга великого формату. Вона складалася із трьох частин.

         «Повість _______________ літ»

         «________________    літопис»

         «Галицько-_________ літопис»

 

  12 Назвіть цих історичних діячів. По одному реченню напишіть чим вони відомі?

C:\Users\User\Desktop\Князь_Олег.jpgC:\Users\User\Desktop\Igor.jpgC:\Users\User\Desktop\Knyaz-Svyatoslav-01.jpg                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22 Щоб козацька слава повік не пропала, або як історики досліджують козацьку добу.

 

 1. Виберіть правильну відповідь

Найвидатнішим козацьким літописцем вважають

А) Самійла Величка

Б) Тараса Шевченка

В) Нестора Літописця

 

       2. В якому столітті була надрукована праця Самійла Величка

            А) 18ст.

            Б) 19ст.

            В) 20ст.

 

       3. Виберіть правильну відповідь

           Виберіть портрет гетьмана, який у 1708р. уклав із шведським королем угоду, згідно з якою козацька Україна мала стати незалежною державою.

                                                                                                                                  

C:\Users\User\Desktop\Ivan_Mazepa_(Osyp_Kurylas,_1909).jpgC:\Users\User\Desktop\2.jpgC:\Users\User\Desktop\bayda4.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Виберіть твердження, що стосуються Івана Мазепи

А) здобув гарну освіту, спершу навчався  в Києво-Могилянській академії

Б) подорожував Німеччиною, Італією, Нідерландами

В) брав участь у козацьких повстаннях 1630-хроків

Г) відправляв посольство до кримського хана Іслама - Гірея III

Д) у розвиток освіти, мистецтва, книгодрукування вкладав великі кошти

Е) володів десятьма мовами

Є) про нього писав спогади французький дипломат Жак Балюз, який зустрічався з гетьманом 1704р.

 

      5.   Закінчіть речення

            Клейноди – це…

 

 

     6    Закінчіть речення

             Історичними особами називають - …

§ 23 Сторіччя ідей, або хто заклав підвалини української історичної науки

 

        1.Назвіть прізвища українських істориків та 2-3-ма реченнями охарактеризуйте їхню діяльність

C:\Users\User\Desktop\Volodymyr_Antonovych.jpgC:\Users\User\Desktop\802-28.jpgC:\Users\User\Desktop\Yavornitski_DI.jpg        

 

 

 

 

 

 

 

 1. Виберіть правильну відповідь

М. Грушевський написав близько 2000праць з історії України, серед яких і

А) 10-томна «Історія України-Руси»

Б)»Історія Малоросії»

В) «Історія Русів»

 

       3. Виберіть твердження, що стосуються М. Грушевського

            А) народився в учительській сімї

            Б) як науковець проявив себе в історії, літературі, писав оповідання, п’єси, вірші

            В) був ініціатором створення громад

            Г) учень В. Антоновича

            Д) викладав протягом 30 років у Київському університеті

 

       4. Виберіть твердження, що стосуються В. Антоновича

            А) підготував до друку 9 томів документів з історії України

            Б) брав активну участь у суспільно-політичному житті

            В) народився в учительській сімї

            Г) викладав протягом 30 років в Київському університеті

            Д) був засновником Київської громади

 

 1. Прочитайте уривок з вірша Т.Шевченка, надрукованого «Кобзарі» 1840р. Коротко сформулюйте його основну думку. Як ви думаєте, що спонукало поета написати такі слова? Якими почуттями вони перейняті?

 

                 Зажурилась Україна –

                 Така її доля!

                 Зажурилась, заплакала,

                 Як мала дитина.

                 Ніхто її не рятує…

                 Козачество гине,

                 Гине слава, батьківщина,

                 Немає де дітись.

                                                 («Тарасова ніч»)

 

Розділ 6. Усе має минуле

§25 – 26. Садок вишневий коло хати, або що визначало впродовж історії заняття мешканців українських сіл. За міськими брамами, або як упродовж історії змінилося життя в містах.

 

 1. Виберіть правильну відповідь

За часів України-Русі більшість населення мешкало в

А) селах

Б) містах

 

       2. Основним заняттям селян було

           А) полювання

           Б) бджільництво

           В) землеробство та скотарство

 

       3. Історичний словничок

           Дайте визначення поняттям

           А) Натуральне господарство - ….

           Б) Ринкове господарство - …

           В) Епідемія - …

           Г) Селяни-кріпаки - …

 

      4. Виберіть правильну відповідь

          Кріпацтво на українських землях у складі Росії було запроваджено

          А) 1861р.

          Б) 1812р.

          В) 1783р.

 

     5. Кріпацтво на українських землях було скасовано

          А) 1861р.

          Б) 1812р.

          В) 1783р.

 

    6. Розкажіть про життя в селі за планом

        1) Як і коли виникали села? Що характерне для їхньої забудови?

        2) Хто проживав у селах? Якими були заняття їхніх мешканців?

        3) Що визначало життя українських селян наприкінці 18-19ст.?

        4) Що характерне для розвитку сіл сьогодні?

   7. Історичний словничок

       Дайте визначення поняттям

       А) «гради» або «городи» - це…

       Б) «Дитинець» - це…

       В) «Поділ» - це…

 

  8. Розкажіть про життя в місті за планом

      1) Як виникали міста? Що характерне для їхньої забудови?

      2) Хто мешкав у містах? Якими були заняття їхніх мешканців?

      3) Які зміни відбулися в буденному житті мешканців міст від другої половини 19ст.?

 

 

 9. Накресліть лінію часу, позначте на ній відповідні дати та розв’яжіть хронологічну задачу.

     У 1955році під час археологічних розкопок у Києві на вулиці Володимирській було виявлено житло 13ст., у якому біля печі зберігався глечик із золотими колтами, браслетами та каблучками. Скільки століть пролежали прикраси в схованці?Скільки років минуло відтоді, як їх було знайдено?

 

10. Розкажіть про життя в сучасному місті. Що таке мегаполіс?

 

 

§ 27. Усе має минуле, або як винаходи змінюють буденне життя.

 

 1. Виберіть правильну відповідь

В другій половині 19-на початку 20ст. в Україні побудували перші залізниці

А) Перемишиль-Львів

Б) Одеса-Харків

В) Одеса-Балта

 

     2. Залізниця Перемишль-Львів була побудована

          А) 1861р.

          Б) 1872р.

          В) 1792р.

 

     3. Залізниця Одеса-Балта була побудована

         А) 1861р.

         Б) 1872р.

         В) 1865р.

 

 

 

    4. Перший електричний трамвай рушив

         А) Київ                   А) 1861р.

         Б) Харків                Б) 1892р.

         В) Одеса                 В) 1872р.

 

    5. В Києві почав діяти Михайлівський електричний канатний підйом-фунікулер

        А) 1901р.

        Б) 1905р.

        В) 1910р.

 

   6. Виробництво власних легкових автомобілів в Україні започатковано

        А) Київ                            А) 1960р.

        Б) Запоріжжя                  Б) 1982р.

        В) Одеса                          В) 1973р.

 

7. Де та коли вперше в Україні встановлено телефонний зв’язок?

    А) Одеса                                    А) 1892р.

    Б) Запоріжжя                            Б) 1873р.

    В) Харків                                  В) 1882р.

 

8. Представниками вітчизняного літакобудування були

    А) Ігор Сікорський

    Б) М. Грушевський

    В) О. Кудашев

 

9. Викресли зайве слово і склади речення

    Київ, площа Ринок, Хрещатик, майдан Незалежності, розбудова, вулиця, 1830-1840рр.

 

10. З іменами яких князів пов’язана історія Львова?

      А) Данило Галицький

      Б) Володимир Великий

      В) Роман Мстиславович

      Г) Лев Данилович

 

11. Яка вулиця у Львові стала осередком міського життя?

      А) Хрещатик

      Б) площа Ринок

      В) вулиця М. Грушевського

 

12. Розкажіть історію вулиці, на якій мешкаєте ви.

 

§28. Світло науки та знання, або якою впродовж історії була освіта і як наукові знання впливали на буденність.

 

 1. Виберіть правильну відповідь

Школи закладені громадами українських міщан при православних церквах називалися

А) братськими

Б) єзуїтськими

В) парафіяльними

 

    2. Перша братська школа зявилася

             А) Київ                  А) 1586р.

             Б) Львів                 Б) 1615р.

             В) Харків              В) 1721р.

 

   3. Київська колегія почала діяти в

   А) 1630р.

   Б) 1632р.

   В) 1648р.

 

  4. Кому належить ідея обєднання 2-х київських шкіл ( школа Київського братства та Лаврська школа) в одну

             А) Петро Могила

             Б) Іпатій Потій

             В) М. Смотрицький

 

  5. Історія Львівського національного університету ім.. І. Франка – одного з найстаріших вищих навчальних закладів України розпочинається в

       А) 1721р.

       Б) 1661р.

       В) 1648р.

 

 6. Перша кафедра історії України відкрита у Львівському університеті була в

      А) 1849р.

      Б) 1894р.

      В) 1560р.

 

 7. Перший університет на Слобожанщині було відкрито в

     А) 1805р.

     Б) 1812р.

     В)1836р.

 

 

 

8. Ініціатором заснування університету в Харкові був

    А) М. Максимович

    Б) В. Каразін

    В) М. Грушевський 

 

9. Першим ректором Київського університету став

    А) М. Максимович

    Б) В. Каразін

    В) Д. Яворницький

 

10. Київський університет засновано в

      А) 1835р.

      Б) 1805р.

      В) 1834р.

 

11. Фізкультурно-спортивне товариство «Сокіл» зявилося

      А) 1894р.

      Б) 1900р.

      В) 1895р.

 

12. Фізкультурно-спортивну організацію «Січ» було створено

      А) 1894р.

      Б) 1900р.

      В) 1895р.

 

13.Перші олімпійські ігри сучасності відбулися

     А) 1896р.                      А) Київ

     Б) 1898р.                       Б) Варшава

     В) 1900р.                      В) Афіни

 

14. Відлік участі України в Олімпійських іграх розпочинають з

      А) 1946р.

      Б( 1952р.

      В) 1965р.

 

15. Назвіть історичних діячів та коротко охарактеризуйте їхню діяльність

 

C:\Users\User\Desktop\Mikhail_A._Maksimovich.jpegC:\Users\User\Desktop\karazin.jpg          

 

 

 

 

 

 

 

16. Підпишіть назви вищих навчальних закладів

C:\Users\User\Desktop\uni5.jpg  

C:\Users\User\Desktop\2010_N3_001.jpgC:\Users\User\Desktop\univer-old(1).jpg                                                                                                                

 

17. Накресліть лінію часу, позначте потрібні дати та розв’яжіть хронологічну задачу.

       Скільки років минуло від відкриття Харківського університету до заснування Київського?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 1. В. С. Власов «Вступ до історії» - 5кл. К., «Генеза», 2018р.
 2. О.В. Галєгова, О.І.Пометун «Історія України (Вступ до історії) -5кл. Робочий зошит. К.  «Видавничий дім «Освіта», 2013р.
 3. П.М. Карнаух «Цікаві завдання з історії» - Т., «Навчальна книга – Богдан», 2009р.

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
3.7
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.1
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Срібняк Олена Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Глущенко Олександр
  Загальна:
  2.3
  Структурованість
  2.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  4.0
 3. Степанова Оксана Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Історія України (Вступ до історії) 5 клас (Власов В.С.)
Додано
14 жовтня 2019
Переглядів
64097
Оцінка розробки
4.1 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку