Тести на тему " Пластмаси"

Про матеріал

Тестові завдання на тему " Пластмаси" дають можливість виявити знання учнями класифікації пластмас,їх властивості, будову молекул , їх добування та застосування у промисловості.

Перегляд файлу

Тестові завдання, 11 клас (рівень стандарт)

Тема: Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси, синтетичні каучуки, гумма

 

Варіант 1

1.Вказати властивості, які характеризують поліпропілен:

а) добре розчиняється у воді;     б) жирний на дотик;       в) легший за воду;г)не горить.

2.Для добування полістирену використовують речовину, що має формулу:

а) С6Н5ОН;       б) НСОН;  в)С6Н6     г) С6Н5СН=СН2;

3.Укажіть природні полімери:

а) поліпропілен;  б)білки;    в)крохмаль;   г) поліетилен.

4.Обчислити молярну масу тетрафлуороетену:

а) 120;    б)110;  в)98;  г)100.

5.Вкажіть формулу поліетилену:

а) (—СН2—СН2—)n;   б)(—CF2—CF2—)n;   в)СН2=СН-СН=СН2;    г)СН3—СН2ОН.

6.Для вулканізації каучуку використовують:

а) азот;    б) вуглекислий газ;    в) сірку;    г) кисень.

7.До термопластів відносять:

а)поліпропілен;   б)фенолформальдегідні смоли;  в)полістирен;   г)пластмаси на основі фенолформальдегідних смол.

8.Речовина, яка використовується для добування ізопренового каучуку:

а) хлоропрен;   б) 1,3-пентадієн;    в) 2-метилбута-1,3-дієн;   г)бензен.

9Вкажіть властивості, які характеризують хлоропреновий каучук:

а) горючий;   б) негорючий;   в) світлостійкий;    г) термостійкий.

10.Густина газу за воднем дорівнює 22. Визначити молекулярну масу цього газу:

а) 11;  б)16;    в) 90;    г)44.

 

Варіант 2

1.Вкажіть який з наведених вуглеводнів виявляє найкращі антидетонаційні властивості:

а) гексан;

б)2,3-диметилбутан;  в)2,2,4-триметилпентан;   г)2-метилгептан.

2.Використовуючи арени одержують:

а) крохмаль;  б) глюкозу;  в) ацетон;  г)фенол.

3.Зазначте, яке з наведених рівнянь реакцій відображає процес спиртового бродіння глюкози:

а) С6Н12О6→ 2С2Н5ОН + 2СО2;

б) С12Н22О11+ Н2О → С6Н12О6+ С6Н12О6;

в) (С6Н10О5)n+ nH2O→ nС6Н12О6

4.Укажіть правильні твердження щодо нафти:

а)має специфічний запах ;  б) розчинна у воді;  в) може мати різний колір;  г) густа оліїста рідина.

5.Нафта –це суміш:

а) природних полімерів;   б) вуглеводнів;   в) вуглеводів;   г) жирів.

6.Визначити альтернативні джерела енергії:

а) ядерне пальне;    б)сонячна енергія ;    в)теплова енергія землі;   г)вугілля.

7.Вкажіть назву речовини, яка утворюється під час взаємодії бензену із хлором під впливом світла:

а) хлорбензен;     б) гексан;      в) гексахлоран;      г) трихлорометан.

8Гідратація –це процес:

а) приєднання кисню;   б) відщеплення води;    в)приєднання води;   г) приєднання водню.

9. Закінчить рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння:С3Н6+ О2 →

а) 11;   б)23 ;    в)12;    г) 14.

10. Позначте реакцію, яка властива бутану, але не відбувається з етаном:

а) горіння;    б) хлорування;    в) бромування;     г) ізомеризація.

11. Яке джерело енергії складає найменший відсоток використання у світовій енергетиці:

а) ядерне пальне;    б)біомаса;   в) гідроелектроенергія;    г) нафтопродукти.

12. Розмістити сполуки за збільшенням їхніх відносних молярних мас:

а) фенол;    б) анілін;    в) етанол;    г) бензен.

13.Вкажіть, до якого типу хімічних реакцій належить реакція хлору з етаном:

а) сполучення;    б) заміщення;     в)розкладу     г)йонного обміну.

14.Обчисліть масову частку Карбону у глюкозі:

а) 40% ;    б) 50%;    в) 45%;     г) 60%

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Переверзева Інна Євгенівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
1597
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку