20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Тести " Перша світова війна "

Про матеріал
Тести для контролю ікорекції навчальних досягнень учнів з теми " Перша світова війна 1914 -1918рр"
Перегляд файлу

Тема. І Світова війна 1914-1918рр.

 

1 рівень.                                                                                                                                

1. І Світова війна розпочалася:                                                                     а) 1915,   б) 1914,   в) 1916.

2. Приводом до початку І Світової війни стало:                                                   а) потоплення американського пасажирського судна”Лузітанія”,             б) загальна мобілізація в Росії,                                                                          в) убивство в Сараєві ерцгерцога Франца Фердинанда.                                  3. Німецький генеральний план ведення І Світової війни був розроблений:                                                                                                       а) О.Бісмарком,  б) А.Шліффеном,  в) Фр. Фердинандом.

 

2 рівень.

1. Обгрунтуйте відповідь, викресливши зайве твердження. У1915р.  на боці Троїстого союзу воювали:                                                                          а) Болгарія,  б) Австро-Угорщина, в) Німеччина, г) Італія.                                  2. Укажіть хронологічну послідовність подій, зазначивши їхні дати:                     початок підводної війни-                                                                                     вступ у війну США-   

битва під Верденом-

3. Назвіть дати „сараєвського вбивства” і Комп”єнського перемир`я.

 

3 рівень.

1. Назвіть причини 1 Світової війни та цілі воюючих держав.

2. Розкрийте зміст Комп`єнського перемир`я.

 

4 рівень.

1. Проаналізуйте вплив досягнень науки і техніки часів І Світової війни на її хід і наслідки.

2. Які наслідки мала 1 Світова війна . Зробіть висновки.

 

                                                                                                                                               Тема.  Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтон-ська система договорів

 

1 рівень.

1. Версальський мирний договор було підписано:                                             а) у 1918,  б) у 1919,  в) у 1920.

2. Підкресліть подію, яка відбулася раніше:                                                      а) прийняття плану Юнга, б) прийняття плану Доусса.

3. Надайте однозначну відповідь. США стали членом Ліги Націй у 1919р.:                                                                                                              а) так,  б) ні.

 

2 рівень.

1. Установіть відповідність між датами й подіями:                                            5-16.10.1925р.                    Генуезька конференція                                                     24.11.1922-24.07.1923р.    Локарнська конференція                                             10.04.-19.05.1922р.            Лозаннська конференція.

2. Поясніть терміни: „Версальсько-Вашингтонська система”, „репарації”.  

3. Яку структуру мала Ліга Націй?

 

3 рівень.

  1. Якими були питання мміжнародних відносин 1920-хрр., як вирішувалися, їх наслідки.
  2. Яка була мета створення Ліги Націй.

 

4 рівень.

1.Скласти план виступу на конференції „Версальсько-Вашингтонська система”

2.Проаналізуйте одну із конференцій. Які проходили з 1922-1925рр. Зробіть висновки.

 

 

 

Тема. Країнах Західної Європи  та США в 20-30-х рр. ХХ ст.

1 рівень.

1.Перший уряд народного фронту  у Франції очолив:

а) Ч.Доладьє;  б) М.Торез;  в) Л.Блюм.

2.Світова економічна криза сталася в період:

а) 1929-1933рр.;  б) 1927-1932рр. ; в)1929-1935рр.

3.Керівником першого лейбористського уряду у Великій Британії був:

а) В.Чергілл;  б) Н.Чемберлен;  в)Р.Макдональц.

 

2 рівень.

1. Укажіть хронологічну послідовність подій, вказавши їхні дати:

Остаточні визначення незалежності Ірландії -

Загальний страйк -

”Новий курс” Ф.Рузвельта -

2.Дайте визначення поняттям: робітничий рух, ”велика депресія”.

3. Хто із перерахованих президентів США був демократом:

а) У.Гардінг;  б) Р.Рузвельд;  в) Г.Гувер.

 

3 рівень.

1. Розкрийте суть ”нового курсу” Р.Рузвельта.

2. Назвіть наслідки Першої світової війни для Великої Британії.

 

4 рівень.

1.Зробіть порівняльний аналіз соціально-економічного становища Франції та США після закінчення Першої світовії війни.

2. Порівняйте політику консервативних і лейбористських урядів Великої Британії, виділивши спільне і відмінне. Зробіть висновок.

 

 

 

 

                                                                                                                                      Тема. Росія -СРСР у 1917-1939 рр.

1 рівень.

1. Лютнева революція відбулася:

а) 1919р.;  б) 1918р.;  в) 1917р.

2. Перший Тимчасовий уряд  Росії очолив:

а) В.Ленін;  б) Т.Львов;  в) О.Керенський.

3. Дата утворення СРСР:

а) 1920р.;  б) 1921р.;  в) 1922р.

 

2 рівень.

1.Закінчіть речення.

Складовими елементами політики колективізації були…

2. Встановіть хронологію подій, зазначивши дату:

«Сталінська» конституція -

«Рік великого перелому» -

Закінчення громадянської війни -

 

3 рівень.

1. Розкрийте причини, підсумки громадянської війни.

2. Вкажіть джерела індустріалізації в СРСР.

 

 

4 рівень.

1. Чи згодні ви з твердженням, що розстріл царської родини в 1918-справедливе покарання  за скрєні злочини? Обгрунтуйте свою точку зору.

2. Чому політичні репресії мали місце в СРСР? До яких наслідків вони привели?

 

 

 

 

 

Тема. Країни Центральної та Східної Європи в 20-30-х рр. ХХ ст.

1 рівень.

1.Початком революції в Угорщині вважається:

а) листопад 1917р.;  б) листопад 1918р.;  в) листопад 1919р.

 

2. Начальником  Польської  держави став:

а)М.Хорті;  б) Ю.Пілсудський;   в) І.Долинський.

 

3.Диктатором  Румунії став:

а) Кароль 2, б) Й. Антонеску,   в)Т.Татарику.

 

2 рівень.

1.Схарактерезуйте одним реченням названих історичних особистостей:

1.М.Хорті -

2.Й.Антонеску-

3.Ю.Пілсудський -

 

2.Дайте визначення понять: ”диктатура”,”режим санацій”.

 

3 рівень.

1. Схарактерезуйте особливості внутрішньої і зовнішньої політики Болгарії в 1920-1930рр.

 

4 рівень.

1. Проведіть порівняльний аналіз режимів Ю.Пілсудського в Польщі та М.Хорті в Угорщині за всіма дібраними критеріями зробіть висновок.

 

2. На вашу думку, які проблеми, не вирішили в Югославії 1918-1939рр., призвели до розпаду держави на початку 1990-х.рр.?

 

 

Тема. Країни Азії, Африки тп Латинської Америки в перші десятиріччя ХХ  ст.

Рівень 1.

 1. Демократичний рух у 1919р. в Китаї дістав назву:

 а) „Рух 5 березня”; б) „Рух 10 січня” ; в) „Рух 4 травня”.                                    2. „Батьком турків” називали:                                                                                  а) Реза-хана; б) М.Ганді; в) Мустафу Кемаля.                                                       3. „Великою душею” називали:                                                                                  а) М.Кемаля; б) М.Ганді; в) Чан Кайші.

 

Рівень 2.

1. Якої країни стосуються наведені нижче назви, терміни, поняття.                        Гоміндан-

Мілітаризація-

Реза-шах Пехлеві-

„Сатьяграха”-

Генерал Танака-

„Декларація Больфура”-

Апартеїд-

Чан Кайші-

М.Ганді-

2. Схарактеризуйте одним реченням названих історичних особистостей: Ататюрк, Мухамед Абд аль-Керім, М.Ганді.

 

Рівень 3.

Розкрийте суть реформ Реза-хана в Ірані.

 

 

Рівень 4.

1. Як ви вважаєте, чому модернізація Японії йшла шляхом мілітаризації? ( Відповідь аргументуйте).

2. Порівняйте погляди Сунь Ятсена і Чан Кайші на шляхи подальшого розвитку Китаю за самостійно дібраними критеріями. Зробіть висновки.                                                                                                                             Тема. Країни Азії, Африки тп Латинської Америки в перші десятиріччя ХХ  ст.

Рівень 1.

Дайте визначення понять „абстракціонізм”, „сюрреалізм”, „реалізм”. Назвіть представників, їхні роботи.

 

 

Рівень 2.

1. Розвитоз освіти міжвоєнний період.                                                                    2. Перелічіть важливі наукові відкриття того періоду, їх значення.                      3. Назвіть лауреатів Нобелівської премії в міжвоєнний період. За які заслуги присуджено.                                                                                          4. Коротко схарактеризуйте творчість одного з літераторів, художників, акторів міжвоєнного періоду.

 

 

Рівень 3.

Із чим пов`язані кардинальні зміни в суспільній свідомості , у суспільно-політичній думці в 1920-1930-ті рр.? У роботах яких філософів про це йдеться?

 

 

 

Рівень 4.

Порівняйте розвиток культури в демократичній і тоталітарній державах за самостійно дібраними критеріями. Зробіть висновок.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Тема. Міжнародні відносини 1930-х рр. Назрівання Другої світової війни

1 рівень.

1. „Антикомінтернівський  пакт” між Німеччиною та Японією було укладено:

а) у 1936р.;  б) у 1937р.;  в) у 1938р.

 

2.Пакт про ненапад між Німеччиною і СРСР із збоку СРСР підписав:

а) Л.Качанович;  б) В.Масотов;  в) М.Калінін.

 

3.” Вісь Берлін – Рим” було створено:

а) у 1934р.;  б) у 1935р.;  в) у 1936р.

 

2 рівень.

1.Зазначте хронологічну послідовність подій, вказавши їхні дати:

Приєднання Італії до Антикомінтернівського пакту -

Укладення „сталевого  пакту” -

Укладення Мюнхенського договору -

 

2. Викресліть зайве з переліку,відповідь обгрунтуйте.

А.Гітлер; Ф.Рузвельт; Б. Муссоліні; Ф.Франко.

 

3 рівень.

1.Зовнішня політика Німеччини в 1933-1939рр.СРСР.

 

4 рівень.

1.Проаналізуйте пакт про ненапад між Німеччиною і СРСР та секретний додатковий  протокол до нього. Як ви вважаєте, чи відповідав договір нормам міжнародного права?Чи порушав він інтереси інших держав?

2.Проаналізуйте діяльність між Націй міжвоєнного періоду в умовах наростання воєної загрози, дайте оцінку діяльності цієї міжнародної організації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

  

doc
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Полянський П.Б.)
Додано
6 березня 2019
Переглядів
2289
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку