Тести з географії України для 9 класу

Про матеріал

Оцінювання навчальних досягнень учнів з географії здійснюється з урахуванням пізнавальних можливостей та індивідуальних особливостей даної категорії дітей і передбачає диференційований підхід щодо його організації. Критерієм оцінювання знань учнів є не стільки обсяг навчального матеріалу, що залишився в пам'яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, застосовувати на практиці.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з  географії  України

9  клас

за  підручником Л.К. Одинченко, В.О. Липа «Географія  України 9 клас» для  спеціальних  загальноосвітніх  навчальних  закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Вступ»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1.    Фізична географія України вивчає:

а) природні умови й природні ресурси України;

б) рельєф і корисні копалини України;

в) природні умови, населення і господарство Землі.

 1.    Економічна й соціальна географія України вивчає:

а) природні умови й природні ресурси України;

б) особливості розміщення і життя населення нашої держави та його господарську діяльність у зв’язку з географічним поло­женням і природними умовами України;

в) рельєф і корисні копалини.

3. Географічна назва «Україна» вперше з’явилася:    

а) у VI ст.;

б) у XII ст.;

в) у XX ст.

 1. Проголошення незалежності України відбулося:

а) в 1945 р.;

б) в 1991 р.;

в) в 2001 р.

5. Державні символи України:

а) Конституція України;

б) грошова одиниця;

в) Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Географічне  положення  України»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1. На материку Євразія Україна розташована:

а) у Середній Європі; б) у Східній Європі; в) у Західній Європі.

 1. Крайня південна точка України:

а) мис Меганом; б) мис Сарич; в) мис Херсонес.

 1. Крайня західна точка України:

а) м. Ужгород; б) с. Соломонове; в) м. Івано-Франківськ.

 1. На заході Україна межує:

а) з Росією; б) із Польщею; в) із Білоруссю.

 1. Столицею України є:

а) м. Харків; б) м. Львів; в) м. Київ.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Особливості  рельєфу  й корисні  копалини України»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1. Основні форми рельєфу України:

а) низовини й гори;

б) гори;

в) низовини й височини.

 1. Закарпатська низовина розташована:

а) на території Кримського півострова;

б) у північній частині України;

в) на крайньому заході України.

 1. Придніпровська височина розташована між річками:

а) Прут і Дністер;

б) Дніпро і Південний Буг;

в) Десна і Ворскла.

 1. Частину Карпат, що знаходиться в межах України, називають:

а) Західними Карпатами;

б) Східними Карпатами;

в) Північними Карпатами.

 1.     Найвища гірська вершина в Україні:

а) Роман-Кош;

б) Говерла;

в) Берда.

 1. Землетруси відбуваються в районах:

а) Поліської низовини;

б) Українських Карпат і Кримських гір;

в) Приазовської височини.

 1. До паливних корисних копалин належать:

а) вугілля, нафта, природний газ;

б) марганцеві руди, залізні руди, золото;

в) самородна сірка, кам’яна сіль, глина.

 1.     До рудних корисних копалин належать:

а) нафта й торф;

б) залізні й марганцеві руди;

в) кам’яне вугілля й вапняк.

 1.     До нерудних корисних копалин належить:

а) природний газ;

б) самородна сірка;

в) торф.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Кліматичні  умови  України»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1. Для більшості території України характерний тип клімату:

а) морський;

б) субтропічний;

в) помірно континентальний.

 1. Температура повітря залежить від:

а) циркуляції повітряних мас;

б) сонячної радіації;

в) підстильної земної поверхні.

 1. Гарячий сухий вітер, що згубно впливає на сільськогосподарські
  культури, називають:

а) хуртовиною;

б) суховієм;

в) туманом.

 1. Метеорологія — наука, що вивчає:

а) особливості господарства;

б) явища, які відбуваються в атмосфері;

в) рослинний світ.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Поверхневі  і  підземні  води. Моря  України»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1.     За характером течії більшість річок України:

а) гірські;

б) рівнинні;

в) бурхливі.

 1.     Найбільшою річкою України є:

а) Дністер;

б) Дніпро;

в) Південний Буг.

 1.     Притоками Дніпра є:

а) Дунай і Дністер;

б) Прут і Тиса;

в) Прип’ять і Десна.

 1.     Притоками Дністра є:

а) Інгул і Сіверський Донець;

б) Стрий і Збруч;

в) Прут і Тиса.

 1.     Найбільше прісне озеро України:

а) Світязь;

б) Синевир;

в) Сиваш.

 1. Чорне море взимку:

а) замерзає цілком;

б) не замерзає;

в) замерзає біля північно-західних берегів.

 1.     На північному узбережжі Чорного моря багато:

а) лиманів;

б) каньйонів;

в) вулканів.

 1.     Чорне й Азовське моря сполучені протокою:

а) Керченською;

б) Босфор;

в) Дарданелли.

 1.     Найбільші порти нашої країни на Чорному морі:

а) Одеса та Іллічівськ;

б) Маріуполь і Бердянськ.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Ґрунти  України»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1. Серед ґрунтів України найродючішими є:

а) сірі лісові ґрунти; б) чорноземи; в) дерново-підзолисті ґрунти.

 1.     На півночі України (Полісся) поширені:

а) сірі лісові ґрунти; б) чорноземи; в) дерново-підзолисті ґрунти.

 1. Меліорацію ґрунтів, що пов’язана з унесенням мінеральних добрив, називають:

а) лісовою; б) хімічною; в) водною.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Рослинний  і  тваринний  світ  України»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1. Ліси на території України поширені:

а) у Дніпропетровській області;

б) у Херсонській області;

в) у Закарпатській області.

 1. На Поліссі переважають:

а) болотисті луки;

б) гірські луки;

в) пасовища.

 1. До типових представників рослинного світу України належать:

а) сосна, дуб, береза;

б) кедр, піхта, бархат;

в) пальма, евкаліпт, бамбук.

 1. До типових представників тваринного світу України належать:

а) буйвол, носоріг, пантера;

б) лось, білка, свиня дика;

в) мавпа, ягуар, тапір.

 1. Найбільша тварина України:

а) ведмідь бурий; б) лось; в) зубр.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Природні  зони  України. Природоохоронні  території»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1. Зона  мішаних  лісів  займає:

а) північну  частину  України;

б) південну  частину  України;

в) східну  частину  України.

 1. Характерна особливість лісостепової зони:

а) переважання степових ділянок;

б) переважання лісових ділянок;

в) чергування лісових і степових ділянок.

 1. Поверхня степової зони переважно:

а) горбиста;

б) рівнинна;

в) гориста.

 1. Типова рослинність зони степів:

а) лучні й степові трави;

б) широколистяні ліси;

в) мішані ліси.

 1. Українські Карпати займають:

а) крайню східну частину України;

б) крайню західну частину України;

в) центральну частину України.

 1. У межах Українських Карпат розташована:

а) Донецька область;

б) Закарпатська область;

в) Сумська область.

 1. Характер річок Карпат:

а) рівнинний;

б) гірський.

 1. Кримські гори розташовані:

а) на півдні України;

б) на сході України;

в) на заході України.

 1. На яйлах Кримських гір переважає:

а) лісова рослинність;

б) степова рослинність;

в) субтропічна рослинність.

 1.      Заповідник — це:

а) природний об’єкт;

б) штучно створений об’єкт.

 1.      Асканія-Нова — це:

а) природний заповідник;

б) ботанічний сад;

в) біосферний заповідник.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Загальна  характеристика  й  рух  населення  України»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1. Загальна кількість населення України становить:

а) 55 млн осіб;

б) 43 млн осіб;

в) 38 млн осіб.

 1. Найбільш густонаселеною є:

а) Чернігівська область;

б) Донецька область;

в) Херсонська область.

 1. Найбільша кількість міського населення:

а) у Тернопільській області;

б) у Дніпропетровській області;

в) у Вінницькій області.

 1. Міграція — це:

а) зміна кількості населення внаслідок народжуваності та смерт­ності;

б) зміна кількості населення у зв’язку з переїздами людей з одних місць постійного проживання до інших, з країни до країни.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Національний  склад  населення  й  трудові  ресурси  України»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1. Корінним населенням нашої країни є:

а) поляки;

б) українці;

в) росіяни.

 1. Працездатний вік населення становить:

а) 16—25 років;

б) 16—59 років;

в) 16—70 років.

 1. Більш як половину трудових ресурсів України становлять особи у віці:

а) 16—30 років;

б) 30—49 років;

в) 49—59 років.

 1. Головною в житті суспільства є сфера трудової діяльності:

а) невиробнича;

б) невиробнича.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Господарство  України. Промисловість  України»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1. Провідною галуззю виробничої сфери господарства України є:

а)   транспорт;

б) промисловість;

в) сільське господарство.

 1. До невиробничої сфери господарства України належить:

а)   транспорт;

б) охорона здоров’я;

в) будівництво.

 1. До паливно-енергетичного комплексу входять:

а) паливна промисловість та металургія;

б) паливна промисловість та електроенергетика;

в) електроенергетика та машинобудування.

 1. Вугільна промисловість України зосереджена на:

а) Донбасі;

б) Передкарпатті;

в) Закарпатті.

 1. Нафту й природний газ в Україні видобувають на:

а) Лівобережжі;

б) Поліссі;

в) Донбасі.

 1.    Найбільше електроенергії в Україні виробляють такі електро­станції:

а) атомні; '

б) теплові;

в) гідравлічні.

7. Головною галуззю металургійного комплексу є:

а) чорна металургія;

б) кольорова металургія.

 1.           Центрами суднобудування в Україні є:

а) Харків і Дніпропетровськ;

б) Київ і Львів;

б) Миколаїв і Херсон.

 1.           Літакобудування в Україні зосереджено в:

а) Львові;

б) Києві;

в) Маріуполі.

 1.  До хімічної промисловості належать:

а) виробництво мінеральних добрив, кислот і соди;

б) виробництво цегли, цементу, скла.

 1. Хіміко-фармацевтична промисловість виробляє:

а) пластмасу й хімічні волокна;

б) лікарські засоби;

в) фосфорні добрива.

 1. Лісозаготівля в Україні відбувається переважно:

а) на Поліссі;

б) в Криму;

в) на Донбасі.

13. Великих збитків лісовим ресурсам України завдали:

а) аварія на Чорнобильській АЕС;

б) землетруси;

в)     урагани.

14. Виробництво  залізобетонних  конструкцій  належить  до:

а) машинобудівного  комплексу;

б) промисловості  будівельних  матеріалів;

в) металургійного  комплексу.

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Агропромисловий комплекс  України»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1. Основною зерновою культурою в Україні є:

а) ячмінь;

б) кукурудза;

в) озима пшениця.

 1. Найважливішою галуззю тваринництва є:

а) скотарство,

б) вівчарство;

в) бджільництво.

 1. Вівчарство найбільш поширене:

а) на Поліссі й у степовій зоні;

б) в Карпатах і степовій зоні;

в) у лісостеповій зоні.

 1. Сировиною для хлібопекарської промисловості є:

а) цукрові буряки;

б) зерно;

в) соняшник.

 1. Основні підприємства рибної промисловості розташовані:

а) у великих містах — Києві, Львові, Дніпропетровську;

б) у портових містах — Одесі, Херсоні, Керчі.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Транспортний  комплекс  України»

Виберіть правильний варіант відповіді

 1. Провідна роль у транспортній системі України належить:

а) водному транспорту;

б) залізничному транспорту;

в) повітряному транспорту.

 1. Перевезення вантажів і пасажирів по рейкових шляхах здійснює:

а) автомобільний транспорт;

б) залізничний транспорт;

в) трубопровідний транспорт.

 1. Трубопровідний транспорт належить до:

а)     сухопутного;

б) повітряного;

в) водного.

 1. Транспортування на значні відстані природного газу здійснюється:

а) газопроводами;

б) нафтопроводами;

в) водопроводами.

 1. Перевезення пасажирів на невеликі відстані забезпечує:

а) повітряний транспорт;

б) автомобільний транспорт;

в) залізничний транспорт.

 1. Головним портом України на Чорному морі є:

а) Керч;

б) Севастополь;

в) Одеса.

 1. Головним забруднювачем довкілля є:

а) залізничний транспорт;

б) автомобільний транспорт;

в) повітряний транспорт.

 1. Перевезення пасажирів, а також вантажів, що швидко псуються, пошти здійснює:

а) морський транспорт;

б) повітряний транспорт;

в) автомобільний транспорт.

 1. Найбільші аеропорти розміщені в:

а) Черкасах, Кременчуці;

б) Києві, Одесі;

в) Запоріжжі, Дніпропетровську.

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «Соціальний  комплекс України»

 

Виберіть правильний варіант відповіді

 1.     Легка промисловість забезпечує населення:

а) продуктами харчування;

б) тканинами, одягом, взуттям;

в) побутовою технікою.

 1.     До підприємств текстильної промисловості належать:

а) швейні фабрики;

б) льонокомбінати;

в) шкіряно-взуттєві  підприємства;

 1.     До сфери послуг належать:

а) підприємства меблевої промисловості;

б) підприємства житлово-комунального та побутового обслугову­вання;

в) підприємства кондитерської промисловості.

 1.          Підприємства сфери послуг розміщуються:

а) повсюдно;

б) тільки у великих містах;

в) тільки в селах.

 1.     До рекреаційних закладів належать:

а)     бібліотеки, театри, музеї;

б) санаторії, пансіонати, туристичні бази;

в) підприємства торгівлі й громадського харчування.

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 9 клас, Матеріали до уроків
Інкл
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
4717
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку