До розіграшу
залишилось:
16 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Тести з історії України для 8-го класу до розділу «Українські землі в 20-90-х рр. XVIII століття»

Про матеріал

Тестові завдання розроблені до розділу «Українські землі в 20-90-х рр. XVIII століття» за підручником "Історія України", 8 клас (В. С. Власов). Дозволяють перевірити засвоєння знань учнів з кожного параграфа даного розділу. Містять 6 завдань з 4 варіантами відповіді, 1 - на встановлення відповідності, 1 - хронологічну послідовність, 1 - вибрати 3 твердження. Розраховано на 10 хв. Максимальна кількість балів - 12.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Тести

з історії України

для 8-го класу

до розділу

«Українські землі в 20-90-х рр. XVIII століття»

 

 

 

 

 

Підготувала учитель

історії та правознавства

Комунального закладу

«Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ступенів

Зміївської районної ради

Харківської області»

Вистороп Т. В.

 

 

 

 

 

 

 

2018

§ 31. Гетьманщина у 20-40 рр. 18 століття

 1. Кого Петро І призначив при гетьманові?

А) С. Вельямінова       Б) П. Ізмайлова    В) О. Шаховського    Г) Д. Апостола

 1. Коли було створено Першу Малоросійську колегію?

А) 1720 р.       Б) 1721 р.       В) 1722 р.      Г) 1723 р.

 1. Хто був керівником Першої Малоросійської колегії?

А) С. Вельямінов      Б) П. Ізмайлов    В) О. Шаховський    Г) Д. Апостол

 1. Які території України називали Малоросією?

А) Правобережну Україну з Києвом        Б) Запоріжжя з Києвом

В) Лівобережну Україну з Києвом        Г) Лівобережжя з Запоріжжям

 1. Хто очолив правління гетьманського уряду?

А) С. Вельямінов       Б) П. Ізмайлов    В) О. Шаховський    Г) Д. Апостол

 1. E:\Работа\Підготовка до уроків історії\8 клас\Іст. УКр\2 семестр\2. Павло Полуботок\250px-Nash_polubotok.jpgКого зображено на портреті?

А)   І. Скоропадський              Б) П. Полуботок    

В) Д. Апостол                          Г) І. Виговський

 1. Установіть відповідність між історичним діячем і біографічною довідкою.
 1. І. Скоропадський
 2. П. Полуботок
 3. Д. Апостол
 4. П. Орлик

А гетьман у вигнанні, який підписав «Пакти і Конституції…»

Б уперше установив точний бюджет державних видатків

В   наказний гетьман, який помер у казематах Петропавлівської фортеці

Г перебуваючи під Решетилівкою, звернувся до Петра І з чолобитними

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Діяльність Першої Малоросійської колегії

Б Створення Правління гетьманського уряду

В Обрання П. Орлика гетьманом і еміграції

Г Гетьманування Д. Апостола

 1. Укажіть факти з біографії Д. Апостола.
 1. був гетьманом України
 2. домігся переходу Києва під гетьманську владу
 3. був кошовим отаманом
 4. був ув’язнений у Петропавлівській фортеці
 5. провів судову реформу
 6. засланий до Сибіру

 

 

 

 

§ 32. Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині 18 ст.

 1. Укажіть роки гетьманування К. Розумовського.

А) 1722-1727 рр.    Б) 1727-1734 рр.    В) 1722-1724 рр.    Г) 1750-1764 рр.

 1. Укажіть рік, у якому Єлизавета Петрівна зайняла імператорський престол.

А) 1740 р.         Б) 1741 р.     В) 1742 р.       Г) 1743 р.

 1. Кого було обрано гетьманом України у лютому 1750 р.?

А) О. Розумовського  Б) О. Шаховського  В) К. Розумовського   Г) П. Рум'янцев

 1. Де знаходиться відомий палац К. Розумовського?

А) м. Глухів        Б) м. Батурин        В) м. Чернігів        Г) м. Конотоп

 1. Хто очолив Другу Малоросійську колегію?

Картинки по запросу Кирило розумовськийА) С. Вельямінов      Б) П. Ізмайлов    В) О. Шаховський    Г) П. Рум'янцев

 1. Кого зображено на портреті?

А) Д. Апостола                  Б) К. Розумовського   

В) О. Розумовського         Г) П. Рум'янцева

 1. Установіть відповідність між подією та її наслідком.
 1. діяльність Другої Малоросійської колегії
 2. гетьманування К. Розумовського
 3. маніфест про скасування на Слобожанщині козацького устрою
 4. ліквідація козацького війська

А   позбавлення судових повноважень Генеральної військової канцелярії

Б відокремлення окремого стану населення – казенних селян

В перепис населення, обмеження вільного переходу селян від одного пана до іншого

Г створення Слобідсько-Української губернії

Д утворення Малоросійського генерал-губернаторства

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні
Б Указ про перетворення лівобережних козацьких полків на регулярні полки російської армії

В Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині та утворення з козацьких п’яти гусарських полків

Г Правління Єлизавети Петрівни.

 1. Виберіть три твердження, що стосуються К. Розумовського
 1. опікувався культурою та мистецтвом
 2. підписав Коломацькі чолобитні
 3. вдався до спроб встановити спадкове гетьманство
 4. був похований у Спасо-Преображенській церкві на Полтавщині
 5. співав у імператорському хорі
 6. був останнім гетьманом України

§ 33. Південна Україна

 1. У 1711 р. постала

А) Кам'янська Січ                              Б) Олешківська Січ       

В) Чортомлинська Січ                       Г) Підпільненська Січ

 1. Найважливішою частиною Запорізької Січі було

А) Кіш    Б) курінь      В) церква     Г) передмістя

 1. У 1734 р. запорожці, на чолі з Іваном Білицьким заснували

А) Кам'янська Січ                              Б) Олешківська Січ       

В) Чортомлинська Січ                       Г) Підпільненська Січ

 1. Прикметною рисою Запоріжжя часів Нової Січі було

А) велика кількість населення          Б) велика кількість куренів

В) велика кількість гетьманів           Г) велика кількість козаків

 1. Велика козацька садиба з кількома житловими та господарськими будівлями – це

E:\Работа\Підготовка до уроків історії\1453300923_rekonstrykcia-new.jpgА) Кіш          Б) курінь      В) зимівник       Г) палац

 1. Що зображено на ілюстрації?

А) Кам'янська Січ                              Б) Олешківська Січ       

В) Чортомлинська Січ                       Г) Підпільненська Січ

 1. Установіть відповідність між історичним діячем і історичною довідкою.

1   І. Білецький

2   П. Текілей

3   П. Калнишевський

4   Девлет-Герей

А кримський хан, у володіннях якого змушені були зупинитися козаки після Полтавської битви

Б очолив загін із більше як 30 тис. козаків 1734 р.

В генерал, військо якого 1775 р. оточили Січ-столицю та зажадали її капітуляції

Г останній кошовий отаман, який був ув’язнений у Соловецькому суді

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі

Б ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні

В Ясський мирний договір між Росією і Туреччиною

Г Кючук-Кайнарджійський мир

 1. Виберіть три твердження, що стосуються П. Калнишевського.
 1. очолював військо, яке 1775 р. оточило Січ-столицю
 2. помер у віці 112 років
 3. був кошовим отаманом
 4. провів судову реформу
 5. закладав Нову Січ
 6. доживав віку в монастирі

 

§ 34. Правобережна Україна та західноукраїнські землі.

 1. Яке слово в перекладі з турецького означає гнати, переслідувати?

А) гайдамаки   Б) опришки      В) козаки         Г) довбуші

 1. У якому році відбулося повстання під проводом Верлана?

А) 1733        Б) 1734         В) 1735       Г) 1736

 1. Укажіть рік початку Коліївщини.

А) 1772        Б) 1734        В) 1788       Г) 1768

 1. Кого гайдамаки обрали собі полковником навесні 1768 р.?

А) О. Довбуша     Б) І. Гонту     В) М. Залізняка    Г) С. Потоцького

 1. Картинки по запросу І. ГонтаПриєднання Правобережної України до Російської імперії відбулося

А) 1772     Б) 1774            В) 1793          Г) 1795

 1. Кого зображено на портреті?

А) М. Залізняка  Б) І. Гонту      В) О. Довбуша     Г) Йосиф ІІ

 1. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.
 1. гайдамаки
 2. опришки
 3. Коліївщина
 4. конфедерація

А найбільше гайдамацьке повстання у другій половині 18 ст.

Б селянські загони, які боролися проти католицької шляхти на Правобережжі

В підрозділ реєстрових козаків на Лівобережжі

Г селянські загони, які боролися проти феодального й релігійного гніту в Карпатах

Д військово-політичне об’єднання польської шляхти й католицького духівництва для протидії будь-яким поступкам не католиків.

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Третій поділ Польщі

Б Коліївщина

В остаточна ліквідація гетьманщини на Лівобережній Україні

Г утворення конфедерації у м. Бар

 1. Укажіть факти щодо територіальних поділів Речі Посполитої.
 1. брали участь Пруссія, Російська імперія та імперія Габсбургів
 2. Закарпаття увійшло до складу Угорщини
 3. Українське населення виступало проти поділів Польщі
 4. У поділах брали участь тільки Російська імперія та імперія Габсбургів
 5. Правобережжя увійшло до складу Російської імперії
 6. Східна Волинь увійшла до складу Російської імперії
 7. Східна Галичина увійшла до складу Пруссії

 

 

 

§ 35. Розвиток освіти, науки та музичної культури.

 1. Унаслідок освітньої реформи у російській імперії 18 ст. зробили її

А) доступною для всіх                               Б) платною

В) привілей вищих верств населення          Г) безкоштовною для дітей урядовців

 1. Коли було закрито Києво-Могилянську академію?

А) 1815 р.     Б) 1816 р.     В) 1817 р.      Г) 1818 р.

 1. У галузі якої науки відзначився Нестор Максимович-Амбодик у Лейпцигу?

А) математики      Б) історії        В) медицини        Г) філософії

 1. Попередницею природознавства була

А) біологія      Б) натурфілософія    В) натурбіологія    Г) ботаніка

 1. З ким порівнювали Г. Сковороду?

Картинки по запросу Г. СковородаА) Сократом     Б) Платоном       В) Гераклітом       Г) Демокрітом

 1. Кого зображено на портреті?

А) Г. Сковороду           Б) М. Залізняк     

В) М. Березовського    Г) А. Веделя

 1. Установіть відповідність між діячем культури і біографічною довідкою.
 1. А. Ведель
 2. М. Березовський
 3. Г. Сковорода
 4. Д. Бортнянський

А композитор, автор опери «Демофонт»

Б керував хором московського генерал-губернатора

В відомий живописець-портретист

Г філософ і поет, навчався в Києво-Могилянській академії, співав в Імператорській капелі в Санкт-Петербурзі

Д навчався в Глухові, написав більше сотні творів хорової духовної музики, яка мала в собі українські мотиви

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А створення співацької школи у Глухові

Б смерть Г. Сковороди

В закриття Києво-Могилянської академії

Г офіційне відкриття класу медицини у Київській академії

 1. Укажіть факти з біографії Г. Сковороди.
 1. походив зі славетного шляхетського роду
 2. навчався в Києво-Могилянській академії
 3. співав в Імператорській капелі в Санкт-Петербурзі
 4. брав участь у військових походах проти Кримського ханства
 5. був видатним письменником і філософом
 6. народився в Києві

 

 

§ 36. Архітектура та образотворче мистецтво.

 1. Спасо-Преображенська церква в с. Великі Сорочинці побудована

А) П. Полцботком    Б) Д. Апостолом    В) К. Розумовським     Г) І. Гонтою

 1. На території Лівобережної, Слобідської та Південної України у другій половині 18 ст. панівним архітектурним стилем був

А) класицизм     Б) козацьке бароко      В) європейське бароко  Г) античний

 1. Ікони «Пророк Даніїл» та «Свята Ульяна» є окрасою

А) Спасо-Преображенської церкви            Б) Троїцької соборної церкви

В) Андріївської церкви                               Г) Покровської церкви

 1. У якому місті розташований палац К. Розумовського?

А) Батурин          Б) Чигирин       В) Глухів         Г) Чернігів

 1. Колони якого стилю прикрашають головний фасад палацу К. Розумовського?

А) доричного     Б) іонічного          В) коринфського        Г) каріатиди

 1. Картинки по запросу собор святого юраЯка архітектурна пам’ятка зображена на ілюстрації?

А) собор Святого Юра у Львові      Б) палац К. Розумовського

В) палац у Качанівці                          В) Андріївська церква у Києві

 1. Установіть відповідність.
 1. математика
 2. медицина
 3. архітектура
 4. скульптура

А М. Максимович-Амбодик

Б Й. Пензель

В І. Фальковський

Г С. Ковнір

Д А. Ведель

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А будівництво собору Святого Юра у Львові

Б  будівництво палацу К. Розумовського

В  будівництво Спасо-Преображенської церкви на Полтавщині

Г  будівництво Троїцької церкви у Самарі

 1. Виберіть твердження, що стосуються образотворчого мистецтва 18 століття.
 1. Ікона Архангел Михаїл
 2. у світському малярстві розвивався портретний живопис
 3. надзвичайні здобутки українського малярства пов’язані з творчістю майстрів Лівобережжя
 4. найбільше відзначилися митці з Правобережної України
 5. будівництво Іллінської церкви в Суботові
 6. визначними пам’ятками є ікони з Вознесенської церкви у Березні

 

 

 

Відповіді

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

§ 31

Б

В

А

В

В

Б

1Г, 2В, 3Б, 4А

1В, 2А, 3Г, 4Б

1, 2, 5

§ 32

Г

Б

В

Б

Г

Б

1В, 2А, 3Г, 4Б

1Г, 2А, 3В, 4Б

1, 3, 6

§ 33

Б

А

Г

А

В

Г

1Б, 2В, 3А, 4В

1Б, 2Г, 3А, 4В

2, 3, 6

§ 34

А

Б

Г

В

Г

Б

1Г, 2Б, 3А, 4Д

1В, 2Б, 3Г, 4А

1, 2, 5

§ 35

В

В

В

Б

А

А

1Б, 2А, 3Г, 4Д

1Г, 2В, 3А, 4Б

2, 3, 5

§ 36

Б

Б

А

А

Б

А

1В, 2А, 3Г, 4Б

1В, 2А, 3Г, 4Б

2, 3, 6

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
19 лютого 2018
Переглядів
2864
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку