тести з природознавства для 4 класу

Про матеріал

Тести з природознавства розроблені для учнів з тем , які вичвчаються у 4 класі. Тести подані в двох варіантах за підручником Грущинської.

теми "Сонячна система", "Земля - планета Сонячної системи", "Як орієнтуватись на місцевості", " Материки Землі", "Океани Землі".

Перегляд файлу

1. Сонячна система

1 варіант

 

1. Що таке Галактика?

а) Сонячна система; 

б) планета;

в) зоряна система.

2. Сонце опівдні стоїть найвище над горизонтом:

а) взимку;

б) восени; 

в) навесні ;

г) влітку.

3. Яка планета знаходиться найближче до Сонця?

а) Юпітер;           б) Уран;          в) Меркурій;               г) Нептун.

4.Сонячну систему складають:

а) планети; 

б) зірки; 

в) Сонце.

5. Скупчення зірок, що тягнеться світлою смугою з пів­дня на північ, — це:

а) Зоряний шлях;

б) Чумацький шлях.

6. Сонце — це:

а) найбільша з усіх зірок;

б) найменша з усіх зірок;

 в) зірка середньої величини.

7.  У кожної планети є ... 

а) однакова кількість супутників;

б) різна кількість супутників

8. Наша Земля за відстанню від Сонця є:

а) другою;          

б) четвертою; 

в) третьою;

г) п'ятою.

9. До складу зоряних систем входять:

а) Місяць;         б) планети;           в) зірки і планети.

10.              Що таке Місяць?

а) Планета; б) супутник Землі;      в) комета.

11.  Скільки великих планет обертаються навколо Сонця?

 а) Дві;    б) сім; в) дев'ять.

12. Що знаходиться у центрі Сонячної системи?

а) Земля; б) Марс; в) Сонце.


2 варіант

 

1.  Всесвіт складається із:

а) зірок; 

 б) планет;  

 в) безлічі зоряних систем.

2. Сонце навколо своєї осі:

а) обертається;

б) не обертається.

3. Планети — це небесні тіла, які світяться:

а) власним світлом;

б) відбитим світлом Сонця.

4. В Сонячну систему входять:

 а) 9 планет;

б) 10 планет;

в) 3 планети

5. Спостерігаючи за Сонцем з давніх часів, люди  помітили,  що:

а) вранці воно сходить з-за лінії горизонту;

б) опівночі піднімається найвище;

в) ввечері заходить за лінію горизонту.

6. Пояснюючи зміну дня і ночі, у давні часи люди  вважали, що:

а) Земля рухається навколо Сонця;

б) Сонце рухається навколо Землі;

в) Сонце сходить і заходить..

7.  Яка планета є найвіддаленішою від Сонця?

а) Марс;

            б) Венера;

в) Юпітер; 

г) Плутон.

8. Сонячна система у Космосі ...

а) єдина; 

               б) є багато зоряних систем.

9.  Чому зорі видно лише вночі?

а) Вони знаходяться на великій відстані від Землі;

б) вони випромінюють мало світла;

в) вдень Сонце своїм світлом затьмарює інші світила.

10. Наша планета знаходиться на ...

а) 2 місці від Сонця;

б) 3 місці від Сонця.

11. Сонце – це:  

а) планета, 

б) зірка,

в) комета.

12. Колір зірки залежить від:

 а) відстані до Сонця, б) температури поверхні.


2. Земля — планета Сонячної системи

 1 варіант

 

1. Земля — це:                    

а) планета;              б) зірка,                    в) зоряна система.

2.  Яку форму має Земля:

а) овала;    

б) кулі;    

 в) квадрата.

Як називаються крайні точки Землі?

а) Екватор;                    б) Північний полюс; 

в) Південний полюс.   в) супутник.

3. Шлях, по якому Земля рухається навколо Сон­ця, називається земною...

а) стежкою;      б) дорогою;       в) орбітою.

4. Меридіан ділить Землю на частини:

а) Північну і Південну;

б) Західну і Східну;

в) Північну і Західну. 

5. Які полюси має Земля?

а) Північний;           в) Західний;

б) Східний;           г) Південний

6. Що таке місяць?

а) Супутник Землі,     б) планета,        в) зірка.

 

2 варіант

 

1. Земля має форму:

а) кола;    б) круга;    в) кулі.

2. Як розміщена вісь Землі?

а) Горизонтально;  б) похило;     в) вертикально.

3. Як називається рухома модель Землі? 

а) Глобус; 

б) план місцевості;        

в) географічна карта.

4. Уявна лінія,  яка проходить на однаковій від­стані від полюсів, — це:

а) відрізок;    б) екватор;            в) кордон.

5. Хто найперший здійснив політ у космос?

а) Валентина Терешкова,     б) Юрій Гагарін,   в) Леонід Каденюк.

 6. Екватор поділяє земну кулю на такі  півкулі:

а) північну і південна;

б) західну і східну;

в) північну і західну. 


3. Як обертається Земля

1 варіант

1. Проміжок часу, за який Земля робить повний оберт навколо осі,

називається:

а) днем:       

б) добою;    

в) роком.

2. Що змінюється на Землі протягом повного її обер­ту навколо Сонця?

а) Місяці;  б) тижні;    в) пори року.

3. Що спричиняє обертання Землі навколо своєї осі?

а) Зміну дня і ночі; 

б) зміну днів тижня;

в) зміну сонячних і хмарних днів.

4. Чи обертаються навколо своєї осі Північний і Південний полюси?

а) Так;        

б) ні;       

в) обертається тільки Північний полюс.

5. На якому боці земної кулі буває день?

а) На повернутому до Сонця; 6) на обох;

в) на протилежному від Сонця.

6. Коли день найкоротший?

а) 22 липня;      

б) 22 серпня;   

в) 22 грудня.

 

2 варіант

 

1. Що є причиною зміни дня і ночі?

а) Обертання Землі навколо своєї осі;

б) обертання Землі навколо Сонця;

в) обертання Місяця навколо Землі.

2. Що залежить від нахилу осі Землі?

а) Зміна дня і ночі;   

б) зміна пір року;        

в) зміна днів тижня.

3.  Чому ми не помічаємо руху Землі навколо своєї    осі?

а) Поля, ліси рухаються разом з Землею;

б) Земля рухається швидко;

в) будинки і ми рухаємося разом із Землею.

4. У якому місці Землі полярна ніч триває півроку?

а) На екваторі;     

б) в Австралії;       

в) на Південному полюсі.

5. Сонце опівдні стоїть найнижче над горизонтом:

а) влітку;   б) восени;           в) взимку;         г) навесні.

6. Коли до Сонця більше повернута південна пів­куля, то на ній:

а) зима;       б) весна;         в) літо;       г) осінь.


4. Як поверхня Землі нагрівається сонячними променями

1 варіант

1. Як змінюється кількість сонячного тепла, яке отримує повер­хня Землі

від екватора до полюсів? Чому?

2. Яке значення має Сонце для життя на Землі?

а) Посилає тепло; 

б) дає вологу;    

в) поширює світло.

3.Теплових поясів на Землі:

а) на кожній півкулі – три;

б) всього три.

4. У жаркому поясі Землі сонячні промені падають:

а) косо;

б) прямовисно;

в) залежно від пір року.

5. У помірному поясі  рослинний і рослинний світ:

а) бідніший, ніж у жаркому;

б) багатший, ніж у жаркому;

в) такий самий.

6. Що таке сонячне випромінювання?

 

2 варіант

1. Кількість тепла, яке отримує поверхня Землі, від екватора до полюсів :

а) не змінюється,

б) поступово зменшується,

в) поступово збільшується.

2. Які теплові пояси є кожній півкулі?

а) Жаркий, холодний,  прохолодний;

б) жаркий, холодний,  помірий;

в) гарячий, холодний,  прохолодний;

3. Які промені найбільше зігрівають земну поверхню?

а) Прямовисні;

б) косі.

4. У жаркому поясі рік ділиться на періоди :

а) прохолодний, холодний, жаркий;

б) осінь, зима, весна, літо;

в) жаркий, дощовий.

5. У  холодному поясі рослинний і рослинний світ:

а) бідніший, ніж у жаркому;

б) багатший, ніж у жаркому;

в) такий самий.

6. У якому поясі поясі буває полярний день і полярний ніч?


Як орієнтуватися на місцевості. .

Як поверхня Землі нагрівається сонячними променями

1 варіант

1. Горизонт – це ___________________________________

2. Як визначити сторони горизонту за сонцем?

3.  Стрілка вказує на:

а)схід;       б)              північний схід;           в) північний захід

4. З допомогою якого приладу визначають сторо­ни горизонту?

а)Намагніченої стрілки; б)компаса;     в) гномона;     г) аретира.

5.  Запишіть основні сторони горизонту

 

 

 

 

6. Коли горизонт розширюється?

а) Якщо підніматися вгору;

б) якщо опускатися вниз;

в) якщо рухатися вперед.

7. Які теплові пояси є кожній півкулі?

а) Жаркий, холодний,  прохолодний;

б) жаркий, холодний,  помірий;

в) гарячий, холодний,  прохолодний;

8. Які промені найбільше зігрівають земну поверхню?

а) прямі;    б) косі.

9. У жаркому поясі рік ділиться на періоди :

а) прохолодний, холодний, жаркий;

б) осінь, зима, весна, літо;

в) жаркий, дощовий.

10. У  холодному поясі тваринний  і рослинний світ:

а) багатий і великий;

б) малий ;

 

 

 

Як орієнтуватися на місцевості. .

Як поверхня Землі нагрівається сонячними променями

2 варіант

1. Лінія горизонту – це__________________________

2. Як визначити сторони горизонту за сонцем?

3. Вибери допоміжні сторони горизонту:

    а) захід;          б) південний захід;    в) схід;      

    г) північ;         ґ) північний захід;     д) південь.      

4. Коли лінія горизонту віддаляється?

а) Якщо рухатися назад; б) якщо закрити очі;

в) якщо рухатися вперед.

5. Розглянь малюнок. У якому напрямі від озера розташований будинок?

 а) На захід;   б) на північ;  в) на південь;  г) на схід.

6. Стрілка вказує на:

    а)схід;         б) північний схід;           в) північний захід

7. Запишіть о сторони горизонту.

 

 

 

8. Які промені найбільше зігрівають земну поверхню?

а) прямі;    б) косі.

9.  У помірному поясі рік ділиться на періоди :

а) прохолодний, холодний, жаркий;

б) осінь, зима, весна, літо;

в) жаркий, дощовий.

10.Теплових поясів на Землі:

а) на кожній півкулі – три;           б) всього чотири

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Як зображують місцевість на плані

1 варіант

1. Зображення частини земної поверхні за допо­могою умовних знаків

називається:

а) планом предмета; б) малюнком місцевості;     в) планом місцевості.

2. Планом місцевості користуються люди таких професій:

а) геологи;      б) будівельники;

в) пекарі;        г) агрономи.

3. Як позначають предмети на плані місцевості?

а) Малюнками;     б) схемами;    в) умовними знаками.

4. Учні пішли на екскурсію в ліс, який знаходить­ся на північ від їхньої

школи. У якому напрямі вони повертатимуться до школи?

а) На схід; б) на північ;             в) на захід;     г) на південь.

5. Що позначає на плані місцевості цей умовний знак?

 

 

 

 

 

а) Плодовий сад; б) луки;     в) поле і город.

6. Який масштаб доцільно використати при складанні плану класу?

а) 1см 5см;               б) 1см – 1км;    

в) 1см – 100см;           г) 1см – 1м.

 

2 варіант

 

1. Порівнй план і карту.      Спільне:       Відмінне:

                                                          

2. За якими місцевими ознаками можна орієнту­ватися на місцевості?

а) За мохами і лишайниками;    в) за напрямком вітру;

б) за кроною дерев;                    г) за лісовими ягодами чорниці, брусниці.

3. Що показує масштаб?

а) Довжину і ширину;

б) у скільки разів зменшено дійсні розміри предмета;

в) висоту предмета.

4. План складають для того, щоб:

а) побудувати школу;    в) намалювати картину;

б) прокласти залізницю;    г) посадити парк

5. Яка відстань від озера до мішаного лісу, якщо масштаб плану місцевості

1 см2 км?

а) 2 км;          б) 8 км;          в) 12 км.

6. Які предмети на плані матимуть вигляд прямо­кутника?

а)              Парта; б) книжка;           в) каструля;           г) щоденник.


7. Як зображують поверхню Землі на  глобусі і карті

1 варіант

1. Що позначають умовними знаками на карті?

а)              Гори;      б) стежки;      в) ріки;              г) міста.

2. Які види географічних карт тобі відомі?

а) Настінні;   

б) фізичні;  

в) контурні.

3. Як називаються лінії на карті, які показують  напрями на північ і на

південь?

а) Меридіани;        

б) річки; 

в) паралелі.

4. Яким кольором на карті позначають гори?

а) Зеленим;             в) блакитним;

б) коричневим;   г) жовтим.

5. Як називаються лінії на карті, які показують  напрями на схід і на захід?

а) Залізниці; б) паралелі;   в) меридіани.

6. Що позначено на глобусі зеленим кольором?

а)              Водойми;       в) рівнини;

б)              горби;       г) яри..

 

2 варіант

1. Географічна карта — це:

а) збільшене зображення невеликої території;

б) зменшене зображення окремих частин земної поверхні або усієї Землі;

в) малюнок усієї Землі

2.  Розглянь карту України. У якій частині нашої держави розташоване

Чорне море?

а) У західній;           в) у східній;

б) у північній; г) у південній.

3. Який масштаб можна використати при складанні  карти?

а) 1 см20 м; в) 1 см200 км;

б) 1 см50 км; г)  1 см — 1м.

4. Що позначають на карті блакитним кольором?

а) Гори;   

б) рівнини; 

в) водойми;  

г) низовини.

5. Що позначають умовними знаками на карті?

а) Озера;             в) рівнини;

б) країни;             г) плодові сади.

6. Масштаб використовують, якщо потрібно:

а) накреслити план місцевості;

б) намалювати місцевість;

в) визначити сторони горизонту


8. Материки Землі

1 варіант

1. На якому материку ми живемо?

а) Євразія; 

б) Австралія;

в) Південна Америка.

2. Який материк на Землі омивається всіма океанами?

а) Австралія; 

б) Євразія;     

в) Африка.

3. Підкресли назви материків, які розташовані в східній півкулі Землі.

Африка, Північна Америка, Австралія, Євразія, Антарктида, Південна Америка.

4. На якому материку зовсім немає річок?

а) в Африці; 

б) в Антарктиді;

в) Австралія.

5. Велика ділянка суші, оточена з усіх боків водою:

а) материк;    

б)  острів;   

в) напівострів.

6. Який на Землі  материк найменший?

а) Африка,

б) Північна Америка,

в) Австралія,

               г) Антарктида.

2 варіант

 

1. Який материк є льодовою пустелею?

а) Антарктида,

б) Північна Америка,

в) Австралія,

г) Африка.

2. На якому материку немає річок?

а) в Африці; б) в Антарктиді;

в) у Північній Америці.

3. Підкресли назви материків.

Африка, Україна, Австралія, Північна Америка, Євразія, Антарктида,

Індійський, Південна Америка.

4. Підкресли материк складається з двох частин?

Африка, Північна Америка, Австралія, Євразія, Антарктида, Південна Америка.

5. Ділянка суші, оточена водою з трьох боків:

а) материк;    

б)  острів;   

в) напівострів.

6. Чому Африку називають чорним континентом?


9. Океани Землі

1 варіант

1. Який океан  найтепліший? Йому назву дав Магеллан.

а) Тихий;                          в) Атлантичний;

б) Північний Льодовитий;     г) Індійський

2. Скільки  океанів входять до складу Світового океану?

а)  6                 

б) 4;             

в) 5.

3. Яки її серед океанів найменший?

а) Тихий;           в) Північний Льодовитий;

б) Атлантичний; г) Індійський.

4. Що є частиною океану?

а) Болото; в) озеро;

б) річка;           г) море.

5. З перелічених назв предметів підкресли ті, що означають частини океану:

річка, болото, льодовик, озеро, море.

6. Світовий океан просить допомоги. Чому?

а)              Забруднюється вода;

б)              винищуються рибні багатства;

в)              від забруднення зникають водорості;

г)              океани між собою роз'єднані.

 

2 варіант

1. Який океан найсолоніший? Його назва пов’язана з грецьким міфом про

гіганта Атланта.

2. Яка вода в океані:

а) прісна;

б) солона;

в) в деяких прісна, а в деяких солона.

3. Який серед океанів найбільший?

а) Атлантичний;           б) Тихий;

в) Індійський;              г) Північний Льодовитий.

4. Що дає людям Світовий океан?

а) Зручний водний шлях для перевезень;

б) забруднення води, яка випадає у вигляді опадів;
   в) кисень для дихання;

г) продукти харчування і сировину для промисловості.

5. У якому океані найрізноманітніший рослинний і тваринний світ?

а) Тихий;                       б) Атлантичний;          

в) Індійський;              г) Північний Льодовитий.

6. Що дає людям Світовий океан?

а) Кисень;

б) створює погоду;

в) змінює рельєф Землі;

г) годує.


10. Збережемо природу Землі разом

1 варіант

1. Як кожна людина нашої держави повинна обе­рігати природу?

а) Знищувати всіх комах;     

б) не завдавати їй шкоди;  

               в) поповнювати її багатства;

г) зберігати красу і природні багатства рідної землі.

2. Як називається наймолодший заповідник України?

а) Чорноморський;   б) Канівський;  в) Медобори.

3. Які птахи занесені до Червоної книги України?

а)  Беркут;     в) дрохва;             ґ) журавель сірий;

б) синиця;     г) гриф чорний;        д) фазан.

4. Через вирубування лісу зміліла річка. До яких наслідків це може

призвести?

 а) Загине тваринний світ річки;     б) зів'януть рослини;

 в)зруйнується ґрунт;                       г) річка пересохне;                    

                ґ) виросте новий ліс.

5. Велика територія, на якій охорона природи поєд­нується з відпочинком людей і залученням їх до еко­логічного навчання, називається:

а) заповідником;

б) Національним природним парісом;

в) заказником

6. Запропонуй свої шляхи збереження природи на планеті Земля.

 

2 варіант

 

1.В якому році була  вперше видана Міжнародна Червона книга?

а) 1948;        б) 1966;      в) 1987.

2. Заповідники — це природні ділянки:

а)              які охороняються;

б)              де заборонена господарська діяльність;

в)              де дозволено полювати на тварин.

3. Які комахи охороняються законом?

а) Метелик "мертва голова"; г) махаон;

б) білан капустяний;           ґ) аполлон;

в)  кримський турун;           д) жук-олень.

4. Яких правил треба дотримуватися, щоб не забруднювалась вода у

водоймах?

а)              Не скидати у водойми побутове сміття;

б)              будувати очисні споруди;

в)              висаджувати рослини на берегах водойм;

г)              не розчищати дрібні водойми.

5. Чому джерельна вода чиста?

а) Очищається, коли проходить через шари землі;

б) бо в ній немає риби.

6. Запропонуй свої шляхи збереження природи на планеті Земля.


11. Україна на планеті Земля.

1 варіант

1. На якому материку розміщена наша держава?

а) в Австралії; 

б) в Євразії;       

в) в Антарктиді.

2.               З якими країнами межує наша держава на півночі?

а) Білоруссю; 

б) Молдовою;    

в) Росією.

3. Які моря омивають територію нашої держави?

а)              Балтійське; в) Чорне;

б)              Каспійське; г) Азовське.

4. Як називається головна вулиця столиці України?

а) Володимирська;         б) Хрещатик;      в) Сагайдачного

5. Які міста розташовані на території України?

а)              Москва;                в) Львів;

б)              Донецьк;                г) Одеса.

6. На які корисні копалини багата Україна?

а)              На кам'яне вугілля; в) на алмази;

б)              на нафту;              г) на залізну руду.

 

 

2 варіант

 

1. На території України розташовані гори:

а)              Альпи; в) Карпати;

б)              Гімалаї; г) Кримські.

2. У якому році Україна проголошена незалеж­ною державою?

а)              1999р.; в) 1991р.;

б)              1995р.; г) 2000р.

3. У Києві знаходиться:

а) Уряд України;       в) Софіївський собор;

б) Рівненський льонокомбінат;      г) метро.

4. Які великі річки протікають по території нашої країни?

а) Південний Буг; 

б) Дністер;

в) Дніпро; 

г)  Волга.

5. Які держави є сусідами України у західній частині?

а) Польща; 

б) Росія; 

в) Словаччина.

6. Київ — чудове місто, яке славиться своїми:

а)              історичними пам'ятками; в) парками;

б)              навчальними закладами; г) морями.


12. Форма земної поверхні України. Волойми.

1 варіант

1. Форми земної поверхні це:

а) рівнини, горби, яри, гори;

б) гори, яри, галявини, узлісся;

в) рівнини, горби, полонини.

2. Ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнинами, — це:
   а) горби; б) гори;  в) балки.

3. Північ  України – це:

а) височина;

б) рівнина;

в) низовина.

4. Причиною утворення ярів є:

а) горбиста поверхня;

б) часті зливи, що розмивають пухкий ґрунт;

в) знищення рослинного покрову внаслідок над­мірного випасання худоби;

г) виорювання ґрунту впоперек схилів;

ґ) виорювання ґрунту вздовж схилів;

д) висаджування на схилах дерев та кущів.

5. Головна властивість ґрунту:

                а) родючість;      б) пухкість;   в) вологість.

6. Підвищення на рівнині:

а) горб;     б)  гора;     в) вершина.

 

2 варіант

1. Місце, де починається річка, називається:

а) притокою;        б) руслом;    в) витоком.

2. З'єднайте стрілочками правильні визначення:

Рівнини      борозенки, що перетворюють­ся на великі й глибокі,

                    з крутими схилами  заглиблення;

Горби          ділянки земної поверхні, буже  підняті над рівнинами;

Яри              великі простори суші, з майже рівною поверхнею;

Гори            підвищення на рівнині.

3. Форми земної поверхні:

а) одноманітні;        б) різноманітні.

4. Стримують утворення ярів на горбистій місцевості такі заходи:

а) правильний обробіток ґрунту ;            б) закріплення схилів;

в) збереження рослинного покрову;        г) часті літні зливи .

5. Підкресліть слова, які познача­ють форми земної поверхні:

річка, озеро, гори, яр, оке­ан, рівнина, горб, море.

6. Частина гори між підніжжям і вершиною:

а) схил;      б) горб;      в) вершина.  


13. Природні зони України. Мішані ліси

1 варіант

 

1. Територія України розташована в зонах:

а)              мішаних лісів;          в) пустель;

б)              лісостепу;           г) степу.

2.  Зона мішаних лісів знаходиться на:

а)              заході України;

б)              півночі України;

в)              півдні України.

3.  Які тварин, які живуть у зоні мішаних лісів.

 а) Дятел, перепілка,  слон;

б) борсук, козуля, дрохва;

в)  вовк,  бобер, лось.

4. Які рослин, що ростуть у зоні мішаних лісів.

а)  Бук, сосна, ковила;

б)  горобина, берези, сосни;

в)  ковила, ліана, дуб,

5. Підкресли слова, що характеризують клімат зони мішаних лісів. Зима

а)   сніжна, м’яка;

б)   малосніжна, холодна,

в)   сувора, тепла.

6.  Як називають зону мішаних лісів?

а) Волинь;

б) Полісся;

в). Поділля.

7. Який  заповідник  створено  у зоні   мішаних  лісів?

а) Медобори;

б) Асканія-Нова;

в)  Поліський.

8.              Хутровий звірок, житель Північної Америки, який добре прижився у

зоні  мішаних лісів. Хто це?

а)              Білка;           в) ондатра;

б)              лисиця; г) ведмідь

9. Полісся — край грибів. Тут можна знайти такі їстівні гриби:

а)              підосичники; в) рижики;

б)              бліді поганки; г) маслюки.

10.   Які форми земної поверхні переважають в цій зоні?
   а) Яри;               б) гори;

 в) рівнини;        г) низовини.

11. Що виготовляють з деревини?

 а) Папір;   в) цеглу;

 б) меблі; г) паркет.

12. Як використовують кар'єри, де вибрали торф?

 а) Вирощують малину;   б) розводять рибу;   в) розводять водоплавних птахів


2 варіант

 

1.  Які частини України є окремими природними зонами?

а)              Південний берег Криму; в) гори Карпати;

б)              Придніпровська низовина; г) Кримські гори

2. Яка частина України знаходиться в зоні міша­них лісів?

а) Південна; 

б) північна;      

в) східна. 

3.  Літо в зоні мішаних лісів:

                а)              коротке; б) тепле;    в) довге;   г) холодне.

4. Ранньою весною першими у лісі зацвітають:
   а) підсніжники;       в) проліски;        ґ) тюльпани.

б) сон-трава;            г) айстри;

5.              Не бояться морозів і зимують зеленими під сні­гом такі рослини:

а)              суниця;           в) барвінок;

б)              латаття біле; г) копитняк.

6.              Полісся називають "коморою ліків" тому,  що тут добре ростуть

лікарські рослини:

а) конвалія;      в) півонія вузьколиста;

б) суниця;      г) чорниця.

7. Які птахи повертаються з вирію в зону мішаних  лісів?

а) Шпаки; в) дятли;  ґ)  зозулі.

б)  качки; г) чайки;

8. Які природні умови впливають на різноманіт­ність тваринного світу зони

мішаних лісів?

а) Бідна рослинність;                в) рясна рослинність;

б) недостатня кількість корму;        г) значна кількість корму

9. Якими водоймами багатий цей край?

а) Річками;                  в) морями;
  б) джерелами;                   г) озерами.

10.  Природні умови Полісся сприятливі для виро­щування:

а)              картоплі; в) льону;

б)              бананів; г) кормових буряків

11. Які кущі ростуть в зоні мішаних лісів під деревами?

а) Шипшина;        в) бузок;

б) барбарис;           г) терен.

12. Яке значення має ліс у природі?

а) Тут живуть рослини, тварини;     

б) це місце відпочинку  людей;     

в) він забруднює повітря;

г) він захищає ґрунти.


14. Лісостеп. Степи.

1 варіант

 

1. Зона степів розміщена на:

а) заході України;    

б) півночі України; 

 в) півдні України.

2. Літо у степах:

а)              холодне;            б) посушливе;

в)              дощове,             г) спекотне.

3.  Які з цих птахів живуть у степовій зоні?

а)              Орел;            в) дрохва;

б)              перепілка; г) шишкар.

4. Лісостеп багатий на:

а)              фруктові сади;       б) бурхливі річки;

в)              виноградники;       г) діброви.

5. У лісах лісостепу поширені листяні дерева:

а)              дуб; б) граб;         в) смерека;    г) берест.

6. Як рослини пристосувалися до життя в умовах степу?

а)  Мають довге коріння; 

б)  ростуть влітку, коли земна частина засихає.

в)  у них вузенькі листки,

г)  з настанням спеки надбагато вологи. 

7. Які з цих тварин переважають у степовій зоні?

а)              Сайгак;             б) вовк;  в) бобер;           г) лисиця.

8. Які ґрунти е найбільшим багатством степів?

а) Піщані; 

б) глинисті; 

 в) чорноземи.

9. Які зернові культури вирощують у зоні степів?

а) Кукурудзу;           в) овес;

б) пшеницю;           г) рис.

10. Степовий край багатий на:

а) торф;                     в) кам'яне вугілля;

б) залізну руду; г) нафту.

11. Який заповідник — єдиний масив цілинного степу — створено у зоні

степів?

а) Український степовий;           в) Луганський;

б) Асканія-Нова;                     г) Чорноморський.

12. Що виробляють за допомогою вод Дніпра?

а) Папір;      

б) електроенергію;     

в) меблі.


2 варіант

 

1. На південь від зони мішаних лісів розкинулись:

а) гори; 

б) степи; 

в) низовини

2. Степи — це:

а) невеликі горбисті простори;

б) великі заглиблення на земній поверхні;

в) безкраї рівнинні простори.

3. У степу росте багато дикорослих рослин. Серед них:

а) тонконіг;   в) ковила;     ґ) перекотиполе.

б) льон;           г) типчак;

4. Великої шкоди сільському господарству завда­ють гризуни:

а) миші;                         в) черепахи;

б) ховрахи;               г) хом'яки.

5. Природа Українського Лісостепу:

а) різноманітна;     б) із родючими чорноземами;             

в) бідна;                         г)   із сухими ґрунтами.

6. Які великі міста України розташовані у степовій зоні?

а) Донецьк;           в) Рівне;

б) Миколаїв;           г) Одеса.

7. Зима у степах:

а) тепла;                    в) холодна;

б) сніжна;           г) малосніжна. 

8. Навесні у степу зацвітають квіткові рослини:

а)  фіалка;      в) підсніжник;   ґ) півонія вузьколиста

б) шавлія;      г) горицвіт;.

9. Якими кущами вкриті узгір'я степової зони?

а)              Терном; в) шипшиною;

б)              глодом; г) ліщиною

10. Великі площі зони степів відведено під:

а)              сади;             в) виноградники;

б)              полонини;   г) баштани.

11. Що видобувають у Кривому Розі?

а) Залізну руду; 

б) природний газ;     

 в) торф.

12. Яких екзотичних птахів можна побачити в за­повідниках степової зони?

а)              Фламінго;            в) африканських страусів;

б)              орлів;           г) лебедів.


15. Південний берег Криму

1 варіант

1. Між крутими південними схилами Кримськихгір і Чорним морем

тягнеться смуга суходолу, яка називається:

а) Подільською височиною;  

б) Південним берегом Криму,

                в) Причорноморською низовиною.

2. Літо на Південному березі Криму:

а) довге;     б) спекотне;        в) вологе;       г) сухе.

3. Що впливає на погоду цього краю?

 а) Вітри;        б) тумани;       в) море;     г) гори.

4. Які з цих дерев ростуть на схилах Кримських  гір?

 а) Ясен;      б) граб;        в) бук;       г)  кримська сосна.

5. Тут вирощують красиві вічнозелені рослини, привезені з теплих країн:

а)              кипариси;      б) пальми; в) магнолії;      г) липи.             

6. Які незвичайні рослини можна побачити у Нікітському ботанічному

саду?

а)              Японський бамбук; в) кедр;

б)              каспійський лотос; г) яблуню

7. Цікавими  тваринами   цієї  природної  зони є морські жителі:

а)              жаби;                     в) медузи;             ґ) краби.

б)              морські коники; г) дельфіни;

8. Чому потрібно оберігати природу Південного берега Криму?

а)              Забруднюється морська вода;   б) люди знищують морських тварин;

в)              зникають деякі види рослин;    г) гори мають казкову красу.

 

2 варіант

1. Де знаходиться Південний берег Криму?

а) На півночі України; б) на півдні України;         в) на сході України.

2. Зима на Південному березі Криму:

а)              тепла; б) коротка;        в) волога;             г) довга.             

3. Річки Південного берега Криму:

а) невеликі;                     в) спокійні;

б) повноводні навесні; г) пересихають улітку.

4. Які з цих дерев ростуть на Південному березі  Криму?

а) Дуб;    б) ялиця;       в) верба; г) каштан.

5. Добре ростуть у цій місцевості дивовижні рослини:

а)              суничне дерево;     б) олеандр; в) слива;     г) благородний лавр.                       

6. Якими олійними культурами славиться Півден­ний берег Криму?

а)              Шавлією;           в) трояндою;

б)              лавандою; г) соняшником.

7. У лісах і долинах Південного берега Криму во­дяться дикі тварини:

а)              олені;  б) кажани;      в) косулі;    г) зайці;                ґ) зубри.

8. Які рідкісні комахи Південного берега Криму перебувають під охороною?

а) Турун кримський;          б) метелик "мертва голова";

в) вусач альпійський;         г) оса.


16. Гори. Карпатські гори

1 варіант

1. Українські Карпати знаходяться:

а) на півночі;    б) на заході;       в) на сході.

2.  Що входить до складу природного комплексу Карпат?

 а) Високі хребти;        б) пологі схили;

 в) невисокі хребти;         г) гірські долини.

3. Який водний простір Карпат називають "морсь­ким оком"?  

а) Прут;    б) Синевир;        в) Тису.

4. Які з цих рослин ростуть лише в Карпатах?

а)              Підсніжник; в) тис ягідний;

б)              ялиця біла; г) білотка альпійська

5. Рослини у Карпатах ростуть незвично, бо:

а) з підняттям угору підвищується температура повітря;

б) для гір характерна вертикальна поясність;

в) з підняттям угору знижується температура повітря.

7. Які тварини водяться тільки в Карпатах?

а)              Тритон карпатський; в) білка карпатська;

б)              снігова полівка;         г) черепаха болотяна.

7. Якими природними ресурсами багаті Українські Карпати? 

 а) Нафтою;           в) озокеритом;

 б)              морями;           г) мінеральними водами.

8. Чим займається населення Карпат?

а) Садівництвом; б) виготовленням меблів;

в) розвитком курортів; г) вирощуванням  баштанних культур

 

2 варіант

1.  Як називається найвища вершина Карпатських гір?

а) Петрос; б) Синяк; в) Говерла.

2. Вчені стверджують, що Карпати в минулому були:

а) великим льодовиком; б) морським дном;

в) рівнинними просторами.

3. Біля підніжжя гір ростуть:

а)              дуб;                 б) липа;             в) смерека;            г) граб.             

4. До умов життя на Говерлі пристосувалися:

а)              брусниця;            б) чорниця; в) смородина;         г) осока.

5. Які рідкісні птахи Українських Карпа перебувають  під охороною?

а) Сирійський дятел;                в) журавель степовий;

б) довгохвоста неясить;         г) глухар.

6. Які квіти ростуть на полонинах?

а) Едельвейс;   в) сон-трава;

б) конвалія;             г) альпійські дзвоники.

7. Найбільшими річками Українських Карпат є:

а)              Тиса;     в) Дніпро;              б) Дністер;              г) Черемош.

8. Яку течію мають річки Карпат?

а) Повільну; б) бурхливу;       в) швидку;     г) спокійну.


17. Кримські гори.

1 варіант

1.              Де знаходяться Кримські гори?

а) На півночі України;      б) на півдні України;   в) на Кримському півострові.

2. Як називається найвища вершина Кримських гір?

а) Ведмідь-гора;        б) Ай-Петрі;        в) Роман-Кощ.

3. Про те, що Кримські гори молоді й продовжу­ють своє формування,

свідчать:

а) скелі;         б) вітри; в) землетруси.

4. Які природні сили впливають на Кримські гори?
   а) Вітер;        б) грім;      в) сонце; г) вода.

5. Літо у Кримських горах:

а) довге; б) сухе;      в) коротке;      г) спекотне. 

6. На північних схилах гір ростуть:

а) дуб;     в) ковила;      ґ) клен;

б) в'яз;           г) бук;      д) шипшина.

7. Яких тварин Кримських гір занесено до Черво­ної книги України?

а)              Кримську скельну ящірку; в) кам'яну куницю;

б)              козулю;                              г) чорного грифа.

8. Чим займається населення в зоні Кримських гір?

а) Вирощуванням винограду; б) вирощуванням троянд;

в) осушуванням боліт;                г) добуванням вапняків, глини, гравію.

 

2 варіант

1. Кримські гори за висотою:

а) середні;   б) низькі;        в) високі.

2. Що свідчить про те, що в минулому Кримський півострів був під водою?

а) Росте лаванда; б) водяться кажани;   в) частина гір складається з вапняку.

3. Характерним для гірських річок є те, що вони:

а) швидкоплинні навесні;  б) мають спокійну течію;

в) пересихають улітку.

4. Які фантастичні фігури можна побачити в Крим­ських горах?

а) Піраміди; в) криниці;

б) стовпи; г) химерні скелі.

5. Зима у Кримських горах:

а) тепла;  б) волога;        в) коротка;            г) холодна.

6. Які рідкісні рослини збереглися у важкодоступних місцях Кримських

гір?

а) Суничне дерево;           б) жасмин;                    в) ялівець;             

               г) рускус;                           ґ)  тис ягідний;                д) малина.

7. Для охорони рідкісних рослин і тварин на Кримському півострові

створено заповідники:

а) Карадазький; б) Асканія-Нова;     в) Ялтинський;    г) Мис Мартьян. 

8. Які умови для оздоровчого відпочинку людей  є в зоні Кримських гір?

а) Мінеральні джерела;          в) різноманітність комах;

б) цілюще морське повітря;       г) казкова краса гір.
18. Рідний край на території України

Корисні копалини в рідному краї

 

 1 варіант

1. З якими областями межує Київська область?

2.  Яке дерево є символом Києва?

а)              б)            в)     Запиши його назву.

3. Запишіть, які береги має річка, що протікає по вашій місцевості.

Правий берег ……,  лівий берег........ .

4. Зміни, які відбуваються в найнижчому шарі атмосфери називається:

а) кліматом;

б) погодою;

в) довкіллям.

5. Відкритим способом добувають:

а) природний газ, нафту;

б) торф, залізну руду, глину, граніт, вапняк;

в) кам'яне і буре вугілля, залізну і марганцеву руду, кам'яну сіль.

6. На Київщині добувають:

а) граніт; 

б) залізну руду; 

в) пісок.

 

2 варіант

 

 1. Підкресли назву частини України, у якій розташований твій рідний

край.

 Північ, південь, захід, схід, центральна частина.

2. Ні якій річці стоїть наше місто? Де ця річка бере печаток і куди впадає?

3. Скільки адміністративних районів у складі Київської області?

а) 25;

б) 24;

в) 20.

4. Прогноз погоди складають:

а) синоптики-метеорологи;

б) геологи;

в) історики.

5. У шахтах добувають:

а) природний газ, нафту;

б) торф, залізну руду, глину, граніт, вапняк;

в) кам'яне і буре вугілля, залізну і марганцеву руду, кам'яну сіль.

6. Запишіть, що може трапитися, коли нафта попаде в озеро, річку, море або

виллється на поверх­ню землі.


19. Природне угрупування. Ліс,  луки - природні угрупування

1 варіант

1. У природному угрупуванні всі живі організми поділяються на  групи:

а) рослини, тварини, мікроби;

б) організми-виробники, організми-споживачі, організми-перетворювачі;

в) гриби, тварини, люди.

2. Перегній завдяки бактеріям перетворюється на :

а) мінеральні солі;

б) шкідливі для рослин речовини;

в) добрива.

3.  Організми–споживачі – це:

а) тварини;

б) рослини;

в) бактерії, гриби.

4. Серед перелічених рослин підкресліть назви тих, що ростуть на луках.

 Королиця, жовтець, беріз­ка, конюшина, звіробій, лобода, пирій, тимофіївка,

осот, конвалія.

5. Обери ланцюги живлення, що склалися у лісі:

а) дзвіночки, метелики, ящірка, лелека;

б) ряска, жук-плавунець, риби, качки;

в) береза, гусінь, дятел, вовк.

6. На луках ростуть такі рослини:

а) пухівка, росичка, мох сфагнум, горниця;

б) стрілолист, рогіз, ряска, латаття, елодея;

в) дзвіночки, горошок, конюшина, фіолетова герань.

 

2 варіант

 

1. Рослини для утворення поживних речовин використовують:

а) воду;    б) ґрунт;     в) енергію Сонця.

2. Організми-споживачі – це:

а) тварини;    б) рослини;    в) бактерії.

3. Продовжіть речення.

               Луками називають ............

4. Трави    на луках ростуть високі й соковиті тому, що там:

а) достатньо вологи;                 б) багато поживних речовин;

в) достатньо світла і тепла;      г) багато комах;

д) їх переорюють;                     є) навесні їх спалюють.

5. Що дає ліс людині?

а)              Ягоди, гриби;                б) деревину; 

в)    лікарські рослини;           г) воду.

6. Верхній шар ґрунту на луках називається:

а) чорнозем;        

               б) дерниною;         

в) перегноєм.
20. Прісна водойма, болото - природні угрупування.

1 варіант

1. Які зв’язки є існують в прісній водоймі між живими організмами?

2. Більшість боліт України знаходиться :

а) в Карпатах;

б) на Поліській низовині;

в) на Південному березі Криму.

3. Які тварини очищають водойму від залишків рослин і тварин?

а) Короп, лящ, щука, сом;

б) водяні ослики, раки, беззубки;

в) лебеді, вужі, нутрії.

4. Заповни таблицю.

Бук, рогіз, копитняк, конюшина, ліщина, очерет, королиця, ряска, лисохвіст.

 

Луки

Ліс

Водойми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Побудуй ланцюжок живлення.

Вуж, комар, жаба, рогіз.

6. Які дії людей можуть зруйнувати екологічну рівновагу на болоті?

 

2 варіант

 

1. Які зв’язки є існують на болоті між живими організмами?

2. Рослини, що ростуть на болоті:

а) латаття, ряска, осока, стрілолист;

б) мох сфагнум, росичка, журавлина, чорниця;

в) конюшина, тимофіївка, фіолетова герань.

3.Заповни таблицю.

Журавлина, проліска, осока, конюшина, мох сфагнум, ши­пшина, мишачий

горошок, тимофіївка, граб.

Луки

Ліс

Болото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Жук-плавунець, видра, щука живуть:

а) на луках; б) у водоймах; в) у лісах.

5. Побудуй ланцюжок живлення.

Цикади, вуж, зелений коник, трава.

6. Які дії людей можуть зруйнувати екологічну рівновагу в прісній водоймі?


21. Рослинництво, тваринництво, промисловість

 в рідному краї

1 варіант

1.  Галузі тваринництва — це: 

а) скотарство, свинарство, бджільництво, птахівництво;

б) вівчарство, овочівництво, конярство, свинарство;   

в) конярство, скотарство, садівництво, рибництво.   

2. Які зернові рослини вирощують хлібороби України?

а) Ячмінь; б) льон; в) пшеницю;          г) жито.

3. Льон, соняшник, цукровий буряк — це:

а) овочеві рослини;     б) зернові рослини;      в) технічні рослини

4. Заповніть табличку їх використання.

Технічна культура

Використання

Картопля

 

Цукровий буряк

 

Соняшник

 

Льон

 

 

5. Яку лікарську речовину дає бджільництво?

6. Що виробляють на підприємствах машинобудівельної промисловості?

а) Борошно, крупи, цукор, печиво;   б) фарби, пластмаси, гуму, штучні тканини;

в) літаки, кораблі, турбіни, трактори.

 

2 варіант

1. Що виробляють на підприємствах хімічної промисло­вості?

а) Борошно, крупи, цукор, печиво;

б) фарби, пластмаси, гуму, штучні тканини;

в) літаки, кораблі, турбіни, трактори.

2. Які технічні рослини дають високі врожаї на землях України?

а) Картопля;     б) цукровий буряк;        в) помідори;   г) соняшник.

3. Пшениця, ячмінь, жито — це:

а)              овочеві рослини;   б) зернові рослини;    в)              технічні рослини.

4. Порівняйте рослини пшениці і ячменю та заповніть таблицю.

Ознаки для порівняння

Пшениця

Ячмінь

Висота рослини

 

 

Форма коренів

 

 

Форма листків

 

 

Особливості стебла

 

 

Довжина колосся, остюків

 

 

      Форма, довжина зерна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Які свійські комахи ви знаєте??

6. Що виробляють на підприємствах хімічної промисло­вості?

а) Борошно, крупи, цукор, печиво;  б) фарби, пластмаси, гуму, штучні тканини;

в) літаки, кораблі, турбіни, трактори.


22. Охорона природи в рідному краї.

1 варіант

1. Червона книга України – це:

а) перелік рослин і тварин;

б) Закон України;

в) перелік рослин і тварин, що зникають.

2. Що призвело до значних змін у природі, впли­нуло на екологічну

рівновагу?

а) Бурхливий розвиток промисловості;

б) закладення парків;

в) будівництво міст, доріг; 

г) осушення боліт.

3. Як наша держава піклується про охорону природи?

а) Створено заповідники;       

б) видано Червону книгу;       

в) вирубано парки;

г) створено заказники.

4. Який заповідник у нашій країні найдавніший?
   а) Карпатський;       б) Асканія-Нова;       в) Поліський.

5. Які рослини  Київщини занесені до Червоної книги України?

а) Тис ягідний;                  г) лілія лісова;

б) кропива;                             ґ) білотка альпійська;

в) береза з темною корою;     д) вовчі ягоди.

6. Які звірі  Київщини охороняються законом?

а)              Зубр;     в) кулан;              ґ) лисиця;

б)              ласка;     г) кіт лісовий;       д) тхір степовий.

                   

2 варіант

1. Які природні умови впливають на різноманіт­ність рослинного світу?

а) Значна кількість перегною     б) достатня вологість;     в) ґрунті;             

д) посуха;                                     г) теплий клімат

2. Які тварини дякуватимуть людям за охорону ґрунтів?

а) Снігур;      б) білка; в) дощовий черв'як;    г) кріт.

3.  Що із природних багатств повинна залишити людина своїм нащадкам?

                а) Чисту воду;        в) вирубаний ліс;        г) зелень

4. Столиця вашої області?

а) Київ;    б) Одеса;     в) Луцьк;       г) Рівне.

5. Яких тваринзони мішаних лісів узято під охорону?

а) Вужів;          б) бобрів;              в) зубрів;        г) глухарів.

6. Виберіть  те, що нівечить красу рідного краю. Навколо міста чи села є:

а) ліси, сади,

б) звалища сміття,

в) поля,

г) старі закинуті кар”єри, де колись до­бували пісок і глину,

ґ) річка, струмок, джерело,

д) луки, вкриті різнотрав'ям.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Любас Ірина Миколаївна
  Цікаво. Відповідає вимогам програми.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
6686
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку