Тестові завдання по темі "Еволюційний розвиток організмів"

Про матеріал
Різнорівневі тестові завдання по темі "Еволюційний розвиток організмів" для поточного контролю знань або для узагальнення з теми
Перегляд файлу

                                                             9 клас

 Тести з біології

Еволюційний розвиток організмів

У завданнях 1-6 укажіть правильну відповідь.(0,5 б)

1.Процес необоротних змін будови та функцій біологічних  систем протягом  їхнього  історичного розвитку –це :

  1. Еволюція
  2. Демонстрація
  3. Атавізм
  4. Сальтаціонізм

2. Сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію, функціонуючи і розвиваючись в одному або в кількох угрупованнях живих організмів, — це

а Екосистема

б.популяція

в.біоценоз

г.біогеоциноз

3. Представником якого ряду є людина?

а. ссавці

б. примати

в.землеводні

г. інша відповідь

4. Процес , унаслідок якого виживають і залишають після себе плідних нащадків найбільш пристосовані до умов існування особин певного виду –це

а. стабілізуючий добір

б. природній добір

в. розриваючий добір

г .рушійний добір

5. Міграція — це: 

а. потрапляння споріднених видів у різні умови існування 

б. розділення популяції одного виду 

в. пристосування організмів до певних умов навколишнього середовища

г. переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території 

6. Яка форма природного добору підтримує ознаки в незмінному стані?

а. дизруптивний

б.рушійний

в.стабілізуючий

г. розриваючий

Завдання 7-9 на відповідність . Встановити відповідність.(2 б)

7. Установіть відповідність між критеріями виду та їхніми характеристиками: 

1 генетичний 2 географічний 3 фізіологічний 4 морфологічний

А ареал виду, який відрізняється від ареалів близьких видів

Б подібності й відмінності в процесах життєдіяльності особин одного виду

В характерний для кожного виду набір хромосом за кількістю, формою і розмірами

Г подібність особин за будовою

8.  Укажіть відповідність  між біологічними процесами та їхньою сутністю.

1. філогенез

2. онтогенез

3. дивергенція

4.конвергенція

 А. індивідуальний розвиток особини

Б. формування подібних ознак у неспоріднених організмів унаслідок мешкання в подібному середовищі

В. історичний розвиток виду або іншої  систематичної групи

Г. розходження ознак  у  нащадків спільного предка внаслідок пристосування до різних умов мешкання .

9. Установіть приналежність структур та органів рослин і тварин  до гомологічних  чи анатологічних .


1.  гомологічні структури та органи рослин

2. анатологічні структури  та органи рослин

3. гомологічні структури та органи тварин

4. анатологічні структури та органи тварин 

А.  колючки кактусів та глоду

Б. зябра раків та риби

В. колючки кактусів та барбарису

Г. крила птахів та кажанів

Д. крила птахів та комах


 

10. Біологічна еволюція -- це   

11.Популяція –це

12.Яке значення мав процес горизонтального перенесення генів для еволюції різних груп організмів? (1б)

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
30 березня
Переглядів
416
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку