Тестові завдання з інформатики

Про матеріал
Тестові завдання з інформатики призначені виявити рівень засвоєння знань з тем: OC Windows, Архівація даних, Будова ПК, Віруси та антивірусні програми, Комп’ютерні мережі.
Перегляд файлу

OC Windows

1. Які символи допустимі в імені файлу?

1) /

2) :

3) =

4) ?

2. Для чого призначено розширення в імені файлу?

1) для впорядкування файлів

2) щоб розбити файли по групах

3) для зручного опрацювання користувачем

4) для ідентифікації типу файлу

3. Що таке "файл"?

1) організована сукупність даних, розміщена на диску

2) організована сукупність даних, розміщена в мікропроцесорі

3) сховище інформації

4) сукупність байт, розміщена в оперативній пам'яті

4. Як називається програма, що забезпечує сервісне обслуговування комп’ютера?

1) архіватор

2) драйвер

3) утиліта

4) антивірус

5. Ярлик - це: …

1) сама програма

2) посилання на програму

3) кнопка системного меню

4) кнопка Пуск

6. Де знаходяться програми, за допомогою яких можна налаштувати апаратне забезпечення компютера?

1) Панель управління

2) Панель задач

3) Диспетчер завдань

4) Майстер переносу файлів і параметрів

7. Де знаходиться кнопка "Пуск"?

1) у вікні Мої документи

2) на Панелі задач

3) в Головному меню

4) на Панелі управління

8. Призначення правої кнопки миші в ОС Windows?

1) зміна розмірів вікна

2) налаштування властивостей вікна

3) закриття вікна

4) виклик контекстного меню об'єкту

9. Що таке Буфер обміну?

1) це ділянка оперативної пам’яті, призначена для тимчасового зберігання об’єктів

2) це ділянка оперативної пам’яті, призначена для постійного зберігання об’єктів

3) використовується для редагування інформації

4) ділянка постійної пам'яті

10. Тактова частота - основна характеристика

1) модему.

2) процесора;

3) принтера;

4) пам'яті;

 

 

Архівація даних.

1. Розширення імені файлу, як правило, характеризує:

1) час створення файлу

2) обсяг файлу

3) місце, займане файлом на диску

4) тип інформації, що міститься у файлі

2. Програмою архіватором називають:

1) програму для зменшення інформаційного обсягу (стиснення) файлів

2) програму резервного копіювання файлів

3) інтерпретатор

4) транслятор

3. Архівний файл являє собою:

1) файл, яким довго не користувалися

2) файл, захищений від копіювання

3) файл, стиснутий за допомогою архіватора

4) файл, захищений від несанкціонованого доступу

4. Ступінь стиснення файлу залежить:

1) тільки від типу файлу

2) тільки від програми-архіватора

3) від типу файлу і програми-архіватора

4) від об'єму оперативної пам'яті персонального комп'ютера, на якому проводиться архівація файлу

5. Безперервним архівом називають:

1) сукупність декількох файлів в одному архіві

2) архівний файл великого обсягу

3) архівний файл, що містить файли з однаковими розширеннями

4) файл, заархівований в декількох архівних файлах

6. Архіватори:

1) захищають від вірусів

2) перевіряють диски

3) вилучають файли в корзину

4) ущільнюють файли та папки

7. Які із наведених типів файлів стискається найкраще?

1) графічні

2) музичні

3) текстові

4) відео

8. З яким типом архівних файлів працює вбудована вWindows XP програма-архіватор?

1) 7-Z

2) RAR

3) ZIP

4) ARJ

9. Архівний файл відрізняється від вихідного тим, що:

1) доступ до нього займає менше часу

2) він більшою мірою зручний для редагування

3) він легше захищається від вірусів

4) він займає менше місця на диску

10. Як називається процес перекодування даних, з метою зменшення розмірів файлів?

1) інсталяція даних

2) форматування даних

3) дефрагментація дани

4) стисненення даних

 

 

Будова ПК

1. Основний компонент комп'ютера, призначений для керування всіма його пристроями та виконання арифметичних і логічних операцій над даними називається:

1) материнська плата
2) центральний процесор
3) внутрішня пам'ять
4) зовнішня пам'ять

2. Постійна пам'ять позначається як…

1) ROM

2) RAM

3) BIOS

4) CMOS

3. До пристроїв виведення інформаційних даних належать:

1) монітор, колонки, навушники, принтер, сканер

2) принтер, навушники, монітор

3) монітор та системний блок

4) відеоадаптер, монітор, навушники, мікрофон

4. Як називається комп′ютер, який працює в мережі і надає свої ресурси іншим комп′ютерам?

1) Сліп

2) Сервер

3) Клієнт

4) Мережний блок

5. Який пристрій комп′ютера відносять до зовнішніх?

1) постійний запамятовуючий пристрій

2) процесор

3) принтер

4) оперативна пам'ять

6. Тактова частота роцесора вимірюється в таких одиницях:

1) Вт

2) МГц

3) бітах

4) Мб

7. Основними параметрами процесора є:

1) розмір та марка

2) тактова частота та розрядність

3) обсяг та кількість транзисторів

4) тип та роздільна здатність

8. Оперативна пам’ять комп’ютера характеризується тим, що…

1) легко і зручно можна оперувати даними в комп’ютері

2) дані зберігаються лише тимчасово

3) дані зникають з жорсткого диску після вимкнення комп’ютера

4) дані зберігаються в тимчасовій пам’яті і не доступні користувачеві

9.  Пристрій який вводить графічну інформацію та команди - це....

1) Монітор

2) Клавіатура

3) Миша

4) Сканер

10. Де знаходиться BIOS?

1) В постійній пам’яті ROM

2) На жорсткому диску

3) В блоці живлення

4) В операційній пам’яті RAM

Віруси та антивірусні програми 

1. Яка програма не є антивірусною ?

1)  Defrag

2)  AVG

3)  Dr Web

4)  Nod32

2. Що таке "комп'ютерний вірус" ?

1) це програми, які можуть "розмножуватися" і приховано впроваджувати свої копії у файли, завантажувальні сектори дисків і документи

2) це програми, що передаються по Всесвітній павутині в процесі завантаження Web-сторінок

3) це програми, активізація яких викликає знищення програм і файлів

4) це сукупність програм, що знаходяться на пристроях довготривалої пам'яті

3. Віруси, які фальсифікують інформацію так, що програма отримує невірні дані:

1) стелс-вірус

2) макровіруси

3) поштова бомба

4) ретровіруси.

4. Програми, метою яких є лише постановка діагнозу:

1) сканери

2) фаги

3) ревізори

4) охоронці

5. Метод виявлення вірусів, що полягає в перевірці наявності програмних кодів вірусів в антивірусній базі.

1) сигнатурний аналіз

2) евристичний аналіз

3) моделювання ситуацій

4) синтезування порівнянь

6) Програми, які спроможні виявити і знешкодити вірус:

1)ревізори

2) фаги

3) монітори

4) сканери

7. Що потрібно зробити при підозрі на наявність комп’ютерного віруса:

1) вимкнути або перезавантажити комп’ютер

2) запустити антивірусну програму

3) здійснити дефрагментацію диску

4) викликати службу психологічної підтримки

8. Чи існують так звані «нешкідливі» віруси ?

1) ні, всі віруси призводять до збоїв в роботі комп'ютера

2) так, нешкідливі віруси знищують пошкоджені файли

3) існують, такі віруси не виконують ніяких руйнівних дій

4) так, вони лише розмножуться, що зменшує розмір вільної пам’яті

9. Причина виникнення комп’ютерних вірусів:

1) збої в роботі апаратних пристроїв

2) наслідок помилок роботи ОС

3) спеціально пишуться людьми

4) мають самостійне походження

10. Що являє собою комп’ютерний вірус:

1) спеціальна невелика програма

2) елемент, що руйнує апаратуру комп’ютера

3) процес псування системної плати

4) хвороба, що вражає операційну систему

Комп’ютерні мережі

1. Комп’ютер у мережі, що використовує ресурси сервера –…

1) модем

2) нетбук

3) сервер

4) клієнт

2. Фрагмент документа, що посилається на інший елемент у самому документі або на інший об’єкт, який розміщено на окремому комп’ютері чи комп’ютерній мережі.

1) вказівка

2) гіперпосилання

3)  посилання

4)  мегапосилання

3. Відомо, що IP-адреса комп'ютера складається з чотирьох груп чисел, розділених крапкою, кожне з яких не перевищує число:

1) 198

2) 162

3) 255

4) 325

4. Топологія мережі - це...

1) зв'язок між двома  або кількома абонентами

2) геометрія з'єднання комп'ютерів між собою

3) арифметика з'єднання комп'ютерів між собою

4) зв'язок між двома абонентами

5. Спеціальні пристрої, які вибирають найкращій маршрут та переспрямовують пакети у разі винекнення проблем на ділянці мережі називаються

1) маршрутизаторами

2) комунікаторами

3) роутерами

4) навігаторами

6. Більшість сучасних мереж працюють за протоколом:

1) SQL

2) XML

3) TCP/IP

4) TCC/IP

7. Хто розробив технологію "www"?

1) Блез Паскаль

2) Тім Бернерс-Лі

3) Бьйорн Страуструп

4) Марк Цукерберг

8. Що можна зробити за допомогою  значка "Зірочка" в адресному рядку в браузері Google Chrome?

1) Зберегти веб-сторінку

2) Додати вкладку до Закладок

3) Повернутися на головну сторінку сайта

4) Включити режим «Інкогніто»

9. Символьна адреса комп'ютера, підключеного до Всесвітньої мережі Інтернет називається...

1) Домен

2) IP-адреса

3) URL-адреса

4) Code Red

10. IP- адреса комп'ютера це - ...

1) цифрова адреса комп'ютера

2) домашня адреса комп'ютера

3) поштова адреса комп'ютера

4) робоча адреса комп'ютера

 

 

docx
Додано
28 січня 2019
Переглядів
507
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку