18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тестові завдання з теми "Альдегіди"

Про матеріал
Тестові завдання з теми "Альдегіди" включають в себе як теоретичні питання ( будова, склад, ізомерію, фізичні властивості та хімічні властивості альдегідів, генетичні зв'язки між класами оксигеновмісних органічних речовин) так і розрахункові задачі на виведення молекулярної формули органічних речовин, обчислення практичного виходу продукту. Цей тест варто використовувати в профільних класах (в класах з поглибленним вивчення хімії), а також як підготовку до Зовнішнього незалежного оцінювання.
Перегляд файлу

               Альдегіди

1)Загальна формула альдегідів:

а)Сn  Н2n+1ОН;

б)Сn  Н2n+1СОН;

в)Сn  Н2n+1CООН.

2)Виключіть зайву речовину:

а)СН3 -СО-СН3;

б)НСОН;

в)С2 Н5 СОН.

3)Назвіть  речовину  СН3 –СО –СН( СН3 ) –СН3 :

а)2-метилбутан-3-он;

б)3-метилбутан-2-он;

в)3-метилбутаналь.

4)п-зв’язок в молекулі:

а)циклогексану;

б)формальдегіду;

в)2-метилпентану.

5)Найбільший позитивний заряд в альдегідній групі зосереджений на атомі:

а)Карбону;

б)Гідрогену;

в)Оксигену.

6)Гомологами є:

а)пропан-1,2,3-тріол і етан-1,2-діол;

б)пропан-1-ол і пропан-2-ол;

в)гліцерин і фенол.

7)Карбонільна група:

а)-СО;

б)-СОН;

в)-СООН.

8)При окисненні пропаналю утворюються:

а)пропанол;

б)пропанова кислота;

в)гліцерин.

9)Наявність альдегідної групи в органічній речовині можливо виявити за допомогою:

а)бромної води;

б)індикатора лакмусу;

в)аміачного розчину арґентум (I) оксиду.

10)Атоми Карбону в альдегідній групі знаходяться в стані гібридизації:

а)sp;

б)sp2;

в)sp3.

11)За реакцією Кучерова альдегід можливо добути гідратацією:

а)ацетилену;

б)пропіну;

в)кальцій карбіду.

12)При окисненні пропан-2-олу купрум (II) оксидом утворюється:

а)пропаналь;

б)пропан-2-он;

в)формальдегід.

13)Скільки ізомерних альдегідів мають формулу С4 Н8 О?

а)два;

б)три;

в)чотири.

14)Речовиною Б в схемі перетворення є:

СН3 -СН=СН2 ------------А ------------Б

а)кетон;

б)альдегід;

в)вторинний спирт.

15)40% розчин мурашиного альдегіду називається:

а)формальдегід;

б)формалін;

в)мурашина кислота.

16)Не вступає в реакцію полімеризації:

а)етилен;

б)формальдегід;

в)гліцерин.

17)Альдегідна група в якій речовині відновлюється воднем з утворенням спирту сорбіту:

а)глюкоза;

б)формальдегід;

в)гексаналь.

18)В реакції<< срібного дзеркала>> арґентум (I) оксид:

а)окисник;

б)відновник;

в)каталізатор.

19)При окисненні пропан-1-олу купрум  (II)  оксидом утворюється:

а)пропаналь;

б)пропан-2-он;

в)пропіонова кислота.

20)В реакції<< мідного дзеркала>>  купрум (II) гідроксид  відновлюється до:

а)купрум (I) гідроксиду;

б)купрум (I) оксиду;

в)міді.

21)Із 92г етанолу добули 66г етаналю. Яка масова частка виходу продукту в % від теоретично можливого?

а)30%;       б)56%;     в)75%;

22)Яка маса ацетальдегіду, добутого за реакцією Кучерова із 200г технічного кальцій карбіду, якщо масова частка домішок в ньому складає 12%

а)98г;        б)121г;     в)242г.

23)Масові частки Карбону, Гідрогену та Оксигену в альдегіді відповідно становлять 66,67%, 11,11% та 22,22%. Який об’єм водню (н.у) потрібно використати для гідрування цього альдегіду масою 216г до відповідного спирту? Вкажіть назву спирту?

а)67,2л;     б)44,8л;   в)22,4л.

1)етанол;  2)метанол;  3)бутанол.

24)При дії розчину арґентум (I) оксиду на насичений альдегід масою 0,52г одержали 1,25г срібла. Вихід продуктів реакції становив 80%. Визначте формулу альдегіду та вкажіть число атомів Карбону в ньому.

а) 4;   б)3;  в)2.