Тестові завдання з трудового навчання для учнів 5-9 класів

Про матеріал
Містить різнорівневі тестові завдання та запитання за темами програми: « Технологія ажурного випилювання виробів» ( 5 клас); « Технологія обробки тонколистового металу» ( 6 клас); « Технологія обробки деревини» ( 7 клас); « Технологія слюсарної обробки металу» ( 7 клас); « Технологія токарної обробки металу» ( 8 клас); « Технологія токарної обробки деревини» ( 8 клас); « Проектування та виготовлення комплексного виробу» ( 9 клас). Пропоновані тестові завдання можуть бути використані для тематичного оцінювання з даних тем.
Перегляд файлу

 

О.М. Мороко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень

 учнів 5 – 9 класів

 

 

 

 

 

Посібник для вчителів трудового навчання

 

 

 

 

 

 

Вчитель трудового навчання

Марчихинобудської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів

Мороко О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Д М О В А

Сучасна шкільна освіта повинна забезпечити міцні знання основ наук, трудову підготовку відповідно до сучасного рівня науки і техніки. Важливу роль у прищепленні цих якостей підростаючому поколінню відіграє трудове навчання.

Сама ідея трудового навчання вимагає не лише засвоєння практичних умінь і навичок праці, але й розуміння основних законів розвитку природи і суспільства, які лежать в основі сучасного виробництва. А таке розуміння можливе лише тоді, коли засвоюються технології проектування і практичні трудові навички спираються на міцні знання основ наук.

Відомо що одним з найефективніших, перевірених педагогічною практикою шляхів поєднання навчання з розумовим інтелектуальним розвитком є розв’язування задач, вправ, тестових завдань.

Кожна задача, вправа чи запитання є свого роду « гімнастикою розуму». Розв’язуючи їх, учень глибше і міцніше засвоює навчальний матеріал, знаходить застосування своїм знанням з інших предметів.

Посібник розроблено відповідно до чинної програми з трудового навчання для загальноосвітніх закладів.

Містить різнорівневі  тестові завдання та запитання за темами програми:

 • « Технологія ажурного випилювання виробів» ( 5 клас);
 • « Технологія обробки тонколистового металу» ( 6 клас);
 • « Технологія обробки деревини» ( 7 клас);
 • « Технологія слюсарної обробки металу» ( 7 клас);
 • « Технологія токарної обробки металу» ( 8 клас);
 • « Технологія токарної обробки  деревини» ( 8 клас);
 • « Проектування та виготовлення комплексного виробу» ( 9 клас).

 

Пропоновані тестові завдання можуть бути використані для тематичного оцінювання з даних тем.

4

 

Тема: Основи технології ажурного випилювання виробів. ( 5 клас)

І рівень

Виберіть правильну відповідь.

 1. Від чого залежить безпечна праця на робочому місці в шкільній майстерні?

а) від розташування робочого місця;

б) від правильної організації робочого місця;

в) від виду продукції, яка виготовляється.

 1. Основним обладнанням робочого місця в майстерні з обробки деревини є:

а) слюсарний верстак;

б) столярний верстак.

3. Для полегшення розмічання великої кількості однакових деталей використовують:

    а) лінійку;

    б) шаблон;

    в) кутник.

ІІ рівень

 1. Заповніть таблицю, указавши матеріали для ажурного випилювання:

 

Матеріали для випилювання

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

  5

 

5.Позначте  та  напишіть назву інструмента та його частин, зображеного на малюнку. Для чого він призначений?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 

      6.   Укажіть на схемі стрілками технологічні операції для виготовлення виробів з фанери.

           рубання                        розмічання                          згинання

 

Виготовлення виробів з фанери

 

         випилювання                 шліфування                          свердління

 

ІІІ рівень

 1. Установіть послідовність етапів виготовлення проектованого виробу                             ( проставте цифри у клітинках)

 

 

 Конструкторський;

 

  Заключний;

 

  Організаційно-підготовчий;

 

  Технологічний.

 

 

 

 

 

6

 

 

 1. Заповніть таблицю.

 

Назва інструмента

Призначення

Лобзик

 

Струбцина

 

Шило

 

Підставка

 

 

 1. Наведіть кілька прикладів оздоблення фанери.

____________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________________

 

ІV рівень

 1.  Напишіть основні правила випилювання лобзиком.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Запропонуйте декілька варіантів декоративної кухонної дощечки, виготовленої з фанери.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Тема: Основи технології обробки тонколистового металу. ( 6 клас)

І рівень

Виберіть правильну відповідь.

 1.     Який метал називають тонколистовим?

      а) завтовшки не більше 0,5 мм;

      б) завтовшки 0,5 … 2,0 мм;

      в) завтовшки більше 2,0 мм.

 1.     Сталь – це:

      а) сплав міді з цинком;

      б) сплав заліза з вуглецем;

      в) сплав міді з оловом.

3.  До кольорових металів та сплавів належать:

      а) сталь;

      б)  чавун;

      в) алюміній.

ІІ рівень

4. Заповніть таблицю, указавши види тонкого листового металу.

 

№ з/п

Види тонколистового металу.

1

 

2

 

3

 

5.  Напишіть назву механічної передачі, зображеної на малюнку.

     Для чого вона призначена ?

 

 

 

 

 

           ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

  8

  

 

6. Укажіть на схемі стрілками інструменти та пристосування для розмічання металу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень

 1.     Установіть відповідність між графічними зображеннями напилків 

     та їх назвами.

 

 

                    1.  Плоский .

                             2. Трикутний.

                   3.Рашпиль.

                     4.Напівкруглий.

 

   

 

     

 

 

 

                                              9

 

 

 1.     Заповніть таблицю.

 

Види з’єднань деталей

Графічне зображення

Заклепкове

 

 

 

Фальцевий шов

 

 

 

Електричне зварювання

 

 1.     Наведіть приклади ( 3 – 4) застосування тонкого листового 

     металу в побуті, указавши призначення виробу.

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

ІV рівень

 1.  Напишіть основні етапи проектування та конструювання виробів та призначення кожного з них.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Накресліть розгортку куба зі стороною 15 мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

 

 

Тема: Технологія обробки деревини.  (  7 клас).

І рівень

Виберіть правильну відповідь.

 1. Породи дерев поділяються на:

а) важкі, легкі;

б) тверді, м’які;

в) вологі, сухі.

2.  До пиломатеріалів відносять:

     а) колоди, хлисти;

     б) бруси, дошки, бруски,обаполи;

     в) тирсу, коріння, гілки.

3. Позначте основні елементи дошки:

1. Пласть

 2. Ребро 

          3. Кант

         4. Торець

             

 

 

 

ІІ рівень

4. Заповни таблицю, указавши вигляди для проеціювання предмета на площину.

 

№ з/п

Вигляди проеціювання предмета

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

               11

 

5. У якому масштабі виконано креслення.

 

 

 

 

6.Укажіть стрілками показники якості виробу.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень

7. Установи відповідність між графічними зображеннями  ліній та їх назвами ( проставте цифри у клітинках).

             ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                            1. Суцільна товста

                                                         2. Суцільна тонка

                                                          3. Штрихова

                                                          4. Штрихпунктирна

 

 

  12

 

  8.   Заповніть таблицю.

 

№ з/п

Технологічні операції

Інструменти для виконання

1,

Розмічання

 

2.

 

ножівка

3.

Обпилювання

 

4.

 

стамеска, долото

5.

Стругання

 

9.  Назвіть методи проектування та конструювання виробів.                        Стисло охарактеризуйте один з них.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІV рівень

 

10. З’ясуйте різницю між показниками якості виробів                                             ( естетичність та ергономічність)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      11.  Запропонуйте декілька варіантів виробів – підставки під квіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13

 

 

Тема: Технологія слюсарної обробки металу (  7 клас).

 

І рівень

Виберіть правильну відповідь.

 1. Масштаб збільшення при виконанні креслення:

а) 1:1 ;

б) 1:2 ;

в) 2:1 .

2. Сортовий прокат - швелер зображено на рисунку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умовне позначення діаметра на кресленні:

   а) Ø ;

  б) R ;

  в) S;

  г)  .

 

 

 14

 

ІІ рівень

4. Заповни таблицю, указавши етапи проектування виробів.

 

№ з /п

Етапи проектування

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

5. Напишіть назву інструмента, зображеного на малюнку. Для чого він призначений.

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

6. Укажіть на схемі технологічні операції з обробки металу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Коротко охарактеризуйте методи проектування:

 • фантазування  ___________________________________________________________________________________________________________

 

 15

 

 • комбінування

____________________________________________________________________________________________________________

 

 • фокальних об’єктів

____________________________________________________________________________________________________________

 

8. Заповніть таблицю.

 

Назва інструмента

Призначення

Слюсарна ножівка

 

 

 

розмічання центрів отворів

 

Мітчик

 

 

 

нарізання різьби на стержні

 

Напилок

 

 

 

9. Наведіть декілька показників оцінювання виробів. Дайте характеристику одному з них.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІV рівень

 

10. Укажіть методи маркетингових досліджень. Які з них ви використовуєте під час виготовлення виробу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11.  Вам необхідно виконати розрахунок витрат матеріалів на виготовлення вушка для плакатів.                                                              Розміри заготовки 20×50×1,5 мм.                                                             Вартість  2  сталі товщиною 1,5 мм 40 грн.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 16

 

 

Тема: Технологія токарної  обробки металу (  8 клас).

І рівень

Виберіть правильну відповідь.

 1. Токарно-гвинторізний верстат відноситься до:

 

а) технологічних машин;

б) транспортних машин;

в) транспортуючих машин;

г) інформаційних машин.

 

2. Підрізний різець зображено на малюнку:

 

 а б в г д

 

 а                             б                                      в                              г                           д

          3. Швидкість різання визначається за формулою:

          а) t = (Dd) / 2;

          б) v = ( π× D ×n) /  60 ×1000;

          в) і = D2 / D1 .

ІІ рівень

          4. Заповніть таблицю, записавши основні частини верстата ТВ – 6М:

№ з/п

Основні частини верстата ТВ – 6М

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 17

 

 5.  Напишіть назви кутів різця.

            α  - _________________ 

          β  - _________________

          γ –  _________________

          δ -  _________________

      

      6.  Укажіть на схемі стрілками назви технологічних операцій, які  можна виконувати на токарному верстаті  з обробки металу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІІ рівень

            7. Установіть відповідність між різцями, зображеними на малюнку,      та   їх назвами.

                   прохідний прямий;         карнавочний;

                         прохідний упорний;       прохідний відігнутий.

 

       

 

  

18

 

        8.  Заповніть таблицю.

 

№ з/п

Назва частини верстата

Призначення

1.

 

основа верстата, на якій монтують основні вузли

2.

Передня бабка

 

 

3.

 

передача обертального руху від коробки швидкостей до коробки подач

4.

Коробка подач

 

 

5.

 

призначений для кріплення різця і надання йому руху подачі

6.

 

Задня бабка

 

 

 

9. Перерахуйте основні елементи різця.                                                             Укажіть призначення однієї з них.     

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       __________________________________________________________

 _________________________________________________________               _______________________________________________________

ІV рівень

10. За кінематичною схемою визначте передаточне відношення  пасової передачі:

 

__________________________

__________________________

__________________________

_________________________

_________________________

________________________

__________________________

__________________________

19

       

 11. Накресліть технологічну карту на виготовлення рукоятки    плашкотримача.

 Розміри виробу:

                              довжина – 95 мм,

                              діаметр рукоятки  Ø 8 мм,

 

Розміри циліндра під різьбу : довжина – 8 мм,

                                       діаметр -  Ø 5,9мм.

 

Послідовність виконання робіт

Графічне зображення

Обладнання та інструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           20

 

 

Тема: Технологія токарної обробки деревини (  8 клас).

І рівень

Виберіть правильну відповідь.

 1. Технологічні властивості деревини:

 

а) колір, блиск, запах;

б) електропровідність, крихкість;

в) сколюваність, вологість, твердість.

 

 1. Технологічний пристрій тризуб зображено на малюнку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Токарний верстат з обробки деревини має:

 

а) 2-і швидкості обертання шпиндельного валу;

б) 6-ть швидкостей обертання шпиндельного валу;

в) 1-ну швидкість обертання шпиндельного валу.

ІІ рівень

 1. Заповніть таблицю, записавши основні частини токарного верстата СТД – 120М.

№ з/п

Частини верстата СТД – 120М

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

           21

 

 1. Напишіть назву інструментів, зображених на малюнку.

Для чого вони призначені ?

а) ________________________

    ________________________

    ________________________

б) ________________________

    ________________________

    ________________________

 

 1. Укажіть на схемі стрілками технологічні пристрої верстата    СТД – 120М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень

 

 1. Установи відповідність між назвами верстата та їх призначенням.

 

  а) частина слугує опорою для  довгих заготовок під час обробки;

  б) опора різального інструмента під час обробки;

  в) частина, на якій монтують складальні одиниці верстата;

  г) частина верстата призначена для встановлення і кріплення   заготовки та передавання їй обертального руху.

           1. Станина ____                               3. Задня бабка _____  

        

  2. Передня бабка _____                    4. Підручник ______

 

 

 

 

 

 

 

 

         22

 

 

 

 

 

 1. Заповніть таблицю.

 

№ з/п

Назва інструмента

Призначення

1.

Кронциркуль

 

2.

 

чорнове точіння

3.

Кутник

 

4.

 

чистове точіння

5.

Плоска прямокутна стамеска ( канавочник)

 

 

 

 1. Напишіть які технологічні операції виконують перед точінням заготовки.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІV рівень

 

 1. З’ясуйте різницю між кронциркулем та штангенциркулем.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Накресліть технологічну карту на виготовлення естафетної  палички.

Розміри: довжина 250 мм,  Ø 20 мм.

 

Технологічна карта на виготовлення естафетної палички

№ з/п

Послідовність виконання робіт

Графічне зображення

Обладнання і інструменти

 

 

 

 

 

           

      23

 

 

 

Тема: Проектування та виготовлення комплексного виробу (  9 клас).

І рівень

   Виберіть правильну відповідь.

 1. Обов’язковими умовами безпечної та продуктивної праці є :

 

а) правильна організація робочого місця;

б) додержання технологічної дисципліни;

в) виконання правил безпеки праці та вимог  санітарії;

г) усі перелічені вище умови;

д) правильної відповіді немає.

 

 1. Виконавчим елементом робота, зображеного на малюнку є :

 

а)  основа ( 1); 

б) колона ( 2);

в) маніпулятор ( 3);

г) захоплювач  ( 4).

 

 1. На технологічному кресленні розміри проставляються:

 

а) у міліметрах ( мм);

б) у сантиметрах ( см);

в) у дециметрах ( дм).

 

ІІ рівень

 1. Заповніть таблицю, указавши назви методів проектування.

№ з/п

Методи проектування

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

 

 

 

                                                                                     24

 

 1. Напишіть назву та основні частини пристрою, зображеного на рисунку.

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

 1. Укажіть на схемі стрілками матеріали, які використовують у макетуванні:

 

            пластилін                                                 деревина

 

пластмаса                     Матеріали для макетування виробів

 

 картон               папір                        гіпс

ІІІ рівень

 1. Установіть відповідність між назвами етапів проектування та діями на кожному з них.

 

 1. Розробка та вибір найліпших варіантів конструкції.
 2. Випробування конструкції. Економічна оцінка, презентація виробу.
 3. Обґрунтування вибору проекту.
 4. Виготовлення деталей виробу,  складання конструкції.

 

Організаційно-підготовчий .

 

Конструкторський.

 

Технологічний.

 

Заключний.

 

 

 

 

 

 

 

 

               25

 

 

 

 1. Заповніть таблицю.

 

Способи з’єднання деталей у виріб

Інструменти та матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Накресліть 2 – 3 ескізи виробів з використанням методу біоніки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІV рівень

 

 1.    З’ясуйте різницю між методом комбінування та комбінаторики.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Накресліть ескіз та специфікацію на виготовлення підставки для книг.

№ з/п

Назва деталі

Кількість

Матеріал

Розміри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               26

 

 

 

 

                                                      ЗМІСТ

 

Тестові завдання 5 клас

 Тема: Основи технології ажурного випилювання виробів………… 5

Тестові завдання 6 клас

 Тема: Основи технології обробки тонколистового металу………… 8

Тестові завдання 7 клас

 Тема: Технологія обробки деревини…………………………………11

Тестові завдання 7 клас

 Тема: Технологія слюсарної обробки металу………………………..14

Тестові завдання 8 клас

 Тема: Технологія токарної обробки металу………………………….17

Тестові завдання 8 клас

 Тема: Технологія токарної обробки деревини……………………….21

Тестові завдання 9 клас

 Тема: Проектування та виготовлення комплексного виробу……….24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
28 травня 2020
Переглядів
1098
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку