Позаурочна робота з історії України у 5-9 класах - "Тиждень історії в школах України"

Про матеріал

Позаурочна робота ставить за мету поглиблення знань, здобутих учнями на уроках, допомагає зробити процес пізнання цікавим і захоплюючим. Під час неї учні отримують уміння працювати з підручником і довідковою літературою, реферувати й рецензувати, готувати повідомлення та доповіді, виступати з ними перед дитячою та дорослою аудиторіями; відкривають можливості для формування інтелектуальних умінь учнів у результаті їх дослідницьких досліджень в архівах, музеях, бібліотеках, під час роботи з нормативно-правовими документами. Отже, до тижня історії в школі презентуємо розробки заходів, які підійдуть для середньої та старшої школи.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Локачинської районної державної адміністрації

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Конюхи

 

 

 

 

 

 

(навчальний посібник)

 

sova.gif

 

          Підготував Гиричук В. В.,

    вчитель історії

    спеціаліст ІІ категорії

 

 

 

Конюхи – 2016

Зміст

Вступ…………………………………………………………………...….4

5 клас

Вікторина «Знайомство з історією»…………………………………….7

Усний журнал «Українська державна символіка. Народнопоетичні символи»…………………………………………………………………..9

Вікторина «Любов до пізнання».……………………………..………..15

6 клас

Брейн-ринг з історії стародавнього світу………………….…….…….18

Історична гра «Лабіринтами минулого»………………………………21

Вікторина «О, Риме!, О, вічне місто!»……………….………………..24

Історична гра «Що? Де? Коли?» за темою «Давня Греція»……….…30

Історична гра «Юний історик» за темою «Держави Давнього Сходу»……………………………………………………………...……38

Заочна мандрівка «Чудеса світу»……………………………………....41

Історична естафета «Первісна людина. Давній Єгипет»………….….54

Історична гра «Поле чудес» за темою «Передня Азія, Індія та

Китай у давнину»……………………………………………………….57

7 клас

Давньослов’янський аукціон ……………………………….………….59

Вікторина «Подорож Київською Руссю». …………………………….62

Історична гра «Лабіринтами минулого»………………………………67

Гра «Щасливий випадок» за темою «Княжа Русь-Україна» ……...…70

Брейн-ринг «Подорож у Середньовіччя» ……………………….…….75

8 клас

Історична гра «Колесо історії»…………………………………………79

Гра «Перший мільйон»…………………………………………………81

Історичний брейн-ринг “Козацька доба в історії України”…...….….87

Гра «Історичний турнір»……………………………………………….90

9 клас

Історичний брейн-ринг  …………………………...…………………...92

Гра "Найрозумніший"………………………………...………………...95

Гра «Суперісторик»……………………………………………………..97

10 клас

Гра «Колесо історії»…………………………………...………………100

11 клас

Україна і Друга світова війна…………………………………………105

Література……………………………………………………………...107


Вступ

У дитячому віці гра – це норма,
і дитина повинна завжди гратися, 
навіть коли робить серйозну справу.

А.С.Макаренко

Позаурочна робота ставить за мету поглиблення знань, здобутих учнями на уроках, допомагає зробити процес пізнання цікавим і захоплюючим. Під час позаурочної роботи учні отримують уміння працювати з підручником і довідковою літературою, реферувати й рецензувати, готувати повідомлення та доповіді, виступати з ними перед дитячою та дорослою аудиторіями; відкривають можливості для формування інтелектуальних умінь учнів у результаті їх дослідницьких досліджень в архівах, музеях, бібліотеках, під час роботи з нормативно-правовими документами.

Позакласна робота має добровільний характер, сприяє розвитку пізнавальних здібностей і нахилів учнів. Навряд чи сьогодні існує багато шкіл, у яких є музей, але практично в кожній із них можна випустити історичну газету або провести тиждень історії. Дуже поширеною формою роботи стали олімпіади, вікторини, конкурси, екскурсії. Їх, мабуть, проводив кожний учитель історії.

У здійсненні позаурочної діяльності можна виділити два напрямки:
1. Розширення історичних і правових знань, яких учні набувають на уроках.
2. Здобуття нових знань краєзнавчого характеру.

За тривалістю види позаурочної роботи поділяються на систематичні (такі, що проводяться впродовж усього навчального року (дослідницька робота, робота музею)) та епізодичні походи (екскурсії, зустрічі з ветеранами праці та війни, випуски історичних газет, предметний тиждень).

 

Види позаурочних робіт.

1. Масова (історичні вечори, лекції, бесіди, історичні екскурсії,
вікторини, конкурси, олімпіади, конференції, перегляд фільмів, «тиждень у школі»).
2 . Групова (історичний кружок, історичний клуб, походи, експедиції, випуск газет, лекторії, факультативи).

3. Індивідуальна (читання історичної літератури, відвідання архіву, робота в музеї, написання рефератів, виконання творчих завдань).

У пропонованому посібнику наводяться різноманітні методичні матеріали, що стануть у пригоді вчителю історії. Більшість запропонованих заходів подані у вигляді ігор. Гра — досить поширена форма діяльності учнів і на уроках, і під час проведення позаурочних заходів. Під грою розуміють цікаву діяльність в умовних ситуаціях. Ігрова діяльність — це моделювання подій і явищ, які вивчаються на уроках історії. Гра дозволяє зробити більш динамічним і цікавим процес сприйняття історичних фактів, імен, дат, назв географічних об’єктів, із якими пов’язана та чи інша історична подія.
Вона виключає небажане зубріння, оскільки в грі знання засвоюються через практику. Учні не просто заучують матеріал, але розглядають його з різних боків. Вона завжди викликає цікавість в учнів і є простою у своєму виконанні для вчителя.

Різновиди ігор:

 1. Ігри-змагання

2. Сюжетні

3. Рольові

4. Ділові

5. Імітаційні

6. Ігри-драматизації

      Учитель, передаючи знання за допомогою гри, ураховує не тільки майбутні інтереси учня, але й задовольняє сьогоднішні. Використовуючи гру, учитель організує навчальну діяльність, виходячи з природних потреб дитини, а не зі своїх (дорослих) розумінь зручності й порядку.

     Переваги ігор, пропонованих у посібнику, — цікавість їх
для учнів і простота виконання для вчителя. Їх доцільно використовувати під час вивчення нового матеріалу на комбінованому уроці історії.
Ці ігри наближені до тих, у які діти грають на вулиці, у літніх таборах відпочинку. Багато ігор не потребують особливого реквізиту та є досить простими у виконанні.


Для участі у вікторині формується кілька команд залежно від кількості

учасників. Під час гри вчитель ставить запитання всім гравцям команд-учасниць, а помічники відзначають на спеціальних аркушах кількість відповідей кожного учасника. Запитання мають бути не дуже складними, адже суть гри полягає не тільки в перевірці знань, а й у швидкості реакції. Запитання 1—20 оцінюються в 1 бал, 21—30 — у 2 бали. За грамотні й чіткі відповіді можна передбачити додаткові бали. Перемагає команда, що заробила більше балів.

Запитання вікторини.

1. Що таке історія? (Наука про минуле людства.)

2 . Що слово «історія» означає в перекладі з грецької? («Дослідження», «повідомлення», «оповідь про події».)

3. Назвіть відомого українського історика, автора десятитомної «Історії

України-Руси». (М. Грушевський.)

4. Хто був автором найдавнішого літопису «Повість минулих літ»? (Нестор.)

5. Назвіть допоміжну історичну дисципліну, яка вивчає час. (Хронологія.)

6. Із якої події починається відлік часу нашої ери? (Від народження Ісуса Христа.)

7. Що означає колір на історичній карті? (Різні території та держави.)

8. Яким знаком на карті позначають місця битв? (Перехрещена зброя.)

9. Які види історичних джерел вам відомі? (Речові, писемні та усні.)

10. До якого виду джерел належать щоденники, літописи, берестяні грамоти? (Писемні.)

11. Яка наука вивчає минуле за речовими історичними джерелами? (Археологія.)

12. Яка наука займається дослідженням монет? (Нумізматика.)

13. Яка наука вивчає герби? (Геральдика.)

14. Які племена не мали постійного місця проживання, переходили з місця на місце в пошуках нових пасовиськ для своєї худоби?

(Кочовики.)

15. Які античні міста-держави Північного Причорномор’я вам відомі?

(Ольвія, Херсонес, Пантікапей.)

16. Який археолог відкрив людству найдивовижнішу скіфську пам’ятку,

нагрудну прикрасу — золоту пектораль? (Б. Мозолевський.)

17. До якої групи слов’ян належать українці? (Східної.)

18. Що таке топоніми? (Географічні назви.)

19. Що таке етноніми? (Назви народів.)

20. Ченцем якого монастиря був Нестор-літописець? (Києво-Печерський

монастир.)

21. На які групи поділялися слов’яни?

22 . Хто такі археологи, що вони вивчають?

23. Чому писемні пам’ятки є для істориків безцінними скарбами?

24. Що таке музей? Які бувають музеї?

25. Що таке архів? Що зберігають в архівах?

26. Звідки походить назва «Україна»?

27. Хто такі трипільці?

28. Хто такі скіфи?

29. Що вам відомо про М. Грушевського?

30. На чому люди писали в давнину?

 

 

 

 

 

 


Метою проведення заходу є ознайомлення учнів із державними символами України — прапором, гербом, гімном, історією їх походження, народно-поетичними символами, формування національної свідомості учнів, виховання почуття патріотизму.

Обладнанням уроку можуть бути державні й національні прапори України, малюнки різних гербів України, прапорів різних часів. Це заняття проводиться в позаурочний час у межах програми тижня історії в школі. Оскільки 5 клас ще тільки починає знайомитися з курсом історії, учням буде цікаво дізнатися про історію українських символів. У початковій школі їх ознайомлювали з поняттям «державні символи» і тим, якими є ці символи в Україні. Але зазвичай діти не знають історії їх походження. Тепер, коли вони вже є юними істориками, треба звернути їхню увагу на те, що їм необхідно мати такі знання. Інформацію потрібно подавати в цікавій ігровій формі, тому розповідь учителя містить завдання, за правильні відповіді на які учні отримуватимуть певні фішки, змагаючись один з одним. Наприкінці уроку будуть підбиті підсумки.

Д е в і з : «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні

й не в Україні» (пишеться на дошці).

У ч и т е л ь . У якій би державі не народилася людина — це її Батьківщина. Батьківщину, як і мати, не вибирають, але це — святе для кожного — Мати та Батьківщина.

Історія власної родини, держави завжди викликала інтерес у людей. Нам

не все відомо про історію власного народу, але ми намагаємось дізнатися якомога більше. Останнім часом, особливо після здобуття незалежності, погляди мільйонів людей спрямовані до своєї історії, словесності, культури. Такою невивченою цариною нашої історії є символіка — державна, національна, народна. Про це сьогодні йтиметься в нашому усному журналі. Оскільки ви тільки починаєте вивчати історію України, вам буде цікаво знати про її символи. Наш журнал складається з чотирьох сторінок.

Перша сторінка — «Герб — тризуб».

Східні слов’яни, за свідченнями історичних джерел, із давніх-давен використовували різні символічні знаки — хрести, квадрати, ромб, коло; пізніше — зірки, квіти, зброю, звірів і птахів тощо. Оскільки читати й писати

вміли не всі, вони використовували такі символічні знаки для позначення

своїх ділянок землі, ділянок лісу. Перша згадка про знаки в літописах датована ще до Х ст. Посли князя Ігоря (912—945 рр.) при укладенні договору з візантійцями мали свої печатки — символ їхніх повноважень.

За Київської Русі тризуб стає великокнязівським знаком — зображення

відоме з печатки Святослава Ігоровича, де чітко вирізняється князівський

знак у вигляді тризуба. Згодом цей знак карбується і на срібних монетах

великого князя київського Володимира Святославича (980—1015 рр.).

Тризуб містився і на Десятинній церкві, на плитах Успенської церкви

у Володимирі-Волинському, на гербі французької королеви Анни, дочки

Ярослава Мудрого.

— Що вам відомо про Десятинну церкву?

Герб — особливий символічний знак держави, міста, дворянського роду

або окремої особи тощо, зображений на прапорах, монетах, печатках, документах. Державний герб — офіційна емблема держави. Існує близько сорока версій походження тризуба. Ось кілька найпоширеніших теорій: тризуб — символ влади; уособлення трьох природних стихій — повітря, води, землі; зображення атакуючого сокола тощо.

Після смерті Володимира Великого знаки тризубу ще тривалий час зберігалися на монетах великого князя Святополка (1015—1019 рр.), Ярослава

Мудрого (1019—1054 рр.). Пізніше як знак влади використовується двозуб.

Володимир Мономах перейняв тризуб. У період феодальної роздробленості тризуб витісняється з ужитку, починають використовувати зображення архистрага Михаїла. На західноукраїнських землях використовують зображення лева, що дереться на скелю.

— Назвіть місто, яке було побудоване на честь сина Данила Галицького —

Лева і мало саме такий герб — зображення лева, що дереться на скелю.

Із появою козацтва змінюються і символічні знаки. Козаки на своїх печатках мали зображення рицаря-козака із самопалом за часів правління

П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, Ю. Хмельницького,

П. Дорошенка, І. Скоропадського. (Учитель демонструє учням портрети

гетьманів.)

— Назвіть імена гетьманів, зображених на портретах.

Як державний герб Української Народної Республіки тризуб на синьому тлі

був затверджений 12 лютого 1918 р. в Коростені. Але на той період Україна зазнавала важких часів, і її незалежність не була збережена. У 1991 р. Україна

стала самостійною незалежною державою, яка прийняла власну символіку. Нашим державним символом — гербом — є тризуб на синьому тлі. (Проводиться конкурс на кращий малюнок державного герба, а також герба власної родини.)

Друга сторінка — «Національні прапори України».

Прапор як символ чи засіб сигналізації виник ще до нашої ери. Найдавніші прапорні полотнища були трикутно-клиновими. Спочатку прапори використовували для сигналізації. За стародавніх часів особливе значення мало

швидке повідомлення інформації. Оскільки ніякої техніки не було, а повідомлення було важливим, почали будувати великі вежі через певну відстань таким чином, щоб спостерігач однієї вежі бачив іншого. У разі нападу ворогів інформація за допомогою сигналізації прапорами дуже швидко передавалася: спостерігач брав прапор чорного кольору й починав ним розмахувати. Це бачив спостерігач іншої вежі й передавав наступному — так це повідомлення швидко доходило до адресата. Звичайно, передавати можна було лише певну інформацію, але навіть це часто врятовувало людей від небезпеки.

На зламі XIII—XIV ст. з’являються чотирикутні прапори з клиновими

полотнищами. Найважливішим кольором був червоний. Користувалися також білим, блакитним, жовтим. Прапор Руської землі був переважно червоним із золотим тризубом — двозубом, а корогва Галицько-Волинського князівства — блакитна із золотим левом. Великого розвитку набуло українське прапорництво в героїчну козацько-гетьманську добу. Збагачувалися форми полотнищ, колірна

гама, посилювалися національні прикмети у формі та змісті. У той же час

з’являється новий прапорний колір — малиновий — основний для запорозьких козаків. У козацьких полках були корогви й інших кольорів — жовті,

сині, зелені. Синя та жовта барви найчастіше зустрічаються в козацькому

одязі часів Національно-визвольної війни.

— Пригадайте, коли й проти кого велася Національно-визвольна війна?

Хто її очолював з українського боку?

Блакитні полотнища із золотими чи жовтими хрестами або іншими знаками поширюються в XVII—XVIII ст. на полкових стягах Київського, Лубенського, Чернігівського полків. Із занепадом Гетьманщини, поділом українських земель між Російською та Австрійською імперіями ліквідуються українські військові, територіальні та інші прапори. На українських землях у межах царської Росії можна було вживати лише біло-синьо-червоні прапори.

Жовто-сині прапори використовували українські січові стрільці. 22 березня Центральна Рада в Києві ухвалила Закон про державний прапор УНР,

який був жовто-блакитним.

— Що означають ці два кольори на українському прапорі?

Третя сторінка — «Гімн України».

Слово «гімн» грецького походження, що означає «похвальна пісня».

Гімн — це урочиста пісня, прийнята як символ державної національної єдності. Слова національного гімну «Ще не вмерла України» написав у 60-х рр.

ХІХ ст. відомий український поет, етнограф, фольклорист П. Чубинський.

Музику написав західноукраїнський композитор М. Вербицький. (Проводиться конкурс на краще декламування гімну України.)

У різні часи за національні гімни вважали «Заповіт» Т. Шевченка, «Вічний революціонер» І. Франка. (Можна прослухати музичні записи гімну

«Ще не вмерла Україна...» та «Заповіту» Т. Шевченка.)

Як бачимо, і гербова відзнака у формі тризуба, і синьо-жовті прапори

мають давнє походження, відбивають певну історичну пам’ять, а гімн «Ще

не вмерла України...» перейнятий мотивами українського романтизму

ХІХ ст. Ми ж маємо чітко усвідомити, що історична символіка є передусім

пам’яткою українського народу.

Четверта сторінка — «Народнопоетичні символи».

Мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, руш-

ник, сорочка, калина, барвінок — усе це наші символи.

— Як використовується рушник у сучасному житті? Які свята чи обряди

не проходять без рушника?

Рушник був у кожній українській хаті. Не дарма казали, що «Хата без

рушників — мов родина без дітей», адже рушник — це символ миру, злагоди

та здоров’я в родині.

Усе наше життя проходить поруч із рушником — ми приймаємо на цей

світ немовлят, виряджаємо в далеку дорогу батька-сина, зустрічаємо гостей

із рушником. Але найчастіше рушник використовується у весільних обрядах. Повернутися з рушником — означає засватати дівчину, ставати на рушник — брати шлюб. Отже, рушник пройшов крізь віки.

Символами України є і певні види дерев, кущів, рослин і квітів — тополя,

барвінок, вишня, верба, калина. (Проводиться конкурс на кращого знавця

прислів’я про вербу та калину.)

Багато українських поетів і письменників писали у своїх творах про калину. Т. Шевченко: «Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над

водою червона калина». Леся Українка: «Дай калину. Оту, що носиш біля

серця. Дай. Се моя кров». І. Франко: «Червона калино, чого в лузі гнешся?

Чи світла не любиш, до сонця не пнешся?» У поета Ю. Рибчинського та композитора І. Поклада є така пісня «Три поради».

«Не рубай тополю край дороги,

Може, та тополя — твоя доля,

Твоя доля, світла, тополина,

Наче пісня журавлина.

Не стріляй у птаха на світанні,

Може, то любов твоя остання.

Не ламай калину коло хати,

Бо вона заплаче, наче мати,

І впадуть на трави на шовкові

Серця сльози колискові».

Закінчити журнал можна словами, пов’язаними з калиною:

Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт,

Не журися, наша Україна, маєш славний рід.

Білим цвітом червона калина уквітчається,

Славним родом наша Україна гей! гей! прославиться!

Підбиття підсумків.

На закріплення можна провести бліцвікторину.

1. Які вам відомі теорії походження тризуба?

2 . Де можна було побачити знак тризуба за часів Київської Русі?

3. Який символ був на печатках часів козацтва?

4. Якої форми були перші прапори і з якою метою їх використовували?

5. Назвіть найважливіші кольори прапорів.

6. Який прапор був у Галицько-Волинського князівства?

7. Якого кольору був прапор у запорозьких козаків?

8. Які кольори має сучасний український прапор?

9. Хто написав слова та музику до українського гімну «Ще не вмерла Україна»?

10. Які вам відомі народнопоетичні символи українського народу?

Переможці, а також найактивніші учасники можуть отримати якісь сувеніри, наприклад маленькі українські прапорці.__

 

У вікторині беруть участь дві команди. За кожну правильну відповідь гравці отримують 1 бал. Переможцем уважається команда, яка набере найбільшу кількість балів.

Конкурс «Ромашка».

Учитель заздалегідь готує ромашку з паперу. Кожна команда по черзі відриває будь-яку пелюстку ромашки і дає відповідь на запитання, розміщене на її зворотньому боці. Гравці можуть доповнювати відповіді члена своєї команди.

1. Хто з великих київських князів склав перший писаний звід законів? (Ярослав Мудрий.)

2 . Хто з великих київських князів прибив свій щит до воріт Царграду? (Олег.)

3. Хто заснував першу школу на Русі? (Володимир Великий.)

4. Який князь Київської Русі мав найбільшу на ті часи бібліотеку? (Ярослав Мудрий.)

5. Який князь заснував місто Львів? (Данило Галицький.)

6. Із черепа якого князя хан печенігів зробив чашу, із якої пив вино? (Святослава.)

7. Хто заснував Софійський собор у Києві? (Ярослав Мудрий.)

8. Хто вбив князів Аскольда і Діра та почав сам княжити в Києві? (Олег.)

9. Який князь перед тим, як напасти на ворогів, завжди попереджав: «Іду на Ви!» (Святослав.)

10. Хто залишив нам «Повчання дітям»? (Володимир Мономах.)

11. Хто помстився за смерть Ігоря? (Ольга.)

12. Хто був автором «Повісті минулих літ». (Нестор-літописець.)

Конкурс «Відгадайте подію».

Команди мають відгадати, про яку подію йдеться в описі.

1. Ця подія відбулася в місті Любечі. Її причиною була необхідність розв’язання проблеми князівських чвар. (Любецький з’їзд 1097 р.)

2 . Ця подія відбулася в місті Любліні. Її наслідком стало створення держави Річ Посполита. (Люблінська унія 1569 р.)

3. Знову розгорілося нове повстання проти панування Польщі, яке підтримали не лише селяни й міська біднота, а й духівництво, заможне міщанство, дрібна українська шляхта. Завдяки цьому повстання швидко перетворилося на всенародну війну. (Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького.)

4. Це сталося на Зелені свята. За наказом Катерини ІІ стотисячна російська армія, що поверталася з війни проти Туреччини, оточила Запорозьку Січ. Козаки не чекали такої підступності, оскільки неодноразово допомагали царським військам перемагати ворога в південних степах і на морі. (Ліквідація Запорозької Січі в 1775 р.)

Конкурс «Пригадайте поняття та імена».

1. Наука, що вивчає способи обчислення часу. (Хронологія.)

2 . Батько української історії, автор десятитомної «Історії України-Руси». (М. Грушевський.)

3. Наука, що вивчає минуле за речовими джерелами. (Археологія.)

4. Учений, що написав «Історію міста Києва», яка стала першим науковим дослідженням минулого української столиці. (М. Берлинський.)

5. Обожнення сил природи. (Язичництво.)

6. Обов’язкове надання князеві підлеглим населенням збіжжя, меду, воску, хутра тощо. (Данина.)

7. Козацькі символи-відзнаки. (Клейноди.)

8. Матеріал для рукописних книг, що виготовлявся зі спеціально оброблених шкур телят або овець. (Пергамент.)

9. Центральна укріплена частина давньоруського міста. (Дитинець.)

10. Лічба років від певної події. (Літочислення.)

 

Конкурс «На рибалці».

Конкурс потребує попередньої підготовки. На підлозі крейдою обводяться контури озера, куди поміщуються іграшкові рибки, до кожної з яких прикріплюється завдання. Учасник за допомогою спеціально зробленої для цієї гри вудки «ловить рибу». Завдання, прикріплені до рибок, можуть бути різноманітними. Пропонується написати на них імена князів, гетьманів тощо, про яких ішлося на уроках. Команди мають, витягнувши рибку з будь-яким ім’ям, відповісти, що це за людина, чим вона уславилася в історії. Якщо

гравець відповідає правильно, він може забрати рибку За кожну пійману рибку команда отримує 1 бал.

Рибки-завдання.

Святослав (964—1972 рр., київський князь, розгромив Хозарський каганат, підкорив в’ятичів, ясів, касогів тощо.)

Володимир Мономах (1113—1125 рр., київський князь, написав «Повчання дітям», скликав з’їзд князів у Любечі.)

Іван Мазепа (1687—1710 рр., український гетьман, що підтримав шведського короля Карла ХІІ у війні проти Росії, дбав про розвиток культури в Україні.)

Данило Галицький (1238—1264 рр., князь, а пізніше король Галицько-Волинського князівства, що побудував міста Львів, Холм, боровся проти монголо-татар.)

Богдан Хмельницький (1648—1657 рр., гетьман, очолив війну українського народу проти польського гніту в 1648 р.)

Роман Мстиславич (1168—1208 рр., волинський князь, який у 1199 р. об’єднав Волинське та Галицьке князівства в єдине Галицько-Волинське князівство.)

Пилип Орлик (український гетьман у вигнанні, автор першої Конституції «Пакти й Конституція прав і вольностей війська Запорозького» від

5 квітня 1710 р.).__


У грі беруть участь дві команди по шість гравців, які сидять по колу. Роль

ведучого виконує вчитель.

Учитель зачитує завдання. Відповідає та команда, яка швидше підніме

руку. У разі неправильної відповіді відповідає друга команда. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. Переможцем уважається команда,

яка набере найбільшу кількість балів.

І тур. Розминка.

Назвіть, які поняття характеризують наведені визначення.

1. Наука, що вивчає історію за речовими пам’ятками. (Археологія.)

2 . Мистецтво будувати й оздоблювати споруди. (Архітектура.)

3. Замкнені соціальні групи людей у Давній Індії, приналежність до яких визначалась народженням. (Касти.)

4. Спільність людей, які живуть на певній території, мають єдине управління, що здійснюється органами влади або правителями. (Держава.)

5. Особа, яка здійснює релігійні ритуали. (Жрець.)

6. Обов’язковий для виконання нормативний акт, прийнятий вищими

органами державної влади або володарем держави. (Закон.)

7. Державне утворення з кількох держав, підкорених більш сильною державою. (Імперія.)

8. Поселення переселенців з іншої країни. (Колонія.)

9. Місто-засновник колонії. (Метрополія.)

10. Перехід від привласнюючого до виробничого засобу ведення господарства.

ІІ тур. Історичний ланцюжок.

Вилучіть зайве слово, поясніть свій вибір.

1. Китай, Індія, Вавилонське царство, Греція, Персія, Фінікія.

2 . Колонія, галера, система шляхів, пурпурова фарба, прозоре скло,

транзитна торгівля.

3. Ізраїльське царство, філістимляни, Біблія, бібліотека, Соломон.

4. Висячі сади, Хаммурапі, Камбіз, глина, клинопис, закон.

5. Арії, сатрап, Мохенджо-Даро, Дарій І, Томіріс.

6. Ступа, Ґаутама, арії, «Поема про Ґільґамеша», Магабхарата», «Рамаяна».

ІІІ тур. Архіваріус.

Визначте, із якої давньої держави прийшов документ, і про які події

в ньому йдеться.

1. «Пиши твоєю рукою та читай твоїм ротом, і питай поради в того, хто знає більше, ніж ти... Не проводь дня без діла, а то поб’ють тебе, бо вухо хлопчика на його спині, і він не слухає, коли його б’ють». (Єгипет. «Шкільні повчання».)

2 . «Я не коїв зла людям...

Я не піднімав руки на слабкого.

Я не був причиною хвороби.

Я не був причиною сліз.

Я не вбивав.

Я не наказував убивати.

Я нікому не завдавав страждань». (Єгипет. «Звіт небіжчика перед Осірісом».)

3. «Якщо господар полінується зміцнити греблю свого поля і через це її прорве, і вода затопить сусідній лан, то він має повернути хліб, який згубив». (Вавилон. «Закони Хаммурапі».)

4. «А вночі помер син цієї жінки, бо вона налягла на нього. І встала вона

серед ночі, і взяла мого сина від мене, — а невільниця твоя спала, —

і поклала його при своїм лоні, а свого померлого сина поклала при лоні

моїм. І придивилася я до нього рано, а ото — не був це син мій, що я

породила...» (Біблія.)

IV тур. Поміркуйте.

Висловіть власну думку щодо наведених запитань.

1. Чому ми Індію називаємо «Індія», а не Ґанґія?

2 . Чому вчення Будди й у наш час не втратило свого значення?

3. Чому в підкорених країнах перси не забороняли місцеву релігію, традицію, адміністрацію?

4. Чому цар Хаммурапі захищав своїх підданих від обернення на рабів, обмеживши термін боргового рабства трьома роками?

5. У якій державі Сходу можна прочитати: «Змія вкусила мене, і я помираю, а ти навіть не надішлеш листа, щоб дізнатися, чи живий я ще, чи помер»? Чому?

V тур. Хто більше?

Кожна команда по черзі називає досягнення народів Давнього Сходу, їхні

культурні та наукові винаходи, якими ми користуємося і досі.


1й лабіринт «Відбірковий»

1) Як називається наука, що вивчає минуле? (Історія).

2) Як називається найдавніший колектив людей? (Людське стадо).

3) На чому писали єгиптяни? (Папірус).

4) Що називали даром Єгипту? (Ніл).

5) Який секрет відкрили фінікійці? (Фарбування тканини).

6) Основне джерело для вивчення Ізраїльсько-Іудейського царства? (Біблія).

7) Що таке дарик? (Грошова одиниця Персії).

8) У чому полягає особливість індійської цивілізації? (Наявність каст).

9) Що таке стиль? (Паличка для письма).

10) Хто відкрив Трою? (Генріх Шліман)

2й лабіринт «Історичні портрети»

1) Хамураппі- цар .... (Вавилону).

2) Конфуцій був....     (китайським мислителем).

3) Автором законів організації життя спартанців був... (Лікург).

4) Море покарав ....   (Ксеркс).

5) Перикл – це .....     (громадський діяч Афін).

6) Міфічний герой, який здійснив 12 подвигів ... (Геракл).

7) Автор „Іліади” та „Одіссеї” ... (Гомер).

8) Головний бог греків ... (Зевс).

9) Афінський стратег, який почав будувати військовий флот... (Фемістокл).

10) Цар, якого вважали наймудрішим з людей... (Соломон).

11) Цар, ім’я якого стало символом розкоші... (Крез).

12) Імператор, який наказав спалити всі стародавні книги і живцем закопати в землю 460 вчених... (Цінь Шіхуанді).

3-й лабіринт «Історичні головоломки»

1) Вавилон, Афіни, Єгипет, Персія.

2) Ніл, Хуанхе, Тигр, Євфрат, Янцзи.

3) Цар, імператор, фараон, старійшина.

4) Піраміда, маяк, сад, храм, троянський кінь.

5) Афіни, Рим, Пірей, Фіви, Вавилон.

6) Папірус, папір, письмо, пергамент.

7) Гладіатор, ремісник, ілот, раб.

8) Крит, Мінос, Кносс, Мікени.

4-й лабіринт «Історичні загадки»

1) „Вперед, сини Еллади! Рятуйте Батьківщину” (Есхіл).

2) „Хто яму іншому копає, сам у неї впаде” (Біблія).

3) „Правитель мусить бути правителем, батько – батьком, син - сином” (Конфуцій).

4) „Любов греків до свободи відрізняє їх від усіх інших народів землі і робить з них... вільних громадян” (Геродот).

 


Вікторина містить матеріал з історії Давнього Риму, що вивчався на уроках, а також додатковий, що сприяє не тільки закріпленню знань, але й заохочує учнів до вивчення історії стародавнього світу, стимулює до роботи

з історичною та художньою літературою.

Правила гри.

У грі беруть участь дві команди. Початок маршруту — 753 р. до н. е.

Кожна правильна відповідь на запитання оцінюється в 1 бал. Перемагає та

команда, яка першою прийде до фінішу — у 410 р. до н. е. — і набере найбільшу кількість балів. Змагання розпочинає та команда, яка швидше за

іншу зможе назвати, чому саме ці дати були взяті за початок і кінець нашого

історичного маршруту.

І етап «Слідами Кроноса».

Команди отримують письмові завдання: розташувати в хронологічній

послідовності події та скласти чайндат (ланцюжок із п’яти дат, у яких остання цифра попередньої дати є початковою цифрою наступної дати), починаючи з 753 і закінчуючи 410 р. до н. е.

Чайндат для першої команди.

1. Смерть імператора Октавіана Авґуста.

2 . Заснування Риму.

3. Падіння Риму.

4. Указ імператора Константина про закріплення колонів до землі.

5. Закінчення Другої Пунічної війни.

Відповідь: 2—4—5—1—3; 753—332—201—14—410.

Чайндат для другої команди.

1. Битва біля мису Акцій між флотами Антонія та Октавіана.

2 . Заснування Риму.

3. Пожежа в Римі, під час якої Нерон написав поему про загибель Трої.

4. Падіння Риму.

5. Зруйнування Коринфа та Карфаґена.

Відповідь: 2—1—5—3—4; 753—31—146—64—410.

ІІ етап «Відповісти й позначити».

Команди відповідають на запитання та позначають відповіді на контурній карті.

Запитання для першої команди

1. Назвіть острів, який римляни отримали після перемоги в Першій

Пунічній війні. (Сицилія.)

2 . Де потрапив у полон і був убитий Красс? (Парфянське царство.)

3. Провінція, намісником якої був Юлій Цезар. (Ґаллія.)

Запитання для другої команди

1. Нова столиця Римської імперії від 313 р. (Константинополь.)

2 . Де були вбиті прибічники республіки? (Македонське царство.)

3. Де була розбита армія Ганнібала? (Місто Зама.)

ІІІ етап «Вислови крізь віки».

Команди __________ визначають, кому належать наведені висловлювання та за яких

обставин вони були сказані.

Завдання для першої команди.

1. «Прийшов, побачив, переміг!» (Ю. Цезар у звіті до сенату після перемоги в Сирії.)

2 . «Царів обирати більше не будем, установимо республіку». (Сенат у 509 р. до н. е. після вигнання останнього царя Тарквінія Гордого.)

3. «Армія Ганнібала розбита. Карфаґен залишився без усіх своїх володінь». (Римський полководець Сципіон у 202 р. до н. е. після битви біля міста Зама.)

Завдання для другої команди.

1. «Карфаґен має бути зруйнований, і він буде зруйнований». (Сенатор Катон сенату в 146 р. до н. е. після облоги римлянами Карфаґена.)

2 . «Земельний закон прийнятий. Бідняки отримають землю». (Тиберій Ґракх  у 133 р. до н. е. після прийняття земельного закону.)

3. «Жереб кинутий!» (Юлій Цезар сенату в 49 р. до н. е., коли йшов захоплювати владу в Римі.)

IV етап «Наведіть лад».

Команди встановлюють відповідність між іменами богів і їхніми характеристиками.

Завдання для першої команди.

1) Юпітер а) Богиня місяця та полювання

2) Юнона б) Бог грому та блискавки

3) Меркурій в) Бог вогню та ковальства

4) Діана г) Богиня шлюбу та родючості

5) Плутон д) Бог торгівлі

6) Вулкан е) Бог підземного царства

Відповіді: 1б; 2г; 3д; 4а; 5е; 6в.

Завдання для другої команди.

1) Сатурн а) Богиня мудрості

2) Нептун б) Богиня квітів і юності

3) Венера в) Богиня краси та кохання

4) Вакх г) Бог часу та посівів

5) Флора д) Бог морів

6) Мінерва е) Бог виноградарства та виноробства

Відповіді: 1г; 2д; 3в; 4е; 5б; 6а.

V етап «Упізнайте героя».

Команди визначають римських імператорів за історичними портретами

та їхніми висловлюваннями.

Завдання для першої команди.

1. Йому належить вислів: «Краще бути першим у провінції, ніж другим

у Римі». Його ім’я дало назву календарному місяцю, а родинним прізвищем почали називати всіх імператорів. (Юлій Цезар.)

2 . Єдине, чим йому дорікали, — любов’ю до срібла. Син дорікнув йому,

що він увів податки на суспільні туалети, на що імператор відповів:

«Гроші не пахнуть». (Веспасіан Флавій.)

3. Був жорстоким, кожні десять днів страчував сотні людей, але обожнював свого коня, якого призначив сенатором. Присутні гості проходили

повз коня, що був одягнений у білу тогу сенатора, і проголошували:

«Привіт, коню Цезаря, сенатору Інцитату!» (Ґай Каліґула.)

Завдання для другої команди.

1. Він із пихою заявляв: «Я прийняв Рим цегляним, а нащадкам залишаю мармуровим». За нього Римська держава стала називатися Римською імперією. (Октавіан Авґуст.)

2 . Він улаштував пожежу в Римі для натхнення на написання поеми про

пожежу Трої. Щоб урятуватися від ворогів, наказав своєму служнику

вбити його і перед смертю виголосив: «Який великий артист помирає!» (Нерон.)

3. Про його шляхетність складали легенди. Сам імператор, якщо за день

не зробив жодної доброї справи, говорив: «Друзі, я втратив день».

(Тит Флавій.)

VI етап «Чи знаєте ви мистецтво?»

Команди визначають за ілюстраціями архітектурні споруди та відповідають на запитання.

Завдання для першої команди.

1. Храм бога Януса. Із якою метою був споруджений цей храм? (Це був

храм входу та виходу. Якщо римляни воювали, то двері храму розпахували на знак того, що Янус виступив на допомогу легіонерам, і зачинялися тільки тоді, коли військові дії закінчувалися.)

2 . Колізей. Яку другу назву має ця пам’ятка? («Амфітеатр Флавія», оскільки був побудований у період правління імператора Веспасіана Флавія.)

3. Терми. Як називалися найвідоміші «імператорські лазні»? (Терми Каракалли, на честь імператора Каракалли.)

Завдання для другої команди.

1. Пантеон. Кому був присвячений цей язичницький храм? (Пантеон —

храм усіх богів, усередині якого стояли статуї 12 олімпійських богів.)

2 . Тріумфальна колона Траяна. Чиє ім’я має ця тріумфальна колона?

(Тріумфальна колона Траяна, на якій зображені барельєфи битв,

у яких переміг Траян.)

3. Форум у Римі. Це місце було зосередженням суспільного життя

в Римі. На якому із семи холмів воно було розташоване? (На Капітолійському холмі.)

VII етап «Крилаті вислови».

Команди пояснюють, що означають крилаті вислови, і розповідають іс-

торію їх походження.

Завдання для першої команди.

1. «Підняти на щит». (Означає — шанувати заслуги. У Римі, обираючи

полководця, піднімали його високо на щиті над головами воїнів.)

2 . «Гуси Рим урятували». (Використовується для надання другорядним

подіям надзвичайного значення. Гуси, піднявши галас, розбудили римлян, які відбили наступ ґальських племен.)

3. «Перейти Рубікон». (Означає прийняття важливого рішення, відступитися від якого неможливо. Після роздумів Цезар вирішив перейти прикордонну річку Рубікон і розпочати боротьбу за владу в Римі.)

Завдання для другої команди.

1. «Ганнібалова клятва». (Використовується в значенні клятви вірності, виконанню якій присвячують усе життя. Ще 9-річним хлопчиком Ганнібал, майбутній карфаґенський полководець, дав клятву вічно боротися з Римом і дотримав свого слова.)

2 . «І ти, Бруте!» (Використовується як символ зради. У вбивстві Цезаря

брав участь його найближчий друг — Брут. Цезар вимовив цю фразу,

коли побачив його серед своїх убивць.)

3. «Піррова перемога». (Використовується в значенні «досягти чогось

величезною ціною». Цар Ефесу Пірр здобув перемогу над римлянами

ціною величезних утрат. Після битви він сказав: «Ще одна така

перемога, і я залишуся без війська».)

Наприкінці маршруту команди мають відповісти на завершальне запитання, присвячене падінню Риму: Коли римляни хотіли відкупитися від

Аларіха, він запросив викуп: усіх рабів, 2 тис. кг золота, 12 тис. кг срібла,

4 тис. шовкових тунік, 3 тис. рулонів вовняної тканини, 1,2 кг перцю, який

дуже полюбляли ґоти. Посли спитали його: що ж тоді залишиться римлянам? Що відповів Аларіх? (Життя.)

Експертна комісія підбиває підсумки. Учитель узагальнює результати роботи, оцінює гру команд та окремих гравців.


У грі беруть участь дві команди з шести гравців, які сидять по колу. Роль

ведучого виконує вчитель.

Учитель зачитує завдання по черзі кожній команді. На прийняття правильного рішення гравці мають 2 хв. Якщо за цей час відповідь не знайдена

або дана неправильно, спробувати відповісти на це запитання може інша

команда. За кожне правильне рішення завдання команда може отримати

1 бал. Якщо обидві команди не знаходять правильної відповіді на будь-яке

завдання, то наступне оцінюватиметься вже не в 1, а у 2 бали. Гра триває до

того часу, поки одна з команд не набере 6 балів.

Завдання І. Поясніть походження висловів.

1. Із щитом або на щиті. (Проводжаючи на битву синів, матері Спарти

бажали їм повернутися зі щитом або на щиті. Це означало або перемогу — переможець повертався із щитом, або геройську смерть — героя виносили з поля бою на щиті.)

2 . Яблуко розбрату. (Богиня розбрату Еріда, образившись, що її не запросили на бенкет, кинула золоте яблуко з написом «Найпрекраснішій», щоб посварити богинь Геру, Афіну й Афродіту. І це їй удалося.)

Завдання ІІ . Назвіть сучасне значення висловів.

1. Лаконічна мова. (Стисле, чітке, виразне мовлення.)

2 . Канути в Лету. (Піти в небуття, назавжди зникнути.)

Завдання ІІІ . Дайте відповіді на запитання.

1. Про який острів ідеться в розповіді?

Острів у Греції, присвячений Геліосу — богу сонця. За легендами греків, сам Зевс висунув цей острів із моря на розраду Геліосу, ображеному тим, що олімпійські боги під час поділу влади нічого йому не дали. На цьому острові було головне зображення Геліоса — грандіозна статуя, що ввійшла в історію як одне із семи чудес світу. На ньому відбувалися урочисті події на честь Геліоса — змагання в бігу колісниць і скидання з великої висоти в море четвірки жертовних коней.

(Родос.)

2 . Про яких дів ідеться в розповіді?

Вічно юні діви, вигодовані їжею богів амброзією, яка шанувалася в Давній Греції і богами, і смертними. Граціозні та дужі, вони жили в тихих долинах і ґротах, проводячи час в іграх і танцях, плескаючись у воді та наповнюючи сміхом і піснями все навколо. Якщо кому не-будь із вищих олімпійських богів траплялося відвідувати місця, де вони жили, ці діви супроводжували їх: з Артемідою вони полювали, із Діонісом веселилися, супроводжуючи його почет веселим хороводом. Їх розрізняли за місцем перебування: у горах — ореади, у лісах і гаях — дріади, у морях — нереїди, біля струмків і водних джерел — наяди. (Німфи.)

Завдання IV. Відгадайте, про яку грецьку богиню йдеться в описі.

1. Дочка Зевса та Гери, сестра Аполлона, яка народилася з ним на острові Делосі. Невтомна богиня мисливства, покровителька тварин, особливо новонароджених. Її життя проходить на лоні природи: із луком і сагайдаком за спиною, зі списом мисливця, у короткій до колін туніці вічно юна діва полює в лісах і полях, а після полювання відпочиває в тінистих ґротах. (Артеміда.)

2 . Відома богиня-войовниця, покровителька народних героїв, дочка Зевса та богині розуму Метіс, посередниця між людьми та богами-олімпійцями. Її культ шанувався по всій Греції, але особливо в Аттіці, де її ім’ям було названо головне місто. (Афіна.)

Завдання V. Бліцзапитання.

Кожна команда протягом 3 хв. має дати відповідь на три завдання. Команді нараховується 1 бал, якщо вона дасть правильні відповіді на всі три

запитання. Дві правильні відповіді приносять команді 0,5 бала.

1. Скільки подвигів здійснив Геракл? (Дванадцять.)

Чи є в грецькій міфології міфи про загибель світу? (Ні.)

Де поселили Мінотавра? (У лабіринті.)

2 . Як ще називають Давню Грецію? (Еллада.)

Як звали богиню кохання, доньку Зевса? (Афродіта.)

Хто був батьком Геракла? (Зевс.)

Завдання VI. «Чорний ящик».

Учитель виносить чорний ящик, у якому лежить якась річ. Команди за допомогою загадки-підказки мають здогадатися, яка саме річ лежить у ящику.

1. У нашому ящику лежить річ, за допомогою якої Тесей знайшов вихід

із лабіринту. (Клубок ниток.)

2 . У нашому ящику лежить макет винаходу греків, без якого вони не

могли прожити, спілкуватися із жителями інших країн. (Корабель.)

Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки гри, визначає переможців.

Брейн-ринг з історії стародавнього світу

У грі беруть участь дві команди по шість гравців, які сидять по колу. Роль

ведучого виконує вчитель.

Учитель зачитує завдання. Відповідає та команда, яка швидше підніме

руку. У разі неправильної відповіді відповідає друга команда. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. Переможцем уважається команда,

яка набере найбільшу кількість балів.

І тур. Розминка.

Назвіть, які поняття характеризують наведені визначення.

1. Наука, що вивчає історію за речовими пам’ятками. (Археологія.)

2 . Мистецтво будувати й оздоблювати споруди. (Архітектура.)

3. Замкнені соціальні групи людей у Давній Індії, приналежність до

яких визначалась народженням. (Касти.)

4. Спільність людей, які живуть на певній території, мають єдине управління, що здійснюється органами влади або правителями. (Держава.)

5. Особа, яка здійснює релігійні ритуали. (Жрець.)

6. Обов’язковий для виконання нормативний акт, прийнятий вищими

органами державної влади або володарем держави. (Закон.)

7. Державне утворення з кількох держав, підкорених більш сильною державою. (Імперія.)

8. Поселення переселенців з іншої країни. (Колонія.)

9. Місто-засновник колонії. (Метрополія.)

10. Перехід від привласнюючого до виробничого засобу ведення господарства.

ІІ тур. Історичний ланцюжок.

Вилучіть зайве слово, поясніть свій вибір.

1. Китай, Індія, Вавилонське царство, Греція, Персія, Фінікія.

2 . Колонія, галера, система шляхів, пурпурова фарба, прозоре скло,

транзитна торгівля.

3. Ізраїльське царство, філістимляни, Біблія, бібліотека, Соломон.

4. Висячі сади, Хаммурапі, Камбіз, глина, клинопис, закон.

5. Арії, сатрап, Мохенджо-Даро, Дарій І, Томіріс.

6. Ступа, Ґаутама, арії, «Поема про Ґільґамеша», Магабхарата», «Рамаяна».

ІІІ тур. Архіваріус.

Визначте, із якої давньої держави прийшов документ, і про які події

в ньому йдеться.

1. «Пиши твоєю рукою та читай твоїм ротом, і питай поради в того, хто

знає більше, ніж ти... Не проводь дня без діла, а то поб’ють тебе, бо

вухо хлопчика на його спині, і він не слухає, коли його б’ють». (Єгипет. «Шкільні повчання».)

2 . «Я не коїв зла людям...

Я не піднімав руки на слабкого.

Я не був причиною хвороби.

Я не був причиною сліз.

Я не вбивав.

Я не наказував убивати.

Я нікому не завдавав страждань». (Єгипет. «Звіт небіжчика перед Осірісом».)

3. «Якщо господар полінується зміцнити греблю свого поля і через це її

прорве, і вода затопить сусідній лан, то він має повернути хліб, який

згубив». (Вавилон. «Закони Хаммурапі».)

4. «А вночі помер син цієї жінки, бо вона налягла на нього. І встала вона

серед ночі, і взяла мого сина від мене, — а невільниця твоя спала, —

і поклала його при своїм лоні, а свого померлого сина поклала при лоні

моїм. І придивилася я до нього рано, а ото — не був це син мій, що я

породила...» (Біблія.)

IV тур. Поміркуйте.

Висловіть власну думку щодо наведених запитань.

1. Чому ми Індію називаємо «Індія», а не Ґанґія?

2 . Чому вчення Будди й у наш час не втратило свого значення?

3. Чому в підкорених країнах перси не забороняли місцеву релігію, традицію, адміністрацію?

4. Чому цар Хаммурапі захищав своїх підданих від обернення на рабів,

обмеживши термін боргового рабства трьома роками?

5. У якій державі Сходу можна прочитати: «Змія вкусила мене, і я помираю, а ти навіть не надішлеш листа, щоб дізнатися, чи живий я ще,

чи помер»? Чому?

V тур. Хто більше?

Кожна команда по черзі називає досягнення народів Давнього Сходу, їхні

культурні та наукові винаходи, якими ми користуємося і досі.

Історична гра «Юний історик» за темою

«Держави Давнього Сходу»

У грі можуть брати участь як окремі учні, так і команди. За кожну пра-

вильну відповідь гравці отримують 1 бал. Переможцем уважається той, хто

набере найбільшу кількість балів.

Конкурс 1. Розминка

1. Яка річка протікає територією Єгипту? (Ніл.)

2 . На чому писали єгиптяни? (На папірусі.)

3. Для кого була побудована найбільша піраміда? (Для Хеопса.)

4. Який цар Вавилону видав свої закони? (Хаммурапі.)

5. За якого царя Персія досягла найбільшої могутності? (Дарій І.)

6. Як називалися люди, що виконували релігійні обов’язки на Давньому

Сході? (Жерці.)

7. Яке чудо світу розташоване в Єгипті? (Піраміди.)

8. Які річки протікають у Месопотамії? (Тигр і Євфрат.)

9. Як звали давньоєгипетського бога сонця? (Ра.)

10. Яке місто було столицею Ассирії? (Ниневія.)

11. Ким був створений найдавніший алфавіт? (Фінікійцями.)

12. Що є джерелом вивчення історії Ізраїльсько-Юдейського царства?

(Біблія.)

13. Хто були найкращими мореплавцями Середземномор’я? (Фінікійці.)

14. Де розташовувалася найкраща організація поштової служби в давнину? (У Персії.)

15. На чому писали у Дворіччі? (На глиняних табличках.)

16. Яке місто було найбільшою фінікійською колонією? (Карфаґен.)

17. Де виникла перша облогова техніка? (В Ассирії.)

18. Хто з перських царів зазнав поразки від скіфів? (Дарій І.)

19. Хто були засновниками Ізраїльського та Юдейського царств? (Саул

і Давид.)

20. Яка країна є батьківщиною дамаської сталі? (Сирія.)

21. Кого в Єгипті називали «живі мертві»? (Рабів.)

22 . Як у Єгипті називали царів? (Фараон.)

23. Як називалася писемність у Межиріччі? (Клинопис.)

24. Кому була присвячена найкрасивіша брама Вавилону VI ст. до н. е.?

(Богині Іштар.)

Конкурс 2. Картографія.

Позначте на контурних картах назви давніх держав на місцях, де вони

виникли.

Конкурс 3. Вигадка та правда

Визначте, хто з перелічених імен був історичною постаттю (І), а хто — вигаданою особою (ІІ).

Дарій І (І), Хеопс (І), Сет (ІІ), Тутмос ІІІ (І), Осіріс (ІІ), Кір (І), Енкі-

ду (ІІ), Геракл (ІІ), Хаммурапі (І), Соломон (І), Іштар (ІІ), Геродот (І),

Ґільґамеш (І), Навуходоносор (І), Енліль (ІІ), Давид (І), Бел-Мардук (ІІ),

Ехнатон (І).

30

Конкурс 4. Історичні постаті.

Визначте історичну особу за описом.

1. Цей цар заснував найбільшу бібліотеку, зібрав у ній усю шумерську

та аркадську літературу. Він воював із Єгиптом і кочовиками Аравії.

(Ашшурбаніпал.)

2 . За цього правителя столицею держави стало місто Сузи. Він провів ряд

реформ. Царем став тому, що його кінь заіржав першим. (Дарій І.)

3. Зійшов на престол у віці дев’яти років. За його правління Єгипет поступово відновлював своє міжнародне значення. Був похований у гробниці, відкриття якої у ХХ ст. стало однією з найвидатніших подій в археології. (Тутанхамон.)

4. Був видатним державним діячем, вправним дипломатом, мудрим законодавцем, опікувався системою каналів, один із яких дістав його ім’я. (Хаммурапі.)

5. За його наказом у Єрусалимі був зведений величний храм на честь бога

Яхве, легенду про його мудрість зберегла Біблія. (Соломон.)

Конкурс 5. Назвіть поняття.

1. Ряд монархів з одного й того самого роду, які заступають один одного

на престолі за правом спадкування. (Династія.)

2 . Система штучного зрошення землі. (Іригація.)

3. Наука, яка вивчає минуле людства від часу його появи до наших днів.

(Всесвітня історія.)

4. Поселення людей, що переселилися з іншої держави. (Колонія.)

5. Шанування бога або людини. (Культ.)

6. Форма держави в давнину, коли окреме місто й частина сільської округи вважалися незалежною державою. (Місто-держава.)

7. Форма державного управління, за якої влада зосереджується в руках

однієї людини. (Монархія.)

8. Поступові зміни в державі. (Реформи.)

9. Віра в надприродні сили та поклоніння їм. (Релігія.)

10. Групи людей, що мають свої права та обов’язки в державі, що передаються в спадок. (Верстви, стани.)__


У грі можуть брати участь як окремі учні, так і команди. За кожну правильну відповідь гравці отримують 1 бал. Переможцем уважається той, хто

набере найбільшу кількість балів.

Конкурс 1. Розминка

1. Яка річка протікає територією Єгипту? (Ніл.)

2 . На чому писали єгиптяни? (На папірусі.)

3. Для кого була побудована найбільша піраміда? (Для Хеопса.)

4. Який цар Вавилону видав свої закони? (Хаммурапі.)

5. За якого царя Персія досягла найбільшої могутності? (Дарій І.)

6. Як називалися люди, що виконували релігійні обов’язки на Давньому

Сході? (Жерці.)

7. Яке чудо світу розташоване в Єгипті? (Піраміди.)

8. Які річки протікають у Месопотамії? (Тигр і Євфрат.)

9. Як звали давньоєгипетського бога сонця? (Ра.)

10. Яке місто було столицею Ассирії? (Ниневія.)

11. Ким був створений найдавніший алфавіт? (Фінікійцями.)

12. Що є джерелом вивчення історії Ізраїльсько-Юдейського царства?

(Біблія.)

13. Хто були найкращими мореплавцями Середземномор’я? (Фінікійці.)

14. Де розташовувалася найкраща організація поштової служби в давнину? (У Персії.)

15. На чому писали у Дворіччі? (На глиняних табличках.)

16. Яке місто було найбільшою фінікійською колонією? (Карфаґен.)

17. Де виникла перша облогова техніка? (В Ассирії.)

18. Хто з перських царів зазнав поразки від скіфів? (Дарій І.)

19. Хто були засновниками Ізраїльського та Юдейського царств? (Саул і Давид.)

20. Яка країна є батьківщиною дамаської сталі? (Сирія.)

21. Кого в Єгипті називали «живі мертві»? (Рабів.)

22 . Як у Єгипті називали царів? (Фараон.)

23. Як називалася писемність у Межиріччі? (Клинопис.)

24. Кому була присвячена найкрасивіша брама Вавилону VI ст. до н. е.?

(Богині Іштар.)

Конкурс 2. Картографія.

Позначте на контурних картах назви давніх держав на місцях, де вони

виникли.

Конкурс 3. Вигадка та правда

Визначте, хто з перелічених імен був історичною постаттю (І), а хто — вигаданою особою (ІІ).

Дарій І (І), Хеопс (І), Сет (ІІ), Тутмос ІІІ (І), Осіріс (ІІ), Кір (І), Енкіду (ІІ), Геракл (ІІ), Хаммурапі (І), Соломон (І), Іштар (ІІ), Геродот (І), Ґільґамеш (І), Навуходоносор (І), Енліль (ІІ), Давид (І), Бел-Мардук (ІІ), Ехнатон (І).

Конкурс 4. Історичні постаті.

Визначте історичну особу за описом.

1. Цей цар заснував найбільшу бібліотеку, зібрав у ній усю шумерську та аркадську літературу. Він воював із Єгиптом і кочовиками Аравії. (Ашшурбаніпал.)

2 . За цього правителя столицею держави стало місто Сузи. Він провів ряд

реформ. Царем став тому, що його кінь заіржав першим. (Дарій І.)

3. Зійшов на престол у віці дев’яти років. За його правління Єгипет поступово відновлював своє міжнародне значення. Був похований у гробниці, відкриття якої у ХХ ст. стало однією з найвидатніших подій в археології. (Тутанхамон.)

4. Був видатним державним діячем, вправним дипломатом, мудрим законодавцем, опікувався системою каналів, один із яких дістав його

ім’я. (Хаммурапі.)

5. За його наказом у Єрусалимі був зведений величний храм на честь бога

Яхве, легенду про його мудрість зберегла Біблія. (Соломон.)

Конкурс 5. Назвіть поняття.

1. Ряд монархів з одного й того самого роду, які заступають один одного

на престолі за правом спадкування. (Династія.)

2 . Система штучного зрошення землі. (Іригація.)

3. Наука, яка вивчає минуле людства від часу його появи до наших днів.

(Всесвітня історія.)

4. Поселення людей, що переселилися з іншої держави. (Колонія.)

5. Шанування бога або людини. (Культ.)

6. Форма держави в давнину, коли окреме місто й частина сільської округи вважалися незалежною державою. (Місто-держава.)

7. Форма державного управління, за якої влада зосереджується в руках

однієї людини. (Монархія.)

8. Поступові зміни в державі. (Реформи.)

9. Віра в надприродні сили та поклоніння їм. (Релігія.)

10. Групи людей, що мають свої права та обов’язки в державі, що передаються в спадок. (Верстви, стани.)


 «Чудеса світу» — цікава сторінка в історії стародавнього світу. Як окрема тема для вивчення вона не винесена, тому в межах предметного тижня захід, присвячений цій темі, буде цікавим для учнів, а також поглибить їхні знання з історії стародавнього світу.

Учні об’єднуються в сім груп, кожна з яких отримує свою назву — за

одним із чудес світу та готує презентацію своєї групи.

У ч и т е л ь . Уявіть, що вам трапилася нагода розповісти про одне із чудес світу інопланетянам, які збирають інформацію про всесвітні дива. Найдостойніші потраплять до Книги чудес Всесвіту. Проте час на виступ — лише 7 хв. За цей час ви маєте не тільки розповісти про чудо світу, але й довести, що саме воно має потрапити до Книги чудес Всесвіту.

Під час розповіді учасники груп можуть залучати до роботи глядачів. За

кожну правильну відповідь будь-який глядач може отримати символічний

ключ. Чим більше ключів, тим більше шансів потрапити до Книги чудес

Всесвіту як найрозумніший учень Землі.

Чудо перше. Єгипетські піраміди.

У ч а с н и к 1. Перше чудо світу — єгипетські піраміди. Чому їх уважають за чудо?

У ч а с н и к 2. За їхню могутність. «Гори каміння, що звелися на горах

каміння», — говорить Філон.

У ч а с н и к 1. А може, за їхню велич? «Гідний подиву архітектонічний

задум, який не може бути перевершений», — говорить Ґете.

У ч а с н и к 2. Ні, за те, що на їхню побудову були витрачені величезні

кошти. «Марна пиха фараонів, яка коштувала неймовірні гроші», — пише

Пліній.

У ч а с н и к 1. Може, за їхній вік? «Усе на світі боїться часу, але час боїться пірамід», — свідчить арабська приказка.

У ч а с н и к 2. А може, за все це разом піраміди і вважають чудом? Усіх

вражає їхня краса та велич. (Демонструється ілюстрація пірамід.)

До нашого часу збереглося близько ста пірамід. Найпершою була побудована піраміда Джосера. Найвищою є піраміда Хеопса. Вона була побудована

близько 5 тис. років тому. Піраміди будували собі володарі Єгипту — фараони. Це були величні гробниці, де зберігалися їхні мумії.

— Що таке мумія? Навіщо її виготовляли? (Єгиптяни вважали, що для

того, щоб забезпечити безсмертя, потрібно було зберегти тіло померлого. Для цього тіло бальзамували, тобто виготовляли з нього мумію.)

Людей завжди вражали велетенські розміри пірамід. Висота найбільшої

з них — піраміди Хеопса — становить 137 м. Її охороняє та прикрашає чудернацький витвір людських рук — сфінкс — кам’яний лев із головою похованого фараона. Люди вірили, що саме в нього переселилася жива душа

померлого фараона. Щоб обійти піраміду довкола, треба пройти піском цілий кілометр. Відомо, що піраміду будували впродовж 20 років, а дорогу до

неї — 10 років. Усю споруду складено з 2 300 000 кам’яних блоків, найменший із яких важив 2,5 тонни.

Піраміда Хеопса має колір звичайного брудного пісковика, однак на світанку, коли її вершина ховається в імлі, вона набуває кольору рожевого персика; коли небо вкрите хмарами, вона брунатно-чорна, а в холодному світлі

місяця нагадує гірську вершину, укриту снігом.

Ще в давнину піраміда вважалася кам’яною математичною загадкою.

Її чотири грані орієнтовано за чотирма сторонами світу, а висота становить

одну мільярдну частину відстані від Землі до Сонця.

Поверхню піраміди облицьовано добре відшліфованими й припасованими одна до одної кам’яними плитами. Між ними не можна просунути навіть

леза ножа. Зала, де стояла труна з мумією фараона, була облаштована всередині піраміди. До неї вів довгий коридор із пастками для грабіжників, щоб

ніхто не зміг порушити вічний спокій царя.

Стіни гробниць були потиньковані та вкриті кольоровими малюнками —

розписами. На них зображені сцени з потойбічного життя, яким уявляли

його єгиптяни.

Піраміди й сьогодні ще остаточно не вивчені, мають багато таємниць, що завжди приваблює науковців і любителів пригод.

Чудо друге. Висячі сади Семираміди.

Мандруючи до другого чуда світу, ми потрапляємо до країни між двома

річками, де, за біблійними переказами, був земний рай. Її столиця — Вавилон,

було найбільшим містом стародавнього світу й мало найбільшу фортецю.

У цій країні й у цьому місті нам треба відшукати «висячі сади» легендарної Семираміди. Їх уважали за найбільше з усіх вавилонських чудес світу.

За давніх часів було в Сірії місто Аскалон, де стояв храм богині Деркети, що мала подобу риби з людською головою. Богиня кохання Афродіта розсердилася на неї та зробила так, що Деркета закохалася у звичайного юнака з людського племені. Коли Деркета народила доньку, то з гніву на свій нерівний шлюб убила юнака, а сама кинулася в море. Дівчинку, залишену напризволяще, врятували голуби: вони зігріли її своїми крилами, у дзьобах носили молоко, а коли вона могла вже їсти, приносили сир. Однак пастухи, помітивши в сирі видзьобані дірки, пішли слідом за голубами і знайшли прекрасне дитя. Вони віднесли знахідку до місцевого доглядача царських стад Сіма, і той узяв дівчинку собі, давши їй ім’я Семираміда, що по-сирійському означає «голубка». Своє красою вона перевершувала всіх дівчат, що й забезпечило їй подальшу кар’єру. Під час службової подорожі аскалонським краєм її побачив Оннес, перший королівський радник і доглядач над усіма доглядачами, і відразу закохався. Невдовзі він одружився із Семирамідою, яка переїхала до нього в Ніневію, де згодом народила двох синів.

— Чим відома в історії Ніневія?

Крім краси Семираміда мала й інші добрі якості. Її чоловік не розпочинав

без її поради жодної справи, і все йому вдавалося.

Але розпочалася війна із сусідньою Бактрією. Оннес зі своїм царем ніяк

не могли захопити столицю Бактрії. Не знаючи, що робити, він викликав

у табір свою гарну й мудру жінку.

Приїхавши, Семираміда ознайомилася із ситуацією та переконалася,

що цар завжди атакує столицю з того боку, де вона укріплена слабше. Вона

набрала загін добровольців і напала на місто з того боку, де височіли міцні

мури, але де, як вона і гадала, було дуже мало захисників. Легко здолавши

опір нечисленної варти, Семираміда використала фактор раптовості й примусила місто здатися. Захоплений її мудрістю, цар почав умовляти Оннеса,

щоб той віддав йому Семираміду, а за це обіцяв йому в дружини свою доньку

Сосану. Оннес відмовився, і тоді цар почав погрожувати. Оннес, який мучився страхом перед погрозами й коханням до дружини, урешті-решт збожеволів і наклав на себе руки.

Так Семираміда стала царицею. Після смерті царя вона взяла владу у свої

руки, оскільки їхній син був ще малим.

Цариця заснувала над Євфратом нове місто Вавилон, оточила його мурами, а через річку збудувала міст. Вона брала участь у багатьох війнах і перемагала. Семираміда не тільки довго й мудро правила країною, але знала, що найбільше мистецьке досягнення артиста — уміння вчасно зійти зі сцени,

і передала владу синові. Тоді вийшла на балкон, перетворилася на голубку

й відлетіла просто в безсмертя. Ось таку легенду розповідають про Семираміду, на честь якої греки назвали «висячі сади», які цар Навуходоносор звелів збудувати для своєї дружини Амітіди, що сумувала за горами й лісами своєї батьківщини в рівнинній та безлісій Вавилонії.

Висячі сади — ті, що ростуть високо над землею. Їх описують так: насамперед ставлять камінні стовпи, що беруть на себе масу всієї будови; оздоблені, вони утворюють залу або колонаду. На них лежать пальмові балки, на які насипано товстий шар землі, а в ту землю посаджено широколисті й інші дерева та найрізноманітніші квіти, які ростуть у садах. Вода подається або силою власного спаду, або її піднімають трубами спеціальні пристрої, що

використовують силу тиску, а також відповідні механізми, які складаються

зі спіральних черпаків. «Висячі сади» перевершили багато споруд античності, навіть більших за розмірами й розкішніших, оскільки відрізнялися оригінальністю задуму, досконалістю та сміливістю будівельних конструкцій, водочерпальними пристроями та, звичайно ж, красою, адже в античному світі краса посідала провідне місце.

Чудо третє. Храм Артеміди в Ефесі.

Храм Артеміди Ефеської — це дивовижне пристановище богів, споруджене на землі. Перебуваючи в храмі, складається враження, що небо й земля помінялися місцями, і рід безсмертних богів переселився з неба на землю.

Руїни будинків, оточені руїнами мурів, — так сьогодні виглядає Ефес,

колишня столиця римської провінції Азії, де був побудований величезний

і дуже красивий храм Артеміди.

— Якою богинею була Артеміда?

«Богиня мисливства із золотими стрілами», «богиня, що зі списом горами ходить», «непорочна діва» — так називає Гомер Артеміду, прекрасну й вічно молоду богиню, яка влаштувала своє житло в Ефеському храмі. Вона була дочкою Зевса, найголовнішого грецького бога, верховного володаря над богами і людьми, жителя високого Олімпу. Матір’ю Артеміди була богиня Лета, дочка титана Коя. Із давніх-давен греки приписували Артеміді пристрасну любов до мисливства. Саме тому її зображують, як правило, із луком і стрілами, а інколи з лебедем або биком, левом, тигром, леопардом чи оленем.

Ми не знаємо, як виглядав храм Артеміди за найдавніших часів. Нам

тільки відомо, що у VIII ст. до н. е. неподалік від міста стояла невелика

будівля з дерев’яною статуєю богині. Цей храм кілька разів перебудовували. Пізніше жителі Ефеса вирішили збудувати нову споруду на новому місці,

запросили для цього двох архітекторів з острова Кріт: Херсіфрона та його

сина Метагена. Саме за їхнім задумом було збудовано храм, який став одним

із чудес світу.

Храм богині, з усіх боків оточений двома рядами колон, був 110 м завдовжки і 55 м завширшки. Два ряди колон, що заввишки сягали 18 м,

прикрашали його фасад, два ряди по вісім стояли позаду і два по двадцять

височіли з кожного боку. Разом із внутрішніми там було 127 колон із мармуру. Ефеський храм був першою монументальною грецькою спорудою, де колони були побудовані не в дорійському, а в іонійському стилі: вони були стрункішими, стояли на базі, а вгорі закінчувалися капітеллю, що мала по

боках подвійний закрут. Двадцять шість із цих мармурових колон стояли на

базах, оздоблених майже двометровими рельєфами найвідоміших художників. Над покрівлею височіли чотири наріжні скульптури у вигляді мармурових биків, більших за натуральну величину. У самому центрі храму стояв вівтар із кедровою статуєю богині.

Коли ж наприкінці V ст. до н. е. Пеоній Ефеський і Деметрій довершили

будову, цей храм справді став чудом світу. Точна дата завершення будівництва невідома (воно тривало 120 років). Проте дату зруйнування храму можна назвати з неймовірною точністю. Історики пишуть: «Тієї ночі, коли народився Александр Великий, було підпалено храм». А Александр Великий народився 21 червня 356 р. до н. е.

Храм був відбудований за наказом Александра Великого, коли він вступив до Ефеса. Було скопійовано колишній проект храму, який відродився

в первинній красі й величі.

Понад півтисячі років по тому храм височів, пишаючись своєю величчю.

Багато поколінь жерців і жриць правили там службу, гурти прочан з усього

грецького світу приходили туди з жертвами дівочій богині, кожен римський

намісник провінції Азії має перед тим, як обійняти свою посаду, поклонитися Артеміді: він не мав права карати жодного злочинця, який шукав захисту

в її храмі.

Потім прийшли ґоти й спустошили храм. Жителі Ефеса знову відбудували його, але сталося нове лихо: відбувся землетрус, який перетворив храмна руїни.

— У яку сучасну країну потрібно поїхати, щоб подивитися на місце, де

колись височіло третє чудо світу?

Чудо четверте. Фідіїв Зевс Олімпійський.

У самому серці Греції, на священній олімпійській землі, стояло четверте

чудо світу — єдине, творцем якого була одна людина.

Батько Зевса на небі — безперечно, Кронос, але батько Зевса в Олімпії —

Фідій.

Ми вирушаємо із Смірни до Афін. Тепер храм Зевса — суцільна руїна,

і таким він уже і залишиться. Отже, колишній вигляд того храму ми можемо

відтворити лише з допомогою античних описів, а також теперішніх залишків. Він будувався в 468—456 рр. до н. е. Архітектор Лібон з Еліди вибрав для нього місце на невисокому пагорбі у священному осередку, тому він здавався трохи вищим, ніж був насправді. Його дорійські колони — по шість на фасадах і по тринадцять із кожного боку — були по 10,5 м. Фронтони храму прикрашали різноманітні скульптурні прикраси, які зображували бій кентаврів із лапіфами, підготовку до перегонів Пелопа й Еномая, дванадцять подвигів Геракла.

Храм складався з трьох частин. У середній, що була поділена двома рядами дорійських колон на три нефи, на долівці із червоного вапняку, брукованій білим мармуром, стояла чорна вапнякова брила — п’єдестал статуї Зевса Олімпійського.

Коли в 30-ті рр. V ст. до н. е. жителі Еліди замовили цю статую Фідієві,

його ім’я вже було відоме всій Греції. Саме він і створив скульптуру, яка

стала четвертим чудом світу. Скульптура Зевса, насамперед, вражала своєю колосальністю. Її висота дорівнювала приблизно 12,5 м. Також вражала коштовність статуї. Одяг Зевса та його волосся були зроблені із золота, неприкриті частини тіла — зі слонової кістки, трон — із кедрового дерева, інкрустованого чорним деревом і самоцвітами.

Кожного, хто бачив цю статую, дуже вражала виняткова майстерність, із якою Фідій вирізьбив обличчя та постать Зевса. Фідіїв Зевс сидів на троні з високою спинкою. Його обличчя випромінювало гідність і велич, притаманну найвищому володареві людей і богів, на голові в нього був вінок олімпійського переможця. На лівому плечі висів золотий плащ, укритий пальмовим листям, у правій руці Зевс держав статую богині перемоги Ніке, ліва спиралася на високий, викладений коштовним камінням жезл елланодиків, на якому сидів священний орел. Оздоблення трону прославляло передусім самого Зевса: поруччя прикрашали два сфінкси, три вродливі грації та три Гори; за підніжки правили чотири танцюючі Ніке. Прославляло воно і Грецію: тут були сцени битви кентаврів із лапіфами, що символізували перемогу греків над варварами, та сцени з подвигами дорійського героя Геракла й афінського Тесея, які символізували єдність греків. Унизу трон був прикрашений сценами війни з амазонками, міфічним племенем диких войовниць із Малої Азії, що, як розповідається в міфах, оточили Афіни, проте греки розбили їх ущент. І, нарешті, оздоблення трону прославляло Олімпійські ігри: вісім атлетів символізували вісім видів змагань, які приносили мир і зміцнювали єдність Греції.

Наприкінці IV ст. н. е. імператор Феодосій ІІ звелів вивезти статую в Константинополь, де вона зникла, очевидно, під час пожежі 475 р. — Фронтони храму, де стояла статуя Зевса, прикрашали скульптурні зображення дванадцяти подвигів Геракла. Назвіть ці подвиги.

Чудо п’яте. Мавзолей у Галікарнасі.

На світі існує мало місць із таким багатим історичним минулим, як вузька, порізана численними затоками смуга вздовж західного узбережжя Малої Азії. За кілька століть до нашої ери на цьому узбережжі виникла низка

грецьких міст, які стали вогнищами самобутньої культури. Найпівнічнішим

із цих славетних міст була Троя, далі на південь розташовувалися Ларіса,

Гаргари, Пергам, Кіма, Фокея, Смірна, Ефес, Магнесія, Мілет, Міласа, Керам; найпівденнішим містом був Галікарнас.

Галікарнас — це перше місто дорійських греків, батьківщина батька

історії — Геродота. За свідченнями різних авторів, Галікарнас заснували

дорійці в період «великого переселення», тобто близько Х ст. до н. е. Саме

в Галікарнасі було розташоване ще одне чудо світу — Мавзолей. Підвалиною всієї споруди був «велетенський п’єдестал із проконнеського мармуру». Насправді він був тільки облицьований мармуром, а його основу складала масивна плита із цегли-сирцю. На ньому стояв надгробний храм, оточений 36 іонійськими колонами, на яких тримався дах у формі 24-ступінчастої піраміди. Простір між колонами був пишно оздоблений скульптурами — уламки мармурових левів і міфічних постатей, знайдені там минулого століття, свідчать, що їх виконували найвидатніші майстри. На вершині піраміди був майданчик, увінчаний скульптурною композицією, що зображувала царя Мавсола та його дружину Артемісію в колісниці, запряженій четвіркою. Абсолютна висота споруди від основи до вершини скульптурної групи становила 46 м. Проект гробниці розробили та здійснили архітектори Піфей і Сатир.

За античними описами, підтвердженими знахідками, скульптурне оздоблення північного, південного та західного боків Мавзолею зображало героїчні подвиги Тесея, змагання Пелопа та бій кентаврів із лапіфами. Ідея побудови Мавзолею, найбільшої після єгипетських пірамід гробниці у світі, засновувалася не на вірі в безсмертя душі й бажанні задовольнити тирана, а на прагненні прославити безмежне кохання. Найкращі будівельники спорудили галікарнаській цариці Артемісії пам’ятник її коханню, найславетніші скульптори оздобили його, а найкращі оратори прославили його панегіриками — проте пам’ятники, міцніші за каміння та метал, творять тільки поети. Історія про велике кохання Артемісії збереглася лише у «фактографічному записі» Плінія та Геллія: «Кажуть, що кохання Артемісії до свого чоловіка царя Мавсола було сильнішим за всі поетичні твори про кохання та тривалішими, ніж людські пристрасті. Коли Мавсол помер, вона спалила його тіло на вогнищі та влаштувала пишний похорон. Із великого жалю й туги за чоловіком потовкла його спалені кістки на порох, змішала з парфумами, розбавила водою та випила — хотіла стати живим пам’ятником Мавсолові. Для увінчення його пам’яті вона звеліла збудувати цю найславетнішу гробницю, яку вважають одним із семи чудес світу. Артемісія присвятила цю гробницю духу Мавсола та звеліла скласти про нього чудові панегірики. Упродовж життя їх супроводжував смуток, який поклав її в могилу».

Артемісія не дожила до завершення оздоблення Мавзолею. Проте твір, яким вона вшанувала пам’ять свого чоловіка, пережив понад п’ятдесят людських поколінь і живе досі в словниках майже всіх народів світу.

У ХІІІ ст. Мавзолей був пошкоджений землетрусом, у XV ст. — знищений родоськими рицарями, які використали його як будівельний матеріал на стіни фортеці Святого Петра. У ХІХ ст. були знайдені руїни Мавзолею.

Сучасна назва стародавнього Галікарнасу — Бодрум. У 1522 р. Галікарнас

здобули війська султана Сулеймана. Від того часу він належить Туреччині.

— Пригадайте, яке ще чудо світу було розташоване на землях сучасної

Туреччини?

Чудо шосте. Колос Родоський.

Острів Родос розташований посеред безкрайнього моря. За стародавніх

часів Геліос виніс його із дна на поверхню та випросив у богів для себе. Тут

стоїть Колос, створений у подобі Геліоса, променистого бога сонця. Статуя була, за повідомленнями деяких античних авторів, 30 чи 40 м завдовжки. Але заввишки — це височезний фабричний комин або парашутна вишка. А для статуї, та ще й металевої, — цього цілком достатньо, щоб вважати її чудом світу.

Можна припускати, що Колос Родоський був заважкий навіть для самої

землі, адже вона витримувала його на собі лише близько п’ятдесяти років,

а після чого повалила. «Навіть лежачи, був він щe чудом світу», — пише

Пліній. Творцем Колоса Родоського був Харес Ліндський. Існує багато описів цієї величезної скульптури, але найбільш вірогідним вважається опис Філона.

Колос мав форму «чоловічої постаті» і стояв «на п’єдесталі з білого блискучого мармуру», у який для стійкості були встромлені нижні частини ступнів, таких високих, «що вже самі собою перевищували інші статуї». У простягнутій руці він тримав смолоскип, який можна було засвічувати — виконував роль денного й нічного маяка.

Як же родосці змогли спорудити статую таких розмірів? Спершу Харес відлив і поставив Колосові ноги, потім відливав інші частини тіла та з’єднував їх із тими, що вже стояли. Статуя поступово зростала, а він «обкладав її довкола землею та піском і, засипавши в такий спосіб закінчену частину статуї, обкладав її ще камінням, щоб робота трималася купи».

Над своєю статуєю Харес працював 12 років. Колос був споруджений

281 р. до н. е., а впав під час землетрусу 22 5 р. до н. е. Повідомлення про Колос знаходимо тільки в Страбона, який відвідав Родос на початку нашої ери: «Тепер він лежить на землі, звалений землетрусом, із переламаними колінами. Через якесь пророцтво родосці його вже не поставили». Останнє повідомлення про Колос датується 653 р. н. е. Цього року Муавія, згодом дамаський халіф, здобув острів Родоc. Як пише візантійський історик ХІ ст. Зонар, на основі одного, тепер загубленого, документа, він продав рештки «якомусь євреєві з Едесси». Очевидно, на брухт. Коли 1330 р. на Родос прибув інший візантійський історик Нікіфор Грегоріос, то від Колоса не знайшов уже навіть сліду.

Два тисячоліття Колос славився як найбільша статуя світу. І тільки в 1886р. його перевершила нью-йоркська статуя Свободи (однак лише на 11 м).

— Як ви гадаєте, чому ж Колос Родоський уважали чудом світу?

Чудо сьоме. Маяк на острові Фарос.

І знову ми в єгипетських водах, у дельті Нілу, де розташоване сьоме чудо

світу — маяк на острові Фарос біля Александрії. Проте зараз від нього не

залишилося жодного сліду.

Фарос — це маленький довгастий острів, розташований поблизу берега,

який захищає гавань, що має два входи.

Острів Фарос має два виступи. Один із них тягнеться в напрямку материка до півострова, який виступає з нього. Той півострів зветься Лохій і так удається в море, що лишає тільки вузький вхід у пристань. Найдальший

виступ острова утворює скелю, оточену морем, на якій стоїть багатоповерхова вежа, збудована з білого каменю, яка має таку ж назву, як і острів.

Її збудував кнідській архітектор Сострат, царів приятель, для безпеки мореплавців. Берег з обох боків не має пристані, тому тут потрібний високий

знак, який було б видно з моря, щоб мореплавці легко могли знайти вхід

у гавань. Заввишки він сягав 180 м.

Щоправда, Птолемеї спорудили цей дивовижний хмарочос на скелі посеред моря не тільки з практичних міркувань. Він символізував велич їхньої

держави, їхнє багатство й могутність. І, наче світло в темряві, був символом

тодішньої Александрії, її культурної місії в елліністичному світі.

Ця споруда мала форму квадрата, сторони якого дорівнювали 180—190 м. На цій основі, очевидно, стояв великий одноповерховий палац із чотирма

наріжними вежами. Із його середини піднімалась 70—80-метрова чотиригранна вежа, яка поступово звужувалася; завершувалась вона, як фортеця, зубцями. Із середини цієї вежі піднімалася ще одна вежа приблизно

такої ж висоти, але вужча, із майданчиком, викладеним кількома шарами каміння. На тому майданчику була кругла колонада, відкрита з усіх боків;

уночі там запалювали велике вогнище. На колонах височіла пірамідальна

вежа, що, у свою чергу, завершувалася майданчиком із п’єдесталом для статуї «богів, які охороняють мореплавців», — очевидно, це були перші два Птолемеї. Маяк був побудований приблизно в 300—280 рр. до н. е.

Уперше маяк пошкодили римські завойовники — так вони помстилися

Александрії, яка наважилася чинити їм опір, захищаючи свою незалежність.

Маяк практично був зруйнований. Але його відбудували за часів римських

імператорів Клавдія та Нерона в 41—65 рр. н. е. За візантійців, у VI ст. його

пошкодив землетрус, і вогонь на майданчику погас навіки. Коли в середині

VII ст. сюди прийшли араби, білокам’яна споруда виконувала принаймні

функції денного маяка. За Фатімідів, наприкінці Х ст., маяк пошкодився

від нового землетрусу. За перших мамлюків, у середині ХІІІ ст., він уже був

зайвим навіть як денний маяк: берег настільки наблизився до острова, що

птолемеївські гавані перетворились на піщаний кар’єр. На початку XIV ст.

населення взялося розбирати його на будівельний матеріал. Остаточно його

знищив землетрус 1326 р.

Археологів, які шукали його залишків від кінця ХІХ ст., спіткали неабиякі труднощі. Острів Фарос із часом зовсім з’єднався з материком, до того ж

змінилися обриси його північного берега. Ніяких слідів ніхто не знаходив.

Однак якось один італійський водолаз пірнув на неглибокому місці під воду

біля фортеці Каїт-Баї та несподівано натрапив на дні моря на мармурові колони. Виявилося, що вони походять із колонади Фароського маяка. Після

подальших пошуків із морської глибини витягли фігуру Ісіди Фароської,

яка колись стояла в острівному храмі. Отже, тепер ми знаємо, що Состратів

маяк стояв на місці теперішньої фортеці Каїт-Баї в Середземномор’ї.

У ч и т е л ь . Наші мандри до семи чудес світу почалися й закінчилися

Єгиптом. Під час цієї подорожі ми пройшли понад п’ять тисячоліть. Тепер

проведемо голосування: яке ж земне чудо має потрапити до Книги рекордів

Всесвіту? Кожен глядач та учасник має проголосувати за одне із чудес світу.

Далі йде підрахунок голосів. Учасники підраховують ключі, які вони отримали під час заочної мандрівки. Учитель підбиває підсумки, відзначає найактивніших учасників, найкращі проекти.

 


Для історичної естафети потрібно зробити гральне поле з двома «біговими доріжками»: зафарбувати їх двома різними кольорами (наприклад, жовтим і синім). Доріжки слід поділити на чотири дистанції та назвати їх (написати поняття, терміни, імена, що стосуються Давнього Єгипту та первісного суспільства).

Для гри необхідні дві фішки та кубик, який потрібно зробити самим. На

одному із шести його боків зображується будь-яка фігура з тем (піраміда,

сфінкс, первісна людина тощо), а на решті — кружечки (на двох боках — по

одному, ще на двох — по два і на одному — три), які вказуватимуть на кількість ходів.

У грі беруть участь двоє гравців, які представляють дві команди. Їхнє

завдання — якнайшвидше «пробігти» своє поле. На початку гравці кидають

жереб для визначення того, хто розпочинає гру. Потім по черзі, кидаючи

кубик, пересувають свою фішку на стільки ділянок, скільки випало на лицьовому боці кубика. Якщо випаде зображення, потрібно пропустити хід.

Перед тим як пересунути свою фішку на певну ділянку дистанції, слід дати визначення написаного поняття або розповісти про певну особу. Неповна

відповідь примушує учасника залишитися на старому місці, поступившись ходом супернику. У разі помилкової відповіді або її відсутності учасника

замінює інший член команди.

Переможцем уважається команда, яка першою закінчить естафету і при

цьому втратить найменшу кількість своїх гравців.

Естафетні доріжки.

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

 

9

10

11

12

 

13

14

15

16

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

 

9

10

11

12

 

13

14

15

16

 

Жовта доріжка: 1. Дріопітек. 2. Енеоліт. 3. Матріархат. 4. Старійшина.

5. Тотемізм. 6. Жрець. 7. Папірус. 8. Саркофаг. 9. Сфінкс. 10. Ехнатон. 11.

Нефертіті. 12. Ісіда. 13. Ієрогліф. 14. Ніл. 15. Г. Картер. 16. Сохмет.

Синя доріжка: 1. Неандерталець. 2. Неоліт. 3. Патріархат. 4. Народні

збори. 5. Фетишизм. 6. Ідол. 7. Фараон. 8. Піраміда. 9. Хатшепсут. 10. Рамзес ІІ. 11. Осіріс. 12. Ра (Амон). 13. Мумія. 14. Мемфіс. 15. Ж. Шампольйон.

16. Сет.

Відповіді.

Жовта доріжка.

Д р і о п і т е к — найдавніша людиноподібна мавпа (від грец. — дерево,

мавпа).

Е н е о л і т — бронзовий вік (3000—1200 рр. до н. е.)

М а т р і а р х а т — від давньогрец. — «влада матерів» — первісна форма

роду, у якому жінкам належить провідна роль в управлінні та господарстві.

С т а р і й ш и н а — найшанованіші, найстаріші члени роду, радники при

вождях, перші представники родової знаті.

Т о т е м і з м — віра в родинні зв’язки людини з тваринами.

Ж р е ц ь — особа, що здійснювала богослужіння, жертвопринесення

в язичницьких релігіях.

П а п і р у с — від грец. «очерет» — багаторічна трав’яна рослина, зі сте-

бел якої в Давньому Єгипті виготовляли папір, одяг, взуття тощо.

С а р к о ф а г — мармурова чи золота поховальна труна в Давньому Єгипті.

С ф і н к с — кам’яний лев із головою похованого фараона, що розташований поряд із пірамідою Хеопса.

Е х н а т о н — фараон Аменхотеп IV, що провів релігійну реформу та змінив своє ім’я на Ехнатон.

Н е ф е р т і т і — цариця Єгипту, дружина Ехнатона.

І с і д а — богиня кохання та родючості в Давньому Єгипті.

І є р о г л і ф — знак єгипетської писемності (від грец. «ієрос» — священний і «гліфо» — вирізаю).

М е м ф і с — столиця об’єднаного Єгипту в 3000 р. до н. е.

Г . К а р т е р — археолог, що в 1922 р. знайшов цілу і непограбовану

гробницю фараона Тутанхамона.

С о х м е т — єгипетська богиня війни.

Синя доріжка.

Н е а н д е р т а л е ц ь — людина давнього фізичного типу, предок сучасної людини (100—35 тис. років до н. е.).

Н е о л і т — пізньокам’яний вік (6—4 тис. років до н. е.).

П а т р і а р х а т — організація роду, за якої провідне місце належить чоловікам (від давньогрец. слів «батько» та «влада»).

Н а р о д н і з б о р и — зібрання всіх членів роду, племені, громади з метою обговорення певних справ, питань.

Ф е т и ш и з м — віра в надприродні властивості окремих «священних»

речей.

І д о л — статуя, що зображує бога (у язичництві).

Ф а р а о н — володар держави в Давньому Єгипті.

П і р а м і д а — велика кам’яна споруда, гробниця фараонів у Єгипті.

Х а т ш е п с у т — перша єгипетська цариця, що правила Єгиптом 22

роки.

Р а м з е с ІІ — фараон Єгипту, воїн і будівничий, що царював 67 років,

розпочав військові походи проти хетів.

О с і р і с — єгипетський бог природи і всього живого, а також царства

мертвих.

Р а (Амон) — єгипетський бог Сонця.

М у м і я — забальзамоване тіло померлого (в основному бальзамували

тіла фараонів).

М е м ф і с — перша столиця об’єднаного Єгипту.

Ж . Ш а м п о л ь й о н — французький учений, що розшифрував єгипетські ієрогліфи.

С е т — єгипетський бог бурі та пустелі.__


Спробуємо провести телевізійну гру в умовах шкільного кабінету. Для

цього нам необхідно виготовити гральний барабан. Можна використати

будь-яку стару музичну платівку, обклеїти її з одного боку білим папером,

розбити на сектори білого і чорного кольорів: два сектори по 100 балів, два

по 50, два по 0 і два з літерами «ДЗ».

Сектори з 50 і 100 балами означають, що гравець отримує саме цю кількість балів і має право назвати літеру в завданні. Якщо названа літера є

у правильній відповіді, її відкривають, і гравець може продовжити гру або

назвати повне слово відповіді (у разі правильної відповіді він оголошується

переможцем). Попадання в сектор «0» означає, що правець має пропустити

хід. Якщо ж цей сектор ще й чорного кольору, то бали, набрані гравцем до

цього моменту, згоряють. Сектори з літерами «ДЗ» означають «додаткове

запитання». Гравець може назвати літеру в слові, якщо дасть правильну відповідь на додаткове запитання.

У виготовлений барабан уставляють олівець, прикріплюють його на столі

за допомогою пластиліну. Між пластиліном і барабаном розміщують будь-яку перемичку, щоб барабан вільно рухався. Стрілка може бути виготовлена

з паперу та прикріплена поряд із барабаном. Сектор, на який вказуватиме

стрілка, грає.

У грі беруть участь три команди по три гравці. У фіналі гратимуть три

переможці. Запитання зачитує вчитель, який і керує грою. Відповідь на нього записана на дошці, а кожна літера відповіді закрита окремим аркушем

паперу.

Запитання.

1. Яке слово в перекладі з індійської «пагорб смерті»? (Мохенджо-Даро.)

2 . Яку річку в давнину називали «річкою, що надриває серця»? (Хуанхе.)

3. Багато земель, що перебували під владою Дарія, сплачували податки,

і тільки одна була звільнена від них. Яка саме? (Персія.)

Фінальне запитання.

Назвіть місто, у якому були накопичені величезні скарби, награбовані

у Вавилонії, Сирії, Палестині, Урарту, Єгипті та інших країнах. (Ніневія.)

Додаткові запитання.

1. У якій країні правив цар Хаммурапі? (Вавилон.)

2 . Де виник міф про всесвітній потоп? (Дворіччя.)

3. Яка країна досягла розквіту за правління Тіглатпаласара І? (Ассирія.)

4. Чим уславилися фінікійці? (Морська торгівля.)

5. У якому місті були побудовані ворота богині Іштар? (Вавилон.)

6. Царем якої держави був Дарій І? (Перської.)

7. Як називалася писемність стародавніх народів Передньої Азії? (Клинопис.)

8. Що таке «зікурат»? (Священний храм Месопотамії.)

9. Як в Індії називали вождя племені? (Раджа.)

10. Яка країна уславилася виготовленням шовку? (Китай.)

11. Яку єдину штучну споруду на Землі можна спостерігати з космічної орбіти? (Велика Китайська стіна.)

12. У якій країні навчилися виготовляти папір? (Китай.)

Наприкінці гри вчитель підбиває підсумки. Гравці, які набрали найбільшу

кількість балів, нагороджуються грамотами або отримують високі оцінки.


Аукціон полягає в тому, що вчитель називає лот, наприклад «Союзи

східнослов’янських племен», а учні мають по черзі перелічити ці племена.

Лот виграє той учень, який останнім назве правильне слово (усі названі слова

записуються на дошці). Той учень, який виступив останнім, є переможцем

у цих торгах та отримує 2 бали, решта учасників — по 1 балу. Для розігрування одного лота краще запрошувати не більше ніж десять учнів. Переможців можна нагородити сувенірами або поставити високі оцінки.

Лот № 1. Союзи східнослов’янських племен.

Орієнтовні відповіді учнів: поляни, деревляни, сіверяни, дуліби, волиняни, уличі, білі хорвати, дреговичі.

Лот № 2. Князі Київської Русі.

Орієнтовні відповіді учнів: Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Ізяслав Ярославич, Святослав Ярославич, Всеволод Ярославич, Святополк Ярославич, Володимир Мономах, Мстислав.

Лот № 3. Дати з історії давньоруської держави.

Орієнтовні відповіді учнів: 882 р. — становлення давньоруської держави

із центром у Києві; 882—912 рр. — князювання Олега; 907 р. — перший

похід Олега на Візантію; 911 р. — другий похід Олега на Візантію; 941 р. —

перший похід Ігоря на Візантію; 944 р. — другий похід Ігоря на Візантію;

945 р. — смерть Ігоря від деревлян; 945—957 рр. — правління Ольги; 965

р. — розгром Хозарського каганату; 968 р. — похід Святослава на Балкани;

988 р. — запровадження християнства на Русі; 1037 р. — побудова собору

Святої Софії в Києві; 1097 р. — з’їзд князів у Любечі.

Лот № 4. Пам’ятки культури часів Київської Русі.

Орієнтовні відповіді учнів: «Повість минулих літ», «Ізборник» Святослава, «Руська правда», «Повчання дітям» Володимира Мономаха, «Слово про

закон і благодать» Іларіона, «Слово о полку Ігоревім», «Моління Даниїла

Заточника», Десятинна церква, Софійський собор, Золоті ворота, Успенський храм, Києво-Печерський монастир.

Лот № 5. Заняття жителів Київської Русі.

Орієнтовні відповіді учнів: землеробство, скотарство, мисливство, рибальство, торгівля, бортництво, ремесло, гончарство, зброярство, ювелірна

справа, ковальство, деревообробка, видобуток заліза, виготовлення виробів

зі шкіри, виготовлення скла.

Лот № 6. Соціальна структура населення Київської Русі.

Орієнтовні відповіді учнів: члени князівського роду, бояри, духівництво,

селяни, ремісники, міщани, вільні общинники, смерди, рядовичі, закупи,

холопи, челядь, ізгої.

Лот № 7. Сусіди давньоруської держави.

Орієнтовні відповіді учнів: хозари, половці, печеніги, авари, Візантія,

пруси, угорці, болгари, поляки, ліви, ести.

Лот № 8. Легенди та перекази часів Київської Русі.

Орієнтовні відповіді учнів: про заснування Києва, смерть Аскольда і Діра,

смерть Олега, похід Ігоря на греків, смерть Ігоря, помсту Ольги, війну Ольги

з деревлянами, хрещення Ольги, облогу Києва печенігами, похід Святослава

на болгар, вибір віросповідання Володимиром, смерть Святослава.

Лот № 9. Значення правління Володимира Великого.

Орієнтовні відповіді учнів: приєднав нові землі (міста Перемишль і Червен, Побужжя, землі за Карпатами, Керченський півострів); переміг печенігів; збудував на південних кордонах держави цілу систему фортець,

земляних валів і ровів; провів адміністративну реформу; запровадив християнство як державну релігію; розбудував місто Київ.

Лот № 10. Значення правління Ярослава Мудрого.

Орієнтовні відповіді учнів: завдав остаточної поразки печенігам; вів інтенсивну забудову Києва, після чого територія міста збільшилася в сім разів;

уклав перший збірник законів «Руська правда»; упорядкував соціальні відносини; зміцнив владу київського князя; побудував Софійський собор; побудував Золоті ворота; заснував першу бібліотеку; відкривав школи; заснував

Київську митрополію; зміцнив відносини з іншими державами; поріднився

з багатьма європейськими дворами.__


У вікторині беруть участь три команди. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1—2 бали (залежно від складності). Переможцем уважається команда, яка набере найбільшу кількість балів.

Конкурс «Розминка».

Кожній команді по черзі ставляться запитання. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

1. Хто запровадив християнство на Русі? (Володимир Великий.)

2 . Якого князя покарало плем’я деревлян? (Ігоря.)

3. Столиця Візантії. (Константинополь.)

4. Слов’янський бог грози. (Перун.)

5. Син княгині Ольги та князя Ігоря. (Святослав.)

6. Перший збірник законів Київської Русі. («Руська правда».)

7. Кочові народи, які часто нападали на східні кордони Київської Русі. (Печеніги, половці.)

8. Якого київського князя прозвали «Окаянним»? (Святополка Володимировича.)

9. На що за «Руською правдою» замінювалася кровна помста? (На штраф.)

10. Кого на Русі називали «Красним Сонечком». (Князя Володимира Великого.)

11. Хто з київських князів був «тестем Європи»? (Ярослав Мудрий.)

12. Найбільший транспортний шлях Київської Русі. (Шлях «із варягів у греки».)

13. Легендарний засновник Києва. (Князь Кий.)

14. Автор «Повісті минулих літ». (Нестор-літописець.)

15. Який князь прибив щит на воротах Царграда? (Олег.)

16. Перша кам’яна церква Київської Русі. (Десятинна.)

17. Скільки синів мав київський князь Володимир? (Дванадцять.)

18. Яку династію київських князів започаткував князь Ігор? (Рюриковичі.)

19. Дружина Ярослава Мудрого. (Інгігерда.)

20. Князь Київської Русі, який боровся з дунайськими болгарами. (Святослав.)

21. Князь, який, за легендою, загинув від укусу змії. (Олег.)

Конкурс «Міста Київської Русі».

Кожна команда отримує картку із завданням. Вони мають відгадати назву міста й показати на карті місце його розташування. Кожна правильна

відповідь оцінюється в 1 бал, за показ міста на карті додатково нараховується ще 1 бал.

1. Іноземців вражала велич цього міста, вони називали його «суперником Константинополя». (Київ.)

2 . Народний переказ оповідає, що Ольга взяла місто таким підступом:

вона зажадала від кожної хати данини по парі голубів і сказала, «що

з таким окупом піде собі назад». Про яке місто говорив автор літопису? (Іскоростень.)

3. Місто, звідки прийшов князь, який започаткував династію Рюриковичів. (Новгород.)

4. Святослав, син Ольги та Ігоря, хотів перенести свою столицю до заснованого ним міста в Подунав’ї. Яку назву мало це місто? (Переяславець.)

5. Син Святослава заснував на землях волинян нове місто й назвав його від свого імені. Як воно називалося? (Володимир.)

6. Місто, яке зруйнував князь Володимир Великий, щоб узяти собі за

дружину гордовиту княжну Рогнеду. (Полоцьк.)

7. Де зійшлися в бою за київський престол два брати: Ярослав і Мстислав

Володимировичі? (Листвен.)

8. Місто, яке заснував Ярослав Мудрий унаслідок походів на чудь.

(Юріїв.)

9. Місто, яке було побудоване на честь перемоги Кирила Кожум’яки над

печенігом. (Переяслав.)

Конкурс «Кроки».

Учитель читає командам назви, терміни та поняття, а вони розкривають

їхній зміст. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

1. Торгівля. (Продаж товару.)

2 . Гривня. (Грошова одиниця.)

3. Дружина. (Постійний збройний загін князя.)

4. Полюддя. (Збір данини.)

5. Капище. (Місце жертвопринесення в слов’ян.)

6. Митрополит. (Голова православної церкви у великій області або кількох областях.)

7. Монотеїзм. (Єдинобожжя.)

8. Нестор. (Автор «Повісті минулих літ».)

9. Літопис. (Хронологічний виклад подій «із року в рік».)

10. Ідол. (Зображення божества, що є об’єктом релігійного поклоніння.)

11. Келія. (Житло ченців.)

12. «Грецький вогонь». (Набої з горючою сумішшю, які за допомогою катапульти перекидали на корабель ворога.)

Конкурс «Як закінчилися історичні події».

Кожна команда отримує завдання. Правильна відповідь оцінюється у 2

бали. При цьому враховується чіткість та оформлення відповіді.

1. За літописом, хозари прийшли до полян вимагати данини. Поляни

послали як данину мечі. Хозарські старці побачили в цьому погане

знамення. Чому? (У хозар шаблі були однолезовими, а в полян мечі

були гострими з обох боків. Старці передбачили, що слов’яни самі будуть брати данину з хозар та інших народів. Так і сталося.)

2 . У 882 р. Олег із малолітнім княжичем вирушив на південь дорогою «із

варягів у греки». Він захопив Смоленськ — місто кривичів у верхів’ях

Дніпра, Любеч — під Києвом, і підійшов до самого Києва. Олег дізнався, що в Києві княжать відважні Аскольд і Дір. Що він зробив, щоб виманити їх з укріпленого міста? (Олег удав із себе купця, що йде до греків, відрядив до князів послів, які запросили поглянути на товари.

Правителі Києва вийшли на торг на берег Дніпра, де «купці» розіпнули намет. Сховані дружинники Олега вийшли з лодій і вбили Аскольда і Діра, а сам він почав правити в Києві.)

3. Підкоривши свавільних деревлян і провівши державну реформу, Ольга вирушила в Царград, але пішла туди не воювати, а з місією миру. Її приймав імператор Константин Багрянородний. За літописом, Ольга дуже сподобалася імператору, і він захотів із нею одружитися. Як

Ользі вдалося не стати імператрицею? (Хитра княгиня висунула вимогу, щоб Костянтин спочатку охрестив її. Ольга стала хрещеною

дочкою імператора, і він уже не міг вимагати від неї стати його дружиною.)

4. Люди прозвали Олега Віщим, тобто провидцем, але він не був християнином. Волхви-жреці язичників передбачили князю смерть від власного коня. Олег наказав відвести коня на пасовище. Що сталося далі?

(Олег поцікавився про нього лише через багато років. Однак князю

сказали, що кінь помер. Олег посміявся над волхвами, які неправильно передбачили його долю. Він вирушив подивитися на кістки коня та наступив ногою на його череп. Звідти виповзла змія та вжалила князя. Невдовзі він помер.)

5. Старий воєвода Свенельд порадив князю Святославу повертатися суходолом на конях, а не Дніпром через пороги, оскільки там чекали

вороги-печеніги. Греки попередили їх, що Святослав повертається на Русь. Як учинив князь? (Святослав не послухав мудрої поради. Печеніги підстерегли русичів на Дніпровських порогах біля острова Хортиця та напали на них. Загинула вся дружина і сам князь Святослав. Як оповідає легенда, печенізький хан Куря, прагнучи стати таким же хоробрим, як князь-русич, наказав зробити із черепа вбитого Святослава чашу, оздобив її золотом і пив із неї вино на бенкетах.

На тій чаші був такий напис: «Чужого шукаючи — своє загубив».)

6. У 988 р. князь Володимир вирушив у похід на візантійське місто Корсунь (Херсонес). Князь дав клятву: якщо візьме місто, то прийме християнство. Херсонес упав, і Володимир направив до імператорів Василія та Константина послів, вимагаючи собі за дружину їхню сестру — Анну. В іншому разі князь погрожував іти війною на Царград.

Чим закінчилась ця подія? (Імператори зажадали, щоб князь охрестився. Володимир прийняв віру Христову в Корсуні в храмі Святого

Василя (християнським іменем Володимира стало Василь). Він одружився з Анною, а місто повернув грекам як весільний подарунок,

у подяку за наречену.)__


1-й лабіринт «Відбірковий»

1) Малолітній наступник князівської влади після Рюрика (Ігор).

2) Князь, від руки якого загинув Аскольд (Олег).

3) Автор „Повісті минулих літ” (Нестор).

4) За легендою, апостол, перший християнський проповідник на берегах Дніпра (Андрій).

5) Князь, який мав три імені (Володимир).

6) Основна грошова одиниця Київської Русі (Гривна).

7) Постійний збройний загін воїнів князя (Дружина).

  8) Податки на користь Великого київського князя (Данина).

9) Продаж товару (Торгівля).

10) Хто убив князя Ігоря? (Древляни).

11) Скільки великих походів проти ворогів здійснив Володимир Мономах? (83).

12) Скільки половецьких князів полонив Володимир Мономах? (300).

2-й лабіринт «Історичні портрети»

 1) В знак перемоги, на вратах Царграду,

       Цей князь великий щит свій прикував... (Олег).

2) Дуже любив мелодію він бою,

     Та неодмінно, кожен новий раз,

  Якщо на кого князь ішов війною,

     То неодмінно говорив: „Іду на Вас” (Святослав).

3) Він „Руську Правду” – перший звід законів –

     Для давньоруської держави започаткував... (Ярослав Мудрий).

4) Вогнем та мечем охрестив він слов’ян –

    З заклятих поганів зробив християн... (Володимир).

5) Його називали всі „тестем Європи” –

    Три доньки його королевами стали ... (Ярослав Мудрий).

6) На череп коня нога княжа ступила,

    Лице постаріле гаряча сльоза опекла...

    Зненацька за ногу змія ядовита вкусила,

    Що в черепі кінськім гніздечко звила... (Олег).

7) Життя його хан Куря загубив,

    А щоб подію цю не забувати,

    Із княжого черепа чашу зробив,

    І напис такий звелів написати:

    „Чужого шукаючи – своє загубив!” (Святослав).

8) Він злих печенігів під Києвом знищив

    Та храм на тім місці за рік збудував... (Ярослав Мудрий ).

9) Великий Рюрик регентом над сином,

    Його призначив, як скінчав свій вік... (Олег).

10) Хоч рабиня Малуша й була його мати,

     Та все-таки сином князь його признав.. (Володимир).

3-й лабіринт «Історичні головоломки»

1) Прага, Робін Гуд, Чехія, гусит, Ян Жижка.

2) Коран, іслам, абат, Мекка, Мухамед.

3) Жанна д’Арк, Уот Тайлер, Ян Гус, Йоганн Гуттенберг.

4) Уличі, половці, в’ятичі, тиверці, поляни.

5) Хозари, монголи, печеніги,, древляни, половці.

6) Рядович, закуп, огнищанин, холоп, смерд.

7) Полювання, ремесло, збирання, рибальство.

8) Олег, Ігор, Рюрик, Ярослав, Володимир.

9) Кий, Хорив, Аскольд, Святослав, Олег.

10) Аскольд, Ольга, Святослав, Ігор, Володимир.

4-й лабіринт «Історичні загадки»

1) „Іду на Ви” (Святослав).

2) „Хай це місто буде матір’ю городам руським ” (Олег).

3) „От я і відходжу із цього світу, а ви, сини мої, живіть між собою у любові, бо всі ви брати від одного батька і однієї матері” (Ярослав Мудрий).

4) „Книги – це є джерела мудрості” (Ярослав Мудрий).

 

 

 

Гру можна провести в межах тижня історії в школі, а також як урок узагальнення знань за темою «Княжа Русь-Україна».

У ч и т е л ь . Сьогодні ми проводимо гру «Щасливий випадок». Нагадую

її умови: учні поділені на дві частини: гравці (дві команди) та вболівальники.

За кожним конкурсом буде стежити судова колегія (два учні) та оголошувати

результати.

Конкурс «Далі».

Учитель читає запитання, а команди дають миттєву відповідь. Якщо

вони не знають відповіді, то говорять: «Далі». максимальна оцінка за цей

конкурс — 10 балів (кожне запитання оцінюється в 1 бал).

Запитання для першої команди.

1. Назвіть основне писемне історичне джерело-літопис, звідки ми здобуваємо основні знання про першу на нашій території державу — Київську Русь. («Повість минулих літ».)

2 . Як називається релігія, що базується на вірі в Ісуса Христа? (Християнство.)

3. Хто першим князював у Києві: Святослав чи Олег? (Олег.)

4. Із якого роду походив князь Ігор? (Рюриковичі.)

5. Назвіть ім’я князя, автора «Руської правди». (Ярослав Мудрий.)

6. Який князь почав карбувати перші гроші? (Рюриковичі.)

7. Який князь скликав Любецький з’їзд? (Володимир Мономах.)

8. Який князь об’єднав Галицько-Волинське князівство? (Роман Мстиславич.)

9. Що утворилося внаслідок Люблінської унії? (Річ Посполита.)

10. На ворота якого міста на знак перемоги князь Олег прибив свій щит?

(Константинополь.)

Запитання для другої команди.

1. Назвіть автора «Повісті минулих літ». (Нестор-літописець.)

2 . Назвіть поняття, яке означає обожнення сил природи, віру в багатьох

богів. (Язичництво.)

3. Хто першим князював у Києві: Ярослав Мудрий чи Володимир Мономах? (Ярослав Мудрий.)

4. Якого князя називали Віщим? (Олега.)

5. Хто ввів християнство на Русі? (Володимир Великий.)

6. Назвіть князя, що побудував Софійський собор. (Ярослав Мудрий.)

7. Назвіть автора відомого твору «Повчання дітям». (Володимир Мономах.)

8. На честь кого було засноване й назване місто Львів? (Лева — сина

Данила Галицького.)

9. Що було утворене внаслідок Берестейської унії? (Греко-католицька

церква.)

10. Які кочові племена, що постійно нападали на Русь, розгромив Ярослав Мудрий? (Печенігів.)

Конкурс «Дати».

Кожна команда отримує картку із хронологічною таблицею, яку необхідно заповнити. Судді оцінюють швидкість і правильність заповнення карток.

Максимальна оцінка за цей конкурс — 5 балів.

Завдання для першої команди.

Подія

Дата

Період князювання Володимира Великого

980—1015 рр.

Любецький з’їзд

1097 р.

Захоплення Києва монголо-татарами

1240 р.

Об’єднання Галицько-Волинського князівства

1199 р.

Берестейська унія

1596 р.

 

 

 

 

 

 

Завдання для другої команди.

Подія

Дата

Період князювання Ярослава Мудрого

1015—1054 рр.

Запровадження християнства на Русі

988 р.

Захоплення Чернігова монголо-татарами

1239 р.

Коронація Данила Галицького

1253 р.

Люблінська унія

1569 р.

 

Конкурс «Викиньте зайве».

У той час, коли команди виконують завдання з датами, уболівальники

отримують своє завдання.

Учитель називає слово чи словосполучення, що стосується певної події.

Якщо вболівальники погоджуються з ним, то піднімають руку. Уболівальники можуть принести своїм командам 3,5 балів: 0,5 за кожну правильну відповідь.

Завдання для вболівальників першої команди.

«Князювання Володимира Великого».

1. Розгромив печенігів.

2 . Прибив свій щит на воротах Царграда.

3. Запровадив християнство на Русі.

4. Воював із кочовиками.

5. За нього була побудована Десятинна церква.

6. Побудував міста Холм і Львів.

7. Написав «Повчання дітям».

Завдання для вболівальників другої команди.

«Князювання Ярослава Мудрого».

1. Побудував Софійський собор.

2 . Запровадив першу збірку законів «Руська правда».

3. Об’єднав Галицько-Волинське князівство.

4. Відкрив Острозьку академію.

5. Мав прізвисько «тесть Європи».

6. Розгромив печенігів.

7. За нього були побудовані Золоті ворота в Києві.

Конкурс «Історичний портрет».

Учитель читає характеристики історичних осіб, а учні визначають, про

кого йдеться. Відповідає команда, яка першою підніме руку. У разі неправильної відповіді право відповідати надається другій команді. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.

1. Усе життя провів в походах, Хан з його черепа зробив На битву, як на свято, йшов. І золотом прикрасив чашу, Та на Дніпровських на порогах Якого князя хан розбив? — Свою геройську смерть знайшов. Чекаю відповідь я вашу!

(Князь Святослав.)

2 . Нову христову віру дав На Бузі місто збудував, І срібну гривну карбував, Один — три прізвища він мав. То, хто ж така оця людина, Яку так славить Україна?

(Володимир Великий.)

3. Імення він прекрасне мав Для європейських королів І ним себе прославив, Він тестем був і сватом, Також закони він писав На різних мовах говорив,

Для Руської держави. Та ще любив читати. Про кого мову я веду? Про кого відповідь я жду?

(Ярослав Мудрий.)

4. Він українську Русь зміцнив — Він збудував і Холм, і Львів, У Галичині й на Волині, І відбивав татар навали, Німецьких рицарів розбив Державою правити умів, У бою, в Дорогочині. То як же князя цього звали?

(Данило Галицький.)

Конкурс «Ти — мені, я — тобі».

Команди ставлять одна одній по два запитання, які вони підготували вдома. Максимальна оцінка за цей конкурс — 4 бали. Оцінюються і запитання

команди, і правильність відповіді.

Конкурс «Розв’яжіть ребус».

Перед вами ребус, у якому зашифровані імена історичних осіб, які вивчалися за темою «Княжа Русь-Україна». Знайдіть ключ і за 2 хв. Прочитайте якомога більше слів.

 

 

М

А

Р

Н

А

К

Й

О

О

Х

И

И

Л

И

С

С

Н

М

Й

Л

И

Й

В

Л

О

У

Д

О

Ц

К

Я

А

М

Д

А

Г

Ь

И

Т

В

 

 (Читається згори донизу, знизу вгору на наступну вертикаль. Відповіді:

Мономах, Мудрий, Данило Галицький, Кий, Святослав.)

Наприкінці гри вчитель підбиває підсумки, визначає переможця.__


Правила гри — див. «Брейн-ринг з історії стародавнього світу».

1. Про кого писав у своїй праці видатний римський історик Корнелій Тацит: «Королів (вони) обирають за знатністю, а воєначальників — за доблестю. При цьому королі не мають необмеженої чи свавільної влади, а вожді керують швидше тим, що подають приклад, ніж тим, що

користуються правом наказувати…» (Про германські племена.)

2 . Про походження цієї династії франків складають легенди. Ім’я її засновника в перекладі означає «народжений морем», а його самого вважали сином двох батьків — звичайного конунга й морського чудовиська. Також представників цієї династії називали «чаклунами», «патлатими королями», «лінивими королями». Назвіть цю династію та найвідомішого її представника. (Династія Меровінґів, Хлодвіґ.)

3. Укажіть назву папської держави — Апостольської столиці, яку папі допоміг заснувати Піпін Короткий. (Ватикан.)

4. «…Трупи залишалися в будинках, і жоден священик, жоден родич — хай би то був син, батько або хтось із близьких — не наважувалися туди ввійти… Будинки померлих стоять відкритими з усіма скарбами, грошима і коштовностями; якщо хтось хотів увійти туди, йому ніхто не ставав на заваді…» Про епідемію якої хвороби часів середньовіччя йдеться? («Чорна смерть», або чума.)

5. Що це таке «королівські дороги»? (Дороги у Франції, які були настільки широкими, що на них могли розминутися два візки, решта ж доріг нагадували вузькі стежки.)

6. Що таке «горілчаний чорт» і коли вперше він з’явився в Європі? (Спирт, близько 1100 р.)

7. Скажіть іншими словами: «ті, що моляться», «ті, що воюють», «ті, що працюють». (Духівництво, феодали, селяни.)

8. Назвіть одним словом: Генеральні штати, кортес, рейхстаг, сейм, боярська дума. (Парламент.)

9. За часів середньовіччя вони коштували дуже дорого — стільки ж, як 18—20 корів чи 250 овець. Що це? (Рицарська зброя та обладунки — лати, каска, щит, меч, спис, кинджал, лук, сагайдак, бойовий кінь і стремена.)

10. Спочатку вони використовувалися як робочий одяг, а згодом як предмет розкошу, але заходити до церкви в них уважалося непристойним. Що це? (Рукавички.)

11. Чим знатнішою була особа, тим довшими вони були, а в представників

князівських родів вони сягали аж 70 см. Що це? (Носки черевиків.)

12. Сварка Папи Римського і Візантійського патріарха в ХІ ст. мала величезні наслідки для християнської церкви. Які саме? (Розкол християнської церкви на католицьку та православну.)

13. «Ті, що тут перебувають у смутку та злиднях, там будуть веселими й багатими». Хто й куди закликав такими словами? (Папа Римський, закликав до хрестових походів.)

14. Назвіть одним словом:

а) «Жителі пустелі». (Бедуїни.)

б) «Покірні богу». (Мусульмани.)

в) «Місто пророка». (Медина.)

г) «Священна війна». (Джихада.)

д) «П’ятиразова молитва». (Намаз.)

е) «Великий піст». (Рамадан.)

є) «Заступник пророка». (Халіф.)

ж) «Богом даний». (Баґдад.)

15. Який період в історії був названий «добою культурного мовчання»? (ІХ—Х ст.)

16. Назвіть «сім вільних мистецтв», які викладалися в середньовічних школах. (Граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика.)

17. У якому місті виник перший європейський університет? (В італійському містечку Болонья.)

18. Гостроверхі вежі, стрільчасті арки, легкі колони, стіни, укриті мереживом кам’яної різьби, вітражі у вікнах — у якому архітектурному стилі побудована ця споруда? (У ґотичному.)

19. Першовідкривачем цього континенту вважають Х. Колумба, але відомо, що нормани висадилися на ньому ще в 1000 р. Як цей континент називається зараз і як його називали нормани в ті часи? (Америка,

«Країна винограду».)

20. Укажіть другу частину імені французьких королів:

а) Людовік V … (Ледачий.)

б) Гуго … (Капет.)

в) Філіпп ІІ … (Авґуст.)

г) Людовік VIII … (Лев.)

д) Людовік ІХ … (Святий.)

е) Філіпп ІV … (Красивий.)

є) Філіпп VІ … (Довгий.)

ж) Іоанн … (Добрий.)

21. Інтригувати ворогів, сварити їх між собою, нікому не довіряти — ось основні принципи його політики. Його улюблене висловлювання: «Хто не вміє прикидатися, той не вміє володарювати». Про кого з французьких королів ідеться? (Людовік ХІ.)

22 . Як називали палату, яка була створена англійським королем Генріхом ІІ Плантаґенетом для вдосконалення податкової системи держави? («Палата шахової дошки».)

23. Історики по-різному оцінюють цей документ. Одні називають його першою у світі конституцією, інші вважають, що він просто захищав інтереси великих феодалів. Однак король, який його підписав, не дуже на нього зважав. Про який документ ідеться? (Велика хартія вольностей.)

24. Яку назву за часів середньовіччя мало турецьке місто Стамбул? Як його називали на Русі? (Константинополь, Царград.)

25. Його права нога не згиналася в коліні, а рука — у лікті, але це не завадило йому стати великим завойовником. Про кого йдеться? (Тимура, або Тамерлана.)

26. Укажіть справжні імена відомих історичних осіб:

а) «Залізний Кульгавий». (Тимур, або Тамерлан.)

б) «Чорний Принц». (Едуард — принц Валлії.)

в) «Орлеанська Діва». (Жанна д’Арк.)

г) «Всесвітній павук». (Людовік ХІ.)

д) «Учителька безсоромності». (Феодора.)

27. За перемогу в битві 1240 р. він дістав прізвище Невський, а за перемогу в битві 1242 р. церква проголосила його Святим. Назвіть ці битви

та ім’я князя. (Невська битва, Льодове побоїще, Олександр.)

28. Під якою назвою ввійшла в історію битва, яка поклала край татарському ярму на руських землях? («Стояння на річці Угрі».)

29. Який герб Московської держави запровадив Іван ІІІ? (Двоголовий

орел.)

30. Назвіть найшанованіших індійських богів, так званий «тріумвірат». (Брахма, Шива, Вішну.)

31. Яку назву дістало вимушене проживання пап у французькому місті

Авіньйон у 1309—1377 рр.? («Авіньйонський полон».)

32. Релігійне віровчення, яке було поширене в середньовічному Китаї.

(Конфуціанство.)


Конкурс 1. Історична розминка.

Кожній команді по черзі ставляться запитання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

1. Скільки подорожей до Америки здійснив Х. Колумб? (Чотири.)

2 . Які острови європейці називали «островами прянощів»? (Молуккські острови.)

3. Хто здійснив першу навколосвітню подорож? (Ф. Маґеллан.)

4. Кого називали конкістадорами? (Іспанських завойовників.)

5. Хто відкрив морський шлях до Індії? (Васко да Ґама.)

6. Хто завоював інків? (Ф. Пісарро.)

7. Територію якої країни було названо «Новою Іспанією»? (Мексики.)

8. Який рік уважають роком початку Реформації в Європі? (1517 р.,

виступ М. Лютера.)

9. Хто став вождем народної Реформації в Німеччині? (Т. Мюнцер.)

10. Яку назву мала протестантська церква в Німеччині? (Лютеранська.)

11. Хто очолив протестантську церкву у Швейцарії? (Ж. Кальвін.)

12. Який орден було утворено для боротьби з Реформацією? (Товариство

Ісуса, або Єзуїтів.)

13. Як називали послідовників Ж. Кальвіна у Франції? (Гуґеноти.)

14. Хто такі пуритани? (Ті, хто виступав за продовження Реформації

в Англії, очищення англіканської церкви від католицизму.)

15. Яка династія утвердилася на королівському троні, коли королем

Франції став Генріх Наваррський? (Бурбони.)

16. Яку віру було визнано державною у Франції по закінченні релігійних

війн? (Католицизм.)

17. Представником якої династії був король Генріх VIII? (Тюдорів.)

18. Яку назву мала особиста гвардія І. Грозного? (Стрільці.)

19. Хто здійснив другу навколосвітню подорож? (Ф. Дрейк.)

20. Який продукт Англійського королівства був найкоштовнішим? (Овеча вовна.)

Конкурс 2. «Що? Де? Коли?»

Кожна команда отримує картку з певним завданням, яке їм необхідно

виконати.

Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.

2 . Де відбувалися наведені події?

а) Облога міста Лейден. (Північні Нідерланди.)

б) Битва біля міста Франкенгаузен. (Німеччина.)

в) Утворення кальвіністської церкви. (Швейцарія.)

г) Битва біля Білої Гори. (Чехія.)

д) Земський собор (Московське царство.)

3. Коли відбувалися наведені події?

а) Розгром «Непереможної армади» (1588 р.)

б) Тридцятилітня війна. (1618—1648 рр.)

в) Селянська війна в Німеччині. (1524—1525 рр.)

г) Лівонська війна. (1558—1583 рр.)

д) Утрехтська унія. Проголошення незалежності Об’єднаних провінцій Нідерландів. (1579 р.)

4. Кого так прозвали?

а) «Зухвалий віттенберзький чернець». (Мартін Лютер.)

б) «Женевський папа». (Жан Кальвін.)

в) «Кривава». (Марія Тюдор.)

г) «Добрий король». (Генріх IV Бурбон.)

д) «Король-Сонце». (Людовік XIV.)


Запитання для відбіркового туру.

Розташуйте князів у послідовності їх правління, починаючи з найранішого:

а) Володимир Великий; б) Кий;

в) Святослав; г) Ярослав Мудрий.

Відповідь: б, в, а, г.

Запитання для першої гри.

1. Якого київського князя називали «тестем Європи»?

а) Володимира Великого; б) Святослава;

в) Ігоря; г) Ярослава Мудрого.

2 . Від яких ворогів загинув князь Святослав?

а) Від половців; б) хозар;

в) печенігів; г) візантійців.

3. Як стисло можна схарактеризувати Святослава?

а) Князь-учений; б) князь-воїн;

в) князь-будівничий; г) князь-руйнівник.

4. За часів якого князя було розпочате складання «Руської правди»?

а) Аскольда; б) Святослава;

в) Ярослава Мудрого; г) Володимира Великого.

5. Хто є автором твору «Повчання дітям»?

а) Святослав Ігорович; б) Святослав Ярославич;

в) Володимир Мономах; г) Володимир Святославич.

6. Старший, головний начальник на Січі:

а) старшина; б) гетьман;

в) кошовий отаман; г) король.

7. Список, до якого заносилися козаки:

а) реєстр; б) грамота;

в) кадастр; г) перепис.

8. Козачок, молодий хлопець на Січі:

а) гопачок; б) осавул;

в) джура; г) юнга.

9. Родинний хутір Б. Хмельницького:

а) Суботів; б) Михайлів;

в) Жовті води; г) Кирилів.

10. Центральне укріплення поселення козаків, де перебувала козацька влада:

а) столиця; б) замок;

в) Запорозька Січ; г) фортеця.

11. Наука, назва якої з грецької перекладається як «оповідь про минулі події, знання про них»:

а) історія; б) біологія;

в) археологія; г) література.

12. Записи найважливіших подій із року в рік:

а) оповідання; б) роман;

в) літопис; г) лист.

13. Батько української історії, автор десятитомної «Історії України-Руси»:

а) Нестор-літописець; б) М. Грушевський;

в) Т. Шевченко; г) В. Антонович.

14. Наука, що вивчає минуле за історичними джерелами:

а) археологія; б) хронологія;

в) нумізматика; г) біологія.

15. Археолог, що відкрив світу трипільську культуру:

а) М. Грушевський; б) В. Антонович;

в) В. Власов; г) В. Хвойка.

Запитання для другої гри.

1. Який рік уважають роком офіційного прийняття християнства?

а) 911 р.; б) 945 р.;

в) 972 р.; г) 988 р.

2 . Як у народі називали князя Володимира?

а) Ясна Зіронька; б) Красне Сонечко;

в) Ясний Місяць; г) Чорний День.

3. Коли монголо-татари захопили Київ?

а) Навесні 1237 р.; б) улітку 1238 р.;

в) восени 1239 р.; г) узимку 1240 р.

4. Що означає слово «гуляйгород»?

а) Місто, у якому є багато парків;

б) місто, у якому є багато веселих людей;

в) пристрій для штурму фортець і замків;

г) механізм для покращення настрою в людей.

5. У якій річці кияни прийняли хрещення в 988 р.?

а) Дніпро; б) Десна;

в) Рось; г) Почайна.

6. Великий землевласник у Литві, Польщі, Білорусі, Україні:

а) шляхтич; б) князь;

в) граф; г) магнат.

7. Виконавець народних пісень і дум:

а) кобзар; б) бандурист;

в) гітарист; г) піаніст.

8. Ім’я українського гетьмана, козака-Байди:

а) Михайло; б) Дмитро;

в) Богдан; г) Василь.

9. Особа, до якої Б. Хмельницький звертався під час визвольної війни.

а) хан; б) султан;

в) король; г) цар.

10. Місто, під стінами якого козаками під проводом П. Сагайдачного була

розгромлена турецька армія:

а) Жовті води; б) Варшава;

в) Хотин; г) Холм.

11. Місце збереження археологами решок минувшини:

а) архіви; б) бібліотеки;

в) магазини; г) музеї.

12. Нагрудна прикраса — золота пектораль — розповідає нам про життя

давнього народу:

а) трипільців; б) скіфів;

в) українців; г) візантійців.

13. Наука, що досліджує географічні назви:

а) топоніміка; б) томографія;

в) топологія; г) тостологія.

14. Давня назва річки Дніпро:

а) Десна; б) Борисфен;

в) Борислав; г) Рось.

15. Сучасне місто, яке в минулому малу назву Кафа:

а) Севастополь; б) Керч;

в) Феодосія; г) Одеса.

Запитання для третьої гри.

1. Як називалася грамота на право князювання, яку видавали правителі

Золотої Орди руським князям?

а) Ярлик; б) гаплик;

в) башлик; г) черевик.

2 . Як давньоруські літописці називали Карпатські гори?

а) Руські; б) угорські;

в) польські; г) українські.

3. Який князь у 1253 р. був коронований як король?

а) Ростислав; б) Мстислав;

в) Роман; г) Данило.

4. Яке відоме українське місто заснував Данило Галицький?

а) Галич; б) Львів;

в) Київ; г) Чернігів.

5. Яка перша кам’яна церква на Русі була побудована Володимиром Великим?

а) Десятинна; б) Софійська;

в) Успенська; г) Катерининська.

6. Місто, у якому відбулася козацька рада в 1654 р. спільно з російськими посланцями:

а) Корсунь; б) Львів;

в) Вільно; г) Переяслав.

7. Суспільний стан, рицарі, основним заняттям яких була військова

служба в польського короля:

а) селяни; б) шляхта;

в) магнати; г) дворянство.

8. Сподвижник Б. Хмельницького, що брав участь у Берестецькій битві

та був наказним гетьманом козацького війська:

а) П. Конашевич-Сагайдачний; б) І. Богун;

в) І. Мазепа; г) І. Виговський.

9. Як називалися статті, підписані Б. Хмельницьким із російським царем Олексієм Михайловичем про умови вступу України до складу Московії?

а) Березневі; б) вересневі;

в) травневі; г) грудневі.

10. Повна назва держави, проти якої очолив визвольну війну Б. Хмельницький:

а) Московія; б) Річ Посполита;

в) Річ Несамовита; г) Кримське ханство.

11. Автор першого наукового дослідження минулого Києва «Історії міста Києва»:

а) В. Хвойко; б) М. Грушевський;

в) Б. Мозолевський; г) М. Берлинський.

12. Група слов’ян, до якої належать українці, білоруси, росіяни:

а) західні; б) південні;

в) східні; г) північні.

13. Сучасне місто, яке в минулому мало назву Пантікапей:

а) Севастополь; б) Керч;

в) Феодосія; г) Одеса.

14. Міста Тіра, Херсонес, Ольвія заснували переселенці:

а) Греції; б) Італії;

в) Турції; г) Росії.

15. Установи, які проводять збирання, збереження та впорядкування писемних пам’яток:

а) музеї; б) школи;

в) бібліотеки; г) архіви.__


І тур

1. Що було атрибутом козака? (Оселедець.)

2. Назвіть основну військову одиницю козацького війська. (Полк.)

3. За чиїм наказом і коли було остаточно ліквідовано гетьманат? (За наказом Катерини II у 1764 р.)

4. У якому місті за часів гетьманування Б.Хмельницького розташовувалася резиденція гетьмана? (У Чигирині.)

5. Який колір мала січова корогва? (Малиновий.)

6. Чому козацькі укріплення називалися Січчю? (Були збудовані з рублених або січених із дерева колод.)

7. Що становило основну частину Війська Запорозького — піхота чи кіннота? (Піхота.)

8. За чиїм наказом і коли вперше було зруйновано Запорозьку Січ? (За наказом Петра І у 1709 р.)

9. Що козаки обов’язково будували на Січі? (Церкву.)

10. Що було атрибутом гетьманської влади? (Булава.)

Гра із залом

1. Назвіть автора тритомної праці «Історія запорізьких козаків». (Дмитро Яворницький.)

2. Хто очолив перше велике антифеодальне селянсько-козацьке повстання 1591—1593 pp. (Кшиштоф Косинський.)

3. Як називалася фортеця, побудована в середині XVII ст. Річчю Посполитою на правому березі Дніпра для запобігання масовим втечам селян на Запорозьку Січ? (Кодак.)

5. У якій Січі в лютому 1648 р. Б.Хмельницького було обрано гетьманом? (У Микитинській.)

6. Яким було перше запитання, з яким зверталися до новачка, котрий бажав вступити до запорозького товариства? («У Бога віруєш?»)

7. Який святий вважається покровителем козацтва? (Архангел Михаїл.)

7. Який злочин у Запорозькій Січі вважався особливо ганебним? (Зрада кохання, зрада дружини чи друга.)

II тур

1. Як відомо, козаки мали свій флот, який складався з великих човнів. Скажіть, будь ласка, як вони називалися. ( Чайки або байдаки.)

2. З яких мов походить слово «козак»? (З тюркських.)

3. Хто такі реєстрові козаки і чому вони так називалися? (Це ті козаки, які перебували на службі у польського короля і записувалися у реєстр.)

4. Назвіть, у яких містах козаки здобули дві перші перемоги під час Визвольної війни 1648—1654 pp. (м. Жовті Води, м. Корсунь.)

5. За правління якого гетьмана в 1620 р. було відновлено Київську митрополію і всю православну ієрархію? (За правління Петра Сагайдачного.)

6. Назвіть автора й назву найвідомішої картини кінця XIX ст., присвяченої козацтву. (Ілля Рєпін «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».)

1. Відомо, що могутній і повноводий за козацьких часів Дніпро утворював цілу низку порогів. Скажіть, будь ласка, як називався найнебезпечніший поріг? (Ненаситецький.)

8. Чи дозволялося козакам одружуватися? (Так.)

9. Будь ласка, уважно прослухайте уривок з вірша Т.Шевченка «Сон (комедія)» і визначте, про яких історичних осіб у ньому йдеться.

От я повертаюсь

— Аж кінь летить, копитами

Скелю розбиває!

А на коні сидить охляп,

у свиті — не свиті,

І без шапки. Якимось листком

Голова повита.

Кінь басує, от-от річку,

От… от… перескочить.

А він руку простягає,

Мов світ увесь хоче

Загарбати. Хто ж це такий?

От собі й читаю,

Що на скелі наковано:

Первому вторая

Таке диво наставила.

Тепер же я знаю:

Це той первый, що розпинав

Нашу Україну,

А вторая доконала

Вдову сиротину.   (Петро І. Катерина II.)

1 тур «Розминка»

1) Яка повна назва держави, проти якої очолив визвольну боротьбу Б.Хмельницький? (Річ Посполита).

2) Як звали славетного українського героя, соратника Б.Хмельницького, що вивів з оточення головні сили козаків під Берестечком? (Іван Богун).

3) Родинний хутір Б.Хмельницького (Суботів).

4) Хто був гетьманом після смерті Б. Хмельницького? (Іван Виговський).

5) Легкий козацький човен (Чайка).

6) Яка відстань між Царградом і Константинополем? (0 м).

7) Хто „заснував” державу, якої ніколи не було? (Томас Мор, „Утопія”).

8) Про кого говорять, що він зупинив Сонце і зрушив Землю? (Ніколай Коперник).

9) Де і коли найсмирніші домашні тварини раптом „поїли людей”? („Вівці поїли людей” в Англії в період обгороджування).

10) Хто правив раніше: Генріх IV Бурбон чи Генріх VІІ Тодор? (Генріх VІІ – Англія, 80-і рр. XV ст., а Генріх IV – Франція, 70-і рр. XVI ст..).

2 тур «Хто це?»

1) – народився в Італії, поблизу Генуї, в сім’ї ткача;

    -- замолоду брав участь у кількох плаваннях;

    -- здійснив найвідомішу свою експедицію на каравелах „Санта-Марія”, „Пінта”, „Нінья”;

    -- до кінця життя не знав, що він відкрив;

    -- вважається відкривачем Америки (Христофор Колумб).

2) – професор університету;

    -- в 1512 р. став доктором богослов’я;

    -- виступав проти католицького духовенства;

    -- його виступ охарактеризували як „удар блискавки в бочку з порохом”;

    -- родоначальник Реформації в Німеччині (Мартін Лютер).

3 тур «Історична плутанина»

Знайти в тексті помилки:

„30 лютого 1667 року в с. Замості (поблизу Смоленська) закінчилися переговори між Московією і Туреччиною. За умовами договору укладалося перемир’я на 20.5 років. Під владою Московії залишалася Правобережна Україна” (січня, Андрусові, Річчю Посполитою, 13.5 років, Лівобережна Україна).

4 тур «Історичний словничок»

Яка з команд назве більше історичних термінів та понять на відповідну літеру:

Літера „К” (наприклад, конкістадор, книгодрукування, колонія, козак, класицизм тощо)

5 тур «Впізнай автора»

„Дворяни – головний нерв держави” ( кардинал Рішельє).

„Держава – це я ” (Людовик XIV).

 

 

І Команда «А»

ІІ Команда «Б»

1.  Яке місто називають «матір’ю міст руських»?                               (Київ)

1. Назва держави східних слов’ян, що існувала у ІХ-ХІІ ст.   (Київська Русь)

2. Держава утворена внаслідок укладання Люблінської унії .             

(Річ Посполита)

2. Внаслідок якої події виникла греко-католицька церква.

                              (Берестейська унія)

3. До яких двох держав потрапили українські землі у кінці XVIII ст.?

       (Російська і Австрійська імперія)

3. Як називався перший український журнал виданий «Руською Трійцею» в Будапешті?   Русалка Дністрова»)

4. Ім’я князя, який загинув під час збору данини.                (Святослав)

4. Ім’я князя, який прибив свій щит на воротах Царгорода.                (Олег)

5. Людина, що здійснила першу навколосвітню подорож.   (Магеллан)

5. Початок Реформації в Німеччині пов'язаний з ім’ям…       (М. Лютера)

6. Зруйнуванням якої фортеці-тюрми почалась Велика французька революція?                        

                                          (Бастилія)

6. Ім’я французького короля, який був публічно гільйотований у ході Великої французької революції.

                                       (Людовік ХVІ)

7. Кого називають «тестем Європи»?

                         (Ярослава Мудрого)

7. Перший кодекс законів в Київській Русі називався…   Руська Правда»)

8. Засновник Запорізької Січі.

                    ( Д. Байда Вишневецький)

8. Кого називають козацьким адміралом?             (П. Сагайдачний)

9. Членом якої таємної організації був П.Пестель?

                  Південне Товариство»)

9. Членом якої таємної організації був Т.Г. Шевченко?       

                (Кирило-Мефодіївське тов.)                               

10. Ім’я дочки Ярослава Мудрого, яка була французькою королевою.   

 (Анна)

10. Засновником Галицько-Волинської держави вважається князь…                                  (Роман)

11. Нова гілка християнства, що виникла внаслідок Реформації…

                            (Протестантизм)

11. Який різновид протестантизму був поширений в Швейцарії, Франції, Нідерландах?                     (Кальвінізм)

12. Проти якої держави була спрямована континентальна блокада Наполеона Бонапарта?        (Англія)

12. У Трафальгарській битві у берегів Іспанії перемогу здобули?

                                               (англійці)

13. Перші гроші у Київській Русі називалися…     (златники і срібники)

13. Держава Золота Орда була створена…                    (Чингізханом)

14. Морські і лісові гези, це партизани. які діяли у...(Нідерландах)

14. Кульмінацією релігійних війн у Франції була…(Варфоломієвська ніч)

15. Козацькі кораблі називалися…

                                                 (чайки)

15. Кого козаки називали «бусурманами»?                (мусульман)

16. Перша християнська церква в Київській Русі називалась?

                                          (десятинна)

16. Який храм побудовано Ярославом Мудрим на честь перемоги над печенігами…              (храм св.. Софії)

17. Спеціальні палиці, які у ХІХ ст. в Росії здійснювали тілесні покарання...

                                        (шпіцрутени)

17.Феодальна повинність, яка полягала у роботі селянина-кріпака на полі пана.                     (панщина)

18. Хто є автором «Повчання дітям»?

                          (Володимир Мономах)

18. Найдавніший літопис, який є джерелом вивчення історії княжої доби…          Повість минулих літ»)

19. Назва війни в якій запорізькі козаки врятували Річ Посполиту від завоювання турками?

                                (Хотинська війна)

19. Найбільша битва часів Визвольної війни на чолі з Б. Хмельницьким.

                                 (під Берестечком)

20. Кого називали «Женевським папою»?                        (Ж. Кальвіна)

20. Кого називали українським Мойсеєм?             (Б. Хмельницького)

21. Скільки куренів було на Запорізькій Січі?                         

                                                       (38)

21. Яка кількість військ була передбачена Зборівським мирним договором?                          (40 000) 

 ІІ тур «За роком рік»

Правила: команди отримують 7 карток, на яких надруковані історичні події без дат. Необхідно розставити їх в хронологічній послідовності. Максимальна оцінка – 7 балів.

1) Розгром Хазарського каганату   (968)

2) Введення християнства у Київській Русі   (988)

3) Відкриття Америки   (1492)

4) Початок  Визвольної війни    (1648)

5) Зруйнування Запорозької Січі    (1775)

6) Повстання декабристів     (1825)

7) Скасування кріпацтва на Західній Україні   (1848)

 


1. На які частини Дніпро розділив Україну? (1 бал) (Лівобережжя та Правобережжя)

2. Яка наука вивчає час? (2 бали) (Хронологія)

3.  З якого матеріалу були виготовлені гроші у спартанців? (3 бали) (із заліза)

4. Установа, в якій зберігають та впорядковують документи. (3 бали) (архів)

5. Як називається картина, написана водяними фарбами на свіжій вогкій штукатурці? (2 бали) (фреска)   

6. Як називається наука, яка вивчає печатки? (3 бали) (сфрагістика)

7. В якому році запроваджено християнство у Київські Русі? (2 бали) (988 році)

8. Легендарний засновник Києва?(1 бал) (князь Кий)

9. Автор «Повісті минулих літ»? (2 бали) (Нестор – літописець)

10 . Перша кам’яна церква Київської Русі ? (2 бали) (Десятинна церква у Києві)

11. Очерет в Єгипті. (2 бали) (Папірус)

12. У яке море впадає найбільша річка Єгипту? (2 бали) (Середземне море)

13. Наука, що вивчає минуле за речовими джерелами.(2 бали) (Археологія)

14. Біля якої річки виникла найперша індійська цивілізація? (2 бали) (Інд)

15. Який торговельний шлях поєднував Китай з іншими країнами?(4 бали) (Великий шовковий шлях)

16. Річка в Межиріччі з чотирьох букв. (2 бали) (Тигр)

17. Хто очолював 300 спартанців? (3 бали) (Леонід)

18. Останній гетьман України? (2 бали)(К. Розумовський)

19.Які великі річки протікають у Китаї? (2 бали) (Янцзи, Хуанхе)

20. Як називали правителя Єгипту?(1 бал) (Фараон)

21. Столиця Візантії? (2 бали) (Константинополь)

22.. Яка імперія прийшла на зміну імперії Цінь? (5 балів) (Імперія Хань)

23. У першій половині XVII ст. в Україні був поширений мандрівний народний
музичний театр ляльок? (4 бали) (Вертеп)

24. Керівником національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.? (2 бали) (Б.Хмельницький)

25. Хто розпочав Реформацію в Німеччині? (3 бали) (Мартін Лютер)

26. В якому році Х. Колумб відкрив Америку? (2 бали) (1942 році)

27. Автор картини Мона Ліза? (2 бали) (Леонардо да Вінчі)

28. Слов’янський бог грози. (1 бал) (Перун)

29. Хто заснував місто Львів? (3 бали) (князь Данило)

30. Який період історії вивчається у 7 класі? (1 бал) (Середньовіччя)

 


1-й тур «Розминка»

1) Хто автор слів Державного Гімну України ? (П.П.Чубинський).

2) Як називалася перша українська опера і хто її автор? (С.Гулак – Артемовський, „Запорожець за Дунаєм”).

3) Коли виникла перша українська партія та як вона називалась? (1890 р., Русько-українська радикальна партія).

4) Коли було проголошено скасування кріпосного права в Російській імперії? (19 лютого 1861 року).

5) Як називався перший офіційно дозволений український журнал? („Основа”).

6) В якому році Наполеон напав на Росію? (1812 р.).

7) Якому українському вченому була присуджена Нобелівська премія? (І.Мечникову за розвиток імунології).

8) Як називався перший досвід зближення інтелігенції та народних мас? („Ходіння в народ”).

9) Кого називали „непідкупним”? (Максиміліана Робесп’єра ).

10) Кат. Бурбон. Негашене вапно. Яким чином вони пов’язані в історії? (Король Франції Людовик XVI Бурбон був страчений катом. Його труп закопали в яму, яку засипали негашеним вапном).

2-й тур «Хто це?»

1) – український історик і літературознавець;

    -- походив з родини збіднілих дворян козацького походження;

    -- перша праця з історії України „Малоросія і її словесність”;

    -- активний учасник „Старої Київської Громади”;

    -- через переслідування емігрував в Швейцарію, де видавав часопис „Громада” (М, Драгоманов).

2) – син сільського священика;

    -- автор читанки для дітей;

    -- надрукував вірш „Голос галичан” чистою українською мовою;

    -- у 1835-1836 рр. виступав з українськими промовами;

    -- один із засновників „Руської трійці” ( М.Шашкевич).

3) – український художник і графік;

    -- автор 830 картин, 300 з яких втрачені;

    -- вихованець Петербурзької академії мистецтв;

    -- відомий поет і громадський діяч, наш земляк;

    -- автор безсмертного „Кобзаря” (Т.Г.Шевченко).

4) – народився на Поділлі в сім’ї кріпаків;

    -- молодого віддали в солдати;

    -- після втечі з уланського полку повернувся в рідні місця;

    -- організував групу невдоволених;

    -- керівник селянської боротьби на Поділлі, яка тривала майже чверть століття (У,Кармелюк).

5) – один з організаторів Троїстого союзу;

    -- людина, яка здійснила план об’єднання Німеччини „зверху”;

    -- перший канцлер Німеччини;

    -- прихильник гегемонії Гогенцоллернів у німецьких землях;

    -- „залізний канцлер” (Отто фон Бісмарк).

6) – людина дії, володів несхитною волею;

    -- діяч Великої Французької революції;

    -- один з найвпливовіших якобінців;

    -- його звинуватили в узурпації влади та тиранії;

    -- називали „непідкупним” (Максиміліан Робесп’єр).

3-й тур «Впізнай автора»

1) „Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим ” (І.Я.Франко про Т.Г.Шевченка).

2) „Польща впала – та й нас задавила” (Т.Г.Шевченко).

3) „Я випробував свої сили руською мовою, оскільки це моя рідна мова” (М.Шашкевич).

4) „Покажи народові мою голову, вона того варта” (Дантон).

 

 


1-й тур «Розминка»

1) Де і коли до влади вперше прийшли фашисти? (1922 р., Італія).

2) Що таке „гоміньдан”? (Народна партія Китаю).

3) Назвіть прізвище діяча національно-визвольної боротьби українського народу у 1917-1920 рр., який був командиром Куреня, згодом корпусу, Січових стрільців? (Є.Коновалець).

4) Хто з політичних діячів США всупереч американським традиціям обирався на пост президента 4 рази? (Ф.Д.Рузвельт).

5) Яка країна не входила до Ліги Націй за всі роки існування цієї організації? (США).

6) Назвіть країну, де у перші повоєнні роки відбувалася масова депортація корінного населення із своєї споконвічної території (СРСР).

7)  В якому році і яким чином загинув Д.Кеннеді? (1963, вбили).

8) Яку подію англійський історик Роберт Конквест назвав „жнивами скорботи”? (Радянську колективізацію).

9) Що таке „революція в спальному вагоні”? (прихід до влади Б.Муссоліні).

10) Хто такі „усуси”? (Українські січові стрільці).

2-й тур «Хто це?»

1) – 2 роки очолював штат Нью-Йорк;

    -- У 1913-1920 рр. був помічником морського міністра;

    -- незважаючи на важку хворобу активно займався комерційно-фінансовою та політичною діяльністю;

    -- розробив проект реформ, відомий під назвою „новий курс”;

    -- президент США у 1933-1945 рр. (Ф.Д.Рузвельт).

2) – професійний хімік;

    -- перший за 200 р. історії Англії прем’єр-міністр, що був на своєму посту три строки;

    -- лідер консерваторів у 70 – 80-х рр..;

    -- активний впроваджував у життя неоконсерватизму;

    -- „залізна леді” (М.Тетчер).

3) – закінчив духовне училище;

    -- почав займатися політичною діяльністю з 1898 р.;

    -- брав участь в більшовицькому повстанні в жовтні 1917 р.;

    --був народним комісаром у справах національностей першого більшовицького уряду;

    -- в 1922-1953 рр. – генеральний секретар ЦК більшовицької партії (Й.В.Сталін).

4) – виходець зі скромної небагатої сім’ї, адвокат за фахом;

    -- хитрий політик (партійна кличка „Трікі - Нікі”);

    -- продовжував неоліберальний курс;

    -- знятий з поста в результаті імпічменту;

    -- президент США у 1969 – 1974 рр.(Р.Ніксон).

5) – народився в сім’ї коваля і вчительки місцевої школи, працював помічником учителя;

    -- став головним редактором провідної газети;

    -- був контужений під час учбових занять із зброєю;

    -- об’єднав навколо себе розрізнені групи соціалістів і націоналістів;

    -- лідер фашистів в Італії (Б. Муссоліні).

6) – народився в родині митного чиновника;

    -- не здобув повністю художню освіту;

    -- отримав два Залізні хрести у першій світовій війни і звання капрала;

    -- лідер нацистів в Німеччині (А.Гітлер).

3-й тур «Впізнай автора»

1) „Є людина – є проблема. Немає людини – немає проблеми” (Й.Сталін).

2) „Ми прагнули змінити країну, а змінили світ” (Р.Рейган).

3) „Бунт – справа вірна!” (Мао Цзедун).

4) „Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах” (Д.Ібарурі).

5) „Людське страждання – завжди страждання. Вбивство – завжди вбивство, чи ллється при цьому „біла” чи „червона” кров” (А.Денікін).

6) „Народ України та наше республіканське військо знає, що в більшовизмі порятунку нема. Більшовизм і комунізм на українському грунті не приймається” (С.В.Петлюра).

4-й тур «Історичні головоломки»

1) Уявіть, що ви інтендант російської армії XVIII ст. Якого кольору повинен бути спідній одяг у ваших солдатів і чому? (Червоний, бо він приховував сліди крові при пораненні).

2) Чому єгипетський фараон Тутмос III не зміг завоювати Київську Русь? (Бо Київської держави ще тоді не було).

3) Що спільного у зірок, яких можна побачити вдень із дна глибокої криниці, чайок, що зимують на дні ставка та восьмилапої домашньої мухи? (Усе це можна знайти у творах Аристотеля, але неможливо зустріти в житті).

 4) Всім вам відома теорема Піфагора: „ а2 + в2  = с2”.

А в народі існує прислів’я „Пифагоровы штаны на все стороны равны”, чи це так?

(Ні, бо греки не носили штанів. Вони носили хітони – шерстяні чи лляні сорочки, підперезані поясом).

5-й тур «Конкурс ерудитів»

1) Звідки походить слово „дизель”? (Від прізвища  німецького інженера-винахідника Рудольфа Дизеля).

2)  Правитель якої величезної за територією держави жив у „сараї”? (Столиця держави хана Батия знаходилась на Волзі і називалась Сарай-Бату).

3) Звідки пішло слово „брюки”? (Шерсть і сукно, з яких шився цей одяг, виробляли в місті Брюгге).

4) В глибоку давнину така церемонія тривала кілька днів. З 1896р. вона відбувається регулярно. Причому тривалість її зросла до 16 діб. Що це за подія? (Олімпійські ігри).

5) На перших Олімпіадах також існувала проблема допінг-контролю. Як грецькі судді визначали, чи не вживав атлет перед змаганням сильнодіючий засіб? (Запах часнику вловлювали чутливі носи грецьких суддів).

6) Після того, як королева Франції Марія-Антуанетта з’явилася на балу у вбранні, прикрашеному цими квітами, популярність рослини дуже зросла. В Німеччині курфюрсти одержували насолоду від її аромату. В Росії її називали „проклятим зіллям”. Що це за рослина? (Картопля).


І тур 

 1. Перший населений пункт, звільнений на території України, ...
 2. Визволення Лівобережної України та Донбасу почалося після перемоги в...
 3. Відступаючи з Лівобережної України і Донбасу, німці прово­дили політику ...
 4. «Східний вал» — це ...
 5. Форсування Дніпра радянськими військами почалось ...
 6. «Сірі піджаки», «чорносвитники» — це ...
 7. Наступ на Київ, який завершився визволенням міста, здій­снювався з ...
 8. Київ було звільнено від гітлерівських загарбників ...
 9. У визволенні Києва разом з радянськими військами брала участь і...

10.        У 1943 р. рейд у Карпати здійснило партизанське з'єднання під командуванням ...

11.        ІІІ Надзвичайний Великий Збір ОУН(Б) відбувся ...

12.        «Волинська трагедія» була зумовлена конфліктом між ...

ІІ тур

 1. Перший населений пункт, звільнений на території України, ... (с. Півнівка).
 2. Визволення Лівобережної України та Донбасу почалося після перемоги в ... (Курській битві).
 3. Відступаючи з Лівобережної України і Донбасу, німці прово­дили політику ... («випаленої землі»).
 4. «Східний вал» — це ... (система німецької оборони вздовж правого берега Дніпра. Тут передбачалося зупинити наступ радянських військ).
 5. Форсування Дніпра радянськими військами почалось ... (у ніч на 21 вересня 1943 р.).
 6. «Сірі піджаки», «чорносвитники» — це ... (новобранці, що були поспіхом мобілізовані на Лівобережжі та непідготовленими кинуті в бій при форсуванні Дніпра).
 7. Наступ на Київ, який завершився визволенням міста, здій­снювався з ... (Лютизького плацдарму).
 8. Київ було звільнено від гітлерівських загарбників ... (6 листо­пада 1943 р.).
 9. У визволенні Києва разом з радянськими військами брала участь і... (Чехословацька бригада під командуванням генерала Л. Свободи).

10.       У 1943 р. рейд у Карпати здійснило партизанське з'єднання під командуванням ... (С. Ковпака).

11.       111 Надзвичайний Великий Збір ОУН(Б) відбувся ... (у серпні 1943р.).

12.       «Волинська трагедія» була зумовлена конфліктом між ... (українцями та поляками).


Література

 1. Історія України (Вступ до історії): підруч. для 5 кл. загальноосвіт. Навч. Закладів / О. І. Пометун, І. А. Костюк, Ю. Б. Малієнко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 192 с.
 2. Вступ до історії України: Підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 184 с.
 3. Історія України (Вступ до історії): підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов. – К.: Генеза, 2013. – 256 с.
 4. Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ О. І. Пометун, П. В. Мороз, Ю. Б. Малієнко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 256с.
 5. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Пед. Преса, 2006. – 288с.
 6. Історія України: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Генеза, 2007. – 224с.
 7. Історія Середніх віків: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів – К. Генеза, 2007. – 240с.
 8. Історія України, XVI – XVIII ст.: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г. К. Швидько. - К. Генеза, 2008. – 336с.
 9. Історія України: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закладів / За ред. Ю. А. Мицика. - К. Генеза, 2002. – 256с.
 10. Всесвітня історія. Новий час (XV – XVIII ст.). 8 клас: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів / С. В. Д’ячков, С. Д. Литовченко. – Х.: Ранок-НТ, 2008 – 224с.
 11. Історія України: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закладів – К.: Грамота, 2009. – 288с.
 12. Всесвітня історія. 9 клас: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 224 с.
 13. Історія України: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Кульчицький, Ю. Лебедєва. – К. Генеза, 2010. – 304с.
 14. Новітня історія України. Частина перша. 1914 – 1939: підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закладів – Вид. 3-тє, виправл. та допов. - К. Генеза, 2002. – 352с.
 15. Всесвітня історія. підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2010. – 272с.
 16. Історія України: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів: (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2011. – 320 с.
 17. Новітня історія України (1939 – 2001): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Вид. 4-е, доопрацьоване й доповнене. - К. Генеза, 2001. – 384с.
 18. Всесвітня історія. підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. (рівень стандарту, академічний рівень). - К.: Грамота, 2011. – 224с.

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Негрій Ірина Олександрівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
11 жовтня 2018
Переглядів
11602
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку