Тиждень образотворчого мистецтва

Про матеріал
У методичній розробці розкрито проблему розвитку творчої активності учнів у процесі організації предметного тижня образотворчого мистецтва. Видання містить розробки заходів, інтерактивні форми і методи роботи, вікторини, кросворди, інтелектуальні ігри; подано матеріал для проведення з учнями тижня образотворчого мистецтва. Запропонований матеріал може використовуватись як для індивідуальної, так і колективної форм роботи у закладах загальної середньої освіти.
Перегляд файлу

 

Предметний тиждень з образотворчого мистецтва як засіб творчої активності учнів

 

Методична розробка

 

Дитяча субота для дітей віком 5-12 років. Майстер-клас зі створення картини в стилі квілінг з нагоди святкування Дня захисту прав дітей - Книгарня "Є"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У методичній розробці розкрито проблему розвитку творчої активності учнів у процесі організації предметного тижня образотворчого мистецтва. Видання містить розробки заходів, інтерактивні форми і методи роботи, вікторини, кросворди, інтелектуальні ігри; подано матеріал для проведення з учнями тижня образотворчого мистецтва. Запропонований матеріал може  використовуватись як для індивідуальної, так і колективної форм роботи у закладах загальної середньої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ВИД ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА....................5

1.1. Основні функції предметного тижня....................................................5

1.2 Методика проведення предметного тижня...........................................8

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ТИЖНЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА...........11

ВИСНОВКИ...........................................................................................................56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................57

ВСТУП

«Творчість, починається там,

де інтелектуальні й естетичні багатства,

засвоєні, здобуті раніше, стають засобом пізнання,

освоєння, перетворення світу.

При цьому людська особистість немов би

зливається із своїм духовним надбанням».

В. Сухомлинський

Сьогодні в контексті Нової української школи для кожного вчителя, головною метою є необхідність викликати в учнів бажання вчитися і вміння навчитися. Найбільшу радість, естетичне задоволення учні одержують, на незвичайних, нестандартних уроках та заходах, що дозволяють розкрити їх природні здібності, їх неординарне мислення, де вони були б справжніми першовідкривачами, а не слухняними пасивними виконавцями. Саме на таких заходах формується творча особистівсть. Особливе місце у розвитку творчої активності учнів належить образотворчому мистецтву. Завдяки йому формуються, перш за все, творчі здібності, набуваються знання про мистецтво, прекрасне у світі людських взаємин тощо. Не менш важливим є духовний розвиток дитини – доброзичливе, щире ставлення до життя. Образотворчість є важливою умовою розвитку творчих можливостей учнів. Вона допомагає їм визначитись у власних бажаннях, знайти себе, визначити своє ставлення до оточуючої дійсності: природи, мистецтва, людей. Основне в роботі – зацікавити дітей, не залишати без уваги тих, котрі не впевнені у своїх силах чи вважають себе необдарованими. Важливо допомогти їм відкрити в собі талант, світ творчості, власні приховані можливості. Сприяє цьому процесу тиждень образотворчого мистецтва в закладі загальної середньої освіти. Предметний тиждень розглядається як комплексний навчально-виховний захід, що поєднує у собі різноманітні системні, традиційні заходи, що дає змогу укорінювати традиції школи, робити шкільну мистецьку освіту безперервною.

РОЗДІЛ 1.

ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ВИД ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

 

1.1. Основні функції предметного тижня

Одним з напрямів методичної роботи у школі є проведення предметних тижнів. Вчителі та учні активно беруть участь у підготовці та проведенні заходів під час тижня.

Ні для кого не секрет, що запорукою успішного навчання є глибока зацікавленість учнів у вивченні того чи іншого предмета. Тому кожен вчитель і намагається всіма доступними способами зацікавити учнів предметом, який він викладає. Хоча на більшості уроків вчителі школи використовують багато різноманітних активних форм, методів і прийомів, реалізувати їх не завжди вдається через брак часу й інші причини. Одним з найбільш дієвих засобів в досягненні цієї мети є добре продумана і організована позакласна робота, адже вона сприяє виявленню і розвитку здібностей учнів, вимагає від учителів великого творчого потенціалу.

Основними відмінностями позакласної роботи від навчальної є:

1. Добровільний характер участі учнів у позакласній роботі на відміну від обов’язковості навчальної діяльності. Учні вирішують для себе питання про участь в тих чи інших видах позакласної роботи, перш за все відповідно до своїх інтересів, бажання дізнатися щось нове, зайнятися чимось додатково з якимись певними цілями. Цей провідний принцип організації позакласної роботи зобов’язує вчителя своєчасно виявити зацікавленість учнів позакласною роботою, залучити їх до діяльність у позаурочний час і тим самим пробудити в них інтерес до неї. Цей принцип визначає зміст і форму позакласної роботи – вона повинна постійно підтримувати, поглиблювати і розвивати інтерес до предметів.

2. Позаурочний характер занять виражається: по-перше, відсутністю суворо урочної регламентації, що стосується часу, місця, форми їх проведення. Місцем проведення роботи може бути шкільний стадіон, зал музею, шкільний сад і т. д.

По-друге, у відсутності суворого обліку знань, навичок і вмінь, оцінок в балах. Перевірка результатів позакласної роботи здійснюється у формі звітних концертів, зборів, виставок, випуску стінгазет і т. д.

3. Велика самостійність та ініціативність учнів у виконанні позаурочних доручень. На відміну від навчальної роботи, де допомога вчителя відіграє провідну роль, у позакласній роботі учні проявляють більше самостійності, винахідливості, творчості як у виконанні, так і в організації позаурочних заходів, у виборі форм роботи, що відповідають інтересам окремих вікових груп учнів, їх нахилам.

Найбільше форм і видів позакласної діяльності можна побачити під час проведення предметних тижнів. Адже предметні тижні в школі виконують певні функції:

1. Організаційна – тижні дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до освітнього процесу, вдосконалити організаційні якості вчителів та розвивати організаційні здібності учнів.

2. Діагностична – можливість отримувати інформацію про динаміку професійного рівня вчителів та особистісний розвиток учнів.

3. Моделююча – під час планування тижнів розробляються принципово нові форми навчально-пізнавальної діяльності учнів.

4. Пропагандистська – зміст тижнів спрямований на інформування учнів про досягнення науки та техніки, виконання перспективних завдань програми розвитку школи [10, c. 4].

Предметний тиждень з образотворчого мистецтва є традиційними методичним заходом у закладі загальної середньої освіти. Він дає можливість учителям, підвищувати рівень кваліфікації, професійної компетентності, а учням показати свої знання, вміння, навички, розвивати організаційні здібності поглибити та розширити знання з предмету. Тиждень стає своєрідним творчим звітом, формуванню творчих відносин між учнями, вчителями та батьками, які взаємодіють в процесі підготовки і проведення тижня.

Основне завдання предметного тижня полягає в тому, щоб у ньому взяло участь якомога більше школярів. Тому про підготовку до тижня знає вся школа. Яскраві оголошення, про початок проведення тижня й план проведення заходів, які відбуватимуться протягом тижня вивішуються заздалегідь на видному місці. На кожен день тижня плануються конкретні заходи.

Уже стало традицією що більшість тижнів проводяться таким чином: понеділок – інформаційний (виставковий), в цей день учні поповнюють свій інформаційний запас, вівторок – творчий, день для виявлення фантазії і творчості у складанні кросвордів, загадок, малюнків, проектів, середа – розважальний день (ігровий), адже гра – це та чарівна паличка, яка навіть нудне заняття вмить перетворить на цікаве, захоплююче, четвер – день інтелектуальних ігор, п’ятниця – пошуковий (екскурсійний), в цей день підбиваються підсумки, робиться виставка кращих робіт та обов’язково на лінійці відзначаються грамотами та подяками кращі учні. Під час підготовки заходів вчителі враховують, що позакласна робота має доповнювати урочну діяльність, а не бути зовсім відірваною від неї. Взаємозв’язок класної та позакласної роботи сприяє розвитку інтересу до матеріалу, який вивчається на уроках, активізує пізнавальну діяльність учнів.

Під час проведення предметного тижня образотворчого мистецтва учні не лише поглиблюють знання про види та жанри мистецтва, специфіку художнього образу, їх підводять до розуміння та сприйняття образотворчого мистецтва як художньо-естетичної цінності у власному житті. Це відбувається завдяки тому, що діти ознайомлюються з прийомами роботи професійних художників, пробують самі використовувати ці прийоми, викладання вчителем образотворчого мистецтва набуває так званої «академічної манери» [11, c. 22].

Окремо слід виділити ознайомлення з творами мистецтва. Серед тем, запропонованих для вивчення образотворчого мистецтва є такі, розкрити які можливо лише за допомогою картин, репродукцій, діафільмів чи слайдів. Робота під час тижня повинна бути побудована таким чином, щоб учні не лише ознайомилися з виразністю певного виду мистецтва, стилем художника, але й емоційно змогли пережити їх, спробувати уявити «що там за кадром», обґрунтувати своє судження (на відповідному віковому та індивідуальному рівні) відносно кольорової гами, композиційного центру, сюжету картини в загальному.

Виконання завдань предметного тижня сприяють розвитку спостережливості, формують інтерес та образотворчі уміння, і, відповідно, закладають смакові критерії, еталони, при виконанні кожного завдання учні розвиваються емоційно, завдання вчителя – сформувати почуттєву сферу учня, оскільки саме емоції та почуття, сприйняття та уявлення є основною формою чуттєвого відображення, яке дуже необхідне при оцінно-творчій роботі. При підготовці до предметного тижня емоційній насиченості змісту навчального матеріалу сприяє добір: а) ілюстрацій – твори повинні бути високохудожніми, тематично актуальними, цікавими для дітей, а також педагогічно доцільними; б) предметів для спостереження та натурних постановок, які можуть викликати у дітей естетичні почуття, образні уявлення, зацікавлення, подив, захоплення. Необхідною умовою є мовлення самого вчителя – емоційне, образне, лагідне.

 

1.2 Методика проведення предметного тижня

Предметний тиждень – масова форма позакласної роботи з навчального предмета, визначений вид діяльності, спрямований на ознайомлення і зацікавленість учнів у даному предметі. Протягом визначеного часу увага всієї школи приковується до якого-небудь предмета або напрямку виховної роботи.

Мета предметних тижнів – активізувати школярів до подальших занять з предмета, розвивати їх пізнавальні інтереси, розширювати світогляд, стимулювати творчу активність, прагнення до інтелектуального удосконалення.

У програму предметного тижня доцільно включати тематичні вечори, випуск газет і бюлетенів про новини науки і техніки та за профілем предмета; організовувати виставку творчих робіт учнів, зустрічі з цікавими людьми, диспути, прес-конференції, конкурси, усні журнали, огляди, турніри, фестивалі, змагання, презентації творчих проектів, аукціони ідей, заочні подорожі, екскурсії, творчі звіти, літературно-музичні вітальні. Під час предметних тижнів вчителі дають відкриті уроки, зазвичай нестандартні, залучаючи до їх проведення учнів.

Успіх предметного тижня залежить від дотримання певних педагогічних умов:

 •                 при плануванні предметного тижня варто враховувати вікові й індивідуальні особливості учнів, їхні інтереси, здібності, можливості закладу, мікрорайону, батьків;
 •                 вносити новизну в зміст запланованої роботи;
 •                 відбирати активні форми і методи виховання під час проведення;
 •                 залучати кожного здобувача освіти до підготовки і проведення предметного тижня [11, c. 23].

Ефективність проведення предметного тижня залежить від того, наскільки вдасться організаторам зробити його особистісно-значущим дня кожного учня.

На етапі підготовки, з цією метою, проводяться експрес-опитування, анкетування, організовується робота прес-центру, збір пропозицій у «Скарбничку цікавих справ» і ін.

План предметного тижня складається з урахуванням вікових особливостей, тобто для учнів з 5-7 класів.

Підготовчий етап містить у собі визначення цілей і завдань проведення предметного тижня; створення оргкомітету чи творчої групи, і розподіл обов’язків між її членами; вивчення інтересів, пропозицій учнів, класів, учителів, батьків; планування, складання програм тижня і закріплення відповідальних за організацію конкретних справ; контроль за ходом підготовки; уточнення часу, місця проведення, запрошення гостей, підготовка призів, грамот; робота прес-центру: оформлення наочності (оголошень, блискавок, газет, рукописних журналів та ін.) та ін.

Виховуючи в дітей інтерес до знань реальної дійсності, учитель створює необхідну ситуацію для фантазії, творчості. Ставлячи за мету розвиток творчої уяви дітей, учитель разом з тим формує в них і активне ставлення до пізнання реального світу, інтерес до дійсності.

У перший день тижня проводять урочисте відкриття. Вибір форми відкриття має важливе значення для успішного проведення всього тижня, сприяє створенню атмосфери зацікавленості, творчого підйому, позитивного емоційного настрою.

Для учнів можуть організуватися презентації предмета тижня, усні журнали, чи прес-конференції, ділові зустрічі «за круглим столом» тощо.

Розмаїтість застосовуваних форм і методів, висвітлення в пресі підсумків кожного дня, участь у роботі всіх учнів дозволяє підтримувати інтерес до того, що відбувається протягом всього тижня.

В останній день планується підведення підсумків тижня, нагороджуються активні учасники, переможці конкурсів, оглядів, олімпіад. Влаштовуються свята, заключні концерти, тематичні вечори, літературно-музичні вітальні, виставки.

Отже, проведення предметних тижнів дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до освітнього процесу, вдосконалити організаційні якості вчителів, розширити світогляд учнів, розвинути їхні творчі здібності, самостійність, естетичний смак. Після проведення предметного тижня в дітей активізується пізнавальна діяльність, зростає інтерес до вивчення предмету.

РОЗДІЛ 2.

РОЗРОБКА ТИЖНЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

ТИЖДЕНЬ ТВОРЧОСТІ: ВІДКРИТТЯ ТИЖНЯ.

УРОЧИСТА ЛІНІЙКА

Учитель. Дорогі діти! Цього тижня у нашій школі починається Тиждень образотворчого мистецтва. Як чудово поринути у світ краси, багатогранний світ мистецтва.

Учень 1. День сьогодні такий незвичайний,

Сонце встало умите в росі.

Скликав в школу всіх дзвоник « привітний,

І зібрались на свято усі.

Учень 2. Дуже люблять у школі всі діти

Щось творити: ліпить, малювать.

Тож дозвольте нам всім порадіти

Й тиждень творчості вже розпочать.

(Входить художник із палітрою в руках.)

Художник. Добрий день, любі друзі.

Я – художник. Я завітав до вас на цей Тиждень, бо...

Без слів не можна вірша написати,

Без нот не можна музики заграти,

А у художника своя є мова –

Це мова фарб, це мова кольорова.

Учень 1. А що це в тебе?

Художник. Це – чарівна палітра, бо світ наш кольоровий.

(Коли йдеться про певний колір, діти розгортають хустинки відповідного кольору.)

Учень 1. Кольоровий, веселковий

Світ навколо. Він чудовий!

Ось червоний – колір крові, Це любов чи гнів?

Учень 2. Жовтий – теплий і ласкавий.

Колір сонця, колір слави,

І осінньої заграви,

Й золота ланів.

Учень 3. Все навколо молодіє!

Це зелений – колір дії,

Колір росту і надії,

Радості, весни.

Учень 4. Хмар нема на видноколі,

Синій колір – колір долі,

Колір впевненості, волі,

Думки глибини.

Учень 5. Ось рожевий, світанковий –

Колір радісний, святковий.

Колір юності квітковий,

Колір казки, мрій.

Учень 6. Колір сильний, полум’яний,

Життєрадісний, рум’яний –

Це оранжевий, морквяний,

Сонячний, ясний!

Учень 7. Ось коричневий. Спокійний,

Колір дерева, надійний,

Мовчазний він і глибинний,

Роздумів печать.

Учень 8. Сірий колір – хмари, осінь,

Хвилі моря, сиві коси.

Це багатий власний досвід,

Мудрість і печаль.

Учень 9. Наче аромат квітковий,

Таємничий, загадковий,

Неосяжний – це бузковий,

Колір непростий.

Учень 10. Колір правди, честі, віри,

Колір доброти і миру,

Спокою і снігу – білий,

Колір чистоти.

Учень 11. Ось блакитний вабить око –

Колір задумів широких,

Колір неба, мрій високих,

Колір з вітерцем.

Учень 12. Темрява застелить очі –

Незбагненний колір ночі.

Кожен бачить те, що хоче,

Чорний колір це.

Учитель. Протягом Тижня образотворчого мистецтва ви всі дізнаєтеся багато цікавого про види мистецтв, вчитиметеся розуміти прекрасне, побуваєте на нашому вернісажі.

Художник.

Мої любі, щирі друзі,

Я бажаю вам усім,

Щоб бажання малювати

Виникало в вас завжди.

А іще бажаю вам

Розвивати свій талант:

Вирізайте і малюйте,

Вишивайте і ліпіть,

Знаменитістю своєю

Світ широкий звеселіть.

Учитель. Тиждень образотворчого мистецтва буде проходити за планом.

План проведення тижня образотворчого мистецтва

№ п/п

Зміст роботи

Клас

Понеділок «Виставковий»

1.

Відкриття тижня. Урочиста лінійка «Тиждень творчості»

5-7

2.

Інформаційний вісник «Цікаві факти із світу образотворчого мистецтва»

5-7

3.

Інформаційна хвилинка «Українські художники світового рівня, імена яких потрібно знати»

5-7

Вівторок «Мистецтвознавчий»

1.

Розгадування кросвордів, веселих вікторин

5-7

2.

Засідання літературно-мистецької вітальні «Маленькі майстри великого пензля і яскравих барв»

6

Середа «Розважально-пізнавальний»

1.

Вікторина «Весела палітра»

5

2.

Пізнавально-розважальний захід  «Світ живопису навколо нас»

6

3.

КВК «У світі прекрасного»

7

Четвер «Творчий»

1.

Майстер-клас із техніки декупаж з елементами кракелюру та шебі-шику декорування СD-диска «Квіткова фантазія»

6-7

П’ятниця «Екскурсійний»

1.

Відео-подорож архітектурними пам’ятками України

5-7

2.

Підсумки тижня, відзначення та нагородження активних учасників тижня

 

 

ВИСТАВКОВИЙ ДЕНЬ

Інформаційний вісник «Цікаві факти із світу

образотворчого мистецтва»

Знамениті картини і приховані коди, заховані в них

1. Мона Ліза (Mona Lisa): справжній прихований код у її очах. Інтрига зазвичай криється в її загадковій усмішці. Проте, розглядаючи картину під мікроскопом, історики з Італії виявили, що, навівши збільшувальне скло на очі «Мони Лізи» можна побачити крихітні цифри і букви. Експерти кажуть, що ледь помітні букви і цифри являють собою щось з «Коду да Вінчі» в реальному житті: в правому оці можна розрізнити букви LV, які цілком можуть являти собою його ім'я, Леонардо да Вінчі (Leonardo DaVinci), в той час як в лівому оці, також є символи, але вони не так чітко помітні. Звичайно, точно визначити їх дуже важко, але вони, здаються латинськими літерами CE, або Е може насправді бути буквою B. На арці моста, який видніється на фоні, можна побачити число 72, або ж латинську букву L і число 2. Крім того, число 149, зі стертим четвертим числом, знаходиться на задній частині картини, що дає підстави вважати, що да Вінчі написав її, коли був в Мілані в 1490-х роках. Слід взяти до уваги, що цій картині майже 500 років, тому вона вже не така чітка і ясна, як в той момент, коли вона була створена [2].

10 знаменитих картин з прихованими кодами, фото-1

2. Таємна Вечеря (Last Supper): математична і астрологічна головоломка, плюс секретні ноти. «Таємна Вечеря» також була предметом безлічі гіпотез, в основному стосовно начебто прихованих послань чи натяків, які присутні в картині. Інформаційний технолог Славіс Песча (Slavisa Pesci), створила цікавий візуальний ефект шляхом накладення напівпрозорого, дзеркального відображення картини поверх оригіналу. В результаті по обох кінцях столу з’явилися дві постаті, які виглядають як тамплієри, в той час як якийсь чоловік, можливо, жінка з немовлям стоїть ліворуч від Ісуса.

Італійський музикант Джованні Марія Пала (Giovanni Maria Pala), також вказала на те, що положення рук і буханців хліба можуть бути інтерпретовані як ноти на нотному стані, і якщо їх читати справа наліво, що було характерним для методу листа Леонардо, вони складають музичну композицію. Дослідник з Ватикану, Сабріна Сфорца Галітція (Sabrina Sforza Galitzia), заявила, що розшифрувала математичну і астрологічну головоломку в картині Леонардо «Таємна Вечеря». Вона сказала, що він передбачав кінець світу під «всесвітній потоп», який розпочнеться 21 березня 4006 і завершиться 1 листопада того ж року. Вона вважала, що цей потоп ознаменує «новий старт для людства» [2].

10 знаменитих картин з прихованими кодами, фото-2

3. Мадонна зі святим Джованніно (Madonna with Saint Giovannino): спостереження НЛО

На додаток до залучення нашої уваги до твердих як камінь м'язів Дитятка Ісуса, на картині Доменіко Гірландайо (Domenico Ghirlandaio) «Мадонна зі святим Джованніно» також зображена цікава маленька крапля, що ширяє в небі над лівим плечем Марії.

Над лівим плечем Марії намальований дископодібний об'єкт, який, мабуть, блищить. Цей об'єкт художник зобразив дуже детально, щоб його було добре помітно в його творі мистецтва. На правій частині картини зображена людина, яка тримає праву руку над очима, що вказує на те, що цей об'єкт був дуже яскравим, а у верхньому лівому кутку зображений предмет, схожий на сонце. «Мадонна зі святим Джованніно» Доменіко Гірландайо це лише одна з численних середньовічних картин, на яких зображені дивні, що лякають непізнані літаючі об’єкти.

10 знаменитих картин з прихованими кодами, фото-4

4. Захарія (пророк) (Prophet Zechariah): образа релігійного авторитетної особи

Розбіжності між Папою Юлієм II (Julius II) і Мікеланджело були добре задокументовані. Історики відзначають, що Мікеланджело зобразив портрет папи в якості пророка Захарія, і що один з ангелів розташованих позаду нього показує йому вкрай непристойний жест. Чарівна маленька дитина показує фігу, і це не солодкий фрукт, це справжнісінька фіга з пальців та її значення далеко не таке солодке, як однойменний фрукт. Просовуючи великий палець руки між вказівним і середнім пальцями, він робить жест, який у старому світі практично був аналогом демонстрації середнього пальця в наші дні [2].

10 знаменитих картин з прихованими кодами, фото-5

6. «Фламандські прислів'я» (Netherlandish Proverbs): у сюжеті картини присутні 112 нідерландських ідіом

«Фламандські прислів'я» це картина написана олією на дубовій панелі в 1559 році. Її автором є Пітер Брейгель Старший (Pieter Bruegel the Elder) який зобразив землю, населену буквальними зображеннями нідерландських прислів'їв тих днів. У написаній картині присутні приблизно 112 ідіом. Деякі з них, використовуються й донині, наприклад, такі як: «плисти проти течії», «битися головою об стіну», «озброєний до зубів» і «велика рибка їсть маленьку». Інші прислів'я відображають людську дурість. Деякі фігури, мабуть, являють собою більше одного фігурального висловлювання, такі як, наприклад, людина яка стриже вівцю лівіше центру в нижній частині картини. Вона сидить поруч з людиною, яка ріже свиню, що являє собою вираження «хтось стриже овець, а хтось ріже свиней». Це вираз означає, що одна людина володіє перевагою в порівнянні з іншим, але воно може також являти собою наставлення «стрижіть їх, але не знімайте з них шкіру», тобто використовуйте свої заощадження по максимуму, але не розтрачайте їх повністю.

10 знаменитих картин з прихованими кодами, фото-7

7. «Вечеря в Еммаусі» (Supper at Emmaus): визнання закону мовчання для християн

«Вечеря в Еммаусі» це картина, написана художником Караваджо в стилі італійського бароко. На картині зображено момент, коли воскреслий але ще невпізнаваний Ісус, показується двом з своїх учнів, у місті Еммаус, а потім зникає з виду. Картина незвичайна через фігури, написані у натуральну величину і з-за темного, порожнього фону. На столі стоїть кошик з їжею, яка небезпечно балансує на краю стола. На картині також присутня вражаюча тінь, що нагадує по контурах рибу, яка може вказувати на визнання закону мовчання для християн [2].

10 знаменитих картин з прихованими кодами, фото-8

 

Інформаційна хвилинка «Українські художники світового рівня, імена яких потрібно знати»

З їхньою творчістю знайомі фахівці мистецтва, та для широкого загалу вони залишаються невідомими. Визнані світом, та маловідомі на батьківщині, ці митці сьогодні заслуговують на те, щоб їхні імена знав кожен українець. Представляємо вам 5 українських художників кінця ХІХ – початку ХХ століть, творами яких захоплювались у всьому світі.

Олександр Мурашко

Картини цього художника закуповували для приватних колекцій королівські родини, а його приватні виставки проходили у Берліні, Кельні, Дюсельдорфі та Венеції. У Німеччині його цінували найперше як портретиста. Європа вчасно визнала унікальний імпресіонізм українського художника, не гірший від Клода Моне чи Поля Сезанна. Адже Олександр Мурашко мав власний унікальний стиль, не схожий на жоден інший із представлених у мистецькій Європі. Одним із його авторських прийомів були яскраві кольори. Живучи і працюючи в Києві, він долучився до заснування Української Академії Мистецтва. На 44 році життя, повний нових ідей та творчих планів, Олександр Мурашко трагічно загинув. Його знайшли замордованим більшовицькою міліцією. То були страшні 1920-ті роки, коли жертвами московських катів (які мали конкретну мету винищення української інтелігенції) один за одним ставали визначні громадські, культурні діячі.

              

Марія Башкірцева

Твори видатної української художниці зараз зберігаються у музеях багатьох країн світу. А у Ніцці (Франція) є навіть окремий зал, де представлено її картини. Цікаво, що у Люксембурзькому палаці в Парижі біля символічної скульптури «Безсмертя», де викарбувані імена видатних французьких діячів, є наша Марія Башкірцева. Чим полтавка заслужила таку честь у закордонної спільноти?

Переїхавши у молодому віці у Францію, починає опановувати художню майстерню в Парижі. Її талант одразу помітили. Були численні медалі та призи на виставках, у захваті від її робіт були французькі газети та журнали. Її творчість високо цінували Анатоль Франс та Еміль Золя. Українка за походженням, вона стала визначною постаттю найперше французького мистецтва.

Світ картин Башкірцевої – це світ паризького передмістя, світ служниць, працівниць, безпритульних дітей та школярів. Після смерті художниці деякі її праці закупили музеї, деякі роботи залишились у Луврі. Сьогодні оригінальні картини Башкірцевої є рідкістю, з огляду на те, що більша їх частина загинула під час Другої світової війни. Через тогочасний політичний режим Башкірцева так і не змогла повернутись до України, хоч завжди цього прагнула.

             

Никифор з Криниці

Український художник-примітивіст, який мав принаймні 17 імен, під якими фігурував у мистецтвознавчих книжках цілого світу. Як художника Никифора (українець-лемко) світ відкрив 1932 року, коли в Парижі в галереї Леона Марселя експонувалася його виставка з 200 малюнків.

Провідними темами його робіт була біблійна та світська. Перша персональна виставка художника відбулась у Львові. А потім його твори виставлялися у різних країнах світу понад 80 разів – представлення його картин у Римі (1957), Німеччині (1961) та Парижі (1964) остаточно закріпили за ним славу геніального новатора у сфері наївного мистецтва. Криницький ніколи не бував у мегаполісах, не літав аеропланами, проте на його картинах постають величні хмарочоси, цілі міста зображені з висоти пташиного лету; «проектував» квітучі міські квартали, перетворюючи похмурі сірі будівлі на розкішні букети з рослин та квітів.

Микола Неділко

Один з найоригінальніших кольористів та пейзажистів вітчизняного мистецтва, якого називають українським Ван Гогом. Його талантом захоплювалися поціновувачі мистецтва в Нью-Йорку, Філадельфії, Вашингтоні, Парижі. Про нього знали в США, Канаді, Аргентині, Австрії, Німеччині… Не відчуваючи себе вільним в умовах радянської ідеології, він емігрує в Німеччину, потім живе в Аргентині та США. Яскравість, експресія, несподівані кольори – те, чим відразу приваблюють картини Неділка. Кажуть, американські колекціонери й зараз за великі гроші купують на аукціонах невеликі полотна цього рішучого колориста. Оригінальні картини Неділка сьогодні є великою рідкістю.

  

Давид Бурлюк

У 2007 році на найпрестижнішому аукціоні сучасного мистецтва Sotheby’s було зафіксовано український рекорд. Картину Бурлюка «В церкві» продали за 650 000 доларів. Цікаво, що її стартова ціна склала лише 160 тисяч. Давид Бурлюк (народився на Сумщині) – художник-футурист, ідеолог авангардизму у живописі. Не бажаючи миритись з більшовицькою ідеологією, емігрує спершу в Японію. Потім в США. Його виставки відбувалися в багатьох містах Європи, Австралії й Америки. Сьогодні основна частина творів Давида Бурлюка зберігається у меморіальному музеї художника у Нью-Йорку, а також у Росії, країнах Європи, в Японії, Канаді.

    

 

МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ДЕНЬ

Інтелектуальний марафон

1. Портрет художника, автора твору. (Автопортрет)

2. Прозора фарба, що легко розчиняється водою. (Акварель)

3. Скульптурне зображення голови і верхньої частини тулуба людини. (Бюст)

4. Назва виду образотворчого мистецтва, що перекладається з латини як «пишу», «малюю». (Графіка)

5. Композиція з кольорового скла, один із видів монументального живопису. (Вітраж)

6. Тоненька паличка графіту в дерев'яній оправі. (Олівець)

7. Місто, в якому зберігається найбільша колекція картин Айвазовського. (Феодосія)

8. Матеріал для ліплення. (Глина, пластилін)

9. Виготовлення виробів із паперу способом згинання. (Орігамі)

10. Яйце, розписане різнокольоровими візерунками. (Писанка)

11.Жанр образотворчого мистецтва, присвячений малюванню природи. (Пейзаж)

12. Інструмент, яким користується скульптор під час ліплення з пластиліну, глини, воску. (Стека)

13. Художник, автор картини «Золота осінь». (І. Левітан)

14. Художник, автор картини «Ранок у сосновому лісі». (І. Шишкін)

15. Набір посуду, об’єднаний спільним образно-декоративним та конструктивним рішенням. (Сервіз)

16. Гравюра на металі. (Офорт)

17. Вид мистецтва, образно – «застигла музика». (Архітектура)

18. Вироби з обпаленої глини. (Кераміка)

19. Техніка плетіння вузлами. (Макраме)

20. Мистецтво створення букетів. (Ікебана)

Вгадайте назву і автора фрагмента репродукції картини

1. (фото 1) (Відповідь: «Соняшники» Вінсент Ван Гог)

2. (фото 2) (Відповідь: «Дівчинка з персиками» Валентин Сєров)

3. (фото 3) (Відповідь:

«Джоконда» Леонардо да Вінчі

Филворд «Художні матеріали»

Серед буквеної плутанини знайдіть і викресліть назви художніх матеріалів. Викреслювати можна тільки під прямим кутом (по діагоналі)

Відповідь:

Розгадування кросвордів

Кросворд «Жанри образотворчого мистецтва»

По горизонталі:
1.  Пейзаж, що зображує нерівну місцевість
2. Жанр, що зображує воєнні дії.
З. Жанр, який зображує людей у статичних позах.
4. Стародавній стиль.
5.  Похідний колір.
По вертикалі:
6. Зображення на полотні автора.
7.  Жанр мистецтва, присвячений зображенню тварин, птахів і т.п.

Кросворд «Орнамент»

1. Візерунок, що ґрунтується на ритмічному повторенні його елементів.

2. Підпорядкування художнього зображення умовним, орнаментальним формам, перевага таких форм над реалістичним передаванням дійсності.

3. Малюнок, що є певним переплетенням фігур, сполученням фарб ( як правило, на вишивці, мереживі, орнаменті).

4. Повторення однорідних елементів в орнаменті.

5. Гармонія, розмірність, розміщення точок або частин предмета в просторі, коли одна половина . є дзеркальним відображенням другої.

6. Повторення елементів складального орнаменту.

Відповіді: 1. Орнамент; 2. Стилізація; 3. Візерунок; 4. Ритм; 5. Симетрія; 6. Рапорт.

Художні омоніми

•  Відгадайте слово, що має два різних значення.

•  Не тільки найбільша грошова одиниця Стародавньої Греції, Єгипту, Вавилона, Персії, але й видатні здібності діяча мистецтва. (Талант)

• Не тільки частину руки, але і інструмент художника. (Кисть)

• Не тільки одиниця рівня гучності звуку, але і задній план картини. (Фон)

• Не тільки частина акта в драмі, але і витвір живопису. (Картина)

• Не тільки лінія, що дає наочне уявлення про характер зміни функції, але і художник. (Графік)

• Не тільки повернення до влади королівської династії, однак і відновлення картин. (Реставрація)

• Не тільки дивакуватий чоловік, але і оригінал художнього твору. (Оригінал)

• Не тільки музична п’єса з вибагливим мелодійним малюнком, але і складний візерунчастий орнамент з геометричних фігур та стилізованих листя, що склався в мистецтві мусульманських країн. (Арабеска)

• Не тільки характер, вдачу і темперамент людини, але і реальні об'єкти дійсності, які художник безпосередньо спостерігає за їх зображенні. (Натура)

• Не тільки спортсмен, робить промахи на стрільбі, в іграх з м'ячем і шайбою, але і погано малює художник. (Мазило)

• Не тільки лад військовослужбовців, але і архітектурно оброблена кругла в перерізі вертикальна опора. (Колона)

• Не тільки швейна приналежність, але і гострий шпиль будівлі. (Голка)

• Не тільки найкрасивіша, запашна квітка, але і кругле вікно з кам'яною палітуркою у вигляді радіальних променів у центрі фасаду романських і готичних будівель 12-15 століть. (Троянда)

• Не тільки плавність, витонченість рухів у танці, але й іншу назву скульптури, як виду образотворчого мистецтва. (Пластика)

• Не лише один із парних плоских передніх зубів, але і інструмент скульптора. (Різець)

• Не тільки частина парашута, але і частина будівлі церкви. (Купол)

• Не тільки металева частина електричної лампочки, але і лежить на фундаменті нижня потовщена частина стіни, споруди, колони, пам'ятки. (Цоколь)

Жартівлива вікторина

• Як звуть художників, які малюють без кистей і фарб? (Мороз, Осінь, Сонце)

• Яким суцвіттям художники малюють? (Пензлем. Кисть – суцвіття з подовженою головною віссю і квітками розвиваються від підстави до вершини, наприклад у конвалії, у черемхи.)

• Який матеріал для малювання заливає обличчя від сорому? (Фарба)

• Її художник «вганяє в краску». Назвіть її. (Кисть)

• Чим, на думку художників, маслом не зіпсуєш? (Картину)

• Напівфабрикат картини – це... Що? (Ескіз)

• Тканина мовою живописця – це... Що? (Полотно)

• Як називають смішний портрет людини? (Натюрморт)

• Художник з почуттям гумору – це... Хто? (Карикатурист.)

• Лікар творів мистецтв – це... Хто? (Реставратор)

• Яка шкільна відмітка «проживає» в Третьяковській галереї? (Двійка. Мається на увазі картина Ф. П. Решетнікова «Знову двійка»)

• Як правильно пишеться прізвище відомого французького художника-імпресіоніста: Маабо Мпроне? (Якщо ім'я художника Едуар, то з буквою «А» – Мане, якщо ж Клод, то з літерою «О» – Моне)

• Який художник є «найкращим у світі рисувальником півнів»? (Звичайно ж, знаменитий Карлсон, який живе на даху. Він створив чудовий і сумний шедевр «Дуже самотній півень»)

• Яку скульптуру часто приводять в приклад дітям, намагаючись відучити їх від звички гризти нігті: «От що з тобою буде!»? (Венеру Мілоську: «будеш гризти нігті, і в тебе не буде рук»)

• Серед тих, хто вимагав демонтувати «сталеве чудовисько» – Ейфелеву вежу – був відомий письменник Гі де Мопассан. А пізніше він щодня снідав у ресторані на самому верху башти. Коли ж його запитали, чому він це робить, якщо всім серцем ненавидить цю споруду, Мопассан відповів: «Це єдине місце, звідки ...». Закінчите відповідь письменника. («Це єдине місце, звідки її не видно!»)

• У який твір образотворчого мистецтва можуть заходити кораблі? (Портрет – портрет)

• Чому геологи і географи дуже люблять картину К. Малевича «Чорний квадрат»? (Тому що чорний квадрат на географічних картах означає поклади кам’яного вугілля)

Верифікатор

Прочитавши, скажи у відповідь слово «так» або слово «ні».

• Словом «бароко» спочатку називали рідкісну дорогоцінну перлину химерної форми. (Так. А потім став так називатися стиль європейського мистецтва, ошатний, пишний та розкішний)

• Простим олівцем середньої твердості можна провести лінію довжиною 5,5 км. (Так, а хто не вірить, нехай перевірить)

• Етюдник – це книжка з нотами етюдів. (Ні. Це спеціальний плоский ящик з приладдям для малювання, живопису та місцем для приміщення етюду)

• Живописців, які працюють олією, у багато сотень разів більше, ніж акварелістів. (Так)

• «Кімната сміху» – це зал в художній галереї, де виставляють роботи карикатуристів. (Ні. Це атракціон – зал з кривими дзеркалами.)

• Епоха Ренесансу була перед епохою Відродження. (Ні. Це дві назви однієї і тієї ж епохи в історії європейської культури 13-16 століть)

• Леонардо да Вінчі був шульгою. (Так)

• На знаменитій картині Леонардо да Вінчі «Дама з горностаєм» є зображення горностая. (Ні. На картині зображений фуро – одомашнена альбінос чорного тхора. Дама, на руках якої забавний звір, – Чечилія Галерани, кохана герцога Людовіко Сфорца. Вона була не тільки красунею, але й розумницею. Знала латинь, захоплювалася поезією і філософією, чудово співала і грала на арфі. Прізвище Чечилії – Галерани – при вимові схожа на грецьке слово «galee», що значить «горностай». Ось тому-то Леонардо і назвав свою картину «Дама з горностаєм»)

• Французький король Франциск I заплатив Леонардо да Вінчі за його «Джоконду» всього-на-всього 1200 ліврів – ціну породистого коня. (Так. Економний був монарх. Зараз же за цей шедевр можна не один табун купити)

• Боттічеллі – це не ім'я, а прізвисько. (Так. «Боттічеллі» означає «бочонок». А справжнє ім'я італійського живописця Раннього Відродження – Алессандро Філіпепі)

• На картині П. П. Рубенса «Солом’яний капелюшок» зображена донька художника в фетровому капелюшку. (Так. Назва виникла через помилки переписувачів одного з ранніх інвентарів того зборів, де перебував цей портрет, т. к. французькі слова paille – солома poil – фетр дуже схожі. Насправді Сусанна Фоурмент зображена батьком-художником в модній синьо-чорної фетровому капелюсі зі страусовим пір'ям)

• Практично до XV століття художникам і в голову не приходило писати автопортрети, портрети своїх друзів і рідних. (Так. А ось у XVII столітті це стало дуже модним)

• До XVIII століття в Англії не було ні одного художника, який писав жанрові картини або пейзажі. (Так. Живописці в основному писали парадні портрети)

Маленькі майстри великого пензля і яскравих барв

засідання літературно-мистецької вітальні

Ведуча. Під куполом неба гарячі пастелі;

Хизується ліс осіннім плащем,

Земля засинає у жовтій постелі,

Сіється листя багряним дощем.

Ведучий. Згасаючим золотом пишні берези,

Як сонце з землі, гріють синю блакить;

Два кольори осені бринять на терезах,

Позує в красі зачарована мить.

Ведуча. Багряними кольорами осені стелиться доріжка до мистецької вітальні – саме так ми хочемо називати місце нашої нинішньої зустрічі.

Ведучий. Вітаємо усіх наших гостей на святі мистецтва і творчості! Нещодавно ми відзначили Міжнародний день художника. А сьогодні з міжнародних висот піднімемося до творчої висоти наших гімназійних художників – маленьких майстрів великого пензля і яскравих барв.

Ведуча. Що таке творчість? Може, це вітер

Ніжно шепоче замруженим вітам?

Може, промінчик веселий, весняний,

Спів заметілі зимовими днями?

Ведучий. Може, живе вона в серці людини,

Не замовкаючи ані хвилини?

Переплітаються в ній почуття.

Творчість – це частка людського життя.

(Інсценізація казочки про Волошку.)

Казочка про Волошку

На світанні, як тільки защебетали соловейки, біля чорного Каменя проросла Волошка.

- Якою мені бути? спитала вона Каменя, запиленого Спориша, колючого Будяка.

- Чорною, сказав Камінь.

- Сірою, запиленою, припавши до землі, сказав Спориш.

- А Будяк набундючився. Говорити з маленькою Волошкою, яка навіть не знає, якою їй бути, вважав нижче своєї гідності.

- Нащо чорною? спитала Каменя Волошка.

- Щоб тебе боялися, сказав той.

- Навіщо сірою? спитала Спориша.

- Щоб тебе не побачили, так легше прожити.

- Ставай колючою! не витерпів Будяк. Усіх колотимеш, ніхто тебе не чіпатиме.

Цілий день думала Волошка, якою їй бути, тільки вночі трішки заснула. А коли на зеленім житнім колоссі засвітилися зорі, спитала Неба:

- Якою мені бути?

І воно тихо-тихо поманило її своєю голубінню:

- Йди сюди...

- Як? Я не можу...

- А ти набирайся соку рости. Побачу, що ростимеш, нахилюся.

- Не треба вгору, це важко, загув чорний Камінь.

- Рости боляче, краще стелитися, зашепотів Спориш.

А Будяк посміхнувся і промимрив:

- Щоб виросли колючки, треба напинатися в широчінь.

Та Волошка потяглася вгору. Хрускотіла стеблина. Ще трішки, ще трішки...

- Викинь назустріч мені пелюстки, сказало Небо їй.

Перша пелюстка... Друга... Шоста...

І Небо торкнуло її своїм голубим крилом. Удень Волошка тримала на зеленій долоньці маленьке небенятко.

Ведучий. Жити – це не просто жити,

Щоб життя, як поле, перейти,

Треба, щоб із рук родило жито,

Виростали храми і мости!

Ведуча. Творити красу, дарувати людям тепло, звеселяти грою майстерно дібраних фарб – ось покликання художника! Але як мало знаємо ми про творчу лабораторію цих людей, їхні думки, мрії, сподівання.

Ведучий. Чому люди малюють? Який таємничий імпульс заохочує, зрештою, ні – примушує брати до рук пензлі і фарби? Що вони хочуть сказати, коли виводять ті чи інші лінії, змальовують площини, коли на папері під їх руками постають химерно-вишукані візерунки таких ще досі небачених форм?

Ведуча. Яка загадка людської свідомості й серця стоїть за світом форм, ліній, кольорів маленької людини-художника? Пошукаємо відповіді на ці питання у майстрів поетичного слова, які спробували зазирнути у творчий світ художника.

(Читання вірша Б. Лепкого «Малюнок»)

Малюнок

Глухе, бездушне отупіння

Напало землю. Цвіти мруть,

Поля байдужно снігу ждуть,

А хмари висять, як каміння.

Часами вітер надбіжить,

Туман стурбує і розвіє.

Село в долині бовваніє

І п’яним сном дрімає-спить.

Погасло світло. Зачинились

На засув двері. Вірні пси

В солому з вухами зарились,

Лиш блуд блукає по межі.

Лиш стежкою попід плотами

Йде голод сіл – щорічний гість.

Держить в руках мужицьку кість

І грізно зиркає очами (Богдан Лепкий).

Ведучий. А який дивосвіт наших гімназійних художників? Що змушує їх брати до рук пензлі і фарби?

Ведуча. Любі наші творці! Не бійтеся бути щирими у розмові з нами! Ми запитуємо не просто заради цікавості. Творчий світ людини, що поряд із тобою, – це один зі шляхів до її розуміння, це гармонія спілкування і співжиття.

Ведучі звертаються із запитаннями до юних художників:

- Яка пора доби для вашого творіння найліпша?

- Чи кожен розпочатий твір ви обов’язково завершуєте?

- Чи усі створені вами картині подобаються вам?

- Як ви ставитеся до того, що художники продають свої картини? А чи будете ви продавати свої картини? Яку ціну складете для них?

Ведуча. Одну із порад щодо подальшої долі ваших творінь може запропонувати учитель мистецтва (ім’я та прізвище).

(Учитель читає вірша «Вернісаж» В. Марценовського).

Красу і хист демонстрував картинний ряд,

Завмерлий сплеск портретів і пейзажів.

З дочкою ми прийшли в картиноград

І розчинились в задзеркаллі вернісажу.

Ходила мовчки щиро вражена дочка,

Очима спраглими ковтнути все спішила.

Аж раптом вся змінилась на очах

І біля звабної картини зупинилась.

Митець Чюрльоніса на ній копіював,

І, переймаючись романтики натхненням,

Художник полотно своє назвав

По-філософськи загадково: «Одкровення».

Обличчя сяяло на темнім полотні,

І очі, втомлені від пошуку, світились,

А на долонях, сяйвом у пітьмі, –

Людині істина палаюча відкрилась.

І гімн природі, і палка молитва

Завмерли на обличчі у людини,

Матеріальним згустком світла

Духовна істина лилася із картини.

Здавалось, щось святе з картини ллється,

Та до свідомості на Землю повертало

Одне лиш слово лаконічне: «Продається», –

І всім доступне «Одкровення» враз ставало.

«Двохзначний зміст», – промовила дочка. –

Духовний світ, і світ буття земного.

В очах – святе, і продаж – на очах.

Дорога мрії – і реальності дорога.

Яке блюзнірство: продається пошук...

Митець, напевно, це про себе написав.

Чуже життя придбає хтось за гроші...

Шукав, знайшов, створив, і... – все продав...

Що відповісти на слова твої, дитино?..

Художника потрібно розуміти.

Творець взнає ціну своїм картинам,

А продаж – то є стимул, щоб творити.

Мистецтво грішми хоч не переважиш,

Та так було, і так надалі буде:

Доросла донька має вийти заміж –

Творіння майстра має вийти в люди.

Ведуча. Творити – це жити. Віднаходячи у своїй творчості найвищий сенс творення, людина приходить до розуміння власного буття у світі, свого земного й одночасно вищого призначення.

Ведучий. Творча людина прагне до гармонії свого внутрішнього світу і намагається віднайти її у природі зовнішній. Тоді вона починає жити життям повним, насиченим, спрямованим не на зміну світу, а на його t естетичне сприйняття.

(Читання вірша Г. Дячок «Художнику»).

Художнику

Літній день – розкришеним птахом.

Виблискують міські вітрини,

Вмостившись під крамничним дахом,

Художник продавав картини.

Яка піднесеність у них була,

І святість, і очищеність, і подив.

І багрянисто осінь там цвіла,

І місяць-красень золотаво сходив.

Під сонцем оживали кольори,

Так випромінюючись в сіре сьогодення!

Малюй, художнику, твори!

Дай Бог тобі натхнення! (Ганна Дячок).

Ведуча. Творіть на добро! Хай кожна мить вашого натхнення множить ваше особисте щастя і розділяє його між оточуючими.

Ведучий. Дякуємо за щирість вашої творчості. До нових зустрічей! А на згадку про нашу зустріч від учителя мистецтва (ім’я та прізвище) поради тим, хто хоче стати художником!

Десять порад тому, хто хоче стати художником (за С. Далі)

1. Художнику, краще бути багатим, ніж бідним; навчися працювати пензлем так, щоб з-під нього народжувалися золото і дорогоцінне каміння.

2. Не бійся досконалості: ти її ніколи не досягнеш!

3. Щонайперше навчися так малювати, як старі майстри. Потім ти зможеш творити так, як захочеш, і всі тебе будуть поважати.

4. Не втрачай очі, руки, ні тим більше голову: якщо ти станеш художником, вони тобі будуть потрібні.

5. Якщо ти з тих, хто думає, що сучасне мистецтво перевершить мистецтво Таймера і Рафаеля, не берися за живопис і залишайся в стані блаженного ідіотизму.

6. Нічим не нехтуй у живописі, бо після твоєї смерті це мистецтво саме знехтує тобою.

7. У ліні немає шедеврів!

8. Художнику, малюй!

9. Художнику, не вживай спиртного!

10. Якщо живопис не полюбить тебе, вся твоя любов до цього мистецтва буде марна.

РОЗВАЖАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ДЕНЬ

Вікторина «Весела палітра»

Мета: закріплювати інтерес, емоційний відгук до образотворчого мистецтва; закріплювати знання учнів про засоби виразності в образотворчому мистецтві, про жанри живопису; закріплювати навички самостійної художньої діяльності, уміння передавати в малюнку своє ставлення до об’єкту, що зображується, досягаючи виразності образу; розвивати в дітей відчуття кольору, спостережливість, уміння порівнювати, висловлювати власну думку, творчі здібності; виховувати позитивні взаємини між учнями, почуття дружби та відповідальності.

Обладнання: набори репродукцій картин різних жанрів; набори карток із зображеннями елементів пейзажу, портрета й натюрморту; навчальні плакати; репродукції картин відомих художників; матеріали та інструменти: фломастери, аркуші паперу; простий олівець; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Вікторина «Весела палітра»

Учні класу об’єднуються у дві команди, кожна з яких обирає собі назву, пов’язану з образотворчим мистецтвом (наприклад: «Пензлі» та «Фарби»).

Гравцям пропонують картки із запитаннями у різних галузях знань з образотворчого мистецтва. Зворотній бік карток має колір, що відповідає області знань. У коробці складені контейнери з кіндер-сюрпризу, в яких містяться кольорові папірці із номерами запитань. Капітани команд по черзі витягають контейнери із папірцями. Команда відповідає на запитання.

Учитель пропонує учням послухати правила гри:

• ведучий ставить запитання по черзі кожній команді. Друга команда при цьому мовчить;

• відповідати на запитання може будь-який учасник, піднісши руку;

• члени команди можуть порадитися, перш ніж відповідати;

• якщо команда не відповідає на запитання, право відповіді має інша команда;

• відповідь повинна бути чіткою та зрозумілою.

1-й тур. Учні мають дати правильну відповідь.

Питання з кольорознавства (Червоний колір)

- Які кольори називають теплими? (Кольори, у який переважають відтінки жовтого, червоного, оранжевого)

- Що таке спектральне коло? (Кольори веселки, розташовані по колу)

- Які кольори розташовані у спектральному колі один навпроти одного? (Контрастні)

- Які кольори називають холодними? (Кольори, що нагадують про холод, сніг. До них відносяться синій, блакитний, синьо зелений, синьо-фіолетовий.)

- Які інструменти необхідні під час малювання фарбами?

- Як потрібно працювати пензлями? Розкажіть про послідовність дій.

- Де в природі ми зустрічаємо основні кольори?

- Які кольори у природі ми зустрічаємо часто, а які – рідко?

- Які кольори художники називають похідними або змішаними? Чи можемо ми побачити їх у природі?

Питання з декоративно-прикладного мистецтва (Синій колір)

- Який вид мистецтва допомагає людині прикрашати предмети побуту? (Декоративно-прикладне мистецтво)

- Який малюнок називають декоративним?

- Де використовують твори декоративно-прикладного мистецтва? (Вони прикрашають побут людини)

- За допомогою яких засобів люди прикрашають предмети побуту? (За допомогою візерунків та орнаментів)

Питання з основ композиції (Зелений колір)

- Згадаймо, що називають «лінією горизонту».

- Що називають центром композиції? Для чого художники використовують центр композиції?

- Які композиційні плани ви знаєте? Розберіть за планами одну з картин. (Учням пропонують репродукцію вже знайомої картини)

Питання з графіки (Жовтий колір)

- Який вид образотворчого мистецтва працює з лініями та силуетами?

- Які засоби виразності дарує нам графіка?

- Які матеріали та інструменти ми використовуємо, створюючи лінійне зображення?

- Для чого художникові потрібні лінії, крапки, плями?

- Що можуть зображувати крапки? плями? лінії?

- Якими бувають лінії?

- Що можна зобразити за допомогою ліній?

- Де у природі ми зустрічаємо лінії та плями?

- Яким є характер у різних ліній? Який настрій вони відображують?

2-й тур. Кожна команда отримує пазли із зображеннями вже знайомих учням картин. Виграє та команда, яка швидше складе пазл.

3-й тур. Ведучий пропонує кожній із команд репродукцію картини, на якій зображені люди. (Картини мають бути знайомі учням.) Гравці мають зобразити жестами картину так, щоб команда-супротивник змогла її відгадати.

Якщо завдання складне, гравці, які відгадують, можуть ставити навідні запитання так, щоб за допомогою асоціацій наблизитися до правильної відповіді.

Наприклад:

 • Якби ця картина була фруктом, то що б це було?
 • Якби ця картина була піснею?
 • Якби ця картина була квіткою, містом, країною?

III. Підбиття підсумків

Під час гри найбільше правильних відповідей набрала команда «Веселка», яка зайняла І місце.

Світ живопису навколо нас

пізнавально-розважальний захід

Мета: у доступній ігровій формі закріпити знання про пейзажний жанр живопису; поглибити знання учнів про різні форми пейзажного жанру; ознайомити з творчим доробком митців українського мистецтва; розвивати творчі та художні здібності; сприяти формуванню інтересу до образотворчого мистецтва.

Обладнання: репродукції картин пейзажного жанру; інструменти й матеріали для проведення конкурсних завдань.

Ведучий 1. Ми починаємо пізнавально-розважальний захід «Світ живопису навколо нас». У ньому беруть участь команди учнів 6-х класів «Фарбочка» і «Пастельна».

Ведучий 2. Мольбертик – експерт-консультант із художніх питань. Творча натура. Надає перевагу малюванню аквареллю і маслом. Прославився як портретист. Його полотна могли б прикрасити будь-який музей.

Ведучий 3. Помічники нашого Мольбертика – тендітний і прозорий Акварельчик та завжди поміркований та поважний Гуашик.

Ведучий 4. А також члени нашого шановного журі. Вітаємо всіх!

Ведучий 1. На початку зробимо невеликий, екскурс в історію. Пейзаж: (франц. – країна, місцевість) – картини; головний зміст яких становить природа. Люди почали малювати природу ще в доісторичні часи, але майже завжди її зображення служило тлом для портрета чи якоїсь сцени.

Ведучий 2. У Західній Європі пейзаж як самостійний жанр сформувався лише в XVI–XVII ст. Створили його нідерландські живописці, Нідерланди, як відомо, лежать на рівнині, розташованій на узбережжі Північного моря. Сувора природа навчила нідерландців цінувати й любити свою маленьку, але прекрасну країну. Нідерландські художники першими почали писати картини, на яких зображували свою землю.

Ведучий 3. Пейзажний живопис дуже різноманітний. Є пейзажі, які з фотографічною точністю передають ті чи інші куточки природи («Київ. Андріївський узвіз», «Біля Дніпра» Бориса Приймака); інші створено фантазією художника («Луки і поля» Івана Труша, «Лісові далі» Костянтина Крижицького). Деякі художники зуміли тонко передати стан природи («Веселка над Києвом» Костянтина Трохименка, «Вечір в степу» Сергія Світославського).

(Помічники демонструють картини).

Ведучий 4. Згадайте картину відомого українського живописця Миколи Петровича Глущенка «Блакитний березень». Як поетично змалював він прихід ранньої весни – пухкий блакитно-рожевий сніг, прозорі далі. Дивишся на картину, і тебе охоплює передчуття наближення весни. Є у Глущенка й інші пейзажі: «Осінь», «Літній день», «На Володимирській гірці», «Зимовий вечір» та багато інших.

(Демонстрація картин).

Ведучий 1. Багато уваги приділяли пейзажу і художники Волині. Це Петро Собко,  Тетяна Галькун.

Ведучий 2. А чи знаєте ви, що пейзажі теж бувають різні? Саме про це нам уже приготувалися розповісти наші Акварельчик і Гуашик. Надаємо їм слово.

(Читання віршів супроводжується показом репродукцій картин)

Акварельчик. Там, де човен, море, пляж,

Буде в нас морський пейзаж.

Назва ще в нього – марина,

То не дівчина – картина.

Гуашик. Ось будинок височить,

Склом у вікнах весь блищить,

Поряд площа чи проспект,

Люди, транспорт, велотрек.

Цей пейзаж такий близький,

Ну, звичайно, він міський.

Акварельчик. Ну а тут блакитна річка

В’ється степом, наче стрічка,

Поле з хлібом золотим,

Вулик з медом запашним.

Хата, свинка, курка, качка,

Клуня, хлів, курник та саж –

Буде в нас сільський пейзаж

Гуашик. А ось ба – працює ГЕС,

Вона рухає прогрес.

Тут завод, там комбінат,

Будівництво, шахти в ряд.

Ти спитаєш: «Де ж пейзаж?!».

Відповім: «Даю вам слово!

Той пейзаж – він промисловий!».

Ведучий 2. А тепер ми з вами переходимо до найцікавішої частини нашої програми – конкурсів.

У першому конкурсі консультувати і допомагати учасникам буде Мольбертик.

Конкурс «Майстри-художники».

Завдання: виконати малюнок за вибраним текстом вірша.

(Беруть участь по кілька гравців від команди).

Надійшли морози, ріки закували

І березам коси інеєм прибрали.

Пухова перина очі убирає,

Біла скатертина – ні кінця, ні краю.

Під серпанком білим трави і листочки,

Річка оніміла, не дзюрчать струмочки.

Омертвіли лози, ледь гіллям хитають,

А в полях морози та вітри гуляють (Я. Колас).

Летить багряне й золотисте

Березове й кленове листя,

Поміж зеленою травою

Лягає ніжною габою.

Мовчать переліски й діброви,

Не чуть пташиної розмови,

Осінній сон колише віти,

Голівками поникли квіти (Я. Щоголів).

Конкурс «Збери слово».

Кожна команда отримує по три повітряні кульки. Кольори кульок для кожної команди різні. У кожній кульці папірці, на яких написано по одній букві. З папірців у кожній кульці учні повинні скласти певне слово, наприклад – марина, пейзаж, фарба, живопис чи будь-які інші). Перемагає команда, яка виконає завдання швидше.

Конкурс «Знайди помилку».

У конкурсі беруть участь одночасно обидві команди. Ведучий читає оповідання. Перемагає та команда, яка знайде в тексті більше помилок.

Павлик і Сергійко, брати-близнюки, сиділи у своїй кімнаті і старанно виконували домашнє завдання.

- Слухай, Павлику, ти пам’ятаєш, що Марина Петрівна на останньому уроці малювання радила нам відвідати картинну галерею, де якраз діє виставка картин молодих художників нашого міста.

- Так, добре пам’ятаю, – радісно відгукнувся Павлик. – Думаю, що сьогодні якраз найзручніше побувати на цій виставі.

Хлопці швидко впоралися з домашніми завданнями, допомогли матусі по господарству й о дванадцятій годині вирушили до театру. На превеликий жаль, екскурсовод захворів і відвідувачі, яких було зовсім мало, мусили самостійно розглядати картини. Радісне хвилювання охопило братів, коли вони опинилися у просторому, світлому залі. Очі розбіглися від великої кількості експонатів і розмаїття кольорів.

Хлопці уважно роздивлялися експозицію і тихенько ділилися враженнями.

- Павлику, подивися на цю картину, зовсім як у нашої бабусі. У дворі хата, колодязь, стежка ховається у садку, а там і вишні, і яблука, і сливи... Чудовий натюрморт!

Але Павлик вже не чув брата. Його увагу привернула велика картина, розташована в центрі стіни. Вдалині море і море, без кінця і краю, тихе, сяюче на сонці. Великі і маленькі судна заходять до гавані південного порту.

- Який чудовий портрет, – подумав хлопець.

У кінці залу братів зацікавила картина, на якій височіли заводські труби, працювали підйомні крани, на першому плані рухався довгий потяг, навантажений рудою. Хлопці дійшли висновку, що це міський пейзаж. Здається, саме про такий розповідала на останньому уроці Марина Петрівна.

У куточку побачили портрет гарненької дівчинки і підпис під картиною «Марина».

- Знаю, знаю, – захоплено зауважив Сергій, – це є такий жанр живопису.

Та найбільше вразила хлопців серія малюнків, виконана простим олівцем. Їх художник зробив, подорожуючи по різних країнах світу. На них були зображені рідкісні птахи та звірі. «Так, живопис – велика сила», – констатував і Павло, уважно роздивляючись малюнки. Хлопчики не помітили, як минув час. Йдучи додому, вони ще і ще раз радо згадували побачене.

Помилки:

1. Вистава замість виставка.

2. Театр замість галереї.

3. На картині бачили пейзаж, а не натюрморт.

4. Портрет переплутали з морським пейзажем.

5. На картині не міський пейзаж, а промисловий.

6. Назву картини «Марина» – ім’я дівчини переплутали з різновидом пейзажного жанру.

7. Простим олівцем виконуються графічні, а не живописні роботи.

Конкурс «Склади пазл».

Учасникам конкурсу пропонується скласти зображення відомих пейзажів з окремих частин. Перемагає команда, яка виконає завдання швидше.

(Для проведення конкурсу можна використати розрізані листівки.)

Після завершення конкурсів журі підбиває підсумки, переможці та найактивніші учасники нагороджуються сувенірами.

 

 

КВК «У світі прекрасного»

Мета: активізувати пізнавальну діяльність учнів; виховувати морально-етичне ставлення до світу; сприяти розвитку творчих здібностей.

Хід заходу

Вчитель: Шановні учні! На уроках образотворчого мистецтва ви знайомилися з творчістю відомих художників, скульпторів, видами та жанрами мистецтва.

Сьогодні ми проведемо КВК «В світі прекрасного».

Перший конкурс. Відгадайте художника за описом та назвами картин, які він написав. Рембрандт, Рафаель, Тарас Шевченко, Феофан Грек, Костянтин Литвин

1) Художник протестантської Голландії, що звільнилась від іспанського ярма. Жив з 1606 по 1669 рік. Після досить короткого періоду щастя був надзвичайно, трагічно нещасний. Ранні його картини оспівують багатство та пишність, а пізні – злидні та бідність. Серед них – «Старий у червоному», «Повернення блудного сина». (Рембрандт)

2) Сучасний український художник. Народився 1938 року в місті Рівне. Основним видом образотворчого мистецтва є живопис. У Львові 1982 року було відкрито його персональну виставку, Найбільше працює в жанрі тематичної композиції. Одне з найвідоміших полотен – «Літо. 1941 рік». (Костянтин Литвин)

3) «Великим візантійцем» називали його в наших краях. Народився на початку ХІУ ст. Вже будучи знаменитим стінописцем, що розписав понад 40 церков у різних країнах, через Кафу (Феодосію) і Київ приїхав у Новгород‚ шукаючи застосування своєму таланту. Створив чимало фресок у руських церквах та велику кількість ікон. Серед них – «Успіння» та «Преображення». (Феофан Грек)

4) Визначний український художник, всебічно обдарована людина. Жив з 1814 по 1861 рік. Малювати почав змалку. Навчався в Петербурзі в Академії мистецтв. За свої 47 років створив багато графічних та живописних творів. (Тарас Шевченко).

Другий конкурс. Діти по черзі дістають номер питання з коробки, зачитують та дають відповідь.

1. Назвіть основні кольори? (червоний, синій, жовтий)

2. Скільки кольорів має райдуга? (7)

3. Які інструменти необхідні під час малювання фарбами? (пензлик, палітра)

4. Назвіть види образотворчого мистецтва? (живопис, графіка, художня графіка, скульптура)

5. Із чого починається картина? (робота над картиною починається з вибору формату)

6. Як називається жанр образотворчого мистецтва в якому головний герой – природа? (пейзаж)

7. Якого художника називали «богатирем лісу?» (він у своїх картинах зображував ліс – Іван Шишкін)

8. Як називається картина на якій зображено людину? (портрет)

9. У добутку цього жанру зображують речі, які оточують людину – предмети побуту, їжу, квіти, плоди та ін. (натюрморт)

10. За допомогою яких засобів люди прикрашають предмети побуту? (за допомогою візерунків та орнаментів).

Третій конкурс. Назвіть до яких жанрів образотворчого мистецтва відносяться художні твори:

1. Леонардо да Вінчі «Джоконда». (Портрет)

2. В. Патик «Соняшники». (Натюрморт)

3.І.Айвазовський «Дев’ятий вал». (Пейзаж)

4. А. Лосенко «Прощання Гектора з Андромахою». (Міфологічний)

5. Андрій Рубльов «Трійця». (Іконописний)

6. В. Суриков «Ранок стрілецької страти». (Історичний)

7. П. Федотов «Сватання майора». (Побутовий)

8. О. Дейнека «Оборона Севастополя». (Батальний)

9. Рембрандт «Відпочиваючий лев». (Анімалістичний).

Четвертий конкурс. Розгадати анограми (переставити букви в потрібному порядку, щоб вийшло слово).

1. ШАРКАНДА. (Карандаш)        5. СИЖИПОВ. (Живопис)

2. ТЮРНАМОРТ. (Натюрморт)   6. КАТНАИР. (Картина)

3. МОБАЛЬ. (Альбом)                   7. ЗЕЙУМ. (Музей)

4. САЛТИК. (Ластик)                     8. ТРЕПОРТ. (Портрет)

П’ятий конкурс.  Розгадати кросворд «Повітряна перспектива. Живопис»

 

 

10

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Художник, який пише декорації.

2. Прозора фарба, що розводиться водою і легко нею змивається.

3. Сюжетні або орнаментальні мальовничі зображення на будівлях і предметах побуту.

4. Живописний твір невеликого формату, що виконується на папері, металі, кістці, фарфорі, дереві, лакових виробах.

5. Живопис фарбами, розведеними на воді, які наносяться на сиру штукатурку.

6. Обрамлена частина стіни, стелі, заповнена зображенням або орнаментом; картина або рельєф для постійної або тимчасової прикраси стіни або стелі.

7. Станок для малювання.

8. Різновид монументального живопису, малюнок або візерунок, складений зі шматочків різнобарвних натуральних каменів, смальти, кераміки та інших матеріалів.

9. Вид образотворчого мистецтва, який художньо передає навколишню дійсність на площині за допомогою фарб.

10. Автор картини «Золота осінь».

Відповіді: 1) декоратор; 2) акварель; 3) розпис; 4) мініатюра; 5) фреска: 6) панно; 7) мольберт; 8) мозаїка; 9) живопис; 10) Левітан.

Підведення підсумків КВК.

ТВОРЧИЙ ДЕНЬ

Квіткова фантазія

майстер-клас із техніки декупаж з елементами кракелюру та  шебі-шику декорування СD-диска

Мета: ознайомитися з технікою декоративно-прикладної творчості декупаж.

Завдання: ознайомитися з історією цієї техніки; виявити види, стилі та ефекти декупажу; розробити технологічну карту (алгоритм) виготовлення виробу, етапи роботи.

Хід майстер-класу

І. Історія виникнення техніки декупаж

Педагог. Слово «découpage» походить від французького дієслова «découper» – вирізати. Декупаж має довгу і цікаву історію, яка веде нас у минуле через різноманітність стилів і країн. Декупажем захоплювалися Марія Антуанетта, Мадам де Помпадур, лорд Байрон, денді Брум- мель, Матісс і Пікассо. Ще в XII столітті китайські селяни виготов­ляли яскравий кольоровий папір – cutout, щоб прикрасити вікна, ліхтарі, подарункові коробки та інші речі. Вважається, що китайський досвід перейняли кочовики Східного Сибіру, де китайський кольо­ровий папір використовували для прикрашання предметів і стін курганів (могил) сибірських кочівників. Німецькі й польські ремісники також вико­ристовували паперові вирізки для художнього оформлення меблів протягом кількох століть.

Як засіб декору декупаж відомий у Європі з часів Середньовіччя. У Німеччині декупаж використовувався з XV століття для декору меблів. Мав своїх прихильників декупаж і у Венеції. Сплеск популярності він мав і в пури­танській Британіїчасів королеви Вікторії. Як хобі британські емігранти перевезли декупаж через Атлантичний океан до Сполучених Штатів. А в XX столітті розвиток реклами та друкарської справи зробив декупаж популярним у США між двома світовими війнами.

Нині декупаж зазнає відродження в усьому світі. Активну роботу з пропаганди декупажу ведуть гільдії в Америці, Південній Африці, Австралії, Італії, Англії та Японії. Перша національна гільдія декупажу була заснована в СІІІА в 1972 році, і саме вона несе відповідальність за популяризацію цього чарів­ного і красивого мистецтва в його найпрекраснішій формі. Дуже популярна нині техніка об’ємного декупажу, або як тепер кажуть – 3D.

З такою історією не дивно, що декупаж усе ще розвивається і породжує нові стилі й методи. Нині декупаж, як уже зазначалося, переживає друге народження. У продажу з’явилося без­ліч різноманітних матеріалів, які дають змогу досягти небачених раніше ефектів, декорувати багато предметів: сумочки, кухонне приладдя, ялинкові прикраси тощо, а ще сприяють створенню ексклюзивних предметів інтер’єру, оформлення одягу та виготовленню всіляких модних аксесуарів. За останні роки в Європі в шість разів зросла кількість крамниць із продажу товарів для рукоділля, і основу ста­новлять товари для декупажу.

Кілька слів на користь декупажу.

Декупаж – це ще один спосіб додати вашого творчого індивідуального стилю до оформлення вашого дому. Завдяки декупажу предмет вашого інтер’єру може мати такий вигляд, ніби його створив справжній художник.

Декупаж не спричиняє великих витрат.

Декупаж можна зробити вдома і в будь-якому віці.

Декупаж можна зробити на чому завгодно.

Декупаж можна зробити за допомогою майже будь-якої серветки, картинки, шматочка тканини.

Декупаж зробить оригінальним будь-який предмет інтер'єру, і він буде в єдиному ек­земплярі, з частинкою вашої душі. До того ж це справді дуже гарно!

II. Види і стилі декупажу

Прямий декупаж

Прямий декупаж ще називають класичним. Картинка наклеюється безпосередньо на поверхню, яку декорують. Поверхня може бути з будь-якого матеріалу – дерева, глини, кераміки, скла, металу, тканини, шкіри тощо. Зображення можна взяти з тришарових сер­веток, рисового паперу або декупажних карт.

Найскладніше – наклеїти картинку якісно, рівно і гладко. Є кілька способів наклеювання серветок, рисового паперу і декупажних карт: сухий, мокрий, гарячий.

Зворотний декупаж

Зворотний декупаж застосовують для декорування прозорих скляних поверхонь. Кар­тинка (серветка, рисовий папір, декупажна карта) клеїться зі зворотнього боку предмета лицьовим боком до скла. І, як випливає з назви, у зворотному декупажі вся послідовність дій зворотна (на відміну від прямого). Це досить складно описати, але якщо хоч раз зробити це власноруч, усе стає зрозумілим.

Об’ємний декупаж

Додати об’єм деяким елементам декору дає змогу застосування різних технік об'ємного декупажу:

• застосування об’ємної пасти;

• створення об’єму за допомогою драпірування тканиною, обробленої спеціальним складом;

• створення об’єму за допомогою шкаралупи.

Художній декупаж

Художній декупаж ще називають димчастим. Він повністю імітує художній розпис. Завдяки різним прийомам повністю стирається межа між наклеєною картинкою (серветкою, рисовим папером, декупажною картою) і основою.

Стилі декупажу

Серед стилів декупажу нині переважає кан­трі (особливо стиль Провансу), вікторіанський стиль (консерватизм, класика, червоне дерево, зістарена розкіш, аристократичні візерунки тканин, благородні кольори), мілітарі (хакі, строгі форми, металева обробка), сімплісіті (або ампір з домінуванням білого кольору, завитків, рюшів, мереживних мотивів, медаль­йонів) та етнотечії (зокрема, рустикальний стиль).

Декоративні ефекти

У декупажі, окрім власне наклеювання мотивів, активно використовують допоміжні декоративні ефекти, які дають змогу досягти бажаної естетичності текстури поверхні. До базових ефектів декупажу належать техніки зістарювання (потертість, кракелюр, патинування), відтінювання, тонування й по­золота.

III. Матеріали та інструменти

Об'єкт для декорування. Основою може служити який завгодно предмет, виготовлений з будь-якого матеріалу. У цій техніці можна оновлювати старі предмети інтер'єру, деко­рувати пляшки, рамки, скляні вази, скриньки тощо.

Цей вид рукоділля має дуже гарний вигляд на дерев’яній поверхні, але прикрасити можна й вироби з пластика, шкіри, металу, тканини тощо.

• Матеріали. Техніка не обмежує політ фан­тазії. Наприклад, можна застосувати старовинні листівки або фотографії.

За допомогою спеціально створених деку- пажних карт зі старовинними мотивами також можна працювати в цій техніці.

Мотиви можна вибрати і вирізати з журналів, листівок і календарів. Головне, щоб вони підхо­дили до вашого задуму.

Але все ж нині найпопулярнішим матеріалом для декупажу є тришарові серветки.

Прикрашати так можна будь-які предмети – посуд, книжки, шкатулки, свічки, музичні ін­струменти, горщики для квітів, флакони, меблі, взуття і навіть одяг – і будь-яку поверхню – шкіру, дерево, метал, кераміку, картон, текстиль, гіпс. Єдине правило: усі ці поверхні повинні бути однотонним і світлими, щоб добре було видно вирізаний із серветки малюнок.

• Iнструменти. Основний інструмент – ножиці, тому їх слід обирати ретельно. Краще використовувати невеликі загострені ножиці із заокругленими кінцями. Саме ними буде зручно вирізати деталі з тонкого матеріалу, наприклад, із серветки. Майже у всіх посібниках з декупажу написано, що малюнок потрібно вирізати. Але можна рвати руками, поступово, елемент за елементом, вириваючи малюнок. У такому разі край вашої серветки буде нерівним, і в готовому виробі майже не буде видно межі між приклеєною частиною і тлом. Повірте, саме ця дрібниця відрізняє справжні шедеври декупажу від саморобок!

Пензлик має бути пласким і напівжорстким, завширшки 1-2 см. Ним буде добре наносити як фарби, так і лак. Для наклеювання картинок на будь-яку по­верхню, крім тканини, можна використовувати спеціальний клей для декупажу або ж звичайний клей ПВА. А для фінішного покриття підійде акриловий лак на водній основі. Залежно від того, якого ефекту ви хочете досягти, лак може бути глянцевий чи матовий. Але все ж основним матеріалом для ство­рення тла є акрилові фарби на водній основі. Вони швидко висихають, дуже легко накладаються і не розчиняються у воді після висихання, а також мають широку кольорову гаму з різними спеціальними ефектами.

Спеціальні ефекти. Важливо дібрати від­повідний фон. Щоб створити враження ста­ровини, на поверхні виробу можна зробити кракелюри (тріщини) за допомогою кракелюр- ного лаку.

Допоміжні матеріали. Наждачний папір для обробки дерев'яної поверхні, ґрунтовка за потреби міцного зчеплення поверхні і фарби тощо.

IV. Практична робота

Педагог. Сьогодні ми будемо декорувати пластиковий диск у техніці декупаж. Для цього нам знадобиться: 1) СD-диск; 2) серветка; 3) клей ПВА; 4) акрилові фарби; 5) акриловий лак для декупажу; 6) пензлики плоскі синтетичні; 7) ножиці, губка (cпонж); 8) наждачний папір.

Етапи декорування диска в техніці декупаж

 1.               Вибір і вирізання зображення із серветки
 1.               Підготовка основи. Поверхню диска потрібно зачистити, вкрити акриловим грунтом або акриловою фарбою, підсушити.
 2.               Тонування зображення. Акрилові фарби чудово підходять для тонування основи. Світлі тони основи виявлять яскравість і контрасність малюнка, надрукованого на тонкому папері, наприклад, серветці.

4. Приклеювання зображення. Момент приклеювання зображення на основу - найскладніший етап у техніці декупаж. Чітких правил немає, кожен майстер знаходить свій спосіб створення ідеального зображення. Нині в багатьох художніх крамницях можна знайти клеї, призначені саме для техніки декупаж. Клеї-лаки для декупажу забезпечують склеювання, герметизацію і обробку водночас, можуть надати роботі матовий або глянцевий ефект.

5. Домальовування і декор. Після висихання наклеєного мотиву його часто додатково домальовують, тонують, зістарюють, додають декоративні елементи.

6. Фіксація результатів. Готову роботу вкривають оздоблювальними лаками, матовими або глянцевими, рідкими або в аерозолі. Якщо хочеться додати виробу золотистий відтінок старовини, слід скористатися спеціально призначеними для цього лаками. Якщо ж такого зістарювання здалося замало, то ви без зусиль можете створити на лакованому покритті ефект кракелюра, тобто сітку дрібних тріщин. Такі тріщини добре виходять, якщо використовувати так звані двокомпонетні лаки для кракелюру від одного виробника.

Декупаж CD диска. Интересная идея для украшения интерьера.

V. Підбиття підсумків

Відео-подорож архітектурними пам’ятками України

Мета: ознайомити учнів з пам’ятками української культури починаючи від найдавніших часів до сьогодення; поглиблювати знання з історії культури; розвивати вміння аналізувати різні види, жанри мистецтва; виховувати інтерес та поважне ставлення до культурної спадщини свого народу.

 

Підсумки тижня образотворчого мистецтва

«Всьому потрібно вчитися. Мистецтво – не виняток» з таким девізом пройшов тиждень образотворчого мистецтва. Залучення дитини до мистецтва створює основу естетичного виховання. А формування та розвиток естетичних здібностей, тобто сприймати світ і творити за законами краси, – це дуже важлива складова формування людських якостей. Низка заходів предметного тижня була направлена на створення зв’язку між внутрішнім світом учня та його оточенням. Основною метою було відкрити натхнення, познайомити з цікавими засобами мистецтва, поглибити знання про людей, які внесли неоціненний вклад у розвиток мистецтва, пробудити уяву та фантазію учнів, виховувати естетичний смак та патріотичні почуття. Цікаво та змістовно був організований тиждень образотворчого мистецтва в школі. У перший день було оголошено план роботи тижня, зроблено виставку мистецької літератури, оформлено куточок цікавинок з образотворчого мистецтва. Протягом тижня учні брали активну участь у розгадуванні кросвордів, вікторин, КВК. Проведені заходи об’єднали в одне ціле учнів, які з азартом брали участь у конкурсах, мистецьких заходах. Під час проведення тижня проявилася згуртованість, ерудиція та кмітливість учнів. Цікаво було спостерігати спритність та натхнення, з яким діти виконували різноманітні за змістом та складністю завдання. Ці заходи принесли дітям, окрім психолого-естетичного розвитку, багато нових позитивних вражень, розвиток навичок взаємодії та спілкування.

ВИСНОВКИ

 

 

Отже, образотворче мистецтво в розвитку творчих здібностей учнів виконує нічим не замінну роль. Творча діяльність потребує формування певних здібностей дитини – сприйняття, відчуття, вміння аналізувати, оперувати образами, створювати щось нове. У творчому розвитку школярів засобами образотворчого мистецтва виділяють такі творчі якості особистості, які потрібно виховувати: емоційність; сміливість уяви і фантазії; творчий склад мислення; творча свобода особистості. Одночасно творчий розвиток особистості, її творча діяльність є однією із складових естетичного смаку, духовного розвитку.

На жаль, кількість уроків образотворчого мистецтва, що проводяться у середній школі, не є достатньою для повноцінного розвитку та формування тих якостей особистості, які є виразниками творчості та креативності. Тому особлива роль відводиться сьогодні іншим формам роботи з підростаючим поколінням. Ефективними серед них є предметні тижні з образотворчого мистецтва. Саме предметні тижні творчості сприяють розвитку знань з різних видів мистецтва, забезпечують інтелектуальний, духовний, естетичний розвиток, підготовку учнів до активної професійної та громадської діяльності, створюють умови розвитку та організації змістового дозвілля, відповідного до інтересів, здібностей, талантів, обдарувань молоді. Найважливішими завданнями предметних тижнів з образотворчого мистецтва є розширення і поглиблення знань та уявлень про прекрасне; виховання емоційно-естетичного ставлення учнів не тільки до предметів і явищ навколишнього середовища, але і до витворів мистецтва, розвиток творчої активності учнів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Бекетова Ю.В. Музично-естетичне виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. Харків : ХДПУ, 2003. Вип.10, ч. 2. С. 39–43.
 1. Десять знаменитих картин з прихованими кодами. URL: https://www.05361.com.ua/news/2561713/10-znamenitih-kartin-z-prihovanimi-kodami (дата звернення: 03.01.2023).
 2. До проблеми розвитку пізнавально-творчих здібностей. Сучасна школа України. 2021. № 6. С. 4–10.
 3. Довженко Н. Розвиток творчих здібностей дітей на уроках образотворчого мистецтва. Обдарована дитина.  2016.  № 9. С. 28–33.
 4. Кондратова В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва. Мистецтво та освіта. 2012. №2. С. 45–50.
 5. Лазаренко Л. Квіткова фантазія : декорування СD-диска: майстер-клас із техніки декупаж з елементами кракелюру та шебі-шику : [розробка заняття]. Позашкілля.  2016. № 7. С. 38–42.
 6. Лозова В.І. Позанавчальна пізнавальна діяльність та її вплив на формування особистості школяра. Управління школою. 2003.  № 10 (22).  С. 16–22.
 7. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. Львів, 2016. 64 с.
 8. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 30. 10. 2011 р. № 1243. Виховна робота в школі.  2011.  № 12.  С. 2–26.
 9. Предметний тиждень у школі. Позакласний час. 2015. № 10. С. 1–47.
 10. Рогожинська Л. Тиждень мистецтв. Завуч. 2016. № 2. С. 21–24.
 11. Сухомлинський В.  О.  Сто  порад  учителеві.  Київ : Рад. шк., 1988. 304 с.

 

 

1

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Скалецька Ольга
  Дякую,дуже цікаво і пізнавально
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
20 грудня 2023
Переглядів
574
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку