ТРЕНІНГ «НАЛАШТОВУЄМОСЯ НА ЖИТТЯ І РОБОТУ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ!»

Про матеріал

Тренінг проводиться з метою надання методичної підтримки вчителям у роботі в умовах Нової української школи та формування в педагогів власної стратегії психологічної підготовки до НУШ на основі отриманих у ході тренінгового заняття ресурсів.

Перегляд файлу

тренінг

«Налаштовуємося  на  життя  і  роботу

в  Новій  українській  школі!»

C:\Documents and Settings\petryaeva\Мои документы\ПЕТРЯЄВА Т.С\Мои фото и видео\+ПТ.С_n.jpgC:\Users\Admin\Documents\unnamed.jpg

 

 

 

Петряєва Т.С., методист РМК,

Курган М.В., практичний психолог

П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 2

 

 

 

 

 

Мета: - надання методичної підтримки вчителям у роботі в умовах Нової української школи;

 •    формування в педагогів власної стратегії психологічної підготовки до НУШ на основі отриманих у ході тренінгового заняття ресурсів.

 

 СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ

 

з/п

Види роботи

Орієнтовна тривалість, хв.

Необхідні матеріали

1.

Відкриття тренінгового заняття

5

 

2.

Знайомство

5

 

3.

Правила роботи у групі

5

Плакат «Правила роботи групи», маркери, ручки

4.

З’ясування очікувань учасників. Вправа «Пісочний годинник»

5

Плакат «Пісочний годинник», кольорові стікери, ручки

5.

Інформаційне повідомлення «Ключові компетентності  НУШ. Міждисциплінарна інтеграція»

10

Проектор, ПК

6.

Вправа  «Незапланована подорож»

5

М’яч

7.

 1. Вправа «Правила та антиправила  креативності»

10

Папір, ручки, маркери, олівці

8.

Інформаційне повідомлення «Теорія поколінь та Нова українська школа»»

5

Проектор, ПК

9.

 1. Вправа «Фантом»

 

10

Листок з тілом людини, червоні, чорні та сині ручки

10.

Вправа «Правила та антиправила  стресостійкості»

10

Папір, ручки, маркери, олівці

11.

Вправа «Я дякую учням…»

 

 

12.

 1. Рефлексія. Плакат «Пісочний годинник»

5

Плакат «Пісочний годинник», кольорові стікери, ручки

 

 1.  Відкриття тренінгового заняття.

Тренери вітаються з учасниками, оголошують тему та мету заняття, регламент роботи.

Методист. Шановні колеги! Вітаю вас із початком нового навчального року! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії та творчих здобутків, благополуччя і ладу в родинах! Упевнена, що у новому навчальному році ми зможемо досягти всього того, що заплануємо, і навіть більше!

Психолог. Нехай прекрасні почуття упродовж всього року зігрівають наші серця і наповнюють їх святковим настроєм!

Методист. Наша держава постійно перебуває у стані реформ, і от одна з них торкнулася освіти. Її мета – створити школу, у якій дітям буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Умовно таку школу названо НУШ – новою українською школою, а засади перетворень викладено в Концепції Нової української школи.

Психолог. Маємо надію, що дане заняття сприятиме формуванню у кожного педагога своєї індивідуальної стратегії психологічної підготовки до НУШ, яка дасть оптимальний результат – стійку психологічну, емоційно-вольову, мотиваційну готовність до роботи у новій українській школі.

 1.  Знайомство.

Психолог. Учасники називають своє ім’я і рису власної особистості, яка найбільше допомагає їм у професійному житті. На дошці зазначено можливі варіанти (цілеспрямованість, почуття гумору, оптимізм, самовіддача, життєва активність, стресостійкість, толерантність, відповідальність). Педагоги можуть обрати одну з уже перелічених властивостей або ж назвати таку, якої немає серед запропонованих. Наприклад, я, Анна, у професійному житті мені найбільше допомагає життєрадісність.

Тренер виставляє позначки на плакаті після кожної відповіді, в результаті вимальовується картина переважаючих якостей присутніх на тренінгу.

 1.  Правила роботи у групі.

Психолог пропонує для обговорення принципи спілкування у групі:

 1. Толерантність
 2. Активність
 3. Професійний оптимізм
 4. Конфіденційність
 5. Дотримання регламенту

Учасниками тренінгу озвучуються заперечення та пропозиції, узгоджені підходи до подальшого спілкування приймаються в якості правил.

 1.  З’ясування очікувань учасників. Вправа «Пісочний годинник».

Психолог. Перед вами знаходиться зображення пісочного годинника. Пропоную кожному записати на своєму стікері кількома словами очікування від заняття і прикріпити його на «годиннику».

 1.  Інформаційне повідомлення «Ключові компетентності  НУШ. Міждисциплінарна інтеграція».

Методист. Ключові зміни школи стосуються:

а) підходів до навчання (увага акцентується на набутті учнями компетентностей – динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися. Тобто ставиться завдання сформувати ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам у професійному та приватному житті. Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

C:\Documents and Settings\petryaeva\Мои документы\1.png

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Крім того, передбачається реалізація діяльнісного підходу до навчання); 

C:\Documents and Settings\petryaeva\Мои документы\1.pngб) змісту освіти (НУШ пропонує впровадження інтегрованого навчання, пізнання світу таким же чином, як всі ми живемо – міждисциплінарним способом. Інтегроване навчання покликане підвищити здатність учнів проникати в суть речей і логічно пов’язувати воєдино окремі явища для формування цілісного світогляду і комплексного розуміння всіх явищ і процесів у їх динаміці та взаємозв’язку, приймати рішення, критично і творчо мислити і синтезувати знання за межами дисциплін, прогнозувати процеси. Таким чином здійснюється спроба переходу від калейдоскопічної до мозаїчної системи освіти, яка дає можливість показати цілісну, неймовірно красиву і гармонійну, складну і чарівну картину нашого Всесвіту так, щоб весь він вмістився на долоні учня і був для нього таким простим і зрозмілим, ніби він і є та сила, яка створила його).

Із введенням інтегрованого навчання вчитель отримує виклик – навчитися навчати по-новому, бути не лише лектором або тьютором (організатором, наставником, консультантом), а й повноцінним членом дослідницької команди, менеджером (управлінцем) навчального процесу та фасилітатором (людиною, яка забезпечує успішну групову комунікацію). А для цього педагог повинен стати втіленням креативності, розвинути свої творчі здібності, які раніше обмежувалися стандартом одного предмету, до здатності продукувати принципово нові ідеї, зв’язувати різні шматочки свого досвіду і синтезувати щось нове.

Психолог. Педагоги, навіть досконало вивчивши теорію, хвилюються щодо вдалого її втілення у повсякденну практику. Чи відповідатимуть вони образу особистості вчителя, яку вимагає НУШ?

 1. Вправа «Незапланована подорож».

Дана вправа сприяє розвитку креативності, уяви, почуття гумору, гнучкості та оригінальності мислення. Учасники тренінгу утворюють коло, у тренера в руках м’яч.

Психолог. Зараз я почну вправу, кинувши м’яч кому-небудь з вас, і скажу, куди потрапить отримувач м’яч. Можна направляти своїх партнерів куди завгодно – у Давню Грецію, на Південний полюс тощо. Гравець, який ловить м’яч, швидко називає три предмети, які необхідно взяти з собою, направляючись у це місце. Тож починаємо: Ви їдете на рибалку!

 1. Вправа «Правила та антиправила  креативності».

Учасники об’єднуються у 2 групи. Перша група формулюює 5 золотих правил креативності, друга – створює 5 антиправил креативності. Матеріали закріплюються на дошку та озвучуються представниками груп.

 

Правила креативності

Антиправила креативності

Читайте літературу, що не має відношення до вашої професії.

Намагайтеся виконувати все за зразком. Це збереже ваші енергетичні ресурси.

Заведіть щоденник з цікавими ідеями.

Не витрачайте час на ознайомлення з літературою, що не стосується вашого фаху.

Спробуйте себе у малій прозі.

Користуйтеся тільки тими методами та формами, що перевірені досвідом.

Дозвольте собі творити  – малюйте,  ліпіть, шийте, склеюйте тощо.

Розвивайтеся у чомусь одному, не витрачайте сили на нове, поки не довели до досконалості старе.

Займіться фізичними практиками – вони мають позитивний вплив на творче мислення.

У жодному разі не порушуйте правил, адже вони створені на основі досвіду.

 

 1. C:\Documents and Settings\petryaeva\Мои документы\3.pngІнформаційне повідомлення «Теорія поколінь та Нова українська школа»

Методист. Американський історик Вільям Штраус і демограф Ніл Хоув вивчали соціальний феномен – конфлікт поколінь і дійшли висновку, що кожні 20 років відбувається зміна поколінь людей, схильних розділяти особливий набір переконань, стосунків, цінностей і моделей поведінки, оскільки вони росли в однакових історичних умовах. Історичні події формують покоління в дитинстві і молодості; потім, будучи батьками і лідерами у середньому віці і в старості, покоління формують історію. У період в 100 років кожне п’яте покоління повторює перше, проте у ХХІ сторіччі актуальними є особливості трьох поколінь, які називаються Ікс, Ігрек і Зет.

Покоління X. Відмінною рисою представників цього покоління є те, що вони скептично ставляться до усього, що їх оточує, тому й розраховують виключно на свої сили. Одночасно вони надзвичайно активні, з великою потребою дарувати свою любов оточуючим, давати своїм дітям те, що не отримали від власних батьків. І хоча ікси схильні до депресій, внутрішніх переживань, емоційної нестабільності, однак самопізнання та саморозвиток залишаються для них першою необхідністю, тож їм притаманне альтернативне мислення, вони гнучкі, здатні змінюватися. Основною їхньою метою є наполеглива праця та досягнення індивідуального успіху.

Покоління Y. Це покоління, яке обожнює навчання, і воно для ігриків стає легкодоступним на різних курсах, інтернет-ресурсах. Вчителі шкіл і викладачі спеціальної освіти, більшість з яких дотримуються застарілих методик, вже не викликають у них довіри. Ігрики, які бачили, як їхні батьки з вищими освітами вимушені були йти торгувати на базар або робити щось схоже, розчарувалися в офіційній освіті. Їх більше приваблює саморозвиток, а самореалізація і кар’єрне зростання виходять на перший план. Від роботи, яку вони обирають за пристрастю, ігрики очікують значних результатів, тому й викладаються на повну. Представники цього покоління мають досить позитивне мислення, вірять у те, що життя прекрасне і різноманітне, а всі люди – брати.

C:\Users\Admin\Documents\Безымянный.png

 

Покоління Z. Представники цього покоління розглядаються як діти покоління Х, а іноді й покоління Y, і як діти Інтернету та мобільних технологій, бо з усіма сучасними технологіями вони на «ти» ще з раннього дитинства. Зети не мали типового дитинства «у дворах», а тому й не є командними гравцями, їх треба цьому вчити. Вони не відчувають дистанції, на рівних спілкуються зі старшими за віком. Досить волелюбні, тож їх не можна примушувати до будь-чого, однаково вони не будуть робити те, чого не забажають самі. Більшість інформації зети отримують з Інтернет-ресурсів, а така освіта часто має ситуативний і поверхневий характер. Попри це, зети люблять вчитися, знаходити рішення складних ситуацій та розв’язувати найскладніші задачі, вони швидко засвоюють нові знання, відрізняються своєю неймовірною багатозадачністю та креативністю.

 

Діти покоління Z можуть миттєво отримувати інформацію з будь-якої частини світу, тому вчитель для них скоріше мудрий провідник в океані знань. Зети швидко перемикають увагу, отже, щоб вивчити певний матеріал, їм варто часто змінювати види діяльності. Їх мозок, що звик до високої швидкості обробки інтернет-інформації, починає нудьгувати, коли інформації мало. Тож потрібно якісно структурувати навчальний процес, робити його динамічним. Матеріал повинен бути захопливим і наочним, його слід подавати в оптимістичному тоні: позитивізм мислення сприяє розумовій активності. Всі завдання потрібно формулювати чітко і детально.

Важливо мотивувати учнів. Все, що вони роблять, потребує реакції оточуючих, схвалення. Головне – це увага до їхньої особистості, вони просто «пожирачі» емоцій. Незважаючи на те, що зети індивідуалісти, їх треба залучати до командної роботи. Аби їхня праця давала найкращий результат, необхідно давати їм творчі завдання, максимально цікаві для них. При цьому вони повинні відчувати свою діяльність корисною для оточуючих.

Ці діти чудово розуміють, що під лежачий камінь вода не тече, тому готові працювати заради успіху. Але вони не будуть виконувати ту роботу, в якій не бачать раціональності. А чому? Навіщо мені це? І відповісти: «Бо так треба» – не вийде. До того ж для зетів статуси менше важать, ніж це було покоління назад. Для нормального співіснування в глобалізованому та інформатизованому соціумі випускнику сучасної школи потрібні не сума знань і вмінь, а старанність і здібності до їх отримання, ініціатива та самостійність. Проте не кожен педагог може створити умови для культивування таких якостей. З цих та багатьох інших причин учитель часто опиняється у стресових ситуаціях.

 1.  Вправа «Фантом».

Психолог. Емоції, їх надміра чи їх дефіцит, займають чільне місце у формуванні стресостійкості педагога, чи, навпаки, загостреної вразливості. Негативні стреси тягнуть за собою безліч соматичних захворювань.

Всім учасникам роздаються малюнки тіла людини

Уявіть, що ви зараз дуже сильно роздратовані на когось чи щось. Спробуйте відчути цю злість усім тілом. Можливо, вам буде легше уявити, якщо ви пригадаєте конкретний випадок, коли ви розізлились на когось. Відчуйте, де у вашому тілі знаходиться ваша злість. Як ви її відчуваєте? Можливо, вона схожа на вогонь десь у вашому організмі? Можливо, це свербіння в кулаках? Заштрихуйте ділянки концентрації роздратування червоним олівцем на своєму малюнку. Тепер уявіть, що ви несподівано перелякалися чогось. Що вас може налякати? Де знаходиться ваш страх? На що він схожий? Замалюйте чорним олівцем це місце на своєму малюнку. Аналогічно позначається синім олівцем сум.

Зверніть увагу, які ділянки тіла заштриховані. Вже доведено, що сильні та постійні негативні емоції викликають ті чи інші захворювання. Зокрема, гнів може бути першопричиною гепатиту, гіпертонії, страх діареї, виразки шлунку, сум – інфаркту міокарда, анемії. Можливо, вдивившись у власний «фантом», ви зрозумієте, чому певні хвороби вже турбують вас або можуть вам загрожувати в майбутньому.

 1. Вправа «Правила та антиправила стресостійкості»

Учасники об’єднюються у дві групи. Перша група формулюює 5 золотих правил стресостійкості, друга створює 5 антиправил стресостійкості. Матерали закріплюються на дошку та озвучуються представниками груп.

 

Правила стресостійкості

Антиправила стресостійкості

Плануйте свій час.

Ніколи не відмовляйте людям, коли можете виконати їхнє прохання.

Дозвольте своїй нервовій системі відпочивати (здоровий сон, раціональне харчування, оптимальний режим праці та відпочинку).

Постійно використовуйте максимально свої енергетичні ресурси.

Підтримуйте в собі позитивний настрій. Мисліть позитивно

Не розповідайте нікому про свої емоції та переживання. Ви повинні впоратися з ними самостійно.

Навчіться говорити «ні».

Намагайтеся придушувати свої емоції, навчіться жити без сліз.

Давайте негативним емоціям волю без шкоди для себе та оточуючих                (сублімуйте їх, малюючи, займаючись спортом, танцями чи рукоділлям).

Змиріться з вашим оточенням. Продовжуйте спілкуватися з людьми, які пожирають вашу енергію.

 

Отже, оскільки повністю уникнути стресових ситуацій нереально, важливо вчасно розпізнати у себе ознаки стресу і допомогти нервовій системі: не «зациклюватися» на проблемі, переключатися на щось інше. І завжди пам’ятати, що стрес – це не те, що з нами відбувається, а те, як ми на це реагуємо.

 1. Вправа «Я дякую учням…»

Методист. Діти Z – це наша опора у незвіданому майбутньому, що вже втукає у двері. Іноді ці діти вражають глибиною сприйняття життя технологічної епохи. І їм дуже подобається, коли у них просять допомоги у сферах, де вони більш компетентні. Катерина Цибульська, викладач історії України (онлайн) в компанії ZNOUA, виділила декілька моментів відчутної підтримки з боку сучасних учнів і висловила їм за це подяку. Спробуємо приєднатися до неї, закінчивши деякі з її висловів.

Учасники тренінгу об’єднуються у 2-і групи. Кожна група отримує завдання, зміст якого полягає у закінченні 2-х незавершених думок автора тексту.

Я дякую поколінню Z, яке навчило мене:

1. Використовувати смайлики в переписці і таким чином краще виражати свої емоції.

2. Частіше змінювати форми роботи на уроці, щоб навчання було чимось подібне на комп’ютерну гру.

3. Користуватися різноманітними комп’ютерними програмами, додатками, щоб говорити з своїми учнями «однією мовою».

4. Використовувати соціальні мережі для навчання, щоб бути з учнями на зв’язку постійно.

C:\Users\Admin\Documents\Безымянный 1.png

 

Після виконання завдання представник кожної з груп озвучує результати роботи.

 1.     Рефлексія. Плакат «Пісочний годинник».

Тренери підводять підсумки заняття, роздають учасникам кольорові стікери і пропонує стисло записати свої враження від заняття. Після цього всі по колу озвучують свої записи та розміщують стікери навколо нижньої частини «пісочного годинника».

Тренери висловлюють вдячність учасникам заняття за плідну співпрацю і бажають наснаги та творчого натхнення, позитивних емоцій попри все.

 

Література

 1. Ладика І. Діти ХХІ століття: знайомся, центеніали! [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://studway.com.ua/centenial/
 2. Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності: навч.-метод. посіб. / Ірина Миколаївна Матійків. – К. : Педагогічна думка, 2012 – 112 с.
 3. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: навч. посіб. / Катерина Леонідівна Мілютіна. – К. : МАУП, 2004 – 192 с.
 4. Покоління Z і його місце в історії. Теорія поколінь. Покоління X, Y і Z [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://odnogrupniki.com.ua/pokolinnya-z-i-yogo-mistse-v-istoriyi-teoriya-pokolin-pokolinnya-x-y-i-z-p150364
 5. Покоління Z : чому міленіали вже нікого не дивують і чого навчати своїх дітей [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://lgs-kids.lviv.ua/pokolinnya-z-chomu-milenialy-vzhe-nikogo-ne-dyvuyut-chogo-navchaty-svoyih-ditej/
 6. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 р. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934
 7. Сухова Н. М. Трансформація освіти в інформаційну добу [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/18823/1/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9C..pdf
 8. Хей Луиза Л. Исцели свою жизнь. Исцели свое тело. Сила внутри нас / Луиза Л. Хей. – Каунас : Ltd. «Ritas», 1996.   224 с.
 9. Цибульська К. Як розуміти і працювати з учнями покоління Z? [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://zno.ua/news/yak-rozumiti-i-pratsyuvati-z-uchnyami-pokolinnya-z.html
 10. Школа – фабрика з виробництва «людиномаси» [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://uamodna.com/articles/shkola-fabryka-vyrobnyctva-lyudynomasy/
 11. Як боротися зі стресом? [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://apteka-ds.com.ua/ua/articles/yak-borotysya-zi-str/

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Зінченко Ірина Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кіріяк Інна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
12 вересня 2018
Переглядів
11579
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку