Тренінг з основ здоров'я 6 клас на тему: "Підліткові компанії. Протидія агресії в підліткових компаніях". ( за підручником І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко

Про матеріал

Тренінг знайомить учнів з ознаками дружніх, недружніх, небезпечних компаній, колективу, формує у дітей вміння аналізувати соціальні групи, до яких вони належать, вміння передбачати наслідки спілкування в цих групах, дає можливість підліткам відпрацювати навички протидії агресії та насиллю, здатність припиняти їх

Перегляд файлу

ТРЕНІНГ

Тема: Підліткові компанії. Протидія агресії в підліткових компаніях

Мета: ознайомити учнів з ознаками дружніх, недружніх, небезпечних компаній, колективу; відпрацювати навички протидії агресії та  насиллю, здатність припиняти їх; розвивати вміння дітей аналізувати соціальні групи, до яких вони належать, вміння передбачати наслідки спілкування в цих групах; виховувати толерантність,  почуття колективізму.

Обладнання та матеріали: аркуші паперу А2, А3, А4, фломастери, маркери, ножиці, скотч, клей, стікери, плакат «Правила групи»,  очікування «Спілкування» (пазли),вислови про дружбу, плакати «Способи маніпуляції людьми», «Як захистити себе від маніпуляцій», «Як протидіяти тиску компанії», пазли для об’єднання в групи, картки із завданнями, картинки та малюнки для колажу, презентація.

«З ким поведешся, від того й наберешся»

«Скажи мені, хто твій друг, і скажу, хто ти»

Народна мудрість

І. Вступна частина.

1.  Привітання.

Доброго дня, діти! Я рада бачити вас, давайте об’єднаємося в дружнє коло та привітаємо  один одного.

Вправа «Привіт!»

  Діти стають  в коло.  Протягніть  сусідові зліва праву руку, потисніть  її.  Не відпускаючи праву руку,  ліву руку протягніть  сусіду справа, потисніть її. А тепер давайте голосно скажемо один одному: «Привіт!» ( слайд № 1).

2. Об’єднання в групи за допомогою картинок-пазлів. ( 4 групи).  Повторення правил. Тренер роздає учням по одній картинці – частини пазла.

 Тренер: У кожного з вас є частина картинки. Кожна картинка складається з чотирьох частин, складіть  їх. 

 • Що зображено на картинці?
 • Як можна назвати одним словом всі малюнки? ( групи людей)
 • Чи можна назвати нас групою? Чому? (слайд №2)

Ми з вами об’єдналися в чотири групи, кожну групу прошу зайняти своє місце ( діти сідають за столи) В будь-якій групі людей  діють правила. Сформулюйте одним словом правила, які діють  в нашій групі.

3. Робота з таблицею « Мої групи» (індивідуальна робота)

Тренер: люди завжди об’єднуються в групи, прошу вас визначити свою приналежність до різних груп, заповнивши таблицю.

Заповніть таблицю

Що за група?

Як часто ви зустрічаєтеся?

Що вас об’єднало?

Чи комфортно вам у цій групі?

Особливі правила

 

 

 

 

 

 • Що об’єднує людей у групу?

Тренер: отже, люди об’єднуються в групи бажаючи спілкуватися, маючи спільні інтереси, дружбу, симпатії, прагнучи набути певного статусу чи досягти певних цілей. (слайд 3)

4.  Вправа «Полюси» ( робота в групах)

Тренер: Але  приналежність людини до певної групи має як позитивні, так і негативні наслідки.  Визначте позитивні та негативні сторони приналежності людини до групи.  Що вам група дає? Що вимагає?

Отже, ( слайд 4)

«+» Спілкування, підтримка, схвалення, допомога, впевненість у собі,  позбавлення самотності, почуття колективізму, вирішення проблем.

« - » підпорядкування та залежність від інших членів групи (обмеження самостійності), пригнічення почуття індивідуальності, неповторності свого «Я», моральне та фізичне насильство (знущання, приниження, побиття).

5.  Мозковий штурм

Тренер:  часто про групу людей можна почути такий вислів: «Це- компанія…», «Це – колектив…»

 • Які види компаній ви знаєте?
 • Які групи  людей ми можемо назвати колективом?
 • Які з даних компаній можуть становити небезпеку ? чому?
 • Які будуть приносити користь учасникам? Яку саме?

Компанія – товариство, об’єднання людей в певну групу. (слайд № 5,6)

Колектив (від латинського collectivus — збірний), одне з найважливіших вічок суспільства; відносно компактна соціальна група, об'єднуюча людей, зайнятих рішенням конкретної суспільної задачі, що поєднує інтереси індивіда і суспільства і заснований на спільності цілей, принципах співпраці, ціннісних орієнтацій і норм діяльності. (слайд № 7,8)

6. Повідомлення теми тренінгу. Очікування «Спілкування»

На магнітній дошці розташовані картинки – пазли у вигляді чоловічків, що стоять на частині містка. Діти колективно визначають очікування  ( одне для всієї групи). Представник кожної групи озвучує та прикріплює очікування до однієї з картинок-пазлів.

Тренер: отже, сьогодні ми будемо з вами говорити про підліткові компанії та види агресії в цих компаніях. Попрацюйте в групі та визначте очікування  вашої групи стосовно даного тренінгу.

ІІ. Основна частина.

 1. Робота з підручником ст. 141-142.

Тренер: У народі кажуть « З ким поведешся, від того й наберешся», «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти». Тому для вашого здоров’я і безпеки важливо навчитися розрізняти дружні, недружні та небезпечні компанії. Для цього попрацюємо в групах, в які ви об’єдналися самостійно.

Завдання:

Ознайомтеся з матеріалом підручника ст. 141-142  визначте основні ознаки, правила поведінки, які діють:

1-ша гр.: в дружніх компаніях;

2-га гр..: в недружніх компаніях;

3-я гр.. в небезпечних компаніях;

4-а гр. :в колективі

Обговорення:

 • Які дружні групи є у вашім класі?
 • Чим вони займаються?
 • Чи є недружні? Чому ви так вважаєте?
 • Чи можна назвати ваш клас колективом? Чому?
 • Яке  золоте правило діє в колективі?

Тренер: отже, людина, яка прагне отримати безпеку, розвинути свої здібності чи просто поспілкуватися, повинна обирати дружні компанії чи творчі колективи.

 1. Синергія. ( руханка)

Тренер пропонує дітям стати в коло та присісти так, ніби вони сидять на стільцях, засікти скільки часу вони можуть втриматися в такому положенні. Потім пропонує змінити положення: присісти, взявши попереднього учня за плечі чи один одному на коліна. Вияснити у дітей в якому положенні вони можуть перебувати довше? Чому?. Пояснити, що це є проявом синергії. (слайд №9)

Синергі́я (від грец. συνεργία Synergos — (syn) разом; (ergos) діючий, дія) — це сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше факторів їх дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої їх суми.

Іншими словами, об’єднавши спільні зусилля, можна досягти швидше, краще та ефективніше поставленої цілі.

 1. Бліцопитування.

Тренер: коли ми з вами говорили про негативні сторони перебування людини в групі, ми згадали поняття підпорядкування, залежність від когось іншого. Трапляється що в групі можуть також маніпулювати певними людьми.

 • Пригадайте способи маніпуляції людьми. Для чого їх використовують?
 •  В яких компаніях найчастіше їх використовують? Чому?
 • Чи застосовують ці засоби у ваших компаніях?
 • Як протидіяти їм?

 Способи маніпуляції:

 • Лестощі : підлещуватися, домагаючись свого
 •  Наводити брехливі чи псевдонаукові аргументи
 •  Посилатися на думку авторитетів.
 •  Спокушати обіцянкою популярності
 •  Погрожувати відлученням
 •  Умовляти
 •  Робити винного
 1.  Континуум. (прийняття рішення)

Мета: оцінити ступінь здатності дитини протистояти тиску компанії

На підлозі накреслити лінію, розділити її на три частини: так, ні, іноді. Попросити дітей визначити своє ставлення до даної ситуації чи питання.

Тренер: Людина, яка знаходиться в групі визнає правила, що діють в даній групі. Але іноді трапляється, що погляди людини не збігаються з цими правилами. Оцініть себе, давши відповідь на питання: «Чи завжди ви здатні прийняти рішення всупереч існуючий думці групи? Чому? Які причини?»

На вашу здатність протистояти групі впливають різні причини: примус, фізичний чи психологічний тиск, авторитет, страх. Все це ми можемо назвати одним словом – агресія?

 1. Бесіда «Агресія». Складання опорної схеми.
 • А як ви розумієте дане поняття? Що таке агресія?
 •  Назвіть причини через які діти іноді поводяться агресивно.
 • Чи знаєте ви фільми, мультфільми, комп’ютерні ігри, які прямо чи опосередковано виховують у вас жорстокість і насилля?
 •  Як ви вважаєте, чи варто дивитися такі фільми та грати в такі ігри?
 •  А чому ж тоді багато дітей все одно ними захоплюється?

Причини агресії:

    невихованість;

    хизування своїми можливостями;

    невміння спілкуватися;

    жорстокість;

    неадекватна самооцінка;

    відсутність порозуміння в колективі;

    неуважність або поблажливість дорослих;

    досвід одержання користі від агресивної поведінки;

    заздрощі.

Агресія — модель поведінки, що загрожує життю і здоров’ю оточуючих, або коли людину виставляють на посміховище.

Також до агресії належать дії, що спрямовані на позбавлення гідності та поваги людини.

Вона буває фізична та психологічна. Виберіть з наданих картинок, ті що ілюструють фізичну                               ( психологічну) агресію. ( по черзі представник з кожної групи  виносить ілюстрацію, прикріплює її)

 

АГРЕСІЯ

 

ФІЗИЧНА

ПСИХОЛОГІЧНА

 

Бійка

Шантаж

Забирання речей

Ігнорування

Вимагання грошей

Моббінг (кібертритирування)

Погрози

Помста

( слайд № 10)

Тренер:  агресія небезпечна, тому треба навчитися протидіяти їй.

Можливості протидії виявам агресії і насилля:

1.   У жодному разі не підтримувати вияви агресії і насилля.

2.   Голосно висловити свою думку, підтримати потерпілого.

3.   Не погоджуватися брати участь у негативних діях.

4.   Не боятися розповісти про вияви агресії або насилля до себе та інших людей батькам, учителям, іншим дорослим (яким ти довіряєш).

5.   Зателефонувати до «Служби довіри» (реквізити є на стендах у кожній школі).

 

 1. Моделювання ситуацій.

Тренер пропонує методом жеребкування вибрати конверт із певною ситуацією. Опрацювавши матеріал підручника, змоделювати дану ситуацію, а потім її проаналізувати.

Ситуація 1

Використовуючи матеріал підручника ст. 144, змоделюйте вихід з ситуації

Між двома вашими однокласниками сталася бійка. Змоделюйте вихід з даної ситуації.

                     Ситуація  2

Використовуючи матеріал підручника ст. 144, змоделюйте вихід з ситуації

У вашому класі з’явилася нова учениця. Спочатку її відносини з класом складалися непогано, але згодом клас став ігнорувати її.

                  Ситуація  3

Використовуючи матеріал підручника ст. 144, змоделюйте вихід з ситуації

Батьки щодня дають вам гроші на шкільний сніданок. Але двоє десятикласників весь час у вас їх забирають повністю чи частково. Ваші дії.

                 Ситуація  4

Використовуючи матеріал підручника ст. 144, змоделюйте вихід з ситуації

Ти йдеш із школи додому. Тебе перестріли троє підлітків з іншого класу. Вони агресивно звинувачують тебе в тому, що ти  розпускаєш про одного з них плітки. Ти знаєш, що це неправда. Твої дії.

              Ситуація 5

Використовуючи матеріал підручника ст. 144, змоделюйте вихід з ситуації

Дівчина  з твого класу неприязно ставиться до тебе. Якось з портфеля твого однокласника зник мобільний телефон. Ця дівчина сказала, що бачила тебе біля його парти і що це, напевно, справа твоїх рук. Твої дії

 

 1. Вправа «Мій емоційний стан»

Продовж речення:

 1. Коли мої друзі ігнорують мене, я відчуваю….
 2. Коли я неприязний з кимось, я відчуваю….
 3. Коли мої друзі  піклуються про мене, я відчуваю…
 4. Коли я піклуюся про інших, я відчуваю….

Тренер: отже, наші емоції,  наше психологічне благополуччя та, навіть, фізичне здоров’я залежить від  відносин з членами групи, компанії чи колективу .

 1. Поради психолога
 2. Створення колажу « Яким я хочу бачити свій клас?»

ІІІ. Заключна частина.

 1. Зворотній зв'язок
 2. Завершення тренінгу. Якщо ваші очікування справдилися, то об’єднайте свої пазли в єдиний місток.
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ковальова Оксана Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
7 лютого 2018
Переглядів
5809
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку