12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Тренувальні тести з теми «Дієприслівник як особлива форма дієслова»

Про матеріал

Під час підготовки до контрольної роботи з теми «Дієприслівник як особлива форма дієслова» слід пам'ятати, що це незмінна форма дієслова, яка виражає саме додаткову дію, а основну виконує дієслово. Певні труднощі може викликати тема «Творення дієприслівників». Треба взяти до уваги, що від дієслів недоконаного виду творимо дієприслівники недоконаного виду із суфіксами –учи, -ючи, -ачи, -ячи: малюють – малюючи, лежать – лежачи, а від дієслів доконаного виду – дієприслівники такого ж виду із суфіксами –ши, -вши: побігти – побігши, зігнати – зігнавши. Слід пам'ятати, що додаткова дія, позначена дієприслівником, виконується тією ж особою чи предметом, що й основна дія, позначена присудком. Неправильно побудовано речення, якщо основна й додаткова дія виконуються різними суб'єктами. Наприклад, «Побачивши незвичайну красу весняного лісу, моя душа сповнилася радістю». Також дієприслівники слід відрізняти від однозвучних з ними дієприкметників у формі Н.в. множини. У кінці дієприслівників після ч, ш пишемо – и: бігаючи, принісши, у кінці активних дієприкметників після ч пишемо – і: зеленіючі, в'янучі. (Але необхідно запам'ятати, що активні дієприкметники теперішнього часу вживаємо рідко.) Особливу увагу слід приділити темі «Розділові знаки при дієприслівникових зворотах та одиничних дієприслівниках». Зазвичай, дієприслівникові звороти й одиничні дієприслівники виділяємо комами, окрім одиничних дієприслівників, які стоять після присудка або в кінці речення та вказують на спосіб дії; дієприслівникові звороти-фразеологізми, які стоять після присудків-дієслів, комами теж не виділяємо.

Перегляд файлу

Тренувальні тести з теми «Дієприслівник як особлива форма дієслова»

(для учнів 7-их класів)

I варіант

 1. Лише дієприслівники є в рядку

А висвітлений, побачивши, посміхаючись

Б умившись, граючись, заплутаний

В навчаючись, повернувшись, записавши

Г терпіти, розсипаний, увібравши

 1. Дієприслівники доконаного виду є в рядку

А палаючи, пригортаючи, одягаючись

Б склавши, засміявшись, усвідомивши

В дочитавши, торкаючись, вимовляючи

Г дізнавшись, радіючи, розігріваючи

 1. Допущено помилку у творенні дієприслівника в рядку

А жовтіючи, запалавши, лузаючи

Б пригинаючись, прокидаючись, прискорюючи

В прямуючи, даруючи, думаючи

Г мріючи, пишучи, віднесучи

 1. Правильно утворено всі дієприслівники в рядку

А пишаючись, допомагаючи, друкуючи

Б скажучи, зливаючи, донісши

В турбуючись, створячи, витягаючи

Г виспівуючи, забарившись, замружачись

 1. Разом із не треба писати всі дієприслівники в рядку

А не/до/стукавшись, не/зупинивши, не/здужаючи

Б не/до/бачаючи, не/до/рахувавшись, не/малюючи

В не/зігнавши, не/до/їдаючи, не/піднявши

Г не/до/оцінюючи, не/хтуючи, не/волячи 

 1. У реченні «Величезний чорний ведмідь, ставши на задні ноги, намагається схопити пащею людину» дієприслівник є

А додатком

Б присудком

В обставиною

Г означенням

 1. Потребує редагування речення

А Читаючи повість Андрія Чайковського «За сестрою», яскраво вимальовується постать Павлуся.

Б Підморгнувши Іванові, він із капелюхом пустився по колу.

В Парубок біля вікна, майнувши чубом, чіпляє сідло на гак…

Г Кидається чимдуж, точачись, плутаючись у буряні, поспішає.

 1. Граматичну помилку допущено в реченні

А Через кілька хвилин обидва бійці важко дихали, учепившись один одному в плечі.

Б Прочитавши книжку, вона дуже сподобалася всім моїм друзям.

В Сівши рядком, поговорімо ладком.

Г Запорожець, підгорнувши ноги, виграє на бандурі.

 1. Не потрібно виділяти комами одиничний дієприслівник у реченні (розділові знаки пропущено)

А Він минав не спиняючись пишні вітрини крамниць…

Б Ведмідь хапнув повітря, кинув жертву і ревнувши повернувся на нового ворога всією тушею…

В Подорожуючи милуйся прекрасними краєвидами Карпат.

Г Грім бухикаючи зависав між небом і землею.

 1.  Одиничний дієприслівник виділяється комами в реченні (окремі розділові знаки пропущено)

А Пішов Гонта похилившись; / Іде, спотикнеться.

Б Ліс на хвилину примовк, ані шелесне завмерши.

В Відтак озброївшись пішов через річку по камінню.

Г На них він кидав ідучи зневажливі погляди…

 1.  Одиничним дієприслівником і дієприслівниковим зворотом ускладнене речення (окремі розділові знаки пропущено)

А За річкою продираючись на стежку сік ножем верболіз, стинав гілки…

Б За ним пролетівши повз Григорія покуріли ревучи Заливай і Нерпа.

В Степан уперше за цей вечір одірвавшись поглядом од землі підвів очі до неба.

Г Вирував, клекотів віддаляючись.

 1.  Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А Весь цирк Бухенбах стояв перед кулісами, уболіваючи за свого.

Б Дізнавшись, у чому річ, Міха аж за черево схопився від сміху.

В Іван Сила прислуговував повітряним гімнастам під час їхнього  виступу, притримуючи канат і підстраховуючи їх знизу.

Г Носився бриг по морях, латаючи паруси, поновлюючи щогли й, переходячи від дідів до онуків.

II варіант

 1. Дієприслівниками є всі слова в рядку

А раділи, виконаний, поглядаючи

Б працюючи, вірячи, посивілі

В декламуючи, сидячи, приїхавши

Г сміючись, зітхати, обшиваючи

 1. Дієприслівники недоконаного виду є в рядку

А використовуючи, перебігши, склавши

Б думаючи, кричачи, фотографуючи

В крутячи, домовившись, ховаючи

Г присівши, питаючи, занісши

 1. Допущено помилку при творенні дієприслівника в рядку

А крутячи, покладучи, плачучи

Б намалювавши, несучи, червоніючи

В підбігаючи, лікуючи, зупинившись

Г чуючи, зрадівши, дивлячись

 1. Правильно утворено всі дієприслівники в рядку

А напишучи, ковтаючи, сподіваючись

Б мелькаючи, заметучи, переступаючи

В усвідомлюючи, змерзнучи, витягуючи

Г слухаючи, креслячи, дізнавшись

 1. Окремо з не треба писати всі дієприслівники в рядку

А не/поспішаючи, не/до/помагаючи, не/погодившись

Б не/спікши, не/навидячи, не/поговоривши

В не/волячи, не/глянувши, не/привітавшись

Г не/закінчивши, не/шукаючи, не/хтуючи

 1. У реченні « Правда, він щось говорив, хворіючи, але хіба тому можна вірити?» дієприслівник є

А присудком

Б додатком

В означенням

Г обставиною

 1. Потребує редагування речення

А Завихрившись під моїми ногами, закрутилися клапті білого снігу.

Б Коріння, набравшись вологи з глибин землі, погнало соки стовбуром до кожної гілочки.

В Підійшовши до парку, його очі широко розплющилися від здивування.

Г Тісно притулившись одне до одного, ми заворожено стояли під густо засіяними зірками небом.

 1. Граматичну помилку допущено в реченні

А Відчинивши вранці вікно, до нього долинув пташиний спів.

Б Увесь простір, змінюючи барви, підводився міцно та вперто, розливаючи навколо п’янкі пахощі.

В Заспівали, застукали тяжкі краплини, спадаючи з листя і квіту на землю.

Г Весною каштан цвів білим цвітом, піднявши до сонця свої свічки.

 1. Одиничний дієприслівник не виділяється комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А Наблизившись бачу надзвичайно прекрасні троянди.

Б Прощаючись дівчина щось швидко говорила своїм друзям.

В Беріться за справу не гаючись.

Г Над сріблом води лісової знімаючись щиглик дзвенів.

 1.  Одиничний дієприслівник виділяється комами в реченні

А Чоловік міг працювати до шістнадцяти годин не втомлюючись.

Б Мати повсякчас пасла мене очима побоюючись, щоб читання не підвередило її дитину.

В Машини швидко мчать не зупиняючись.

Г Співають ідучи дівчата.

 1.  Правильно розставлено розділові знаки в реченні

А Мати на часинку позичила в сусідів чоботи і шмаруючи їх березовим дьогтем, заходилася мене повчати.

Б На містечко сунула чорна хмара, гасячи, останнє проміння від заходу.

В Стогнучи, морщачись хлопець помалу видряпався в сідло.

Г  Мати, коли я, забувши все на світі, припадав до роздобутої книжки, не раз гримала на мене.

 1.  Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А Іду повільно, пильно вдивляючись уперед і прислухаючись до кожного шелесту.

Б Лише зашерхоче десь зелена ящірка, пробігаючи в траві.

В Не сидіти ж йому, склавши руки.

Г Лінивий сидячи спить, лежачи робить.

 

Відповіді. I варіант

 1. В      2. Б      3. Г      4. А      5. Г      6. В      7. А      8. Б      9. А

10. В      11. Б      12. Г

II варіант

 1. В      2. Б      3. А      4. Г      5. А      6. Г      7. В      8. А      9. В

10. Б      11. Г      12. В

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
30 червня 2020
Переглядів
796
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку