2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Творчий звіт класного колективу

Про матеріал
Творчий звіт класного колективу 5 класу. Проблема, над якою працює класний керівник в системі виховної роботи класного колективу, створення та впровадження виховної системи класу, вивчення питання соціального складу сімей класу,організація сімейного виховання, співпраця з батьками.
Перегляд файлу

Описание: http://www.artleo.com/pic/201106/1280x1024/artleo.com-3003.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 Творчий звіт виховної роботи 5 класу                                          

Проблема, над якою працює  класний керівник в системі  виховної  роботи  класного колективу:   « Формування здатності особистості гармонійно співіснувати з природою шляхом впровадження елементів інноваційної виховної технології «Екологія та розвиток»». (досвід Л. В. Тарасова, Т. Б. Тарасової)

Творче кредо класного керівника :

“Головний вихователь – життя, основний вихователь – сімя, мені залишається зєднати перше з другим і що - небудь додати від себе”.

У кожної людини є свій неосяжний життєвий простір, де його люблять і чекають, розуміють і приймають таким, який він є. Одного чудового сонячного вересневого ранку на порозі нашої   школи ми вперше побачилися , щоб розпочати  нову велику справу - ми з учнями почали прокладати свій шлях  до зірок. Цей шлях ми подолаємо за п’ять років – і це наше щасливе , веселе, дружнє шкільне життя. Ми прокладемо шлях із унікального будівельного матеріалу з особливими властивостями: доброти, гумору, взаємодопомоги, мудрості і захоплень. Кожний з нас знайде  на цьому шляху свою

неповторну зірочку, яка засяє над дитиною майбутнього особливим сяйвом впевненості у собі, комунікабельності, самостійності, вимогливості, співчуття,              

 патріотизму, працьовитості, навченості. За цей час ми встигнемо  подружитися, звикнути і розуміти один  одного.

Ми - це наш клас, в якому 11 літер  «Я». Кожен з

 нас - це унікальна, неповторна особистість, одна єдина у цілому

світі. Тому ми намагаємося дбайливо, з любов’ю і повагою ставитися  до себе і до оточуючих, приймати себе і інших такими, які ми є.              

 

 

 

 

Діти допитливі,

 з гострим розумом,

у разі правильного виховання

 стають великими людьми.

Я.А. Коменський

На першому етапі створення та впровадження виховної системи класу мною була проведена робота щодо вивчення стану виховної роботи у школі, зроблено аналіз досягнень та недоліків, опрацьовано літературу з питань педагогіки та психології виховного процесу, на педрадах та засіданнях методоб’єднань  класних керівників обґрунтовано актуальність та необхідність системного підходу до питань виховання та навчання учнів.

Я розумію, що класний колектив  - це складна соціально-педагогічна система, що виконує замовлення суспільства - формувати інтелектуальну, творчу особистість, здатну жити і творити в умовах, що постійно видозмінюються й розвиваються, забезпечуючи прогрес культурного розвитку країни.

Тому першим моїм  кроком було вивчення питання соціального складу сімей класу.

Створюючи виховну систему в класі, я  врахувала  інтереси учнів та їх батьків, місцевих органів самоврядування, можливості, традиції школи, села, соціальне оточення.

З  метою  формування особистості, яка вирізняється усвідомленням своїх здібностей та потреб, послідовно використовую ці знання для вибору альтернатив, що дають можливість вести дітям здорове, продуктивне і наповнене самореалізацією  життя.  Для цього в школі  широкого розповсюдження набрав козацький рух, «Шкільне лісництво» при Смілянському лісництві, працюють такі гуртки: вокальний, танцювальний, спортивний, провідними спеціалістами та батьками  проводяться майстер класи різних напрямків, була розроблена комплексна програма виховної роботи « Від чистоти душу до екології планети».

Свою роботу  з колективом  я розпочала з вирішення виховних задач:

 •              продовжити  роботу по згуртуванню колективу;
 •    організувати  виховний  процес в класному колективі та з батьками на засадах проектної педагогіки;
 •    розпочати втілення  в практику  програми виховання  у класі    «Патріоти довкілля», яку я представила  на засіданні МО класних керівників 29.08.2013р.і отримала схвалення;
 •    сприяти тому, щоб зміст та форми колективної та творчої діяльності  допомагали учням  знайти себе;
 •    реалізувати  у процесі роботи особистісно - орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в класному колективі;
 •    оптимально поєднувати  форми організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
 •    створювати  належні  умови  для особистісного зростання кожного вихованця, його психолого-педагогічний супровід;
 •    інтегрувати  зусилля  батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

Як класний керівник я досягаю поставленої мети через заохочування учнів до процесу самовиховання, навчаючи їх підготовці та організації колективних творчих справ класу, багато часу приділяю екологічному вихованню учнівського колективу, формуванню обов'язку, відповідальності, культури поведінки, тому загальний рівень вихованості та культури класного колективу - достатній.

Становлення людини – моя ціль педагогічної та виховної роботи в школі. Я маю на увазі цілком визначений вид праці: самосвідомість, самоактуалізацію, самореалізацію. У сучасній школі відроджується поняття «душі» як атрибута духовності, цілісності суб’єкта. Праця душі має свій зміст і виступає як процес осмислення, переживання себе, своєї сім’ї, держави, нації, людства; це зародження і проявів совісті, особистої відповідальності за долю близьких і далеких людей, батьківщини, всієї планети.

У своїй роботі керуюсь основними принципами  виховання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В цьому році була створена  для класу програма виховної роботи з формування екологічних компетенцій школярів через виховання високої моральності та патріотизму «Патріоти довкілля», яка розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

  Завдання даної програми  полягають:

у розвитку в учнів вольової поведінки, використовуючи при цьому емоційно привабливі цілі; необхідно підтримувати їх наміри й уявлення про можливість досягти власного рівня домагань;

у створенні умов для самореалізації особистості, утвердження принципів загальнолюдської моралі;

сприяти оволодінню державною мовою як носієм духовної культури;

у вивченні потреб учнів шляхом проведення психолого-педагогічного діагностування;

здійсненні моніторингу життєвої активності учнів у процесі різнопланової діяльності;

забезпеченні розвитку екологічної освіти і виховання;

формуванні екологічного мислення, свідомості, культури здорового способу життя;

залученні вихованців до практичної природоохоронної діяльності через різноманітні екологічні акції, декади, місячники;

організації підготовки та проведення просвітницької діяльності через розповсюдження екологічних листівок, інформаційних матеріалів на певну тематику;

вихованні високої моральності та патріотизму учнів.

           Основними  формами і методами реалізації програми є:

лекції, бесіди, дискусії, семінари, науково-практичні конференції, метод проектів;

самостійне опрацювання наукової та науково-популярної літератури;

проведення досліджень та написання робіт у секціях МАН;

проведення місячників, декад, акцій;

участь у Всеукраїнських конкурсах;

участь у благоустрої та озелененні громадських об’єктів, парків, скверів, пришкільної території тощо;

проведення загальношкільних лінійок;

виготовлення та розповсюдження екологічних листівок;

проведення конкурсів, турнірів, виховних заходів, свят, зустрічей за круглим столом, вікторин, брейн - рингів;

фітодизайн шкільних приміщень;

проведення екскурсій, розроблення екологічних стежин;

виступи екологічних агітбригад тощо.

 

 

 

 

 

 

 

Виходячи з мети і завдань, у класі  організоване  таке виховне середовище, яке надає кожному учню можливість вибору різних видів занять і творчої діяльності, що відповідають особистим потребам. Головне завдання – створення комфортних, безконфліктних, безпечних умов для розвитку учня, реалізації його можливостей та здібностей.

  Програма виховання  класу передбачає формування інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного і фізичного потенціалів учнів, який володіє цілісною системою знань про навколишній світ, практичними уміннями і навичками, засобами творчої діяльності, прийомами і методами самопізнання і саморозвитку, ціннісними ставленнями до себе, до соціуму, навколишньої дійсності.  

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складний процес виховання здійснюю за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей з урахуванням основних напрямків діяльності школярів.

    Виховна робота у нашому класі  – цікава та різноманітна, поєднує в собі традиційні форми роботи класного керівника (години спілкування, класні збори, свята, операції, виставки-конкурси, виставки творчих робіт, відверті розмови, інтелектуальні ігри, турніри) та нетрадиційні (тренінги, проекти, фестивалі, калейдоскопи, анкети думок, колажі, пошукові ігри, акції, художні галереї та ін.), застосування яких вимагає організації міжособистісного інтерактивного спілкування в різних видах соціально значущої діяльності: методи педагогічного впливу, методи соціальної взаємодії, методи самоорганізації життєдіяльності школярів.(Додаток)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своїй виховній роботі використовую елементи сучасної технології підготовки й проведення колективних творчих справ ( методика І.П.Іванова).

Колективна творча справа (КТС) – суспільний пошук кращих рішень життєво-важливих завдань, тому що робиться спільно з дітьми і дорослими – виконується, організовується, задумується, вирішується, оцінюється. У кожній КТС вирішується цілий ряд педагогічних завдань, відбувається розвиток колективістських, демократичних основ життя, самостійності та ініціативи дітей, самоуправління, активного становлення до оточуючого середовища.

Моє завдання полягає в тому, щоб спрямувати КТС на збагачення колективу й особистості соціальним цінним досвідом, на удосконалення кращих людських здібностей, потреб і відносин.

Ми стали учасниками  колективних справ. Ось деякі з них:

КТС – « Лист ветерану- афганцю» - написали листи( вірші, побажання)

    КТС- « Моє порт фоліо». Ми працюємо над створенням  особистих порт фоліо. Діти з задоволенням  збирають  матеріали своєї життєдіяльності.

    КТС – « Наш клас» - створення презентації про діяльність класу.                                                                                                                                             (Додаток)

   КТС – « Привітай   дитину - інваліда» - привітали 2 дітей нашої школи, подарували м’які  іграшки та книги.

      Розвиток дитини, її творчого потенціалу забезпечується через активну діяльність. Залучаючи дітей до участі в різноманітних громадсько-корисних справах, я намагаюся сприяти розвитку в них громадської активності, привчати їх до дотримання шкільного режиму, єдності педагогічних вимог до учнів з боку вчителів та батьків, спрямовую свої зусилля на корисні, потрібні суспільству справи: добре вчитися, готуватися до праці, берегти природу, охороняти її багатства, турбуватися про збереження історичних пам'яток та інших культурних цінностей, зразково поводитися, допомагати людям. Цьому сприяє активна участь класу в таких загальношкільних заходах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні із задоволенням   беруть участь у конкурсах, вікторинах, у багатоплановій природоохоронній  діяльності, що сприяє формуванню екологічної культури, вихованню таких загальнолюдських цінностей як справедливість, чуйність, чесність,   гідність,  толерантність, добросовісність, ввічливість, обов'язковість, працелюбність, готовність допомогти іншим,  розвиває моральну активність особистості. Мої вихованці -  переможці багатьох загальношкільних та районних  конкурсів.(Пугач Юлія та Алимова Дарина зайняли ІІ місце в ІІ етапі конкурсу мовознавців імені Петра Яцика; учні класу брали участь у загальношкільних заходах: «Святі квітів»,де зайняли І місце, «Дари осені»,де зайняли ІІ місце, «Вчителько моя», «Святі хлопчиків»,всі  учні класу взяли активну участь у художньому конкурсі малюнків до мультфільму «Котигорошко» за що отримали подяку,також зайняли 4 місце у змаганнях до Дня українського козацтва, 7 учнів класу вступили до «козацтва», учні брали участь в акції «Подаруй іграшку другу», участь в конкурсах малюнків: «Дії в надзвичайних ситуаціях», «Ми за мир», « Вогонь – друг, вогонь – ворог», « Ми за чисту енергію», «Я у своєму класі».

 

 

 

Вони є лідерами шкільного життя. Діти з задоволенням беруть  участь у розробці сценаріїв до свят. Учні класу  співпрацюють  з селищним будинком  культури, бібліотекою. Мої діти – сучасні діти. Кожен із них  людина майбутнього.

Я тісно співпрацюю з соціальним педагогом Глущенко О. М. та психологом школи  Галущенко І. М.. Разом ми  виявили  рівень  розвитку  психічних  процесів  учнів. Шляхом спостереження визначили  тип  темпераменту дітей. За допомогою анкетування, індивідуальних  бесід  з  учнями, визначили  їхні психофізіологічні показники, вивчили  особливості  характеру  і  поведінки, дослідили  інтереси  школярів, їхні  нахили до  певного  виду  діяльності, склали карту  спрямованості  інтересів  учнів, визначили  статус  кожного  учня  в  дитячому  колективі (лідери, популярні, замкнуті, ті, хто  прилаштовується), визначили  роль  дитини  в  суспільному  житті  класу (ініціатор, виконавець, організатор), виявили  у   дітей  позитивні  якості, які  слід  розвивати,  і  негативні  якості, від  яких, по  можливості, слід  позбавитися.

Аналіз  на визначення  правильного вчинку в ситуації морального вибору  серед підлітків ( за Г. Айзенком)

Цей аналіз дає змогу через почуття розпізнати тип характеру дитини:

Співпереживання –  авторитарний тип (холерики);

Ввічливість –  педантичний тип (флегматики);

Доброта – відкритий тип ( сангвініки).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звичайно , я вважаю, що важливою умовою у створенні та забезпеченні системи виховної роботи в школі є організація сімейного виховання, співпраця з батьками.

Зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу - це важлива й відповідальна задача вчителя. Рішення даної задачі є можливим, якщо у плані роботи знайшли  відображення такі напрями діяльності класного керівника з батьками:

 •                 вивчення родин учнів;
 •                 педагогічна освіта батьків;
 •                 забезпечення участі батьків у підготовці та проведенні  

           колективних справ у класі;

 •                 педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу;
 •                 індивідуальна робота з батьками;
 •                 інформування батьків про хід і результати навчання,

          виховання й розвитку учнів.

Робота в кожному з перерахованих напрямів складається з певної сукупності форм і способів діяльності.

Свою співпрацю з батьками я розпочала у п’ятому класі з вивчення родин учнів , що дозволило мені краще довідатись про дітей та їхніх батьків, зрозуміти стиль життя родин, ознайомитися з домашніми умовами розвитку особистості дитини.

      Зясувалося, що  30  %  батьків мають середню освіту, 10 % - вищу,  60 % - середньо - спеціальну

 

Виховний потенціал сімей

  В результаті анкетування, спілкування, бесід  було виявлено рівень виховного потенціалу сімей. У 15%- сильний,

25%- стійкий

30%- нестійкий

15%- слабкий, з втратою емоційного контакту

20%- слабкий, часті  конфлікти.

Ми провели тренінг « Давайте познайомимось», організували свято «Знайомтесь – це наш 5 – А клас!». В результаті  відвідування  родин, проведено  анкетування з батьками, конкурс колажів  учнів «Моя родина», сформовано  банк даних про родину та сімейне виховання.

           Педагогічна освіта батьків   організована   у формі батьківського всеобучу, на якому обговорюються питання виховання  відповідно до вікових особливостей дітей,  конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків. Ми провели цікавий і корисний захід    «Маска щирості», демонстрація популярної педагогічної літератури для батьків, вечір запитань і відповідей  «Скажи – і я тебе почую».

          Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу здійснюється за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як спільне планування виховної роботи у класі; колективні творчі справи –                               «Благочинний ярмарок», відверта розмова « Чи вміємо ми відпочивати», інтелект – шоу «Ерудит», концерти  « Матусі – з любов’ю», « Разом – ми  сім’я»; виставка творчих сімейних  робіт  « Ми це можемо!», дні здоров'я; допомога в ремонтних роботах й естетичному оформленні класної кімнати ; участь в обладнанні кабінету й виготовленні наочного приладдя. Я  впевнена – батьки – наші партнери.

        Педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу відбувається у таких формах роботи , як  вибори батьківської ради, допомога у плануванні й організації її діяльності, установлення зв'язків із шефами, оточуючим соціумом, громадськістю.

            Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини. Практикую у своїй діяльності спільне визначення перспектив і засобів розвитку учня, педагогічні консультації, індивідуальні доручення. Головне правило співпраці – «Ви зможете!»

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів здійснюється мною  за допомогою тематичних і підсумкових батьківських зборів, перевірки щоденників учнів і вклеювання в них яскравих відзнак, подяк, привітань, спеціальних перехідних  медальйонів – щотижневиків, складання карт розвитку дітей і таблиць результатів навчальної діяльності – рейтингів навчання, карт успішності за І та ІІІ чверть,  написання батькам листів-характеристик, записок-повідомлень.  Програма моніторингу розвитку  учнів, що працює у школі , допомагає  відслідковувати якісні зрушення  у навчальних досягненнях учнів щороку.

 

     В перспективі , в результаті співпраці всіх учасників виховного процесу  ми хочемо бачити випускника, в якого сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його самостійності  у різноманітних сферах життєдіяльності, здорова (фізично, психологічно, духовно) людина, творча особистість із розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні, з гуманістичним світоглядом та почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат виховної роботи буде видно тільки тоді, коли   проводитиметься моніторинг, чітке планування, методична робота, впровадження нових форм  у практику роботи школи. Так у  нашій школі і склалася система виховної роботи, в якій враховано загальні цілі та завдання виховної роботи, вплив мікро – макросередовища, складові організації виховного процесу. Але на цьому наш пошук не закінчується, можливо, уже в наступному році ми змінимо структуру, форми, методи, якщо зміняться інтереси учнів. Усе залежить від них, а ми працюємо для них.

Я переконана, від класного керівника залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей — великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ — неоціненний скарб справж­нього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. І хочемо ми того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керів­ника переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!

   Як і кожен класний керівник, я знаходжуся у постійному пошуку інноваційних концептуальних підходів до здійснення взаємодії з учнями з метою виховання свідомого громадянина своєї держави.

         Класний  керівник – це  організатор  і  керівник  цілісного  педагогічного  процесу. Це  педагог, який  є «центром» організації, координації  всіх  впливів, спрямованих як на  одну  особистість, так і на  колектив  учнів.  На своєму сайті  « Ерудит»  я створила сторінку класного керівника.  Я вважаю, що діяльність  класного  керівника  в  сучасній  школі  необхідно  оцінювати  саме  з  такої  позиції.            

 Сьогодні, як ніколи стають актуальними фундаментальні педагогічні знахідки  вітчизняних і зарубіжних  педагогів А. Макаренка, Я. Коменського,                          К. Ушинського. Тому кожного дня я слідую словам В.О. Сухомлинського: «Через  казку, фантазію, гру, через  неповторну  дитячу  творчість -  вірна  дорога  до  серця  дитини».   Адже мені так хочеться , щоб  всі  учні мого класу стали  людьми  з Великої літери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

Свято 1 вересняJ:\фото 5 клас\DSC02024.JPG

Перший урок

«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття.»

J:\фото 5 клас\DSC02044.JPG

 

docx
Додано
10 жовтня 2019
Переглядів
1052
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку