9 грудня о 18:00Вебінар: Лайфхаки для формування ключових умінь педагога ХХІ століття

Учнівські вірші та переклади

Про матеріал
Розвиток творчих здібностей на уроках англійської мови. Віршування та літературні переклади
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Н.С.,

вчитель англійської мови

Віньковецького ліцею

 

 

 

 

                                         

Відділ освіти молоді та спорту

Віньковецької райдержадміністрації

Інформаційно-методичний центр

Віньковецький ліцей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Н.С.,

вчитель англійської мови

Віньковецького НВК

 

 

 

Віньківці - 2019

 

 

 

ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………………………………………….. 4

Перекладацька діяльність ……………………………………………………….. 7

Літературний переклад ……………………………………………………………. 8

Перекладацькі трансформації та їх види………………………………..9

- Лексичні трансформації …………………………………………………………….9

- Синтаксичні трансформації…………………………………………………….. 11

Художній переклад ……………………………………………………………………13

Дитячі переклади……………………………………………………………………….15

Написання віршів………………………………………………………………………..40

Поезія - справа тонка………………………………………………………………….40

Магічна формула віршування……………………………………………………41

Корисні поради…………………………………………………………………………..43

Як знайти натхнення………………………………………………………………….44

Дитячі вірші………………………………………………………………………………..45

Списки використаних джерел………………………………………………….56

 

 

                                 Передмова

«Поезія відкриває покривало

над прихованою красою світу, вона

знайомить нас із незнайомим.»

                                                                                               Шеллі, Персі Бисші 

 

                Одним із ефективних прийомів в навчанні іноземної                    

                мови є, безсумнівно, використання поетичного тексту,

             оскільки цей прийом в першу чергу, сприяє розвитку

такого важливого чинника, як інтерес до предмета.

                     Завдання вчителя домогтися, щоб цей інтерес був                

                      постійним і стійким. Саме тут йому на допомогу         

                  приходить величезна кількість поетичних творів, текстів,   

                що відкривають широкі можливості ефективного вивчення мови.

      Вірші збагачують духовний світ дитини, вчать бачити красу людини й природи, розвивають відчуття  поетичного слову, радують і дивують мелодійністю мови. Робота над поетичними творами має значення для естетичного виховання - систематичного розвитку естетичних почуттів, художніх смаків та різнобічних творчих здібностей - як у уроках під час навчання іноземної мови, так і в  позаурочний час.

      Поезія володіє величезним потенціалом емоційного впливу. Це дуже важливо, оскільки проблема емоційної насиченості матеріалу уроку іноземної мови загалом дуже актуальна. Поезія змушує також інтенсивно працювати творчу уяву, що є основою сприйняття мистецтва.

      Так як значна роль в процесі вивчення іноземних мов відводиться межпредметним зв'язкам, то, звертаючись до поезії, вчитель цим

зміцнює і розвиває зв'язок іноземної мови з іншими предметами, й у першу чергу, з рідною мовою і літературою.

      Відомо, що використання на уроці різних віршованих текстів дозволяє учням ознайомитися з культурою, мистецтвом країни,  мова якої вивчається, сприяє поглибленню мовних знань і компетенції учнів, і навіть навичок самостійної роботи учнів і розширює словниковий запас.

      При роботі над поетичними творами

вирішуються також практична мета навчання мови:

відпрацьовується вимова, засвоюється і

закріплюється лексика, розвиваються навички

виразного читання, формуються граматичні навички,

і навіть елементарні мовні вміння говоріння, аудіювання.

      Використання поетичних текстів є дуже актуальним

на будь-якому етапі вивчення іноземних мов, особливо

 у стадії оволодіння мовою.

По-перше, учні від початку долучатимуться до культури

країни, мова якої вивчається.

 

     

 

По-друге, під час роботи з цим своєрідним лінгвокраїнознавчим матеріалом створюється передумова для розвитку особистості учня, оскільки спеціально  підібраний матеріал стимулює образне мислення та формує гарний смак.

      По-третє, поезія під час уроків іноземної мови створює стимул до творчої діяльності, впливає на емоційну і мотиваційну сферу              особистості.

      Таким чином, використання поетичного тексту при вивченні іноземної мови є ефективним засобом засвоєння мовного матеріалу і така форма роботи цікава як дітям, і дорослим.

       Поезія сприяє розвитку дитини, збагачує його духовний світ, прищеплюють любов до поетичного слова, мелодійності і

                      красі мови. Поезія додає імпульсу творчій уяві й володіє

великим потенціалом емоційної взаємодії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекладацька діяльність

Знайомлячись із зарубіжною літературою - «Робінзоном Крузо» Даніеля Дефо, романами Марка Твена, О'Генрі, новелами, п'єсами Шекспіра, віршами Д.Г. Байрона, ми кожен раз дивуємося тій колосальній роботі, яка була зроблена перекладачами цих творів. Адже гарний переклад може відбутися тільки тоді, коли перекладач  готовий виступити співавтором, дати своє унікальне прочитання.

Літературний переклад не терпить буквалізму, з ним можуть упоратися лише творчі люди, не обділені талантом. Ця праця ткож має використовувати слідуючі матеріали: мовні фразеологізми, ідіоматичні звороти, авторські словоутворення - тут не може бути кальки, потрібно відчувати мову, жити в ній. І як важко пояснити при цьому  автору,  чому при перекладі його унікальний авторський оборот був змінений! Але без цієї вольності перекладацького переінакшення твір чужою мовою буде просто незрозумілим, чимось стороннім для читача.

Тому серед численних складних проблем, які вивчає сучаснемовознавство, важливе місце займає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної мовленнєвої діяльності, яку називають «перекладом» або «Перекладацькою діяльністю».

Адже існує, часом, кілька варіантів перекладу твору, і кожен наступний майстер-перекладач вносить щось своє. Безперечно, що вкрай цікава і сама можливість перекладу фрази-оригіналу по-різному.

А так звані прийоми перекладу (або перекладацькі трансформації)  допомагають створити по-справжньому самобутній                                  

       переклад.

 

Літературний переклад

У чому специфічна відмінність літературного перекладу від інших?

З самого початку переклад виконував найважливішу соціальну функцію, роблячи можливим міжмовне спілкування людей.

Поширення письмових перекладів відкрило людям широкий доступ до культурних досягнень інших народів, зробило можливим взаємодію і взаємозбагачення літератур та культур. Знання іноземних мов дозволяє читати в оригіналі книги  цими мовами, але вивчити навіть одну іноземну мову вдається далеко не кожному, і жодна людина не може читати книги на всіх або хоча б на більшості літературних мов. Тільки переклади зробили доступним для всього людства геніальні твори Гомера і Шекспіра, Данте і Гете, Толстого і Достоєвського.

Переклади зіграли важливу роль у становленні та розвитку багатьох національних мов і літератур. Нерідко перекладні твори передували появі оригінальних, розробляли нові мовні та літературні форми, виховували широкі кола читачів. Мови та література західноєвропейських країн багатьом зобов'язані перекладам з класичних мов.

 

 

 

         

Перекладацькі трансформації та їх види

Перекладацькі трансформації (або прийоми перекладу) - це перетворення, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу. Розрізняються лексичні та синтаксичні трансформації.

Лексичні трансформації:

 1. Транскрибування (відтворення форми за допомогою звуків).

Will - Вілл

Dorset - Дорсет

 1. Транслітерація (відтворення форми за допомогою літер).

Will - Вілл, kleptocracy - клептократія (злодійська еліта)  

skateboarding - скейтборд (катання на роликовій дошці).

 

 1. Калькування - спосіб перекладу лексичних одиниць оригіналу шляхом заміни її складових частин (морфем) їх лексичними відповідниками в мові перекладу. При цьому можлива зміна порядку проходження елементів.

Superpower - наддержава

mass culture - масова культура

 

 

 

  

 4. Лексико-семантичні заміни - спосіб перекладу лексичних одиниць оригіналу шляхом використання в перекладі одиниць мови перекладу, значення яких не збігається зі значенням

          вихідних одиниць, але може бути виведено з них за

          допомогою певного типу логічних перетворень.

Розрізняють декілька видів лексико-семантичних замін:

 • Конкретизація - заміна слова або словосполучення вихідного мови з більш широким предметно-логічним значенням словом або словосполученням мови перекладу з більш вузьким значенням (родовидові відносини).

В англійській мові багато слів із загальним широким значенням, які при перекладі завжди в тій чи іншій мірі конкретизуються: violence, nation, element, effort, failure, facilities; come, go, have, leave.

Дієслово come, приміром, переводиться в різних контекстах по-різному: прибувати, приїжджати, приходити, підходити, прилітати і т. д. Дієслово go перекладається словами: йти, ходити, плисти, літати, їхати, відправлятися, сходити, прходіть і т . д. Дієслово leave перекладається теж по-різному: їхати, залишати, йти, залишати, відлітати, вилітати і т. д.

 • Генералізація - заміна одиниць вихідного мови, що має більш вузьке значення, одиницею мови перекладу з більш широким значенням (видо-родові відносини).

 

 

He visits me practically every week-end.

Він їздить до мене майже кожного тижня.

 • Модуляція (змістовне розвиток) - заміна слова або словосполучення вихідного мови одиницею мови перекладу, значення якої логічно виводиться із значення вихідної одиниці.

I don't blame them.

Я їх розумію. (Дослівно - я їх не звинувачую. Причина замінена наслідком: я їх не звинувачую, тому що розумію.)

Синтаксичні трансформації:

1. Членування пропозиції (синтаксична структура речення в оригіналі передається за допомогою 2 або більше пропозицій).

The annual surveys of the Labour Government were not discussed with the workers at any stage, but only with the employers.

Щорічні огляди лейбористського уряду не обговорювалися серед робітників ні на якому етапі. Вони обговорювалися тільки з підприємцями.

 1. Об'єднання пропозиції (процес, зворотний членуванню)

That was a long time ago. It seemed like fifty years ago.

Це було давно - здавалося, що років п'ятдесят тому.

 

 

    Граматичні заміни (граматичні одиниці в оригіналі перетворюються на одиниці мови перекладу з іншим граматичним значенням (зміна частини мови, заміна типу пропозиції, членів  речення).

We are searching for talent everywhere.

Ми всюди шукаємо таланти.

Комплексні заміни:

 1. Антонімічний переклад (стверджувальна форма замінюється на заперечну і навпаки).

The United States did not enter the war until April 1917. (Дослівно: на вступала до 1917 року)

Сполучені Штати вступили у війну тільки у квітні 1917.

 1. Експлікація - лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця вихідної мови замінюється                словосполученням, пояснює її значення (парафраз).
 2. Компенсація (елементи сенсу, втрачені при перекладі одиниці вихідного мови в оригіналі, передаються в тексті перекладу іншим засобом або в іншому місці тексту, використовується для створення стилістично образного аспекту).
 1. Опущення - ті одиниці, які для перекладу є зайвими, опускаються.

 

 

 

Художній переклад

 

      Художній переклад – один з найнаглядніших проявів міжлітературної (і значить певним чином міжкультурної) взаємодії. Горький казав: “…литература всего легче и лучше знакомит народ с народом”. Фактично, переклад є основною частиною національно-літературного процесу, оскільки виступає посередником між літературами , без нього неможливо було б говорити про міжлітературний процес у всій його повноті. Художній переклад – особливий вид перекладу, оскільки він є не точна передача змісту, а “ відображення думок і почуттів автора прозового або поетичного першотвору за допомогою іншої мови, перевтілення його образів у матеріал іншої мови“. Художній переклад має справу не з комунікативною функцією мови, а з її естетичною функцією, оскільки    слово виступає як “першоелемент” літератури.

     Одна з проблем художнього перекладу – співвідношення контексту автора і контексту перекладача. У художньому перекладі контекст останнього дуже наближається до контексту першого.

Жоден переклад не може бути абсолютно точним, оскільки сама мовна система приймаючої літератури за своїми об’єктивними данимине може досконало передати зміст оригіналу, що неминуче призводить до втрати певного об’єму інформації. Тут також замішана особистість перекладача, який при перекодуванні тексту обов’язково випустить щось зі змісту, а також його схильність продемонструвати чи не продемонструвати усі особливості оригіналу.

 

 

1. Перший етап роботи над перекладом - дослівний переклад.             Розуміння думок і почуттів ліричного героя. Робота з англо-українськими словниками.

2. Другий етап - глибоке проникнення в зміст перекладного твору, пошуки можливого синоніма в мові перекладу, знаходження єдино вірного значення у багатозначних слів, підбір вірної інтонації, побудова фраз і пропозицій. Приведення дослівного перекладу в «читабельний» для очей вигляд.

          3. Третій, заключний етап - робота над формою вірша. Пошук потрібної рими.

     Переклад віршів з англійської мови на українську мову допомагає відпрацювати не тільки фонетику та орфографію, а виховує естетичні смаки, розвиває творчість.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дитячі

переклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15


                                                           Why?

 

Why do flowers have petals?

Why do birds have wings?

Why can’t somebody tell me

The reason for these things?

 

Why do leaves grow on the trees?

Why do they turn brown?

Why do clouds stay in the sky?

Why don’t they fall down?

 

Why do we hate rubbish

And wasting energy?

Because this lovely planet Earth

Belongs to you and me.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

           Чому?

Чому пелюстки мають квіти?

У птахів крила є чому?

Чому не можуть відповісти,

Яке пояснення цьому?

 

Чому ростуть листочки на деревах?

Чому вони жовтіють восени?

Чому хмарки пливуть у небі?

Чому не падають вони?

 

Чому ми ненавидимо погане

І витрачаємо даремно час?

Адже Земля – планета наша славна

І створена вона для усіх нас.

 

  Переклад Сергія Ковальчука,

                                     10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17


Trees

 Harry Behn


    Trees are the kindest things I know,

 They do no harm, they simply grow

 And spread a shade for sleepy cows,

 And gather birds among their bows.

 

They give us fruit in leaves above,

 And wood to make our houses of,

 And leaves to burn on Halloween

 And in the Spring new buds of green.

 

They are first when day's begun

 To tough the beams of morning sun,

 They are the last to hold the light

 When evening changes into night.

 

And when a moon floats on the sky

 They hum a drowsy lullaby

 Of sleepy children long ago...

 Trees are the kindest things

I know.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18


 Дерева

Дерева дуже добрі, це я знаю,

Вони не зроблять шкоди, не зрадять нікого,

І накривають тінню всіх, хто забажає,

І птахів збирають серед листя свого.

 

Вони дають плоди, соком налиті,

З дерев нові будинки виростають,

І листя падає, щоб восени палити,

А навесні на них бутони розквітають.

 

Вони купаються щодня

В променях вранішнього сонця,

Підтримуючи світло всього дня,

Ідуть назустріч темній ночі.

 

А коли місяць в небі світить

Вони шумлять,

                 мов колискову всім співають.

Тихенько в ліжечках сплять діти.

Дерева дуже добрі, це я знаю.

                        Переклад Віти  Іщенко, 10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

                                                    Spring

                                                                 Kaitlyn Guenther

                 So many flowers are blooming.

                   Petite little squirrels come out to play.

            Really big bears awake

            from their slumbers.

                    Imaginative children enjoy a walk

               with their friends.

                 No tree is left standing

                 without any leaves. So

                  Go ahead, jump for joy

                   because spring is here.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

             

         Багато квітів розцвіло

    І білки не ховаються в дупло,

Прокинувся зі сплячки вже ведмідь

     І дерево з листочками стоїть.

     На вулиці луна дитячий сміх,

Весна прийшла! Це радість для усіх!

 

                     Переклад Алли Маринюк,

                                                  10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Daffodils

 William Wordsworth

I wandered lonely as a cloud

That floats on high o'er vales and hills,

When all at once I saw a crowd,

A host, of golden daffodils;

Beside the lake, beneath the trees,

Fluttering and dancing in the breeze.

 

Continuous as the stars that shine

And twinkle on the milky way,

They stretched in never-ending line

Along the margin of a bay:

Ten thousand saw I at a glance,

Tossing their heads in sprightly dance.

 

The waves beside them danced, but they

Out-did the sparkling waves in glee:

A poet could not be but gay,

In such a jocund company:

I gazed—and gazed—but little thought

What wealth the show to me had brought:

 

For oft, when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude;

And then my heart with pleasure fills,

And dances with the daffodils.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Немов самотня хмара,

Брів я навмання в високих травах.

І раптом на шляху зустрів

Поля нарцисів золотавих;

І переливами заграв,

Над ними вітер пробігав.

 

Неначе зорям мерехтливим,

Числа нарцисам не було.

Вони постали над заливом –

Мінливе нескінченне тло,

Котре стелилось перед зором

Дзвінким різноголосим хором.


 

Між ними танцювали хвилі,

І шепіт хвиль усюди було чути.

В такому товаристві милім

Сумним поет не може бути.

Вдивлявся пильно у красу чарівну

І думав, що буває дивно:

 

 

Буває часто у житті,

Коли лежу я в самоті,

В думках пливу і мрію,

Вони спалахують тоді,

Очима жовтими мигтіють.

Від щастя серце стукотить,

Від почуттів клекоче.

Нарциси ніжні, серце ж бо

Іти у танець хоче.

 

Переклад Максима Паленко,

Ірини Пославської,

Ірини Рейтаровської,

Яни Кухарської,

9 років

 

 

 

Only one mother

G. Cooper

Hundreds of stars in the pretty sky;

                   Hundreds of shells

on the shore together;

                      Hundreds of birds

that go singing by;

                                   Hundreds of bees

in the sunny weather.

                                      Hundreds of lambs

in the purple clover;

Hundreds of butterflies

 on the lawn.

But only

one mother

 the wide

world

over.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Сотні зірок в небі синьому сяють,

Сотні чайок над морем кружляють,

Сотні птахів, що дзвінко співають,

Сотні бджіл мед у полі збирають,

Сотні овець в конюшині стрибають,

Сотні метеликів на долині літають,

Але в кожного мама одна,

Найрідніша у світі вона!

 

                                           Переклад Ілони Лукасишеної,

                                                                           10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What the Robin Told

 

The wind

told the grasses,

And the grasses

told the trees.

The trees

told the bushes,

And the bushes

told the bees.

The bees

told the robin,

And the robin

sang out clear:

Wake up!

Wake up!

Spring is here!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітер

Травам сказав,

А трави

До дерев прошуміли.

Дерева

Сказали кущам ,

А кущі

До бджіл прошепотіли.

Бджоли

Сказали вільшанці,

 

 

 

 

 

А вільшанка

Проспівала зранку:

«Прокидайтесь!

Прокидайтесь!

І весні ви посміхайтесь!

Переклад Павла Коваля, 9 років

 

 

 

 

                           MARCH

                                Emily Dickinson

 

                                       Dear March, come in! 

                                  How glad I am! 

                                       I looked for you before. 

                                         Put down your hat— 

                                           You must have walked—        

                                          How out of breath you are! 

                                        Dear March, how are you?

                                     And the rest? 

                                           Did you leave Nature well? 

                                  Oh, March, come right upstairs with mе                                                                

                                         I have so much to tell! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

Дорогий березню, приходь!

     Приходу дуже я чекаю!

         Тебе весь час я виглядаю,

            В поклоні голову схиляю.

                Ти можеш вільно тут гуляти,

                    Дорогий березень, як ти?

                       Ти взимку відпочив?

                          Чи зробиш все навкруг ти здоровішим?

                              О, березню, прийди скоріше,

                                  Весняним подихом мене потіш ти.

 

                                     Переклад Лізи Закшевської,

10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

                                                A question

                                              Edith Segal

 

Some people live in the country

Where the houses are very small.

Some people live in the city

Where the houses are very tall.

But in the country

Where the houses are very small,

The gardens are very big,

And in the city

Where the houses are very tall,

There are no gardens at all.

Where would you rather live?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

   

 

Хтось з людей живе у селі,

Де будинки дуже малі.

Хтось живе у містах знаменитих,

Де багато квартир

у будинках великих.

 

Але в кожному селі,

Де будинки дуже малі,

Ростуть сади густі й пишнобокі.

А у місті, де будинки високі,

Не ростуть такі гарні сади.

А де хотів би жити ти?

 

Переклад Ілони Лукасишеної,

10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

My Spring Garden

Here is my little garden,

Some seeds I'm going to sow.

Here is my rake to rake the ground,

Here is my handy hoe.

 

Here is the big, round yellow sun;

The sun warms everything.

Here are the rain clouds in the sky;

The birds will start to sing.

 

Little plants will wake up soon,

And lift their sleepy heads;

Little plants will grow and grow

In their little, warm earth beds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

Ось мій маленький сад,

Ось насіння, що посію я на грядку,

А ось граблі, щоб навести лад,

А також я маю свою сапку.

 

Ось жовте кругле сонце нагорі,

Воно сад мій буде зігрівати,

А ось великі хмари дощові,

І птахи починають співати.

 

Маленькі рослинки скоро зійдуть

І піднімуть свої сонні голівки.

А зараз рослинки ростуть

В своїх маленьких теплих домівках.

 

                                  Переклад Аліни Наскальної,

                                   9 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Ось мій маленький сад, моє насіння,

Збираюсь я в саду його посіять.

Ось мої граблі, щоб землю згрібати,

І сапка є в мене, вже час працювати.

Велике жовте сонце гріє,

На небі хмари дощовії,

Птахи співати починають,

Квітки голівки підіймають.

Будуть рости, рости рослини

На радість кожної людини.

 

                          Переклад Дениса Галкіна,

10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

     Мій весняний сад

Ось мій маленький садок коло хати,

Тут своє насіння я буду висівати,

Ось мої граблі, щоб землю загрібати,

І своєю сапкою буду я сапати.

 

Над садком велике жовте сонце світить,

Сонце може всіх теплом своїм зігріти.

Ось дощові хмарки в небі пропливають,

Пташечки веселі граються й співають.

 

Сонечко розбудить всі рослини в садочку,

І вони зазеленіють в кожному рядочку,

Із своїх хатинок будуть виглядати,

Щоб весну і сонце радо привітати.

 

                                                   Переклад Вадима Загнітко,

                                                                10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

The little snowdrop

 

In the heart of a seed,

Buried deep, so deep,

A little snowdrop

Lay fast asleep!

“Wake!” said the sunshine

“And creep to the light!”

“Wake!” said the voice

Of the raindrops bright.

The little snowdrop heard,

And it rose to see

What the wonderful world

Outside might be.

 

 

    

У серці насінини, що лежить глибоко,

Спить підсніжник маленький і не тішить око.

«Прокидайся!» - сказало сонце привітне,

«І тягнись пелюстками до світла!»

«Прокидайся!» - сказали краплі дощові,

Що слід лишають на землі.

Почув ці слова маленький підсніжник

І показав пелюстки свої ніжні,

На сонце поглянув він тепле і ясне,

І зрозумів, що світ цей прекрасний.

 

Переклад Сергія Ковальчука,

10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          The Glory of the Garden

                                                                             Rudyard Kipling

 


Our England is a garden

that is full of stately views,

Of borders, beds and shrubberies

and lawns and avenues,

 

 

With statues on the terraces

and peacocks strutting by;

But the glory of the Garden

lies in more than meets the eye...

 

 

Our England is a garden,

and such gardens are not made

By singing: "Oh, how beautiful!"

and sitting in the shade,

 

 

While better men than we go out

and start their working lives

At grubbing weeds from gravel-paths

with broken dinner-knives... 

 

 

 

38


 


    СЛАВА САДУ


 

Наша Англія – це сад,

Що величний вигляд має,

Безліч парків і газонів,

А над ними сонце грає.

 

 

На терасах статуї стоять,

Павичі поважні там лежать,

Та слава саду не у тому,

Що усе це є у ньому.

 

 

Наша Англія – це сад,

І кожен милуватись садом рад.

Та сад цей не співаючи зробили

Пісні з словами: «Як тут мило!»

 

 

В той час, як  кращі люди йдуть

І прокладають новий путь,

Щоб життя нове розпочати,

Щоб знову сіяти й орати.

 Переклад Богдана Товкала, 14 років

 

 

 

 

39

 


 

 

 

 

 

 

 


Написання віршів

                        Душа не дає спокою! Почуття потребують                                      

                  виходу!  Для людей творчих це щасливі хвилини. 

       Справжні поети для вираження свого внутрішнього стану без   

     праці підбирають потрібні слова і рими. Рядки так і ллються на   

    папір. Людям, не досвідченим у віршуванні, це вдається складніше. Слова на розум приходять не ті, почуття незабаром губляться, а результат праці часом здається смішним.

      Та не важливо, на якому рівні ви знаходитеся в даний момент. Написання віршів — це навик, який можна і потрібно розвивати. І розпочинати потрібно з дитинства. Звісно, писати рідною мовою простіше, і рими підбирати легше. Але діти, які мають поетичний талант, зможуть писати вірші і англійською. Мова не має бути перешкодою для розкриття таланту. Як говорив Людвіг Вітгенштайн: «Кордони моєї мови означають кордони мого світу». Головне – зацікавити і підтримати дитину. Досягти майстерності чи ні — це її вибір. 

Поезія - справа тонка

      Організація своїх думок за допомогою не буденної мови, а мови віршів, куди більш просте заняття, ніж здається на перший погляд, але не варто забувати і про тонкощі цього виду творчості. На відміну від повсякденної мови, будь-який вірш ліричний, ритмічний і музичний.   

      За допомогою віршів можна освідчитися в коханні, привітати

        зі святом або просто зробити комплімент. Але те, якими

                        будуть ваші вірші, залежить тільки від вас і

                                вашого натхнення. Адже спочатку

 

 

  поезія була заснована лише

                          тільки на натхненні і силі думки, а вже                                                                                                                                                                                                                       

                    потім набула більш складні форми, так   що не

                лякайтеся простоти свого викладу, але  і  не забувайте

      про  високе.

      Головне, що визначає характер віршування в поезії даного народу, це особливість його мови. Принципи й ознаки, на основі яких створена ритмічна будова вірша різні в різних мовах. Лад (строй), система віршування, що застосовується в поезії того чи іншого народу, залежать від мови, мають свою національну специфіку. Відповідно до особливостей мов існували й існують різні системи віршування.

      Та для написання віршів, в тому числі і англійською мовою, потрібно знати деякі правила.

Магічна формула віршування

Вона формулюється так:

ЗНАТИ + ВІДЧУВАТИ + УЯВЛЯТИ = ТВОРИТИ 

Розглянемо докладніше кожен з цих пунктів.

       Знати 

Що таке потрібно знати, щоб писати вірші англійською мовою? 

Перш за все потрібно знати достатньо лексичних

одиниць та граматичні правила.

  Потужним імпульсом для вас стане щоденне                                                                               читання віршів. Це дуже важливий етап!

Без нього не сподівайтеся створити

що-небудь варте.

                                   Відчувати

                         Природно, що пишуть завжди про те, що

                  хвилює. Вірші, «написані інтелектом», без душі, є

                   не зможуть залучити нічиєї увагу. Навіть для вас

      вони не будуть представляти ніякої цінності. Зробіть почуття        

     головною домінантою вашої творчості. Думки, що направляються живим почуттям, стануть точнішими, слова — яскравішими.  Запитуйте себе: «Що саме я відчуваю в даний момент?»

    Уявляти 

       Розвиток уяви, образного та асоціативного мислення — необхідний навик, який дозволить вам створювати несподівані й чіпляють образи. У когось він розвинений добре. Але якщо ви відчуваєте, що тут ваше слабке місце, почніть його тренувати. Від цього великою мірою залежить рівень ваших віршів.

 

18642762 300x219 Як навчитись писати вірші

 

 

Корисні поради

1. Підвищуйте загальну грамотність. 

                     Ваші вірші викличуть сміх, якщо в них будуть

              порушення в узгодженнях членів речення, неправильні

     вживання граматичних часів і тому подібні помилки. Виправити

     їх у віршах часто неможливо.

2. Рими повинні бути точними. У хорошій римі збігається і наголошена голосна, і наступні за нею згодні. Якщо спочатку вам складно їх вигадувати, зверніться до електронних словників рим.

3. Розширюйте свій словниковий запас. Все просто: читайте-читайте-читайте! Книги — це не тільки джерело інтелектуальних знань, але й джерело слів для вашого лексичного запасу. Підвищення словникового запасу — шлях до свободи! Також корисно буде звертатися до словників синонімів.

4. Пишіть якомога частіше. Ваш рівень майстерності безпосередньо залежить від того, як часто ви практикуєтеся. Напишіть 100 віршів, і декілька з них, повірте, будуть приголомшливими. Пам’ятаєте слова Е. Хемінгуея: «Я пишу одну сторінку шедевра на дев’яносто одну сторінку лайна, а потім моя мета — викинути лайно в сміттєву корзину».

       5. Пишіть звернення. Виникає питання: про що писати? 

  А чи знаєте ви, що послання — це цілий жанр літературних

творів. Всі великі поети-класики писали віршовані

звернення. Вам завжди є що сказати вашим

друзям, так чому б не зробити

це у вигляді вірша? 

Їм буде приємно, повірте.

        

Як знайти натхнення

     Як знайти натхнення? Багато поетів на протязі всього свого життя задаються цим питанням, закликаючи музу відвідати їх, хоч на коротку мить. Що ж робити тим, хто вирішив написати вірш, а натхнення немає? Для початку увійдіть в стан спокою. Послухайте приємну музику або поїдьте на природу. Завжди краще творити далеко від міської суєти. Споглядайте те, що викликає у вас певні переживання, народжує різні образи і бачення. Залиштися наодинці в тихому спокійному місці, в якому вам максимально комфортно, залишіться наодинці зі своїми думками і починайте творити. Головне почати, а потім ви відчуєте величезне щастя від написання віршів. Нехай навіть на початку вони будуть недосконалими, не зупиняйтеся на досягнутому.

 Віршування на уроках англійської мови розвиває логічне й аналітичне мислення учнів і, разом з тим, поглиблює знання учнів з англійської мови. Така творча пізнавальна діяльність дітей розкриває прагнення до пізнання й охоплює всі види діяльності (письмо, читання, говоріння) на основі засвоєного логічного та граматичного матеріалу. Найголовніше, що ці творчі завдання виховують інтерес

і формують позитивне ставлення до вивчення англійської мови.

 


 


 

 

 

 

 

45

Why cant I fly?

 

I'd like to have two wings

And fly in the sky as a bird,

         Because there are so many things

  I'd like to see in the world.

    I'd fly with the birds in the sky

              And see  that the forests  are green,

                             The fields are so big, the hills are so high,

                                       The rivers are long,  the seas are so clean.

 

 

 

                        Serhiy Kovalchuk,

                                       10 years old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Winter and Spring

 

 

Children like to play

In winter every day.

The snow is clean and white,

And the sun is very bright.

 

All days the sun shines in the sky,

But winter suddenly begins to cry,

Warm days merry birds bring,

What is it? It’s spring! It’s spring!

 

                      

                                    

                                      Ilona Lukasyshena,

                                      10 years old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

                                                  

Tulips

 


Tulips yellow, red and white,

They are so beautiful and bright,

They are blooming everywhere:

They are here and they are there.

 

Tulips are blooming in my garden

They’re so beautifully as if in a sleep.

I like to see them and I like them

And they are in my heart so deep.


 

 

Serhii Kovalchuk,

10 years old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48


Spring

 

Spring is a beautiful time,

When the weather is fine,

When the sun shines in the sky

And many happy birds fly.

 

And you can hear every day

Bird’s pleasant song so glad and gay.

In March, in April or in May

We like to run, to jump, to play!

 

Serhii Kovalchuk,

10 years old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

                

 

                

 

 

             New Year

 

New Year will be glad,

And it will not be sad.

I wish you, my dear

A happy New Year!

New Year with happiness,

And never have troubles.

New Year will be good,

I wish you funny mood.

 

 Vita Ischenko,

                                           10 years old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

                                             

 

 

                  

 Winter

 

Winter is a beautiful season, do you know?

It is the most wonderful in the year.

The ground is covered with snow,

The snow is so white and so clear.

 

 

       Little January

 

Little funny January

Will stay long time with me,

And we shall have such jolly times

And we shall skate and ski.   

                

                                        Vita Ischenko,

                                       10 years old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

                                                                                 About all

 

I’d like to write

About the spring,

About the sky,

And trees which are green.

About the flowers,

Which I see in my street,

About the books,

Which I like to read.

If I see a grey sky,

Or the weather is bad,

I always like to write

About it and about that.

 

Bohdan Tovkalo,

14 years old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52                                                

But I love you all the same

I love you my friend,

But the story must end.

And I must say "Good-bye!"

But you are my life,

But you are my dream.

I don't want to love,

And my feeling can kill me,

But I love you all the same...

           Bohdana Harbuz,

                14 years old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

I MUST GO…

My love is beautiful,

My pain is intolerable,

My story is wonderful,

But I am inappreciable

For you, for all in the world.

I go away, I go, I go.

I don’t like my life,

Because it's unjust,

My heart burns in my breast,

But I must go, I must…

 

                                                    Bohdana Harbuz, 14 years old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Amour


Amour... The tears...

Amour...  A pain...

Cold lips whisper

under the  rain:

"Our love must exist!"

Our love is an eternal feeling,

Our love is in our kiss,

Love is a gentle breathing

Of two loving hearts.

 

But...

Finish of relations!

It's tragedy perhaps,

And it's the separation

Of clear words for us.

Amour?  A pain...                                                       The hollow... The tears...

 

 Yulia Sachalko, 14 years old


 


 


 

 

Список використаних джерел

 

1. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 448 с.

 

2. Швачко С. О. Проблеми синхронного перекладу: посібник / С. О. Швачко. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 112 с.  

 

3. Ємець О. В. Лімерик у стилістичному та перекладознавчому аспектах / О. В. Ємець // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ, 2008. – Вип. 38. – С. 125128.

 

4. Комиссаров В. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. М. : Высшая школа, 1990. 253 c.

 

5. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. К. : Юніверс, 2002. 280 c.

 

6. Рильський М. Т. Мистецтво перекладу. Статті, виступи, нотатки. – К. : Рад. Письменник. 1975. – 405 c.

 

7. Чередниченко О. І. Про мову і переклад / О. І. Чередниченко. – К. : Либідь, 2007. –  248 с.

 

8. Якубський Б.В.  Наука віршування. – К. : Слово, 1922.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
12 грудня 2019
Переглядів
631
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку