Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок - квест «У пошуках скарбів» Тема :" Числівники кількісні й порядкові. Прості, складні і складені. Зведення подібних доданків."

Про матеріал

Успіх у навчанні української мови прямо пропорційно залежить від креативності вчителя в підготовці та проведенні уроку, бажання навчити і майстерності передати свої знання учням. Досягти поставлених освітніх цілей вчитель української мови може за умови впровадження в практику навчання творчо підготовлених інтегрованих та бінарних уроків, в яких органічно об'єднано відомості з кількох навчальних предметів. Шкільний курс української мови має широкі можливості для інтеграції змісту різних предметів: мови, літератури, історії, географії, музики, математики тощо.

На бінарному уроці учні мають можливість отримання глибоких і різнобічних знань, використовуючи інформацію з української мови та математики, абсолютно по-новому осмислюючи події, явища. На бінарному уроці є можливість для синтезу знань, формується вміння переносити знання з одного предмета в інший. Завдяки цьому досягається цілісне сприйняття дійсності, відбувається формування особистості творчої, самостійної, відповідальної, толерантної, компетентної. Матеріал даного уроку побудований на краєзнавчому матеріалі.

Перегляд файлу

 

6 клас

Квест «Упошуках скарбів»

 

Числівники кількісні й порядкові.  Прості, складні і складені.

Зведення подібних доданків.

 

Мета: актуалізувати й поглибити знання про числівник як частину мови,  удосконалювати вміння визначати розряди числівників,  розподіляти числівники за будовою на прості, складні і складені.

Розвивати в учнів уважність, логічне мислення, вміння самостійно знаходити   числівники в текстах; розвивати творчі вміння,  використовувати числівники у власних висловлюваннях, розвивати самоосвітню, комунікативну та соціокультурну компетентності.

Виховувати любов до рідного краю.

Формувати (закріпити) вміння перетворювати прості вирази способом зведення подібних доданків.  Розвивати вміння думати, аналізувати, синтезувати, порівнювати, логічно викладати свою думку словесно та письмово, навички колективної роботи у поєднанні з самостійною. Виховувати самостійність,  свідоме ставлення до здобуття та застосування знань, культуру математичного мовлення.          

 

Тип уроку: бінарний урок математики та української мови

Обладнання: підручник, комп’ютер,схеми, картки, мультимедійна презентація

Очікувані результати:

 • учні розпізнають числівники,
 • визначають їх істотні ознаки;
 • пояснюють вивчені орфограми;
 • знаходять і виправляють орфографічні помилки;
 • правильно використовують відмінкові форми числівників у математичних виразах;
 • будують речення з числівниками;
 • учні повинні мати уявлення про подібні доданки;
 •  уміти виконувати зведення подібних доданків;
 • визначати коефіцієнт буквенного виразу;
 • виконувати додавання, віднімання та множення раціональних чисел;
 •  застосовувати відомі закони дій.

 

  Девіз уроку:

 Немає нічого сильнішого за знання, воно завжди і в усьому переважає...

                                                          Платон.

  Епіграф уроку:

                                                                     Хто не знає свого минулого,

                     Той не вартий свого майбутнього.

                                                                    М.Рильський

 

 

Хід уроку

 

 1.    Організаційний момент

Учитель математики:

Доброго дня, діти! Сьогодні у нас бінарний урок. У комп’ютерному класі ми поєднаємо вивчення двох предметів -  математики  та української мови .

Бесіда.

- Який у вас настрій?

- Як на вашу думку, що є спільним для двох , на перший погляд, непоєднуваних предметів? (знання)

Що ви очікуєте від уроку, яку мету перед собою ставите.

Отож, Девізом сьогоднішнього уроку буде висловлення відомого вченого Платона:

Немає нічого сильнішого за знання, воно завжди і в усьому переважає...

 

Учитель мови:

А за епіграф уроку ми візьмемо слова  українського поети Максима Рильського:                                                                               Хто не знає свого минулого

      Той не вартий свого майбутнього.

 •                   Скажіть , що ви знаєте про край, у якому народилися, зростаєте?
 •                   Сьогодні  на уроці ми здійснимо цікаву мандрівку. Щоб подолати усі  перешкоди і дістатися  до кінцевого пункту призначення і,  ймовірно,  врешті- решт  знайти скарб, нам допоможуть і математика, і українська мова.  Мандрівку ми здійснимо у формі квесту.

Увага!!

Словникова робота:

 Квест (від англ. question - питання) - спортивно-інтелектуальна гра, основою якої є пошук за якомога коротший час певного місця розташування шляхом послідовного виконання заздалегідь підготовлених завдань.

 

ІІ. Мотивація квесту. Організація роботи у квесті

 

Учитель математики:

 •                   Вас очікує  боротьба, проходження складних випробувань і яскраве золото. Але скарби отримають лише ті, хто проявить кмітливість, уважність, активність тощо. За кожну правильну відповідь кожен отримає !!!!!. Кількість отриманих !!!!!! і активність команди визначить команду переможця, яку очікує сюрприз.

Для проведення квесту ви  розподілилися на команди.

У вас є капітан (обов’язок: організовувати роботу команди, слідкувати за виконанням завдань всіма членами команди),

Нагадаємо правила роботи  а групах

Правила роботи в групах:

 • Бути уважними та активними ;
 • Слухати один одного;
 • Поважати думку іншого;
 • Учитись оцінювати свої знання та знання друзів;
 • Не сміятися над чужими помилками;
 • Завжди  допомагати один одному.

 

III.  Актуалізація опорних знань учнів.

Мозковий штурм

 

Отже, починаємо! Для пошуку скарбів нам потрібно піднятися переміститись в загадкове місто на повітряній кулі. Повітряна куля може підніматись вгору лише за рахунок гарячого повітря. Нам потрібно розпалити вогонь, а для цього пригадаємо основні відомості, які нам потрібні будуть протягом нашого уроку.

Українська мова

1.На які питання  відповідає числівник?

А  Хто? Що?

Б   Який? Яка? Який?

В  Скільки? Котрий?

 

2.Знайдіть "зайве"слово

А  Сімка

Б  семеро

В  сімдесят 

Г  сімсот,    

Д  сімнадцять

 

3.У якому рядку всі числівники порядкові?

А Другий, кільканадцятий, сьомий, одна тисяча сімсот сорок восьмий

Б дев'ять, три четвертих, дві десятих, шість

В дев'яносто, вісімдесят сьомий, чотирьох, п'ять

Г тридцять вісім, стосот, кількадесят, тридцятий

 

4..Знайдіть збірний числівник.

А обидві

Б триста тридцять шостий

В сорок сім

Г три цілих і вісім сотих

 

5.Знайдіть у реченні числівник, вкажіть його розряд .

Живи, працюй до сьомого поту

 

6.Знайдіть у реченні числівник, визначіть  його відмінок.

Пять разів засумнівайся, а тоді до діла збирайся.

 

 7.Встановіть відповідність

Числівник

Приклад

1

кількісний

А

  Поруч стояв десятиповерховий    будинок.

2

порядковий

Б

  Двоє синів в гостях у діда — з'їхались додому.

3

збірний

В

 Учні шостого класу перемогли у змаганні.

4

дробовий

Г

 На частку України припадає п'ять і сім десятих відсотка площі Європи

 

 

Ґ

  Сім ятерів — ні одної риби.

 

8. Позначте речення, у якому час позначено неправильно:
А Нарада почалася о чотирнадцятій.
Б Зустріч призначено на п'ять тридцять.
В Вистава закінчилася за чверть до дев'ятої.
Г. зараз за десять третя

(Результати виконаних завдань кожен заносить до оцінювальних карток)

 

Математика

 1. Як додати два числа з різними знаками?
 2. Як додати два від'ємних  числа?
 3. Як відняти два раціональних числа?
 4. Як помножити два від'ємних числа?
 5. Як помножити два числа з різними знаками?
 6. Коли добуток дорівнює нулю?
 7. Які доданки називаються подібними?
 8. Як звести подібні доданки?

IV. Перебіг квесту

Учитель математики:

Отже ми отримали маршрутний лист і можемо вирушати в подорож.

Летимо на ПОВІТРЯНІЙ КУЛІ. На горизонті перед нами з’являється загадкове місто.

http://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService.GetMapImage?1m2&1i1218571&2i704016&2e2&3u13&4m2&1u704&2u394&5m5&1e3&5sen-US&6sus&10b1&12b1&token=4926

 

 

G:\квест\11986604.jpgG:\квест\11986601.jpg

 

Щоб нам дали дозвіл на приземлення потрібно виконати завдання. В цьому завдання ми знайдемо інформацію про те, хто є засновником загадкового міста.

Зведіть подібні доданки, виберіть відповідну літеру та запишіть в бланк відповідей.

 1. -11с+с

-10с

 

 1. 6с-9с

-3с

 

 1. -0,3с-3,7с

-4с

 

 1. 12с-17с-с

-6с

 

 1. 3а +7с- 3а

 

 

 

 

 1. 16с-21с

-5с

 

 1. -5с+2с-4с

-7с

 

 1. 4с+7с-2с

 

 

-6с

-3с

-10с

-4с

-7с

-5с

З

Н

К

Л

Я

А

Ь

М

Учитель математики:

 • Чи здогадались у якому місті ми знаходимося?

Історична довідка:

Вперше Малин згадується в історичних джерелах 891 року. 

Назва міста традиційно пов'язується з іменем князя Мала (Ніскиня) - володаря Древляні. Адже в корені назви міста чітко простежується ім'я древлянського князя — легендарної особи часів Київської Русі. Особливо часто воно згадується у літописній розповіді про повстання древлян проти київського князя Ігоря в 945 року.

Проте є нові гіпотези щодо походження назви Малина. Деякі вчені вважають, що назва міста походить від імені дочки Мала Древлянського — Малуші, яка була обернена в рабство княгинею Ольгою і завдяки своїй знатності отримала при київському дворі важливу посаду ключниці. В Малушу, древлянську княжну, закохався син Ольги — Святослав, а згодом народився син, в майбутньому князь київський Володимир. Малин служив форпостом на східних рубежах Древлянської землі. Саме тому і був підданий нападу під час карального походу Ольги.

 

 

Учитель мови.

 • Прочитайте один із математичних  виразів .
 • Назвіть числівники, які позначають числа у виразі.
 • Які це числівники за значенням, будовою. Зверніть увагу  на відмінкову форму  числівників

Учитель мови.

 •                   http://pics.livejournal.com/waterslonique/pic/000ksk8z/s640x480Отже, 4 групи шукачів скарбів продовжують  пошуки золота. І наразі  наступне випробування. Щоб виконати його ви маєте     мінімум часу,  після чого ви повинні надати  відповідь. Будьте уважні, ваші суперники вас підслуховують, тому працюйте обережно…

Irsha21.JPG

 

На вашому шляху річка. На березі неї і розташоване місто Малин Лише той, хто  виконає правильно завдання  і зможе назвати її, зможе переправитись через неї.

 (Результати виконаних завдань кожен заносить до оцінювальних карток)

Учитель математики:

 •                   Вітаю команди, які змогли перейти річку і продовжують свій шлях.

ФІЗКУЛЬТУРНА ВІКТОРИНА.

 • Якщо ви вважаєте, що в житті необхідні знання про дроби - підніміть вгору руки.
 • Якщо ви вважаєте, що числівник – це самостійна  частина мови – поаплодуйте.
 • Якщо ви вважаєте, що урок математики розвиває логіку вашого мислення, то покрутіть головою вправо і вліво.
 • Якщо ви вважаєте, що  числівники  у реченні виступають у ролі будь-якого члена речення   - поаплодуйте.
 • Якщо ви вважаєте, що хороша поведінка на уроці - запорука вашого успіху та знань, то зіжміть і розіжміть пальці ваших рук.
 • Якщо на вашу думку, ви дисципліновані і уважні на уроці ,то зробіть кругові рухи головою вліво-вправо.
 • Якщо ви вважаєте, що, щоб бути здоровими, потрібно займатися спортом, то зробіть вдих і видих.

 

Для подальшої роботи вам потрібно працювати на комп’ютері, а для цього звісно повторити правила техніки безпеки. В результаті ви отримаєте назву файлу, який потрібно відкрити для виконання наступних завдань.

 

Учитель математики:

 •                   Для пошуку скарбів вам необхідно потрапити до парку, де звучить природна симфонія, створювана скрекотом  коників, дзижчанням бджіл і джмелів, співом птахів. Назву парку пов’язують з  ім’ям остров’янина, який приїздив у місто, де знаходиться парк, двічі.

Учні працюють з презентацією.

http://subject.com.ua/textbook/mova/6klas_1/6klas_1.files/image129.jpg

Учитель мови.

 • За маршрутним листом ви маєте підійти до пам’ятника Миклухи-Маклая.

http://school.xvatit.com/images/e/eb/A.jpeg  Якщо правильно запишете всі числа з даного тексту  числівниками, визначите їх  розряд та назвете відмінок – ви будете від кроку до скарбу. Поспішайте!

Пам'ятник М. М. Миклухо-Маклаю у м. Малині

Запишіть числа числівниками у першу колонки, вказуючи на розряд та відмінок.  У другу колонку запишіть  новоутворені числівники іншого розряду. Поясніть правопис.

             У Малині знаходиться єдиний в Україні  і навіть у Європі  пам'ятник мандрівникові і антропологу, етнографу, географу, гуманісту, досліднику Миколі Миколайовичу Миклусі-Маклаю.   Цей пам’ятник було збудовано 1986 року скульптором  П. Степановим  та архітекторами    О. Борисом та Д. Ляшевичем. Він встановлений  у сквері на перетині центральних вулиць —

М. Грушевського і Н. Сосніної.

Пам’ятник встановлено до 140 річниці  від дня народження вченого.
Миклухо-Маклай народився 17 липня.1846 року, помер 14 квітня 1888.

Двічі, у 1886 та у 1887 роках., Микола Миколайович приїздив до Малина у маєток своєї матері Катерини Семенівни Миклухо-Маклай. Тут вивчав побут, звичаї та традиції поліщуків.

 Автор близько 160 наукових праць.  Був захисником колоніальних народів. Виступав протирасизму та колоніалізму.
 

  (Результати виконаних завдань кожен заносить до оцінювальних карток)

 

 • Молодці!  
 • Увага! Подивіться у  маршрутний лист! Здається, щось схоже на скриньку є у ньому. Невідомі передали конверти  для шукачів золота.  Що там? Останнє завдання?!

 

Учителі.

 • Який скарб є справді золотом?
 • Як ви це розумієте? Пригадайте девіз уроку!
 • Пригадайте епіграф уроку! Прокоментуйте свої висновки.

 

Розцвітай, рідний Малин

До Славути-Дніпра стрімко плине Ірша,
Розцвіли на соборній каштани.
Малин, місто моє, твоя світла душа –
Працьовиті твої малинчани.

Споконвічна земля, героїчна земля
Нашу волю і міць гартувала.
Ми – нащадки великих і славних древлян,
Ми – нащадки великого Мала.

 

 • Порахуйте свої !!!!!.
 • Порахуйте скільки балів набрала кожна команда. Отже,  вітаємо команду, яка  набрала найбільшу кількість балів і чудово справилась із випробуваннями

 

 

ІV. Підведення підсумків та нагородження   переможців

 

V. Повідомлення домашнього завдання.

 

Додатки

Маршрутний лист

 

 

 

 

 

Оцінювальна картка

Прізвище,ім'я  учасника квесту       ____________________________________________________

Випробування

Результат

 

Не виконав(ла)

Виконав(ла) меншу половину завдання

Виконав(ла) більшу половину  завдання

Виконав(ла) все без помилок

Математика

Укр. мова

Математика

Укр. мова

Математика

Укр. мова

Математика

Укр. мова

Мозковий штурм

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадкове місто

 

 

 

 

 

 

 

 

Перехід річки

 

 

 

 

 

 

 

 

Зупинка

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурсія парком

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник М. М. Миклусі – Маклаю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
3477
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку