Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок - прес-конференція за романом О. Вайльда „ Портрет Доріана Грея ".

Про матеріал

Урок рольова гра побудований згідно технології ситуативного моделювання – однієї з технологій інтерактивного навчання.

При проведенні рольової гри кожен її учасник чітко знає свою роль, зміст, мету гри. Мета рольової гри - визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри. У даній роботі. Даний урок - колективний проект. До захисту проекту причетні літературознавці, консультантиі репортери. Мета уроку - проаналізувати ідейний зміст твору, спонукати учнів до роздумів про істинну красу людини, про співвідношення моральності і насолоди; виробляти навички роботи з текстом;виховувати моральну відповідальність за свої вчинки і думки.

Перегляд файлу

РОЛЬОВА ГРА (урок - прес-конференція за романом О. Вайльда „ Портрет Доріана Грея ".)

Даний урок - колективний проект. Етапи роботи:

1. Створення творчих груп.

2. Розробка завдань та планів роботи над проблемою.

3. Збір матеріалу.

4. Консультації, які надав викладач.

5. Узагальнення та створення сценарію.

6. Захист проекту. Рольова гра Прес-конференція за романом О. Вайльда Портрет Доріана Грея ".

До захисту проекту причетні:

1. Літературознавці.

2. Консультанти.

3. Репортери.

Тема уроку: Оскар Вайльд  „Портрет Доріана Грея" - пам'ятка декадентської до­би. Втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея, лорда Генрі та Безіла.

Мета: проаналізувати ідейний зміст твору, спонукати учнів до роздумів про істинну красу людини, про співвідношення моральності і насолоди; виробляти навички роботи з текстом;

виховувати моральну відповідальність за свої вчинки і думки.

Тип уроку : урок засвоєння нових знань.

Метод: рольова гра (прес-конференція); метод проектів.

    Обладнання: портрет О.Вайльда, текст роману "Портрет Доріана Грея",  ілюстрації до нього.

Хід уроку:

1. Організаційний момент.

Вступні слова керівника творчої майстерні.

Ми розділили членів нашої творчої майстерні для виконання наступних ролей: "літературознавці", "консультанти", "репортери", які отримали випереджувальне за­вдання, розробили плани роботи над проблемами твору, збирали інформацію, уза­гальнювали цю інформацію, створили сценарій.

Група "літературознавців" розробила словник літературознавчих термінів.

"Консультанти" заздалегідь приготували повідомлення з проблем, які є головними в романі О. Вайльда "Портрет Доріана Грея": співвідношення моральності й насоло­ди, втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея, лорда Генрі та Безіла.

«Репортери» підготували запитання.

II. Рольова гра

1. Першими презентують словник літературознавчих понять "літературознавці ", проводиться словникова робота

Гедонізм (від грецького - насолода) - вчення, яке найвищою цінністю визнає на­солоду в усіх її різновидах.

Гедоніст - людина, яка живе за принципом отримання насолоди від життя.

Естетизм - 1) збірна назва літературно-мистецьких течій, які у своїх маніфестах і творах висувають на перше місце естетичні програми та естетичні особливості мис­тецтва; 2) філософська теорія, яка відстоює пріоритети мистецтва, його іманентну сутність, художню автономність, вічну красу і силу.

Естет - людина, що звертає особливу увагу на естетичні явища, будує своє життя за принципом прекрасного.

2.  Доповіді консультантів.

Перший консультант виступає з повідомленням "Портрет Доріана Грея" - пам'я­тка декадентської доби.

Дуже часто роман "Портрет Доріана Грея" називають Біблією естетів, денді. Усі персонажі цього твору цікавляться мистецтвом, прекрасним у житті. Героїв роману цікавлять ті ж проблеми, що і автора. Якось Оскар Вайльд сказав про свій роман: "Якби я сам був критиком своєї книги..., то вважав би за обов'язок вказати, що вона переобтяжена сенсаційними подіями і надміру парадоксальна у стилі, принаймні - в діалогах".

У романі є епізоди, коли вчинки героїв ілюструють естетичні ідеї автора. Більш того, життя героїв розвивається за таким планом, який вони вичитують у книгах. Сценарієм подальшого життя Доріана Грея стала книга, яку йому подарував лорд Ге­нрі.

Герої Вайльда не вміють проводити межу між мистецтвом і реальністю, що час­то призводить до трагедії. Наприклад, історія кохання Доріана і Сібіл Вейн. фіналом якої стало самогубство героїні.

У романі письменник демонструє володіння тими досягненнями мови, які розро­били французькі символісти. Наприклад, це видно у описі Лондона після вбивства Безіла Доріаном Греєм. Це дуже моторошна сцена: міріади зірок на нічному небі, на­че хвіст павича кричить п'яна жінка, тьмяно горять газові ліхтарі, риплять гілки де­рев. Ця огидна симфонія допомагає зрозуміти те, що відбувається у душі героя після скоєного злочину.

Другий консультант. Тема наступного повідомлення - "Втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея, лорда Генрі та Безіла".

В основі сюжету роману - розповідь про життєвий шлях Доріана Грея. Це був чоловік дуже гарний собою. Він має портрет, який став ніби дзеркалом його душі і марніє замість героя, який, навпаки, зовсім не змінюється. Лорд Генрі познайомив Грея з ідеєю "нового гедонізму". Цей "друг" вирішив випробувати свою теорію на долі Доріана Грея. Жити задля насолоди, робити так, як хочеш, а не так, як потребує мораль стало спокусою для головного героя, тим паче, що за свої вчинки він не ніс ніякої відповідальності. Згадаємо Ніцше, Раскольнікова: "Все дозволено!", але цей шлях став для Доріана Грея шляхом самознищення: гине душа і тіло, якщо насолода життя - це самоціль.

Лорд Генрі — майстер парадоксів, цинік і скептик. Він забезпечував традиційні цінності, які, на його думку, заважають розвитку індивідуальності. Його принцип - прожити життя "повністю і цілковито, даючи вияв кожному почуттю, вираз кожній думці, втілюючи кожну мрію". Лорд Генрі вважає, що шлях до такого життя - прин­цип "нового гедонізму": пізнавати насолоду від кожної миті життя, навіть від заборо­неного і злочинного. І якщо цьому щось заважає, наприклад, релігія і мораль, то їх треба знищувати. На його думку, не треба опиратися спокусі, а потрібно піддаватися їй. Завдяки такій маніпуляції поняття гріха зникає разом із поняттями добра і зла, людські вчинки виводяться за межі моральності.

Безіл Холлуорд створив портрет, в який вклав часточку душі. Йому боляче, коли він бачить портрет у спотвореному вигляді. Але його шокують не так зовнішні зміни портрету, як його внутрішня суть, бо на портреті - душа Доріана Грея, спотворена пороком. Безіл християнин, тому він намагається врятувати пропащу душу, пропону­ючи шлях каяття, який, на жаль, неприйнятний для Доріана Грея. Безіл - творець пре­красного. Але сталося так, що картина художника прекрасна лише за формою, а за сутністю жахлива.

Третій консультант. Тема повідомлення "Проблема співвідношення моральності і насолоди в романі".

З кожним епізодом все більше спостерігається деградація героя: лицемірство, жорстокість, розпуста, і, нарешті, вбивство. Душа Доріана Грея отруєна.

Чим більше він має насолод, тим скоріше вони йому набридають. Він ніколи не має душевного спокою, цілком віддався насолоді, йому заважають залишки мораль­ності, що живуть у ньому. Сумніви, покарання, страх - все це є в його душі.

Лорд Генрі зовсім забув про моральність, Доріан Грей не "досяг" рівня свого "друга", його постійно мучить страх, що хтось дізнається про його таємниці і злочи­ни. Сам лорд Генрі не робив нічого такого, чого б можна було боятися. Щоб позбути­ся причин страху, Доріан знищив портрет, думаючи, що таким чином віднайде спокій. Фінал нам відомий. Автор робить висновок: жити тільки заради насолоди можливо лише цілком втративши людяність.

Хоча Оскар Вайльд і проголошує, що художник не "мораліст", своїм романом він доводить протилежне. Автор говорить, що його роман - "золота парча", де є все: прекрасний стиль, афоризми, красень-герой.

Все, що приносить насолоду, естетичне. Але поруч з гарним - вбивство, що су­перечить естетизму.

Роман О. Вайльда доводить читачам, що головне для людини " прекрасна душа, прекрасне життя.

3. Запитання репортерів:

1. Що відобразив Безіл у портреті Доріана Грея?

2. Як можна охарактеризувати спосіб життя героя?

3. Чи може герой кохати по-справжньому?

4. Як поставився герой до смерті Сібіл Вейн?

5. Що штовхнуло Грея на вбивство Безіла?

6. Що заставило Доріана знищити портрет?

7. Яка життєва позиція лорда Генрі?

8. У чому бачить лорд Генрі сенс життя?

(Учні відповідають на запитання).

 III. Узагальнення викладача. "Портрет Доріана Грея" - роман, який захоплює миттєво і назавжди, тому що ідеї О. Вайльда укоріняються у свідомості і існують у ній досить довго. Цей інтелектуальний роман пройнятий складною морально - естетичною проблематикою, що дуже імпонує різним поколінням читачів. Вайльд як романіст набагато випередив свій час, заклавши основи художньої свідомості XX століття.

 

 

1

 

docx
Додано
30 січня 2018
Переглядів
1995
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку