2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Урок №14 Тема: Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин.

Про матеріал
Конспект уроку до теми "Фізична карта України" містить тестові завдання, дидактичний та роздатковий матеріал.
Перегляд файлу

Тема: Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин.

 

Мета: поглибити та систематизувати одержані з попередніх курсів знання учнів про рельєф, сформувати уявлення про загальні риси рельєфу на території України та розташування в її межах великих форм рельєфу, навчити учнів складати стислу характеристику певних форм рельєфу, вдосконалювати вміння та навички учнів працювати з фізичною картою України, сприяти розвитку вміння зіставляти, аналізувати, описувати.

 

Тип уроку: урок формування нових знань, вмінь, навичок.

 

Обладнання: фізична карта України, шаблони території України, фотографії різних форм рельєфу (за умови наявності мультимедійного обладнання — презентація з краєвидами України, що ілюструють різні форми рельєфу), контурні карти, атласи, підручники. Опорні та базові поняття: рельєф, низовина, височина, абсолютна висота, відносні висота, геоморфологія.

 

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

 

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент (1 хв.)

 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів (4 хв.)

Прийом «Бліцопитування»

  • Що таке рельєф?
  • Які форми рельєфу ви знаєте?
  • Якими способами позначаються на фізичній карті різні форми рельєфу?
  • Як за шкалою висот дізнатись висоту місцевості?
  • Що можна сказати про рельєф України, розглянувши фізичну карту?

 

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності (3 хв.)

Учитель. Розгляньте фізичну карту України. Ви бачите, що ре­льєф території України досить різноманітний. Є низовини, височини і гори. Кожна з форм рельєфу має свої характерні особливості, тому що формувались вони протягом багатьох геологічних епох під впливом внутрішніх і зовнішніх сил Землі, що взаємодіяли між собою.

Знання рельєфу будь-якої місцевості має велике практичне зна­чення, тому що рельєф обумовлює розміщення сільськогосподарських угідь, застосування техніки, прокладання шляхів сполучення, роз­ташування міст тощо.

 

IV. Вивчення нового матеріалу (25 хв.)

 

  1. Формування великих форм сучасного рельєфу.

Схема в зошит.

Формування рельєфу

 

Внутрішні      Зовнішні 

Ендогенні (підняття, опускання)   Екзогенні (денудація або акумуляція)

        руйнування та перенесення

 

  1. Невеликі форми рельєфу та їхні типи.

Перегляд презентації «Рельєф України»

Завдання. За допомогою фізичної карти шкільного атласу та від­повідного тексту підручника, зробіть «шпаргалку» (лист опорних сиг­налів), що характеризує форми рельєфу України, їх розміщення на карті. Заповніть таблицю:

 

 

Форма рельєфу

Географічне полож.

Відносна висота, м

Абсолютна висота, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом «Картографічна лабораторія»

Завдання. Позначте на контурній карті форми рельєфу України та підпишіть їх назви.

 

V. Закріплення вивченого матеріалу (6 хв.)

Прийом «Експрес-тести»

1. Горотворення, під час якого в Україні сформувались гори:

а) байкальське;

б) герцинське;

в) альпійське;

г) мезозойське.

2. Домінуючий характер рельєфу України:

а) гірський;

б) низовинний;

в) височинний;

г) рівнинний.

3. Найвищою височина України:

а) Хотинська;

б) Приазовська;

в) Донецький кряж;

г) Словечансько-Овручський кряж.

4. Найнижча низовина в межах України:

а) Поліська;

б) Північнокримська;

в) Придніпровська;

г) Причорноморська.

5. Найвищу точка України:

а) Камула;

б) Берда;

в) Говерла;

г) Роман-Кош.

6. Знайдіть відповідність між найвищими точками і формами рельєфу, в межах яких вони знаходяться.

 

а) г. Могила-Бельмак;

б) г. Берда;

в) г. Камула;

г) г. Могила-Мечетна

1. Подільська височина;

2. Приазовська височина;

3. Донецька височина;

4. Волинська височина;

5. Хотинська височина

 

VІ. Підсумки урок (5 хв.)

Прийом «Роблю висновок»

Учні разом з учителем роблять висновки:

Сучасний рельєф України формувався протягом тривалого істо­ричного часу.

Він зазнав впливу тектонічних рухів, давніх зледенінь, коливання рівнів морів та інших природних чинників.

Більша частина території України представлена рівнинами, серед яких за площею переважають низовини.

Височини та низовини розчленовані ярами, балками, річковими долинами.

Сучасний рельєф України зазнає антропогенного впливу.

 

VІІ. Домашнє завдання (1 хв.)

  • Опрацюйте текст підручника § 13.
  • Ст. 69 – 70 таблиця в зошит.

 

 

 

 

 

 

 

Ерозійно- аккумулятивний

а) Площина ерозія і акумуляція (змиті верхні частини схилів; делювіальні шлейфи нижньої частини схилів);
б) Лінійна ерозія та акумуляція тимчасових водотоків (ерозійні борозни, лощини, яри, балки);
в) Ерозія й акумуляція постійних водотоків(корінні схили, заплави, тераси річкових долин)

Ерозія переважає в межах найбільш піднятих форм рельєфу (схилів гір, височин), складених пухкими гірськими породами – на відрогах Середньоросійської, Придніпровської, Подільської височин тощо.
Акумуляція переважає в межах низовин (Закарпатської, власне Придніпровської, Причорноморської)

Денудаційний

Неотектонічні підняття, міцні гірські породи (горби -“останці”)

Донецький, Словечансько-Овруцький, Гологоро-Кременецький кряжі, Приазовська височина

Льодовиковий (змінений ерозією)

Денудація (гляціодислокації, гляціовідторженці, льодовикові кари) й акумуляція (горби напірної морени) Дніпровського та Окського льодовиків

Райони поширення льодовиків (наприклад, Волинське моренне пасмо); у Карпатських горах – льодовикові кари

Водно- льодовиковий

Ерозія і акумуляція талих льодовикових вод: піщані (зандрові) рівнини, ози, ками, прохідні долини

Низовини, куди стікали потоки талих льодовикових вод (Поліська низовина, рівнина Малого Полісся)

Гравітаційний

Круті схили (зсуви, ”шишаки”; обвально-осипні шлейфи на схилах гір)

У горах; на берегах морів і водосховищ, на крутосхилах річкових долин

Карстовий

Розчинні у воді тріщинуваті гірські породи:поверхневий карст (каррові поля, лійки, долини, провали); покритий карст (печери, шахти, каверни)

Кримські гори, Причорноморська низовина (у вапняках); Середньоросійська височина, захід Поліської низовини (у крейді); Закарпатська низовина, західна частина Донбасу (у кам’яній солі); південь Подільської височини (у гіпсах)

Еоловий

Вітрова ерозія , сипучі гірські породи (дюни-кучугури, котловини видування)

У межах Поліської низовини, надзаплавних терасах і дельтах річок

Суфозійний 

Просадки лесових порід на плоских вододілах (“степові блюдця”, поди)

Придніпровська і Причорноморська низовини, Київське лесове плато

Береговий

Абразійна або акумулятивна дія хвиль і течій (коси, берегові бари, пляжі, тераси)

Узбережжя Чорного й Азовського морів

Вулканогенний

Давній вулканізм, різні види денудації

Зруйновані вулкани Вулканічного пасма, Південного берега Криму

Грязьовий вулканізм

Грязьові вулкани на сході Кримського півострова, дні Азовського моря

Техногенний

Спрямована діяльність людини (кар’єри, відвали, дамби, насипи, кургани, будівлі)

Найпоширеніший у промислових районах (Донбасі, Кривбасі, Придніпров’ї)

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

docx
Додано
22 липня 2019
Переглядів
1034
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку