Урок 5 клас "Порівняння натуральних чисел"

Про матеріал

Мета уроку: сформувати в учнів розуміння поняття нерівності, домогтися засвоєння правила порівняння натуральних чисел, вчити розв'язувати вправи, що передбачають порівняння чисел; розвивати пам'ять, логічне мислення; виховувати цікавість до математики, працелюбність.

Очікувані результати: учні повинні знати, які записи називають нерівностями, знати правило порівняння натуральних чисел, вміти застосовувати його під час розв'язування вправ.

Перегляд файлу

Урок 5 клас

Порівняння натуральних чисел

Мета уроку:сформувати в учнів розуміння поняття нерівності, домогтися засвоєння правила порівняння натуральних чисел, вчити розв’язувати вправи, що передбачають порівняння чисел; розвивати пам’ять, логічне мислення; виховувати цікавість до математики, працелюбність.

Очікувані результати:учні повинні знати, які записи називають нерівностями, знати правило порівняння натуральних чисел, вміти застосовувати його під час розв’язування вправ.

Обладнання:підручник, роздавальний матеріал

Тип уроку:урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

■ I. Організаційний етап

▪ Привітання

▪ Перевірка присутності учнів

▪ Перевірка готовності учнів та кабінету до уроку

■ II. Перевірка домашнього завдання

▪ Перевірка наявності виконаного домашнього завдання

▪ Графічний диктант  (так , ні__) 

Чи правильно, що:

1) у сотні десять десятків;

2) в тисячі сто сотень;

3) число, у якому 5 сотень 0 десятків і 5 одиниць, — це 505;

4) сума найменшого і найбільшого двоцифрового числа дорівнює 100;

5) найменше трицифрове число — це 101;

6) число, яке має 32 сотні й 3 одиниці, — це 3203?

Запропонувати учням здійснити самоперевірку за ключем-відповіддю, заздалегідь підготовленим на відкидній дошці.

Ключ-відповідь 

■ III. Формулювання мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

▪ Оголошення теми уроку

▪ Формулювання разом із учнями мети й завдань уроку

▪ Мотивація навчальної діяльності

Зібрали урожай більший у цьому році, чи у минулому? Більше учнів у 5-А чи у 5-Б класі? Люди здавна порівнювали числа. Що ж означає порівняти два числа? Як з’ясувати, яке з двох натуральних чисел більше, а яке менше? Відповіді на ці запитання ми й спробуємо отримати на сьогоднішньому уроці.

■ IV. Актуалізація опорних знань

▪ Фронтальне опитування

1. Назвіть усі натуральні числа, які менші за 5.

2. Назвіть усі натуральні числа, які менші за 10, але більші від 4.

3. Дано числа 999, 35 653, 72 368, 252 300, 2051, 567. Виберіть серед них:

а) число, у записі якого найбільша кількість цифр;

б) число, у записі якого найменша кількість цифр;

в) числа, які мають однакову кількість цифр.

■ V. Засвоєння нових знань 

1. Що означає порівняти два числа.

Порівняти два натуральних числа означає визначити, яке з них більше, а яке менше, або показати, що вони рівні.

2. Нерівності, знаки «менше», «більше»; (<, >).

Порівняємо два числа. Наприклад, число 45 більше від 20. Порівняємо ці числа і результат запишемо за допомогою знака > (більше): . Тепер порівняємо числа 6 і 10: число 6 менше за 10. Результат запишемо за допомогою знака < (менше): . Такий запис називають нерівністю, а знаки — знаками нерівності.

Порівняти одночасно можна й три числа. Наприклад, число 25 менше за 30, але більше 20, тобто . Такий запис називають подвійною нерівністю.

3. Порівняння чисел із різною кількістю цифр.

Із двох натуральних чисел більшим є те, у записі якого більша кількість цифр.

Наприклад, порівняємо числа 144 і 98. Оскільки перше число трицифрове, а друге — двоцифрове, то маємо: .

4. Порівняння чисел із однаковою кількістю цифр.

Із двох натуральних чисел із однаковою кількістю цифр (розрядів) більшим є те, у якого більша перша (зліва направо) з неоднакових цифр, тобто більшим є те із двох чисел, у якому більше одиниць у найвищому розряді. Якщо ж цифри найвищого розряду однакові, то порівнюють розряди «сходинкою» нижче.

Пам’ятайте! Якими б не були два числа, можливим є тільки один із трьох варіантів: або ці числа рівні, або перше число більше від другого, або перше число менше за друге.

5. Приклади порівняння чисел.

Розглянемо приклад.

Порівняйте числа:

а) 5673 и 3546;

б) 5673 і 5763;

в) 5656 і 5643;

г) 5656 і 5656.

Розв’язання

а) , оскільки в першому числі 5 тисяч, а в другому — 3 тисячі;

б) , оскільки тисяч у числах порівну, але сотень у першому числі менше, ніж у другому;

в) , оскільки в першому числі більше десятків;

г) числа мають порівну тисяч, сотень, десятків й одиниць, отже, .

2. Порівняйте 6 км 34 м і 6145 м.

Розв’язання

Оскільки м, то , отже, м.

■ VI. Первинне закріплення знань

▪ Виконання усних вправ

1. Яке з чисел більше:

а) 64 або 302; б) 203 або 667?

2. На скільки 25 більше від 3?

3. У скільки разів 6 менше за 30?

4. Якою дією знаходять, на скільки одне число більше від другого?

▪ Робота учнів біля дошки

Підручник _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Індивідуальна робота за картками

Перевірити й оцінити кілька робіт за бажанням учнів.

Індивідуальна робота за картками

Картка № 1

1. Запишіть у вигляді подвійної нерівності:

а) 6 більше від 3 і менше за 12;

б) 178 більше від 125 і менше за 203.

2. Між якими двома найближчими натуральними числами міститься число:

а) 237;   б) 5625;   в) 893 888?

3. Яку цифру замінили зірочкою, якщо рівність є правильною:

а) ; б) ?

Картка № 2

1. Визначте, яке з чисел є більшим:

а) 3547 і 789;

б) 53 646 і 35 676;

в) 20 001 і 20 000.

2. Запишіть у порядку зростання числа 134; 257; 36; 142; 1257; 1065.

3. Запишіть усі числа натурального ряду, які є більшими від 130 і меншими за 136.

Відповіді до карток

Картка № 1

1. а) ;   б) .

2. а) Між 236 і 238;

б) між 5624 і 5626;

в) між 893 887 і 893 889.

3. а) 7, 8, 9;   б) 4, 3, 2, 1, 0.

Картка № 2

1. а) ; б) ; в) .

2. 36; 134; 142; 257; 1065; 1257;

в) 131; 132; 133; 134; 135.

■ VII. Підбиття підсумків уроку

▪ Запитання до учнів

1. Порівняйте:

а) 337 і 457;    г) 7 дм і 63 см;

б) 593 і 356;    д) 3 т і 2482 кг.

в) 5673 і 754;

2. Назвіть усі натуральні числа, які:

а) більші від 563, але менші за 570;

б) більші від 129, але менші за 135.

■ VIII. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

▪ Завдання для всього класу

Підручник _____________________________________________________________ 

 

1

 

doc
Додано
14 грудня 2018
Переглядів
1517
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку