10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок 8 клас Розвиток сприйняття, пам'яті й уваги

Про матеріал
Мета: сформувати в учнів поняття про розвиток сприйняття, пам'яті й уваги; виконати практичну роботу “Підготовка до іспиту: розвиток пам'яті й уваги» та вправи на розвиток уваги й пам'яті; визначити якість своєї пам'яті; формувати навички здорового способу життя.
Перегляд файлу

Тема.   Розвиток сприйняття, пам'яті й уваги

Мета:   сформувати в учнів поняття про розвиток сприйняття, пам'яті й уваги;   виконати практичну роботу “Підготовка до іспиту: розвиток пам'яті й уваги» та  вправи на розвиток уваги       й пам'яті;  визначити якість своєї пам'яті; формувати навички здорового способу життя.

 

Обладнання   й матеріали:   фотографії й плакати, що дозволяють ілюструвати  розвиток сприйняття, пам'яті й уваги, мультимедійна презентація уроку.

Базові поняття   й терміни: сприйняття, пам'ять, увага.

 

Тип уроку:   засвоєння нових знань та формування умінь і навичок.

 

Методи і методичні прийоми: критичне мислення в системі особистісно-орієнтованого навчання.

 

Структура уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація

навчальної діяльності.

III.  Вивчення нового матеріалу.

1.   Розвиток сприйняття.

2.   Розвиток уваги.

3.  Розвиток пам'яті.

IV.  Узагальнення, систематизація й контроль

знань та вмінь учнів.

V.  Самостійна робота учнів.

VI. Домашнє завдання.

VII. Підбиття підсумків уроку.

 

 

Хід уроку

 1. Організаційний етап
 2. Психологічний тренінг:

Слайд № 1

 Доброго ранку, ласкаве сонечко,

Доброго ранку, життєдайне повітря,

Доброго ранку, чиста водиця,

Доброго ранку, люди!

Слайд №  2 ,  3

Оголошення теми і завдання уроку.

 1. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

Слайд № 4

?  Вправа «Мозковий штурм»

 1. Що називають «увагою»?  (увагою називають спрямованість свідомості, зосередженість на важливих для нас предметах та явищах);
 2. Які види уваги ви знаєте? (Мимовільна, довільна);
 3. Чи уважні ви на уроках?
 4. Від чого залежить ступінь стійкості вашої уваги?(залежить від потреб людини,інтересів, потреба в навчанні);
 5.  Які способи запам'ятовування ви використовуєте? (механічне і свідоме,

 мимовільне і довільне    запам’ятовування;).

Слайд № 5

   Обговорення проблемної ситуації

Французький філософ XVII століття Франсуа де Ларошфуко писав: «Усі скаржаться на свою пам'ять, але ніхто не скаржиться на свій розум».

?  Чи згодні ви із цим висловлюванням і чому воно актуальне й сьогодні?

 

 1. Вивчення нового матеріалу

Слайд №    6

 1. Розвиток сприйняття.

  Розповідь учителя

Розвиток сприйняття відбувається в міру росту й розвитку людини, у міру накопичення індивідуального досвіду. Особливо істотні зміни спри­йняття відбуваються в перші роки життя дитини. Уже шестимісячний ма­люк дивиться на предмети, хапає й обмацує їх рукою.

Розвиток сприйняття в дитини пов'язаний з ігровою, образотворчою та навчальною діяльністю. Саме сприйняття допомагає об'єднати окремі властивості предметів і створити їхній цілісний образ. Сприйняття навіть якого-небудь простого предмета, наприклад м'яча,— це дуже складний процес, що поєднує роботу чуттєвих, рухових та мовних механізмів.

Розвиток сприйняття пов'язаний не тільки з відчуттями, але й з попе­реднім досвідом дитини. У молодшому дошкільному віці образи предметів, що їх сприймає дитина, дуже невиразні й нечіткі. Наприклад, трирічна дитина не впізнає в Дідусеві Морозі свого перевдягненого татка.

У старшому дошкільному віці в дітей уже виробляються уявлен­ня про окремі виміри величини: довжину, ширину, висоту, а також про просторові відношення між предметами. Розвиток цих здатностей тісно пов'язаний з розвитком мови, а також з навчанням дітей малювання, ліп­лення, конструювання. Дитина удосконалює своє сприйняття простору, часу, художніх творів.

Особливим видом сприйняття є сприйняття людини людиною. Воно теж формується поступово.

Розвиток сприйняття — це складний процес, який сприяє тому, аби дитина більш точно, чітко відображала навколишній світ, вчилася розріз­няти нюанси дійсності й завдяки цьому могла більш успішно адаптуватися в ній.

Без розвитку сприйняття неможливо формувати ні пам'ять, ні мис­лення, ні уяву.

Сприйняття необхідне для успішного шкільного навчання, яке вимагає вміння уважно слухати вчителя, вміння свідомо спостерігати за тим, що він показує під час уроку.

 

 1. Розвиток уваги.

Слайд №    7

  Розповідь учителя

На будь-якому уроці відразу можна помітити неуважного учня. На пер­ший погляд, він начебто слухає. Але щойно йому ставлять запитання з цієї ж таки теми, він не може на нього відповісти, оскільки не почув головного.

Неуважність — одна із найпоширеніших причин поганого на­вчання.

Увага — це спрямованість свідомості на певний об'єкт. Без уваги неможливий процес навчання.

Розвиток уваги пов'язаний із розвитком волі, адже саме вольове зусил­ля допомагає нам зосередити свою увагу на потрібному об'єкті. Підліток може здійснювати таке зусилля й концентрувати свою увагу у важливій для нього діяльності, до того ж він уже може розуміти особливості прояву уваги.

До ознак уваги належать:

 обсяг,

 концентрація уваги,

 стійкість,

 переключан­ня

 розподіл уваги.

Обсяг уваги характеризується кількістю запам'ятовуваного й відтво­реного матеріалу.

У численних експериментах людям різного віку пропонували впро­довж 0,1 с сприйняти ряд із 12 літер, а потім записати ті, які вони змогли запам'ятати. Як з'ясувалося, у дорослих людей обсяг уваги в середньому становить усього 4—6 літер. У дітей він менший. Це означає, що обсяг ува­ги обмежений. Однак його можна збільшити шляхом вправ або внаслідок надання сприйманим предметам смислових зв'язків (наприклад, поєдну­ючи літери в слова).

Концентрація уваги це цілковите занурення в предмет, явище, думки, переживання, дії, на яких зосереджена свідомість людини. Така зосередженість не дозволяє оточенню відволікати людину від думок, у які вона занурена.

Великої концентрації уваги потребують  гімнасти передвиступом.

Стійкість уваги — це здатність упродовж тривалого часу бути зосе­редженим на певному предметі або на одній і тій самій справі.

   Стійкість уваги залежить від важливості справи, інтересу до неї, підготовленості ро­бочого місця, навичок. Вона має істотне значення для досягнення успіхів у навчанні.

   Переключання уваги виражається у свідомому спрямуванні своєї уваги з одного предмета на інший. Але не плутайте переключання уваги з відволіканням — це мимовільне спрямування зосередженості свідомості на щось інше.

    Розподіл уваги допомагає нам виконувати дві або більше дії одночасно, але тільки в тому разі, коли одні дії звичні для людини й здійснюються хоча й під контролем свідомості, проте значною мірою автоматично.

Слайд №     8

 

    Неуважність це такий стан людини, при якому вона не може зосе­редити увагу на певному предметі, на мові іншої людини, на своїх думках або діях. Причинами неуважності можуть бути стреси, потрясіння, хво­роби. Іноді неуважність буває уявною. Людина не помічає нічого довкола себе, не відповідає на звертання до неї, щось забуває тільки тому, що вона зосереджена на своїх думках або почуттях.

Свою увагу слід тренувати й розвивати. Привчати себе уважно пра­цювати в найрізноманітніших умовах — ось правильний шлях виховання уваги. А без гарної уваги немає, як відомо, і гарної пам'яті.

 1. Розвиток пам'яті.

Слайд №       9, 10

  Розповідь учителя

Виховання гарної пам'яті —- це виховання здатності до повного й точ­ного відтворення інформації, причому саме тоді, коли це потрібно. Це ви­ховання починається з грамотного використання законів пам'яті в процесі заучування.

Є безліч професій, в яких без знання якого-небудь матеріалу напам'ять просто не обійтися. Наприклад, актор вивчає напам'ять величезні тексти, юрист пам'ятає безліч законів, поет — віршів.

Можливості пам'яті безмежні. Учені вважають, що доросла людина може запам'ятати від двадцяти до ста тисяч слів. Є люди, які мають фе­номенальну пам'ять.

Олександр Македонський пам'ятав імена всіх своїх воїнів. Академік Абрам Йоффе знав напам'ять усю таблицю логарифмів. Вольфгангу Амадею Моцарту досить було почути музичний твір один раз, щоб виконати його й записати на папері.

Вінстон Черчілль знав напам'ять майже всьо­го Шекспіра.

Вілл Гейтс пам'ятає сотні кодів створеної ним програмної мови.

Слайд №     11

 • ? Які ж умови важливі для успішного запам'ятовування й згадування?

Насамперед, ваше бажання. Бажанняце один з найважливіших проявів волі людини. Воно мобілізує увагу, підвищує інтерес, забезпечує готовність до запам'ятовування. Слід враховувати також те, що матеріал більш ус­пішно використовується в пам'яті тоді, коли він цікавий для людини, яка його запам'ятовує. Якщо людина вже щось знає в цій сфері, то нове вона запам'ятовує швидше й краще. Люди, які знають багато мов, говорять, що важко вчити тільки перші п'ять мов, а інші вчити вже значно легше.

Середня людина використовує не більше десяти відсотків вроджених можливостей своєї пам'яті. Інші дев'яносто відсотків пропадають, тому що ми не вміємо користуватися природними законами запам'ятовування.

Запам'ятовування відбувається легше, якщо заучується матеріал,  що є повністю осмисленим, зрозумілим для того, хто його заучує.

Слайд №     12

 

 Пам'ятайте, що гарна пам'ять — це смислова пам'ять, яка спирається на механічну. Іноді навіть нескладний матеріал намагаються перетворити в смисловий, це називають мнемотехнікою, або мнемонікою.

Мнемоніка (грец. — «мистецтво запам'ятовування»); мнемотехніка — це сукуп­ність прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування й збільшують обсяг пам'яті шляхом створення штучних асоціацій.

Слайд №     13

Психолог В.Леві писав: «Одні краще запам'ятовують переписавши, інші почувши, треті — побачивши, четверті — під тиху музику, п'яті — почухуючи голову. Якщо ви ще не знаєте індивідуальних особливостей своєї пам'яті, слід перепробувати зазначені способи, доповнивши їх нови­ми, наскільки у вас вистачить фантазії».

Слайд №     14

Щоб процес запам'ятовування протікав якнайпродуктивніше, дотри­муйтеся таких правил:

 •    намагайтеся ставитися до матеріалу, який ви запам'ятовуєте, не бай­дуже, а з великим емоційним інтересом;
 •    навчіться зосереджувати свою увагу на досліджуваному предметі;
 •    намагайтеся зрозуміти матеріал, формуйте в себе свідомий вольовий намір запам'ятати його;
 •   осмислено повторюйте матеріал, користуйтеся смисловими опорами, співвіднесенням та групуванням;
 •   учіть і повторюйте невеликими дозами, краще вчити по одній годині сім днів, аніж сім годин поспіль за один день;
 •   після фізики вчіть історію, після літератури — математику: пам'ять любить різноманітність;
 •   у ході запам'ятовування записуйте ключові слова, малюйте схеми, діаграми, графіки;
 •   якщо одержали завдання у вівторок, а відповідати треба в п'ятницю, не чекайте до четверга: вивчіть одразу, а напередодні тільки по­вторіть.

І пам'ятайте, що середня людина використовує не більше десяти від­сотків вроджених можливостей своєї пам'яті!

 

Слайд №      15

 • Фізкультхвилинка

Щось втомилися ви, діти,
Треба трохи відпочити.
Станьте прямо, руки в боки
І зробіть чотири кроки.
Руки вгору, руки вниз.
До сусіда усміхнись
Вдих і видих
Кілька раз.
За роботу - все гаразд!

Орієнтовний текст конспекту учня

Без розвитку сприйняття неможливо формувати пам'ять і мисленню воно необхідне для успішного шкільного навчання. Для навчання важлива й увага. Розвиток її пов'язаний з розвитком волі.

Розвиток пам'яті — це виховання здатності до повного й точного відтворення інформації саме тоді, коли це потрібно.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

   Робота із зошитом

Виконання практичної роботи на с. 55—58.

Слайд №   16

Практична робота №5

«Підготовка до іспиту: розвиток пам'яті й уваги».

Мета:   навчитися розвивати свою пам'ять та увагу.

Хід роботи

Слайд №    17

Вправи на розвиток уваги

 1. Подивіться на запропоновану репродукцію впродовж 34 секунд.

Назвіть деталі (предмети), які ви запам'ятали.

 •    Якщо ви запам'ятали менше 5 деталей — увага слабка.
 •   Якщо ви запам'ятали від 5 до 9 деталей — увага гарна.
 •   Якщо ви запам'ятали понад 9 деталей — увага відмінна.

Слайд №     18

 1. Подивіться на малюнок упродовж 3—4 секунд, а потім назвіть пред­мети, які ви запам'ятали.

 

 •   Якщо ви запам'ятали менше 5 деталей — увага слабка.
 •   Якщо ви запам'ятали від 5 до 9 деталей — увага гарна.
 •   Якщо ви запам'ятали понад 9 деталей — увага відмінна.

Слайд №    19

3. Візьміть два фломастери й спробуйте малювати одночасно обо­ма руками. Причому одночасно починаючи й закінчуючи. Однією рукою — коло, іншою — трикутник. Коло має бути по можливості з рівною окружністю, а трикутник — з гострими кінчиками кутів. Спробуйте намалювати за 1 хвилину якнайбільше кіл і трикутників.

Якщо ви намалювали:

 •    менше 5 — увага слабка;
 •    5—7 — увага середня;
 •    8—10 — увага гарна;
 •   понад 10 — увага відмінна.

Слайд №      20

Вправи на розвиток пам'яті

 1. Перевірте точність зорової пам'яті: спробуйте запам'ятати за   1 хви­лину предмети, зображені на малюнку, а потім назвати їх у тому ж самому порядку.
 2. Визначте відсоток правильно названих предметів.
 •    90—100% — відмінно,
 •    70—90 % — дуже добре,
 •    50—70% — добре,
 •    ЗО—50% — задовільно,
 •    10—30% — погано,
 •   0—10% — дуже погано.

Слайд №      21

 1. Для цієї вправи знадобляться аркуш паперу, олівці й секундомір. На малюнку, що поданий далі, є 12 зображень. Розгляньте малюнки 1 першого рядка, затуливши решту аркушем паперу, щоб вони не відволікали уваги.

Через 30 секунд затуліть цілком усю сторінку й нама­люйте по пам'яті предмети першого рядка. Потім порівняйте, наскіль­ки ваші малюнки відповідають малюнкам зразка. Далі перейдіть до наступного рядка. Із двома останніми рядками попрацюйте одночас­но.

        Перевірити подібність  зображень.     Слайд №   22

 

3.   Визначте якість своєї пам'яті двома різними способами.                        Слайд №      23

У вас є список простих іменників: Книга, Стілець, Барабан, Вітриль­ник, Мило, Банан, Море, Літера, Автомобіль, Ріка, Гора, Рояль, Босоніж­ки, Шпилька, Сумка, Перо, Картина, Ваза, Шарф, Медаль.

Вивчіть список упродовж 1,5 хв. Спробуйте письмово відтворити слова одне за одним.

Якщо ви запам'ятали:

 •   від 18 до 20 слів — у вас відмінна пам'ять;
 •    від 15 до 17 — гарна пам'ять;
 •   від 10 до 14 слів — у вас середні здібності до запам'ятовування;
 •   менше 10 — ви не вмієте користуватися своєю пам'яттю.

Слайд №      24

  Дайте відповіді на питання анкети.

Пропонується чотири варіанти відповідей: 

 ніколи – 0;        дуже рідко — 1;

 іноді — 2;          часто — 3.

1.    Чи важко вам згадати, що відбувалося з вами вчора?

2.     Чи важко вам стежити за дією фільму, телепередачі, книги через те, що ви забули, що сталося на початку?

3.     Чи буває з вами таке, що ви, заходячи до кімнати, довго згадуєте, на­віщо, власне, ви сюди прийшли?

4.    Чи буває так, що ви забуваєте про важливі для вас справи: зробити уроки, прибрати у своїй кімнаті, повернути в бібліотеку книгу?

5.    Чи складно вам згадати номери телефонів, якими ви постійно ко­ристуєтеся?

6.    Чи буває таке, що ви забули ім'я людини, з якою часто спілкуєтеся?

7.    Чи можете ви заблукати в знайомому місці?

8.    Чи трапляється з вами таке, що ви довго згадуєте, куди поклали ту чи іншу непотрібну вам річ?

9.    Чи буває так, що ви забули зачинити вхідні двері, йдучи із дому?

10.  Чи буває таке, що ви кілька разів повторюєте одне й те саме, виклика­ючи цим здивування людей, які вас оточують?

11.  Чи важко вам згадувати імена популярних людей або назви відомих місць?

12.  Ви  змушені   все  записувати,   тому  що   не  покладаєтеся   на  свою пам'ять?

13.  Чи важко вам запам'ятовувати новий матеріал уроку?

14.  Чи губите ви речі?

15.  Чи трапляється таке, що ви моментально забуваєте те, що вам тільки-но сказали?

Оцінка отриманих результатів:

 •    7 очок або менше — у вас чудова пам'ять;
 •    8—20 очок — ваша пам'ять потребує тренування;
 •    понад 20 очок — ваша пам'ять перебуває в поганому стані, вам треба звернутися до фахівців і з'ясувати причини цього.

Зробіть висновки.

Слайд №      25

   Робота з підручником

Роботу з текстом підручника можна організувати в групах, запропо­нувавши кожній групі своє питання для обговорення.

РОБОТА В ГРУПАХ

   ( Об’єднати учнів у  3 групи)

Питання для повторення та обговорення

1)   Як розвивається сприйняття? Із чим пов'язаний цей розвиток?

2)   Як розвивається увага?

3)   Чи можливе успішне навчання при відсутності уваги?

4)   Від чого залежить стійкість уваги?

5)   Із чого починається виховання гарної пам'яті?

6) Які умови важливі для успішного запам'ятовування та згадування?

Слайд №      26

V.   Самостійна робота учнів

У робочому зошиті учні виконують завдання №7—9 на с. 52—53.

   Варіанти завдань із відповідями

1.    Вкажіть правильні твердження.

А Розвиток сприйняття — це складний процес, який сприяє тому, аби дитина більш точно, чітко відображала навколишній світ, вчилася розрізняти нюанси дійсності й завдяки цьому могла більш успішно адаптуватися в ній.

Б Без розвитку сприйняття неможливо формувати ні пам'ять, ні мис­лення, ні уяву.

В Сприйняття необхідне для успішного шкільного навчання, яке ви­магає вміння уважно слухати вчителя, вміння свідомо спостерігати за тим, що він показує під час уроку.

Г Розвиток сприйняття — це простий процес, який не сприяє тому, аби дитина більш точно, чітко відображала навколишній світ.

Відповідь: А, Б, В.

Слайд №      27

2.Як називається такий стан людини, при якому вона не може зосереди­ти увагу на певному предметі, на мові іншої людини, на своїх думках або діях?

 (Неуважність)

Слайд №      28

3.    Які умови важливі для успішного запам'ятовування та згадування?

(Насамперед, ваше бажання. Бажання це один з найважливіших проявів волі людини.

          Воно мобілізує увагу, підвищує інтерес, забезпечує готовність до запам'ятовування. Слід враховувати також те, що ма­теріал більш успішно запам'ятовується тоді, коли він цікавий для лю­дини, яка його запам'ятовує. Якщо людина вже щось знає в цій сфері, то нове вона запам'ятовує швидше й краще.)

Слайд №      29

5.    Вкажіть правила, які сприяють тому, аби процес запам'ятовування протікав якнайпродуктивніше:

А намагайтеся ставитися до матеріалу, який ви запам'ятовуєте, не байдуже, а з великим емоційним інтересом;

Б  навчіться зосереджувати свою увагу на досліджуваному предметі;

В  намагайтеся зрозуміти матеріал, формуйте в себе свідомий вольо­вий намір запам'ятати його;

Г   осмислено повторюйте матеріал, користуйтеся смисловими опора­ми, смисловим співвіднесенням та смисловим групуванням;             

Д    учіть і повторюйте великими дозами;

Е  у ході запам'ятовування записуйте ключові слова, малюйте схеми, діаграми, графіки.

Відповідь: А, Б, В, Г, Е.

Слайд №      30

VI. Домашнє завдання

Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти на питання після параграфа.

  Працюйте над розвитком пам’яті, дотримуйтесь правил запам’ятовування.

 Скласти  25 тестів з теми: «Сприйняття, пам'ять й увага»

Слайд №      31

VII. Підбиття підсумку уроку

Етап рефлексії

Дайте оцінку уроку, відповівши на такі запитання:

? 1. Що на уроці було головним?

? 2. Що було цікавим?

? 3. Про що нове дізналися?

Відповіді записати на пелюстках ромашки і прикріпити де знаходяться  завдання  уроку.

Виконай вправу разом з друзями. Гра «Річка».

Перший учасник називає будь-яке слово. Наступний учасник повторює слово, що було названо, і вимовляє будь-яке своє слово. Третій учасник повторює усі попередні слова і доповнює  своє слово. І так далі.

Найкраща пам'ять у того, хто запам’ятав найбільшу кількість слів.

Слайд №      32

Вивчайте,  уважно читайте,  пам'ять розвивайте,

Хоч   і  уроки маленькі у школі.

Хочемо бути всі   ми  розумними,

Геть всі хвороби!  Будьмо здоровими!

 

 

 

doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
5575
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку