20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Урок "Безособові дієслівні форми на -но, -то"

Про матеріал
Урок має на меті ознайомити учнів з безособовими дієслівними формами на -но, -то; формувати вміння знаходи¬ти ці дієслівні форми в текстах, визначати їх морфологічні ознаки; розвивати творчі вміння використання дієслівних форм на -но, -то у висловлюваннях.
Перегляд файлу

Українська мова.     7 клас                              Урок №_____                                       Дата____________

 

Тема. Безособові дієслівні форми на -но, -то. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

Мета: ознайомити учнів з безособовими дієслівними формами на -но, -то; формувати вміння знаходи­ти ці дієслівні форми в текстах, визначати їх морфологічні ознаки; розвивати творчі вміння використання дієслівних форм на -но, -то у висловлюваннях; за допомогою мовлен­нєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до надбань культури і мистецтва.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компе­тенції) із використанням компютера

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 • Творче спостереження
 • Як можна сказати про красу зими?

                          Настала зима, позамітала снігом усі стежинки, покрила землю пухнастим килимом.

 • А інакше?

                          Настала зима, позамітало снігом усі стежинки, покрито землю пухнастим килимом.

 • Хто є діючою особою у цих реченнях?
 • Чим відрізняються ці варіанти висловлених думок?
 • Де простіше? Де поетичніше?

 

 • Завдання для спостереження
 1. Здається, задача розвязана правильно. - Здається, задачу розвязано правильно.
 2. До ганку на щастя підкова прибита. -  До ганку на щастя підкову прибито.
 • Чи однакову роль виконують виділені дієслівні форми? Чим відрізняються?

 

 • Проблемне запитання

           Як ви вважаєте, з якою метою в нашій мові вживаються безособові дієслівні форми на -но, -то?

Дієслівні форми на -но, -то підкреслюють результат дії, а не саму дію.

 

 • Отже, сьогодні  будемо говорити про вживання в мовленні безособових дієслів на -но, -то

      та вчитись вживати їх у мовленні.

 

ІII. Оголошення теми та мети уроку.

IV. Актуалізація опорних знань

 • Бліц-питання
 • Для початку пригадаємо…
 1. Надворі сніжить.
 2. Вітер розносить сніжинки і легенько опускає їх на землю.
 • Як називаються дієслова, які не мають особи?
 • Чи можна визначити час, вид, спосіб таких дієслів?

 

 • «Четверте зайве»

      У кожному рядку сховалися «зайві» слова. Знайти їх.

 1. Писати, співають, світає, сипати.
 2. Ходять, п’ють, сказано, стояти.
 3. Бігти, червоніти, їсти, читання.
 4. Слухати, проспівано, поспішати.

 

 • Вправа з ключем

      Виписати тільки безособові дієслова

Принесли, бажано, стримала,  експлуатовано , засипано, скинуло, оглянуто, витерла, засміялось, сказано, почула, окреслено, боронено, читали, нищив, очищено, виспівано, інформовано, діяло, снився, доведено, відкрило, ігноровано, єднано, сиплеться, спростовано, відстежив, люблено, тягнув, оспівано, вигнуто, вийняла, апробовано, продиктував.

Ключ: безособові дієслова

V. Вивчення нового матеріалу

 • Дослідження
 • У ході роботи на уроці, складаємо таблицю основних понять, які вивчатимемо (завдання для спостереження)

Дієслова на -но, -то …

1. Виражають результат дії, а не діючу особу

 

2. Вживаються і самостійно, і з допоміжним словом було

 

3. Виступають присудками… в односкладних реченнях

 

4. Творяться від пасивних дієприкметників

 

 • Завдання для спостереження 1
 1. Скільки складено пісень, легенд, переказів про рідну батьківську хату.
 2. Посаджено першу яблуньку.
 3. Пшеницю вже скошено.
 • Визначити діючу особу у таких реченнях.
 • Чи вона є важливою? А що тут важливе?
 • Результат дії (запис у таблицю)
 • Завдання для спостереження 2
 1. Вказано на недоліки у роботі.
 2. Було враховано  зауваження.
 • Визначити діючу особу у таких реченнях.
 • Як вживаються такі слова? Самостійно, чи із якимось допоміжним словом?
 • Як самостійно, так і з допоміжним словом (запис у таблицю)
 • Визначити синтаксичну роль таких дієслів
 • В реченні виступають присудками (запис у таблицю)

 

 • Словотворчий диктант (4 учні біля дошки)

Утворити дієслова на  -но, -то від поданих слів

Зразок: прибрати – прибраний – прибрано

Переспівати, обговорити, відкрити, звити

 • Як твориться безособова форма на -но, -то?
 • Творяться такі дієслова від пасивних дієприкметників (запис у таблицю)

 

 • Робота з підручником
 • Прочитати теоретичний матеріал (ст. 135 - 136).

 

 • Виконати вправу 272 (письмово, 4 учні біля дошки)
 • Вправа 273 (усно)

 

 • Словотворча робота
 • Прочитати. Замінити дієприкметники дієслівними формами на -но, -то.
 • У якому відмінку стоїть при них іменник?
 • Визначити головне слово в утвореному словосполученні.

Грядка прополота, вікно відчинене, твір написаний, план накреслений, книжка прочитана, почута відповідь, зібраний уро­жай, скошена трава, просіяне борошно, ділянка зо­рана, відправлений лист.

 

 • Поетична хвилинка

Холодні ночі восени,холодні ранки,

Скриплять, зітхають ясени, аж до світанку…

Підмерзлі квіти, хоч на мить тепла ще просять

І мокнуть коси у беріз, вітри голосять…

І ген за обрій подались уже лелеки…

Ще сниться літечко комусь… та вже далеко…

                                                        Лідія Яр

А сніг все летить і летить,
Білі летять крижинки…
Кущі і дерева за одну лише мить
Одягнули свої одежинки.

 • Творче завдання
 • Дібрати якомога більше словосполучень із переносним значенням до природного явища

Зразок: дощ - небо плаче, ридають хмаринки, небо умивається сльозами, танцюють краплі дощу;

                  сніг – сипле кружевом, танцюють сніжинки, скриває білою ковдрою.

 

 • Творче завдання

Два-три слова на -но, -то ввести у речення на тему «Зимова казка» (під музичний супровід)

 

 • Хвилинка народної мудрості.
 • Переписати прислів'я, на місці крапок вставляючи пропущені безособові форми на -но, -то.

Що ... , те й уродить. Не ..., так виведено. Неначе медом ... . Під носом засіялось, а на розум ще й не ... . Вилами по воді ... . На лобі (на роду) ... . І злодія не було, а батька ....

Для довідок (записано на дошці). Посіяно. Випхано. Помазано. Орано. Писано. Написано. Вкрадено

 

 • Увага!

Спостереження:  Чим відрізняються записані речення? Зробіть висновок!

                      Вихована в сімї дитина. – Вихована дитина?

                      Печена на вогні картопля дуже смакує. – Печена картопля смачна.                                   

 • Дієприкметник                 прикметник.

                      Під лежачий камінь вода не тече. – Лежачого нічим не спокусиш.

 •   Дієприкметник                   іменник.
 • Одна частина мови (форма дієслова) переходить в іншу

 

 • Робота з підручником
 • Опрацювання теоретичного матеріалу (ст. 139)

Що можете додати? (слова вживаються в переносному значенні)

 • Виконання вправ 282, 283, 285 (за варіантами)
 • Виконання вправи 284 (2 учні біля дошки)
 • Опрацювання теоретичного матеріалу (ст. 140-141)

 

VІ. Підсумки уроку

1. Як утворюються дієслівні форми на -но, -то?

2. Чому такі форми називаються невідмінюваними?

3. Яку синтаксичну функцію вони виконують? Навести приклади.

4. Що виражають ці форми у словосполученні або в реченні?

 

VІІ. Домашнє завдання

 • Вивчити пп. 22, 23
 • Виконати вправу 287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Коментоване письмо
 • Запишіть речення.
 • Визначте дієслівні форми на -но, -то.
 • З'ясуйте їхні лексичні значення.
 1. У полях Берестечка поховано прадідів кості.
 2. Хилилася у гетьмана старого голова. На вістрі шаблі сховано всі вольності й права.
 3. І не порушено в серці звитяги! Не схилено стяги!
 4. Розорано й розорено стерню, що вже, здається, й не уродить колос.
 5. Чужинця виженемо. Судьбою так дано.

 

 • Творчий диктант 
 • Пасивні дієприкметники, де можливо, замінити безособовою формою на -но; - то.

1) Стіл застелений полотняною скатертиною.

2) Долівка притрушена свіжою травою.

3) Дідові очі прикуті до світлини на стіні.

4) Робота закінчена.

5) Хлопці зморені денною працею.

 • З’ясувати, чи в усіх реченнях можлива така заміна. Якщо ні, то пояснити причину.

Матеріал для вчителя.

Форми на –но, -то називають дію, яку хтось виконав.

Тому в останньому реченні заміна неможлива

 

 • Робота з підручником
 • Виконати вправу 274 (письмово, 4 учні біля дошки)
 • Виконати вправу 275 (письмово, 4 учні біля дошки)
 • Виконати вправу 277 або 278 (письмово)

 

docx
Додано
9 вересня
Переглядів
22
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку