30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Урок біології 9 клас на тему "Закони Менделя"

Про матеріал

Мета:

 • закріпити вивчений матеріал – основні терміни та поняття генетики;
 • навчитися розв'язувати задачі з генетики, визначати характер успадкування при моногібридному схрещуванні, генотип та фенотип нащадків за генотипами батьківських форм і навпаки.
Перегляд файлу

Третяк Юлія Вікторівна

Вчитель біології – категорія «спеціаліст»  - ІІ кваліфікаційна категорія

пед..стаж (2011 н.р.-2018 нр., викладає біологію з 2013 року

жовтень 2015 по вересень 2017 декретна відпустка)

 

Тема :             ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

Тип уроку:  комбінований урок

 Мета :

 • закріпити вивчений матеріал – основні терміни та поняття генетики;
 • навчитися розв’язувати задачі з генетики, визначати характер успадкування при моногібридному схрещуванні, генотип та фенотип нащадків за генотипами батьківських форм і навпаки.

Обладнання та матеріали:

 • Ноутбук, мультимедійний проектор;
 • наочний матеріал;
 • опорні картки з алгоритмом розв’язання генетичних задач;
 • пластилін, дощечки;
 • робочий зошит з біології та  підручник.

Основні терміни та поняття: генетика, спадковість, мінливість, фенотип, генотип, ген, домінантність, рецесивність, алель, гомозигота, гетерозигота, дигетерозигота, гібриди, полігібриди, гамети, схрещування, решітка моногібридне схрещування, дигібридне схрещування, полігібридне схрещування, одноманітність, розщеплення, І-ІІ закон Менделя.

Форми роботи з учнями:

 • Фронтальна;
 • Групова;
 • Індивідуальна.

Методи:  словесні   розповідь, бесіда; робота з підручником;  наочні   демонстрація наочного матеріалу, схем схрещування, роздатковий матеріал.

Державні вимоги щодо рівня підготовки  учнів:

 Учень/учениця називає:

- основні терміни генетики;

-пояснює значення понять ;

наводить приклади:

- на клітинному рівні організації (генотип) та організмовому (фенотип);

 характеризує:

-різні типи схрещувань; 

висловлює судження:

- про значення отриманих знань  у життєдіяльності людини.

План уроку:

 1. Організаційний етап (1 хв);
 2. Повідомлення теми та мети уроку, постановка проблемного питання(2 хв);
 3. Актуалізація опорних знань – групові завдання (5 хв)
 4. Фронтальна бесіда (індивідуально – так чи ні) (2 хв)
 5. Перевірка дом.завдання доповіді(2-4 учні) та гімнастика для очей (3 хв)
 6. Вивчення нового матеріалу (з опорою на значення генетики для людини – фермерство, родина тощо) (25 хв)
 • робота в групі (заповнення таблиці – елементи критичного мислення)
 •  схеми схрещування, закони
 • робота з пластиліном
 • розв’язування задач біля дошки з використанням наочного матеріалу(вчитель-учні); задачі для груп (з різними об’єктами)
 • + Завдання  «Моя родина. Генотип=Фенотип» 2-3 учня- фото родини- фенотипові ознаки
 • Обговорення проблемного питання
 • Узагальнення, систематизація знань та вмінь учнів з вивченої теми
 1. Контроль знань (тестування) - самоперевірка;(5 хв)
 2. Диференційоване дом.завдання;(1 хв)
 3. Виставлення оцінок (1 хв).

 

 

 

СТРУКТУРА Й ХІД УРОКУ

«Навчаємося не заради школи, а задля жит­тя». (Сенека)

Сьогодні на занятті ми з вами продовжимо вивчення закономірностей успадкування ознак. Опираючись на базові теоретичні знання з попередніх уроків ми навчимось практично вирішувати задачі з генетики.

Тема уроку: Закони Менделя. (ЗАПИС теми У ЗОШИТ) підручник § 31 стор. 120

Мета нашого заняття:

 • навчитися розв’язувати задачі з генетики, визначати характер успадкування ознак при моногібридному схрещуванні, генотип та фенотип нащадків за генотипами батьківських форм і навпаки.
 • закріпити вивчений матеріал – основні терміни та поняття генетики;

Повідомлення учням про форми роботи під час уроку та оцінювання.

 

Проблемне питання: Яке значення мають знання законів генетики в практичній діяльності людини?

 

 Групові завдання

1 гр. Робота з комп’ютером  - learningapps.org

2 гр. Робота біля дошки – малюнок - терміни

3 гр. Робота за партою – Скласти коротеньку розповідь використавши подані терміни.

 

 Індивідуальне завданняфронтальне опитування

Хромосоми містяться в ядрі клітини - так

Каріотип – це прояв зовнішніх ознак організму – ні

Об’єктом дослідження Менделя була дрозофіла – ні

Одна хромосома – одне ДНК – так

Гамети – статеві клітини – так

Термін «генетика» ввів Бетсон – так

У моногібридному схрещуванні простежуються  2 ознаки – ні

Гібрид – це нащадок – так

А велика – пригнічена ознака – ні

Гетерозиготи – особини з 2 однаковими алелями - ні

У людини та мавпи по 46 хромосом – ні

Гібридизація – це явище схрещування особин – так

Хромосоми містяться у цитоплазмі - ні

 

Перевірка домашнього завдання

І завдання – коротеньке повідомлення (3-5 речень) про наукову діяльність вчених генетиків(Об’єкт дослідження!!!).

ІІ Вдома ви опрацьовували параграф 31, зараз ми проведемо гімнастику для очей та перевіримо як добре ви орієнтуєтесь в прочитаному. Я починаю читати речення, а ви маєте його швидко знайти та продовжити.

 

C:\Users\Админ\Desktop\Третяк\Kasyanenko3.pngРобота в групі опрацювання тексту

 

 

 

Закономірності спадковості

Гамети – це статеві клітини організму (чоловічі – сперматозоїди, жіночі - яйцеклітини). Вони відіграють ключову роль у виникненні нового життя та підтриманні генетичного зв’язку у ряду поколінь.

Генотип – сукупність внутрішніх ознак організму (генів). Генотип можливо виразити за допомогою генетичної символіки: А –домінантна ознака, а-рецесивна. Саме це враховується при складанні та вирішенні генетичних задач, які несуть в собі певні закономірності.

В основі закономірностей спадковості лежать різні типи схрещувань: моногібридне, дигібридне, полігібридне, аналізуюче схрещування, зчеплене успадкування ознак, успадкування, зчеплене зі статтю. Мендель сформулював свої 3 закони опираючись на моногібридне схрещування – це схрещування за однією парою ознак (наприклад, колір очей), дигібридне схрещування – це тип схрещування за двома парами ознак (наприклад, опушеність стебла та стійкість до хвороб), та полігібридне – за трьома та більше ознаками (колір, форма плодів, період дозрівання (раннє,пізнє). І та ІІ закон Менделя відбуваються по принципу моногібридного схрещування, а ІІІ закон – дигібридне схрещування. Вміння вирішувати генетичні задачі дають можливість поглибити знання про живі біосистеми, є основою селекції, сприяють задоволенню практичних потреб людства, допомагають у вирішенні проблем зі спадковими хворобами, впливають на розвиток інших біологічних наук.

Розповідь вчителя

 1. Коментування схеми схрещування. Читання формулювання закону.

Групові завданнявикористання пластиліну (складання схем законів Менделя)

 

Задача (вчитель розв’язує на дошці)

Жовтий колір насіння гороху домінує над зеленим кольором. Яких нащадків слід чекати від схрещування двох гомозиготних рослин з альтернативними ознаками?

 

Вирішення задач (завдання для груп) Значення генетики!!!

Родина фермерів Джон та Кейт  займаються розведенням кроликів. Прислухавшись до порад досвідчених друзів-селекціонерів, фермери внаслідок схрещування кроликів отримали бажаний результат, але не можуть самостійно вирішити, яких кроликів треба обрати для отримання бажаного потомства. Ваше завдання – допомогти Джону та Кейт і на основі знань генетики, пояснити причини появи певних ознак у тварин.

 Задача (індивідуально на дошці)

І. При схрещуванні сірого та білого кроликів Кейт та Джон отримали лише сірих кроликів. Які генотипи мають батьки та нащадки тварин. Сірий колір – домінантна ознака.

ІІ. Внаслідок схрещування сірого самця кролика з білою самкою отримали в рівній кількості сірих та білих кроликів. Запишіть відповідну схему схрещування. 

 

Задача  для груп (роздатковий матеріал)

І ділянка внаслідок гібридизації шароподібних гарбузів та грушеподібних, фермери отримали кілька тонн виключно шароподібних гарбузів. Поясніть це явище та напишіть відповідну схему схрещування. Яких нащадків можна чекати на наступний рік, від схрещування цих гібридів між собою?

Задача 2

ІІ ділянка  Джон та Кейт отримали від селекціонерів сорт червоної та жовтої троянди. Як пояснили дослідники, червоний колір – домінантна ознака, а жовтий – рецесивна. Схрестили гетерозиготну червону троянду та гомозиготну жовту. Які будуть троянди від цього схрещування?

Задача 3

Джон та Кейт мають велику рогату худобу. Ген чорного кольору корів домінує над червоним. Фермери планують схрестити гетерозиготного бика з такою ж коровою. Якими будуть телята?

 

Розв’язання задач «Моя родина. Генотип=Фенотип» фото родини (2 -3 учні) аналіз фенотипових ознак, визначення генотипу. Значення генетики!!!

 

Підбиття підсумків уроку

Проблемне питання

Яке значення мають знання законів генетики в практичній діяльності людини?

 • Генетичні закономірності лежать в основі всіх біологічних явищ, а отже вивчення генетика дає можливість поглибити знання про всі живі біосистеми.
 • Генетика - основа селекції. За допомогою генетичних методів створені нові покращені породи тварин, сорти рослин, штами мікроорганізмів.
 • Сприяє розвязання продовольчих, екологічних, космічних та інших глобальних проблем людства.
 • Діагностика, попередження, лікування та профілактика спадкових хвороб.
 • Розвиток інших біологічних наук та напрямків.

Отже,людина повинна вивчити закономірності спадковості і мінливості з метою розробки способів управління ними в інтересах всього людства.

 

Індивідуальне завдання – тестування – результати (самоперевірка)

Домашнє завдання

Виставлення оцінок

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Горовий Василь
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
7 квітня 2018
Переглядів
3090
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку