21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Урок " БУДОВА І ФУНКЦІЇ КРОВОНОСНИХ СУДИН. РУХ КРОВІ. ЛІМФА. Лабораторне дослідження: вимірювання частоти серцевих скорочень".

Про матеріал
Біологія, 8 клас Тема: БУДОВА І ФУНКЦІЇ КРОВОНОСНИХ СУДИН. РУХ КРОВІ. ЛІМФА. Лабораторне дослідження: вимірювання частоти серцевих скорочень. Очікувальні результати: Діяльність: розпізнає органи кровообігу, порівнює будову артерій, вен і капілярів. Знання: оперує термінами, називає види судин; характеризує будову ковоносних судин та рух крові по судинах , лімфообіг; пояснює значення лімфи і тканинної рідини. Ставлення: висловлює судження щодо значення знань про функції та будову кровоносної системи для збереження здоров’я, усвідомлює значення внеску вчених у розвиток знань про кровоносну систему. Мета уроку: Навчальна: ознайомити учнів з типами кровоносних судин і особливостями їх будови, великим і малим колами кровообігу; охарактеризувати принцип руху крові в тілі людини; розкрити взаємозв’язок будови і функцій кровоносних судин, біологічне значення зміни складу крові під час проходження її великим і малим колами кровообігу. Розвиваюча: розвивати увагу, пам’ять, мислення, мову, вміння висловлювати особисту думку, аналізувати і узагальнювати інформацію. Виховна: виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я, інтерес до предмету. Матеріали і обладнання: таблиця «Кровоносна система людини», схеми «Велике і мале кола кровообігу», роздатковий матеріал «Кров і кровоносна система», презентація до уроку. Методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, пошуковий. Основні поняття: артерії, вени, капіляри, артеріальна кров, велике коло кровообігу, мале коло кровообігу, рух крові, артеріальний тиск. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Ключові компетентності: спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя. Наскрізні змістові лінії: • Здоров’я і безпека • Сталий розвиток і екологічна грамотність • Громадянська відповідальність ХІД УРОКУ I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. Доброго дня, діти. На кожному уроці ми прагнемо досягти успіху. Сьогоднішній урок не виключення. Тож, для початку, посміхніться один одному і побажайте успіху. Чи важливим у житті людини є успіх? Ви хотіли б бути людьми успішними? А що потрібно, щоб досягти успіху в житті? Кожен день, проведений у школі, кожен урок наближає вас до великого успіху. І сьогоднішній урок біології - це ще один крок до нього. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. Вправа «Четвертий зайвий» Завдання:визначити зайвий термін у кожному рядку і пояснити свій вибір. 1) Капіляри, серце, вени, артерії. (Серце орган, а все інше – судини). 2) Епікард, міокард, ендокард, перикард. (Перикард- навколосерцева сумка, а все інше – оболонки серця). Вправа «Ланцюжок». Визначте оболонку серця за поданим описом Слайд 1. Будова серця Завдання 1. Гладенька, тонка і прозора оболонка, сполучнотканинна основа якої на різних ділянках серця, особливо у борознах і в області верхівки, включає жирову тканину. Завдання 2. Складається з посмугованої м'язової тканини, є найбільшою за товщиною частиною стінок серця, особливо у лівому шлуночку. Завдання 3. Утворений з колагенових і еластинових волокон, серед яких містяться сполучнотканинні клітини, утворює клапани серця. Слайд 2. Оболонки серця Фронтальна бесіда. Робота серця.Фази серцевого циклу. ( заповніть таблицю) 1. Який процес відбувається у фазі систоли передсердь? 2. У якій фазі серцевого циклу венозна кров із правого шлуночка виштовхується в легеневу артерію, а артеріальна кров із лівого шлуночка виштовхується в аорту? 3. Скільки часу триває діастола? Таблиця 1 Робота серця.Фази серцевого циклу Фаза Тривалість фази, с Процес Скорочення передсердь (систола) 0,1 0,3 Венозна кров із правого шлуночка виштовхується в легеневу артерію, а артеріальна кров із лівого шлуночка виштовхується в аорту. Розслаблення м’язів серця (діастола) Серцевий м’яз розслаблений, кров із вен надходить до передсердь. Проблемне запитання : Чому кров по системі кровоносних судин рухається в одному напрямку? III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Тільки завдяки безперервному руху крові можуть відбуватися обмін речовин, живлення, дихання, виділення та інші функції організму людини. Достатньо на деякий час припинити цей рух, як припиниться життя людини. Ця проста істина була відома людям дуже давно, проте тільки після відкриття кровообігу (Гарвей, 1628) стали зрозумілі його основні закони. До теперішнього часу залишився незмінним схематичний опис Гарвеєм колового руху крові по судинах і роботи серця, як основної причини цього руху. Серце є двигуном, що зумовлює циркуляцію крові по системі кровоносних судини. Cлайд 3. Причини руху крові по судинах IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 1. Судинна система. Слово вчителя Кровоносна система людини, крім серця, включає різні за розміром, діаметром, будовою та функціями кровоносні судини, по яких рухається кров. Слай 4. Система органів кровообігу. Бесіда • Які кровоносні судини ви знаєте? (Капіляри, вени, артерії.) • Скільки кіл кровообігу характерно для ссавців? Назвіть їх. • Чим відрізняється кровоносна система птахів від ссавців? ( напрямком дуги аорти) Робота в групах. Заповнення таблиці «Основні типи кровоносних судин людини» за інструктивними картками та демонтрацією слайдів . Інструктивні картки 1.Охарактеризувати особливості будови та функції артерій. 2.Охарактеризувати особливості будови та функції вен. 3. Охарактеризувати особливості будови та функції капілярів. Презентації результатів самостійної роботи групами 1 група — Особливості будови та функції артерій Слайд 5. Будова артерій Артерії (від грец. arteria — судина) — це судини, по яких кров рухається в напрямі від серця. В артеріях кров рухається з великим тиском, який вони витримують завдяки будові своїх стінок. Стінки артерій складаються з трьох шарів: внутрішнього ендотеліального (шар плоских клітин, які щільно прилягають одна до одної), середнього м’язового та зовнішнього сполучнотканинного. Середній шар — найтовщий, складається з кільцевих гладеньких м’язів. Слайд 6. Будова вен 2 група — Особливості будови та функції вен Вени — це судини, по яких кров надходить від органів тіла, рухається в напрямі до серця. Стінки вен складаються з таких шарів, як і артерії, хоча м’язовий шар у них менш розвинений і еластичних волокон мало. На відміну від артерій, усередині вен є кишенькові клапани, які під час руху крові в бік серця притискуються до стінок судин, а при зворотному русі крові розправляються й перегороджують їй шлях. Слай 7. Будова капілярів 3 група — Особливості будови та функції капілярів Капіляри (від латин. capillaris — волосяний) — це найтонші судини, які зв’язують дрібні артерії з найдрібнішими венами. Стінки капілярів складаються з одного шару плоских епітеліальних клітин, які дістали назву ендотелію. Через стінки капілярів відбувається обмін речовин між кров’ю та тканинами. Посередником між кров’ю у капілярах та клітинами організму є тканинна рідина. Загальна кількість капілярів великого кола кровообігу 2 млрд, а загальна довжина їх 100 тис. км. Унаслідок того, що кров у капілярах перебуває під тиском і рухається повільно, в артеріальній її частині, вода й розчинені в ній поживні речовини просочуються в міжклітинну рідину. У венозній частині капілярів тиск крові зменшується, і міжклітинна рідина надходить знов у капіляри. Завдання. 1.Користуючись текстом параграфа, заповнюємо таблицю «Порівняльна характеристика будови та функцій кровоносних судин». Таблиця роздана на кожну парту. Таблиця 2 «Порівняльна характеристика будови та функцій кровоносних судин». Ознаки Артерії Вени Капіляри Будова стінки Утворені 3 шарами: шар сполучної тканини, шар гладких м’язів, внутрішній епітеліальний шар. Один шар клітин. Найбільш товсті стінки за рахунок шару гладких м’язів Кишенькові клапани на внутрішній поверхні. Одношаровий епітелій. Напрямок руху крові Рух крові від серця до клітин і тканин. Рух крові до серця. Обмін газами і речовинами між кров’ю та клітинами. Тиск крові 200-150мм.рт.ст. -5… +5 мм.рт.ст. 10-20 мм.рт.ст. Швидкість руху крові 20-50м/с 10-20м/с 0,05-0,1м/с 2. Ми розглянули особливості будови кровоносних судин. Тепер нам необхідно прослідкувати, як рухається кров у нашому організмі. (Розповідь учителя). Кров у серці рухається в одному напрямку: - із передсердь в шлуночки; -із шлуночків у судини. Велике коло кровообігу – це шлях крові від лівого шлуночка до правого передсердя Рухаючись організмом, кров артерій віддає кисень і поживні речовини клітинам тіла та із артеріальної перетворюється на венозну. Слайд 8. Велике колокровообігу Мале коло кровообігу – це шлях крові від правого шлуночка до лівого передсердя. В легенях відбувається обмін газами: кисень переходить у кров, а вуглекислий газ – в легені, а потім видихається (венозна кров перетворюється на артеріальну. Слайд 9 Мале коло кровообігу Кров судинами рухається безперервно, хоча серце виштовхує її у аорту періодично. Це можливо тому, що об’єм крові, який виштовхується в аорту під час систоли серця, розтягує стінки аорти. Внаслідок своєї еластичності, стінки аорти скорочуються під час діастоли серця і забезпечують безперервний потік крові. Кров рухається по судинах завдяки різниці тисків на початку і в кінці великого та малого кіл кровообігу. Тиск крові неоднаковий в різних частинах кровоносної системи. Найвищий тиск в аорті (120-150 мм рт. ст.), а найнижчий – в кінці великого кола кровообігу в порожнистих венах (5-10 мм рт. ст.). Слайд 10. Рух крові Артеріальний тиск – це тиск крові, що визначається об’ємом крові, який перекачується за одиницю часу. Відео про вимірювання тиску медичним працівником Артеріальний пульс — ритмічні коливання стінки артеріальних судин, викликані підвищенням тиску в аорті під час скорочення серця (систоли). Пульс визначають у місцях, де великі артерії підходять близько до поверхні тіла — внутрішній бік зап’ястя, на скронях, по боках шиї та ін. Кожне коливання відповідає скороченню серця. За пульсом можна визначити частоту серцевих скорочень за 1 хв. Запам’ятайте! Норма пульсу: підлітки — 72–85 уд/хв, дорослі — 60–75 уд/хв Це цікаво Пульс маленьких пташок — 200 уд/хв; у кішок — 130 уд/хв; у коня — 35 уд/хв; у слона — 25 уд/хв. 6. Важливим показником кровообігу є швидкість руху крові. При частоті серцевих скорочень 72 уд./хв. кров по судинах великого і малого кіл кровообігу проходить за 25 сек. Найбільша швидкість в аорті (0,5 м/сек), а найменша – в капілярах (0,5 мм/сек). Це пов’язано з тим, що поперечний розріз усіх капілярів перевищує більше ніж у 500 разів діаметр в аорті. Незначна швидкість руху крові в капілярах забезпечує достатньо часу для обміну речовин між кров’ю і клітинами. Відео про рух крові судинами Лімфа – прозора рідина, що за хімічним складом подібна до плазми крові. Починається лімфатична система із сліпо замкнених лімфатичних капілярів, які розташовані між клітинами. Зливаючись, ці капіляри утворюють лімфатичні судини, що впадають до венозної системи. Слайд 14. Будова лімфатичної системи VI. Застосування учнями знань у стандартних ситуаціях Виконання практичної частини роботи Лабораторне дослідження. 1) Інструктаж із техніки безпеки учнів 2) Виконання лабораторного дослідження згідно інструктивної картки у друкованому робочому зошиті. [ 3] V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. Завдання 1 Доведіть, що судини, які проглядаються під шкірою руки, — вени. Базові знання для виконання завдання: поняття артерії, вени. Хід міркувань 1. Учитель. Які судини називаються артеріями, венами? 2. Учитель. Отже, щоб довести, що судини, які проглядаються під шкірою руки, — вени, треба встановити... Учні ... напрямок руху по них крові: від серця або до серця. 3. Учитель. Для цього проведемо дослід: на руку в передпліччі або кисті накла-демо пов'язку, але не дуже тугу. Що спостерігаємо? Учні. Спостерігаємо набухання судин нижче пов'язки. 4. Учитель. Чому набухають судини саме нижче пов'язки? Учні. Припинився відтік крові до серця, значить, ці судини — вени. Пропоноване наступне завдання є ло¬гічним продовженням попереднього, але вимагає більшого обсягу знань. Для його виконання доцільно вико¬ристати малюнок. Завдання 2 Пояснити, чому набрякає палець, якщо його перетиснути біля основи.(Пере¬тяжка має бути не дуже туга.) Хід міркувань 1. Учитель. У яких напрямках ру¬хається кров по артеріях, венах, лімфа — по лімфатичних суди¬нах? Учні. Кров рухається по артері¬ях від серця, по венах — до серця. Лімфа рухається по лімфатичних судинах до венозної системи. 2. Учитель. Які особливості бу¬дови стінок артерій, вен, лімфа¬тичних судин? Учні. Стінки артерій більш тов¬сті й міцні, ніж стінки вен та лім¬фатичних судин, тому що містять більше еластичних і м'язових во¬локон. 3. Учитель. Чи припиниться при¬плив крові по артеріях і відтік крові по венах, лімфи по лімфа¬тичних судинах після перетяжки? Поясніть чому? 4. Учитель. Що відбуватиметься у капілярах, якщо не буде відтоку крові, а слаб-кий приплив продо¬вжуватиметься? 5. Учитель. Чи зможе тканинна рі¬дина далі дифундувати до лімфи? Підбиваючи підсумки цієї співбесі¬ди, доцільно запропонувати учням намалю-вати в зошитах схему, що по¬яснює причини набряку. V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. На уроці я дізнався…. Зрозумів…. Навчився… Найбільший мій успіх – це….. Найбільші труднощі я відчув….. Я не вмів, а тепер вмію…. Я змінив своє ставлення до…. На наступному уроці я хочу…. VI. Домашнє завдання : 1.Відповісти на запитання в кінці параграфу. Обґрунтувати відповідь на питання: чому пошкодження артерій є більш небезпечним, ніж ушкодження вен? 2.Завданна на вибір. Підготувати презентацію з теми: «Кров’яний тиск та пульс».
Перегляд файлу

Біологія, 8 клас

Тема: БУДОВА І ФУНКЦІЇ КРОВОНОСНИХ СУДИН. РУХ КРОВІ. ЛІМФА. Лабораторне дослідження: вимірювання частоти серцевих скорочень.

Очікувальні результати:

Діяльність: розпізнає органи кровообігу, порівнює будову артерій, вен і капілярів.

Знання: оперує термінами, називає види судин; характеризує будову ковоносних судин та рух крові по судинах , лімфообіг; пояснює значення лімфи і тканинної рідини.

 Ставлення: висловлює судження щодо значення знань про функції та будову кровоносної системи для збереження здоров’я, усвідомлює значення внеску вчених у розвиток знань про кровоносну систему.

Мета уроку:

Навчальна: ознайомити учнів з типами кровоносних судин і особливостями їх будови, великим і малим колами кровообігу; охарактеризувати принцип руху крові в тілі людини; розкрити взаємозв’язок будови і функцій кровоносних судин, біологічне значення зміни складу крові під час проходження її великим і малим колами кровообігу.

Розвиваюча: розвивати увагу, пам’ять, мислення, мову, вміння висловлювати особисту думку, аналізувати і узагальнювати інформацію.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я, інтерес до предмету.

Матеріали і обладнання: таблиця «Кровоносна система людини», схеми

«Велике і мале кола кровообігу», роздатковий матеріал «Кров і кровоносна система», презентація до уроку.

Методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, пошуковий.

Основні поняття: артерії, вени, капіляри, артеріальна кров, велике коло кровообігу, мале коло кровообігу, рух крові, артеріальний тиск.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.

 

Наскрізні змістові лінії:

 • Здоровя і безпека
 •  Сталий розвиток і екологічна грамотність
 • Громадянська відповідальність

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Доброго дня, діти. На кожному уроці ми прагнемо досягти успіху. Сьогоднішній урок не виключення. Тож, для початку, посміхніться один одному і побажайте успіху. Чи важливим у житті людини є успіх? Ви хотіли б бути людьми успішними? А що потрібно, щоб досягти успіху в житті? Кожен день, проведений у школі, кожен урок наближає вас до великого успіху. І сьогоднішній урок біології - це ще один крок

https://naurok.com.ua/uploads/files/3329/2751/2748_images/thumb_9.jpg
до нього.

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

       Вправа «Четвертий зайвий»

Завдання:визначити зайвий термін у кожному рядку і пояснити свій вибір.

 1. Капіляри, серце, вени, артерії. (Серце орган, а все інше – судини).
 2. Епікард, міокард, ендокард, перикард. (Перикард- навколосерцева сумка, а все інше – оболонки серця).

  Вправа «Ланцюжок».

Визначте оболонку серця за поданим описом

 

 

 

  

Похожее изображение
Слайд 1. Будова серця

 

 Завдання 1.

Гладенька, тонка і прозора оболонка, сполучнотканинна основа якої на    різних ділянках серця, особливо у борознах і в області верхівки, включає жирову тканину.

Завдання 2.  

Складається з посмугованої м'язової тканини, є найбільшою за товщиною частиною стінок серця, особливо у лівому шлуночку.  

Завдання 3. Утворений з колагенових і еластинових волокон, серед яких містяться сполучнотканинні клітини, утворює клапани серця.

 

Похожее изображение
Слайд  2. Оболонки серця

   Фронтальна бесіда. Робота серця.Фази серцевого циклу.

      ( заповніть таблицю)

 1. Який процес відбувається у фазі систоли передсердь?
 2. У якій фазі серцевого циклу венозна кров із правого шлуночка виштовхується в легеневу артерію, а артеріальна кров із лівого шлуночка виштовхується в аорту?
 3. Скільки часу триває діастола?

Таблиця 1     Робота серця.Фази серцевого циклу

 

Фаза

 

Тривалість

фази, с

 

 

Процес

Скорочення  передсердь (систола)

0,1

 

 

0,3

Венозна кров із правого шлуночка виштовхується в легеневу артерію, а артеріальна кров із лівого шлуночка виштовхується в аорту.

Розслаблення м’язів серця (діастола)

 

Серцевий м’яз розслаблений, кров із вен надходить до передсердь.

 

   Проблемне запитання :

 Чому кров по системі кровоносних судин  рухається в одному напрямку?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Тільки завдяки безперервному руху крові можуть відбуватися обмін речовин, живлення, дихання, виділення та інші функції організму людини. Достатньо на деякий час припинити цей рух, як припиниться життя людини. Ця проста істина була відома людям дуже давно, проте тільки після відкриття кровообігу (Гарвей, 1628) стали зрозумілі його основні закони. До теперішнього часу залишився незмінним схематичний опис Гарвеєм колового руху крові по судинах і роботи серця, як основної причини цього руху.

Серце є двигуном, що зумовлює циркуляцію крові по системі кровоносних судини.

 

 

 

 

Cлайд 3. Причини руху крові по судинах

 

https://svitppt.com.ua/images/60/59149/960/img2.jpg
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

 1.   Судинна система.

Слово вчителя

Кровоносна система людини, крім серця, включає різні за розміром, діаметром, будовою та функціями кровоносні судини, по яких рухається кров.

         

Слай 4. Система органів кровообігу.

 

Бесіда

 • Які кровоносні судини ви знаєте? (Капіляри, вени, артерії.)

Похожее изображение

 • Скільки кіл кровообігу характерно для ссавців? Назвіть їх.
 • Чим відрізняється кровоносна система птахів від ссавців?

Картинки по запросу кровообіг ссавців
( напрямком дуги аорти)

 

Робота в групах. Заповнення таблиці «Основні типи кровоносних судин людини» за інструктивними картками та демонтрацією слайдів .

 

Інструктивні картки

1.Охарактеризувати особливості  будови та функції артерій.

Картинки по запросу будова артерії

 

C:\Users\Павленко\Біологія людини\Кровообіг\Судини\1.jpg2.Охарактеризувати особливості будови та функції вен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу будова капілярів
3. Охарактеризувати особливості будови та функції капілярів.

 

Презентації результатів самостійної роботи групами

1 група — Особливості будови та функції артерій

Похожее изображение
Слайд 5. Будова артерій

 Артерії (від грец. arteria — судина) — це судини, по яких кров рухається в напрямі від серця. В артеріях кров рухається з великим тиском, який вони витримують завдяки будові своїх стінок. Стінки артерій складаються з трьох шарів: внутрішнього ендотеліального (шар плоских клітин, які щільно прилягають одна до одної), середнього м’язового та зовнішнього сполучнотканинного. Середній шар — найтовщий, складається з кільцевих гладеньких м’язів.

Картинки по запросу 1) Капіляри, серце, вени, артерії.
Слайд 6. Будова вен

2 група — Особливості будови та функції вен Вени — це судини, по яких кров надходить від органів тіла, рухається в напрямі до серця. Стінки вен складаються з таких шарів, як і артерії, хоча м’язовий шар у них менш розвинений і еластичних волокон мало. На відміну від артерій, усередині вен є кишенькові клапани, які під час руху крові в бік серця притискуються

до стінок судин, а при зворотному русі крові розправляються й перегороджують їй шлях.

 Слай 7. Будова капілярів

Похожее изображение

3 група — Особливості будови та функції капілярів

Капіляри (від латин. capillaris — волосяний) — це найтонші судини, які

зв’язують дрібні артерії з найдрібнішими венами. Стінки капілярів складаються з одного шару плоских епітеліальних клітин, які дістали назву ендотелію. Через стінки капілярів відбувається обмін речовин між кров’ю та тканинами. Посередником між кровю у капілярах та клітинами організму є тканинна рідина. Загальна кількість капілярів великого кола кровообігу 2 млрд, а загальна довжина їх 100 тис. км. Унаслідок того, що кров у капілярах перебуває під тиском і рухається повільно, в артеріальній її частині, вода й розчинені в ній поживні речовини просочуються в міжклітинну рідину. У венозній частині капілярів тиск крові зменшується, і міжклітинна рідина надходить знов у капіляри.  

Завдання.

     1.Користуючись текстом параграфа, заповнюємо таблицю «Порівняльна характеристика будови та функцій кровоносних судин».

Таблиця роздана на кожну парту.

 

Похожее изображение

Таблиця 2  «Порівняльна характеристика будови та функцій кровоносних судин».

Ознаки

Артерії

Вени

Капіляри

Будова

стінки

Утворені 3 шарами: шар сполучної тканини, шар гладких м’язів, внутрішній епітеліальний шар.

Один шар клітин.

Найбільш товсті стінки за рахунок шару гладких м’язів

Кишенькові клапани на внутрішній поверхні.

Одношаровий епітелій.

Напрямок руху крові

Рух крові від серця до клітин і тканин.

Рух крові до серця.

Обмін газами і речовинами між кров’ю та клітинами.

Тиск крові

200-150мм.рт.ст.

-5…  +5 мм.рт.ст.

 10-20 мм.рт.ст.

Швидкість руху крові

 

20-50м/с

10-20м/с

0,05-0,1м/с

 

 2. Ми розглянули особливості будови кровоносних судин. Тепер нам необхідно прослідкувати, як рухається кров у нашому організмі. (Розповідь учителя).

Кров у серці рухається в одному напрямку:

- із передсердь в шлуночки;

-із шлуночків у судини. 

Велике коло кровообігу – це шлях крові від лівого шлуночка до правого передсердя 

Картинки по запросу 1) Капіляри, серце, вени, артерії.
Рухаючись організмом, кров артерій віддає кисень і поживні речовини клітинам тіла та із артеріальної перетворюється на венозну.

 

Слайд 8. Велике колокровообігу

Мале коло кровообігу – це шлях крові від правого шлуночка до лівого  передсердя. В легенях відбувається обмін газами: кисень переходить у кров, а вуглекислий газ – в легені, а потім видихається (венозна кров перетворюється на артеріальну.

Слайд 9 Мале коло кровообігу

C:\Users\Павленко\Біологія людини\Кровообіг\Судини\1530-3.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожее изображение
Кров судинами рухається безперервно, хоча серце виштовхує її у аорту періодично. Це можливо тому, що об’єм крові, який виштовхується в аорту під час систоли серця, розтягує стінки аорти. Внаслідок своєї еластичності, стінки аорти скорочуються під час діастоли серця і забезпечують безперервний потік крові. Кров рухається по судинах завдяки різниці тисків на початку і в кінці великого та малого кіл кровообігу. Тиск крові неоднаковий в різних частинах кровоносної системи. Найвищий тиск в аорті (120-150 мм рт. ст.), а найнижчий – в кінці великого кола кровообігу в порожнистих венах (5-10 мм рт. ст.). 

Слайд 10. Рух крові

Артеріальний тиск – це тиск крові, що визначається об’ємом крові, який перекачується за одиницю часу.

Картинки по запросу Відео про вимірювання тиску медичним працівником

Відео про вимірювання тиску медичним працівником

 Артеріальний пульс — ритмічні коливання стінки артеріальних судин, викликані підвищенням тиску в аорті під час скорочення серця (систоли). Пульс визначають у місцях, де великі артерії підходять близько до поверхні тіла  внутрішній бік зап’ястя, на скронях, по боках шиї та ін. Кожне коливання відповідає скороченню серця.

За пульсом можна визначити частоту серцевих скорочень за 1 хв.

Запам’ятайте!

Норма пульсу: підлітки  7285 уд/хв, дорослі — 6075 уд/хв

Це цікаво

   Пульс маленьких пташок — 200 уд/хв;  у кішок — 130 уд/хв; у коня — 35 уд/хв;   у слона — 25 уд/хв.             

         6. Важливим показником кровообігу є швидкість руху крові. При частоті серцевих скорочень 72 уд./хв. кров по судинах великого і малого кіл кровообігу проходить за 25 сек. Найбільша швидкість в аорті (0,5 м/сек), а найменша – в капілярах (0,5 мм/сек). Це пов’язано з тим, що поперечний розріз усіх капілярів перевищує більше ніж у 500 разів діаметр в аорті. Незначна швидкість руху крові в капілярах забезпечує достатньо часу для обміну речовин між кров’ю і клітинами.

Картинки по запросу Відео про рух крові судинами
Відео про рух крові судинами

     Лімфа – прозора рідина, що за хімічним складом подібна до плазми крові.  Починається лімфатична система із сліпо замкнених лімфатичних капілярів, які розташовані між клітинами. Зливаючись, ці капіляри утворюють лімфатичні судини, що впадають до венозної системи.

 

Слайд 14.  Будова лімфатичної системи

Картинки по запросу лімфатична система людини

 

VI. Застосування учнями знань у стандартних ситуаціях

Виконання практичної частини роботи

Лабораторне дослідження.

1) Інструктаж із техніки безпеки учнів

2) Виконання лабораторного дослідження згідно інструктивної               картки у друкованому робочому  зошиті. [ 3]

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Завдання 1

Доведіть, що судини, які проглядаються під шкірою руки, — вени.

Базові знання для виконання завдання: поняття артерії, вени.

Хід міркувань

1. Учитель. Які судини називаються артеріями, венами?

2. Учитель. Отже, щоб довести, що судини, які проглядаються під шкірою руки, — вени, треба встановити...

    Учні ... напрямок руху по них крові: від серця або до серця.

 3. Учитель. Для цього проведемо дослід: на руку в передпліччі або кисті накла-демо пов'язку, але не дуже тугу. Що спостерігаємо?

    Учні. Спостерігаємо набухання судин нижче пов'язки.

4. Учитель. Чому набухають судини саме нижче пов'язки?

    Учні. Припинився відтік крові до серця, значить, ці судини — вени.

Пропоноване наступне завдання є ло¬гічним продовженням попереднього, але вимагає більшого обсягу знань. Для його виконання доцільно вико¬ристати малюнок.

Завдання 2

Пояснити, чому набрякає палець, якщо його перетиснути біля основи.(Пере¬тяжка має бути не дуже туга.)

Хід міркувань

1. Учитель. У яких напрямках ру¬хається кров по артеріях, венах, лімфа — по лімфатичних суди¬нах?

    Учні. Кров рухається по артері¬ях від серця, по венах — до серця. Лімфа рухається по лімфатичних судинах до венозної системи.

2. Учитель. Які особливості бу¬дови стінок артерій, вен, лімфа¬тичних судин?

    Учні. Стінки артерій більш тов¬сті й міцні, ніж стінки вен та лім¬фатичних судин, тому що містять більше еластичних і м'язових во¬локон.

3. Учитель. Чи припиниться при¬плив крові по артеріях і відтік крові по венах, лімфи по лімфа¬тичних судинах після перетяжки? Поясніть чому?

4. Учитель. Що відбуватиметься у капілярах, якщо не буде відтоку крові, а слаб-кий приплив продо¬вжуватиметься?

5. Учитель. Чи зможе тканинна рі¬дина далі дифундувати до лімфи?

Підбиваючи підсумки цієї співбесі¬ди, доцільно запропонувати учням намалю-вати в зошитах схему, що по¬яснює причини набряку.

 

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ.

На уроці я дізнався….

Зрозумів….

Навчився…

Найбільший мій успіх – це…..

Найбільші труднощі я відчув…..

Я не вмів, а тепер вмію….

Я змінив своє ставлення до….

На наступному уроці я хочу….

 

VI. Домашнє завдання :

1.Відповісти на запитання в кінці параграфу. Обґрунтувати відповідь на питання: чому пошкодження артерій є більш небезпечним, ніж ушкодження вен?                                                                                  

2.Завданна на вибір.  Підготувати презентацію з теми: «Кров’яний тиск та пульс».

 

 

 

docx
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
2552
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку