Урок "Будова слова. Орфографія"

Про матеріал
Інтегроване заняття ознайомить із новітніми підходами до організації освітнього процесу, допоможе вчителю організувати роботу з української мови та фізичної культури цікавішою, різноманітнішою, ефективнішою та демократичнішою. Діяльнісний підхід є провідним у навчанні і передбачає формування не лише предметних, а й ключових компетентностей здобувачів освіти. Інтеграція предметів та формування в учнів компетентностей дає можливість комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях й удосконалювати на цій основі базові лексичні, граматичні, стилістичні, орфоепічні і правописні уміння та навички у поєднанні зі здоров’язберігаючими технологіями.
Перегляд файлу

КЗ «Богодухівський ліцей №3» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області

Людмила Фатюкова – вчитель української мови та літератури; вища категорія; вчитель-методист.

Владислав Кулик – вчитель фізичної культури.

 Передмова

Дана розробка інтегрованого заняття ознайомить  із новітніми підходами до організації освітнього процесу, допоможе вчителю організувати роботу з української мови та фізичної культури цікавішою, різноманітнішою, ефективнішою та демократичнішою. Компетентнісний  підхід є  провідним у навчанні і передбачає формування не лише предметних, а й ключових компетентностей здобувачів освіти, спрямований на  діяльнісний освітній результат. Інтеграція предметів та формування в учнів компетентностей дає можливість  комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях й удосконалювати на цій основі базові лексичні, граматичні, стилістичні, орфоепічні і правописні уміння та навички  у поєднанні зі здоров’язберігаючими технологіями.

                       Тема    Будова слова. Орфографія

                                            5 клас

Очікувані результати (дерево цілей):

 формувати ключові компетентності: уміння вчитися; інформаційну.

Формувати предметні компетентності  шляхом виконання навчально - пізнавальних  і практично зорієнтованих завдань з елементами фізичної культури  відповідно до змістових ліній:

*мовної і мовленнєвої:

- повторити й узагальнити знання учнів про будову слова та орфографію як розділи науки про мову, про значущі частини слова, способи словотворення, написання слів відповідно до норм правопису;

- популяризувати здоровий спосіб життя та формування стійких мотивів і потреби до занять фізичною культурою і спортом; 

- розвивати вміння  та навички практичного використання знань із цих тем  в усному і писемному мовленні; сприяти здоровому способу життя здобувачів освіти;

-удосконалювати культуру усного і писемного мовлення;

*діяльнісної: розвивати спостережливість , уважність,  кмітливість;

логічне та образне мислення, пам’ять ; навчити висловлювати власну думку;

*соціокультурної: виховувати любов до мови; позитивне ставлення до спорту, фізичної культури; розкрити  ідеали і цінності олімпійського руху.

Тип: заняття-подорож (застосування  знань, умінь та навичок) за методикою колективних творчих справ (КТС).

Інтеграція: українська мова та фізична культура

Обладнання: підручник, схеми, презентація, тлумачний і орфографічний словники, мультимедійна дошка.

                                                              Девіз заняття

                                                              О спорт! Ти прогрес!

                                                             Ти сприяєш вдосконаленню людини -

                                                             найбільш прекрасного творіння природи.

                                                                                            П’єр де Кубертен

                                             Перебіг заняття

І. Організаційний момент

  1. Оголошення теми та очікуваних результатів.  Підготовка до сприйняття навчального матеріалу.

Слово вчителя  У нас сьогодні незвичайне заняття. Під час роботи ми з вами об’єднаємо(інтегруємо) два навчальні предмети - фізичну культуру та українську мову.

Щоб вам було цікаво, проведемо уявну подорож. Уявімо, що ми з вами

сьогодні  відправляємося в цікаву мандівку по Дніпру. Стартуємо всі разом, але доїдуть лише ті учні, які виконають усі завдання і дадуть правильні відповіді на поставлені запитання з мови та фізичної культури під час мандрівки. Ми разом повинні проїхати такі пристані: «Ситуація», «Відгадай», «Кмітливість». Для далекої й цікавої мандрівки нам необхідні витримка, терпіння, сила волі. Словом, гарне здоров’я. А здоров’я  - один із найбільших дарунків людини від природи, і кожен переконується у цьому з віком. Завдяки міцному здоров’ю можна отримати від життя значно більше радості, задоволення, стати успішною людиною. Адже здорова людина живе у стані гармонії і рівноваги. Люди усвідомлювали це здавна.  Тому кожна пристань нашої подорожі містить ще й спортивні завдання. Тож я бажаю вам успішної спортивно-лінгвістичної мандрівки!

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (на мультимедійній дошці)

Інтерактивна вправа «Ми вітаємо»:

Ми вітаємо тих, хто хоче працювати.

Ми вітаємо тих, у кого гарний настрій.

Ми вітаємо тих, хто хоче дізнатися щось нове.

Ми вітаємо тих, хто хоче спілкуватися.

Ми вітаємо всіх, хто здобуває знання з української мови.

Ми вітаємо всіх, хто хоче бути сильним і здоровим!

ІII. Опрацювання навчального матеріалу. Повторення та узагальнення вивченого

  1. Пристань «Ситуація»

Вчитель   Отже, умови відомі всім. Тож вирушаймо! Але чомусь відсутній попутній вітерець, який надував би наші вітрила. Як же нам покинути цю пристань? Ось тут і стануть у нагоді набуті нами знання з мови та фізичної культури. Перевіримо їх!

- Бліцопитування (демонстрація на мультимедійній дошці):

- із яких значущих частин складається слово? (корінь, префікс, суфікс, основа, закінчення);

- слова зі спільним коренем, але різним лексичним значенням називаються…(спільнокореневими);

- доберіть спільнокореневі слова до слів спорт, зарядка;

- морфема, яка стоїть перед коренем, - це…(префікс);

- доберіть слова про спорт із префіксами (прибігти, розбіг, схуднути, перешикуватися, стартувати, розійтися, зіскочити…);

- граматичне значення слова виражає…(закінчення);

- визначте закінчення у словах баскетбол, рюкзак, здоров’я, туристський, наввипередки, фініш);

- щоб визначити закінчення у слові, слід змінити…(форму слова);

- утворити форми слів плавання, чемпіон, спринт;

- значуща частина слова, що стоїть після кореня, називається…(суфіксом);

- доберіть слова про спорт із суфіксами (бігова, спортивний, перекладина, фінішувати);

- визначте спосіб творення слів баскетбол, гімнастика, велоспорт, туризм.

2. Пристань «Кмітливі»

Учитель  Ось і подув теплий вітерець-бриз. Він дасть змогу нам  дістатися наступної пристані. Переконана, що нам тут приготували теплу зустріч. Але щоб зійти з трапу, треба попрацювати. Тож до роботи!

- Увідповідніть народні прислів’я про спорт (мультимедійна дошка):

Як дитина бігає і граєт..ся                        то й сили набираєт..ся.

Хто спортом займаєт..ся                           сам по пояс мийся.

Холоду не / бійся…                                    а замість нього одержи здоров…я.

Від..ай спорту час                                       і сила ні/ при/ чому.

Без умін…я                                                 так йому здоров…я усміхаєт…ся.

Орфографічна хвилинка: замість крапок поставити букви, зняти риску; обгрунтувати свій вибір.

-         Розподільний диктант

Згрупуйте слова у три колонки: із закінченням; без закінчення;

 з нульовим закінченням:

Старт, розминка, футбол, ігри, ліворуч, крос, акробатичний, швидко, наввипередки, свисток, підтягування, стоячи.

-         Диктант-тиша(слова на дошці)

Розподіліть слова так, щоб у кожній групі були слова одного кореня:

Варіант 1: ніс, носовий, ноша, носилки, перенісся, переносити, носоріг, приніс, носище, носик.

Варіант 2: вода, водиця, водити, водойма, безводдя, переводити, підводний, водник, обезводнити, водіння.

Взаємоперевірка робіт учнями.

Відповідь у вигляді цифр:

варіант 1 - 1, 2, 5, 9, 10;

варіант 2 – 3, 6, 8, 10.

-         Фізкультхвилинка 

Встаньте, діти, посміхніться.

Вліво, вправо поверніться.

Нахиліться, розігніться(2 р.).

Руки вгору піднімайте,

Піднімайте, опускайте (2 р.).

 Дуже добре, всі сідайте!

3.Пристань «Відгадай»

Учитель  фізичної культури

Наступна зупинка на пристані «Відгадай», яка перевірить ваші знання та ерудицію  з фізичної культури

1.Інтелектуальна  спортивна розминка

 - Назвіть орган, створений для визначення спортсменів або команди, гідних нагородження. (Судді)

 - Як називають спортсмена, який здобув перемогу у змаганнях? (Чемпіон)

  -  Як називається гра з маленьким м'ячиком, яка нещодавно увійшла в число олімпійських видів спорту? (Теніс)

 - Як називається споруда для проведення спортивних змагань? (Стадіон)

 -  Спортивна гра з м'ячем і ракеткою - це... (Бадмінтон)

 -  Що означає «баскет» та «бол»? (Кошик і м'яч)

 - Товсті мотузки, використовувані для лазіння, - це ... (Канати)

 - Певне місце, з якого починається змагання, - це ... (Старт)

 - Викладач фізичної культури, фахівець в даному виді спорту - це ...   (Тренер)

      - Прилад для вимірювання часу в спорті - це ... (Секундомір)

 - Що на тілі людини символізує його силу? (М'язи)

  - Скільки всього таймів у футболі? (Два)

Укажіть орфограми у словах-відповідях.

Значення незрозумілих слів визначте за тлумачним словником.

 

 IV. Закріплення знань, умінь, навичок учнів

 

Практикум   А тепер, використовуючи набуті теоретичні знання, підкріпимо практичним завданням

 

  1. Хмаринки слів

До поданих слів доберіть спільнокореневі та форми того самого слова:

                                         біг, мандри.

V.Підбиття підсумків заняття. Ваш настрій.

Діти, перед вами – куточок настрою - смайлики-кружечки з ромашками трьох кольорів: червоного, зеленого і синього. Оберіть собі свій кружечок до своєї скриньки знань відповідно до вашого настрою: зеленого кольору – настрій у вас гарний, ви впоралися добре з усіма завданнями: синього – ви відчуваєте деякі труднощі; червоного – вам потрібно  доопрацювати матеріал, тому ви трішки засмучені.

Учитель української мови 

Ось і закінчилася наша подорож. Я впевнена, що вона принесла вам хвилини радості і задоволення, впевненості у своїх знаннях. Ми з вами вдало перетнули Дніпро, зупиняючись на цікавих пристанях, почерпнули для себе багато пізнавального. Бажаю вам і надалі впевнено і надійно триматися на плаву.

Учитель фізичної культури

Народна мудрість говорить: Бережи одяг поки новий, а здоров’я - поки молодий. Спорт має дивовижні властивості. Він об’єднує людей, знайомить їх між собою, зміцнює здоров’я, характер і навіть розумові здібності людей. А ще він допомагає нам глибше пізнати таємниці  нашої рідної мови. Спорт розвиває такі якості, як швидкість, спритність, кмітливість, винахідливість, координацію, витривалість. Отже, спорт і здоров’я - наш основний спосіб життя. Ми, дорослі, не повинні забувати про те, що

Душа дитини - жовтий соняшник,

До сонця тягнеться щомить,

Та на душі тоді лиш сонячно,

Коли нічого не болить,

Коли дитина загартована,

Здорова й сильна, не сумна,

Тоді наука їй - як золото,

А світ - як казка чарівна.

Плекаймо ж ми всі той соняшник,

Нехай здоровим він зроста,

Обличчям тягнеться до сонечка,

Корінням  углиб землі вроста.

 

          Складання кластера «Знаю. Хочу дізнатися. Навчився»

Знаю

Хочу дізнатися

Навчився

Будова слова, морфеми, значущі частини слова, твірна основа, спільнокореневі слова, форми слова, способи творення слів

 

 

 

 

 

 

 VI. Домашнє завдання(диференційоване):

Обов’язкове:

-         опрацювати теоретичний матеріал з вивченої теми;

-         виконати завдання презентації;

-         дібрати загадки про спорт (5-6);

За бажанням:

-         написати лінгвістичне  есе на тему «Спорт - це рух, спорт - це життя»;

-         підготувати малюнки на тему «Спорт».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
18 лютого
Переглядів
102
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку