Урок-дослідження "Клімат Північної Америки"

Про матеріал
У конспекті досліджується клімат Північної Америки за допомогою картографічного матеріалу.
Перегляд файлу

УРОК ДОСЛІДЖЕННЯ «КЛІМАТ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ»

Тема уроку: Клімат Північної Америки

Мета уроку:

Освітня: ознайомити учнів із особливостями клімату Північної Америки в залежності від кліматотвірних чинників у порівнянні з Південною Америкою. Дослідити закономірності зміни кліматичних поясів у Північній Америці. Вивчити характерні типи клімату різних кліматичних областей в межах тропічного, субтропічного, помірного та високогірного поясів. Дати уявлення про несприятливі погодні явища на материку: торнадо та їх утворення. Закріпити вміння учнів визначати типи клімату за кліматичними діаграмами. 
Виховна: навчати учнів логічно мислити, обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння, виховувати інтерес до дослідницької роботи.

Розвиваюча: розвивати у школярів вміння застосовувати знання про загальні географічні закономірності природи Землі для характеристики особливостей їх регіонального прояву.

 

Обладнання: підручники, атласи, контурні карти, фізична та кліматична карти Північної Америки; карта кліматичних поясів світу.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Форма уроку: творча лабораторія; робота в парах, групах.

 

Перебіг уроку:

 

І. Організація класу

Вітання і організація підготовки до уроку.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

 Дати відповідь на запитання ( фронтальне опитування )

 

1. Що таке клімат? (багаторічний режим погоди характерний для даної місцевості)

2.  А що таке погода? (стан нижнього шару атмосфери в даній місцевості, в даний час)

3.  Назвіть кліматотвірні чинники. (сонячна радіація, підстилаюча поверхня, циркуляція атмосфери)

4. Які риси географічного положення Північної Америки впливають на формування її природи? (Учень біля дошки показує розташування материка в північній півкулі, крайні точки материка – значна  протяжність материка з півночі на південь, значна протяжність центральної і північної частини материка із заходу на схід)

5. Покажіть на карті основні форми рельєфу материка. (Учень показує на карті Кордильєри, Аппалачі, Лаврентійську височину, Центральні рівнини, Примексиканську низовину)

6. Який вплив мало давнє зледеніння на рельєф материка? ( Льодовики 4 рази наступали з північних районів на південь. Під час найбільшого Канзаського зледеніння, кригою було вкрито 65% площі континенту. Насуваючись з півночі, льодовик згладив виступи твердих скельних порід, розширив річкові долини, вирівняв вершини пагорбів, а після танення залишив льодовикові відклади – морену, що складається з нагромадження валунів, гальки, піску, глини. Зниження на поверхні, виорані льодовиком, були заповнені водою й утворили численні озера. Сліди діяльності льодовика добре простежуються на Лаврентійській височині, Центральних рівнинах.)

 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

У жителів Північної Америки є жарт про кліматичні умови Північної Америки: «Голова» материка постійно мерзне, а «ногам» — жарко.

 

Як ви розумієте цей вислів? Чи є в ньому науковий сенс? (Відповіді учнів.)

 

  Справді, такі особливості географічного положення та характер рельєфу материка спричинюють формування в Північній Америці майже всіх відомих на Землі типів клімату. Розгляньмо детальніше причини їх формування та особливостей,  з’ясуємо, що впливає на формування клімату на материку, розглядаючи це питання виконаємо практичну роботу, виявимо закономірності зміни кліматичних поясів і областей у Північній Америці і розглянемо несприятливі погодні явища на материку.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

дослідницька (з картами атласу, робота з підручником, прийом « Снігова куля»)

  Які особливості фізико-географічного положення Північної Америки найбільш впливають на формування її клімату? Порівняйте з Південною Америкою.

(Північна Америка повністю знаходиться у північній півкулі. Її перетинає північний тропік і північне полярне коло. Південна Америка в північній частині перетинається екватором і майже по середині південним тропіком.)

 

- Під дією яких чинників формується клімат  Північної Америки ?

 

C:\Users\1\Desktop\10-1.jpg(Клімат Північної Америки загалом характеризується чітко вираженим зростанням  температури повітря з півночі на південь. Це пов’язано з нерівномірним надходженням на  материк сонячної радіації.)

 

- Який зв’язок існує між географічною широтою та кількістю сонячної радіації ?

 

(Північна Америка дуже витягнута з півночі на південь,тому і спостерігається велика різниця в температурних показниках півночі і півдня. Це пов’язане із збільшенням кута падіння променів сонця на земну поверхню. Кількість сонячної радіації зменшується в напрямку з півдня на північ зі 180 ккал/см. на рік до 50 ккал/см.кв. Тому на півночі навіть у липні середні температури на материку не перевищують 0 ...+8 °С, а на півдні середньорічні температури вищі +20 °С.)

C:\Users\1\Desktop\geo_08_04_2015_7.jpgC:\Users\1\Desktop\geo_08_04_2015_7.jpgГрафічне завдання: Позначення на контурній карті чинників (сонячна радіація ), що впливають на клімат Північної Америки (підписати на контурній карті Північне полярне коло і Північний тропік.)

Вчитель. Переходимо до наступного кліматотвірного чинника – циркуляція атмосфери.

C:\Users\1\Desktop\img_9.jpg-  За кліматичною картою Північної Америки поясніть формування постійних вітрів над територіє

  ( На більшій частині материка панує західне перенесення – постійні вітри помірних широт. Воно несе насичене вологою повітря з Тихого океану.)

 

- Поясніть, як впливають постійні вітри на клімат материка.

( Південна частина материка зазнає впливу північно-східного пасату з Атлантичного океану. З півночі протягом року проникають північно-східні вітри, які приносять холодне й сухе повітря з Арктики.)

 

  Вчитель. На сході материка на межі суходолу й океану формуються малопотужні сезонні вітри – мусони.

C:\Users\1\Desktop\Вчитель року ПРАКТИЧНА РОБОТА\image107_41.jpg

                - Визначити причини формування мусонів та поясніть їх вплив на клімат східного узбережжя Північної Америки.

   ( Причиною виникнення мусонів є різниця в температурі повітря над материком і океаном.  Влітку мусони дмуть з Атлантичного океану в бік материка й приносять прохолодну й вологу погоду, зимою – з материка на океан, викликаючи погоду холодну й суху.) 

C:\Users\1\Desktop\geo_08_04_2015_7.jpgC:\Users\1\Desktop\geo_08_04_2015_7 (1).jpgГрафічне завдання 2. Позначте на контурній карті постійні і сезонні вітри.(Західні вітри, пасати,стокові вітри,  мусони)

 

    Розповідь вчителя.  Суттєво впливає на клімат материка підстилаюча поверхня. Рівнинна поверхня центральної частини Північної Америки сприяє вільному переміщенню над територією різних за властивостями повітряних мас. Взимку далеко на південь легко проникає холодне арктичне повітря, а тропічне спекотне повітря – на північ. Влітку суходіл прогрівається і дія холодного повітря послаблюється. 

Проблемне питання: Чому на північному узбережжі Мексиканської затоки випадає іній ?

(Тому що холодне арктичне повітря проникає далеко на південь сягаючи північного узбережжя Мексиканської затоки).

 

Велика різниця в температурі і тиску між холодними і теплими повітряними масами спричиняє утворення торнадо (робота з підручником: знайти визначення терміну «торнадо», виділити ключові слова, записати визначення в зошит). Вони пересуваються звичайними для себе маршрутами між Кордильєрами та Аппалачами. Цю територію називають «алеєю торнадо»

Розповідь вчителя.  Гори виступають бар’єрами на шляху переміщення повітряних мас. Стіна Кордильєр затримує значну частину вологих повітряних мас, що надходять з Тихого океану. Переваливши через гори, повітряні маси мають менший вміст вологи. Тому, в той час, як на західних схилах Кордильєр випадає понад 3000 мм опадів, на рівнинному сході — лише до 500 мм. На сході Аппалачі затримують просування вглиб материка мусонів.

C:\Users\1\Desktop\geo_08_04_2015_7.jpgГрафічне завдання 3. Підпишіть на контурній карті материка основні форми рельєфу, що впливають на кліматичні особливості материка. (Кордильєри, Аппалачі, Лаврентійська височина, Центральні рівнини, Примексиканська низовина)

C:\Users\1\Desktop\geo_08_04_2015_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Користуючись картою визначте, які теплі та холодні течії біля узбережжя Північної Америки впливають на клімат узбереж?

( Теплі: Аляскинська, Гольфстрім; холодні: Каліфорнійська, Лабрадорська )

 

 Значно впливають на клімат узбережжя морські течії. Так, холодна Каліфорнійська течія викликає на південно-західному узбережжі материка посушливу й спекотну погоду. Навпаки, теплі Аляскинська течія на північному заході і Гольфстрім на сході сприяють надходженню на материк вологих повітряних мас.

Графічне завдання 4. Позначте на контурній карті материка морські течії, що впливають на кліматичні особливості материка. (Каліфорнійська, Аляскинська, Лабрадорська, Гольфстрім)

C:\Users\1\Desktop\geo_08_04_2015_7.jpg                                                                                           

C:\Users\1\Desktop\geo_08_04_2015_7.jpg

      Поміркуйте, клімат якого материка, Північної чи Південної Америки є більш різноманітним. Поясніть чому.   

( Клімат Північної Америки є більш різноманітним, тому що материк має значну протяжність із пн. на пд., повністю розміщений у північній півкулі. Для Пд. Америки  характерне пасатна перенесення,для Півн.- західне.)

 

  Робота з картами атласу

Проаналізувати в яких кліматичних поясах  лежить Північна Америка,

     які виділяють кліматичні області на материку ?

    користуючись кліматичною картою, картою кліматичних поясів (звертаємо

    увагу на випадання опадів, виділення кліматичних областей).

 

Північна Америка видовжена з півночі на південь. Лежить у всіх кліматичних

поясах, крім екваторіального. Різниця впливу певних кліматотвірних чинників

на клімат призвела до формування різних кліматичних областей в одному

кліматичному поясі.

 

Арктичний кліматичний пояс

Субарктичний кліматичний пояс

Помірний кліматичний пояс.  Кліматичні області:

-область морського клімату – зволоження рівномірне протягом року, 2000-3000 мм.;C:\Users\1\Desktop\Вчитель року ПРАКТИЧНА РОБОТА\geog8stadnik2chastukr-120.jpg

-область помірно-континентального клімату  перехідна до континентальної області, опади близько 1000 мм на рік;

-область континентального кліматузима холодна -20°С, літо жарке +24°С, опади – 300-600 мм.;

-область мусонного кліматузима холодна -20°С, літо нежарке завдяки літнім мусонам, опади – 500-1000 мм.

Субтропічний кліматичний пояс. Кліматичні області:

-область середземноморського типу клімату – тепла і волога зима, і жарке сухе літо. Максимальна температура +56,7°С зафіксована в Долині Смерті;

-область континентального типу клімату – жарке літо, нестійка зима з частими опадами й навіть снігопадами, опади 300-500 мм на рік;

-область субтропічного вологого типу клімату – має риси мусонного клімату.

Тропічний кліматичний пояс. Кліматичні області:

-область тропічного пустельного типу клімату – клімат «вічного літа», опадів дуже мало. На півострові Каліфорнія утворилася пустеля;

-область вологого тропічного типу клімату – зволоження рівномірне протягом року, 1500 мм на рік. 

  Субекваторіальний кліматичний пояс

C:\Users\1\Desktop\Вчитель року ПРАКТИЧНА РОБОТА\001.jpgC:\Users\1\Desktop\geo_08_04_2015_7.jpgГрафічне завдання 5 Позначити на контурній карті кліматичні пояси та кліматичні області.

Висновоки: Завдяки географічному положенню,  порізаності берегової лінії, неоднорідності форм рельєфу, впливу океанічних течій, визначається надзвичайною розмаїтістю його кліматичних умов. Територія Північної Америки перебуває під впливом арктичних, помірних та тропічних повітряних мас. Значна протяжність материка з півночі на південь, змінюється також уздовж паралелей. Кількість опадів протягом року в цілому зменшується від північно-західних та південно-східних берегів Північної Америки до внутрішніх областей. Кліматичні умови на більшій частині Північної Америки сприятливі для вирощування різноманітних сільськогосподарських культур.

V. Закріплення нового матеріалу

Чомучка” 

1.Чому в одному кліматичному поясі виділяємо декілька кліматичних областей?

2.Чому на північному заході і на південному сході випадає багато опадів?

3.Чому над материком утворюються сильні урагани?

 

VІ. Підведення підсумків уроку.

Робимо висновки з вивченого матеріалу. Я починаю речення, а ви його продовжуєте.

1.    Рівнинність території сприяє проникненню вглиб материка різних за властивостями повітряних мас.

2.    Кордильєри і Аппалачі є перепоною для проникнення на рівнинну територію материка вологих повітряних мас з Тихого і  Атлантичного океанів.

3.    Північна Америка витягнута з півночі на південь на багато тисяч кілометрів, тому лежить в усіх кліматичних поясах північної півкулі, крім екваторіального.

4.    Під впливом близькості морів та океанів, а також особливостей розміщення різних форм рельєфу, в межах одного кліматичного поясу формуються неоднаковий температурний режим, різна кількість опадів та сезонність їх розподілу. Тому в помірному, субтропічному та тропічному кліматичних  поясах  виділяють  кліматичні  області.  

VII.  Домашнє завдання.

*Поміркуйте, які кліматичні пояси  та області у Північній Америці найбільш комфортні для життя та господарської діяльності людини, а які є найбільш екстремальними.

*Випереджальне завдання. Подумайте чому на півночі материка Північна Америка багато озер.

 

Дослідження клімату материка: Північна Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Підготувала:

Матузок Т.Б

docx
Додано
23 березня
Переглядів
378
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку