28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Урок-дослідження "Реформація в Англії. Правління монархів династії Тюдорів"

Про матеріал
Тема: Реформація в Англії. Правління монархів династії Тюдорів. Мета: - ознайомити учнів з особливостями англійської королівської Реформації; - познайомити учнів із змінами в англійському суспільстві та основними напрямками зовнішньої політики в XVI; - працювати з історичними документами, картою; - розвивати уміння критично характеризувати історичні події та діячів, визначати їхнє місце в історії; - виховувати толерантне ставлення до релігії. Очікувані результати. Після цього уроку учні: - пояснюватимуть зміст понять: огороджування, джентрі, криваве законодавство, Реформація; - знатимуть особливості розвитку Англії наприкінці XV ст.; - аналізуватимуть історичні події; - називатимуть хронологічні межі правління королів Англії; - знатимуть про роль англійського флоту у битві з «Непереможною армадою»; - називатимуть головну галузь в англійській промисловості XVI ст.; - визначатимуть коли було прийнято Акт про супрематію; - оцінювати внесок окремих монархів в розвиток держави. Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу. Форма уроку: урок-дослідження Методи і форми навчальної діяльності: міні-лекції; робота учнів з історичними документами; робота в парах; пошук аналогій; вправа «Зайва дата»; прийом «Кошик імен, подій, понять»; робота з термінами; історичний диктант; робота з картою; робота з історичними текстами; історична інформація; постать в історії.
Перегляд файлу

1

 

Тема: Реформація в Англії. Правління монархів династії Тюдорів.

Мета:

 • ознайомити учнів з особливостями англійської королівської Реформації;
 • познайомити учнів із змінами в англійському суспільстві та основними напрямками зовнішньої політики в XVI;
 • працювати з історичними документами, картою;
 • розвивати уміння критично характеризувати історичні події та діячів, визначати їхнє місце в історії;
 • виховувати толерантне ставлення до релігії.

Очікувані результати. Після цього уроку учні:

 • пояснюватимуть зміст понять: огороджування, джентрі, криваве законодавство, Реформація;
 • знатимуть особливості розвитку Англії наприкінці XV ст.;
 • аналізуватимуть історичні події;
 • називатимуть хронологічні межі правління королів Англії;
 • знатимуть про роль англійського флоту у битві з «Непереможною армадою»;
 • називатимуть головну галузь в англійській промисловості XVI ст.;
 • визначатимуть коли було прийнято Акт про супрематію;
 • оцінювати внесок окремих монархів в розвиток держави.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Форма уроку: урок-дослідження

Методи і форми навчальної діяльності: міні-лекції; робота учнів з історичними документами; робота в парах; пошук аналогій; вправа «Зайва дата»; прийом «Кошик імен, подій, понять»; робота з термінами; історичний диктант; робота з картою; робота з історичними текстами; історична інформація; постать в історії.

Обладнання: тексти історичних документів, історична мапа «Англія у XV – першій половині XVII ст., ілюстративний матеріал, історичні джерела, виставка історичної літератури, фрагменти фільмів, мультимедійна презентація.

 

                                                                       Хід уроку

 1. Організаційний момент уроку

Вправа «Палітра емоцій»

Доберіть слова, які мають налаштувати до сприйняття нового матеріалу. Висловіть свої очікування перед знайомством з новою історичною сторінкою.

 1. Актуалізація опорних знань

Формування теми уроку

Учитель демонструє та аналізує фрагмент фільму «Генріх VIII». Учні мають визначити про який період в історії йдеться.

 1. Мотивація навчальної діяльності

Знайомство учнів з маршрутним листом за яким буде проходити наше дослідження-знайомство з подіями в англійському королівстві в XVI ст.

 

Маршрутний лист

 

   Робота з термінами                               робота в групах                                робота з історичним

                                                                                                                                        текстом

 

 прийом «Кошик імен,                            постать в історії

 

      подій, понять»                                    пошук аналогій                                   робота з картою

 

 

        Зайва дата                                     історична інформація                          історичний диктант

 

 

 

 1. Вивчення нового матеріалу

Міні-лекція

Після війни Червоної та Білої троянд англійський трон посіла династія Тюдорів (1485-1603), династія біло-червоної троянди. Під час правління першого Тюдора, короля Генріха VII (1485-1509), була відновлена економіка країни, зруйнована Сторічною війною. З приходом до влади Генріха VIII Англія залишалася переважно аграрною країною. Земля належала дворянам-землевласникам і королю. Переважна більшість селян власної землі не мала, за користування нею сплачувала грошову ренту.

На початку XVI ст. в сільському господарстві Англії сталися значні зміни. З появою мануфактур як в Англії, так і поза її межами зріс попит на англійську вовну. Багато землевласників, знехтувавши рільництвом, захопилися розведенням овець. Цей процес мав далекосяжні наслідки для розвитку Англії. Вовна перетворилася на головне багатство країни. Відтоді й дотепер мішок із вовною, як символ заможності Англії, знаходиться в палаті лордів англійського парламенту і служить сидінням для лорда-канцлера.

Справжнім потрясінням для Англії стала «революція цін». Внаслідок неї великі землевласники збільшили грошову ренту селян у три, п’ять, а подекуди і в сім разів. Селяни втрачали свої господарства, а з ними і єдиний засіб до існування, перетворюючись на жебраків.

Особливістю розвитку сільського господарства Англії XVI ст. став початок аграрного перевороту — встановлення ринкових відносин у сільському господарстві. Для розвитку вівчарства землевласники (лендлорди) почали перетворювати землі у своїх маєтках на пасовиська. Збільшуючи площі пасовиськ, вони зганяли селян із земель та обгороджували їх. Цей процес дістав назву обгороджування.

Внаслідок проведення обгороджувань в Англії з’явилися нові суспільні верстви — нові дворяни та сільські наймити. Нові дворяни жили не так, як старі, вони отримували прибутки інакше — від вирощування овець і продажу вовни. Селяни, які залишилися без засобів до існування, були змушені шукати роботу в містах або працювати на нових дворян. Вони ставали наймитами, які не мали власного господарства, а працювали на нових дворян за платню. Поява нових суспільних верств стала свідченням формування в сільському господарстві Англії ринкових відносин. Гроші перетворювалися на капітал, що його нові дворяни вкладали в розвиток свого господарства з метою отримання прибутку.

Зміни, що відбувались у сільському господарстві Англії в XVI ст., стали передумовою поширення мануфактурного виробництва у промисловості країни.

 

 

Робота з термінами


Знайдіть відповідність. Поєднайте термін та визначення.


 

 

 

 

 

 

Па́упер

 

 

 

 

 

 

Мануфактура

 

 

 

 

 

Джентрі

 

 

 

 

 

 

Реформація

 

 

 

 

 

Англіканська церква

 

 

 

 

 

Огороджування

 

 

 

 

 

Пуритани

 

 

 

 

(англ. gentry, від gentle — благородний, родовитий, знатний) — нетитуловане середнє і дрібне дворянство в Англії XVI—XVII ст. В Англії джентрі стали підґрунтям для нового дворянства, яке зуміло пристосуватися до розвитку капіталізму в XVI—XVII ст. У ході аграрного перевороту XVI—XVII ст. вони збільшили свою земельну власність за рахунок огороджувань та розпродажу церковного майна. Свої землі джентрі здавали в оренду великим фермерам, або самі займалися сільським господарством і промисловим виробництвом та активно використовуючи найману працю.

 

насильницький згін селян із землі (яку потім огороджували огорожами, канавами). Основними причинами згону селян із земель, які стали використовуватися під пасовища, були зростання цін на вовну і розвиток суконної промисловості. Селяни, позбавлені землі, перетворювалися переважно на бродяг і жебраків. Так звані парламентські (дозволені актами парламенту) огороджування XVIII — початку XIX ст. призвели у Великобританії до-зникнення селянства.

 

державна церква у Великій Британії, утворена в країні в XVI ст. внаслідок Реформації. З усіх протестантських церков найближча до католицької.

 

підприємство, засноване на ремісничій техніці, поділі праці, вільнонайманій робочій силі. Це стадія промисловості, що історично передувала великому машинному виробництву. Існували два типи — розсіяна (децентралізована) та централізована.

 

(походить від латинського pauper — бідний, незаможний) — людина, позбавлена будь-яких засобів до існування. Звідси походить термін "пауперизм". Це, згідно з означенням радянських ідеологів, «масові злидні трудящих у суспільстві, де є експлуататорські класи».

 

 

(англ. puritans, від лат. purus — чистий) — прихильники кальвінізму в Англії та Шотландії (XVI—XVII ст.); виражали інтереси буржуазії, боролися проти абсолютизму та церкви, вимагаючи очищення її від елементів католицизму. Поділялися на пресвітеріан (помірковані) та індепендентів (радикальні). Пуританство стало ідеологією Англійської революції XVII ст.

 

(від лат. reformátio — перетворення, виправлення) — церковно-релігійні, й суспільно-політичні течії, спрямовані проти католицької церкви, на повернення до біблійних першоджерел християнства, яке набуває форми релігійної боротьби проти католицької церкви і папської влади.


 

Міні-лекція «Реформація в Англії»

Коли у XVI ст. Англією правила королівська династія Тюдорів. Саме за правління другого короля з цієї династії Генріха VIII (1509-1547) в Англії розпочалася Реформація. На відміну від Німеччини, де вона відбулася «знизу», в Англії Реформація відбувалася «зверху» — за активного втручання самого короля. Попервах, коли в Європі розгорнулася Реформація, Генріх VIII виступив проти неї. Він навіть взяв участь у полеміці з М. Лютером, надіславши в Рим свій памфлет «на захист семи таїнств», за що отримав від папи почесний титул «захисника віри». Але особиста зацікавленість у звільненні з-під влади та опіки папи змусила Генріха VIII змінити свої погляди.

Приводом для проведення Реформації стала відмова папи Климента VII дати Генріху VIII дозвіл на розлучення з його першою дружиною — іспанською принцесою Катериною Арагонською. За католицькими канонами дати такий дозвіл міг лише папа. Тоді розлючений Генріх VIII примусив з’їзд англійського духовенства ухвалити рішення, за яким король очолив церкву в Англії.

Коли Климент VII почав погрожувати королю за такі дії відлученням від церкви, парламент прийняв Акт про супрематію (верховенство), яким оголосив про виведення англійської церкви з-під зверхності Рима і перехід її під опіку Генріха VIII. Усі католицькі догмати при цьому зберігалися. Сталося це 1534 р. тож монарх став верховним главою церкви Англії, що відтепер мала назву «англіканської». Англія стала країною, яка очолювала європейських протестантів і була противагою католицькій Іспанії.

«Королівська Реформація» сприяла зміцненню англійського абсолютизму. Церкву було підпорядковано королю і включено до системи державних органів. Англіканство, у свою чергу, оголосило владу монарха божественною за походженням, його самого – намісником Христа на землі та, безумовно, засуджувало будь-які спроби опору королівській владі.

Прийом «Кошик імен, подій, понять»

(Відповіді учнів записуються)

 1. Пригадайте імена представників, події та поняття відповідні Англії в добу Тюдорів, в Ранній Новий час (кінець XV – першій половині XVII ст).

Прогнозована відповідь: Генріх VII, Генріх VIII, Марія Тюдор, Єлизавета Англійська, Марія Стюарт, Яків I, криваві закони, Реформація.

 1. Вибрати з «кошика» факти, що свідчать про Королівську Реформацію в Англії, про процес становлення англіканської церкви.

Прогнозована відповідь: Акт про супрематію (верховенство), католіцизм, протестантизм, криваві закони, символ віри.

Міні-лекція «Криваве законодавство»

Аграрний переворот і розвиток ринкових відносин у сільському господарстві зумовили значні зміни в англійському суспільстві. Мануфактурні підприємства та господарства нових дворян не могли забезпечити роботою величезну кількість знедолених селян. Міста заполонили жебраки, величезні маси людей шукали роботи і, не знаходячи її, крали або старцювали. На початку XVII ст. в Лондоні налічувалося 50 тис. жебраків. Король Генріх VIII почав видавати закони, спрямовані проти старцювання. Збирати милостиню дозволялося тільки немічним і старим; тих, хто міг працювати, били батогом і зобов’язували повертатися додому. Якщо затримували вдруге — знову били та відрізали половину вуха. Кого затримували втретє — страчували як злочинця.

Король Едуард VI «покращив» ці закони. Той, хто не працював, віддавався в рабство тому, хто на нього доніс. Хазяїн мав право примушувати його до будь-якої роботи, продавати, дарувати тощо. Якщо раб тікав, то за першу втечу йому випалювали на лобі або щоці тавро й віддавали в довічне рабство. За другу втечу ставили друге тавро, за третю — страчували як державного злочинця. Англійські хроніки пишуть, що за роки правління Генріха VIII було страчено 72 тис. волоцюг і жебраків.В історію ці закони увійшли під назвою «кривавого законодавства».

Зайва дата

На дошці записано п’ять дат, що стосуються теми, яка вивчається, при цьому свідомо записана одна дата, яка не стосується зазначеної теми. Тож учням необхідно розглянути наведені дати та визначити, яка з них є зайвою, тією, що не стосується вивчаємої теми.

Пропоновані дати: 1541, 1534, 1588, 1572, 1558.

Зразок учнівської відповіді:

1541 – Генріх VIII оголосив себе королем Ірландії та володарем усіх її земель;

1534 – було прийнято «Акт про супрематію», за яким англійську церкву, виведену з-під зверхності папи Римського, очолив король.

1588 – англійські кораблі атакували Непереможну армаду в протоці Ла-Манш.

1572 – Варфоломіївська ніч.

1558 – королевою Франції стала 16-річна Марія Стюарт.

Зайва дата: 1572 р.

 Історична інформація

Робота в парах. Використовуючи історичні джерела кожній парі учнів необхідно підготувати коротку біографію до однієї з обраних персоналій.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Hans_Holbein_d._J._049.jpg/150px-Hans_Holbein_d._J._049.jpg

Ганс Гольбейн Молодший.

Генріх VIII

(1509-1547)

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Michel_Sittow_002.jpg/86px-Michel_Sittow_002.jpg

Катерина Арагонська

(1485—1536)

 

https://history.vn.ua/pidruchniki/podalyak-2016-vs-8-class/podalyak-2016-vs-8-class.files/image143.jpg

Антоніс Мор Дасхора.

Марія Тюдор.

(1516—1558)

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Anne_boleyn.jpg/91px-Anne_boleyn.jpg

Анна Болейн

(бл. 1507—1536)

https://history.vn.ua/pidruchniki/podalyak-2016-vs-8-class/podalyak-2016-vs-8-class.files/image144.jpg

Маркус Герарде Молодший.

Єлизавета Англійська I.

(1533-1603)

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Hans_Holbein_d._J._032b.jpg/74px-Hans_Holbein_d._J._032b.jpg

Джейн Сеймур

(бл. 1508—1537)

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Edouard_VI_Tudor.jpg/94px-Edouard_VI_Tudor.jpg

Едуард VI

(1537—1553)

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/AnneCleves.jpg/90px-AnneCleves.jpg

Анна Клевська

(1515—1557)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/HowardCatherine02.jpeg/96px-HowardCatherine02.jpeg

Катерина Говард

(1521—1542)

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Catherine_Parr_from_NPG.jpg/95px-Catherine_Parr_from_NPG.jpg

Катерина Парр

(бл. 1512—1548)

 

https://history.vn.ua/pidruchniki/podalyak-2016-vs-8-class/podalyak-2016-vs-8-class.files/image147.jpg

Марія Стюарт.

(1542-1567) XVI ст.

 

https://history.vn.ua/pidruchniki/podalyak-2016-vs-8-class/podalyak-2016-vs-8-class.files/image148.jpg

Джон Декриць Старший

Яків І. 1606 р.

 (1567-1625)


Прогнозована відповідь:

Ганс Гольбейн Молодший. Генріх VIII (1509-1547). Король Англії з 1509 р, успадкував трон від свого батька Генріха VII, мав титул принца Уельського, одружився з Катериною Арагонською, вдовою свого брата. Після 1532 Генріх розірвав відносини з папством, оголосив себе главою англійської церкви, розпустив монастирі і розлучився з Катериною Арагонською. Пізніше він був одружений з: Анною Болейн (страчена), Джейн Сеймур (померла), Анною Клевською (розлучена), Катериною Говард (страчена) і Катериною Парр. Трон успадкував його син Едуард VI. Виступав проти реформації, але пізніше, усвідомивши, що йому потрібен спадкоємець, виступив за реформацію. За час правління парламент прийняв «Акт про супрематію», або верховенство в 1534 р. та почав видавати закони проти старцювання.

 

Катерина Арагонська (1485—1536). Дочка Фердинанда II Арагонського та Ізабелли I Кастильської. Її було видано заміж за Артура, старшого брата Генріха VIII. Ставши вдовою (1502), залишилась в Англії, очікуючи на шлюб з Генріхом, який то намічався, то скасовувався. Генріх VIII одружився з Катериною одразу після вступу на престол у 1509 році. Перші роки шлюбу були щасливими, але всі діти молодого подружжя або народжувались мертвими, або помирали немовлятами. Єдиною дитино, яка вижила, була Марія (1516—1558).

Ревна католичка Антоніс Мор Дасхора. Марія Тюдор (1553—1558), дочка Генріха VIII і Катерини Арагонської, вирішила помститися за приниження своєї матері та повернути Англію до католицтва. Вона вийшла заміж за іспанського короля Філіппа II, який був на 12 років молодший за неї. Цей антианглійський шлюб викликав хвилю обурення в людей. Згодом по всій країні почалися переслідування протестантів, запалали багаття, поновилися страти, за що Марія дістала прізвисько «Кривава». Багато державних і громадських діячів, митців і вчених залишили Англію, сховавшись у протестантських країнах. Однак Марія не мала надійної опори в країні. Назрівав соціальний вибух. Смерть від важкої хвороби врятувала англійську королеву від заколоту і страти.

Анна Болейн (бл. 1507—1536). Упродовж тривалого часу була неприступною коханою Генріха, відмовляючись стати його коханкою. Після того, як кардинал Волсі не зміг вирішити питання розлучення Генріха з Катериною Арагонською, Анна винайняла богословів, які довели, що король володар і держави, й церкви, та відповідальний лише перед Богом, а не перед Папою в Римі (це стало початком від'єднання англійської церкви від Рима і створення англіканської церкви). Стала дружиною Генріха у січні 1533 року, була коронована 1 червня 1533 року, а у вересні того самого року народила йому дочку Єлизавету, замість сина, на якого чекав король. Наступні вагітності завершувались невдало. Згодом Анна втратила кохання чоловіка, була звинувачена у подружній зраді і страчена в Тауері у травні 1536 року.

 

Маркус Герарде Молодший. Єлизавета Англійська (1558-1603). Королева Англії, була прихильницею протестантів. За час свого правління прийняла англійські «Символи віри» (39 розділів). Монарх, яка була у влади 45 років і немаючі прямих спадкоємців та будучи останньою з роду Тюдорів, передала владу на трон представнику роду Стюартів.

 

Джейн Сеймур (бл. 1508—1537). Була фрейліною Анни Болейн. Генріх одружився з нею за тиждень після страти попередньої дружини. Невдовзі померла від пологової гарячки. Мати єдиного живого сина Генріха Едуарда VI. На честь народження принца було оголошено амністію злодіям, гармати в Тауері дали дві тисячі залпів.

 

Едвард Тюдор (1537-1553). Спадкоємець Генріха VIII. Після смерті батька отримав корону, але будучи дуже хворобливою дитиною в 15 років помер від хвороби.

 

Анна Клевська (1515—1557). Дочка Іоганна III Клевського, сестра чинного герцога Клевського. Шлюб з нею був одним зі способів скріпити союз Генріха, Франциска I й німецьких протестантських князів. Як обов'язкову умову укладення шлюбу Генріх зажадав побачити портрет нареченої, для чого до Клеве був відряджений Ганс Гольбейн Молодший. Портрет Генріху сподобався, заочні заручини відбулись. Але наречена, яка прибула до Англії (на відміну від її портрету), Генріху категорично не сподобалась. Хоча шлюб і було укладено в січні 1540 року, Генріх одразу почав шукати спосіб позбавитись нелюбимої дружини. У підсумку вже у червні 1540 року шлюб було розірвано; приводом стали попередні заручини Анни з герцогом Лотарінгським. Окрім того, Генріх заявив, що фактично шлюбних відносин між ним та Анною не склалось. Анна залишилась в Англії як «сестра короля» й пережила як Генріха, так і всіх його інших дружин. Цей шлюб був влаштований Томасом Кромвелем, за що останній втратив голову.

 

Катерина Говард (1521—1542). Племінниця могутнього герцога Норфолка, двоюрідна сестра Анни Болейн. Генріх одружився з нею в липні 1540 року за пристрасним коханням. Невдовзі з'ясувалось, що Катерина мала коханця до одруження (Френсіс Дерем) і зраджувала Генріху з Томасом Калпеппером. Винуватців було страчено, після чого 13 лютого 1542 року на ешафот зійшла й сама королева.

 

Катерина Парр (бл. 1512—1548). До моменту шлюбу з Генріхом (1543) вже двічі овдовіла. Була переконаною протестанткою й багато зробила для нового повороту Генріха до протестантизму. Після смерті Генріха вийшла заміж за Томаса Сеймура, брата Джейн Сеймур.

 

Марія Стюарт (1542-1567). Дитинствo Mapiї бyлo бeзxмapним. Kopoнy Шoтлaндiї вoнa oтpимaлa з нapoджeнням, y шeстиpiчнoмy вiцi сталa нapeчeнoю спaдкoємця фpaнцyзькoгo пpeстoлy, дo 1561 p. виxoвyвaлaсь y Фpанцiї, 16-piчнa Mapiя Cтюаpт стaла кopoлeвoю Фpaнцiї, a чepeз piк - yдoвoю.

 

Шотландський король Яків І (Джеймс) Стюарт (Девід Мітенс Старший) (1603-1625), син страченої Марії Стюарт. Він об’єднав під своєю владою Англію, Шотландію та Ірландію, поклавши початок триєдиному королівству - Великій Британії.

 

Міні-лекція «Золота доба» «улюблениці народу» Єлизавети Англійської І.

Всі відправи здійснювалися англійською мовою, було спрощено церковні обряди. Прихильниками католицизму лишалися старі дворяни й велика кількість селянства, яке пов’язувало нову церкву з обгороджуванням. За правління королеви Марії Тюдор (1553—1558 рр.) — доньки Генріха VIII та Катерини Арагонської, яка трималася католицизму, в Англії було здійснено спробу повернутися до старої, католицької віри. Марія Тюдор відновила католицьку церкву, почала страчувати протестантів, за що її називали Марією Кривавою. Однак англіканська церква вже глибоко вкоренилася в англійському суспільстві. Повертати землі монастирям ніхто не хотів.

Після смерті Марії Тюдор корона перейшла до доньки Анни Болейн та Генріха VIII — Єлизавети I (1558—1603 рр.). Єлизавета I відновила англіканську церкву, бо Рим не визнавав її прав на престол.

 Було видано суворі закони проти католиків. Перехід з англіканської церкви в католицьку вважався державною зрадою. Діяльність ордену єзуїтів було заборонено. У 1571 р. прийнято англійський “Символ віри” (39 розділів), в якому проголошувалися основні принципи англіканської церкви.

Як і в лютеранстві, декларувався принцип спасіння людини вірою, але в Англії зберігалися три таїнства: хрещення, причастя і спокута. Богослужіння мало здійснюватися лише англійською мовою за особливим служебником, затвердженим урядом. В іншому нова церква нагадувала католицьку: було дозволено шанування ікон, зберігалися розкішне вбрання духовенства, виконання органної музики, урочисті процесії. Порівняно з лютеранством і кальвінізмом англіканська церква мала більш поміркований характер.

Правління королеви Єлизавети тривало 45 років (1558-1603) і увійшло в історію як «золота доба» Англії. Економіка й культура країни розквітли, а сама вона перетворилася на провідну європейську державу. Велика заслуга в цьому належала королеві - розумній правительці, мудрому політику й талановитому дипломату. Єлизавета була обдарованою людиною та отримала прекрасну освіту. Вона знала дев’ять мов, писала вірші, чудово грала на музичних інструментах. Монархиня оточила себе непересічними особистостями. Її міністри й фаворити були поетами і філософами, воїнами і мореплавцями, героями і видатними політиками. Їхні здібності Єлизавета зуміла поставити на службу державі.

 

Щоб не допустити релігійних битв, Єлизавета прагнула залучити на свій бік і католиків, і протестантів. Монархиня запевняла своїх підданих, що піклуватиметься про всіх, незалежно від їхнього віросповідання. Ще вона любила публічно повторювати: «У вас може бути кращий король, але ніколи не буде більш люблячого». Така позиція зробила Єлизавету дуже популярною, англійці не випадково називали свою королеву «улюбленицею народу».

Єлизавета проводила політику протекціонізму - заохочувала розвиток англійського виробництва й торгівлі.

 

Пошук аналогій

Учитель називає певне поняття, а учням необхідно знайти аналогічне, раніше вивчене, й обґрунтувати свій варіант відповіді.

 

Прогнозована відповідь:

 

 

 1. «Велика королева» - «Великий магістр»
 2. «Непереможна армада» - козацька піхота
 3. Колоніальна експансія – загарбницька війна

 

 

Постать в історії

 

 

Встановіть відповідність. Використовуючи наведений перелік, заповніть пропуски в таблиці і встановіть відповідність між державами та їх діячами.

 

 

Очолювана країна

Історичний діяч

Факт історії

Особливість постаті

Роки правління (життя)

1.

Король Ірландії

 

Набув чудову освіту в дусі Відродження, був знавцем мов, літератури, непоганим музикантом і композито-ром, брав участь у філософ-ських диспутах. Став коро-лем після смерті брата Арту-ра, коли взяв шлюб з вдовою брата К. Арагонською.

Був тираном – нестерпним, деспотичним, мстивим, дратівливим, який тримав своїх наближених у постійному страху.

1509-1547

2.

 

Марія Тюдор

Донька Генріха VIII та Катерини Арагонської, яка трималася католицизму, від-новила католицьку церкву та страчувала протестантів.

Називали Марією Кривавою

1553-1558

3.

Королева Англії

Єлизавета І

З дитячих років дізналася, що таке бути донькою людини, звинуваченої у державній зраді. Після страти матері – Анни Болейн Єлизавета опинилася за жахливими мурами в’язниці Тауер. А отримавши корону відновила англіканську церкву, тоді було заборонено діяльність ордену ієзуїтів, а в 1571 р. прийнято англійський «Символ віри» (39 розділів)

Була непривабли-вою, жорстокою, хитрою, але компенсувала це природним розумом, прек-расною освітою та здатністю до керу-вання державою. Переконана протес-тантка, її називали «Левиця на троні» та «улюбленицею народу»

 

4.

Шотландська королева та королева Франції

 

Королева, яка підтримувала католицьку церкву, встано-вила зв’язки з англійськими дворянами–католиками, які готували змову проти Єли-завети, натомість була зму-шена тікати після виступу кальвіністів проти неї самої та просити притулку у Єли-завети після чого її було ув’язнено в замку на довгі 20 років.

Вирізнялася чарівною красою та легковажністю, а справами державного управління не переймалася. Ревна католичка.

1542-1567

5.

Англійський пірат «Її Королівської Величності»

Френсіс Дрейк

Найвідоміший англійський пірат, посвячений в рицарі та отримавший посаду віце-адмірала. В 1577-1580 рр. здійснив другу в історії навколишню подорож.

Мореплавець вищого ґатунку, якого іспанці називали «драконом»

 

6.

 

Яков І (Джеймс Стюарт)

Син страченої Марії Стюарт, король поклавший початок триєдиному королівству – Великій Британії.

1606-1625

 

Прогнозована відповідь: 1. Генріх VIII; 2. Королева Англії та Ірландії; 3. 1558-1603; 4. Марія Стюарт; 5. 1543-1596; 6. Король Шотландії, Англії та Ірландії.

 

Міні-лекція Англо-шотландські відносини. Трагедія Марії Стюарт

Шотландія, що охоплювала північну частину острова, в XVI ст. була самостійним королівством. Вона поділялася на Північну, або Гірську та Шотландію Південну, або Долинну. У Гірській Шотландії панували феодально-патріархальні відносини, існували родові громади — клани на чолі з вождями. Заняттями населення були скотарство і мисливство. Південна Шотландія розвивалася швидше, її жителі були не лише скотарями, а й рільниками. Тут існувало багато міст, які вели жваву торгівлю з Англією, Нідерландами та Францією.

У XVI ст. шотландський престол належав династії Стюартів. Але королівська влада була дуже слабкою. Великі землевласники Південної Шотландії та вожді кланів на півночі зберігали незалежність і не корилися королю. Міщани Південної Шотландії теж не підтримували короля, тому що їх більше цікавив розвиток зв’язків з Англією, ніж об'єднання з відсталою північчю. За таких обставин Стюарти, не маючи підтримки в країні, самі ставали іграшкою в боротьбі родових кланів.

Економічно слабка, роздерта внутрішньою боротьбою Шотландія перетворилась у XVI ст. на об'єкт загарбницьких прагнень Англії. Війна проти Англії в першій половині XVI ст. тривала впродовж кількох десятиріч. У 1542 р. шотландський король, який зазнав поразки в цій війні, помер. Корона перейшла до його доньки Марії Стюарт, яка народилася того ж 1542 р. Марію відправили виховуватися до Франції, де вона стала ревною католичкою. Шотландією в той час керувала мати королеви — Марія Гіз, представниця могутнього французького роду Гізів.

У боротьбі, яка розгорнулася між двома королевами — Єлизаветою I та шотландською королевою Марією Стюарт (1542—1567 рр.), знайшло відображення політичне і релігійне протистояння в тогочасній Англії.

Відносини між двома країнами дедалі загострювались. Англія підтримувала Нідерланди, які повстали проти Іспанії, і переховувала у своїх портах бунтівників. У відповідь іспанці організували в Англії низку католицьких заколотів. Конфлікт досяг межі у зв’язку з претензіями на англійський престол ревної католички шотландської королеви Марії Стюарт - родички і спадкоємиці Єлизавети. Марію вигнали із Шотландії, коли там почалася Реформація, і вона опинилася в Англії. Згодом вона взяла участь у змові проти Єлизавети. Її було страчено за вироком англійського суду.

 

Звістка про смерть Марії Стюарт викликала гнів ревного католика Філіппа II: він перейшов до рішучих дій. Іспанія зібрала величезний флот із 134 кораблів - Велику армаду. Англія змогла виставити всього 100 суден, проте вони були маневреніші за іспанські й краще озброєні артилерією. Це допомогло англійцям успішно діяти проти громіздких і неповоротких кораблів армади. Остаточного удару іспанцям завдали жорстокі бурі, які потопили значну частину їхнього флоту. Додому повернулися залишки армади - лише третина її. А англійці святкували перемогу і назвали переможену армаду «Непереможною». Морську могутність Іспанії було зломлено. Англія готувалася стати володаркою морів.

 

Робота в групах

Доповнити невистачаючі імена представників монархічної династії.

 

Генеалогічне дерево династії біло-червоної троянди, Тюдорів від часів становлення монархів на чолі англійської держави (1485-1603) до сходження на престол представника династії Стюартів Джеймса Майнтенса (1603-1625) Якова І шотландського короля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозована відповідь:

 

         Джейн Сеймур                                 Катерина  Арагонська                                  Єлизавета І

 

         Генріх VII                                         Катерина Говард

 

 

Робота з історичним текстом

Ознайомившись з витягами з історичних документів дайте відповіді на запитання.

Із книги Томаса Мора «Утопія»

Ваші вівці, зазвичай такі лагідні, задоволені майже всім, тепер... стали такими ненажерливими і неприборканими, що поїдають навіть людей, розоряють і спустошують поля, будинки й міста.

 

До яких наслідків призвело огороджування?

За рахунок якої землі землевласники збільшували площу під пасовища?

Як ви розумієте вислів Томаса Мора «вівці поїдають людей»?

 

8 серпня 1588 р. Промова Єлизавети перед англійським військом

Як ви бачите, я зараз серед вас не для розваг чи забави, але сповнена рішучості у самій гущі і в запалі битви залишитися жити чи померти серед вас... в ім'я мого Господа, мого королівства, мого народу, моєї честі та моєї крові. Я знаю, що наділена тілом слабкої і тендітної жінки, але в мене серце і душа короля, і короля Англії. І я думаю, це брудна брехня... що Іспанець (Філіпп II) чи будь-який інший государ Європи можуть наважитися переступити кордони мого королівства... Я сама візьмусь за зброю, сама стану вашим генералом, вашим суддею і нагороджу кожного по заслугах на полі битви.

 

Проаналізуйте зміст промови Єлизавети перед англійським військом. Про які риси характеру королеви вона свідчить?

Як могло це звернення вплинути на бойовий дух англійців?

Чи дозволяє воно зрозуміти, чому Єлизавета була популярною в англійському суспільстві?
Скажіть, як ви вважаєте, чи дійсно Єлизавета була доброю до своїх підданих?

 

Витяги з Акта про супрематії

     ... Для сприяння християнській релігії в королівстві Англія, для придушення і знищення всіх зловживань, існуючих у ньому досі, нехай буде встановлено владою цього парламенту, що король, наш верховний володар, його нащадки й наступники, королі цього королівства, повинні прийматися, визнаватися й поважатися єдиним на світі верховним главою церкви Англії.., і повинен володіти імператорською короною цього королівства, і прибутками, що притаманні й належать посаді вищого глави церкви. Нашому верховному володареві, його нащадкам і наступникам, королям цього королівства, має належати повне право і влада періодично інспектувати, здійснювати візити, підтримувати порядок, придушувати, виправляти, реформувати, стримувати... усі ті помилкові думки, єресі, зловживання, вчинки й порушення порядку, що їх будь-яка духовна влада... повинна реформувати для добра всемогутнього Бога, для успіхів християнської релігії, для збереження миру, єдності, для спокою в королівстві. Використання будь-яких звичаїв іншої країни, іноземного закону, іноземної влади суперечить сказаному вище.

 

Які права набув за Актом про супрематії король як глава церкви?

Визначте, чи сприяло прийняття цього Акту покращенням життя пересічних громадян?

Оцініть користь затвердженого документа.

 

Міні-лекція Прихід до влади династії Стюартів

В 1603 р., після смерті Єлизавети І, англійський престол посів шотландський король Яків VI Стюарт, син страченої Єлизаветою І Марії Стюарт. Для Англії він став Яковом І (1603-1625). Новий монарх об’єднав під своєю владою Англію, Шотландію та Ірландію, поклавши початок триєдиному королівству – Великій Британії.

Католики очікували від Якова І припинення переслідувань, а пуритани – поглиблення церковної реформи. Тож досить швидко Яків І надав католикам свободу віросповідання, але без свободи богослужіння. Це призвело до безлічі спроб замаху на монарха. В 1605 році змовники планували підірвати 36 діжок з порохом під час відкриття осінньої сесії парламенту, але замах отримавший назву «пороховий зговір» було розкрито. На цей замах Яків І відповів новими переслідуваннями католиків та наполягав на абсолютній владі королівської влади керувати державою. Тож з часом розбіжності між королем і парламентом продовжували посилюватися. А згодом вони призвели до відкритого конфлікту – громадянської війни і повалення монархії.  

Робота з картою

https://history.vn.ua/pidruchniki/dyachkov-2016-vs-8-class/dyachkov-2016-vs-8-class.files/image136.jpg

 Англія в XVI — першій половині XVII ст.

Визначте ірландські території, приєднані до Англії протягом XVI ст.

Назвіть межі англійських володінь  в Ірландії в 1625 р.

Вкажіть шлях походу «Непереможної армади» проти Англії (1588 р.), під час її поразки та відступу.

Зазначте кордони Англійського королівства на початку XVI ст.

 

 1. Узагальнення та систематизація знань

Історичний диктант


 1. Яка династія правила Англією у XVI ст.?
 1. Стюартів
 2. Тюдорів
 3. Бурбонів
 4. Валуа

Відповідь: b

 1. Який англійський монарх вперше оголосив себе королем Ірландії?
 1. Генріх VIII
 2. Едуард VI
 3. Єлизавета І
 4. Яків І

Відповідь: a

 1. За правління якого монарха в Англії розпочалася Реформація?
 1. Генріха VIII
 2. Едуарда VI
 3. Марії І
 4. Єлизавети І

Відповідь: a

 

 1. Коли англійський парламент проголо-сив «Акт про супрематію»?
 1. 1509 р.
 2. 1534 р.
 3. 1547 р.
 4. 1571 р.

Відповідь: b

 

 1. Закони, що увійшли в історію Англії як «криваве законодавство», були спрямо-вані проти:
 1. протестантів
 2. волоцюг і жебраків
 3. католиків
 4. грабіжників і вбивць

Відповідь: b

 

 1. Хто з представників династії Тюдорів за період 1509-1603 рр. перебував на англійському престолі найдовше?
 1. Генріх VIII
 2. Едуард VI
 3. Марія І
 4. Єлизавета І

Відповідь: d

 

 1. За правління якого монарха було прийнято англійський "Символ віри" («39 статей»)?
 1. Генріха VIII
 2. Едуарда VI
 3. Марії І
 4. Єлизавети І

Відповідь: d

 

 1. Коли відбувся похід «Непереможної армади» проти Англії?
 1. 1534 р.
 2. 1559 р.
 3. 1588 р.
 4. 1603 р.

Відповідь: c

 

 1. Яка династія правила Англією від 1603 р.?
 1. Стюартів
 2. Тюдорів
 3. Бурбонів
 4. Валуа

Відповідь: a


 

 1. Підсумки уроку

Аналіз роботи учнів, виставлення та коментування оцінок.

 1. Домашнє завдання

 

 1. Опрацювати матеріал підручника з розглянутої теми.
 2. Письмово дати відповіді на питання.
 3. В контурних картах прокласти маршрут подорожі Френсіса Дрейка.

Творче завдання

За допомогою додаткових джерел підготуйте доповідь на тему: «Англійські пірати в XVI-XVII ст.»

Список використаної літератури

 1. Подаляк Н.Г. «Всесвітня історія: новий час (кінець XV-XVIII ст.)» - підручник для 8 класу. Нова програма: вид-во «Генеза», Київ, 2008.
 2. Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О., Гісем О.О. «Всесвітня історія: підручник для 8 класу»: вид-во «Богдан», Тернопіль, 2016.
 3. Д’ячков С.В., Литовченко С.Д. «Всесвітня історія: підручник для 8 класу»: вид-во «Ранок», Харків, 2016.
 4. Гісем О.О., Мартинюк О.О. «Всесвітня історія: новий час (XV-XVIII ст.)»: підручник для 8 класу: вид-во «АН ГРО плюс», Харків, 2008.
 5. Подаляк Н.Г., Лукач І.В., Ладиченко Т.В. «Всесвітня історія» - підручник для 8 класу: вид-во «Генеза», Київ, 2016.
 6. Ліхтей І.М. «Всесвітня історія: новий час (XV-XVIII ст.)» - підручник для 8 класу.                                                          
docx
До підручника
Всесвітня історія 8 клас (Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О., Гісем О.О.)
Додано
14 серпня
Переглядів
15
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку