10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Урок. Драма Лесі Українки про період Великої Руїни «Бояриня»

Про матеріал
МЕТА. Познайомити учнів з історією написання драми « Бояриня»,яка була заборонена в тоталітарні часи. Поглибити вивчене про драматичну поему та її особливості, розкрити сюжет та композицію, основний конфлікт, проблематику твору.
Перегляд файлу

  Конспект уроку з української літератури в 10 класі.

ТЕМА. Драма Лесі Українки про період Великої Руїни «Бояриня»

 

МЕТА. Познайомити учнів  з історією написання драми « Бояриня»,яка була заборонена в тоталітарні часи. Поглибити вивчене про драматичну поему та її особливості, розкрити сюжет та композицію, основний конфлікт, проблематику твору. Формувати комунікативно-мовленнєві, правові, інформаційні, пізнавальні, естетичні, особистісні компетентності. Розвивати критичне мислення учнів. Виховувати старшокласників у дусі любові до рідного краю, патріотизм,сміливість, бажання служити своєму народові.

 

ЦІЛІ УРОКУ.   Учні повинні знати: зміст драми «Бояриня», історію її написання, сюжет та композицію твору, проблематику та основний конфлікт драми, а також визначення, що таке драматична поема.

Учні повинні вміти: Аналізувати поему, персонажі, визначати тему та ідею твору, основну його думку, знаходити художні засоби, виразно читати, працювати з текстом, дискутувати.

 

Обладнання. Ілюстрації до твору, козацькі пісні на диску, портрет Л.Українки.

 

ТИП УРОКІВ.  Уроки-диспути.

 

                                               ХІД  УРОКІВ

 

                                               ЕПІГРАФ.  На історичних перекатах

                                                                       В часи чиєїсь маячні

                                                                                  Люди

                                                                                              Завжди

                                                                                                          На барикадах,

                                                                       Згають про це, чи ні.

                                                                                              Ліна Костенко

 

І. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети уроку.

1. Складання асоціативного грона до поняття «Велика Руїна».

2. Виступ групи істориків, яка розповідає про це період (за матеріалами слід звертатися до таких джерел: « Історія України-Русі» Миколи Аркаса,» Богдан Хмельницький» І.Крипякевича, « Очерки истории украинского народа» М Грушевського.)

3. Ведення учнями щоденника подвійних нотаток. (учні ведуть цей щоденник під час виступу істориків)  (формування комунікативно-мовленнєвих, особистісних, правових компетентностей – уміння самостійно працювати з додатковою літературою, висловлювати свої думки, аналізувати, робити узагальнення, критично мислити)

Епізод, який мене вразив найбільше

Коментування цього епізоду

 

 

 

4.Отож, ви пригадали з історії, прочитали з додаткової літератури про період «Великої Руїни», познайомилися із подіями, які відбувалися в ті часи. Саме про  цей період Леся Українка і написала драму «Бояриня» - складний, з глибоким підтекстом твір. Сама назва твору свідчить, що головною героїнею твору є Оксана, а слово «бояриня» підкреслює і статус України в Москві, і жах далекої й незрозумілої чужини, і повну безправність не простолюдинки, а навіть дружини високопоставленої особи. Я мова у Отож сьогодні ми з вами маємо через твір Лесі Українки розглянути призму особистого життя Степана й Оксани, ми маємо пам’ятати історію нашого народу, важкий для нього період «Велику Руїну», про який ідеться мова у творі, щоб не повторювалися страшні сторінки історії, щоб ми були свідомими громадянами нашої держави, справжніми патріотами.

Сьогоднішній урок ми з вами проведемо у формі диспуту, розкриваючи кілька проблемних ситуацій.  Під час диспуту ми маємо довести, що духовно повноцінне, здорове життя людини не можливе без волі і без служіння Батьківщині.

 

Клас ділиться на три групи. Кожна група отримала завдання.

1 група – характеризує тих героїв, хто залишився на Україні: старого Перебійного і його дружину,Івана, дівчат-братчиць, козака-гостя.

2 група – дає характеристику образу Оксани.

3 група –характеризує образи Степана, його матері, сестри і їхнього оточення.

Крім того є ще група літературознавців.

 

ІІ. Сприймання й усвідомлення учнями навчального матеріалу.

  1. Робота в групах ( формування творчих життєвих, естетичних, комунікативно-мовленнєвих , правових компетентностей – уміння висловлювати свої  думки, знаходити у тексті головне, спілкуватися, аналізувати, узагальнювати, використовувати набуті знання у будь-якій життєвій ситуації)

А). Група літературознавців розкриває сюжет драми, визначає тему, ідею твору,

основний конфлікт та проблематику твору.

 

Б). Перша група працює над питаннями, які лежать у них на парті.

-- Хто такий Олекса Перебійний? Чому він і його син по-різному ставляться до Переяславської ради і до клятви, даної російському цареві?

-- Чим вас приваблює Іван?

-- Чому Іван та Олекса Перебійний по-різному ставились до Степана?

Чи заперечували вони це одруження?

-- У яких ситуаціях поетеса показує дівчат-братчиць свідомими борцями?

-- Чи схвалили б Перебійні втечу Оксани і Степана з Москви, якби вони вирішили втекти, чи прийняв би їх Перебійний?

-- Хто такий Яхненко? Яка небезпека чекала на нього в Москві?

 

В), Друга група працює на питаннями, які лежать у них на партах?

-- Яку моральну й суспільно-політичну орієнтацію винесла Оксана ізьсвоєї Батьківщини?

-- Чим зачарував романтичну дівочу душу Степан?

-- Що найбільше гнітило Оксану на чужині і що викликало найбільші розчарування?

-- Як розуміти примирливе ставлення героїні до наближення власної смерті і водночас переконаність у необхідності жити Степанові?

-- Як ви розумієте Оксанині слова: « татари там…татари й тут…»?

-- Чи тільки ностальгія привела молоду жінку до загибелі, чи відгомін українських подій теж не минув для неї безслідно?

-- Чому Оксана відмовляється від поїздки на Україну? Чи відчувала вона свою провину перед Вітчизною? У чому трагедія Оксани?

 

Г). Третя група працює над питаннями.

-- Що ви знаєте про родину Степанового батька:

-- За що він одержав боярство,як ставився до нього?

-- Чому Степанів батько бажав йому шлюбу з українкою?

-- Як ставився Степан до свого високого титулу? Чому? Як жилося йому в Москві до зустрічі з Оксаною?

-- Чому Степан пізніше «повертав присягу» Оксані? Чи можна це назвати благородством?

-- Чи міг Степан допомогти Україні більше, ніж допомагав?

-- Чий Образ сильніший: Оксани чи Степана? Чому?

-- У чому трагедія Степанової матері?

 

  1. Диспут (формування комунікативно-мовленнєвих, особистісних,

естетичних, правових, читацьких компетентностей – вміння спілкуватися, аналізувати, вести дискусію, порівнювати, висловлюватися правильно, чітко, слухати своїх товаришів, узагальнювати).

 

Ведеться « Щоденник подвійних нотаток».  Аргументують свої виступи доказами, інсценуванням уривків.

  1. Практична частина. (формування комунікативно-мовленнєвих компетентногстей)

Перше практичне завдання. Спробуйте дати відповідь, як ви сприймаєте назву драматичної поеми?

Друге практичне завдання. Доведіть, що «Бояриня» - драматична поема.

 

ІІІ. Усвідомлення, узагальнення і систематизація знань (уміння узагальнювати, робити висновки, сприймати емоційно текст, вибирати головне)

 

  1. Зачитування висновків із «Щоденників подвійних нотаток»

 

  1. Питання вчителя.
  • Які ж проблеми зачіпає авторка у творі?
  • Поясніть значення епіграфу.
  • Яка головна ідея твору?
  • Що вас схвилювало у творі?
  • Чим ви обурюєтеся?

3.Узагальнення спостережень і висновків у зв’язку з темою диспуту.

Висвітливши наведені питання на основі різнобічного аналізу тексту, ми можемо зробити висновок: хворобливий стан головної героїні зумовлений її невільництвом як жінки, як людини і як національно свідомої особистості: образ Оксани ідейно споріднений з іншими характерними для Лесі українки героями, які не мислять жити без волі, не можуть жити з рабами. Це і безіменний поет з «Давньої казки», Мавка з «Лісової пісні», Антей з «Оргії».  У творі немає ніяких проявів зневаги до росіян як нації. Гнів поетеси спрямований на ту Москву, що душила державницькі настрої в Україні, перетворила її в свою колонію, де «просвітку нікому не дають московські посіпаки». Леся Українка ніколи не дозволяла собі спускатися до примітивних крайнощів у зображенні міжнаціональних взаємин, але їй було огидним підлабузницьке, запобігливе декларування «родинних» почуттів до старшого брата з боку українських діячів, які були надміру компромісно настроєні.

Я думаю, що ми довели на нашому диспуті, що духовно повноцінне,

здорове життя людини неможливе без волі і без служіння Батьківщині.

 

IV. Мікрофон

Яку крамолу побачила в «Боярині» комуністична влада?

 

V. Рефлексія

1. Оцініть  результати уроку

2. Чи досягли ми цілей, поставлених на уроці?

3. Що вам сподобалося, а що ні?

4. Чи отримали ви очікуване?

5. про що б хотіли ще дізнатися?

 

VI. Оцінювання в групах

 

VII. Домашнє завдання.

1 групі – аналізувати проблематику та образи твору, виписати цитати до образів Оксани і Степана.

2 група – написати твір на тему « Моє ставлення до героїв драми «Бояриня»

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
28 лютого
Переглядів
401
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку