18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок "Економічні системи та їх типи"

Про матеріал

В ході уроку розкривається питання про економічні системи держав світу. Політичну карту світу іноді образно називають «політичним портретом світу», який змінюється в часі внаслідок приєднання відкритих земель, територіального поділу чи об'єднання держав тощо. Щоб розкрити особливості цього «портрету», потрібно дізна­тися про суспільно-політичні характеристики держав, їх політичні та економічні системи, місце на політичній карті світу.

Урок містить практичну роботу №2 "Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця у сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку".

Перегляд файлу

Урок № 6              дата_____________________         клас______________

Тема: Економічні системи та їх типи Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку.  Практична робота № 2.

Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця у сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку.

 Мета: формувати знання про основні типи країн за рівнем економічного розвитку,  розширити знання про світове господарство, з’ясувати питання про  типи економічних систем;

 • розвивати вміння аналізувати  економічні показника, порівнювати країни за рівнем їх економічного розвитку
 • виховувати почуття дбайливого господаря.

Тип уроку: Урок формування знань, умінь і навичок

Обладнання: атласи, Політична карта світу, Інтернет-ресурси, таблиці

Організаційний момент

Мотивація навчальної діяльності

Політичну карту світу іноді образно називають «політичним портретом світу», який змінюється в часі внаслідок приєднання відкритих земель, територіального поділу чи об’єднання держав тощо. Щоб розкрити особливості цього «портрету», потрібно дізна­тися про суспільно-політичні характеристики держав, їх політичні та економічні системи, місце на політичній карті світу.

Вивчення нового матеріалу

ЩО ТАКЕ ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА. Господарство країни, організоване певним чином, називається економічною системою. У сучасному світі розрізняють чотири основні її типи

      Тип господарства, за якого всі ресурси перебувають у власності громади та розподіляються відповідно до традицій і звичаїв, називають традиційною економічною системою. В економіці переважає сільське господарство. Технічний прогрес і введення інновацій обмежені, тому що вони суперечать звичаям і загрожують стабільності суспільства. Місцеве виробництво не забезпечує потреб населення. Як наслідок — низький рівень життя. Таку економічну систему мають найменш розвинені країни світу: Буркіна-Фасо, Гаїті,Афганістан.

Добувна промисловість може бути основою економічного розвитку країн з високими доходами населення, у разі впровадження наукових досягнень і ведення товарного спеціалізованого виробництва. До таких належать ОАЕ, Кувейт, Саудівська Аравія.

       Тип господарства, за якого всі ресурси і засоби виробництва є власністю народу, але в реальності центральна влада повністю контролює виробництво і розподіл продукції, називають командною економікою. Основний механізм господарювання — централізоване планування, відсутність конкуренції, впровадження нових технологій виробництва передусім для нарощування його обсягів. Ця система панувала в СРСР та в інших соціалістичних державах. Нині вона залишилась на Кубі й у КНДР.

    Ринкова економічна система — заснована на приватній власності, свободі вибору і конкуренції. Вона спирається на особисті інтереси та обмежує роль уряду. Країн зі 100-відсотковою ринковою економічною системою немає. Найбільш під це визначення підходить Сінгапур та окремі держави з ліберальною моделлю економіки.

     Змішана економічна система — поєднує елементи різних економік. Так організовані господарства Бразилії, Болгарії, Індії. Економіка сучасної України також є змішаною.

РОЗДІЛ 1У реальному житті будь-якої країни у чистому вигляді немає жодної економічної системи. У Великій Британії, наприклад, майже 30 % робочої сили зайнято у державному, інші 70 % — у приватному секторі.

ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, МІСЦЕ УКРАЇНИ В НІЙ. Країни світу за рівнем економічного розвитку поділяють за кількома показниками. Основний — вартість ВВП. Його величина відображає економічний розвиток країни та її роль у світовому економічному просторі. Крім абсолютного обсягу ВВП, важливим показником економічного розвитку країн є розрахунок ВВП на душу населення. Його використовує ООН і Світовий банк для визначення рівня розвитку країни у доларах США за паритетом купівельної спроможності.

Виділяють такі типи країн:

з високим рівнем доходів (10 000 дол. США на одну особу і більше);

з рівнем доходів, вищим за середній (5 000 — 9 999 дол. США на одну особу);

з рівнем доходів, нижчим за середній (2 001– 4 999 дол. США на одну особу);

країни з низьким рівнем доходів (2 000 дол. США на одну особу)

 • З якою метою в ООН щорічно встановлюють рейтинги країн за різними економічними показниками?

    За методикою ООН до розвинених країн належать 60 держав Європи,Азії, Північної Америки, Австралії та Океанії. Усі вони характеризуються високим рівнем економічного й соціального розвитку і, відповідно, мають найвище значення ВВП у розрахунку на душу населення. Однак ця група країн вирізняється значною внутрішньою неоднорідністю, і в її складі виділяють чотири підгрупи.

    Перша підгрупа країни «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Франція, Японія, Німеччина, Італія). Ці країни-лідери мають найбільші масштаби економічної діяльності. Для них характерна структура господарства постіндустріального типу. На частку цих країн припадає майже половина ВВП і промислового виробництва та понад 25 % сільськогосподарської продукції світу. Показник ВВП на душу населення у них становить від 20 тис. до 30 тис. дол. США.

         Другу підгрупу становлять малі високорозвинені країни ЄвропиНорвегія, Данія, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія тощо. Незважаючи на те, що економічний потенціал кожної з цих країн незначний, вони беруть активну участь у міжнародному поділі праці. Показник ВВП у розрахунку на душу населення у більшості цих країн такий самий, як у країнах «Великої сімки».

        Третю підгрупу утворюють не європейські високорозвинені країниАвстралія, Нова Зеландія, Ізраїль.

До четвертої підгрупи належать азіатські країни, які включили до економічно розвинених країн нещодавно: Республіка Корея, Сінгапур, Гонконг/Сянган (САР Китаю). о. Тайвань (пров. Китаю). Ці країни впритул наблизилися до економічно розвинених країн за показником ВВП надушу населення. Вони мають різноманітну структуру економіки, зокрема розвинений третинний сектор, що стрімко зростає, та беруть активну  участь у світовій торгівлі.

    До країн, що розвиваються, належать 143 країни і залежні територій,із яких дві постсоціалістичні держави в Європі (Албанія і Молдова), в Азії — 46, Африці — 52, Латинській Америці — 33, Океанії — 12. Разом вони займають понад половини площі суходолу й зосереджують 3/5 населення світу. Між ними також існують значні відмінності в соціально-економічному розвитку. Переважно вони розміщені на південь від екватора.

Країни, що розвиваються можна поділити на шість підгруп.

    Першу підгрупу утворюють країни-гіганти — Аргентина, Бразилія,Китай, Індія, Індонезія, Мексика, які мають великий природний, людський і економічний потенціал і в багатьох відношеннях є лідерами світу,що розвивається. Ці країни виробляють майже стільки промислової продукції, скільки всі інші країни, що розвиваються, разом. Проте ВВП у розрахунку на душу населення у них значно нижчий, ніж в економічно розвинених країнах.

     До другої підгрупи належать країни, які також досягли відносно високого рівня соціально-економічного розвитку й мають порівняно високий показник ВВП на одну особу. Найбільше таких країн у Латинській Америці (Мексика, Уругвай, Чилі, Венесуела та ін.).

    До третьої підгрупи відносять новітні індустріальні країни, що мають міжнародну спеціалізацію у багатьох видах переробної промисловості. Основу їх економіки та експортного потенціалу становлять праце ємні види економічної діяльності. До переліку таких країн входять: Малайзія,Таїланд, Індонезія та ін.

     Четверту підгрупу утворюють країни-експортери нафти. Завдяки припливу «нафтодоларів» показник ВВП на одну особу тут коливається між 10 і 20 тис. дол. США і більше. Це передусім країни Перської затоки(Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, ОАЕ, Іран), а також Лівія, Бруней.

       До п’ятої підгрупи — відсталих країн — належить більшість країн, що розвиваються. Показник ВВП на одну особу в них менший, ніж 2 тис. дол. США на рік. Присутні феодальні елементи відносин. Найбільше таких країн в Африці, але вони є також в Азії й Латинській Америці.

             Шосту підгрупу утворюють найменш розвинені країни світу. Їх образно називають «відчепленим вагоном людства», оскільки більшість із них дедалі більше відстають від інших країн світу. У них переважає нетоварне сільське господарство, майже немає переробної промисловості. ВВП на душу населення становить 100 — 300 дол. США на рік. До цієї підгрупи належать такі країни, як Афганістан, Малі, Гаїті та ін.

 • За даними офіційного сайту Світового банку визначте, до якої групи країн слід віднести Україну та яке вона посідала місце у світі за показником ВВП у 2010 і 2015 роках

 

Узагальнення інформації

Виконання практичної роботи

1. На контурній карті підпишіть країни «Великої двадцятки»:Австралія, Аргентина, Бразилія, Великої Британії, Індія, Індонезія,Італія, Канада, Китай, Республіка Корея, Мексика, Німеччина, ПАР,Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз (як організація).

2.  Визначте, до якого типу країн вони належать за рівнем економічного розвитку. Заповніть у зошиті таблицю.

№ п/п

Назва країни

Тип країни за рівнем економічного розвитку

Вартість ВВП, млрд..дол. США

2010р                            2015р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Зіставте вартість ВВП у цих країнах і встановіть їх значення у світовому ВВП за 2010 і 2015 рр.

4. Поміркуйте, чи існує залежність між розміром території країни та рівнем її економічного розвитку. Доведіть свою думку на конкретних прикладах.

5. На міжнародній зустрічі як символи своїх країн вам подарували шматок
сталі,  лазерний  диск  із  новою  програмою,  банан  та  кишеньковий  ліхтарик. До якої групи за структурою зайнятості належить кожна з цих країн?

 

Домашнє завдання

 1. Опрацювати матеріал параграфа -6.
 2. Ступінь  державного  втручання  в  економіку  є  суперечливим  питанням.
  Зберіть  дані  про  це  й  дайте  відповідь:  чи  можна  сказати,  що  у  Франції
  та Швеції роль держави в економіці досить висока й це позитивно впливає
  на рівень життя, а в США роль держави в економіці нижча й це знижує
  соціальні стандарти в країні?

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Орел Зоя Томівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
9 липня 2018
Переглядів
4727
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку