6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

Урок "Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр"

Про матеріал

Мета уроку: сформувати уявлення про електричну напругу та одиниці її вимірювання; ознайомлен­ня з особливостями та правилами вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра;

Перегляд файлу

Тема:  Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

Мета уроку:

 • дидактична: сформувати уявлення про електричну напругу та одиниці її вимірювання; ознайомлен­ня з особливостями та правилами вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра;
 • розвиваюча: логічне мислення та пізнавальний інтерес; навички розв'язування задач та практичних умінь складати електричні кола;
 •     виховна: виховувати інтерес до фізики,  працьовитість, уміння обґрунтовувати та міркувати.

Тип уроку : вивчення нового матеріалу.

   Обладнання уроку : дошка, крейда, книга, плакати: вольтметра, амперметра,кросфорда, портрет Александро Вольта, електрична  лампа, джерело струму, амперметр, вольтметр, з'єднувальні проводи, ключ.

   Прогнозовані результати навчання : після проведення уроку учні зможуть:

- підключати в коло, а також вимірювати напругу за допомогою вольтметра;

- давати визначеня напруги та одиниць виімірювання її;

- розв'язувати задачі на знаходження напруги.  

План уроку:

І. Організаційний момент (1 хв.)

ІІ. Перевірка домашнього завдання та актулізація опорних знань (5 хв.)

ІІІ. Повідомлення теми і задач уроку, мотивція навчальної діяльності (5хв.)

ІV.  Вивчення нового матеріалу (16хв.)

V. Закріпленя матеріалу (15хв.)

VI. Підбиття підсумків уроку (4хв.)

VII. Домашнє завдання ( 1 хв.)

Хід уроку

І. Організаційний момент:

  Привітання з учнями, перевірка присутніх та готовності класу до уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання та актулізація опорних знань

Фізичний диктант

 1. За якою формулою можна обчислити силу струму? (І =
 2. Які кратні та чстинні одиниці використовуються для характеристики сили струму на практиці? (Міліампери (мА), мікроампери (мкА), кілоампери (кА)).
 3. Яку фізичну величину називають кількістю електрики? (Електричний заряд)
 4. Назвіть умови, які необхідні для проходження електричного струму через провідник. (Наявність електричного поля, дія якого створює й підтримує напрямлений рух вільних електронів)
 5. Яким приладом можна виміряти силу струму в колі? (Амперметром)
 6. Як позначається на електричній схемі амперметр?
 7. Яка кільскіть електрики пройде через поперечний переріз провідника за 10 с, якщо сила струму в ньому 0,5А? ( Обчислюємо за такою формулою: ;
 8. Виправте помилки в схемі (Амперметр піключається послідовно)
 9. У якому напрямку рухаються вільні електрони у провіднику після замкнення полюсів джерела струму? (Від негативного полюса джерела струму до позитивного)
 10. Які пристрої та прилади перетворюють електричну енергію в інші види енергії? (Джерела струму)

ІІІ. Повідомлення теми і задач уроку

     Тема сьогоднішнього уроку – це «Електрична напруга та її вимірювання».

  На цьому уроці ми навчимося та дізнаємося:

- дадимо визначення напрузі;

- виміряємо напругу в електричному колі;

- дізнаємося та навчимося, як підключати вольтметр в електричне коло;      

ІV. Вивчення нового матеріалу

     Напрямлений рух вільних заряджених частинок (електричний струм) можливий завдяки дії на ці частинки сили з боку електричного поля. А з курсу фізики ви знаєте, що коли тіло рухається піддією певної сили і напрямок руху тіла збігається з напрямком дії цієї сили, то сила виконує роботу. Отже, кооли в певній ділянці кола існує струм, то електричне поле виконує роботу. Цю роботу називают роботою струму. Робота, яку може виконати або виконує електричне поле. Переміщуючи заряд по данній ділянці кола, визначається електричною напругою.

  1. Напруга. Для характеристики електричного поля вводять фізичну величину – електричну напругу.

     Напруга – це фізична величина, що визначається відношенням роботи електричного поля на певній ділянці кола до електричного заряду, що пройшов по цій ділянці. Вона характеризує електричне поле, яке створює струм.

     Напруга позначається U. Її визначають за формулою:

U =      

де А – робота, виконана електричним полем під час протікання струму, q – значення електричного заряду, перенесеного струмом.

   2. Одиниця сили струму. 

     Одиницею напруги є вольт (1 В). Названа вона за ім’ям італійського вченого Алессандро Вольта, який створив перший гальванічний елемент.

     Один вольт (1 В) – це напруга на кінцях провідника, при якій робота щодо переміщення електричного заряду один кулон (1 Кл) по цьому провіднику дорівнює одному джоулю (1 Дж).

1В=

     Під час вимірювання застосовують також частинні або кратні одиниці напруги:

1мкВ = В;

1мВ = В;

1кВ = В;

     Електричні прилади працюють при різній напрузі. Різні джерела струму характеризуються робочою напругою.

 1. Вимірювання сили.

     Для вимірювання напруги в електричних колах використовують прилад – вольтметр. Зовні він дуже схожий на амперметр, але на шкалах вольтметрів є позначка V, що й відрізняє його від амперметра.

     Амперметр в ми піключали послідовно, а на вашу думку, як потрібно підключити вольтметер, щоб підключивши його в електричне коло значення напруги на цій ділянці кола практично не змінилося? Так, правильно слід приєднувати в колі паралельно до ділянки кола, на якій вимірюється напруга, тобто затискачі приєднуються до тих точок кола, між якими слід виміряти напругу.

Подивимося це на досліді, але для почтку нам необхідно визначити ціну поділки наших приладів. Як визначити ціну поділки?

 

 

 

 

 

V. Закріплення матеріалу

     Задача 1.  При перенесенні 60 Кл електрики з однієї точки електричної ланцюга в іншу за 12 хв досконала робота 900 Дж. Визначте напругу і силу струму в ланцюгу.

Дано:                      СІ                          Розв’язання:

q = 60 Кл                              U =        U =

t = 12 хв                 720 с       I =         І =

A = 900 Дж

U – ?

I - ?

     Відповідь: U = 16 В; I = 0, 08 А

     Задача 2. Через нитку лампи розжарення тече струм 2А. За якої напруги працює лампа, якщо за 1 хв електричне поле в нитці лампи виконує роботу 1,44 кДж?

Дано:                      СІ                          Розв’язання:

І = 2А                                  U =        U =

t = 1 хв                 60 с      q = It            

A = 1,44 кДж       1440Дж  U =

U – ?

     Відповідь: U = 12В.

Кросфорд ( Додаток 1)

(Для того, щоб учням було цікавіше розгадувати кросфор, а також повторити більше вивченого матеріалу, на уроці діти будуть отримувати картинки з приладами, називати їх, а  на зворотній стороні знаходитиметься номер з питаннями кросфорду)

 

 

 

 

 1. Електроформ машина                           2.  Електроскоп

     3.Камертон                                             4.   Мензурка

     5.Спідометр                                            6. Градусник

 

 

     7.Вольтметр                                             8. Амперметр

     9. Динамометр

 1. Одиниця вимірювання напруги? (Вольт)
 2. Фізична величина, що характерезує здатність електричного поля виконувати роботу при переміщенні заряду в колі.(Напруга)
 3. Яким приладом можна виміряти падіння напруги на ділянці кола? (Вольтметром)
 4. Як підключається в коло амперметр? (Послідовно)
 5. Як підключається в коло вольтметр? (Паралельно до тієї ділянки кола, на якій необхідно виміряти напругу та силу струму)
 6.  За допомогою якого прилад вимірюють силу струму в електричному колі? (Амперметром)
 7. Пристрій,що зєднує і розєднує електричне коло? (Ключ)
 8. Креслення, на якому зображено спосои зєднання елементів, вимірювальних приладів у коло. (схема)
 9. Джерело струму, яке широко використовується в техніці для запуску двигуна, освітлення ?(Акумулятор)

VI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

     -Що ви нового дізналися сьогодні на уроці?

     -Чому ви сьогодні навчилися?

     -Що вам найбільше сподобалося?

VII. Домашнє завдання

Опрацювати § 10

Ст. 36 № 5.1; 5.4; 5.7 – І рівень складності

Ст. 37 №  5.11; 5.18; 5.20 – ІІ рівень складності

Ст. 40 № 5.27; 5.29; 5.30 – ІІІ рівень складності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

в

о

л

ь

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

к

л

ю

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

с

х

е

м

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

н

а

п

р

у

г

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

п

а

р

а

л

е

л

ь

н

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

а

к

у

м

у

л

я

т

о

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

п

о

с

л

і

д

о

в

н

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
23 березня 2018
Переглядів
7651
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку