Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Урок "Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Узагальнюючий урок у 8 класі"

Про матеріал

Конспект уроку "Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. Узагальнюючий урок".

Мета: закріпити знання про хімічні властивості оксидів, кислот, основ, солей; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій; розвивати вміння й навички проводити розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції; підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми; розвивати психічні процеси: мовлення, увагу, спостережливість, слухове зосередження на інформації, абстрактне, образне та логічне мислення учнів, вміння аналізувати; виховувати культуру поведінки учнів, інтерес до навчання.

Компетентності: формувати компетентності: ключові (вміння вчитися - спостерігати, аналізувати, робити висновки; інформаційні - вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел (мовлення вчителя, однокласників, результати спостережень); комунікативні – вміння вільно висловлюватися, оптимально використовувати власні знання та навчальну інформацію уроку для результативної комунікації; соціальні – вміння продуктивно співпрацювати з однокласниками, вчителем; предметні.

Наскрізні лінії: екологічна безпека і сталий розвиток; здоров'я і безпека; підприємливість і фінансова грамотність.

Перегляд файлу

Галета О.С., вчитель хімії

Тема: Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Мета: закріпити знання про хімічні властивості оксидів, кислот, основ, солей; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій; розвивати вміння й навички проводити розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції; підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми; розвивати психічні процеси: мовлення, увагу, спостережливість, слухове зосередження на інформації, абстрактне, образне та логічне мислення  учнів, вміння аналізувати; виховувати культуру поведінки учнів, інтерес до навчання.

Компетентності: формувати компетентності: ключові (вміння вчитися -  спостерігати, аналізувати, робити висновки;  інформаційні - вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел (мовлення вчителя, однокласників,  результати спостережень);  комунікативні – вміння вільно висловлюватися, оптимально використовувати власні знання та навчальну  інформацію уроку для результативної комунікації;  соціальні – вміння продуктивно співпрацювати  з однокласниками, вчителем;  предметні.

Тип уроку: Урок узагальнення та систематизації знань

Форми роботи: групова робота, індивідуальна робота, експеримент.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки-завдання, міні-підручник.

Наскрізні лінії:  екологічна безпека і сталий розвиток; здоров’я і безпека;  підприємливість і фінансова грамотність.

Епіграф:

Розум полягає не тільки у знанні, але й в умінні докладати знання на ділі.

Аристотель.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання, фіксація відсутніх, перевірка готовності учнів до заняття, встановлення психолого – педагогічного контакту з учнями,  об'єднання класу у шість гетерогенні групи та обрання спікерів у кожній з них. Роздача учням міні-підручників.

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

Перш, ніж щось добувати,

Треба багато всього пізнати.

Тож іди, поспішай,

Вершини знань досягай.

Учням попередньо було задане завдання скласти казку про дружбу оксидів, кислот, основ, солей. Заслухаємо її. (виступ учня)

«Фантастична добавка». Дружили Соляна Кислота і Луг - Гідроксид Натрію. Одного разу Соляна Кислота запросила у гості подругу. Луг надів свою фенол-фталеїнову сукню і став увесь малиновий. День був сонячний. Кислота вирішила показати подружці свій красивий сад. Вишли в сад, але що це? Усі квіти, кущі, дерева засохнули, хочуть пити і просять допомоги. - Давай допоможемо їм, - сказала Кислота і замислилася. - А як? - Я знаю, як їм допомогти! - вигукнув Луг. - Об'єднаємо мою ОН - групу і твій Гідроген. - Із задоволенням, - погодилася Кислота. Вода - еліксир життя на Землі. Саме вода доставляє поживні речовини рослинам. Луг обійняв подругу. Зникли Кислота і Луг. Потекла вода по коренях рослин. Все ожило навкруги, зазеленіло, зацвіло. Усі дякували двом подружкам".

Розшифрувати цю казку ви зможете, так як вивчали хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, адже хімія вивчає не лише властивості речовин, але і їх взаємоперетворення.

Таким чином сьогодні ми маємо розглянути дружбу і тісну співпрацю основних класів неорганічних сполук, яка називається генетичний зв'язок неорганічних речовин.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Термінологічний бій. (команди, дивлячись на екран, дають визначення термінам).

 1.     Які речовини називаються простими? (речовини, до складу яких входить один хімічний елемент).
 2.     Яка кислота міститься в шлунковому соці? (HCl).
 3.     Яка формула «гашеного вапна»? (Ca(OH)2).
 4.     Назвіть формулу основного компоненту піску. (SiO2 – силіцій (IV) оксид – кремнезем)
 5.     Які речовини називаються складними? (до складу яких входить два і більше хімічних елементів).
 6.     У який колір забарвлюється фенолфталеїн у кислотах? (безбарвний).
 7.     Назвіть формулу кухонної солі. (NaCl).
 8.     Який оксид використовують для виготовлення білої фарби? (ZnO – цинк оксид).
 9.     Ми – найпоширеніші речовини на нашій планеті. (Оксиди)
 10. Нас може знайти безбарвний індикатор, який набуває кольору тільки в нашій присутності. (Основи)
 11. Ми всі маємо однаковий смак. (Кислоти)
 12. За н.у. ми перебуваємо тільки у твердому стані. За поширеністю у природі ми на ІІ місці після оксидів. (Солі)

ІV. Застосування набутих знань

2. Зупинка «Чи знаєш ти формули?»

Виписати із одного переліку формули і дати їм назву:

 1.     Одноосновних кислот
 2.     Двохосновних кислот
 3.     Лугів
 4.     Нерозчинних основ
 5.     Оксидів
 6.     Солей

Al(OH)3, NaNO3, HCl, Na2O, NaCl, H2SO4, LiOH, H2CO3, HBr, Zn(OH)2, NaOH,  MgCO3, SiO2, HNO3, Ba(OH)2, CO2, Fe(OH)3, H2SiO3

3. Зупинка «Третій лишній»

Серед кожної трійки сполук знайди речовину, що відрізняється від двох інших. Вказати чим відрізняється.

 1.     СО2, K2SO3, SO2;
 2.     BaSO4, NaCl, CaCO3;
 3.     RbOH, ZnCl2, LiOH.
 4.     Fe(OH)2, КОН, Cu(OH)2;
 5.     BaO, P2O5, CaO;
 6.     HNO3, H2Si03, H2SO4.

4. Зупинка «Экспертиза». Груповий дослід

Провести реакції, що показують властивості речовин основних класів сполук. На підносах з реактивами номерки, група виконує дослід під цим номером.

Один учень робить, другий-пише на дошці, третій-пояснює.

 1.     Дослідним шляхом довести, в яких пробірках містяться розчини калій гідроксиду, калій хлориду, соляної кислоти. (індикатор)
 2.     Дослідним шляхом довести, в яких пробірках містяться розчини натрій гидроксиду, натрій хлориду, сірчаної кислоти. (індикатор)
 3.     Добути купрум(ІІ) гідроксид (купрум(ІІ) сульфат і калій гідроксид)
 4.     Добути барій сульфат (барій хлорид і сульфатна кислота)
 5.     Провести реакцію нейтралізації (натрій гідроксид і хлоридна кислота)
 6.     Провести реакцію заміщення (цинк і хлорид на кислота)

5. Зупинка «Віднови втрачене»

Необхідно вставити втрачені символи так, щоб реакції стали повноцінними.

 1.     Cu… + …… = CuSO4 + H2
 2.     …OH + …Cl = Na… + H2
 3.     …… + 2KOH = Cu(OH)2 + ……
 4.     …… + …SO4 = BaSO4 + …Cl
 5.     FeCl2 + …… = …(OH)2 + 2Na…
 6.     MgO + …… = MgCl2 + H2

6. Зупинка «Знайди родичів»

Розприділити речовини по класам неорганічних сполук.

NO2, CaSO4, Ba(OH)2, H3AsO4, Mn2O7, Cr(OH)3, H2SO3, CuO, KNO3, SO3, Na2CO3,H2SO4, NaHSO4, Fe(OH)3, C12O7, FeCl2, Zn(OH)2, P2O5, Ca3(PO4)2, LiOH, H2B4O7, BaO, NaHCO3.

 1.     Кислоти
 2.     Основи
 3.     Оксиди металів
 4.     Оксиди неметалів
 5.     Середні солі
 6.     Кислі солі

7. Зупинка «Розрахункова»

 1.     Натрій карбонат, масою 1,06г прореагував з кальцій хлоридом, що знаходився у розчині. Визначте масу осаду, що утворився.
 2.     Сульфур (ІV) оксид, маса якого становила 4 г, пропустили крізь воду. Обчисліть масу кислоти, що утворилась.
 3.     Яка маса нітратної кислоти вступить у реакцію з 0,1 моль купрум(ІІ) гідроксиду.

8. Зупинка «Приклади на камені»

В кабінет хімї принесли камені, на яких зображені зашифровані перетворення. Складіть рівняння цих перетворень і знайдіть речовину А.

         2          +НСl        +NaOH       t

1. Сu——>Х1, ——>Х2 ——>Х3 ——>А.

 

          2          HCl       +NaOH         t

2. Zn ——> X1 ——>X2 ——> X3 —> А

Відповіді:

Вариант 1

а) 2Си + О2 = 2СиО;

б) СиО + 2НС1 = СиС12 + Н2О;
    в) СиС12 + 2NaOH = Си(ОН)2+NaCl

г) Си(ОН)2 = СиО + Н2О. А — СиО.

Вариант 2

а) 2Zn + О2 = 2 ZnО;

б) ZnО + 2НС1 = ZnС12 + Н2О;
    в) ZnС12 + 2NaOH = Zn(ОН)2+NaCl

г) Zn(ОН)2 = ZnО + Н2О. А — ZnО.

9. Екологічна хвилина

 Екологічна міні – конференція

1 учень

Екологічні проблеми зараз хвилюють всіх людей планети. Часто доводиться чути, що саме хімія винна в тому, що екологічна ситуація погіршилася, але всі чомусь забувають, що на сучасному етапі розвитку наука і техніка озброїла людину дуже потужними засобами впливу на природу.

З однієї сторони без хімічної науки неможливе вирішення багатьох екологічних проблем, з іншого боку, хімія таїть у собі небезпеку серйозних екологічних катастроф.

Діоксид сульфуру S02 один з основних забрудників повітря, що отруює навколишнє середовище.

Невелика концентрація його у повітрі викликає подразнення слизових оболонок дихальних органів і очей, а тривала дія навіть малих концентрацій призводить до виникнення у людини бронхіту, гастриту та інших хвороб у тому числі й раку легенів. S02 вважається найнебезпечнішим для здоров'я людини, оскільки викликає загальне ослаблення організму і у поєднанні з іншими забрудниками спричинює скорочення середньої тривалості життя.

S02 під впливом незначних кількостей розпорошених металів та їхніх солей (в основному Fe і Мn) окиснюється до триоксиду сульфуру S03, який взаємодіє з краплинами вологи, утворюючи речовину — сульфатну кислоту. Аналогічним чином роблять свій «внесок» у появу «кислотних дощів» й оксиди нітрогену.

2 учень

Бурий газ N02 отруйний, подразнює слизові оболонки очей і дихальних шляхів. У вигляді «лисячого хвоста» бурий газ викидається в атмосферу підприємствами, що виробляють нітратну кислоту, наприклад, Черкаським об’єднанням «Азот». Сьогодні вже  знайдено ряд хімічних способів боротьби з «лисячими хвостами» й захисту навколишнього середовища. Такий спосіб боротьби із забрудненням атмосфери застосовують нині на багатьох сучасних підприємствах.

Вуглекислий газ С02 у великих кількостях шкідливий для людини і тварин, спричинює запаморочення, може викликати ядуху, тому приміщення, де перебувають люди, треба часто провітрювати.

 Чадний газ СО — дуже отруйний, викликає задуху. Він утворює стійку сполуку з гемоглобіном крові, внаслідок чого кров втрачає властивість переносити кисень в організмі, і настає кисневе голодування і смерть.

3 учень

Значну небезпеку для довкілля і здоров’я людей становлять сполуки деяких металічних елементів. Сполуки Феруму необхідні у процесах кровотворення. Проте стічні води металургійних підприємств, що містять значну кількість хлоридів та сульфатів, потрапляючи у річки, призводять до загибелі мальків риб, у ґрунтах пригнічують ріст і розвиток рослин.

Солі Плюмбуму гальмують процес біологічного очищення стічних вод, знижують врожайність сільськогосподарських культур, у людини -захворювання ясен, гальмування розумової діяльності;

Солі  Нікелю — відмирання листя і коріння, гострі отруєння тварин, респіраторні захворювання;

Кадмію — ураження нирок, кісток;

Меркурію — псування зубів, волосся, нігтів;

Талію — випадіння волосся, захворювання крові.

А також солі, що містять Арсен (отрути), Xpом(VI) (канцерогенний вплив), Молібден (затримка росту, зміни в печінці, захворювання м'язів та суглобів — подагра). Сполуки цих металічних елементів мають бактерицидну дію, але медики їх призначають у крайніх випадках, бо значні дози сполук цих металів токсичні: пригнічують функції центральної нервової системи, серцеву діяльність, розширюють капіляри тощо.

4 учень

Кальцій карбонат бере участь у колообігу вуглекислого газу, запобігає перенасиченню ним атмосфери. Проте підвищений вміст солей Кальцію у воді токсичний для риби.

Безвідповідальне ставлення до процесу видобутку мінералів та подальшого «консервування родовищ», як, наприклад, у м. Калуш Івано-Франківської області, де є єдине в Україні родовище калійних солей, може спричинити навіть екологічну катастрофу. Сьогодні тут є реальна загроза витікання більше двох мільйонів кубометрів розсолів, що може призвести до пошкодження сільськогосподарських угідь, забруднення річки Дністер.

Натрій хлорид, яким узимку посипають дороги проти виникнення криги, потрапляє у ґрунти, перетворюючи їх на солончаки, які не придатні для росту рослин.

Для збільшення врожайності сільськогосподарських культур застосовують мінеральні азотні й фосфорні добрива, але їхня надлишкова кількість посідає особливе місце в забрудненні довкілля.

5 учень

Термін «кислотний дощ» уперше використав англійський метеоролог Роберт Сміт у позаминулому столітті, коли помітив як дощова вода роз’їдає мармурові пам'ятники, вапняну побілку та навіть чавунні паркани.

Від кислотних дощів люди кашляють, бо легені та бронхи наповнюються хвороботворним слизом, також страждають шкіра та слизові оболонки очей.

До речі, будь-яку дощову воду можна вважати кислотою, бо у ній завжди розчинена невелика кількість вуглекислого газу. Але карбонатна кислота дуже слабка й не спричиняє такої шкідливої дії.

6 учень

Серед найбільших продуцентів кислотних оксидів  знаходяться теплові електростанції та автотранспорт. Узимку поблизу теплових електростанцій випадає «кислотний сніг», який більш шкідливий, ніж «кислотний дощ».

Природа сама попереджає незвичними ознаками про «кислотні дощі». На землі та рослинах з’являються налипання, незвичний колір, неприємний запах, раптово зникають комарі і комахи, що зазвичай літають над водоймами.

Життєдіяльність людей позначається на довкіллі так, що у деяких регіонах Землі порушена природна рівновага. У промислових місцевостях у робочі дні випадає більше «кислотних дощів», ніж у вихідні. У сільських місцинах повітря значно прозоріше й містить менше забруднень.

10 . Сінквейн. Рефлексія

Це білий вірш, в якому синтезована інформація в стислому  вислові з п’яти рядків. Необхідно написати вірш про основні класи неорганічних сполук в короткій формі.

Правила написання сінквейна:

1. перший рядок - тема вірша, виражається одним словом, зазвичай іменником;

2. другий рядок - опис теми в двох словах, як правило, іменами прикметниками;

3. третій рядок - опис дії в рамках цієї теми трьома словами, зазвичай дієсловами;

4. четвертий рядок - фраза з чотирьох слів, що виражає ставлення автора до даної теми;

5. п'ятий рядок - одне слово - синонім першого, на емоційно-образному або філософсько-узагальненому рівні що повторює суть теми.

Наприклад:

Ломоносов

Вчений, хімік

Відкривав, експериментував, винаходив

Відкрив закон збереження мас

Легенда

V. Підсумок уроку

Сьогодні на уроці ми узагальнили свої знання про основні класи неорганічних сполук.

Побудова асоціативної схеми.

VІ . Домашнє завдання. «Вибери завдання сам»

Учні обов’язково виконують 1 завдання, 2 на вибір залежно від інтересу та рівня знань.

1.Повторити параграфи 22-34 підручника Дячук Л.С. Хімія. 8 клас.; виконати завдання №1- 4 (с.133).

2.Завдання в міні-підручнику № 6-8.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Єщенко Наталія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Пилипчук Світлана Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
27 березня 2018
Переглядів
2424
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку