29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Урок "Географія - наука про Землю"

Про матеріал
Створення умов для зацікавлення учнів у вивченні географії і на цій основі формувати ключові компетентності : вміння вчитися, громадянську, соціальну, підприємницьку, загальнокультурну, здоров’язбережувальну, інформаційну. Саме такою є основна мета першого і наступних уроків географії в 6 класі.
Перегляд файлу

6 клас             Урок 1                      

Тема. Географія як наука про  Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.  Значення географічних знань та вмінь для життєдіяльності людини.Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення. Методи географічних досліджень.

Очікувані результати: учень (учениця) :

 • називає об’єкти вивчення географії, складові географічної науки, основні

      джерела географічних знань та методи географічних досліджень.

 • добирає географічну інформацію з різних джерел та визначає її корисність для себе; виконує спостереження за змінами у природі; складає перелік джерел географічної інформації, які є вдома.

 

Мета: формування в учнів загальних уявлень про географію як науку; ознайомлення зі структурою, джерелами географічних знань, методами географічних досліджень; розвиток первинних навичок добору географічної інформації з різних джерел географічних знань;  створення умов для зацікавлення учнів у вивченні географії і на цій основі формувати ключові компетентності: вміння вчитися, громадянську, соціальну, підприємницьку, загальнокультурну, здоров’язбережувальну, інформаційну.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: урок – знайомство

Обладнання: підручники, атласи, енциклопедія, географічний словник, комп’ютер, мультимедійна система, презентація уроку.

Опорні поняття: природознавство, Земля, карта, наука, підручник.

Базові поняття: об’єкт і предмет географії, географічні науки.

ЗМІСТ УРОКУ

I. Організаційний момент (7 хв)

Пропоную розпочати урок з гри

1) Гра Вітальна.

Треба разом привітатись:

- Добрий день! (граючі відповідають)

Дружно, голосно сказати:

- Добрий день!

Вліво, вправо поверніться,

Туди-сюди посміхніться:

- Добрий день!

У долоні поплескайте:

- Добрий день!

Дружно, всі, не відставайте:

- Добрий день!     [4]

 

   Отже, сьогодні ми з вами, дорогі шестикласники розпочинаємо подорож в дивовижну країну Географію.

 Але перед далекою мандрівкою потрібно познайомитись.

2)  Вправа «Самопредставлення»

Я, (ім’я та прізвище), хотів (ла) б побувати …..(назвати країну, чи місто, чи село, чи гори, чи річку, озеро тощо, назва має починатися на першу букву вашого імені)

3) Первинний інструктаж з БЖД в кабінеті географії

4) Наявність підручників, зошитів (підписати), атласів, зошитів для практичних робіт

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності (1 хв)

Щоб по світу мандрувати,

Треба торбу грошей мати,

Закордонний паспорт, візу

Та іще товсту валізу.

Одягнутись відповідно,

Щоб не було злидні видно,

Сухарів ще насушити,

Мішок сала насолити.

Як ми бачимо, витрати

Маєм більші, ніж зарплати.

Але в нас є таємниця,

Знать її усім годиться,

Як по світу мандрувати,

 Щоб нічого не втрачати.

А для цього всім потрібно –

Географію вивчати. [ 1 ]

Прийом «Приваблива мета»

       Хто з вас не мріяв про далекі країни та пригоди разом із літературними та кінематографічними героями. Чи траплялося вам уявляти себе відважним першовідкривачем незвіданих земель, продираючись звивистими стежками в лісі? На уроках географії на вас очікуватимуть захоплюючі подорожі, дивовижні відкриття, цікаві ігри. Однак хто ж вирушає в подорож без попередньої підготовки. Будь-який досвідчений мандрівник знає: до відкриттів слід ретельно готуватися. І допоможе нам у цьому наука географія. [ 3 ]

      Наша мандрівка по країні Географії триватиме  шість шкільних років. Сьогодні на першому уроці першого року вивчення географії ми познайомимося:

 • один з одним;
 • з поняттям «географія»;
 • із значенням географічних  знань та вмінь для життєдіяльності людини;
 • з основними джерелами географічних знань ( в тому числі з підручником );
 • з основними складовими географічної науки .

IIІ. Вивчення нового матеріалу ( 20 хв) з використанням мультимедійної презентації.

 •   Перше наше  знайомство уже відбулося.  Протягом наступних уроків у нас буде можливість краще пізнати один одного.

     Але під час будь  якого заняття, гри, уроку обов’язково мають бути певні правила, яких кожен із нас має дотримуватися.

Вправа «Наші правила»

Перелік норм поведінки учні пропонують самі і вчитель.

Наприклад:

 1. Правило піднятої руки.
 2. Говорить тільки один.
 3. Не  перебивати.
 4. Уважно слухати одне одного.
 5. Поважати думку кожного

 

 • Формування поняття «географія».

Слово вчителя. « Географія» в перекладі з грецької означає «земле опис» (« Ге» -Земля- від імені  давньогрецької богині Землі Геї, «графо» -пишу).

photos.geni.com/p13/61/ac/7d/81/53444848331d1a6...    Географія — одна з найдавніших наук зародилася у країнах Сходу понад 2.5 тис.років тому і на початках мала описовий характер.[3]  Мандрівники, купці, мореплавці подорожуючи, описували природу невідомих раніше земель, жителів,їх побут, заняття.

     Першою людиною, що використала термін «географія», був Ератосфен (276—194 до н. е.). Його заслужено називають    « батьком географії» . Ератосфен не тільки першим назвав науку про Землю «географією», а й досить точно визначив розміри Землі, склав карту світу, ввів поняття «паралелі» і «меридіани».

 • Географія – це  наука про  Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.
 • Об’єкти вивчення географії : природа, населення, господарство.
 • Система географічних наук. (Робота зі схемою підручника)
 • Як працювати з підручником?

Інші джерела  географічних знань( аналіз мал.3 на стор. 10 підручника авт. Бойко,Міхелі)

 

 • Значення географічних  знань та вмінь для життєдіяльності людини (робота з текстом підручника)
 • IV. Закріплення вивченого матеріалу(10хв)

Прийом «Бліц-опитування»

 • Як  перекладається слово «географія»?

• Кого  називають «батьком географії»?

• Що вивчає  географія? Фізична? Економічна і соціальна?

• Назвіть основні джерела географічних знань.

  Для яких видів людської діяльності найбільш необхідні знання?

* Які завдання виконувала географія давніх часів, а які виконує сьогодні?

Склади кросворд , в якому ключове слово географія

Г ідросфера

 

 

 

 

 

 

 

 

1Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 Ф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ератосфен

                   екОномічна

Гея

                     пРирода

                     нАселення

       картограФія

Інтернет

             ЗемлЯ

 

1- водна оболонка Землі; 2-«батько географії»; 3- розділ географії, що вивчає господарську діяльність населення; 4- давньогрецька богиня Землі; 5- об’єкт вивчення фізичної географії; 6- люди, що проживають на певній території; 7-  наука, яка займається вивченням, розробкою і створенням географічних карт; 8- найбільш сучасне широке і доступне джерело інформації; 9- наша планета.

V. Підсумок уроку

На перших етапах проводиться вчителем, потім поступово підключаються учні.

Заключне слово вчителя

Географія — це наука, що вивчає природу Землі, населення та його господарську діяльність. Сучасна географія складається з багатьох наук, які можна об’єднати у два розділи: фізичну географію та соціально-економічну. Для успішного вивчення географії потрібно вміти користуватися різноманітними джерелами географічних знань, багато читати та володіти навичками роботи з комп’ютером.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати текст параграфа; зробити картку «світлофор» (один бік — червоний, другий — зелений).

Використані джерела:

 1. Андрощук А.І.Мотивація на уроках географії в 6 класі. Харків. Видавнича група «Основа».2014.
 2. БойкоВ.М., Міхелі С.В. Географія. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.Харків.»Сиція». 2014.
 3. Методичний комп’ютерний посібник «Електронний конструктор уроку». Географія.6, 7, 8, 9, 10 клас. Видавнича група «Основа». 2010.
 4. Карпова Я. С. Вправи та ігри на знайомство. https://vseosvita.ua/library/vpravi-ta-igri-na-znajomstvo-10183.html
 5. https://uk.wikipedia.org/

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Романчук Роман Станіславович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
3 серпня
Переглядів
752
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку