5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Урок-гра "Розв’язування задач, які передбачають порівняння дробів. Математичні ребуси".

Про матеріал

Урок-гра "Розв'язування задач, які передбачають порівняння дробів. Математичні ребуси". Має на меті повторити основну властивість звичайних дробів, скорочення та порівняння дробів. В результаті діти отримають приємний сюрприз у вигляді картинки, якщо правильно виконають завдання. Документ видозмінюється після викладення на сайт, тому рекомендую спершу завантажити документ, щоб побачити оригінальну, невидозмінену роботу.

Перегляд файлу

За підручником 6 класу з математики Н. А. Тарасенкової

Тема: Розв’язування задач, які передбачають порівняння дробів. Математичні ребуси.

Мета: Закріпити навички та вміння учнів порівнювати звичайні дроби. Повторити ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10, та основну властивість дробів.

План

1.     Організаційний момент (2 хв)

2.     Актуалізація опорних знань (15 хв)

3.     Виконання практичних завдань (23 хв)

4.     Підсумок уроку (4 хв) 5. Завдання додому (1 хв)

Хід роботи

1.           Організаційний момент.Відмітити відсутніх. Зібрати зошити.

2.           Актуалізація опорних знань.“Гаряча картопля”. Доки грає музика діти кидають один одному м’ячик, коли музика зупиняється той, у кого в цей момент залишився м’ячик, відповідає на питання:

1.       Основна властивість дробу.

2.       Ознака подільності на 3.

3.       Правило скорочення дробу. Назви перше, що необхідно робити, Щоб скоротити даний дріб треба...

4.       Друге, що необхідно зробити, щоб скоротити дріб.

5.       Третє, що необхідно зробити, щоб скоротити дріб.

6.       Ознака подільності на 5?

7.       До якого моменту ми можемо скоротити дріб?

8.       Як знайти додатковий множник?

9.       Ознака подільності на 2?

10.   Що називають розкладом числа на прості множники?

11.   Щоб звести дріб до нового знаменника, треба по-перше...

12.   Другий крок зведення дробу до нового знаменника.

13.   Третій крок зведення дробу до нового знаменника.

14.   Що називають найбільшим спільним дільником двох чисел?

15.   Що називають найменший спільним кратним двох чисел?

16.   Яке число є найменшим спільним знаменником?

17.   Як звести два дроби до найменшого спільного знаменника?

3.  Виконання практичних завдань. Математичний ребус

(Додаток 1). Роздати картки із завданнями. Учні розв’язують завдання на одному аркуші, відповіді на якому відповідають певному кольору. Необхідно знайти відповідне число на іншому аркуші, та замалювати його відповідним кольором. Робота індивідуальна, проте необхідно постійно контролювати її виконання, та допомагати учням у яких виникли труднощі.

4.  Підсумок уроку. Виставити оцінки.

5.  Завдання додому. §6-7. Підготуватись до контрольної роботи.

Додаток 1

Картка № 1

44

46

19

49

85

49

64

85

44

1

8

46

46

46

1

49

1

23

8

8

23

77

8

23

77

85

64

30

19

23

77

13

19

46

1

46

1

77

49

77

77

44

1

49

1

8

49

1

77

85

85

13

46

1

81

77

46

46

19

64

13

1

23

8

46

77

23

1

23

1

8

8

1

8

44

85

85

1

77

46

8

49

77

85

19

49

64

77

77

1

46

13

1

85

85

1

23

1

1

23

1

85

1

13

8

49

46

46

85

49

19

44

1

64

44

85

49

19

46

46

13

46

46

46

1

13

1

85

1

13

1

23

23

19

77

46

13

49

77

23

19

19

23

77

19

49

1

85

85

23

19

23

1

85

1

13

1

8

85

46

19

1

46

49

64

64

19

23

64

1

46

46

46

8

17

17

8

85

64

64

13

85

85

85

13

19

46

49

64

46

64

13

77

46

1

85

85

13

19

8

17

5

5

70

8

8

30

64

44

19

19

85

85

1

85

8

64

64

46

77

19

64

13

77

13

8

17

4

10

70

70

70

30

64

85

1

85

49

1

23

13

1

85

85

13

46

77

44

77

64

77

13

17

4

10

12

16

27

52

53

64

85

49

19

19

13

1

46

46

1

49

1

46

64

64

49

77

49

8

17

5

17

27

52

27

52

27

17

64

64

49

77

19

44

19

8

1

77

8

49

64

13

13

13

13

17

63

4

17

16

27

16

27

16

17

30

13

77

46

19

46

13

85

8

77

85

64

49

8

8

64

30

17

4

10

17

27

52

52

27

52

70

13

64

77

1

85

19

13

85

1

30

85

44

8

85

8

23

17

63

5

67

10

70

16

52

16

12

4

12

49

77

44

85

46

19

85

64

77

8

1

8

8

85

23

17

4

67

4

5

4

17

17

17

10

10

12

49

30

77

85

49

49

13

77

77

49

77

13

13

64

17

63

10

4

63

63

10

10

67

67

67

67

67

17

13

46

8

46

13

64

85

49

1

1

49

49

49

17

10

78

2

10

10

67

67

67

10

78

2

4

17

13

77

30

85

64

44

64

49

44

46

64

23

53

63

4

2

2

4

2

5

5

2

10

2

2

4

67

70

49

8

64

46

8

77

49

19

1

49

23

53

10

72

72

4

10

67

2

2

4

4

4

72

72

4

70

13

46

49

77

8

85

85

1

30

30

53

27

70

5

4

67

5

4

10

4

10

63

63

63

4

10

5

12

49

85

46

49

1

23

85

30

23

53

52

27

53

10

4

67

10

4

63

10

10

10

5

4

67

4

12

13

49

85

49

85

64

85

23

53

16

16

16

53

4

5

4

10

67

67

4

67

70

17

12

10

63

10

12

13

49

85

64

23

8

53

53

27

52

52

53

10

4

10

67

4

10

67

12

27

52

52

12

5

5

12

12

13

85

77

49

70

35

35

53

16

53

5

67

10

5

10

63

67

17

27

52

52

27

27

12

12

84

35

70

49

85

49

70

84

35

84

53

53

5

67

63

63

63

10

5

53

16

16

16

16

12

12

50

50

84

70

49

85

49

70

50

84

84

50

50

70

70

70

70

70

70

70

12

12

12

12

12

84

50

50

50

50

70

49

77

64

46

70

50

35

35

50

35

50

35

35

35

50

35

35

50

50

35

35

50

35

84

35

70

30

46

8

85

46

46

70

70

84

50

35

35

50

50

50

84

84

84

35

50

84

84

84

35

70

70

77

30

8

1

23

64

85

85

64

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

77

85

77

8

85

85

64

44

46

64

64

46

46

46

85

85

85

85

41

41

41

41

23

23

23

23

23

8

8

30

30

46

64

46

46

1

49

46

1

19

23

1

23

1

30

1

49

8

13

64

19

30

1

19

23

85

77

30

46

85

85

49

64

44

19

30

30

19

8

1

64

44

85

8

8

85

1

49

64

64

44

64

19

23

64

85

77

13

46

64

8

19

85

85

85

49

8

8

30

64

1

49

49

49

64

30

19

85

85

30

8

85

23

8

13

64

23

8

49

46

46

46

23

85

46

30

19

85

19

23

8

46

64

46

23

85

8

49

49

77

64

13

46

8

23

44

49

23

77

85

19

23

77

49

19

13

8

85

23

19

23

77

85

64

44

8

23

1

30

19

23

77

13

19

46

1

46

1

77

49

77

77

44

1

49

1

8

49

1

77

85

85

13

46

1

46

13

49

77

23

19

19

23

77

19

49

1

85

85

23

19

23

1

85

1

13

1

8

85

46

19

1

Картка №1

Завдання

Колір

1

Порівняйте 1 і 5 . Необхідним числом є чисельник більшого

                           4        8

дробу.

Жовтий

2

2             7

Порівняйте           і              . Необхідним числом є чисельник меншого

3             8

дробу.

Червоний

3

Порівняйте image і image . Необхідним числом є спільний знаменник.

Коричневий

4

Скоротіть image

. Необхідним числом є знаменник.

Чорний

5

Скоротіть image

 і помножте отриманий знаменник на 13.

Червоний

6

Скоротіть image

 і помножте отриманий знаменник на 7.

Жовтий

7

Скоротіть image

. Необхідним числом є чисельник.

Коричневий

8

Скоротіть image

. Необхідним числом є знаменник.

Жовтий

9

Порівняйте 1 4 і 28 . Необхідним числом є добуток чисельника

                             9       35

меншого дробу на 2.

Рожевий

10

Розв’яжіть рівняння (x+34):16=7 .

Блакитний

11

x 18

= . Знайдіть добуток значення х і 25.

3 27

Коричневий

12

5 x . Знайдіть добуток значення х і 2.

=

7        49

Чорний

13

2 x

= . Знайдіть х.

9 45

Жовтий

14

9           x

= . Знайдіть х.

18       54

Червоний

15

Знайдіть добуток НСД(3;7)  і 53.

Чорний

16

Знайдіть частку НСК(12;27) і 9.

Чорний

17

Знайдіть різницю результатів 15 і 16 завдання і відніміть 37.

Жовтий

18

НСК результатів 17 і 10 завдань поділити на 3 і відняти 35.

Чорний

Картка №2

15

33

27

73

21

98

21

61

27

73

27

98

27

73

27

33

33

33

27

61

79

21

27

98

73

1

73

98

73

61

15

21

27

79

21

15

15

73

27

21

61

41

21

27

61

41

61

27

98

73

41

73

1

21

98

73

79

79

79

79

27

61

79

98

98

98

21

27

15

15

15

27

79

61

1

27

73

73

79

73

21

98

41

73

27

28

28

28

28

28

28

27

73

21

41

21

27

41

61

61

79

27

21

27

79

41

21

98

21

98

61

28

21

28

14

14

14

28

73

98

27

1

21

1

15

27

61

41

98

61

1

27

73

1

73

41

98

75

98

21

28

14

14

28

98

72

27

61

27

21

27

73

15

27

27

98

27

41

98

73

21

61

15

73

75

41

73

28

14

28

73

61

27

73

72

27

61

73

27

61

15

61

1

61

27

73

27

98

73

21

61

75

61

61

28

28

27

72

73

1

41

15

15

15

15

15

33

33

15

1

79

15

15

15

21

79

79

27

75

41

73

27

21

21

73

1

1

41

10

10

28

28

28

28

28

10

1

73

73

41

61

27

61

79

41

75

27

98

98

72

21

27

72

27

10

67

67

5

54

54

5

35

35

70

27

41

79

27

79

73

27

61

75

61

41

27

41

61

61

73

98

10

67

84

5

54

84

5

90

35

70

41

98

98

41

61

98

15

73

75

73

27

73

72

98

98

27

73

28

28

28

5

5

5

5

90

35

70

79

27

41

15

27

41

73

98

75

27

15

41

70

70

70

70

70

90

90

59

90

90

90

35

35

48

70

79

73

79

41

79

79

21

98

75

61

73

70

90

90

59

90

90

59

90

35

35

35

35

70

16

16

70

73

15

27

15

27

41

21

21

75

73

27

70

43

59

43

90

35

35

70

70

70

70

70

16

48

48

36

27

73

73

79

41

1

15

61

75

27

61

73

36

36

36

36

36

36

48

48

16

16

48

48

16

36

1

1

27

10

10

10

73

15

61

75

33

33

61

27

79

27

61

61

41

36

16

16

48

16

48

36

33

1

27

5

43

59

10

41

73

61

75

27

33

41

1

27

79

1

41

73

36

48

16

48

16

43

36

33

1

10

43

59

10

79

79

61

21

75

61

70

70

84

84

84

98

98

36

48

10

10

10

10

10

43

36

98

10

43

59

10

21

21

36

36

36

36

70

59

59

59

84

84

84

36

36

10

59

59

59

10

36

36

36

36

84

84

84

84

84

36

1

79

41

70

43

70

43

70

41

73

41

98

10

43

10

43

10

98

73

27

79

41

1

27

1

36

36

36

41

73

27

70

98

70

79

79

1

79

41

41

10

98

10

27

41

27

98

41

41

73

98

36

36

1

98

36

73

33

61

27

73

73

41

61

27

98

41

41

61

61

61

41

98

41

33

33

41

84

41

21

79

21

84

73

61

4

4

61

41

4

4

4

41

73

27

4

4

4

33

41

4

4

27

41

84

27

1

73

21

36

41

33

27

33

61

33

41

73

33

27

41

1

33

33

33

27

73

73

41

73

98

36

98

1

73

73

21

84

41

41

61

4

4

41

79

27

4

4

4

27

73

41

4

4

73

27

33

36

27

41

1

1

1

21

41

84

84

98

98

41

79

61

61

1

41

61

61

61

73

27

41

98

84

84

27

21

41

1

73

21

61

61

61

61

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

27

27

98

21

27

15

21

73

21

41

5

5

5

41

41

5

73

27

21

41

41

1

1

5

61

61

5

5

5

27

21

98

61

15

15

15

5

41

79

79

79

5

73

73

33

33

41

21

27

79

27

5

61

61

61

33

5

41

21

61

21

73

79

5

5

5

5

5

73

73

79

21

41

73

27

79

27

41

21

5

5

5

5

5

41

61

98

21

79

21

15

15

15

27

73

73

79

21

27

79

73

33

33

73

98

21

73

27

15

15

15

61

41

21

21

73

79

41

41

79

41

33

27

21

33

41

27

61

41

27

61

41

21

73

11

27

33

41

73

21

1

1

1

21

21

21

21

73

21

21

21

15

21

98

41

79

98

98

41

15

73

21

73

21

21

73

98

41

15

73

1

41

79

21

73

21

98

79

27

21

41

61

61

27

27

79

21

21

41

79

21

33

33

41

21

21

61

73

73

41

79

61

61

61

41

41

79

79

98

27

33

21

21

21

98

61

61

98

98

41

61

98

98

98

61

41

15

73

73

98

98

41

61

33

27

79

79

21

21

79

15

41

1

41

1

61

15

61

1

Картка №2

Завдання

Колір

1

                           3         5

Порівняйте           і              . Необхідним числом є чисельник більшого

                           7         6

дробу.

Зелений

2

6             2

Порівняйте           і              . Необхідним числом є чисельник меншого

7             9

дробу.

Синій

3

Порівняйте image

 і image . Необхідним числом є спільний знаменник.

Чорний

4

Скоротіть image

. Необхідним числом є знаменник.

Чорний

5

Скоротіть image

 і помножте отриманий чисельник на 43.

Світло-зелений

6

Скоротіть image

 і помножте отриманий чисельник на 67.

Блакитний

7

Скоротіть image

. Необхідним числом є чисельник.

Чорний

8

Скоротіть image

. Необхідним числом є знаменник.

Зелений

9

                             3       24

Порівняйте 1 і                    . Необхідним числом є добуток чисельника

                             7       49

меншого дробу на 2.

Світло-зелений

10

Розв’яжіть рівняння (х27):9=5 .

Синій

11

x 6

= . Знайдіть добуток значення х і 5.

6 18

Чорний

12

1         х

= . Знайдіть добуток значення х і 12.

2         14

Чорний

13

1           х

= . Знайдіть х.

18 72

Синій

14

x 32

= . Знайдіть х.

23 46

Світло-зелений

15

Знайдіть добуток НСД(6;72) і 9.

Блакитний

16

Знайдіть частку НСК(27;36) і 3

Чорний

17

Різницю результатів 15 і 16 завдань помножити на 5.

Зелений

18

НСК результатів 17 і 10 завдань поділити на 3 і відняти 50.

Чорний

Картка №3

83

92

49

50

60

49

54

83

50

25

92

54

83

49

49

25

46

49

54

46

46

54

83

54

92

49

46

83

46

54

50

54

50

54

50

92

54

46

54

49

7

92

46

46

54

50

49

83