Урок "Густина речовини"

Про матеріал
Введення поняття густини, як величини, що характеризує речовину; одиниць її вимірювання; формування вміння порівнювати густини різних речовин; удосконалення вміння самостійно робити висновки із спостережуваних дослідів;
Перегляд файлу

І група                     Висновок до експериментального завдання:

Заповнити пропуски допоміжними словами: різні, дорівнює, більша, менша, однакові, більший, менший

Маса першого тіла m1 ______________________ масі другого тіла m2, об’єм першого тіла V1_____________________ за об’єм другого тіла V2

Висновок: маси _______________, а об’єми __________________

Чому?

ІІ група                     Висновок до експериментального завдання:

Заповнити пропуски допоміжними словами: різні, дорівнює, більша, менша, однакові, більший, менший

Маса першого тіла m1 ______________________за  масу другого тіла m2, об’єм першого тіла V1_____________________  об’єму другого тіла V2

Висновок: об’єми  _______________, а маси __________________

Чому?

ІІІ група                     Висновок до експериментального завдання:

Заповнити пропуски допоміжними словами: різні, дорівнює, більша, менша, однакові, більший, менший

Маса першої рідини m1 ______________________за  масу другої рідини m2, об’єм першої рідини V1_____________________  об’єму другої рідини V2

Висновок: об’єми  _______________, а маси __________________

Чому?

ІV група                     Висновок до експериментального завдання:

Заповнити пропуски допоміжними словами: різні, дорівнює, більша, менша, однакові, більший, менший

Маса першої рідини m1 ______________________ масі другої рідини m2, об’єм першої рідини V1_____________________ за об’єм другої рідини V2

Висновок: маси _______________, а об’єми __________________

Чому?

Перегляд файлу

Фізичний конструктор

 1. Одиниці вимірювання об’єму тіла в СІ – ____________
 2. Інертність – властивість тіла, яка полягає в тому що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен _______________
 3. Маса тіла – це фізична величина, яка є мірою ____________________  тіла
 4. Одиниці вимірювання ___________________  тіла в СІ – кг
 5. Символ, яким позначають масу _____________________    – m
 6. Інерція – це явище зберігання _________________________  руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл
 7. _________________  – це фізична величина, яка характеризує властивість тіл займати певну частину простору
 8. Символ, яким позначають _________________________   тіла – V
 9. Закон інерції – тіло рухається ______________________ прямолінійно або перебуває в стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані
Перегляд файлу

Прізвище та ім’я__________________________________

Інтерактивна вправа «Знайди помилку»

1. Із переліку слів викресліть ті, що не стосуються сьогоднішньої теми. З слів, що залишилися, складіть речення, використовуючи допоміжні слова.

Сила                       Густина                         Маса                             Площа                     Речовина          

Секундомір           Терези                           Взаємодія                     Мензурка                Об’єм 

 

______________це характеристика______________________

 

2. Із переліку слів викресліть ті, що не стосуються сьогоднішньої теми. З слів, що залишилися, складіть речення, використовуючи допоміжні слова.

Сила                       Густина                         Маса                             Площа                     Речовина                      

Секундомір           Терези                           Взаємодія                     Мензурка                Об’єм 

 

___________ показує,  яку__________ має  одиниця____________

 

3. Із переліку слів викресліть ті, що не стосуються сьогоднішньої теми. З слів, що залишилися, складіть речення, використовуючи допоміжні слова.

Сила                       Густина                         Маса                             Площа                     Речовина                      

Секундомір           Терези                           Взаємодія                     Мензурка                Об’єм 

 

 Щоб визначити _______________ необхідні такі прилади: ____________ і ____________.

 

4. Із переліку слів викресліть ті, що не стосуються сьогоднішньої теми. З слів, що залишилися, складіть речення, використовуючи допоміжні слова.

Сила                       Густина                         Маса                             Площа                     Речовина                      

Секундомір           Терези                           Взаємодія                     Мензурка                Об’єм 

 

 Щоб обчислити ______________________ необхідно ___________ поділити на ______________

 

5. Із переліку слів викресліть ті, що не стосуються сьогоднішньої теми. З слів, що залишилися, складіть речення, використовуючи допоміжні слова.

Сила                       Густина                         Маса                             Площа                     Речовина                      

Секундомір           Терези                           Взаємодія                     Мензурка                Об’єм 

 

 

За однакового _____________ більшу ____________ має те тіло,__________________ якого більша.

 

6. Із переліку слів викресліть ті, що не стосуються сьогоднішньої теми. З слів, що залишилися, складіть речення, використовуючи допоміжні слова.

Сила                       Густина                         Маса                             Площа                     Речовина                      

Секундомір           Терези                           Взаємодія                     Мензурка                Об’єм 

 

 

За однакової ____________ більший ____________ має те тіло, _______________________ якого менша

 

Перегляд файлу

Тема: Густина речовини.

Мета.

Освітня: Введення поняття густини, як величини, що характеризує                                             речовину;  одиниць її вимірювання; формування вміння порівнювати густини різних речовин; удосконалення вміння самостійно робити висновки із          спостережуваних дослідів;

Розвиваюча: Розвивати логічне мислення учнів; показати учням практичну значущість набутих знань.

Виховна: формувати комунікативні навички в процесі колективних  дій; сприяти розвитку почуття взаєморозуміння та взаємної підтримки в процесі вирішення спільних завдань;  виховувати активну позицію учнів  у процесі навчання і уміння  досягати поставленої мети

Тип уроку: Формування знань, умінь, навичок.

Матеріали для роботи з учнями:

 • презентація
 • Відео «Розширення тіл при нагріванні »
 • Картки із завданнями
 • Терези; тверді тіла різного об’єму, але однакової маси; тверді тіла однакового об’єму, але різної маси; шприці із рідинами різного об’єму, але однакової маси; шприці із рідинами однакового об’єму, але різної маси; шприці з невідомими рідинами

 

План

1. Актуалізація опорних знань – фізичний конструктор

2. Експерементальне завдання

3. Вивчення нового матеріалу

4. Закріплення  вивченого.

5. Домашнє завдання.

6. Підсумок уроку

 

Хід уроку

1. Актуалізація опорних знань – фізичний конструктор (на 4 групи)

Учні отримують аркуші з незакінченими визначеннями, правилами, формулами і конвертами з картками яких не вистачає на отриманому аркуші. Завдання полягає в тому, щоб за 5 хвилин кожна група якомога більше наклеїла карток і відновила пропуски.  При вірному виконанні завдання ви отримаєте назви фізичних величин, що характеризують тіло це маса і об’єм . За кожну правильну відповідь кожен учень групи отримує смайлик

Одиниці вимірювання об’єму тіла в СІ – м3

Інертність – властивість тіла, яка полягає в тому що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час

Маса тіла – це фізична величина, яка є мірою інертності тіла

Одиниці вимірювання маси тіла в СІ – кг

Символ, яким позначають масу тіла – m

Інерція – це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл

Об’єм – це фізична величина, яка характеризує властивість тіл займати певну частину простору

Символ, яким позначають об’єм тіла – V

Закон інерції – тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані

2. Експериментальне завдання:   зараз кожна група виконає експериментальне завдання на порівняння маси та об’єму тіл і зробити висновок чому так. Для виконання завдання потрібно: терези; тверді тіла однакової маси але різного об’єму; тверді тіла однакового об’єму але  різної маси; шприці з водою і олією однакового об’єму але різної маси; шприці з водою і олією однакової маси але різного об’єму

І група – маса однакова, об’єм різний твердих тіл

ІІ група – об’єм однаковий, маса різна твердих тіл

ІІІ група – об’єм рідини однаковий, а маса різна

ІV група – маса однакова рідин, а об’єм різний

Учні роблять висновки, що тіла  з різних речовин і матеріалів

3. Вивчення нового матеріалу – отже ми дійшли з вами висновку, що тіла складаються з різних речовин, а фізична величина яка характеризує речовину називається густина речовини. Учні в зошитах записують дату і тему уроку.

Густина речовини — це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовленого з цієї речовини, до об'єму цього тіла

Якщо розглядати одну і ту ж речовину при різних температурах та в різних агрегатних станах, то ми побачимо, що густина буде різною.

Зі збільшенням температури збільшується і швидкість хаотичного руху частинок речовини. У результаті збільшується середня відстань між частинками, відповідно, збільшується й об’єм тіла. Тому густина речовини зменшується.

І навпаки, чим нижчою є температура речовини, тим менші міжмолекулярні проміжки, тобто меншим є об’єм речовини і більшою є її густина.

Перегляд відео: об’ємне  розширення тіл при нагріванні

У підручнику на сторінці 249 знайдіть олово у рідкому і твердому стані і порівняйте його густину.

Густина тієї самої речовини в твердому, рідкому  й газоподібному станах різна. Наприклад, густина льоду дорівнює 900 кг/м³, води 1000 кг/м³, водяної пари 0,59 кг/м³

Вимірювання густини твердих тіл є частіше за все непрямими: вимірюють масу та об’єм, а потім розраховують густину речовини.

Для вимірювання густини газів, рідин та твердих тіл використовують густиномір (денсиметр, ареометр).

4. Закріплення вивченого:

1) кожна група отримує шприц із рідиною, потрібно визначити яка речовина міститься в шприці – гліцерин, мед, олія,вода

2) Подорож  в країну « Незнайка на планеті густина» - за кожну правильно підняту картку з номером відповіді - смайлик

3 ) Інтерактивна гра – знайди помилку -  кожен учень отримує аркуш паперу із завданням де потрібно вписати правильну відповідь, виправляти заборонено; за кожну правильну відповідь учень отримує смайлик

5. Домашнє завдання:  §16- опрацювати, вправа №16 (2)

Запитання: як дізнатися свіжість курячого яйця?

6. Підсумок уроку:

1) Виставлення оцінок

2) На уроці я дізнався……   

Перегляд файлу

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

Перегляд файлу

м3         час       інертності   маси    тіла    швидкості    Об’єм       об’єм        рівномірно   м3         час       інертності  

маси    тіла    швидкості    Об’єм       об’єм        рівномірно     м3         час       інертності   маси    тіла    швидкості  

 Об’єм       об’єм        рівномірно

м3         час       інертності  

маси    тіла    швидкості  

 Об’єм       об’єм        рівномірно

zip
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
23 січня 2019
Переглядів
362
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку