Урок "Healthy Food. Some, any, a lot of"

Про матеріал

Цей урок стосується доволі актуальної теми "Здорова їжа" та має не меті навчити вільно оперувати вивченими лексичними одиницями з теми “Їжа", правильно артикулювати транскрипційні звуки [ æ ], [ɑ:], [əu], [əu], [ɔ], [ʧ], [v], усвідомлювати різницю у вживанні some, any, a lot of та правильно їх використовувати в усному та писемному мовленні, інсценувати діалоги з теми з використанням активної лексики та інтонаційних діалогічних структур та висловлювати свою думку з допомогою вчителя щодо користі та позитивного впливу здорової їжі на організм. На цьому уроці учні розвивають лексичні, фонетичні, граматичні навички, навички діалогічного, писемного мовлення та мовленнєву здогадку. Також учні краще усвідомлюють роль здорового харчування для повноцінного росту та розвитку організму.

Цей урок включає різні види мовленнєвої діяльності та гарно систематизує вивчений матеріал з теми.

Перегляд файлу

Клас: 5

Тема: Healthy Food. Some, any, a lot of.

№: 135, з теми - 11

Мета: 1. Навчити вільно оперувати вивченими лексичними одиницями з теми “Їжа”; правильно артикулювати транскрипційні звуки [ æ ], [ɑ:], [əu], [əu], [ɔ], [ʧ], [v]; усвідомлювати різницю у вживанні some, any, a lot of та правильно їх використовувати в усному та писемному мовленні; інсценувати діалоги з теми з використанням активної лексики та інтонаційних діалогічних структур; висловлювати свою думку з допомогою вчителя щодо користі та позитивного впливу здорової їжі на організм.

2. Розвивати та вдосконалювати лексичні, фонетичні, граматичні навички, навички діалогічного та писемного мовлення, мовленнєву здогадку.

3. Виховувати усвідомлення важливості здорового харчування як необхідної складової повноцінного росту та розвитку організму, бажання правильно харчуватися, культуру спілкування та ввічливість.

Тип уроку: систематизація та узагальнення отриманих знань, вмінь та навичок.

Обладнання та матеріали:

 • підручник;
 • дошка;
 • мультимедійна дошка;
 • проектор;
 • презентація Power Point;
 • ноутбук;
 • картки;
 • м’яч.


Хід уроку

1. Організаційний момент.(1 хв.)

В: My dear pupils, the bell has already gone. Get ready for the lesson. Ready?

У: Yes!!

В: Good afternoon, pupils!

У: Good afternoon, teacher!

В: Sit down, please!

2. Вступна бесіда.(1 хв.)

В: How’re you today, Oksana/Olga/Dima?

У: I’m ok/good/super…

В: What’s the weather like today?

У: It’s sunny/warm/windy today.

В: What date is it today?

У: It’s Thursday, the seventh of March today.

В: Right. Thanks. What’s the topic of our lesson?

У: Healthy Food. Some, any, a lot of.

В: Right. Thank you.

3. Повідомлення теми та мети уроку. (1 хв.)

В: Today, my dear boys and girls, we will revise all our active vocabulary and grammar dedicated to the topic “Food”. Also we’ll practice using countable and uncountable nouns with some, any and a lot of and revise some transcription sounds. We’ll listen to the song “Let’s go to the market”, sing it and revise the vocabulary of containers. Finally, at the end of the lesson you’ll present your home dialogues.

Ready, steady, go!

4. Актуалізація опорних знань, вмінь та навичок з теми.(7 хв.)

а) гра з м’ячем “The Words”;

В:So, let’s revise our active vocabulary and play the game.  I’ll tell you the word in Ukrainian and throw you the ball. Your task is to catch the ball and translate the word into English. Then you should throw this ball back to me. If you can’t translate the word, you should throw the ball to another pupil in your group.

 

 

1.здоровий режим харчування

5. картопля

9. сир

2. тунець

6. сандвіч

10. цибуля

3. склянка мінеральної води

7. салямі

11. салат з помідорів

4. чіпси

8. макаронні вироби

12. молочні продукти

 

b) 2 учні працюють письмово з картками в зошиті;

CARD 1.

Fill in the gaps:

1) o_an_e

2) c_ff_e

3) ch_col_te

4) sa_di_e

5) I like br_akf_st ce_eal with m_lk.

 

CARD 2

 

Translate these words and a sentence from Ukrainian into English:

1) банани

2) чашка чаю

3) цукор

4) пакет бісквітів

5) Вчора я мала сандвічі з шинкою та огірком, томатний сік та солодощі на вечерю.

 

c) фонетична хвилинка.

В: Now let’s revise some transcription sounds. Pronounce them correctly.

(учні називають звуки, які бачать на слайді: [ æ ], [ɑ:], [əu], [əu], [ɔ], [ʧ], [v])

5. Систематизація та узагальнення лексико-граматичного матеріалу з теми Healthy Food.(25 хв.)

a) узагальнення лексики, що позначає вмістилища для їжі”;

В: To do next exercises we should revise the vocabulary of containers and grammar rules. Look attentively in the photos and be ready to answer the following question: “What do you see in these photos?”. Give me, please, only the full answers.

У:

 • I see a packet of crisps in the photo.
 • I see a can of cola in the photo.
 • I see a tin of beans in the photo.
 • I see a bar of chocolate in the photo.
 • I see a  bottle (glass) of milk in the photo.
 • I see a carton of (apple) juice in the photo.

b) узагальнення активного граматичного матеріалу (some, any, a lot of);

В: I see that you have learned the vocabulary of containers well. Now let’s revise the rules. Your task is to continue these sentences.

1. We usually use some in

У: (affirmative sentences).

2. We usually use any in

У: (questions and negative sentences).

3. We usually use a lot of with

У: (countable and uncountable nouns).

В: Well done. Now let’s practice using some, any, a lot of . Please, open your coursebooks at page 57, exercise 13. Olga, read aloud the task, please!

Is it clear?

У:Yes, it is.

В: Sentences from 1 to 5 we’ll do orally. Yana, begin, please.

У:

 1. She’s got some apples.
 2. She’s got some potatoes.
 3. She hasn’t got any bananas.
 4. She hasn’t got any coffee.
 5. She’s got a lot of/some milk.

В: And now let’s check yourselves. Sentences from 6 to 9 you should do in writing in your exercise books on your own. So, open your exercise books and write down today’s date, exercise 13, p. 57. Ann, come up to the front and do the rest of the exercise on the board. You’ll get a mark, so, you should be very attentive.

В: Ready? Now, let’s check. Look attentively at the board. Are there any mistakes, Dima….? Can you correct them?

У:

 1. She hasn’t got any bread.
 2. She hasn’t got any meat.
 3. She’s got some tea.
 4. She’s got some/a lot of cola.

В: Ann, you’ve got some mistakes. You should revise grammar before the test. Take your seat, your mark is 7.

В: Let’s finish speaking about Mrs Smith and answer the following question:

“What do you think Mrs. Smith needs to buy?”

У:

 • I think she needs some cheese.
 • I think she needs some bananas.
 • I think she needs some coffee.
 • I think she needs some meat.

c) фізкультхвилинка (прослуховування пісні)

В:You’ve worked very hard. It’s high time for us to relax and listen to the song “Let’s go to the market”. Watch the video attentively, sing the song and be ready to answer the following question: “What fruit do we call a tangerine?”

Song

Come on let's go, come on let's go to the market

Come on let's go to the market

We're going to buy, we're going to buy,

We're going to buy some fruit.

I hear the vendors calling.

 

mangos,

coconuts,

peaches,

strawberries,

apples,

papayas,

bananas,

and grapes.

 

Come on let's go, come on let's go to the market

Come on let's go to the market

We're going to buy, we're going to buy,

We're going to buy some fruit.

I hear the vendors calling.

 

oranges,

pineapples,

tangerines,

nectarines,

cherries,

apricots,

lemons,

and limes.

(приспів)

 

 

grapefruit,

watermelon,

cantaloupe,

blackberries,

honeydew melon,

blueberries,

plums,

and pears.

Come on let's go, come on let's go to the market

Come on let's go to the market

We're going to bye, we're going to bye,

We're going to buy some fruit.

 

 

В: So, what fruit do we call a tangerine? What’s the Ukrainian for this word?

У: Мандарин.

d) інсценування діалогів.

В: Finally, let’s drink a cup of tea in our café and speak about your classmates’ diets. Your task is to listen to their dialogues and answer the question: “Who likes to eat …?”

Dialogues

1)

Yana: Hello,Arthur! I'm glad to see you.

Arthur: Hi, Yana! Me too!

Yana: You know yesterday my granny baked  ( [beɪkt], пекти)   biscuits. They were so tasty (['teɪstɪ], смачний).

Arthur: Really!? Lucky you! Were they with jam?

Yana: Sure, with grape jam. And what did you have for dinner yesterday?

Arthur: I had pasta with sausages and tomatoes.

Yana: Did you drink anything?

Arthur: Yeah, I had some tea with milk and sugar.

Yana: Oh, I see…Well, I'm in a hurry   (['hʌrɪ], поспішати)…See you later   (['leɪtə], пізніше).

Arthur: Ok. Bye.

Yana: Bye.

 

2)

Dima: Good afternoon! May I help you?

Ania: Yes,  please. I want fish and chips, salad with tomatoes and onions and a glass of mineral water.

Dima: Anything else?

Ania: Yes, a cup of coffee.

Dima: With milk and sugar?

Ania: With milk and without any sugar.

Dima: Anything for dessert , miss  ([dɪ'zɜ:t], десерт)?

Ania: Yes, one chocolate ice-cream.

Dima: Ok. Wait, please.

Ania: Thanks.

 

3)

____: Good afternoon! May I help you?

____: Yes, please. I want a piece of apple cake. Is it fresh  ([freʃ], свіжий)?

____: Yes, of course. Anything else?

____: Yes, also I want a glass of lemonade, please.

____: Orange, apple or kiwi?

____: Kiwi, please.

____: Ok. Wait, please.

 

4)

Olia: Hello, Artem!

Artem: Hi, Olia! How do you do?

Olia: Great. Thanks. And you?

Artem: I'm well. Thanks.

Olia: I had a very tasty dinner yesterday.

Artem: Really   (['rɪəlɪ], дійсно)? And what did you have for your dinner?

Olia: Well, I had a chicken soup, potatoes with ham and cucumber salad.

Artem: Great. And what did you drink?

Olia: A cup of strong tea with lemon and sugar. And you?

Artem: Well, I had a hamburger with salad.

Olia: Ok, bye. See you tomorrow  ([tə'mɒrəu], завтра).

Artem: Sure   ([ʃuə], звичайно). Bye.

 

5)

Angela: Hello, Kostya. How are you today?

Oksana: I'm ok. Thanks, and you?

Angela:Well. Thanks. And what did you eat for supper yesterday?

Oksana: Well, I ate ([et], їсти) rice with beef, salad with tomatoes and onions. Also I had sweets and a banana. And you?

Angela: I had fish and a salad, too. And what did you drink?

Oksana: Mmm…I drank   ([dræŋk], пив)   tomato  juice and  some cola. And you?

Angela: A cup of  tea.

Oksana: Oh, I need to go… Sorry. Bye.

Angela: Ok, bye.

 

6)

Dima: Hello, Dania! How are you today?

Dania: Hi! I'm super. Thanks. And you?

Dima: Ok. Thanks. And what's your favorite food?

Dania: Well, I like sweets, chips and hamburgers.

Dima: Oh, this food is so unhealthy. You should eat fruit and vegetables ['vɛdʒtəb(ə)lz].

Dania: I guess, you are right  ([raɪt], правий). I will. Thanks.

Dima: Welcome. Bye.

Dania: Bye.

 

6. Підведення підсумків уроку.(5 хв.)

 

В: So, today, my dear pupils, we’ve revised all our active vocabulary, some transcription sounds,  grammar dedicated to the topic “Food”. Also we’ve practiced using countable and uncountable nouns with some, any and a lot of; revised the vocabulary of containers and listened to the song “Let’s go to the market” and sung it. Finally, at the end of our lesson you’ve presented your dialogues.

 To sum everything up, answer some questions.

Is your diet healthy/unhealthy? Why?

У: My diet is ….because I like to eat...

В: What for do we need to eat healthy food?

У: We need to eat healthy food to…

 

7. Пояснення та запис домашнього завдання.(3 хв.)

 

В: Now open your registers and write down your home assignment.

 1. revise all your active vocabulary and grammar (some, any, a lot of);
 2. exercise 7, p. 49 (PB), (in writing).

Is everything clear?

 

8. Повідомлення та мотивація оцінок.(2 хв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
16 жовтня 2018
Переглядів
449
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку