7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Урок "Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями"

Про матеріал
Методична розробка уроку хімії, проведеного в 8 класі з теми "Хімічні властивості кислот".
Перегляд файлу

ЕНЕРГОДАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

Методична розробка

відкритого уроку з хімії,

проведеного у 8Б класі на тему:

 

«Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала

Давиденко Оксана Василівна,

вчитель хімії ЕЗОШ №2,

спеціаліст вищої категорії,

старший вчитель

 

 

 

 

 

 

ЕНЕРГОДАР

2020

Тема: Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями.

 

Німецький літератор Йоганн Еккерман сказав:

«І взагалі, з усіх отриманих знань, в нашій пам'яті залишається тільки те, що ми застосували на практиці»

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про хімічні властивості кислот: взаємодію з речовинами основної природи та солями, що є реакціями обміну; сформувати навички поводження з кислотами;

розвивальна: розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій, розвивати вміння проводити, спостерігати за хімічними реакціями; сприяти підвищенню інтересу до вивчення хімії, самостійну пізнавальну активність, уміння аналізувати, пояснювати та робити висновки, сприяти розвитку комунікаційної компетентності та критичного мислення;

виховна: виховувати спостережливість, уважність, самостійність; відповідальне ставлення учнів до власного здоров’я;

практична: удосконалювати навички експериментально - дослідницької діяльності, проведення хімічного експерименту.

Тип уроку: урок формування компетентностей.

Обладнання і реактиви: ПСХЕ, таблиця розчинності, штативи з пробірками, індикатори, розчин лугу, метали (різні за активністю), оксиди металів, солі, презентація до уроку, мультимедійна система.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

називає кислоти за сучасною номенклатурою, наводить приклади кислот, розрізняє кислоти за складом та основністю, розрізняє типи реакцій, складає формули кислот, рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот, планує експеримент, проводить його і описує спостереження, робить висновки, прогнозує перебіг хімічних реакцій, дотримується правил ТБ, обгрунтовує залежність між складом, будовою і властивостями кислот.

Методи і засоби навчання: частково – пошукові, евристичні, пояснювально – ілюстративні, експериментальний.

Підходи: компетентнісний, діяльнісний, практико – орієнтований.

Технології навчання: інформаційно – комунікативні, здоров'язбережувальні, змішане навчання, елементи коуч-технології (“ефективна комунікація: сильні питання”), вправа на розвиток критичного мислення “Кубик Блума”.

Хід уроку.

І. Організація класу.

Учні під час підготовки до уроку витягують фішку з номером – поділ на групи, розподіл ролей в групі.            1 хв.

II. Актуалізація знань. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель.

Вдома, Вашим домашнім завданням було виконання тестового опитування щодо питань раніше вивчених з теми кислоти. Проаналізувавши ваші результати я дійшла висновку, що є потреба в повторенні пройденого матеріалу.

Зараз я пропоную вам в групах виконати завдання (прийом “Кубик Блума”).  5 хв.

НАЗВИ

1 питання: Дайте визначення кислот.

ПОЯСНИ

2 питання: Як класифікують кислоти за складом, за основністю?

ЗАСТОСУЙ

3 питання: Прийом “Знайди зайву кислоту”

Дано ряд формул кислот

HCl            HBr            H2CO3              

Вилучіть зайву кислоту та аргументуйте свій вибір.

ПОРІВНЯЙ

4 питання: Які типи хімічних реакцій вам відомі?

ОПИШИ

5 питання: Опишіть фізичні властивості кислот.

ОЦІНИ

Чи безпечні кислоти?

Вчитель. Питання:

Які питання з теми кислоти ми з вами зараз згадали? (склад, класифікація, фізичні властивості, техніка безпеки при роботі з кислотами)

Які питання ще потрібно розглянути? (хімічні властивості, застосування)

Так, ви праві. Давайте сформулюємо тему уроку. (Хімічні властивості кислот)

Перед тим, як приступити до роботи пропоную Вам поставити мету нашої роботи.  2 хв.

Що потрібно розглянути… повторити ….. закріпити

Мета учнів: розглянути характерні хімічні властивості кислот, повторити правила безпеки під час роботи з кислотами, закріпити практичні вміння (проведення експерименту, написання рівнянь хімічних реакцій).

Результати своєї діяльності протягом заняття ви будете відмічати в листках самооцінювання.

Лист самооцінювання діяльності учня на уроці

Прізвище учня: …………………………………………………..

 

Вид діяльності

Тестове опитування (д/з)

Виконання дослідів

Робота в групі на уроці, відповіді на питання

Загальний бал

 

Оцінка

 

 

 

 

Рефлексія

Біля твердження поставте “+” або “-”

Я здобув (ла) багато нової інформації

Це знадобиться мені в житті

На уроці було над чим помислити

На всі питання, що виникли я отримав(ла) відповіді

На уроці я засвоїв(ла) тему: 10%...25%...50%...75%...100%

III. Усвідомлення й практичне закріплення знань (виконання хімічних дослідів) одержаних теоретичних знань.

Учні працюють в групах (7 хвилин), на доповідь до 2 хв.

Повторення правил роботи в групі (на магнітній дошці прикріплено правила роботи в команді).

Памятка «Правила работы в группе» (на окремих аркушах опорні слова розташовані на дошці)

 1.         Слухай уважно.
 2.         Роби висновки, задавай питання.
 3.         Говори спокійно, ясно.
 4.         Аналізуй свою діяльність.
 5.         Допомагай товаришам.
 6.         Виконуй свою роль.

Виконання завдань

1 група.

Завдання:

Хлор - жовтувато-зелений газ, відомий як сильна отрута. 1915 року біля містечка Іпр на заході Фландрії хлор був використаний як перша хімічна зброя. Газова атака призвела до загибелі 5 тисяч французьких та англійських солдат, більш ніж 15 тисяч стали каліками. Але, як не дивно, у невеликих дозах отруйний хлор може бути і протиотрутою. Так, людині, що постраждала від сірководню, дають понюхати нестійке хлорне вапно, яке, розкладаючись, утворює хлор. Реакція взаємодії двох отрут: H2S + Cl2 = S  + ?

 1. Допишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти.
 2. Яка невідома газоподібна речовина утворюється?
 3. Як називають водний розчин невідомої газоподібної речовини?
 4. До якого класу неорганічних сполук відносять водний розчин невідомої речовини?
 5. Класифікуйте отриману речовину за складом і основністю.

 1 група.

Завдання. Дія кислот на індикатори.

Хід виконання.

 1. В три пробірки налийте розчин хлоридної кислоти (по 1 мл).
 2. В першу додайте 1 краплю метилового оранжевого, в 2 - опустіть смужку універсального індикаторного паперу, в 3 - додайте краплю фенолфталеїну.
 3. Що спостерігаєте?
 4. Відповідь аргументуйте щодо дії індикаторів на розчин кислот.

2 група.

Завдання:

Майже одночасно 1772 р. три хіміки - Карл Шеєлє зі Швеції, Генрі Кавендиш із Англії та Даніель Резерфорд із Шотландії - провели однаковий дослід. Вони пропускали повітря крізь розжарене вугілля (С - вуглець), а потім крізь водний розчин лугу. Частину повітря, що не поглинулася, вони збирали в посудину і зазначили, що в ньому гаснули палаючі скіпки (дерев'яні лучини). Хіміки вирішили, що розжарене вугілля “зіпсувало” повітря, і назвали отриманий газ “задушливим повітрям”, “отруйним повітрям” і навіть “насиченим флогістоном”.

 1. Який газ відкрили вчені?
 2. Яка сполука буде отримана під час взаємодії отриманого газу з водою?
 3. До якого класу неорганічних сполук можна віднести отриману речовину. Дайте назву, наведіть формулу.
 4. Класифікуйте отриману сполуку за основністю і складом.

2 група.

Завдання. Взаємодія кислот з металами.

Хід виконання.

 1. В три пробірки налийте розчин хлоридної кислоти (по 1 мл).
 2. В 1 - додайте трохи порошку магнію, у 2 - опустіть гранулу цинку, у 3 - додайте мідні дротинки.
 3. Що спостерігаєте? Чи всі метали однаково взаємодіють з кислотою? Чому?
 4. Відповідь аргументуйте.
 5. Наведіть рівняння хімічних реакцій. Вкажіть типи хімічних реакцій.

3 група.

Завдання:

Під час спалювання вугілля в атмосферу потрапляє велика кількість сірчистого газу (згоряння сірки в кисні), що є причиною виникнення кислотних дощів, які викликають ерозію грунту, захворювання лісів, змивання родючого шару. Людина починає відчувати їдкий запах сірчистого газу, якщо в 1 м3 повітря міститься 3 мг цього шкідливого газу. Під час вдихання повітря з таким умістом сірчистого газу протягом 5 хвилин у людини починається ларингіт - утрата голосу.

 1. Про який оксид йде мова?
 2. Яка сполука утворюється під час взаємодії оксиду з водою?
 3. Класифікуйте отриману сполуку за складом і основністю. Дайте назву, напишіть хімічну формулу.

4 група.

Завдання:

 1. До якого класу неорганічних сполук відноситься описана речовина.
 2. Вкажіть формулу кислоти, дайте назву.
 3. Класифікуйте кислоту за складом і основністю.

5 група.

Завдання:

 1. Про який газ йде мова?
 2. Розчинення якої газоподібної сполуки в воді призводить до утворення кислоти, що входить до складу шлункового соку в організмі людини?
 3. Дайте назву отриманій сполуці, напишіть формулу.
 4. Класифікуйте отриману сполуку за складом і основністю.

5 група.

Завдання. Взаємодія з солями.

Хід виконання.

 1. У дві пробірки налийте по 1 мл хлоридної кислоти.
 2. У 1 - додайте 1 ложку натрій карбонату, у 2 - 2 краплі аргентум нітрату.
 3. Що спостерігаєте? Відповідь аргументуйте.
 4. Напишіть рівняння реакцій, вкажіть їх типи.

Під час доповідей учнів всі учні фіксують матеріал в зошитах у вигляді опорної таблиці (шаблон на столах в кожній групі)

Хімічна властивість

Рівняння хімічної реакції

Тип хімічної реакції

 • індикатор

 

 

 • метал

 

 

 • основний оксид

 

 

 • основа

 

 

 • сіль

 

 

ІV. Підсумок уроку. Оцінювання. Рефлексія.

Обговорення мети уроку, оцінювання (учні в листках самооцінювання) 3 хв.

Рефлексія

У вас на листках самооцінювання є твердження. Вам необхідно відмітити чи згодні ви з даними твердженями:

Я здобув (ла) багато нової інформації

Це знадобиться мені в житті

На уроці було над чим помислити

На всі питання, що виникли я отримав(ла) відповіді

На уроці я засвоїв(ла) тему: 10%...25%...50%...75%...100

Вчитель: підніміть руки у кого 5 плюсів, у кого 4….

VІ. Домашнє завдання.

§34, 35 (опрацювати), впр. 9, 10 с. 162.

2 хв.

Додаткове завдання.

З якої причини у ХІХ ст. люди почали масово вкривати металеві дахи своїх будинків черепицею?

 

Вчитель. Урок мені хотілося б закінчити арабським прислів'ям.

Ні одна посудина не вміщує більше свого об'єму, крім посудини знань; вона постійно розширюється…

docx
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
25 березня
Переглядів
57
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку