Урок. "Кирило - Мефодіївське братство"

Про матеріал
вВ40-х р.р. ХІХ ст. український національний рух отримав новий потужний імпульс. Місце козацької старшини займають різночинці, які добре вивчили ідейний спадок своїх попередників і високо його оцінили. Однак на цьому не зупинилися. Знайомство учнів з діяльністю Кирило-Мефодіївського братства, його програмними цілями, значенням його діяльності, як першої політичної організації в Україні, визначення місця Т.Г.Шевченка в національно-визвольному русі України та українському національному відродженні.
Перегляд файлу

Тема уроку:       Кирило-Мефодіївське  братство.

 

МЕТА:

- ознайомити учнів з діяльністю Кирило-Мефодіївського братства, визначити його програмні цілі, значення його діяльності як першої політичної організації в Україні, визначити місце Т.Г.Шевченка в національно-визвольному русі України та українському національному відродженні;

- розвивати навички усного мовлення та роботи з різними джерелами інформації; аналізувати, порівнювати, давати власну оцінку історичним фактам;

- виховувати зацікавленість до вивчення минулого нашої країни, гордість за боротьбу передових людей щодо української національної ідеї; на прикладах діяльності братчиків та творів Т.Г.Шевченка виховувати в учнів почуття любові до Батьківщина і свого народу.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Після цього уроку учні зможуть:

- розуміти  як пов'язані процес розвитку української національної ідеї в 40-х роках ХІХ ст. з діяльністю Кирило-Мефодіївського  братства;

– характеризувати програмові документи Кирило-Мефодіївського братства і на їх основі визначити мету, цілі та завдання, які ставило перед собою товариство;

– з’ясувати значення Кирило-Мефодіївського братства для розгортання національно-визвольного руху в Україні;

– визначити місце Т.Г.Шевченко в українському національному відродженні;

– вдосконалити уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з документами та іншими історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, давати власну оцінку.

 

 

І. Організаційний момент.                                                     

                                                      Слайд 1. Кирило-Мефодієвське братство.

Учитель:     Сьогодні тема нашого уроку -  «Кирило-Мефодіївське братство». Епіграфом  уроку будуть слова видатного українського історика Михайла Сергійовича Грушевського:

Думки Кирило-Мефодіївських братчиків залишили глибокий слід, вони жили далі і будили політичну і соціальну українську мисль…Від Кирило-Мефодіївського братства веде свою історію весь новий український політичний рух

Це перша в історії України нелегальна політична організація створена українськими інтелігентами.

1. Перегляд відеороліка (використовується мультимедійні технології) «Т.Г.Шевченко. «Думи мої, думи... І мертвим, і живим, і ненародженим...»

2. Розв’язання проблемного завдання: до кого звертається поет, яку ідею відтворює він у своєму дружньому посланні?

3. Висловлення та аргументація  учнями власних точок зору.

 

 

ІІІ. Актуалізація  опорних  знань.

 

http://static4.aif.ru/pictures/201305/116723_b.jpgСлайд 6. Дайте відповіді на питання.

Учитель: Ви зрозуміли,що ми будемо говорити на уроці про долю України та її народу в аспекті діяльності Кирило-Мефодієвського братства – першої української політичної організації. Але спочатку ми маємо отримати доступ до цієї актуальної теми і таким ключиком  доступу  мають стати  знання здобуті на попередніх уроках. Хочу нагадати, що братства – це  релігійні громадські організації православного населення України  ХVІ – ХVІІІ ст.., що відіграли важливу роль у політичному і культурному житті країни  в умовах наступу католицизму та іноземного поневолення. Дайте відповіді на питання.

1. Хто такі Кирило і Мефодій?

2.Чому учасники братства назвали організацію іменами святих?

 

Слайд 4. Опорні  поняття і дати.

Учитель:  за для успішного опанування навчального матеріалу ми повинні засвоїти опорні  поняття.

Поняття, які слід вміти застосовувати: суспільно-політичний рух, національне відродження, національна ідея, політична організація, національна еліта, Кирило - Мефодієвське братство, нелегальна політична організація, Статут, братчики, різночинна інтелігенція.

 

опорні  дати - січень 1846 - березень 1847 р.р.- період  діяльності Кирило-Мефодіївського  братства.  Наступний слайд.  

 

Слайд 5. Творче завдання:

Учитель:   Впродовж уроку ми повинні працювати так ефективно, щоб наприкінці  уроку ви могли дати відповідь на питання творчого завдання -                    Чи можна вважати Кирило-Мефодіївське  братство політичною партією?

Актуалізація опорних знань учнів.

1.Які течії суспільно-політичного руху в Україні кінця XVIII - першої половини XIX ст. вам  відомі?

а)- українське - з'явилося у зв'язку з ліквідацією російським самодержавством Гетьманщини;

 б) - російські революціонери, щоб домогтися реалізації своїх планів? (організували таємні товариства «Північне», «Південне», «Товариство об'єднаних слов'ян»; підняли повстання - у Петербурзі 14 декабря1825г., на Україні - повстання Чернігівського полку 29декабря-3 січня 1825р.)

в). польські революціонери? ( підняли повстання на Правобережній Україні проти російського самодержавства в 1830-1831г.г.)

2. Чому більшість етнічних українців не підтримала російських та польських революціонерів?

           (-Декабрісти - не бачили Україну самостійною незалежною державою, хоча                 «Конституція» Муравйова передбачала часткове відновлення прав українського народу на власну державу. Однак цей проект не був затверджений, а «Руська Правда» відмовляла українцям у праві на самовизначення;

 - поляки - збиралися включити Україну в майбутнє Польська держава).

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

– На вашу думку, які фактори впливали на розвиток української національної ідеї на початку ХІХ ст.?

Метод «Прес»

– Революційні події в Європі.

– Вітчизняна війна 1812 року.

– Російський абсолютизм. Ліквідація Гетьманщини.

Чи можна вважати відхід з історичної арени українського дворянства після ліквідації Гетьманщини кінцем українського національного руху?

- Ні, не можна - відповідають учні.

- Чому?

- Йдучи, козацька старшина залишила багату духовну спадщину ( «Енеїда» І. Котляревського, «Історія русів»), яке стало початком національного відродження.

 

Учитель.

У 40-ві роки осередком громадського життя став Київ. Університет св. Володимира був не тільки науково-освітнім центром, а й хранителем та провідником української культури. Археографічна комісія розпочала діяльність з дослідження українського минулого, виросло нове покоління громадських діячів.

З рук у руки передавали рукописи «Історії Русів», твори І.Котляревського,Є.Гребінки, М.Максимовича.

Стало модним розмірковувати про загадкову душу народу.

І в 40-х р.р. ХІХ ст. український національний рух отримало новий потужний імпульс. Місце козацької старшини займають різночинці, які добре вивчили ідейний спадок своїх попередників і високо його оцінили. Однак на цьому не зупинилися.

 За таких умов на початку 1846 року виникло Кирило-Мефодіївське братство, яке зробило внесок в розвиток українського національного руху, української національної ідеї в 40-х р.р. ХІХ ст. з діяльністю якого ми сьогодні і познайомимося.

 

 

Учитель називає тему уроку, очікувані результати уроку перед учнями на партах, (додаток №1) план вивчення матеріалу - на дошці. Учні знайомляться з цілями уроку і планом

Слайд 2. План уроку

 Учитель:  Ми будемо опрацьовувати тему додержуючись певного плану і розглянемо:

1. Утворення і склад Кирило-Мефодіївського  братства.

2. Програмні документи і суспільно – політична діяльність братства.

3. Вплив кирило-мефодіївців на розвиток українського національного   руху.

4. Місце Т.Г. Шевченка в українському відродженні. Наступний слайд.

братства.

 

 а). Вступне слово вчителя.

б). Проблемне завдання.

Працюючи над програмними документами КМБ (п.4-5 плану-конспекту) підібрати аргументи для характеристики цієї організації. Чи було КМБ

 а). політичною організацією,

 б). просвітницькою організацією,

 в). патріотичною організацією?

 

в). Завдання класу № 1. Відповідно до запропонованого плану скласти короткий конспект по 1 пункту підручника.

 

1 питання

  1. Утворення і склад Кирило-Мефодіївського  братства.

- пункти плану 1,2,3

 

 

 

 

- пункти плану 4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 30. Суспільно-політична  діяльність.

Учитель:  Суспільно-політична  діяльність братчиків була достатньо  різноманітною і багатовекторною:

- розповсюдження програмних документів і прокламацій «До братів-українців», «До братів-великоросів і поляків»;

- Науково-дослідницька і освітня діяльність, поширення ідей під час лекцій в навчальних закладах Київа;

- Сприяння розвитку народної освіти, збір коштів на відкриття народних шкіл,

- Створення, видання і поширення нових творів, підручників та книг - зокрема, збірки поєзій «Кобзар»Тараса Шевченка, першого підручника з історії України Пантелеймона Куліша «Повість про український народ», виданий 1846 року, та інше. Наступний слайд.

Програму і діяльність  Кирило – Мефодіївського товариства позитивно оцінювали революційні демократи Герцен, Чернишевський, Франко, Драгоманов, Грабовський. Значення товариства полягало в тому,що воно активно здійснювало спроби практичного втілення передових ідей  і стало кульмінацією українського національно – визвольного руху 40-х років.

У справі українського відродження роль національного пророка належала Т. Шевченку. Його діяльність створила умови для переходу визвольного руху до нового вищого етапу розвитку.

Подальша доля товариства склалася трагічно:царський уряд викрив і розгромив його за доносом студента Олексія Петрова весною 1847 р.,а учасників покарав ув’язненням і засланням Т.Г.Шевченка було віддано у солдати на невизначений термін. Інші члени товариства були засуджені на різні терміни ув’язнення,а після нього на заслання у віддалені губернії без права повернення в Україну. Окрім того, Кулішу, Костомарову і Гулакові було заборонено займатися  літературною діяльністю. (Слайд № 18-19)

 

г). Робота над 6 пунктом плану-конспекту - відповідь на проблемне завдання.

 

 

 

 

 

 

 

Це питання вивчається методом складання плану-конспекту, відбору необхідної інформації з підручника, відповідно до запропонованого плану та інформацією про оцінювання цього виду роботи (додатком №1).

 

Робота в парах. Пункти 4-5 плану - конспекту заповнюються в результаті роботи в парах над документом  «З доповіді шефа жандармів графа О.Ф. Орлова царю Миколі І ».

З документа необхідно вибрати слова і словосполучення, які мають важливе значення для розкриття програмних цілей КМБ.

 

(Учні виконують завдання в зошитах, на дошці закриті заздалегідь відображені очікувані результати цього виду роботи для подальшої самоперевірки учнів (додаток №2).

  Бесіда по документу:

1.Як кінцеву мету переслідували братчики? (Досягнення Україною національно-державної незалежності з демократичним ладом за зразком США)

 

2. Які завдання ставили для вирішення соціальних проблем? (Викорінення рабства, виховання, рівність, освіченість)

3. Які завдання ставили для вирішення національних проблем? (Слов'янське об'єднання у федерацію, самостійність)

 

4. Чому ідея незалежності об'єдналася з ідеєю всеслов'янської федеративної об'єднання? (Вчитель наводить висловлювання М. Костомарова та В. Білозерського, що пояснюють це питання. (Додаток №3)

 

5. Чому в списку слов'янських племен, які повинні увійти в федерацію південно-руси (українці) стоять на першому місці? (Україна і Київ повинні стати центром всього федеративного союзу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Який же характер Кирило - Мефодіївського братства? (Свою думку обгрунтувати).

Висловлювання учнів узагальнюємо:

1. КМБ - перша українська політична організація. (Чіткі вимоги в програмі суспільн.  змін, наявність статуту)

2. - перша спроба об'єднати укр. національну ідею з християнськими ідеалами, близькими і зрозумілими українському народові. (Програма - «Закон Божий»)

3. - національне визволення об'єднали з демократичними перетвореннями, відкинули насильство як спосіб досягнення мети.

4. КМБ ознаменувало новий етап в українському національному русі, який позначав перехід від культурницького етапу до політичному.

Робимо висновок по 1-му питанню:

 - Чим збагатило українську національну ідею КМБ?

(Якщо козацька старшина підготувала  історико-культурницьке обґрунтування національної ідеї, то КМБ збагатило її обґрунтуванням необхідності мати власну українську державу в союзі з іншими слов'янськими народами, також поневоленими)

 

 

 

 

Поясніть як епіграф уроку: «Від Кирило-Мефодіївського братства веде свою історію весь новий  український політичний  рух», розкриває значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства?


3. Роль і місце Т.Г.Шевченка в українському національному русі.

 Завдання класу №2. Прослухавши повідомлення заздалегідь підготовлених учнів, виділити ключові фрази, слова, які відповіли б на це питання.

презентації 1,2,3

 Робимо висновок по 2-му питанню.

 1. Т.Г.Шевченко - ідеолог і символ українського національного руху.

2. Своєю творчістю перекинув місток між козацьким минулим і сучасністю, відновив в свідомості українців перервану традицію боротьби за українську державність.

      3. Затишні слова «Заповіту» Т.Г.Шевченка звучать актуальними і сьогодні. Шевченківське слово має жити в серці кожної людини, а його голос люблячий, ласкавий, добрий, повинен долинути до кожного українця.


Підведення підсумків уроку.

 - Що дізналися нового сьогодні на уроці?

- Чого навчилися? - Які завдання ви виконували із задоволенням?

 - Що викликало труднощі?

 - Оцініть свою роботу над планом-конспектом, спираючись на запропоновані критерії. 

 Оцінку поставте в свій зошит.

Учитель збирає зошити, виставляє оцінки за роботу на уроці, спираючись на свої спостереження за роботою класу.

При наявності часу закріплення і перевірку засвоєння матеріалу на уроці можна провести в процесі тестування.

 (Додаток №6)

doc
Додано
27 червня
Переглядів
174
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку