Урок "Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі"

Про матеріал

Мета: Освітня.Ознайомити учнів з генетикою як наукою про спадковість і мінливість організмів; почати формувати знання про основні генетичні закономірності успадкування ознак; розкрити основні генетичні поняття; розкрити набір методів генетичних досліджень.

Розвиваюча. Розвивати уміння учнів вибирати головне у матеріалі, що вивчається; уміння працювати з термінами, що утворені від іноземних мов, а також уміння порівнювати та робити висновки і узагальнення.

Виховна.Виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети та гордість за досягнення в галузі розвитку генетичної науки.

Перегляд файлу

Урок № ___

Біологія

9 клас

 

Тема: Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі

 

Мета: Освітня. Ознайомити учнів з генетикою як наукою про спадковість і мінливість організмів; почати формувати знання про основні генетичні закономірності успадкування ознак; розкрити основні генетичні поняття; розкрити набір методів генетичних досліджень.

 Розвиваюча. Розвивати уміння учнів вибирати головне у матеріалі, що вивчається; уміння працювати з термінами, що утворені від іноземних мов, а також уміння порівнювати та робити висновки і узагальнення.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети та гордість за досягнення в галузі розвитку генетичної науки.

Обладнання й матеріали:  підручник, робочий зошит

 Тип уроку. Засвоєння нових знань.

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

 1.   Які властивості живих організмів ви знаєте?
 2.   Яку роль відіграють такі фундатентальні властивості живого, як спадковість і мінливість?
 3.   Яка наука вивчає явище спадковості і мінливості?

 

У 1914 році в Англії ремонтували собор. Роботами керував нащадок першого герцога Шрюсбері Джона Тальбота, похованого у цьому соборі 1453 року. Джон Тальбот був історичною постаттю. Він воював проти Жанни д’Арк і помер від ран. Чотирнадцять поколінь відділяли рицаря п’ятнадцятого століття від його нащадків початку двадцятого.

Нащадок розкрив гробницю. Те, що в ній лежав Тальбот, не викликало сумнівів. На кістках п’ятнадцятого століття були ушкодження, які свідчили про рани, згадувані літописцями Столітньої війни. Про встановлення портретної схожості не могло бути й мови. І тут виявився неспростовний доказ спорідненості, надійніший, аніж засвідчені нотаріусом генеалогічні документи: на одному з пальців скелета дві фаланги зрослися в одну.

Нащадок порубаного французами герцога радісно простягнув свідкам, що були присутні під час розкриття гробниці, свою руку з розчепіреними пальцями. На тій же руці, що й у скелета, ті ж дві фаланги виглядали як одна. їх зростив домінантний алель, фенотипічний прояв якого в медицині називають симфалангією.

Отакою є сила гена. Така сила спадковості.

Повідомлення теми і мети уроку

 

ІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

1. Історія виникнення генетики

Генетика(від грецьк.генезис— походження) — наука про спадковість і мінливість живих організмів. В її основу були покладені закономірності спадковості, виявлені Г. Менделем під час вивчення різних сортів і гібридів гороху в 1860-х роках (гібридизація). Народження генетики відносять до 1900 року, коли Х. де Фріз, К. Корренс і Є. Чермак повторно відкрили закон Г. Менделя (закономірності успадкування ознак). Залежно від об’єкта дослідження виділяють генетику рослин, тварин, мікроорганізмів і людини тощо. Сам термін «генетика» було запропоновано англійським генетиком В. Бетсоном 1905 (1906) року.

Термін «хромосома» - Т.Х.Морган 1914 рік

Генетика як наука виникла внаслідок практичних потреб. Підчас розведення домашніх тварин і культурних рослин здавна використовувалася гібридизація порід або сортів, які відрізнялися між собою за певними ознаками. Порівнюючи гібриди з вихідними формами, практики давно помітили деякі особливості успадкування ознак. А поєднання багаторічних спостережень і потреби підвищення врожайності й ефективності сільського господарства і стало причиною бурхливого розвитку генетики у ХХ столітті.

На вивченні генетичних закономірностей ґрунтуються технології створення нових і покращення існуючих порід домашніх тварин, сортів культурних рослин, а також мікроорганізмів, які використовуються у фармацевтичній промисловості й медицині. Велике значення має генетика для медицини та ветеринарії, оскільки багато хвороб людини і тварин є спадковими та для їх діагностики, лікування й профілактики потрібні генетичні дослідження.

 

2. Основні генетичні поняття, терміни

 

Ген - це ділянка молекли ДНК, що зберігає й передавальний спадкоємну інформацію.

Алель — один з можливих станів (варіантів) гена.

Домінантний алель — алель, який пригнічує прояв іншого алеля певного гена.

Рецесивний алель — алель, прояв якого пригнічується.

Локус — місце розташування алелей певного гена на хромосомі.

Гомозигота — диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої мають однакові алелі певного гена.

Гетерозигота — диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої мають різні алелі певного гена.

Генотип — сукупність усіх генів клітини.

Фенотип - сукупність всіх ознак і властивостей організму, що сформувалися в процесі його індивідуального розвитку.

Спадковість — здатність живих організмів передавати особинам наступного покоління морфоанатомічні, фізіологічні, біохімічні особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей у процесі онтогенезу.

Мінливість — властивість організму змінювати свою морфофізіологічну організацію (що зумовлює різноманітність індивідів, популяцій, рас), а також набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку.

 

3. Основні генетичні символи.


Р – батьківські особини, взяті для схрещування.

Х – знак схрещування.

– жіноча особина.

– чоловіча особина.

G - гамети

F1,2..n – гібридні покоління.

А,В,С – домінантні алелі

а,в,с – рецесивні алелі

АА, аа – гомозиготи.

Аа – гетерозиготи.

АаВв – дигетерозигота

аавв – дигомозигота


 

4. Методи генетичних досліджень

 

Метод

Суть методу

 1.  

Гібридологічний

Схрещування організмів, вивчення гібридів, успадкування ознак

 1.  

Генеалогічний

Вивчення родоводів, характер успадкування ознак у ряді поколінь

 1.  

Близнюковий

Дослідження моно- та полізиготних близнюків, вивчення ролі чинників середовища у формуванні ознак організму

 1.  

Цитогенетичний

Дослідження каріотипів організмів та мутацій, що пов’язані зі зміною кількості хромосом

 1.  

Біохімічний

Вивчення спадкових хвороб, пов’язаних з метаболізмом

 1.  

Популяційно-статистичний

Вивчення генетичної структури популяцій, аналіз частоти повторюваності генотипів

 1.  

Генна інженерія

Вивчення закономірностей переміщення, перебудови, сполучення генів і зміни спадковості (отримання нових властивостей організму)

 

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань.

1. Що таке генетика?

2. Які є розділи генетики?

3. Назвіть методи генетики.

4. Що таке ген і алельні гени?

6. Що таке гомозигота й гетерозигота, генотип і фенотип?

7. Які завдання сучасної генетики?

8. У чому полягає суть основних методів генетичних досліджень?

9. Які основні поняття генетики?

 

ІV. Підведення підсумків уроку.

Обговорення та виставлення оцінок

 

V. Надання та пояснення домашнього завдання.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бугаєнко Тетяна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
15 січня 2019
Переглядів
3531
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку