Урок "Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну"

Про матеріал

Конспект уроку хімії з теми "Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну" містить пояснення і демонстрації для узагальнення і систематизації набутих у попередніх класах знань учнів про хімічні реакції.

Перегляд файлу

9 клас

 

Тема. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Мета уроку:

 • Розширити й поглибити знання учнів про різні типи хімічних реакцій, формувати навики школярів класифікувати хімічні перетворення;
 • розвивати уміння узагальнювати і систематизувати знання, стимулювати активну пізнавальну діяльність;
 • виховувати любов до предмету, екологічну культуру.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: розповідь учителя, хімічні демонстрації.

Обладнання: сірка, розчин гідроген пероксиду, манган (IV) оксид, розчин купрум сульфату, залізна дротинка, розчин сульфатної кислоти, цинк, універсальний індикаторний папір, пробірки.

Базові поняття і терміни: реакція, взаємодія, сполучення, розклад, заміщення, обмін.

 

Хід уроку

 

І. Організація класу

Вітання учителя з класом, вступне слово, оголошення теми уроку.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Сила-силенна хімічних реакцій кожної миті відбувається навколо нас. Є взаємодії, що відбуваються роками, а то і тисячоліттями. Але є реакції, що проходять у частку секунди. Щосекунди у клітині нашого організму відбуваються сотні хімічних перетворень! Однак, перше враження, що усі відомі хімічні перетворення різні й унікальні є хибним. Усі вони можуть бути віднесені до кількох груп. І сьогодні ми з вами спробуємо про них дізнатись більш детально.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 

 1. Учні дописують і урівнюють рівняння хімічних реакцій:

 

P + O2 = …  ;

N2O3 + H2O = … ;

Fe + HCl = … ;

H2SO3 = … ;

CuSO4 + NaOH = … ;

Ca + Cl2 = … ;

Zn + H2SO4 = … .

 

2) Пригадайте якими є ознаки проходження хімічної реакції? (виділення осаду або газу, зміна кольору, виділення теплоти, світла, тощо)

 

IV. Вивчення нового матеріалу

 

 1. Реакції сполучення

Вам уже відомо, що прості речовини можуть горіти в середовищі кисню, утворюючи оксиди. Певні оксиди можуть реагувати з водою, утворюючи розчинні основи (пригадайте як називають розчинні у воді основи?) або кислоти. Тобто у першому вигляді у нас сполучаються між собою прості речовини – метал/неметал і кисень, а в другому випадку сполучаються між собою вже прості речовини – оксид і вода. Спробуємо здійснити деякі хімічні перетворення!

Інструктаж з правил ТБ!

Демонстрація 1. Під витяжною шафою учитель підпалює шматочок сірки (або у вигляді порошку). Спостерігається повільне горіння з блакитним полум’ям.

Учні самостійно записують рівняння хімічної реакції і пояснюють що утворюється:

S + O2 = SO2;

До якого класу сполук належить утворена речовина? (кислотний оксид)

 

Демонстрація 2. Смужку універсального індикаторного паперу змочують водою і тримають над палаючою сіркою. Папірець забарвлюється у червоний колір.

Чому почервонів індикаторний папірець? (при взаємодії сульфур (IV) оксиду з водою утворилася сульфітна кислота) Учні записують рівняння реакції:

SO2 + Н2О = Н2SO3

І у першому, і у другому випадку ви бачите, що у реакціях брали участь дві речовини, а утворилась одна. І таких перетворень існує чимало. Усі вони підкоряються наступним схемам:

А + Б = С;     А + Б + С = Д;

Реакція сполучення – це реакція при якій з двох і більше речовин утворюється одна.

У реакціях сполучення можуть брати участь:

 

 • Прості речовини з простими речовинами

Н2 + Cl2 = 2HCl

2Mg + O2 = 2MgO

 • Складна речовина з простою:

2СО + О2 = 2СО2

 • Дві складні речовини:

ВаО + СО2 = ВаСО3

Li2O + H2O = 2LiOH

Завдання: складіть рівняння реакцій між залізом і бромом, воднем і киснем, цинк оксидом і нітроген (V) оксидом.

 

 1. Реакції розкладу

 

Ще у 7-му класі ви чули цікаву історію про те, як Джозеф Прістлі відкрив кисень. Пригадайте яку речовину він нагрівав лупою? (меркурій (ІІ) оксид) Нагріваючи одну речовину оксид ртуті, він отримав дві прості – металічну ртуть та кисень.

2HgO = 2Hg + O2

 

Демонстрація №3. Учитель наливає невелику кількість розчину гідроген пероксиду та додає трохи чорного порошку манган діоксиду. Починається бурхлива реакція розкладу з виділенням кисню.

Учні записують рівняння хімічної реакції:

H2O2 = 2H2O + O2

Це знайома вам реакція. Пригадайте яку роль відіграє у ній манган діоксид і як називають такі речовини.

І знову ж у випадку термічного розкладання меркурій (ІІ) оксиду та каталітичного розкладу гідроген пероксиду ми відмічаємо, що з однієї складної речовини утворюється дві. Подібні реакції називають реакціями розкладу.

 

Реакція розкладу – це реакція, під час якої з однієї речовини утворюється дві і більше.

А = Б + С;   А = Б + С + Д

Проте не усі складні речовини здатні розкладатися. Не розкладаються гідроксиди натрію та калію, карбонати та сульфати цих металів, тощо.

 

 1. Реакції заміщення

 

Вивчаючи минулого року тему «Кислоти», ми знайомились з одною із основних властивостей цього класу сполук, зокрема здатністю взаємодіяти з металами. Більш активні метали здатні витісняти з кислоти Гідроген, у вигляді водню.

 

Демонстрація 4. У пробірку наливають приблизно 3 мл розчину сульфатної кислоти і поміщають гранулу цинку. Спостерігається інтенсивний процес розчинення металу з виділенням бульбашок водню.

 

Cпробуйте написати рівняння хімічної реакції взаємодії цинку з сульфатною кислотою.

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

Як ви бачите, у молекулі кислоти цинк замінив собою Гідроген, який виділяється у вигляді простої речовини. Таких реакцій є вкрай багато і це не лише взаємодія металів з кислотами. Згадуючи ряд активності металів, ми можемо пригадати, що більш активні метали здатні витісняти з солей менш активні.

 

Демонстрація 5. У дещо підігрітий розчин купрум сульфату вноситься залізна дротинка. Через деякий час вона вкривається червоним нальотом металічної міді.

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

І знову ж ми спостерігаємо приклад реакції заміщення, коли один метал заміщує інший. Такий тип хімічних реакцій носить назву реакції заміщення.

Реакція заміщення – це реакція між простою і складною речовиною, у результаті якої утворюються нова проста і складна речовина.

 

Загальна схема реакцій заміщення:

А + БС = АС + Б

 

 1. Реакції обміну

 

Реакції обміну – це тип хімічних реакцій між складними речовинами, у ході яких вони обмінюються своїми складовими частинами.

 

Такі реакції відбуваються у розчинах за участю електролітів. До них можна віднести реакції нейтралізації, між сіллю і лугами, між сіллю й кислотою, між двома солями, тощо.

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2↑ + H2O

K2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2KCl

 

Загальна схема реакцій обміну:

 

АБ + СД = АС + БД

 

V. Повторення вивченого

 

а) Що називають реакцією сполучення/розкладу/заміщення/обміну? Наведіть приклади кожної.

б) Допишіть і урівняйте рівняння хімічних реакцій, вказавши до якого типу вони належать:

Fe + Br2 = …

Cu(NO3)2 + KOH = …

Fe(OH)3 = …

Na + I2 = …

CaCl2 + AgNO3 = …

Zn + Pb(CH3COO)2 = … .

 

 

 

VI. Рефлексія

 

 Учням пропонується самостійно оцінити засвоєні знання за допомогою прийому «Світлофор». Школярам роздаються картки зеленого, жовтого і червоного кольорів. Самооцінка презентується за допомогою підняття картки відповідного кольору, де зелений колір означає «все зрозуміло», жовтий – виникли труднощі, не все зрозуміло, червоний – практично нічого не зрозуміло.

 

VII. Домашнє завдання

 

Опрацювати §1 (ст. 5).

Дати відповіді на контрольні питання (ст. 78)

Виконати вправи 2, 3, 4, 5 (ст. 79)

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Kovina Olha
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Іщенко Ольга Василівна
  Дякую! Дуже класний і структурований урок!))
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Березан О.В.)
Додано
5 серпня 2018
Переглядів
4667
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку