4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Урок. Узагальнення знань з підтеми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Про матеріал

Урок узагальнення й систематизації знання учнів по вивчених класах оксигеновмісних органічних сполук, їх взаємозв'язок. Метою уроку є розширення кругозору учнів в процесі самостійного вирішення проблемних завдань,поглиблення вмінь розв'язувати експериментальні задачі.

Перегляд файлу

 

Узагальнення знань з підтеми

«Оксигеновмісні органічні сполуки»

Мета уроку:

Навчальна: узагальнити  й систематизувати знання учнів по  вивчених  класах оксигеновмісних органічних  сполук, їх взаємозв’язок; розширювати кругозір учнів в процесі самостійного вирішення проблемних завдань; поглибити вміння розв’язувати експериментальні задачі.

Розвивальна: розвивати компетентнісно-орієнтований підхід учнів під час вивчення предмету хімія, їх  логічне мислення, навички роботи із різними джерелами інформації; вдосконалювати їх хімічну мову; формувати уміння: розповідати, пояснювати, одержувати із тексту та ілюстрацій нові знання, конкретизувати набуті знання; показати нерозривний зв’язок вивчених речовин з існуванням живої природи, розвивати логічне мислення, загальну ерудицію.

Виховна : виховувати уважність, зібраність, спостережливість, тактовність  та коректність під час роботи в групі.

 Обладнання:  комп’ютерна презентація,  комп’ютер, картки – завдання, реактиви для проведення хімічного експерименту, косметичні засоби.

Тип уроку:  узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок, їх творчого застосування на практиці.

Форми роботи:  робота з роздатковим матеріалом, виконання тренувальних вправ, фронтальна робота, робота в групах, розв’язування задач.

                                                                              Епіграф.

Мало знати, треба ще й застосовувати.

(Гете)

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

 

ІІ.  Мотивація навчальної діяльності

(Бесіда)

Ми вивчаємо органічну хімію, органічні речовини. Це величезна кількість речовин – більше 20млн. На які групи поділяються ці речовини? (вуглеводні, оксигеновмісні та нірогеновмісні сполуки). Які класи органічних речовин ми вже вивчили? Які з них відносяться до оксигеновмісних?

Мета уроку: повторити та узагальнити знання про  вивчені  класи оксигеновмісних органічних сполук, показати нерозривний звязок вивчених речовин з існуванням живої природи.

      

Клас попередньо поділений на 3 групи.

 

Правила успішної командної роботи:

- Памятай, що ти частина команди і без тебе команді буде важко.

-  Памятай: успіх кожного – це успіх всіх!

- Памятай, що від тебе команда чекає якісного виконання обовязків тому вчасно та ретельно виконуй доручену справу.

 

  -Будь активним  та поважай думку кожного.

- Працюй в атмосфері співпраці та взаємовигідного партнерства.

- Допомагай іншим у разі потреби.

 

                             Девіз уроку.

 Істина відкривається лише тим, хто її шукає.

                                                                                                        Д.І.Менделєєв

 

ІІІ. Повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань

 

Розпочнемо з конкурсу «Розминка»                                              

(за кожну правильну відповідь можна отримати 1б)

 1.        Термінологічний марафон
 1. Група атомів, що характерна певному класу речовин та впливає на їх хімічні властивості називається (функціональною групою)
 2. Група атомів –СН2 називається (гомологічною різницею)
 3. Здатність вбирати воду з повітря називається (гігроскопічністю)
 4. Органічні речовини, що містять одну гідроксильну групу сполучену з вуглеводневим радикалом називають (спиртами)?
 5. Що визначає кількість груп -ОН? (багатоатомність спиртів)
 6.  Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот (СпН2п+1-СООН)
 7. Що таке оцет з погляду хімії?(9% розчин етанової кислоти)
 8. Солі вищих карбонових кислот називаються (милами)
 9. За походження жири поділяються на (рослинні і тваринні)  (максимум 9 балів)

 

1.2. Хімічний диктант( кожна правильна формула 1  бал)         (максимум 15 балів)

Етин

Етанол

Етанова кислота

Етен

Етан

Метан

Метанова кислота

Метанол

Метиловий спирт

Мурашина кислота

Оцтова кислота 

Гліцерол

Стеаринова кислота

Натрій пальмітат

Пропантріол

 

 

Перевірка (один учень з кожної групи заповнює один рядок)

С2Н2

С2Н5ОН

СН3СООН

С2Н4

С2Н6

СН4

НСООН

СН3ОН

СН3ОН

НСООН

СН3СООН

С3Н5(ОН)3

С17Н35СООН

С15Н31СООNa

С3Н5(ОН)3

 

 

 

 

 

 1. Конкурс «Експериментатори»

Інструктаж з техніки безпеки (робота з скляним посудом, реактивами, їдкими речовинами (кислотами)).

1 група:

 У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини хлоридної кислоти, оцтової кислоти, гліцеролу. Визначте вміст кожної з пробірок.

2 група:

 У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини: етанової  кислоти, мила, гліцеролу. Визначте вміст кожної з пробірок.

3 група:

У трьох пронумерованих пробірках є розчини оцтової кислоти, гліцеролу і олії . Визначте вміст кожної з пробірок.                                                    ( максимум 5  балів )

 

Поки учні розвязують експериментальні задачі, я маю запитання до кожної з команд. Правильна відповідь оцінюється в 3 бали.

 

 1. Конкурс «Хімія в житті людини»

 

Питання до першої команди

На таці знаходяться: крем для рук, рідина для миття посуду, тістечко з масляним кремом, шкіряна рукавичка, засіб для виведення плям.

Назвіть речовину, що обєднує цю продукцію. Саме з неї почалася історія, що закінчується присудженням п’яти  найпрестижніших премій світу.

 Про яку речовину іде мова? Які властивості вона має? Наведіть формулу цієї речовини, назвіть її за міжнародною номенклатурою.

 Який вчений увіковічив цю речовину?

 

Питання до другої команди

Послухайте монолог однієї із речовин: «Людина, що познайомиться зі мною, за короткий час набуває чотирьох якостей: спочатку вона стає схожою на павича – рухи її плавні та неспішні; потім вона набуває характеру мавпи і починає з усіма шуткувати і загравати; далі стає схожою на лева – самонадійного, гордого, впевненого в собі і, в кінці кінців, перетворюється на свиню і валяється у багнюці.

Монолог якої із речовин ви прослухали. Наведіть її молекулярну та структурну формули. Яка страшна хвороба є супутником цієї речовини?

Питання до третьої команди

Погляньте на слайд. На ньому зображені : салат «Вінегрет», деревина, аспірин і виноградне вино. Ці зображення об’єднує речовина, яка відома давніх часів. Але в чистому вигляді її виділили лише в 1700р., хоча до цього користувалися її водним розчином. Утворюється вона дуже просто – внаслідок прокисання вина. Цією речовиною заправляли один із відомих французьких салатів – вінегрет («кисле вино» по- французьки звучить «вінегр»). Назвіть речовину, запишіть її формулу та галузь її застосування.

 

 

 

 

 1. Конкурс мовно-літературний

 

Які слова називаються антонімами?

 1. Назвіть слова-антоніми до хімічних термінів

 

 1. Оцтова кислота-кисла- гліцерин- солодкий
 2. Розчинність у воді : спирт- жир
 3. Дегідрування –гідрування
 4. Розклад – сполучення
 5. Катіон- аніон
 6. Гідратація- дегідратація
 7. Електроліт- неелектроліт
 8. Осад- газ
 9. Мономер- полімер                                                              (максимум 9 балів)
 1. Випереджуюче завдання.

Зачитування сенканів про «Спирти», «Карбонові кислоти», «Мила» , «Жири»

                                                                                              (максимум 5 балів)

 

 1. Конкурс «Салон косметолога»

Задача. З віком уміст вологи в епідермісі зменшується. Одній панянці порадили використовувати засіб для відновлення та пом’якшення шкіри . Вона звернулася до косметолога з проханням підібрати засіб з більшим вмістом Оксигену. Косметолог запропонував гліцериновий, етаноловий і стеариновий засоби. Який із запропонованих засобів буде найефективніший?

 Розв’язок. М(С2Н5ОН)=46г/моль

ω(О)=×100%=34,78%

М(С3Н5 (ОН)3=92г/моль

ω(О)=×100%=52,17%

М(С17Н 35 СООН)=284г/моль

ω(О)=×100%=11,26% (максимум 4 бали)

 

ІІІ. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів на уроці

Рефлексія.  Я зрозумів, що мені треба:

ВИВЧИТИ...   ПОВТОРИТИ…     УСВІДОМИТИ...

 

Великий Леонардо да Вінчі казав:

"Якщо запастися терпінням і виявити старання, то посіяні насіння

знання неодмінно дадуть добрі сходи".

 

Домашня робота

Повторити §§26-29, опрацювати узагальнюючі схеми на стор.190-192

 

 

 

Якщо залишився час….

(Цікавий матеріал до уроку)                  

За рахунок, якого винаходу у Альфреда Нобеля утворився пристойний капітал? 

Щоб відповісти на це питання, нам необхідно вивчити  речовину емпірична формула якого - С3Н8О3 , а назва ГЛІЦЕРИН

Найвідомішим досягненням А.Нобеля був винахід динаміту, запатентованого 1867 року. Саме виробництво цієї вибухівки стало основою швидкого збагачення підприємця.

Помилкова публікація в 1888 році некролога Нобеля (газетярі переплутали винахідника з його старшим братом Людвігом, що помер 12 квітня у Каннах) в одній із французьких газет, де засуджувалося винайдення ним динаміту, вважається тією подією, яка підштовхнула Нобеля до рішення залишити після своєї смерті якусь ціннішу спадщину.

27 листопада 1895 в Шведсько-норвезькому клубі в Парижі , за рік до смерті Альфред Нобель(помер Нобель 10 грудня1896,   у  63 роки) сам, без допомоги адвокатів, склав заповіт. Він вважав, що успадковане багатство плодить ледарів, тому друзям і родичам заповів небагато.

«Капітал мої душоприказники повинні перевести в цінні папери, створивши фонд, відсотки з якого будуть видаватися у вигляді премії тим, хто протягом попереднього року приніс велику користь людству ..»

Нобель підписав заповіт, згідно з яким усе своє майно розміром близько 31,5 млн шведських крон призначив на фінансування міжнародної премії. Згідно з його волею, щорічний прибуток від спадщини має ділитися на 5 рівних частин між особами, які попереднього року найбільше прислужилися людству в галузях фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури і особливі досягнення перед людством у справі миру (Нобелівська премія).

 

 

 

 

  Шкала оцінювання

Назва конкурсу 

Максимальна

 к-сть балів

1.

Хімічна розминка

-Термінологічний марафон

- Хімічний диктант

 

9

15

2.

Експериментатори

5

3.

Хімія в житті людини

3

4.

Мовно-літературний:

-хімічні антоніми

 • сенкани

 

9

5

5.

Салон «Косметолога»

4

Загальна к-сть балів

50

 

Кількість набраних балів

Оцінка

3

1

6

2

10

3

15

4

20

5

25

6

30

7

35

8

40

9

45

10

48

11

50

12

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Крсек Алла Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Евсеєнко Інна Геннадіївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Савчин М.М.)
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
4272
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку