Урок " Коли речі починають говорити, або що таке археологія"

Про матеріал
урок вивчення нового матеріалу з використанням презентації тестових завдань відео матеріалів
Перегляд файлу

Урок 3 КОЛИ РЕЧІ ПОЧИНАЮТЬ ГОВОРИТИ,

АБО ЩО ТАКЕ АРХЕОЛОГІЯ

Мета: дізнатися звідки вчені дізнаються про минуле ;пояснювати , що таке археологія, та який вид історичних джерел досліджують археологи; характеризувати роль археології у дослідженні  минулого; пояснювати  терміни та поняття  «археологія», «археолог», «музей», « історичний музей», «шукачі скарбів».; виховувати шаномливе ставлення до речових пам`яток минулого.

Очікуванні результати: після цього уроку учні зможуть пояснювати роль археології у дослідженні минулого, розповідати про процесс дослідження речових  історичних джерел, де  після дослідження зберігається історична спадщина, яку роль відіграють музеї та для чого вони створені, складати план за текстом підручника, та складати розповідь за планом.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування нових навичок.

Види роботи: розповідь, робота з підручником, робота з картками, робота в парах, тестові завдання, бесіда, робота в зошитах.

Обладнання:  Історія України (Вступ до історії) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов. – К. : Генеза, 2013. – 256 с. : іл., картки текстовими та візуальними джерелами, презентація, ТЗН.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО  МАТЕРІАЛУ.

 1. Археологія.
 2. Як працюють археологи.
 3. Де зберігають історичні пам`ятки.
 4. Як археологічні пам’ятки розповідають про життя

людей?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

 

 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

За допомогою методів « вітер дме» або « подаруй квітку»(см. Пометун О.І . Енциклопедія інтерактивного навчання. –­ К.,2007. -  41с.,54с.)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Бесіда

 1. Яка наука вивчає час?
 2. Назвіть одиниці виміру часу.
 3. Скільки років містить століття та тисячоліття?
 4. Співвіднести роки та століття

1788р - …століття   (та т.д.)

 1. Намалювати стрічку часу та позначити  на ній свій день народження.
 2. Розв`язати хронологічну задачу.

Або   тестові завданя ( додаток 1)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Робота з роздатковим матеріалом. ( додаток 2)

Запитання:

Чому присвячений вірш Данила Кулиняка? Як ви розумієте слова

автора про минуле і його значення для кожного народу?

Як ми дізнаємося що відбулося в минулому?

Які види історичних джерел ви знаєте?

Речові історичні джерела досліджує наука археологія.

Оголошення теми , мети уроку та завдання цього уроку.

Тема та план записані на дошці.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО  МАТЕРІАЛУ.

 1. Археологія.

Розповідь вчителя. 

Речові джерела, або матеріальні свідчення минулого, — надзви

чайно важлива складова історичної спадщини людства. їх деталь­

не вивчення та опис допомагають науковцям створювати цілісну

картину певного періоду історії.

Речі та будівлі оточують людину здавна. Проте не всі зі старо­

давніх споруд і предметів витримали випробування часом. Сонце

й буревії, війни та будівництво руйнують і старовинні палаци, і

стіни фортець, і прадавні поховання людей. Досліджувати схо­

вані під землею і водою речі, споруди та інші рештки діяльності

людини допомагає археологія.

Робота з термінами.

Археологія  - наука , що вивчає історію за матеріальними(речовими) залишками діяльності людей – археологічними пам`ятками.

Розповідь вчителя. 

Археологія – одна з наук, завдяки яким знайдено чимало знарядь праці, зброї, прикрас, будівль, якими користувалися давно. Працюючи як детективи, археологи-науковці відшукують у землі та на її поверхні свідчення про ж иття людей в минулому.

Важливою складовою роботи археологів є встановлення часу

виникнення різноманітних пам’яток, їхнього віку. Досліджуючи

залишки глиняного посуду, будівель, знарядь праці, зброї, при­

крас, археологи допомагають історикам зробити висновки про розви­

ток ремесел та спосіб ж иття людей.Іноді поруч із залиш ками діяльнос­

ті людей учені знаходять кістки тварин, зерна рослин. Завдяки таким

знахідкам вони роблять висновки про те, які рослини і тварини оточували людей у той час, як розвивалося тоді господарство. Сьогодні існує навіть підводна археологія, що досліджує дно морів, залиш ки предметів і кораблів, які їх перевозили.

 1.            Як працюють археологи.

Робота з підручником

Робота в парах

Складання плану за текстом (стор 22-23)

Робота біля дошки.

За бажанням пари зачитують або пишуть на дошці  план дій археологів при розкопках, а інша група складає розповідь  за їх планом. Потім пари міняються місцями.

ПОСТАТЬ В ІСТОРІЇ

Випереджальне завдання учня

Видатним археологом України був Вікентій Хвойка.

вікентій хвойка

Він зробив чимало відкриттів в історичній науці, які не втратили свого значення й донині. Світову славу українському археологові принесло, зокрема, відкриття решток життєдіяльності так званих трипільців. Трипільці займали величезні простори від Дністра до Дніпра, досягши територій сучасної Волині та Степового Причорномор'я. Від трипільських часів залишилося чимало археологічних пам'яток, які нині добре досліджені. Вони свідчать про високий рівень розвитку господарства трипільців, а також про те, що десь близько п'яти з половиною тисяч років тому їхнє життя занепало. Одначе знання та вміння трипільців не зникли без сліду, а були збережені й через багато століть успадковані українцями.

3)Де зберігають історичні пам`ятки.

Розповідь вчителя

Щоб з часом не втратити різні речові знахідки і досконало ви­

вчити їх, люди створили спеціальні заклади — музеї.

Робота з термінами.

Музей – це спеціальна установа де зберігаються пам`ятки минулого з різних галузей.

Розповідь вчителя

Спочатку музеї виникли на основі бібліотек і подарункових колекцій стародавнім храмам і правителям. Перший музей — Дім муз —

був заснований у давньому місті Александрія Єгипетська понад

2000 років тому.

Робота з термінами.

Експонат -   (від латинської — «виставлений») — предмети, речі, витвори мистецтва, щодемонструються на виставках.

Історичний музей – музейний заклад , колекції якого розкривають історію розвитку певного явища,події , історичного періоду, географічної одиниці, установи чи видатної особистості.

Розповідь вчителя

Згідно із законом Украї ни про музейну справу, історичні музеї поділяються на загальноісторичні, військово-історичні, історії релігії, історико- побутові, археологічні та етнографічні.

Більшість музеїв розташовано у спеціальних будівлях, про­

те існують і такі, що знаходяться просто неба — здебільшого це

музеї народної архітектури та побуту. Іноді навіть цілі частини

міст оголошують музейною територією. Дуже важливою у музе­

ях є робота екскурсоводів. Вони не тільки знайомлять відвідувачів

з музейною колекцією, а й намагаються розповісти про неї цікаво та зрозуміло.

Робота з роздатковим матеріалом. ( додаток 3)

1)Яку установу називають музеєм?

2)Звідки походить це слово?

3)Що воно означає?

4)Які музеї відвідали ви?

4)Як археологічні пам’ятки розповідають про життя людей?

Перегляд відео.

Фронтальне опитування.

Про що розповідається в джерелі?

Якому народу належить пам`ятка?

З якого металлу зроблена?

Що зображено на пекторалі?

Що ми дізнаємося про життя Скіфів?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Метод «логічний ланцюжок» учні складають розповідь за планом уроку по черзі висловлюючись по одному реченню.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

§3

Вивчити терміни;
Піготувати доповідь « Державни символи України», « монети за Володимира Великого».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

Тестові завдання

 1. Позначте століття, до якого належить 988 рік.

А) ІІІ ст.;     Б) Х ст.;    В) ІХ ст.;

     2.   До якого виду історичних джерел належать прикраси?

           А) усні;        Б) речові;   В) писемні;

    3.   Наука що вивчає час.

           А) нумізматика;    Б) історія;    В) хронологія;

    4.   Століття це –

           А) 1000р.;        Б) 10р.;      В) 100р.;

    5.    Лічба років від певної події називається –

          А) літочисленням;   Б) віком;    В) Різдвом Христовим;

    6.   Розв`яжіть історичну задачу.

           Тарас Григорович Шевченко помер у 1861 році.

           Скільки років тому це сталося?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

Минуле

Ріка себе рятує берегами,

А для народу пам’ять — оберіг.

Минуле — як заорані кургани,

Вони існують, хоч не видно їх.

На світі можна втратити багато...

Найбільша втрата — пам’ять поколінь

Це для народу рівнозначно страті

Минуле невіддільне, наче тінь

 

Запитання:

1)Чому присвячений вірш Данила Кулиняка? Як ви розумієте слова

автора про минуле і його значення для кожного народу?

2)Як ми дізнаємося що відбулося в минулому?

3)Які види історичних джерел ви знаєте?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

Музей

Я - музей, хоч і не нова,

Та потрібна установа.

Зберігаю у собі

Всі важливі пам`ятки:

І науки і культури,

Техніки й літератури –

Все з часів, що вже минули,

Щоб їх люди не забули.

Слово з грецької  прийшло,

Означає « муз житло».

 

Запитання:

1)Яку установу називають музеєм?

2)Звідки походить це слово?

3)Що воно означає?

4)Які музеї відвідали ви?

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України (Вступ до історії) 5 клас (Власов В.С.)
Додано
12 лютого 2019
Переглядів
2307
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку